Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 4.09. 2014
Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.
Zdravím vás moji milí, jsem Kryon a přicházím k vám ve světle magnetické lásky, abych rozšířil vaše vnímání vašeho světa. V uplynulých týdnech jste zažili neklidné období v geomagnetické sféře Země a také jste se potýkali s vnitřními změnami, které ne pro všechny byly příjemné. Toto období neskončilo, právě vrcholí a v dalším období pocítíte, jak silné máte k Zemi kořeny.Pocítíte, zda je váš vztah se Zemí ukotven a obrátíte se sami k sobě, abyste zhodnotili svou dosavadní ušlou cestu a vše, co vás na ní dosud provázelo.
K přehodnocení vašich postojů ke světu, k vašemu okolí i k vám samotným jsme vás vybízeli již dávno. Nabádali jsme vás k úklidu vašeho nitra a k obnovení základních kamenů zdravého jádra vaší duše. Pomáhali jsme vám nalézt ztracené střípky vašeho Já a každý, kdo měl snahu o otevřené srdce, byl pozvedáván tisíci neviditelnými bytostmi, které se staly vašimi přáteli.
Blížíte se do času, který jste si sami zvolili svými činy a my nyní můžeme jen přihlížet tomu, co se děje. Každý z vás se přitom nachází v jiné časové bublině a je více či méně spojen s okamžikem přítomnosti. Dny, které přichází, se věnují vašemu aktuálnímu času ve vaší časové bublině. Ten čas pro někoho plyne rychle, pro někoho je velmi zpomalen, někdo ve svém čase uvíznul v minulosti a někteří žijí svým časem v budoucnosti. Jsou i tací, kteří svůj život věnují času v životě některé ze svých minulých inkarnací nebo je jejich časová bublina součástí paralelních světů. Mezi lidmi se ztratila jednota časového okamžiku. Ručička na hodinách není vůbec směrodatná pro život v čase, který jste si zvolili. A jak to vypadá, když jsou časové bubliny roztříštěné a v nesouladu jednoho jediného okamžiku, vidíte, když se podíváte na dění na Zemi svýma očima, svou vlastní skutečností.Lidé si nerozumí. Ani nemohou, neboť jsou všichni v různých světech, ačkoli se jejich tváře fyzicky míjejí. Práce pracovníků světla je jednotná jen v situacích, které nežene kupředu chtíč, ale které spojuje jedna energie a tou je láska, potažmo velká láska silného kolektivu. Láska dokáže přehodit výhybku vašeho aktuálního časového okna a obdarovat vás silou přítomnosti. A v tom okamžiku se pak dějí zázraky.
Časové bubliny jednotlivců bijí v rozdílných rytmech času a váš pohled na svět je tak člověk od člověka odlišný. Nedokážete se častokrát ani shodnout, když se díváte na jednu věc. To způsobuje, že jsou vaše světy v rozporu. Ti, co zůstávají uvízlí v dualitě, zůstávají svou časovou bublinou připoutáni k minulosti. Země, se od duality vzdaluje, a proto vzniká energetická propast, která se každým okamžikem zvětšuje.To vnímáte tím, co vidíte kolem sebe a co se dotýká vašeho Já. To je svět časové projekce vaší aktuální přítomnosti, kterou jste zaměřili na svou minulost. Nějakou dobu to ještě potrvá než se posune vnímání času u všech, alespoň do přibližně stejného bodu okamžiku. A právě v tom okamžiku zjistíte, že žijete na úplně jiné Zemi než jste se dosud domnívali.
Vezměme si partnerský pár. Věc, na které lidstvo založilo svou existenci, polaritu mužské a ženské energie. Málokterý partnerský pár se dokáže na svět dívat okamžikem stejné přítomnosti. Jejich časové kapsle se zpravidla přitáhly okolnostmi, kdy se časové bubliny prolínaly stejnou časovou etapou. Ten okamžik zajiskření bylo spojení dvou bublin časoprostoru, který znamenal velké porozumění a až omámení smyslů energií, které říkáte láska. Pár si rozumí řadu měsíců a možná i let. Tak dlouho, jak spolu souzní časové okno, ve kterém se oba nachází. Když se však jeden rozhodne svou časovou kapsli přetransformovat na čas přítomnosti a druhý z tohoto páru zůstává ve svém čase, přestávají si tito dva jednotlivci rozumět. Dochází k posunu vědomí. A i když se snaží jeden druhého pochopit, je to, jako by se velryba snažila hovořit s delfínem a později s živočichem, který žije mimo její běžné prostředí. Cožpak velryba rozumí zajíci? Každý žije v jiné časové kapsli a tudíž nemohou najít společnou řeč, ačkoli se o to mohou velice snažit a to z obou stran. Zajíc může dělat vstřícný krok a každý den chodit k moři, snažit se na velrybu volat a hovořit s ní. A to samé velryba. Velryba se může z moře spojovat se zajícem a snažit se o vzájemnou komunikaci. Někdy se dokonce velryba odhodlá k velkému činu a snaží se vystoupit na břeh a naučit se žít na souši, v jiném prostředí … v prostředí jiné časové bubliny. Pokud však oba nebudou ve stejné časové kapsli, tak ke komunikaci v jednom jediném okamžiku nikdy nedojde, nikdy si neporozumí. Změnou časové kapsle se však oba opět mohou stát stejným živočišným druhem a hovořit spolu stejnou řečí. Přirovnání se zvířaty vám mělo posloužit k vidění rozdílnosti komunikace druhů. Stejně to funguje i v lidské říši, jen ve hře zapomnění nevidíte, že jeden z vás je zajícem a druhý velrybou. (Kryon se usmívá.)
Když pár žije v okamžiku přítomnosti a obě časové kapsle se shodují, pak se tento pár nazývá hvězdným párem. Je skutečně splynutím mužské a ženské energie, vzájemně se doplňující elementy, které se podporují. Tvoří spolu časové centrum, které souzní s časovou kapslí Země a proto vidí i svět kolem sebe jinýma očima. Vidí, jak se svět pozvedá a nedotýkají se ho nepokoje, které zuří v časových oknech duality.
Takový pár je Božím požehnáním pro Zemi i pro okolí, ve kterém se nachází. Je příkladem toho, že mír na Zemi vzniká v nitru každého z vás. Ta válka, která kolem vás zuří, je válka těch, jejichž časové kapsle jsou v jiných světech než lidí, kteří jsou tzv. nad věcí. Není to o tom, že to tyto lidi nezajímá. Je to o tom, že v jejich časové kapsli se již nenachází žádné násilí, a i když ho vidí, dokáží ho svou klidnou myslí ztišit stejně jednoduše jako zklidní svůj dech. Jsou to žijící Mistři na Zemi – bytosti hvězdných párů, jež možná znáte osobně i vy.
Nepokoje neustanou dokud lidé neztiší svou mysl. Okamžik přítomnosti se zrychluje a časová okna se budou čím dál více vzdalovat. Je to, jakoby těm, jejichž časové okno je vázáno na minulost, ujížděl vlak. Dokud se vlak rozjíždí více než pomalým krokem a vy jste blízko, jste schopni dokončovat svá jednání, hnát se za materiálními statky, snažíte se toho stihnout, co nejvíce a domníváte se, že máte stále velmi mnoho času vlak doběhnout. Vlak však zrychluje, vzdaluje se a najednou se ocitáte uprostřed nástupiště, které se plní dalšími lidmi, kteří prožívají podobný příběh jako vy. Nejste sami, je vás mnoho a za nějakou dobu zapomenete na to, že vlak, do kterého jste toužili nastoupit, již odjel a vy se plně adaptujete do prostředí, ve kterém nyní jste, až vám časem naprosto vyhovuje. Je známé, duši pohodlné a jste v něm s lidmi, kteří mají podobné starosti jako vy. Vaše časová kapsle souzní s časovými kapslemi podobně naladěných lidí. Vaše příběhy jsou podobné. Zajímavé svými příběhy a historií, tragickými pády i úspěšnými vzestupy. Máte možnost vyprávět svůj příběh a nechat se litovat či obdivovat jinými, máte možnost žít životem, kde úspěch znamená hodnost, ke které ostatní vzhlíží, máte možnost hromadit svůj majetek nebo jej věnovat smysluplné organizaci, máte možnost žít více tvářemi a měnit je dle toho, s kým právě jste a kým si přejete být, máte možnost oddávat se hrám ega, ať už se týkají vaší obchodní dravosti, sexuality, strachu, lítosti, manipulace, hry na kočku a myš, rolím oběti či vítězům. Máte tisíce možností jak vést svůj život a tento život vás baví. Připomíná vám to něco? Hra duality je nesmírně zábavná, zvlášť, když jste do této hry vstoupili sami.
Přátelé, do hry duality jste sice vstoupili dobrovolně, ale s možností a s cílem, že z této hry za svého fyzického života všichni vystoupíte. A to je vzestup. Váš osobní vzestup je o tom, že zpřetrháte své staré vazby a přátelství s dualitou a začnete na Zemi žít nový život – život jednoty v časové kapsli přítomného okamžiku, který k sobě jako molekula naváže další atomy a molekuly, vytváří makromolekulu a stále své působení rozšiřuje, přičemž všechny součásti makromolekul jsou nastaveny na stejný přítomný okamžik. A tato skupina lidí vede vzestup na Zemi, vzestupují společně s Lady Gaia a drží s ní krok.
Země z velké části svého Já již vzestoupila. Zbývají části, které jsou silně zasažené dualitou, a které otřásají děním kolem sebe. Tyto části na sebe vážou své obyvatele a lidi, kteří do těchto částí světa přichází. Jsou to části světa s jedinečnými energetickými portály, které byly zneužity stranou odvrácenou od světla. Přichází čas, kdy se bude vracet síla těchto energetických míst a místa se budou uvádět do své původní vibrace. Zatím se to děje organizovanou činností pracovníků světla převážně na dálku. Rituály, které provádí Peruanské obyvatelstvo například silně ovlivňuje situaci na východě Ruské republiky, rituály prováděné šamany v Austrálii silně ovlivňují linie zemské kůry ve střední části Ameriky. Magie proudící z Jihoafrické republiky se silně podílí na obnovení vod Tichého oceánu u Japonského souostroví. Lidé, modlící se na Ukrajině, pomáhají především zemím Blízkého východu … Práce, které po celé Zemi probíhají lidmi, kteří se nachází v časových kapslích jednoty přítomného okamžiku, vytváří zázraky se silovými místy Země a to zpravidla vždy v dračích liniích Země, kde se nachází. Jejich práce je směřována k Zemi jako k celku. K Matce vesmíru a všech elementů Země. A ačkoli jejich práce probíhá v jejich zemi, nese vysoký užitek pro všechny bytosti na světě, ačkoli ti, co se nachází v časových kapslích mimo jednotný okamžik přítomnosti nepoznají rozdílu na Zemi před touto energetickou prací a po ní. Pro ně jsou tyto změny neviditelné. Nejsou pro ně zkrátka naladěni. A to je tím, jak jsem již vysvětlil, že energie, která je ve vysokých vibracích, je pro ně neznámá, nerozumí jí stejně jako si nerozumí velryba se zajícem. Rozdílná řeč energií, kde každá má jiný cíl. Vibračně vyšší energie dokáže prostoupit nižší a dotknout se jí, nižší se však nedokáže na vyšší energii trvale naladit a je pro ni velmi těžké ji nějakým způsobem zachytit.
Země vzestupuje rychleji, než si myslíte a ti, co jsou naladěni ve své časové kapsli na časový okamžik Země, to vidí. Přeji vám, ať tento jedinečný jev vidí čím dál více z vás a raduji se z času, který právě teď přichází.
Ten čas bude pro někoho velmi lehký a pro někoho bude o zjištění, že se vzdaluje jeho vlak. Ten vlak nedohoníte spěchem ani rychlou chůzí ega. Ten vlak dohoní jen otevřené srdce a cit, který z něj proudí. Láska je výtahem, do kterého nepotřebujete vstupenku. Jen ji prociťte a já vám přeji šťastnou cestu vašeho osobního vzestupu ke hvězdám.S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku:http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png