Kryon - „14 otázek“ - 2. část

datum 25. 7. 2014
Tento channeling byl předán v Reno, Nevada, 23. února 2002

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Renu, 23. února 2002.


Otázka 8 – Jak mohu mluvit se svým tělem?

„Drahý Kryone: Slyšel jsem tě říkat, že můžeme mluvit se svými buňkami. Co to znamená? Jak to mohu udělat? V této místnosti jsou někteří pokročilí, kteří se dostali do situace, kdy museli mluvit se svou buněčnou strukturou, aby zde ještě byli.“

Ti, o kterých mluvíš [na semináři ten den], se naučili, že jejich osvícení není v jejich hlavách. Každá jednotlivá buňka ví všechno! To znamená, že tvůj prst, koleno, loket jsou důležité – stejně důležité jako korunní čakra! Ta tvůrčí jiskra na vrcholu hlavy, kde myslíte, že se odehrává vaše duchovní moudrost. Tak to ale není. Jsou zde tací, kteří už teď žijí delší život, protože se před dlouhou dobou naučili vnímat božství v každičké buňce svého těla – úplně v každé.

Takže vás zveme, abyste toto v sobě prověřili a začali se učit, jak komunikovat se sebou.To se podobá otázce dvě, že? Vždy chcete komunikovat nahoru, je to tak? A co takhle komunikovat dovnitř? Věděli jste, že čím víc mluvíte ke své buněčné struktuře o tom, kdo jste, a o vašem božství, tím víc se rozšíří vaše komunikace s Rodinou a Duchem? Víte, že to vše je propojené? Hlavní je vaše DNA, protože ta v sobě nese všechny informace… nejen ty, které jsou v horní části vaší hlavy v mozku.

Začněte rozumět celistvosti této epizody zvané vzestup, duchovní komunikace a spolutvoření. To všechno vyžaduje prožitek „celého těla“. Pryč jsou dny, kdy se zdálo, že vše, co jste, je ve vaší hlavě. Léta jsme vám říkali, že to přichází… a teď je to tu. Starodávní jogíni to věděli a ukazovali vám, jak zapojit celé tělo. Nyní zjistíte, že to je nezbytné i pro komunikaci, o uzdravení ani nemluvě! Meditace není cvičením mozku. Je to cvičení lidské bytosti – všech jejích částí! Je to cvičení v soucitu a každá buňka bude vědět, že jste v kontaktu. Je to nový jazyk, který se učíte. A to je pravda… a to byla otázka číslo osm.

Otázka 9 – Proč jsou někteří vyléčeni a jiní ne?

Zcela vhodně jsou otázky 9 a 10 od léčitelů. Léčitelé v této místnosti a ti, co toto čtou, se už něco naučili a já vám za chvíli řeknu co. Zde je otázka, kterou možná položili oni a možná i ty.

„Drahý Duchu, jsem léčitel. Používám stejnou energetickou rovnováhu na různé lidi, ale jsou na ni zcela odlišné reakce. Někteří jsou vyléčeni a někteří ne. Dělám něco špatně?“

Toto vám řeknou zkušení léčitelé: Léčitelé neléčí; vyrovnávají! Neexistuje nic, co byste vy nebo kdokoli jiný na planetě mohli udělat pro vyléčení jiné osoby bez jejího naprostého souhlasu a záměru.Ale co udělat můžete, coby maják, je svítit tak jasně, aby oni nalezli bezpečný přístav zvaný léčení, protože vy je vyrovnáte do té míry, že se sami mohou pohybovat vpřed.

Ukotvil jsi své světlo, léčiteli, a tu osobu jsi (energeticky) vyrovnal Nyní je na ní, aby se rozhodla, zda je tato rovnováha dostačující, aby se vydala v před nebo ne. A to je svobodná volba. Takže nebuďte ve stavu, kdy sami sebe obviňujete ze zdánlivého selhání… nikdy! Děláte práci ducha a někteří z vás to dělají velmi důkladným způsobem, přesto je mnoho lidí, kteří vstanou z vašeho léčebného lůžka a nikdy „neuvidí“, co děláte. Nikdy nic z toho nepocítí. Půjdou svou cestu, protože se rozhodli neotevřít svůj soucit, nebo se aktivně rozhodli v tuto chvíli se neuzdravit.

Existuje scénář týkající se synchronicity, spolutvoření, ale není to vždy to, co si myslíte. Někdy mnozí z vás zůstanou v určité poloze, stavu neléčitelnosti a čekají na něco jiného, aby se sami vyladili, takže když u nich konečně dojde k tomuto léčení, bude to lepší než kdy dřív! Řekli jsme to už dříve. Někdy „ne“ od Ducha v současnosti znamená oslavu. A jak to poznáš, drahá lineární osobo, drahý léčiteli? Jak můžeš vědět, že jsi zasel semínko rovnováhy, které později vykvete do úžasné květiny?Odpověď je, že nemůžeš.

Je zde něco pro ty, kteří pravidelně sedí před energií léčitelů. Chodíte od léčitele k léčiteli, a oni možná zahajují proces za procesem, pak ale děláte něco velmi zajímavého, drahá lineární lidská bytosti. Pokud Duch odpověděl „ne“ [k uzdravení nedošlo]; často odvrhnete léčitele i léčebný proces… a nikdy se k němu nevrátíte. Dovolte, abych se zeptal: Jestliže zasejete semínko a do dvou dnů se nic nestane, vyhodíte kořenáč, půdu i zahradníka? Ne! Místo toho čekáte… víte o ročních obdobích… a jak tyto věci fungují.

Tito léčitelé jsou ale stále nablízku a procesy, které používají, fungují! Možná se zdá, že na vás ta energie nefunguje. No, možná jste ještě nebyli připraveni. Možná, že načasování všeho kolem vás nebylo správné. Možná, že vaše individuální cesta ještě neobsahovala takovou moudrost, abyste přijali tuto zkušenost „celého těla“. Počkejte a zkuste to znovu. Nic nikdy nezavrhujte! Nikdy!

Člověče, slyšíš to? Není to tak jen u léčení. Co takhle vize, které jste měli ohledně toho, co cítíte, že byste měli dělat… ale nic se nestalo? Zahodili jste tento nápad jenom proto, že se nezdálo, že by fungovala? Nectíte interdimenzionalitu, o které jsme vás učili. Musíte pracovat lineárně s nelineárním! Zkuste to znovu. Pochopte, že i když to nefungovalo ve chvíli, kdy jste to zkusili na své lineární dráze, tak to neznamená, že je to pryč! Ctěte vizi a lásku, která do toho šla. Ctěte načasování a neuvěřitelné množství práce na přípravě splnění vašeho nejvyššího záměru. Jaká škoda mít všechny odpovědi vedle sebe na délku paže, ale nemít je k dispozici, protože si myslíte, že ty dveře jsou lineární a jdou otevřít pouze jednou!

Otázka 10 – Je vhodné léčit někoho, kdo se nemůže rozhodnout sám za sebe?

„Drahý Duchu, jsem léčitel. Je vhodné a správné provádět léčení u člověka, u kterého se zdá, že o to nemůže sám požádat? Například u člověka v kómatu. Nebo u člověka mentálně postiženého. Jaký je rozdíl mezi vhodnou životní lekcí a zasahováním? Je to správné?“

Takže se zdá, že lidská bytost před vámi má své svobodné volby „tlumené“ a vy se ptáte na vhodnost nuceného léčení? Zde existují dvě odpovědi: (1) Nezapomeň, že neléčíš; ale vyrovnáváš (vytváříš rovnováhu). Je tedy vhodné zapnout světlo v temné místnosti? Myslíte si, že nutíte přítomné vidět? Ne. Umožňujete jim volbu! Proto je tedy otázka ve skutečnosti tato: „Je vhodné vyrovnávat bez svolení?“ (2) Každý člověk, který je nevyvážený nebo v bezvědomí má v každé buňce kousek čisté rovnováhy. Pokud je lidský mozek nefunkční, často jsou ostatní buňky, miliardy z nich, v pořádku… a zoufale volají po rovnováze – každičká z nich! Není to jiné, ani když je mozek v „pořádku“ a ostatní části těla mají potíže… trpí! Bolest je skvělý biologický komunikátor varující mozek, že v dané oblasti je třeba náprava a rovnováha. Stejné je to i obráceně. Jestliže je člověk v kómatu, buňky v jeho těle se snaží o rovnováhu. Chtějí být probuzeny! Mozek nevyrovnané (nevyvážené) osoby volá po rovnováze. To je často důvodem jejich úzkosti. I když jsou ti lidé „nefunkční“, jsou v depresi, protože jejich část si přeje celistvost… ale nedokáží to vyjádřit.

Nemusí být schopni to říct a komunikovat, ale je pravda, že lidské tělo touží po rovnováze, kterou nazýváte „normál“. Pokud zde není „normál“ a i když to nemůžete slyšet z úst nebo to vyčíst z očí, každá buňka po tom prahne a žádá o to. Takže ano, je vhodné, abyste pracovali a vyrovnali tuto osobu. Ano, je vhodné poslat světlo do tmavé oblasti. Není to vnucování čehokoli.Je to pouze osvětlení. Pamatujte: Někdy jste katalyzátorem probuzení toho člověka, ke kterému by nedošlo, pokud byste něco neudělali! Jste jeho synchronicita! Jste jeho anděl! Přemýšlejte o tom, až příště minete někoho, kdo se zdá být ve stavu mimo dosahu vědomí. Vytvořte kolem něj energii rovnováhy. Pošlete mu světlo a pak nechte svobodnou volbu jeho buněk odvést její práci.

Otázka 11 - Je vhodné a správné léčit lidi okolo mě?

Třetí otázka o léčení pochází od ne-léčitele. Je od pracovníka světla, který má okolo sebe ty, kteří si přejí pomoc.

„Drahý Kryone, drahý Duchu: Mám příbuzné a přátele a mám pro ně radostné a spirituální informace. Mám pro ně léčení. Mám spoustu věcí, které jsem se naučil o tom, jak věci fungují. Mohl bych jim pomoci, aby byli celiství; mohl bych jim pomoci cítit se lépe. Mohl bych jim dát cvičení a informace a dokonce jim mohu dát knihu, která by jim pomohla. Co bych měl udělat? Je to vhodné? Kryone řekl jsi, že tato nová energie je neevangelická (není o kázání). Tak, co mám tedy dělat?“

Pracovníku světla, tohle je možná nejhlubší otázka ze všech. Jsi přiměřeně humanitární, že? Naučil ses soucitu pro sebe a ostatní. Jsi více ostražitý před nelidskostí než ostatní a více se rmoutíš pro Zemi než dřív. Odpověď je stejná jako vždy: Pečuj (starej se) o sebe. Zní to jako odpověď ne-odpověď? Dovol, abych ti předal mechaniku, a pak rozhodni.

Čím výše maják stojí, tím dále může jeho světlo svítit a být viděno. Čím ukotvenější maják je, tím menší vliv na něj bouře bude mít. Jak kráčíte po planetě a sdílíte toto světlo, budete svítit i do oblastí, které jsou v temnotě. V těchto temných oblastech je stále přítomná „svobodná volba“, která je námi tolik ctěná… a která je tak klíčová pro ty kolem vás.

Máš příbuzné, kteří s tebou žijí? Možná je to přítel, kterého miluješ a opatruješ? A všechno v tobě si přeje, abys jim mohl pomoci - ale je to nezajímá? Řeknu ti, jak v nich probudit zájem. Nech je, ať vidí, jak „žiješ to, čemu věříš“! Oslavuj práci, kterou nemáš rád. Buď tolerantní k osobě, kterou „nelze tolerovat“. Radostně se usmívej den za dnem – a mysli to tak. Oslavuj svůj život! Uzdrav své tělo a mluv ke svým buňkám. Pak možná, jen možná, k tobě ta osoba jednoho dne přijde a řekne: „I když nemusím věřit tomu, čemu věříš ty, vidím, že to u tebe funguje. Kde mám začít? Jak mohu mít to, co ty?“ Ó, rodino, netoužíš po těchto slovech? Vy víte, ke komu teď mluvím, že? A to je odpověď. Mohlo by to být tak jednoduché? Kdo říká, že to je jednoduché? Pečovat o sebe, vibrovat výše, směřovat ke stavu vzestupu… není to jednoduché, je to práce.

Otázka 12 – Kolik kroků je v procesu vzestupu?

„Drahý Kryone, kolik kroků má vzestup? Prosím o přesnou odpověď. Slyšel jsem mnoho verzí.“

Tady je pravda: Je to pouze jeden krok. Jeden. To je vše. Existuje v okamžiku, kdy dáte záměr překročit to, kde jste – přejít na další úroveň – dát svolení ke změně vibrací. To je „počátek vzestupu“.

Každá lidská bytost pak může vést intelektuální úvahy, jak jen chce, o tom, kolik kroků ji dovede ke vzestupu, aby se dostala k cíli. Může vylézt na tolik příček, na kolik bude chtít. Může projít jakýmikoliv postupy, aby dosáhla stejného cíle. Někteří mohou šplhat na dvě příčky, někteří na dvanácti a někteří řeknou, že je to prostě těžké – příliš mnoho kroků - a zastaví se. Takže správná odpověď je, že je zde pouze jeden krok – krok, kdy člověk řekne Duchu: „Jsem připraven. Chci překročit to, kde jsem, a přesunout se do světlejších, vyšších vibrací.“ Pak nechte svou svobodnou volbu, ať rozhodne, co si přejete udělat a kolik kroků si přejete projít. Ten krok záměru spustí proces a zbytek je variabilní v závislosti na jednotlivci.

Otázka 13 – Je posílání světla do temných oblastí invazí?

„Drahý Kryone, jaká je vhodnost a integrita vyzařování našeho světla do různých oblastí, ať už je to práce nebo rodina, když o to nikdo nežádal? Chci být upřímný. Chci mít integritu. Chci být pracovník světla, ale není to evangelistické? Tím nemyslím léčení. Mám na mysli běžný život.“

Zde je něco, co jsme vám dali dříve, ale tady je to znovu. Nemůžete to slyšet dostatečně často! Je to základní otázka vašich životů. Je to vůdčí princip za tím, co děláte a proč to děláte. Také se to podobá otázce 11.

Přijdete na temné místo a držíte světlo. Ti, kteří jsou na tom místě, hledají cestu - dělají, co můžou.Najednou mají více možností než předtím, díky světlu, které jim bylo ukázáno. To není evangelistické. Neznají vaše jméno a nevědí, co zastupujete. Jsou si vědomi jen toho, že nyní mohou vidět lépe! Místo předávání pravd, nebo mluvení vůbec, jim dáváte šanci. Oni, jako vy, mají svobodnou volbu jít, kam chtějí. Nyní ale mají lepší světlo, ve kterém se mohou rozhodnout.

Dovol, abych se tě zeptal na toto, majáku: Když lodivod navádí svou velkou loď do bezpečí přístavu, protože mu maják ukázal cestu, měl by opustit loď a utíkat, aby se poradil se správcem majáku? Ne. Nikdy se nesetkají. Světlo toho kapitána o ničem nepřesvědčuje. Dává mu prostě možnost vidět něco, co bylo před ním. On dělá svoje rozhodnutí, když řídí loď vlastníma rukama.

Samozřejmě, že je vhodné osvětlit cesty, které jsou v temnotě, a místa, která potřebují osvětlení. Když o tom mluvíme, chtěli byste vědět, jaká jsou nejlepší místa, která můžete právě teď osvítit? Přímo v tuto minut – přímo v tuto chvíli? Dnes (při semináři) vám byl ukázán hluboký vliv části lidského vědomí, který nyní věda připouští. Ve skutečnosti začínáte vidět, co „světlo“ může být!

Dnes směřujte své vědomí a světlo, které vydává, do nejtemnějších oblastí planety.Směřujte ho do oválné pracovny vaší země! Netlačte tam energii, místo toho tam prostě vložte moudrost. Směřujte ho do těch oblastí, které ho nejvíc potřebují. Proč ne třeba do Kašmíru? Hodně se tam děje. Proč ne do Jeruzaléma a Palestiny, také tam jde o hodně. Proč ne všem těm matkám, které se ptají, co přinese budoucnost jejich synům a dcerám za deset let? Potřebují to! Proč jim nedáte lásku a objetí, když už jste u toho. Vše, co jsem řekl, je možné. To je to, co dělá pracovník světla. O tom je lidské vědomí. Je to interdimenzionální a úžasné ve své moci vytvářet změnu prostřednictvím osvícení.

Otázka 14 – Kryone, odejdeš na konci roku?

„Drahý Kryone, pochopili jsme, že odejdeš na konci tohoto roku, až budou mřížky hotové. Mluvil jsi o tom v první knize, je to pravda?“

V roce 1989 jsme vám dali informace, že jsme zde, abychom pomohli nastavit mřížky, a že jsou do toho zapojeni mnozí. Byla to „Kryonova skupina“, o které jsme mluvili. Uvedli jsme čas příchodu a odchodu této skupiny. Také jsme vám řekli, že energie Kryona byla na planetě vždy. Provedl jsem původní nastavení mřížek a jsem zde pevnou součástí. V roce 1989 jsem nepřišel já, ale doprovod mřížky – měnící skupina… v reakci na vaši změnu cílů planety. To je skupina, která odejde na konci tohoto roku. Odejde tato energie, ale já zůstávám jako vždy ke službě rodině sedící přede mnou.

Moje energie je jako vaše: andělská, přesto součástí fyziky a součástí lásky. A to, drahá lidská bytosti, je také energie v srdci a ve středu každého atomu ve vesmíru. To není dichotomická situace, protože obojí patří k sobě, obojí je vzájemně propojeno. Protože to byla láska Boha, která vytvořila planetu… veškeré duchovní a fyzické atributy. Zůstanu na této Zemi, dokud tu bude poslední člověk.Teprve pak budu chtít odejít.

----------

Nejtěžší věc, kterou děláme, je ustoupit z místa, jako je tohle… kde jsme si s vámi vzájemně vyměňovali energie. Jak opouštíme tuto místnost, někteří z vás vidí barvy, protože to je soucitný čas vytvářející čistou energii. Zvedáme se z místa, kde jste, a ustupujeme zpět do trhliny v závoji. Seděli jsme na úžasném místě na pozvání. Jednoho dne můžete přemýšlet o tomto setkání. Můžete se sami sebe ptát, kdo se na koho přišel podívat. Vězte, že v tento den se tento doprovod přišel podívat na vás, a někteří z vás to vědí, protože to dnes také cítili.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložili Honza Limburský a Marie Kuchařová  (www.transformace.infohttp://www.posvatnesrdce.czwww.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico