"Krvavé koleno“ aneb podivný sen a časové smyčky

datum 28. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Poslední dobou se mi stává, že v čase před usnutím jakmile zavřu oči vidím hodinový ciferník, který ukazuje devátou hodinu, stejný obraz si uvědomuji po procitnutí z opakujícího se snu. Jde o ručičkové hodiny, plocha ciferníku je černé barvy, ciferník je zasazen v platinovém stříbřitě bílém rámu, číslice a ručičky jsou barvy bílé. Velká ručička spočívá na čísle 12 a malá na čísle 9. Ten sen je zvláštní, odehrává se v podivné mlze, snového dějství se účastním jako pozorovatel, zpovzdálí sleduji skupinu dětí, jejichž tváře se ztrácejí v mlze, ale ne tak docela, plamínky jejich očí září a pronikají mlhou jako světlušky. Děti hrají velmi starou hru na „krvavé koleno“. V mlhavém pozadí snového obrazu se objevuje stříbřitě zářící lem kulatých „černých hodin“, bílé ručičky ukazují na devátou, možná jednadvacátou hodinu večerní. Sen se mi zdá celkem třikrát, tři noci za sebou, během posledního probuzení z takto podivného snu mi hlavou zní tato slova: „Devatenáctá hodina odbila a lampa ještě svítila, dvacátá hodina odbila a lampa ještě svítila, dvacátá první hodina odbila a lampa zhasla.“ Vzpomínám si, že hra na „krvavé koleno“ bývala oblíbenou součástí našich dětských hrátek, a že jsme si při této zábavě s kamarády vždy užívali spoustu legrace.

"Krvavé koleno" aneb podivný sen a časové smyčky          "Krvavé koleno" aneb podivný sen a časové smyčky

Mohlo by se na první pohled zdát, že z podivného snového poselství pro rok 2021 zaznívá: „Až lampa zhasne, skončí veškerá legrace“

Toto zdání, které souvisí s tím, že příští rok bude běžet tempem „rychlé jízdy na tobogánu“, může být klamné, pokud snový odkaz rozšíříme o další možnosti:

 • „Ze tmy se rodí světlo a ze světla se rodí tma.“
 • „Pouze ve tmě můžeme vidět hvězdy.“
 • „Tma předchází úsvit.“
 • „Na začátku je vždycky tma.“
 • „Nevidíme břevna v oku svém.“

Možná jde také o upozornění na přísloví „Pod svícnem bývá největší tma“ – což znamená, že pochybení a nedostatky bývají skryté tam, kde se to nejméně čeká. Faktem ale zůstává, že pokud by někdo změřil letošní rychlost sjezdu informačním tubusem, a pokračoval by v měření i v příštím roce, tak by naměřené hodnoty ukázaly, že letošní rok je oproti tomu, co nás v oblasti informační mediální smršti teprve čeká „slabý odvar“.

Znamená to také, že po akci je každý generál, po ukončení nějakého dějství každý zpětně přesně ví, co by bývalo třeba udělat, aby akce byla úspěšná. Nebo, vzhledem k tomu, že světlo nepodléhá času, jde o upozornění: ,Chceš-li něco skrýt, vystav to všem na oči.“

Valeriu Butulescu, básník, prozaik a dramatik pravil: „Co je podmínkou toho, aby se svatojánská muška prosadila? Prostředí, kde panuje co největší tma.“

"Krvavé koleno" aneb podivný sen a časové smyčky           "Krvavé koleno" aneb podivný sen a časové smyčky

Velká ručička snových hodin spočívá na čísle 12 a malá na čísle 9

Součtem 12 + 9 se dostaneme k číslu 21, ke koncovému dvojčíslí roku 2021. V souvislosti s časem jakoby nám dění kolem „covid 19“ říkalo, že už není kam a není ani proč couvat, jakoby vše naznačovalo, že spousta věcí už nebude jako dřív, že máme s vírou v novou a lepší budoucnost hledět dopředu a neotáčet se za minulostí. Poselství odkazuje také k samotnému vnímání času, k časovým smyčkám, k podivným „časovým bodům“ nebo „místům“ v časoprostoru, která jsou „uzavřena sama do sebe“, jde o „svinuté“ obrazy nebo informace, které jsou odolné vůči veškerému plynutí času, a které čekají až je „rozbalíme“ nebo „přečteme“.

Proč krvavé koleno?

 • Vše, co se děje, vše, co se bude i nadále dít, je o člověku, o lidské bytosti, která nemá a už ani nebude muset padat na kolena, nebude muset mít ohnutý hřbet a „rozbitá kolena“, pokud si bude vědoma své mocné a tvořivé vnitřní síly.
 • Jedná se také o upozornění, že lidstvo se již dlouho nachází v časové smyčce, respektive už dlouho prochází „časovými smyčkami“, kde se opakují stále dokola sobě si podobné situace či dějinné události, a že lidstvo zůstává uvězněné v pocitu, že z tohoto bodu či místa nebo pozice, ze které se vše točí v kruhu, není návratu.
 • V této časové smyčce se velké události, sobě si velmi podobné, opakují stále kolem dokola, s tímto opakováním souvisejí vědomě i nevědomě prováděné „magické rituály“. Přitom ve svém nitru slyšíme volání z vnějšího prostoru, z prostoru zcela mimo tuto časovou smyčku se ozývá hlas, který říká: „Volá vás Svět, který mimo tuto smyčku funguje zcela jiným způsobem, mimo tuto zapeklitou smyčku (magických rituálů) se nachází vaše světlá budoucnost.“
 • Svět je název jednoho z tarotových triumfů – posledního v řadě, číslo 21 je číslem karty Svět, je završením velké arkány (pokud triumf s označením nula, tedy kartu Blázen, stavíme na první místo v řadě).
 • Otevřené zůstane téma lidské psychiky, spirituality, astrálních dimenzí a paralelních světů, morfických a morfogenetických polí, kvantového vědomí a transformace lidského vědomí.

"Krvavé koleno" aneb podivný sen a časové smyčky            "Krvavé koleno" aneb podivný sen a časové smyčky

Neméně magické a tajuplné je také výrazně mlhavé snové prostředí. Za temné noci, pokud se ocitneme obklopeni mlhou ze všech stran, můžeme se pokusit vysílat ze sebe beze strachu zářivé, čisté, láskyplné myšlenky. Energii myšlenek lásky proměníme svou vůlí v zářící světlo a mlha se před námi rozestoupí. Naše vlastní energie nám bude svítit na cestu. A pokud budeme dostatečně naladěni na energii ,,jiného světa“, potom jakoby z posvátné mlhy vystoupí esence pravdy. Pronikneme-li magickou mlhou, překročíme neviditelné hranice všeho zdánlivě beztvarého, neznámého, chaotického či konfliktního.

 • Mlha objevující se ve snu odkazuje ještě k jinému principu časových smyček, jedná se o chvíle, kdy se ocitáme „na skok“ v minulosti nebo budoucnosti, kdy opakovaně vidíme sami sebe na okamžik v jakoby „pohyblivém energetickém obraze přímo uprostřed zjeveného hologramu“, který se dotýká důležitého, ale již uplynulého časového horizontu našeho života.
 • Případně můžeme nejen v čase snění, ale i za denního bdění nahlížet a zlehka se dotýkat astrálních dimenzí a paralelních světů.
 • Časové smyčky se také otevírají v čase atmosférických poruch. Za prudkých bouří, v období zvýšených slunečních erupcí, při výskytu polární záře.
 • Zaměřit se máme na podivné zkušenosti nebo třeba jen pocity, že si s námi „čas podivně zahrává“. Čas jako takový a pocitové vnímání „zrychleného plynutí času“ bude předmětem mnoha diskuzí.
 • Ve společenském dění uvidíme více za oponu, pokud budeme významné děje sledovat v čase, v časových souvislostech, v číselných „kódech“, které mohou být skryté v (úmyslném) načasování různých společenských i světových událostí.
 • Sen, kde hlavní úlohu hraje „čas“ a dětská hra na „krvavé koleno“ odkazuje také k dětem, k větší pozornosti dětem na úrovni rodiny, a také k zamyšlení nad tím, co dělá s dětmi nejen školský, ale také společenský systém, ve kterém žijeme, co svým jednáním, nebo svou nečinností, odkazujeme Dětem Budoucnosti. (Možná až příliš mnoho dětí má v paměti svého vzpomínkového depozitáře uloženy různé zkušenosti související s pedofilií, na toto téma už letos probliklo pár informací, především v souvislosti se sousedním Německem, příští rok se na téma této „sexuální orientace“ provalí spousta dalších informací,…také na naší domácí půdě.)
 • Karel Kostka Cubeca: „Fakt, že vše, co dokážeme ve své mysli detekovat, má svoji fázi zrodu a zániku (a variabilně konstituované fáze mezi tím), znamená jediné – všechny subjekty, objekty a s nimi spojené události nutně podléhají cykličnosti, o kterou opíráme své vnitřní vnímání času. Zrození, růst, dospívání, dospělost, stárnutí, staroba, smrt, to je cyklus většiny živých organizmů, ale své cykly mají i neživé látky, své cykly má zeměkoule, sluneční soustava, vesmír, na druhé straně své cykly v podstatně kratších intervalech mají buňky, z kterých je vystavěno naše tělo, a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Opakuji, nic z nám známého světa se z cykličnosti (a tím ani z časovosti) nevymyká – až na vědomí, které má svůj specifický parametr existence.“

  Světlo na konci tunelu je světlo, které vyzařuje člověk sám, není a nemůže to být nic jiného.

  Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

  Zdroj obrázků: www.psychologiechaosu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico