Kruh Světla, 7.-9.9.2019

datum 2. 9. 2019

Vážení a milí spolu-tvůrci cesty Světla.

Srdečně Vás v této silné, proměnné době zdravíme a současně posíláme nabídku posílení cesty Světla v našich životech, pro dobro všech.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že jedině síla našich Srdcí doopravdy proměňuje naše životy, a tím i náš prožitkový svět. 

Jen procítění Srdcem tvoří nový, vědomý život.

 

Na březnovém setkání jsme se hluboce propojili. Tvořivou silou Světla našich Srdcí jsme společně působili v kolektivním vědomí. Propojení mezi námi stále zůstává, pokud ho sami neuzavřeme. Naše sjednocená síla může být kdykoliv aktivovaná a působit pro dobro všech.

 

V tomto náročném období je důležité setkat se ve světelném otevření a tvořit společně mírovou cestu. Počátkem září se planety dostanou do velmi silného postavení, vytváří se velký Trigon v zemských znameních. Je to energetický sloup, který propojuje Nebe se Zemí v přímém ryzím kanálu, skrze který se vnořuje z nebe do země, tedy do hmoty. Postavení vrcholí ve dnech 7. až 9. září 2019 a celý astrologický pohled, který připravila Petra Nel Smolová, najdete v dovětku tohoto dopisu.

 

Nabízíme proto opět propojení v síle našich Srdcí, tentokrát NA DÁLKU.

 

KRUH SVĚTLA 7., 8. a 9. 9. 2019

 

Společné naladění pro tyto tři dny nabízíme vždy v časech  7 – 9h, 13-15h, 20 – 22h.

Je možné se připojit k některým z naladění v uvedených časových intervalech. Ve všech třech dnech, nebo kterýkoli den a čas na dobu, která Vám vyhovuje.

Také kdykoliv přes den můžeme vyslat signál světelného propojení a vědomí Jednoty. Každý vyslaný impuls, každá myšlenka na dobro i tiché souznění má smysl a působí. Můžeme navázat na březnové naladění, sejít se ve skupinkách v meditaci či modlitbě, jak kdo uzná za vhodné.

Můžeme se zastavit na určitý čas a přes myšlenku na sebe, na sílu světelného propojení, spojit naše Srdce v tichém naladění, možná s vizí dobra a spolu-tvoření ku prospěchu všech, v  nás , v rodinách, ve společnosti i ve světě . . .

 

Kruh Světla je nabídkou pro představitele různých skupin, učení a podpory, ochotných společně působit v energeticko-informačním poli pro rozvoj další cesty nás všech. Propojuje kruhy podobně smýšlejících a naladěných lidí.

 

Kruh Světla je součástí projektu Via Harmonia, celosvětového propojení

25 hodin TICHA pro život v míru“, 

jehož další setkání se uskuteční 16. a 17. listopadu 2019 v Praze.

 

Pro šťastný život nás všech.

V úctě a vděčnosti
Ernestína Velechovská a spolupracující kolektiv

Kruh Světla zde
www.viaharmonia.com
email: [email protected]  

Buďme silou, vědomě utvářející budoucnost!

 

 

 

Petra Nel – Konstelace 8. 9. 2019

 

Počátkem září se na nebi odehrává velmi silná konstelace, která přináší zajímavé možnosti. Konstelace ukazuje na velký potenciál, ale také na zkoušku. Jde tady o vůli člověka. Můžeme říci, že se dostáváme na rozcestí.

 

Tato konstelace vrcholí v době 7. – 9. 9. 2019.

V této době se Slunce v Panně nachází v konjunkci s Merkurem, Venuší, Marsem, v harmonii na planety v Kozorohu – na Saturna, Pluta, Karmické uzly a dne 8. 9. se přidává Luna, a toto vše je podporováno Uranem v Býku.

Vytváří se velký Trigon v zemských znameních. Je to energetický sloup, který propojuje Nebe se Zemí v přímém ryzím kanálu, skrze který se vnořuje z nebe do země, tedy do hmoty.

 

Slunce symbolizuje vědomí sebe sama, které je v jednotě s myslí, intelektem, s citem – srdcem a vůlí člověka. To značí velká konjunkce v Panně, která je podpořena Saturnem – zralostí a pochopením, Plutem – procesem proměny v síle Ducha, Lunou – prohlédnutí paměti své duše – nevědomí a Uranem – impulz k otevření nového vědomí, nového impulzu v člověku, ve hmotě.

Konjunkce v Panně je v opozici na Neptuna s Černou lunou v Rybách, které je projevení Božského vědomí, aby byla nastolena rovnováha, rozpuštěna karma. U každého jedince dle jeho „zásluhy“. Ti, kteří jsou připraveni, otevření a v souladu s Universem, dostávají impulz k projevení se.

 

Zároveň se zde objevuje nebezpečí – trvání na starém, opakování starých modelů, které člověka drží na místě. To plyne z Ega, strachu a touhy vlastního pocitu potěšení. Je to určitá „lenost“, pohodlnost odmítnout změnu, která přichází z Božského vědomí. Držení se sebe – svého starého příběhu.

Zaktivovaná osa Panna – Ryby je osa naplněné služby, odevzdání sebe ve službě Celku.

 

Znamení Panny je znamení nevinnosti, čistoty, skromnosti a dokonalosti. Všechny naše části – Vědomí sama sebe, mysli, srdce a vůle prochází možností osvobodit se skrze energii Ryb – jedná se o rozpuštění formy starých zápisů a zkušeností a otevření se vědomí jednoty. V těchto částech se zviditelní naše harmonie.

„Ne vůle má, ale Nejvyšší vůle nechť je naplněna.“

Ano, jde o vědomé používání své vůle a uvědomění si, kdo vůli ve skutečnosti vede. Tak, aby vůle člověka mohla být zrozena ze Světla – Lásky, která tvoří a překročila vůli zrozenou z „pudu sebe záchovy“, která vede k soupeření a k boji.

 

S láskou a vděčností Petra Nel
www.astrologiepetranel.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě