Miloval som túto ruskú rozprávku ako dieťa a veru, že som sa veľmi rád pozrel na ňu aj ako dospelý. A to som netušil, že po „šesťdesiatke“ sa mi dostane do života ako jeden z najlepších návodov na znovu-obnovenie Vedomia Stvoriteľskej Lásky v Sebe…

Začiatok bol trošku netradičný – veď patrí sa chlapovi pozerať sa do zrkadla (teda okrem obdobia puberty, kedy si vytláča kopec „pupákov“ a potom ešte keď si holí strnisko….:) .?A to sa odporúčalo pozerať priamo do očí….  Tam to začalo.

Prvé „krivé zrkadlo“ som objavil práve pri pohľade do svojich očí…. Bože, veď ja som tak smutný… to predsa nemôžem byť Ja…. na fotke ako malé dieťa mám predsa pohľad tak radostný…. A uvedomil som si, že som často počul od blízkeho okolia vetu, ktorá mi „naformovala“ aj môj charakter, a aj môj pohľad: „ty môj malý martýr….!“ Až neskôr som sa dozvedel význam tohto slova – trpiteľ….

Avšak Niečo vo mne, pri srdiečku, sa nad tými smutnými očami chcelo úprimne rozosmiať a zakričať do toho „krivého zrkadla“ – to nie si Ty, to je len výraz toho sprostého a zbytočného programu z detstva…. A ja som sa rozosmial až mi slzy tiekli od radosti…

Tak mi Duch Života prvý krát ukázal, že „krivé zrkadlo“ môže byť veľmi dobrý spoločník. A nemusí to byť pozorované len pri holení, či česaní…. od tej doby mi ako zrkadlo slúži všetko to, čo tie moje znovu sa usmievajúce oči vidia a vnímajú…. ľudí, zvieratá, prírodu, oblohu, udalosti, svoje konanie, cítenie, hovorenie, myslenie….

Možno do vienka po príchode na Zem dostávame tri dary – odtiaľ asi príbeh o troch sudičkách… Prvý dar je Láska, druhý strach a tretí dar je Sila Ducha Života, ktorá nám umožňuje voliť si z tých dvoch prvých darov….Najskôr som nevedome žil v programe strachu (u mňa mal jednu z jeho mnohých podôb – hnev, zlosť), potom som sa snažil zdolať ho darom lásky, ale to vyvolalo vo mne ešte väčší boj a väčší strach, hnev… ale to len preto, že to bolo bez zapojenia tretieho daru …. teraz sa učím všetko to, čo mi zrkadlo – život ukazuje ako „krivé“, hneď odovzdať do Svetla Ducha Života bez analyzovania egom …

Veru, že to je riadne dlhý zoznam – hnev, odsudzovanie, posudzovanie, pocit viny, bezmocnosť, závislosť, manipulácia, žitie v minulosti, či budúcnosti…. to je len malinká časť z mnohých ilúzíí, do ktorých sa strach vie zaodieť… Čím ten zoznam „odovzdaných krivých darov“ viac narastá, tým viac cítim a vnímam Pokoj, Harmóniu, Radosť, Mier, Lásku…. Jednoducho Stvoriteľskú Prítomnosť… A túto žitú Prítomnosť môžem ja ako Dar poskytovať pre Ducha Života …

Je to vzájomne výhodné obdarovávanie sa – výmena ilúzií za realitu – Pravdu. Teším sa, keď bude zoznam ilúzií strachu úplný. To možno bude znamenať, že mi nebude nič brániť prijať Dar úplnej Lásky.

Keď zdieľam túto skúsenosť osobne, prináša to vzájomnú radosť, preto rád a s vďačnosťou konám tak aj cez tento článok. Verím, že spoločné zdieľanie radosti je dobrou cestou k naplňovaniu a upevňovaniu Vedomia Ja Som My Sme…

Janko
pastierjanko.webnode.sk


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png