Krajina bez jedů

datum 13. 5. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Plošná aplikace jedů proti hrabošům má fatální důsledky pro celý ekosystém. Možná je to ekonomické, ale jistě ne šetrné k přírodě a ve svém důsledku jí to škodí. Podpořte petici za zastavení podobného jednání. Jistě jsou alternativy, které zachovají naši přírodu. Vše existuje v souvislostech, tak se podívejme na téma hrabošů a jejich hubení v kontextu potravního řetezce.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Když otrávíme hraboše, otrávíme také jejich predátory. Může dojít k otravám dravců, sov nebo čápů, prostě celého potravního řetězce.
Zastavme plošné používání jedů v krajině!

Plošná aplikace jedu proti hrabošům je velké riziko!

Při plošné aplikaci jedu STUTOX II může dojít k otravám druhů, které se živí hraboši, jako jsou dravci, sovy, čápi nebo další zvířata. Krajina, ve které je už dnes velké množství chemie, tak dostane další ránu

"Nastává období jarního tahu, vrací se nám ptáci, kteří tady hnízdní, a můžeme opravdu očekávat otravu celého potravního řetězce."

Petr Orel, senátor a ornitolog

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, adresovaná ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc.

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s povrchovým rozhozem rodenticidu STUTOX II za účelem hubení hraboše polního, které ve svém nařízení ze dne 13. února 2020 povolil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), podřízený Ministerstvu zemědělství

Součástí nařízení o aplikaci jedu je i seznam podmínek, které mají minimalizovat jak přímé požití jedu necílovými druhy (například zajíci, bažanty či srnci), tak sekundární otravu predátorů živících se hraboši (například lasicovitých šelem, lišek, čápů a zejména dravých ptáků). Tyto podmínky rozhozu STUTOX II však nejsou reálné, nebudou v praxi dodržovány a účinky jedu budou mít dalekosáhlé negativní účinky na přírodní ekosystémy. Za nejzávažnější považujeme kromě otravy výše zmíněných necílových druhů živočichů (mezi něž patří i řada zvláště chráněných druhů, jako je například sova pálená) i šíření větrem a splachem do necílových oblastí včetně povrchových vod a jejich následnou otravu.

Jsme přesvědčeni o tom, že povrchový rozhoz přípravku STUTOX II dále prohlubuje problémy zemědělské půdy, které jsou způsobené dlouhodobým nadužíváním chemických přípravků v zemědělském průmyslu. Uvedené nařízení ÚKZÚZ tak ještě více vzdaluje českou zemědělskou krajinu od naplnění své nenahraditelné mimoprodukční funkce - ekologické stability a rovnováhy jednotlivých ekosystémů. Česká republika pak tímto krokem selhává v ochraně neobnovitelných přírodních zdrojů, jako jsou voda a půda.

Jsme si vědomi toho, že problém přemnožení hraboše polního není možné vyřešit okamžitě. Je však možné okamžitě začít proces transformace zemědělství směrem k důrazu na správné zemědělské postupy, prevenci a podporu přirozených predátorů. Apelujeme tímto na ministra zemědělství, aby nařízení ÚKZÚZ z výše jmenovaných důvodů pozastavil a začal bezodkladně připravovat postupy a procesy, které povedou k minimalizaci aplikace jedů v zemědělství a tím i ozdravění české krajiny.

V Praze dne 29.2.2020

Za petiční výbor:

  • Přemysl Rabas, senátor, ředitel zoologické zahrady Dvůr Králové
  • Petr Orel, senátor, vedoucí Záchranné stanice a Domu přírody Poodří v Bartošovicích
  • Magdalena Davis, Ph.D., starostka, spolupředsedkyně Strany zelených

Podepsat petici

Zdroj: www.krajinabezjedu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě