Kosmické Božské číslo 144 000 (2. část)

datum 25. 6. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Druhý díl čtyřdílné série nám prozradí složení květu života a jeho posvátnou geometrii. Také rozkryje pryncip zářící pyramidy a proč se změnila frekvence 432Hz v hudbě na 440Hz a jáký to na nás má vliv.

Doba čtení 5 min.

Cesty k sobě


...144 bran, jež svým holofraktografickým působením prokvétá do nejrůznějších fraktálních struktur veškerých rovin světa. Vykvétají? To, co vykvétá, to nazýváme květem. 144 bran - KVĚT ŽIVOTA

Bezrozměrná, nehmotná entita. Bod se 144 sférickými plochami. Rozhraní mezi nehmotou a hmotou. (viz obr. 1)

Zdroj: centrumserafin.cz, Obr.1

Obr 2.

Obr 3.

 

Pokud tuto kuloplchovou prostorovou krychli rozřízneme, tak na řezu spatříme  náš známý KVĚT ŽIVOTA ! (viz obr. 2)

Pokud sférické čtyřstěny vyzařují kuloplochy, potom nám vzniká krychle se 64 kuloplochami. (viz obr. 3)

Zdroj: centrumserafin.cz

 

Zdroj: centrumserafin.cz

Video

Nedivme se, že principy čísla 144 pak podprahově působí také v našem podvědomí.

  • Velmi zajímavým a vtipným příkladem je, že lidé si zvolili jako časté a oblíbené měřítko pro své modely zmenšenin právě poměr 1:144. No není to nádherné? Oblíbeným symbolem zmenšeniny je číslo 144. To hovoří samo za sebe.
  • V Izraeli, bylo ustanoveno 144 místních rad.
  • Krásné také je, že Božskému prvku zlatu, jsme přisoudili kovalentní poloměr 144 pikometrů.
  • A je jistě nádherně vtipné, že jedna čtvereční stopa člověka obsahuje právě 144 jeho čtverečních palců.
  • Anebo, že jeden den je složen právě z 1440
  • A sluneční soustava? 1 hvězda a pěkně v řadě za sebou 4 malé kamenné planety a 4 velké plynné planety

1 HVĚZDA + 4 PLANETY + 4 PLANETY

PŘÍMO NAŠE VLASTNÍ DOMOVINA JE PŘENÁDHERNÝM ZHMOTNĚNÍM KÓDU 144

Zdroj: centrumserafin.cz

Jedno centrální Slunce, jež na sebe váže čtyři a čtyři planety.

První čtyři planety v řadě jsou kamenné a malé (hutné a koncentrované) a další čtyři planety v řadě jsou kamenné a malé (hutné a koncentrované) a další čtyři planety v řadě jsou opačné, tedy velké a plynné (tj. „rozprostřené“ a řídké). Nemám slov.

1 OSA + 4 PAPRSKY + 4 PAPRSKY

VADŽRA (DORDŽE) JE JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH TIBETSKÝCH SYMBOLŮ

Zdroj: centrumserafin.cz

V tantrickém buddhismu vadžra představuje kosmickou sílu a soucit, a co je velmi zajímavá souvislost, ničí všechnu nevědomost.

Vadžradhara

Vadžra = tibetsky dordže, … dokonalost, dhara = nosit, držet, svrchovaná podstata

Vadžradhara = držitel svrchovaného Božství, držitel božského nástroje, báze dokonalosti

V systému 9 čaker je VADŽRADHARA šestou čakrou. To je krásný odkaz na holistické symbolické souvislosti významu čísel 9 a 6. VADŽRADHARA je totiž čakrou mágů a léčitelů. V jejím vyobrazení je ústředním symbolem Vadžra s celkem 9 paprsky (1 středový a 4 a 4 na dvou protilehlých koncích) To nám skrze symboly čísel 1 4 4 sděluje, že kdo chce být mágem a léčitelem „světla“, musí mít z pozice Jednoty zvládnuté Poznání jak ve hmotné rovině, tak i duchovní.

Zdroj: centrumserafin.cz

A současně nás to zdá se odkazuje na vědění o nejhlubších zákonitostech podstaty Univerza, energií, informačních polí … 1 4 4

Zdroj: centrumserafin.cz

KOSMICKÁ VLNA 144 x 3 = 432 Hz

FREKVENCE 432 Hz VIBRUJE V DOKONALÉ HARMONII S UNIVERZEM

Celý energetický Vesmír se skládá z vibrací, tedy vč. vibrací slyšitelných tónů. Často se uvádí, že dnešní hudba, která je založená na základním tónu A 440 Hz, podporuje nezdravé efekty (asociální chování, disharmonii celkového organismu, atd.)

Avšak dříve tomu bylo jinak. Hudební nástroje starší více než 63 let byly laděny na „přirozenou“ frekvenci, tj. na frekvenci 432 Hz. Zdá se, že kmitočet 432 Hz vibruje na principech přirozených harmonických vln a že propojuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, gravitace a magnetismu se vším živým, a rovněž také, že působí na DNA a na vědomí. Fibonacciho hudební škála, u níž je základní kmitočet 432 Hz, je v dokonalé harmonii s Vesmírem. Zdá se, že hudební skladby se základem 432 Hz vyplňují prostor přímo v nás, zatím co skladba znící v dnešním tonu 440 Hz jakoby vynechávala spojení s vědomím.

A proč došlo k takové změně? Protože nacistický ministr propagandy J. Goebbels navrhnul, aby u všech hudebních nástrojů byla ladící frekvence změněna z 432 Hz na 440 Hz. K této změně nakonec skutečně došlo, a to i navzdory petici více než dvaceti tisíc hudebníků.

Velký mystik Rudolf Steiner varoval lidstvo před používáním negativních tonů, které mohou přinést nárůst chamtivosti a jiných negativních projevů.

A souvisí nějak „přirozená“ frekvence 432 Hz s významem a mocností čísla 144?

Jak jsme si ukázali ve velmi zajímavé teorii Nassima Harameina, tak základní soustava (bod) utváří svět (Univerzum) svými 144 trojúhelníkovými plochami, kterými se projevuje a dotýká svého okolí (ostatních bodů Univerza). Tedy 144 ploch, kde každá plocha má 3 různé strany (rozhraní). Tato interakce by se tedy dala vyjádřit číselným kódem 144 x 3. Zdá se to být dokonalé, protože 144 x 3 = 432.

Zdroj: centrumserafin.cz

PRASTARÝ SYMBOL BOŽSKÉHO VHLEDU A VLIVU

ROZHRANÍ … BOŽSKÁ BRÁNA … BOŽÍ OKO …

Vyzařující trojúhelníková entita, jakožto rozhraní mezi nehmotným a hmotným světem?

Rovnostranná trojúhelníková entita jakožto brána propojující Božské vědomí s hmotou?

Zdroj: centrumserafin.cz

Pokud tomu tak skutečně je, potom může být trojúhelník symbolem Božského vhledu

Historické symboly Božského vhledu a působení bývají často obklopeny 36 paprsky!!!

Nehmotný Boží Duch a záměr proniká do hmotného světa skrze vyzařující trojúhelníky

Zdroj: centrumserafin.cz

Univerzum je dokonalé Stvoření. Jeho základní soustavy (body) jsou tudíž také dokonalým Stvořením. V takovém případě potom můžeme základní vyzařující entity bodu (strany trojúhelníkových sférických plošek bodu) považovat za dokonalé entity vyzařování. Pokud budeme tyto vyzařující entity vnímat jako dokonalé a pokud je tato dokonalost dokonalostí Univerza, potom nejcharakterističtějším číslem zrcadlícím dokonalé cyklické Kosmické principy, je číslo 12 !!!

Analogicky potom platí, že jedna dokonalá trojúhelníková ploška se třemi dokonalými vyzařujícími entitami v sobě nese číslo 3 x 12 = 36 !!!

A pokud je základní dokonalou prostorovou entitou pravidelný čtyřstěn, potom v sobě takový dokonalý čtyřstěn nese číslo 3 x 12 x 4 = 1 4 4 !!!

Dokonalé a fascinující. Jaká dokonalá holistická provázanost na všech úrovních Stvoření.

Autor: Jiří Veselý

zdroj:www.centrumserafin.cz

První část

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico