Koronavirus, chemtrails, očkování a 5G

datum 30. 4. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Shrnutí dávných i nedávných událostí, které hýbou světem i osudem každého z nás. Jsme skutečně součástí nějakého vyššího plánu? To bezesporu ano. Jde jen o to, abychom si uvědomili, co je manipulace a co je skutečný plán duše a každého z nás.

Doba čtení 28 min.

Cesty k sobě


Na začátku článku chceme zdůraznit, že se nejedná o Izrael jako takový, o obyčejné lidi, ale o SIONISTICKOU KLIKU, která tam vznikla a o které neustále píše také B. Fulford

KORONAVIRUS, CHEMTRAILS, OČKOVÁNÍ & 5

Nejpromyšlenější a vysoce organizovaný program de-populace ve světové historii.

Wu-hanská pandemie koronaviru se přiostřila pro zakrytí krize veřejného zdraví způsobené intenzivním 5G roll-out (vyválením) ve Wuhan City v roce 2019.

Speciální VAROVÁNÍ: Pro každého odborníka na biozbraně, lékařského výzkumníka, vědce v oblasti bioinženýrství a investigativního novináře má zásadní význam pochopit skutečnou složitost tohoto globálního schématu vylidňování a zásadní posun ke globálnímu řízení. Proto je následující obsáhlá zpráva skutečně velmi dlouhou četbou, která se s každou následnou aktualizací ještě prodlouží. Wuhanská pandemie koronaviru je ve skutečnosti nesmírná a spletitá série černých operací, které probíhají na několika úrovních s více vrstvami, v různých rozměrech a na každém kontinentu. Tohle nejsou 5D šachy, to jsou 12D šachy; a bylo to plánováno po mnoho desetiletí právě pro tento okamžik.

Až s tímto skutečným pochopením přijdou lidé na to, jak na různé tajné operace, které zřejmě fungují na křížových účelech, opravdu dohlížejí stejní spiklenci. Některá z nejzávažnějších níže uvedených vysvětlení se dokonce mohou zdát vzájemně se vylučujícími, ale nejsou. Některé z nejaktuálnějších informací a dat nám jsou teprve nyní zasílány e-mailem, protože vše se bude dít i v dohledné budoucnosti; ostatně čím více času uplyne, tím více tvrdých pravd se vynoří na povrch. Proto právě „Aktualizace“ vyvěšené v dolní části této stránky (tohoto textu) budou obsahovat nejaktuálnější a nejcitlivější informace. Poslední zde je, že „zinscenování“ neznamená, že se jedná o podvod; ale pouze to, že mnoho částí této operace je choreografických a provedených tak, aby měly maximální vliv na cílenou populaci.

Otázka: Je bioinženýrská pandemie koronaviru cílevědomě celosvětově rozšířena s cílem dále usnadnit vojenské nasazení 5G na celém světě?

Odpověď na tuto kritickou otázku má pro každého člověka na planetě prvořadý význam kvůli tomu, jak důrazně se 5G žonglér pohybuje po celé zemi.

Všichni jsme věděli, že udělají něco velkého – VELMI VELKÉHO! Ale rychle se rozvíjející scénář vylidňování, který využívá koronaviru ve Wuhanu, 5G, nucené očkování a chemtrails, je podle každého standardu docela ambiciózní.

5G Roll-out

Pro realizaci agendy Nového světového řádu – WORLDWIDE – není nic posvátnějšího než meteorické vojenské nasazení 5G a následné budování internetu věcí (IoT). Skutečně, tento absurdně nemožný projekt představuje vyvrcholení hanebného spiknutí NWO za účelem nenápadné inaugurace jediné celosvětové vlády.

Nicméně globalistická kabala NWO se úplně zbláznila a budou se snažit, co se dá, aby založili svůj dlouho plánovaný Global Control Matrix, který vyžaduje plně funkční energetickou síť 5G jako předpoklad plně fungujícího internetu věcí. Wuhan City bylo založeno jako oficiální 5G Demonstrační zóna v roce 2019. Čínská vláda plánovala využít tuto hlavní metropoli jako výkladní skříň všech „oslnivých“ výhod, které má energetická síť 5G nabídnout bezdrátovým uživatelům IT. Pak plánovali zřízení Wu-chanu City jako městské vlajkové lodi pro internet věcí.

Nenechte se mýlit: Aktivace velké energetické sítě 5G v megalopoli, jako je Wuhan City, bude mít nevyhnutelně obrovské dopady na zdraví a životní prostředí. Ve vteřině, kdy ve Wuhanu zapnuli vypínač 5G, byla celá populace okamžitě vystavena extrémně škodlivým elektromagnetickým frekvencím a mikrovlnnému záření.

Ve skutečnosti je dobře známo, že specifické rozsahy radiofrekvenčního signálu a mikrovlnný radiační výstup, který je nutný k napájení pracovní 5G elektrické sítě, jsou pro lidské zdraví neobyčejně nebezpečné.

Kromě jiných i armáda USA vědecky zdokumentovala nepříznivé zdravotní účinky spojené s 5G (stejně jako 4G a 3G). Nyní existují tvrdé důkazy, které dokazují, že vláda USA o těchto četných zdravotních rizicích vědomě lhala desítky let.

Čímž se dostáváme k jednomu z nejnebezpečnějších aspektů vojenského nasazení 5G – KILL Zones (SMRTÍCÍ ZÓNĚ). Všechny vědecké veřejně dostupné důkazy nyní naznačují, že všude tam, kde se nachází infrastruktura 5G v největší koncentraci vytvářející nejvýkonnější EMF a mikrovlnky, budou
tyto 5G Super-Hotspoty efektivně fungovat jako zóny zabíjení.

Izrael: Světová centrála pro 5G Roll-out

Zde je to místo, kde spiknutí „houstne“. Sionistická vláda Izraele z ní učinila globální misi, jejímž úkolem je velet vojenskému nasazení 5G v celém světovém společenství národů. Protože budoucím hlavním městem plánované Jediné vlády světa je Jeruzalém, vládnoucí sionisté vědí, že musí kontrolovat celé 5G sítění, stejně jako to v současnosti (a protiprávně) dělají v USA. Neexistuje větší propagátor 5G než prezident Donald Trump, proto dokonce s velkou hrdostí prohlásil, že se nemůže dočkat 6G ve Spojených státech!
Nicméně v Izraeli, kde bylo 5G vyvinuto, jeho instalace povolena není…..
Existuje jediný způsob, jak správně pochopit stěžejní roli, kterou Izrael hraje ve vznikajícím Novém světovém řádu. Darebácký, zločinný, apartheidní Stát Izrael byl doslova vytvořen jako globální ústředí vrchního velení Chazarské mafie. Což nastoluje otázku:

Jak přesně byl Izrael v průběhu 20. století založen a zmocněn?

Takto! Díky arménské genocidě, 1. světové válce, španělské Flu genocidě, Velké hospodářské krizi, druhé světové válce, holokaustu, teroristickým útokům z 11. září a válce proti teroru – mají však všechny jedno společné: Izraelský Sionismus.

Je zcela pravda, že: „Každá z výše uvedených kataklyzmat byla tajně prováděna za účelem vytvoření moderního Státu Izrael a / nebo k výraznému pokroku v tajném projektu „Velkého Izraele.“

Huawei

Když sledujete VELKÉ peníze za společností Huawei, je jasné, že největší čínská nadnárodní technologická společnost je ve skutečnosti vlastněna a provozována Mezinárodním bankovním kartelem. Je klíčové pochopit, že „společnost Huawei rozmístila své výrobky a služby ve více než 170 zemích. Společnost Huawei předběhla v roce 2012 Ericssona jako největšího výrobce telekomunikačních zařízení na světě a v roce 2018 předstihla Apple jako druhého největšího výrobce chytrých telefonů na světě, za kterým stojí Samsung Electronics“

Veřejně obchodované korporace velikosti společnosti Huawei smějí získat tolik tržního podílu pouze s požehnáním Mezinárodního bankovního kartelu (IBC). Na IBC zase dohlíží Chazariánská mafie, jejíž sídlo je náhodou v Tel Avivu. Právě proto byl Číně v roce 2019 přidělen kontrakt na izraelský přístav Haifa, který ve skutečnosti přinutí 6. USA flotilu dokovat jinde. Jak Čína vůbec získala izraelský kontrakt na přístav Haifa před USA?
Relativně zastřený stav věcí mezi Čínou a Izraelem zakryl hluboký vliv, který Tel Aviv nad Pekingem vyvíjí. Tento dobře skrývaný vztah se vyvinul v důsledku toho, že se Čína vymanila z chřtánu kulturní revoluce, která skončila v roce 1976, kdy jí přechod na tržně orientovanou ekonomiku povolil
Mezinárodní bankovní kartel.

Dohoda, kterou Čína uzavřela se svými tajnými pány v Londýně a New Yorku, se dost podobá dohodě, kterou prezident Boris Jelcin uzavřel se stejnými bankstery (IBC), kteří skrytě schválili pád Berlínské zdi. Prezidenti Gorbačov i Jelcin dokázali jen usnadnit osvobození Ruska od západně instalovaného komunistického režimu, který vládl Sovětskému svazu, když souhlasili s novou podobou „vládnutí oligarchů“ – oligarchů ovládaných Západem. Až na to, že Vladimir Putin vlastenecky odpadl od těchto razantních dohod v zájmu „ochrany Ruska“. V případě Číny však západní bankéři zavedli novou formu dravého kapitalistického otroctví poté, co bylo jho komunismu odstraněno prostřednictvím IBC. Proto je dnes v celé Číně tolik obchodů s potem. To je také důvod, proč byl 5G zaveden v některých z největších čínských měst bez bezpečnostních testů. Výkonným nadnárodním společnostem (jako je Huawei) byla od IBC udělena moc otrokářů, aby mohli provozovat podnikové plantáže po celé Číně. Podstatné zde je, že komunismus byl nejprve využit bankstery v Číně (a v Rusku) k vytvoření ohromného souostroví koncentračních táborů pro otrokářské dělníky na celostátní úrovni, které byly poté po zcela zinscenovaném „pádu“ komunismu přeměněny na firemní plantáže. Například Apple, Inc
byl často kritizován za provozování nehumánních továrních provozů (alias tepláren), které zobrazují podmínky tzv. firemní výsadby.

Proč Čína?

Kdo může pochybovat o tom, že Trumpova administrativa obtěžovala Čínu stejně jako trápila Írán? Následuje krátký seznam některých nejhorších přestupků, kterých se neokonští sionisté v Bílém domě dopustili proti Číně.

Ve světle hongkongských protestů (made in USA), tarifní režim USA proti Číně, hrozbu ekonomických sankcí proti národům spolupracujícím s Huawei, konflikt Xinjiang vyvolaný CIA, který se týkal muslimských Ujgurů, provokativní plavba válečných lodí amerického námořnictva přes Taiwanskou úžinu, transparentní politická stíhání čínského finančního ředitele(ky) Huawei, pustošení čínských prasečích farem dalším živočišným virem s bioinženýrem DARPA, FedEx v roce 2019 zmařil několik citlivých dodávek do Číny atd. Čínská vláda byla od roku 2018 pod stálým útokem.

Všechno toto jednání směřovalo k obměkčení čínské vlády. Nejen, že Zio-Anglo-Americká osa požaduje, aby se Peking podvolil její vůli, ale nezastaví své provokace, dokud se tak nestane. Západ se vždy choval k velkým národům Východu hůř než k nevlastním dětem a to se pravděpodobně nikdy nezmění. Což je přesně důvod, proč vše ukazuje na to, že Čína je využívána jako primární laboratoř NWO pro kradmou totalitní technokracii, než se nové laboratorní postupy vyvezou do Kalifornie a jinam po celém světě.

* Číňané jsou výjimečně počítačově gramotní, digitálně propojení a připojeni k bezdrátovému paradigmatu – k jejich velké škodě. Mnoho let působení těchto destruktivních energií je učinilo závislými na jejich různých informačních technologiích a zařízeních. Také to jejich mozek deformovalo způsobem, který si naprosto neuvědomují a docela je poškozuje. Totéž platí pro všechny ostatní země na Zemi, kde vládnou technologie, ale Číňané jsou v tomto ohledu extrémní.

Nejnejistějším aspektem ohledně kultury chytrých telefonů je, že mnozí Číňané jsou náchylní k psychogenním chorobám a nemocem, zraněním a nerovnováze. Ty se samozřejmě neomezují pouze na fyzické stavy; jsou také vystavováni směrovaným frekvencím, které působí závažné psychické poruchy. To může být přesně to, co se děje právě teď ve městě Wuhanu, kde může být mnoho lidí „spouštěno“ prostřednictvím svých chytrých telefonů, a to zejména prostřednictvím celoměstského PTSD což má za důsledek tolik nejistoty ohledně koronavirů a nevyhnutelnou masovou úzkost. Je třeba také poznamenat, že bezpočet technologií v tomto typu IT společnosti nikdy kontrolu takto neztratily. S ohledem na dvojité vystrašení – koronavirem a aktivaci 5G si mnozí prošli bezkonkurenční „šokovou a bázlivou“ zkušeností. Výsledné trauma postavilo mnohé na okraj – doslova. Proto se nyní zdá, že mnoho lidí na místech jako je Wuhan může být „spuštěno“ poměrně snadno prostřednictvím svých chytrých telefonů, aniž by vůbec věděli, co se děje. Mohou normálně jít a najednou prostě padnou na zem; někteří dokonce umírají na místě.

Vrcholem této věci je, že kontroloři NWO tlačí na „okraj obálky“, pokud jde o experimentování se sofistikovanými psychotronickými zbraněmi, které jsou škodlivé i smrtící. V daném případě je Wuhan jejich laboratoř a Wuhané jsou laboratorní krysy. V Číně jsou i další města, která jsou vystavena svému vlastnímu unikátnímu souboru laboratorních podmínek.

Čína je také předním národním testovacím místem pro neblaze proslulý systém sociálního kreditního skóre – což je další utlačovací kontrolní mechanismus, který globalisté rozjedou na celém světě, až tam ( v Číně) bude zdokonalen. Skutečnost, že se čínská vláda spolčila s globalistickou kabalou a dovolila takto zneužít své občany, značně přispívá k představě, že Izrael vlastní Čínu – akcie a barel – stejně jako to dělali sionističtí banksteři za dob Rudé Číny.

Wuhan: Ground Zero

Wuhane a Čína byly speciálně vybrány jako ground zero jak pro 5G roll-out, tak pro pandemii koronaviru. Nikdo nemůže zpochybnit, že město Wuhan se proměnilo v pustou, dystopickou demonstrační zónu 5G, kde jsou občané doslova využíváni jako morčata. Pokud jde o vědce 5G v Izraeli, pro ně všichni čínští občané nejsou nic jiného než odpad a tudíž použitelní (a postradatelní) v jakémkoli 5G experimentu, který tam založili. Tyto kruté lidské experimenty však zahrnují mnohem více než 5G a koronavirus; využívají také chemtrails a specifické druhy průmyslového znečištění vznikajícího v celé provincii Hubei. Čína má dobře zavedenou pověst wantonské degradace životního prostředí a Wuhan se jistě stane postapokalyptickou pustinou, až s ní skončí. Když se podíváte, řeknete si: Co to proboha po celém Wuchanu stříkají? Wuhan je známý jako „čínský Thoroughfare“ (dopravní tepna) a zaujímá velmi zvláštní místo v čínské historii i s ohledem na udivující hospodářský boom, který se objevuje od poloviny 70. let. Cokoliv se ve Wuhanu stane, může hluboce ovlivnit zbytek národa, jak názorně prokázala koronavirová panika. Jako by si producenti tohoto „filmu o katastrofě“ zcela záměrně vybrali hlavní město provincie Hubei jako epicentrum jejich hororového flicku NWO, aby se celá Čína naladila. A mají to! Wuhan je sice již desítky let tradičním výrobním centrem, ale zároveň je jednou z oblastí podporujících moderní průmyslové změny v Číně. Wuhan se skládá ze tří národních rozvojových zón, čtyř vědeckotechnologických rozvojových parků, více než 350 výzkumných ústavů, 1 656 hi-tech podniků, četných podnikatelských inkubátorů a investic od 230 firem Fortune Global 500. V roce 2018 vyprodukoval HDP 224 miliard amerických dolarů.

Dongfeng Motor Corporation, výrobce automobilů, má sídlo ve Wu-chanu. Wuhan je domovem více významných ústavů vysokého školství, včetně Wuhanské univerzity, která byla v roce 2017 na třetím místě na celostátní úrovni a Huazhongské univerzity vědy a techniky.

Koronavirus

Do tohoto kaskádovitého kontextu vstupujte pohádkově bioinženýrský koronavirus z Wuhanu. Existuje několik vysoce integritních orgánů a také vědecké výzkumné studie, které popsaly, co z tohoto nezvykle smrtelného viru dělá pracně vyráběnou biozbraň.

Není pochyb o tom, že tato biologická zbraň byla záměrně bioinženýrsky zaměřena na domorodé Číňany. Zejména jedinci narození z tohoto tradičního asijského genového fondu a krevní linie jsou mnohem více postiženi infekcemi koronaviry.

Toto záměrné rasové cílení sionistických pachatelů v Izraeli je vedeno s určitými cíli, které značně přesahují rámec této expozitury. Stačí říci, že to, čeho je nyní ve Wu-chanu svědkem celý svět, je další depopulační událostí a přemisťováním občanů. Stejně jako Severní Levanta je i v Izraeli preferovanou metodou vedení války: zaprvé genocida a zadruhé nucené odstranění nebo vynucený exodus.

Stejní sionističtí váleční štváči také nebudou váhat použít jakýkoli druh terorismu, který je nutný k tomu, aby byla práce vykonána. Jen se podívejte, co udělali 11. září, aby se celý svět ponořil do naprosto falešné Války proti teroru. Neexistuje snad žádný teroristický čin nebo násilný útok, který by neoconští sionisté neprovedli, aby pokročili ve svém ničivém projektu „Větší Izrael“.

Pokud by se nekonformní krize ve větší oblasti Wu-chanu současnou alarmující rychlostí nadále zhoršovala, nedá se říci, k čemu se vláda v Pekingu uchýlí. Současná vláda samozřejmě uposlechne diktátu svých sionistických přespolních, i když to znamená „uskladnit“ občanstvo, prosadit očkování, všudypřítomné aktivace 5G, nonstop chemtrailing atd. Proto to, jak se tato situace bude vyvíjet v průběhu zimy a jara roku 2020, odhalí skutečný účel i pachatele tohoto pokřiveného spiknutí.

Mezinárodní kriminální konspirace

Nikdo nemůže tvrdit, že by Čína nebyla světovým lídrem v celosvětovém zavádění 5G. Společnost Huawei agresivně prodala svůj program 5G do každé země na světě, která bude poslouchat … neb není zastrašena Trumpovou hrozbou sankcí. Ve světle této jednoznačné reality nemůže nikdo tvrdit,
že se Čína zdá být bezradná vůči inherentním nebezpečím 5G… pokud ji nebylo za její bezradnost zaplaceno…. Asiaté jsou ze své podstaty velmi zranitelní vůči lákadlům nejnovějších a největších IT zařízení a vylepšení. Tato slabost národního charakteru učinila z Číny perfektní „nálevku“ pro 5G na celém světě; málokdo ale ví, že pracují jménem Mezinárodního bankovního kartelu. Nejen, že 5G a IoT build-out představují nejlukrativnější obchodní příležitosti všech dob, ale slibují IT ráj pro každý národ, který na tuto návnadu skočí. Tyto dva významné vývojové prvky jsou v podstatě nejdůležitějšími díly rychle se zhmotňujícího globálního kontrolního Matrixu. Ti, kteří se rozhodnou pro tuto další generaci globální IT společnosti, budou nejen „sídlit“ v oblasti nebezpečných energií 24 hodín denně, ale budou i denně vystaveni nejvyššímu stupni sledování svého života na planetě. A je to právě 5 EYES + ISRAEL, kdo bude řídit ten nejinvazivnější špehovací a sledovací režim vůbec. Pojďme ale dál: Byla uzavřena dohoda mezi všemi zúčastněnými státními aktéry a dalšími
korporačními a institucionálními spiklenci. Všichni obvyklí podezřelí se objevili u stolu – což zahrnuje OSN, USA, Spojené království, Francii, Německo, Itálii, Austrálii, Japonsko, Kanadu, Izrael, Big Tech, Big Social Media, Big Pharma atd. Zatímco byla uzavírána tato dohoda, Čína pracovala s Izraelem na
své vlastní – Králem 5G.

Nyní se zdá, že čínská vláda prodala svou duši, aby uchopila všechen euroasijský obchod. Jakmile byla tato dohoda s ďáblem uzavřena, Čína se s 5G vývojem a nasazením přes Huawei, Samsung a další korporátní titány dostala do plného stavu, aby uzavřela IT trh. Skutečný problém této vysoce dynamické situace spočívá v tom, že nikdo pořádně nevěděl, jak moc se Čína vzdala … až dosud. Zhoršující se situace Wuhanu je jasnou ilustrací toho, co se může a bude dít, když kterýkoliv národ podepíše tak zlovolnou smlouvu s Izraelem. Zda se dohoda rozpadla proto, že se Čína opřela o jednostranné podmínky smlouvy – po pravdě – nebo zda Izrael hrubě porušil podmínky smlouvy tak, jak to dělají oni ALWAYS (vždy), se teprve uvidí. Nicméně Spojené státy i Velká Británie byly narukovány jako vždy jako sval pro vymáhání smluv. Stejně jako BritI stále ovládájí Hongkong, tak Yankyové mají velký vliv uvnitř Číny prostřednictvím mnoha firemních špionů a křesťanských misionářů, čínská vláda si neuvědomila, že by jejich národ mohl být obrácen naruby a vzhůru nohama s přepnutím vypínače – 5G spínačem ze strany Izraele, koronavirus přepínačem ze strany USA / UK a také hongkongský protestní přepínač ze strany Velké Británie / USA.

5G + Koronavirus + Vakcinace + Chemtrails = Událost vylidnění

Přiznejme si to: Nemusíme být jaderní vědci, abychom přišli na to, že právě ten den, kdy byla ve Wuhanu aktivována 5G po boku nedávno uvolněného virulentního chřipkového kmene zaměřeného na rasově citlivé jedince, že lidé začnou padat jako mouchy. Takové napadení imunitního systému zaručeně vyřadí velký počet obyvatel města za den a noc. A vysazeno na místě, které to udělali, možná mnohem víc, než se kdy svět dozví. To, co skutečně změnilo ohnisko koronaviru na supersteroidy, jsou probíhající operace chemtrailu, které dostaly celou provincii pod temný škodlivý mrak. Chemtrails se běžně
používají ke „změkčení“ obyvatel pod sebou tím, že se do okolní atmosféry zavádějí různé toxické chemikálie a patogenní biologické látky. Jakmile je bioterén každého jedince dostatečně kultivován spouštějícími toxiny a patogenními mikroorganismy, je jedinec snadno předurčen k vysoce nakažlivým chorobám, jako je koronavirus ve Wuhanu. Málokdo si toho je vědom, ale zejména Wuhan je proslulý svými roky trvajícími epizodami vysilujícího průmyslového znečištění. Část tohoto atmosférického inženýrství probíhá s účelovým designem prostřednictvím specifických chemických úniků z průmyslových kouřových komínů. Z jakých toxinú a odpadních produktů se tyto vypouštěné látky skládají, si asi každý domyslí. Nicméně průmyslové vzdušné odtoky v Číně dosáhly zcela nové úrovně znečištění, které postihuje národy blízké i vzdálené.
* Když jsou na obyvatele, kteří jsou již vystaveni vysoce infekčnímu koronaviru, nastříkány toxické aerosoly chemtrailu, když jsou přilepeni k výkonnému 5G zařízení a jsou po jejich mimořádně toxickém každoročním očkování proti chřipce, co by se mohlo pokazit?! Nezapomínejme, že Číňané byli v průběhu mnoha let podmíněni (čti: Sociálně inženýrsky, aby dostali své každoroční chřipkové panáky) očkovat, očkovat a imunizovat se proti pravidelným vážným chřipkovým epidemiím, které začaly v některých z největších oblastí, zejména v Hongkongu, Šanghaji a Kuang-čou. S každou následnou chřipkovou panikou je populace korelována do pera chřipkové vakcíny jako prostředek „prevence masové epidemie“. Je prý jejich občanskou povinností očkovat celou rodinu, aby se nejnovější chřipkový brouk nešířil do zbytku čtvrti nebo do větší komunity. Nepochybně byla tato Wuhanská epidemie nastavena roky dopředu a jen čekala na ideální okamžik, kdy Zio-Anglo-Americké mocnosti stisknou tlačítko. Nyní, když jsou USA i Velká Británie silně zapleteny do tohoto zločinného spiknutí, stačí, aby se Izrael vyhnul tomu, aby se otisky prstů Mossadu objevily kdekoli poblíž místa činu. I když se sionisté nějak nechají chytit, jako to udělali s 11. zářím, jsou nejlepší na světě, když bezostyšně obviňují své oběti tak, jak to už udělali u původu koronaviru. Tito sionističtí mistři iluzí použijí každý obchodní trik, který dokážou dát dohromady,
zejména silné psychologické triky, jako je prediktivní programování.

PSY-OP

Bezpochyby jediným a nejdůležitějším kouskem tohoto úchvatného psyopu je celosvětová iniciativa vyvinout vakcínu, která údajně poslouží jako profylaktické opatření k uzavření koronaviru. Nikdy neexistovalo tak vysoce koordinované mezinárodní úsilí o výrobu vakcíny v důsledku jakékoli předchozí epidemie nebo pandemie.

Jako vždy vede nebezpečně nedůvěryhodná Světová zdravotnická organizace (WHO) celosvětový apel k vývoji vakcíny, kterou ve stanovených časových rámcích pravděpodobně není možné vytvořit. To skutečně znamená, že Big Pharma již tajně vyrobila masivní množství vakcíny zvané „Wuhan coronavirus“ (která léčí vakcínu WHO- pojmenovanou COVID-19), která je připravena k aplikaci na celém světě, zejména všude tam, kde Světová zdravotnická organizace a Bill Gates zřídili svá nespočetná očkovací centra – zvláště v zemích třetího světa.

Nejchudší a nejméně vzdělané národy budou jako vždy obětovány tímto pečlivě koncipovaným psyopem. Něco jako tato Zápedem vyrobená pandemie koronaviru, poskytuje jedinečnou příležitost pro plazy na samém vrcholu potravinového řetězce, aby provedli hromadnou událost vylidňování obětí, jakou svět nikdy neviděl.

Každý člověk na planetě si musí být vědom, že to představuje pouze jednu složku tohoto rychle se projevujícího psyopu. Tato psychologická operace NWO bude jistě morfovat a mutovat podle reakcí každé národní populace na všech 7 kontinentech. Pak v každé lokalitě budou úřady reagovat tak, aby byl vyroben dostatečný souhlas, aby bylo možné každé místo uzavřít … dokud nebude vše celé uzamčeno.

Vzhledem k tomuto drakonickému vývoji na celém světě, zejména s ohledem na bezprecedentní policejní pravomoci, které jsou všude poskytovány pro vymahatelnost práva, má tato zinscenovaná pandemie všechny znaky klasické černé operace „Problém ~ Reakce ~ Řešení“, kterou řídí globální zpravodajská komunita s C.I.A., MOSSAD a MI6, jež se ujímají svého obvyklého vedení. Neexistuje snad účinnější způsob, jak instalovat Jedinou totalitní vládu světa na světové společenství národů, než vyděsit každého obyvatele planety Země tak, aby ji sám požadoval. Koronavirové „strachoinženýrství“ se samozřejmě jeví jako cesta vpřed pro ty na vrcholu světové mocenské pyramidy, a teď, když rozhýbali obří sněhovou kouli valící se z kopce ke globální depopulaci, už ji možná nic nezastaví. Ale, počkáme a uvidíme, jak by v této shakespearovské tragédii mohl zvítězit „deus ex machina“. Snad budou pachatelé odhaleni a odvezeni. Sečteno a podtrženo: Nezamýšleným přínosem tohoto veškerého vyvolaného chaosu nejvyšší úrovně Světové stínové vlády, pokud jde o 5G, je skutečnost, že přinesla celosvětově větší povědomí o tom, co je nyní jedinou největší hrozbou pro lidstvo a biosféru. Skutečně, mimořádně nebezpečné vojenské nasazení 5G představuje probíhající událost s celosvětovými apokalyptickými důsledky. Ve skutečnosti budou dalekosáhlé dopady na zdraví a nevyhnutelné ekologické důsledky tak hluboké a všudypřítomné, že se tato depopulační událost pravděpodobně vyvine v plně rozvinutou ELIMINAČNÍ událost, pokud ji příslušné orgány nechají bez kontroly.

*Jako vždy hledá NWO cabal způsoby, jak rozptýlit celou planetární civilizaci. Opravdu, existuje nějaký lepší způsob, jak to udělat, než s děsivou pandemií koronaviru ? Zda je tato pandemie zcela zinscenována, nebo je naprosto reálná, nebo je podvod splynut s realitou, nelze zatím s jistotou určit. Na konci dne to múže být úplně jedno, protože konečný výsledek bude stejný. My, lidé, budeme
oklamáni vírou, že tuto „hrozivou záležitost“ může vyřešit pouze globální správa. A, že jedině Jediná světová vláda může zabránit tomu, aby takové mory a pandemie v budoucnu pustošily lidstvo. No a tady bude bezodkladně pokračovat 5G síťování. I když energetická platforma 5G představuje nejhorší a největší část problému, je lstivě pokryta koronavirovou hysterií. Čínská vláda dokonce pěje chválu na nyní zrychlené 5G roll-out ve Wuhanu a dalších velkých městech jako prostředek boje proti koronaviru! Opravdu existuje účinnější strategie pro pachatele, jak provést svůj ďábelský plán směřující k naprosté nadvládě světa? Jak lépe dosáhnout svého konečného cíle, jímž je uzavření globálního obyvatelstva prostřednictvím diktátu tyranské technokracie?

Spínač zabíjení v Deep State (Hlubokém státě)

Není cesty k rychlejšímu zhroucení globálního ekonomického a finančního systému než účelové šíření vysoce nakažlivého viru s alarmující vysokou úmrtností. Každodenní titulky už dokazují, že obchod a jen obchod je vše a je radikálně ovlivněn touto zesilující se pandemií.

Hluboký stát, a to nejen ve Spojených státech a Velké Británii, ale v rámci každého národa, který je v souladu se Zio-Anglo-Americkou osou, má prvořadou potřebu potírat četná národní hnutí, která se těší bezkonkurenčnímu lidovému a politickému úspěchu. Proto není pochyb o tom, že to, co vidíme, je buď hrozba, že vytáhneme „Kill Switch“ na globální ekonomický a finanční systém, nebo že Hluboký stát drží tuto hrozbu nad hlavou každého nacionalistického vůdce, zahrnujícího i prezidenta Donalda Trumpa, premiéra Borise Johnsona a každou další hlavu státu, která bojuje proti globalismu.

Neoddiskutovatelné je, že biozóna „Wuhanský koronavirus“ má všechny potřebné prvky k tomu, aby dokázala provést skutečně ničivou pandemii, která může proniknout do každé sféry života v celé planetární civilizaci. Je jasné, že to bylo takto navrženo . Teď čekáme a uvidíme, jestli ti pachatelé z Hlubokého státu skutečně vytáhnou ten „Kill Switch“ (Spínač zabíjení) jako prostředek k provedení jejich konečného řešení: Market Crash, Dollar Collapse & World War 3. (obchodnímu krachu, kolapsu Dolaru a 3.světové válce).

Speciální VAROVÁNÍ: Zdá se, že Wuhanský bioútok je jen jedním z řady probíhajících biologických útoků, které jsou vedeny po celé pevninské Číně. Tato Zio-Anglo- Americká bioteroristická operace se nenápadně snaží vyvolat zdání, že národní epidemie začala jediným případem ve Wu-chanu, kdy se v jiných čínských městech stále skrytě šíří podobnými způsoby. Protože se vektory šíření tohoto izolovaného koronaviru mapují na celém světě rychle se rozšiřující rychlostí, existuje dost pravděpodobně více metod šíření, které jsou mazaně zaváděny s cílem zmást lékařské vyšetřovatele i zamezit odhalení.

Závěr:

Jsme si vědomi, že předchozí vyprávění je dlouhé a komplikované. Jistoty tohoto velmi reálného mnohaletého spiknutí i s ním nekonečné související skandály jsou tyto: Že vojenské nasazení 5G na celém světě je ústředním pilířem agendy NWO, kterou globalisté nedovolí ohrozit nebo zpomalit lidovými protesty. Proto globalisté provedli pandemické strašení Wuhan coronavirem jako prostředek, jak špatně usměrnit lékařské vyšetřovatele, aby místo z 5G- vyvolaných zdravotních neduhů byly přičítány koronaviru. Zhoršující se situace čínského lidu předvídatelně vytvořila kontext pro to, aby byla podána rasově zaměřená vakcína jako první kontrolní skupině obyvatel Wuhanu, a za druhé zbytku Číny, a pak na celém světě – ve velkém. Nejen, že lékařské orgány pečlivě sledují ty, kteří se podrobili minulým očkovacím schématům, ale brzy budou experimentovat s novou sérií vakcín proti koronaviru, které konkrétně nazávají 2019-nCoV. Dalšími dvěma pilíři tohoto složitého vylidňování jsou chemické geoinženýrství a průmyslové znečištění. Nejen, že Wuhan trpěl ohromným množstvím znečištění ovzduší v důsledku mimořádné koncentrace průmyslových odvětví ve větší oblasti, ale místní obyvatelstvo bylo podrobeno různým formulacím aerosolů chemtrails, z nichž každý byl upraven s cílevědomým designem. I když tato rozsáhlá analýza pandemického psyopu Wuhan coronavirus nenabízí detailní rozčlenění nepopiratelných souvislostí mezi různými výše zmíněnými napadeními občanstva, což vše vzájemně podporuje překonání této odporné černé operace, tato zásadní spojení – mezi 5G, Coronavirus, Vaccines, chemtrails & Pollution – by už měla být zřejmá.

UPOZORNĚNÍ: Pozor, lidičky, kdekoliv a kdykoli se valí 5G lokálně, pravidelně stříkají chemtrails, vroucně tlačí vakcíny hned po poslední epidemii frankenviru nebo exotických nemocí: mějte uprostřed toho všeho obavy. Jednoznačně nejvýznamnějšími cíli epidemie koronaviru je zakrýt čínskou genocidu a následnou globální depopulaci a také skrýt stěžejní vazbu na 5G. Proto je nezbytně nutné, aby všichni hledači pravdy a vlastenci četli následující expozé; na něm velmi závisí naše životy a blaho našich rodin a přátel. Také kolování mnoha odkazů v této analýze poslouží značně k osvícení větší komunity kolem těchto životně důležitých záležitostí.

Poznámka autora: Část i této Wuhanovy koronavirové série je zásadním předpokladem, pokud má člověk řádně uchopit mnoho úhlů pohledů této „důmyslně zinscenované, globální, falešné vlajky, bioterapeutické operace s využitím skutečných biozbraní zaměřených na více národních a rasových cílů s cílem splnit četné cíle NWO“.

Zkráceno..

Zdroj: prepareforchange.net
Zdroj: tadesco.org

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico