Korona-virus

datum 7. 3. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Přináším zprávu v souvislosti s Korona-virem, přináším zprávu o tom, jak je možné nahlížet na epidemii Korona-viru v současném světě z duchovního pohledu, přináším zprávu, která zní: řešení existuje. Ale abychom mohli cokoliv v životě změnit, musíme vědět, že to existuje – nemůžeme měnit něco, co neexistuje, ani něco, o čem si myslíme, že neexistuje. Logicky, viďte.

Tak je to i s Korona-virem. Tvářit se, že neexistuje, to nevede k žádnému řešení, ale upadnout do panického strachu také nic neřeší, naopak vede do temnoty.

Nicméně řešení existuje.

V tomto prvním textu nakreslím ve slovech obraz současnosti, v následujícím textu nakreslím ve slovech obraz možného řešení epidemie Korona-viru.

Co je to KORONA?

Začnu úplným zatmění Slunce, při kterém je viditelná KORONA.

Provedla jsem jen minimalizovaný výběr informací z Wikipedie (kursívou), které si můžete dohledat. Ani jsem nemusela moc dlouze vybírat, protože to, co čtete, visí na Wikipedii více méně hned v titulních odstavcích.

Tučně jsem označila text, který můžeme použít pro naši duševně-duchovní imaginaci.

KORÓNA – je jasně zářící okolí Slunce… Viditelná je pouze při zatmění Slunce.

Zatmění slunce (Wikipedie) je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje. V případě úplného zatmění dochází na zastíněné části Země k výraznému setmění a ochlazení, kolem Měsíce zakrývajícího Slunce je vidět výrazná záře sluneční koróny,

Při zakrytí celého slunečního kotouče je možno pozorovat korónu.

Každý rok dojde ke dvěma až pěti případům, které jsou pozorovatelné z povrchu Země, avšak pro jedno určité místo k tomu však dochází průměrně jen jednou za 360 let.

Zatmění trvá jen několik minut (max. 7 minut 31 sekund) a oblast, podél které je úplné zatmění možno pozorovat, nebývá širší než 270 km; zasažena je přibližně jen jedna setina zemského povrchu.

Tento jev mohou doprovázet také neobvyklé reakce zvířat. Tyto průvodní jevy v některých kulturách v minulosti vedly ke spojování události s náboženstvím a přisuzování mystických významů. V moderní době jsou však duchovní významy zatmění Slunce většinou odmítány v důsledku snadnosti pochopení jeho příčin.

Abychom mohli vidět korónu Slunce, musí Měsíc vstoupit mezi Zemi a Slunce a dojde k úplnému zatmění Slunce.

Co to znamená v souvislosti s Korona-virem

Zemi v této imaginaci vnímejme jako ČLOVĚKA, potažmo lidstvo, Měsíc jako jeho duševní kvality a Slunce jako Zdroj, Boha, duchovní spojení, Světlo.

Takže, abychom mohli fyzicky vidět korónu Slunce, musí dojít k úplnému zatmění Slunce. Musí Měsíc vstoupit mezi Zemi a Slunce, a to v přesné vzdálenosti, ne ledajaké – poměr vzdálenosti Měsíce od Země ku vzdálenosti Slunce od Země musí být stejný jako poměr velikosti Měsíce ku velikosti Slunce – pak se jeví Měsíc i Slunce na  obloze jako stejně velká tělesa, Slunce je Měsícem zcela zastíněno a dochází k úplnému zatmění.

Tak.

A tohle se děje nyní na Zemi. Jsme svědky úplného zatmění slunečních kvalit lidstva, akorát při tom zatmění nevidíme zář slunce, ale vidíme virus, tedy proudění duchovních neřestí, korona-virus, který se zviditelní, když dojde k úplnému zatmění Světla a Ducha.

Tento virus je odvrácená strana Světla, je to korona temnoty Ducha.

Korona-virus je proudící temnota, kterou vidíme ze svého úhlu pohledu jako virus, který napadá lidi. Ano, napadá, neboť pravá podstata člověka touží po světle, po Lásce, čistotě, po Bohu. Proto se člověk začne v případě takové epidemie, kdy je zastíněna cesta ke Světlu, chovat přinejmenším podivně, jako zvířata při úplném zatmění Slunce (viz….Tento jev mohou doprovázet také neobvyklé reakce zvířat…).

Korona-virus způsobilo úplné zatmění Světla, které vzniklo tím, že Duševní neřesti člověka zastínily světlo Boha, zastínily Zdroj duchovního světla.

Korona-virus je viditelný pouze při zatmění ducha, kdy světlo lidského ducha je zastíněno duševními neřestmi. Zviditelňuje se ve formě viru.

Korona-virus je, mohli bychom říci, druhou stranou mince, nebo odvrácenou stranou Měsíce, nebo temnou stránkou duše… Tato temná stránka duše (Měsíc) se postavila mezi člověka a Boha (Slunce), zastínila jeho veškeré světlo, ale ne veškeré – protože i při plném zatmění, respektive pouze při plném zatmění Slunce je viditelná Koróna.

V tomto případě je viditelný Korona-virus, tedy proudění temných sil.

Zatmění Boha ve vědomí člověka

Ocitáme se v době úplného zatmění duchovního Slunce, tedy úplného zatmění Boha ve vědomí člověka, kdy VZDÁLENOST duševních kvalit (Měsíce) od člověka-lidstva (Země) je stejně velká, mimochodem obrovská, jako velikost jeho duchovních (Slunečních) neřestí.

V imaginativním pohledu dochází k poznání, že duševní neřesti člověka-lidstva jsou stejně velké jako duchovní neřesti, anti-Bůh, a pokud dosáhne tato intenzita patřičných rozměrů, ne ledajakých, zviditelní se temná záře této lidské pýchy jako Korona-virus.

Je to velká a důrazná zpráva pro lidstvo. Nekompromisní.

Tak.

Ani bych už nemusela psát další text o tom, JAK si poradit, jaké existuje řešení, protože řešení logicky vyplývá z poznání toho, CO JEST.

Ale protože ke mně proudí nová a nová sdělení, budu pokračovat v psaní a předám vám vše, co bude v mých silách.

Buďte šťastni a ve vděčnosti

Yvetta Ellerová / Yvell
www.yvellerova.cz

Yvetta Ellerová je terapeutka – „ladička“ pozemského a andělského světa, která se celý život věnovala a věnuje andělům, dětem a umění. „Děti a umění jsou za-zrakem.“

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico