Kontinuální vlna světla v devíti otázkách a odpovědích - Společně za lepší život na planetě zemi

datum 17. 12. 2020
Zdroj: Pixabay

Co je kontinuální vlna světla a jak se naučit ji vyzařovat? Jak podpořit naši planetu a sebe navzájem? Světlo je inteligentní forma, sama ví, co je třeba. Vědomá práce s touto kosmickou energií má hluboký vliv na naše životy.

Doba čtení 9 min.

Cesty k sobě


Přátelé, všichni víme, že spolu s planetou procházíme náročným obdobím změny. Kdy jde o to, zda obhájíme své rozhodnutí na planetě vytvořit lepší, spravedlivější a mírový život lidí, kteří si uvědomují svou odpovědnost za vše, co se děje. Společnost vědomých tvůrců.

Jedinou cestou jak dosáhnout vítězství v tomto boji energií a harmonicky nastolit na planetě vyšší úroveň vztahů, mír, přátelství, spolupráci, vzájemný respekt,  ale i úctu k planetě a všemu živému i „neživému“ na ní, je cesta lásky ke všemu, co je. Je to cesta odpuštění i nadhledu na život a jeho momentální kvality a události z vyšší duchovní úrovně, jakoby z úrovně ZdrojeJe to cesta vědomého vyzařování světla i lásky.

O  čem tato akce je, jaké jsou charakteristiky, výhody, efekty. krátce v devíti otázkách a odpovědích:

 1. Co je Kontinuální vlna světla??
 2. Ale, to je celé? Jaký je nějaký program, vize, kterou pošleme?
 3. Jak se tato vlna světla tvoří?
 4. Takže, kdy se takto světlo posílá? Jak dlouho akce trvá?
 5. A co posílání energie ve skupinách, v nějakém smluveném termínu?
 6. Proč vědomé posílání?
 7. Jaký má takové posílání světla efekt?
 8. A jak dosáhneme takovým posíláním efekt pro naši zemi?
 9. A má tohle posílání efekt i na individuální úrovni?
 1. Co je Kontinuální vlna světla??

Je to vědomé, aktivní a cílené vyzařování světla. Posílání světla a lásky našeho božího srdce planetě Zemi a všemu lidstvu na planetě velkým množstvím lidí v průběhu dne. A to NEPŘETRŽITĚ!!  VĚDOMĚ.

Ale jen světlo a lásku svého božího srdce. Bez záměru, co by se mělo stát, jak by se to mělo stát apod. Prostě světlo, naplněné láskou našich božích srdcí, bez jakýchkoli předsudků, předpojatostí s JEDINÝM ZÁMĚREM: Poslat toto čisté světlo a lásku všem a všemu na planetě. Čím více světla a lásky v něm obsažené na planetě bude, tím více probuzení, tím více změn přirozeně se dějících.

Takovýmto způsobem zasílání světla totiž jsme v integritě, v jednotě s božím principem svobodné vůle každého člověka. Ctíme tak, že každý, kdekoli na světě má právo si svůj život tvořit dle svého rozhodnutí. My mu takto nic nevnucujeme, osvítíme mu prostředí na jeho cestě.

 1. Ale, to je celé? jaký je nějaký program, vize, kterou pošleme?

Samotné světlo, naplněné láskou našich božích srdcí je tím nejlepším programem a vizí.  Světlo, o kterém mluvíme, má „kosmickou inteligenci“, ono ví, co je třeba, kde  je, co třeba posílit, zlepšit. vykonat, a hlavně ví jak i skrze koho.  To světlo je Bůh / Zdroj, přesněji, jeho část. A kdo může všemu lépe rozumět než Bůh/Zdroj?

 1. Jak se tato vlna světla tvoří?

Je to velmi prosté, nenáročné na čas, na prostor, prostředí apod.

Vzniká tak, že lidé, kteří vnímají smysl a význam této vlny, samostatně, kdykoli, kdy mají volnou chvilku, když nemusí svou pozornost věnovat své pracovní či jiné  činnosti, se krátce zkoncentrují, uvědomí si, že jsou andělskou tvořivou bytostí a pak ze svého srdce posílají světlo a lásku svého božího srdce planetě Zemi a celému lidstvu.

Lze si vizualizovat jak „moje“ světlo, které posílám, obaluje Zemi, prostupuje Zemí, lze si také představit masy lidí v prostředí plném světla apod. Nebo i bez této vizualizace, jen s tou prostou myšlenkou. Protože naše myšlenky jsou tvořivé!!

Není potřebný nějaký složitý vstup do meditace. My jsme andělské bytosti a tedy jsme stále spojeni se Zdrojem, jehož jsme částí i součástí. Naše spojení  nefunguje jen tehdy, když uvěříme, že musíme nejdříve dojít na nějakou „úroveň“, dostat od někoho „zasvěcení“, že musíme konat různé speciální postupy, abychom se „spojili“.  Není to pravda. Jsme stále spojeni a všechno ostatní je jen lidský výmysl, výmysl nižšího lidského vědomí a dobrý byznys některých moderních „lektorů“ a „guruů“...  Vším tím, takovými názory, myšlenkami, předsudky,  sami sebe zablokujeme, ztížíme si cestu k sobě a vyššímu stavu bytí. Kvalitnějšímu životu. Důležité je si to dovolit  - ale vnitřně, v hlavě, egem, to moc nepomůže. Ale odtud může vést  cesta k uvědomění vnitřnímu. Záleží na každém jak má záměr věci uchopit a sebe měnit.

 1. Takže, kdy se takto světlo posílá? Jak dlouho akce trvá?

Kdykoli. Kdykoli, kdy mám volnější chvilku. A kolikrát denně chci, mohu. Akce jako taková je trvalá. Ale poslat světlo mohu např. jen 1 minutu a třeba 3x za den, nebo 5x, jak to vyjde. 1 minutu, 5 minut... kolik kdo momentálně může věnovat času..

Příklady: Jedu dopravním prostředkem MHD – mám chvilku čas, tak posílám světlo planetě a lidstvu; jdu do obchodu, jsem na procházce -  mám chvilku čas, tak posílám světlo planetě a lidstvu; myji nádobí -  mám chvilku čas, tak posílám světlo planetě a lidstvu;; sedím na toaletě (proč by se tato chvíle měla vyloučit?) -  mám chvilku čas, tak posílám světlo planetě a lidstvu; večer jdu spát, tak na minutku nebo déle mohu posílat světlo planetě a lidstvu... apod.

A to je celé – nic složitého, nic náročného a přece extrémně užitečné.

 1. A co posílání energie ve skupinách, v nějakém smluveném termínu?

Ale ano! Určitě dále je třeba, aby se lidé sdružovali do skupin a společně posílali světlo, lásku v rámci nějaké situace. Určitě ano. Jsou to silné okamžiky, kdy je do informačního pole posíláno hodně pozitivní energie. Budeme-li však také posílat světlo v rámci kontinuální vlny světla, pak napomůžeme k tomu, že vzniklá vlna postupně pak vše propojí a vzájemně se to zesílí, podpoří. Dojde k synergii. Trvalé synergii. A současně také dojde výraznému vyjádření, že jsme JEDEN. K vyjádření a posílení SOUDRŽNOSTI.

 1. Proč vědomé posílání?

My, jako světelné bytosti, světlo vyzařujeme vždy. Každý vždy takové na jakou úroveň probuzení svého vědomí a srdce, tedy na jakou úroveň vibrací svým vývojem došel.  Pohybujeme se každý nějakou svou realitou a vyzařujeme toto své světlo. Tím také, pasivně ovlivňujeme své okolí, každého s kým se dostáváme do kontaktu. Předáváme tak své světlo.

V okamžiku, kdy se však ve svém vědomí soustředíme na světlo a  lásku svého božího srdce, dostáváme se do propojení s čistou energií světla a lásky. V tom okamžiku v podstatě skokově zvyšme svou vibrační úroveň a stáváme se více tím, kým jsme – andělskou bytostí.  Světlo nás silněji a šířeji prostoupí a ukotví se v našem bytí. A toto světlo pak pak posíláme planetě a lidstvu.

 1. Jaký má takové posílání světla efekt?

Má a velký. Světlo, které takto pošleme, zesiluje světelný potenciál v informačním morickém poli lidstva, čímž ovlivňuje vývoj událostí v rámci vývoje lidstva. A činí tak harmonicky, v návaznosti na vše, co se odehrává při zachování svobodné vůle. Tímto světlem budou podpořeny veškeré události na planetě. Tam, kde má temnota ještě velkou moc, tam dojde k zeslabení této moci, vlivem vzrůstu síly lidí, kteří se s tímto světlem spojí; tam, kde jsou lidé více uvědomělí, dojde k silnějším manifestacím kvalit světla do uspořádání lidských, společenských, vztahů. To vše zase zpětně ovlivní informační pole a tento nárůst uvědomění se přenese do oblastí, kde uvědomení „pokulhává“. A svobodná vůle je zachována. Což je jeden základních principů života na planetě.

A pokud jde o planetu. jak víme, planeta je živá, má své vědomí. A toto vědomí nepřetržitě interreaguje s vědomím lidstva. A vrací to co, lidé vytváří, posílají do jejího pole vědomí. Země spolupracuje s lidstvem.

 1. A jak dosáhneme takovým posíláním efekt pro naši zemi?

A je třeba si uvědomit, že platí také princip dle kterého kolik světla je posláno tolik se znásobeně vrátí.  A jde o to také, aby na naše území, do té naší kotliny Čech, Moravy a Slovenska proudilo co nejvíce světla, abychom se  opět mohli stát pány ve své zemi a byli ve světě přijímáni jako důstojní správci své země. Jak nás ostatně pověřili naši předci. A když tedy z našich území bude vyzařováno velké množství světla a nepřetržitě, od velkého množství lidí, pak se sem bude „vracet“  velký proud světla a lásky přímo od Zdroje!!

 1. A má tohle posílání efekt i na individuální úrovni?

Po skončení tohoto vědomého projení se, se sice vracíme ke své úrovni vědomí a vibrací, ale zanecháme v sobě stopu, která nás zvolna posouvá dál, k dalším uvědoměním a posunům vibrací. A za další, což je velmi důležité – je třeba si uvědomit, že světlo je dokonalý stav. Pokud je naše tělo plnohodnotně naplněné světlem, pak je plně chráněno před jakoukoli nemocí. Nemoc (ne – moc) je manifestací nerovnováhy, je manifestací temnoty, disharmonie v bytí. A čím více se tedy propojujeme se světlem a láskou božího srdce, tím více si pomáháme sami sobě být světlem. Vyzařováním světla, vědomým vyzařováním světla, si pomáháme vytvářet či odporovat naši imunitu.  Jako jedna z cest k tomu vedle uvědomování si svých nižších energií a jejich čištění. A současně i jedna z cest k tomuto uvědomování si napomáhající.

Tady, co k posílání světla  říká andělská duchovní bytost Kryon a také spirituální lektor a spisovatel Matt Kahn::

Už dříve jsme vám řekli: nežádáme vás, abyste posílali světlo s předpojatostí. Když víte, že se něco děje, a chcete tam poslat světlo, abyste pomohli, neposílejte řešení! Neposílejte, co chcete, aby se stalo. Prostě jen pošlete světlo. Zvykněte si na pochopení, že světlo je vše, co máte. Má „KOSMICKOU INTELIGENCI“, která ví, co dělat. To je to, co mají majáky. Nemají agendu (skrytý program). Mají pouze světlo. Nevysílají s tím světlem nic dalšího. Mají pouze světlo. Záleží na někom jiném, aby „viděl“, co to udělá. Vy pošlete světlo na místo v temnotě a ať už je tam kdokoli, uvidí lépe. Chápete? A až uvidí lépe se svou svobodnou volbou, může si zvolit věci, které jste pomohli osvítit svým světlem. To je integrita posílání světla a vztahuje se i na spolutvoření.

Matt Kahn - Jednoduše řečeno, pokud někomu posíláte světlo, žádáte tím Vesmír, aby pomohl upravit jejich chování k obrazu Božskému avšak cestou probuzení, uvědomění, svobodné volby. Čím více vyzýváte Vesmír k pomoci ostatním rozpoznat jejich pravou Božskou podstatu, tím více se probouzí i ve vás.

Ladislav Mlčák

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico