Kontinuální vlna světla - Společně za lepší život na planetě zemi

datum 16. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Co je cesta vědomého vyzařování světla, díky které se náš svět mění ve vytoužené místo prodchnuté kosmickou inteligencí? Jaká doporučení nám Kryon dává na takové cestě? Vědomí Tvůrce tvoří život v souladu se zákony Jednoty. Společně můžeme vytvářet jednotné světelné pole lásky pro život mnohem rychleji.

Doba čtení 5 min.

Cesty k sobě


Přátelé, všichni víme, že spolu s planetou procházíme náročným obdobím změny. Kdy jde o to, zda obhájíme své rozhodnutí na planetě vytvořit lepší, spravedlivější a mírový život lidí, kteří si uvědomují svou odpovědnost za vše, co se děje. Společnost vědomých tvůrců.

Existuje již mnoho lidí, kteří pochopili, kým jsou ve skutečnosti – TVŮRCI. Kteří pochopili, že veškerá moc pochází od každého jednoho člověka. Ano, my máme tu moc a sílu udělat z planety Země planetu míru, přátelství a spolupráce. Jen ji většinou necháváme ležet ladem nebo ji nevědomě, ale mnozí i vědomě, používáme ve prospěch, těch, kteří lidstvo celá tisíciletí vykořisťují, zneužívají a manipuluji.

Nicméně naše síla je zatím poněkud rozdrobená, čehož pochopitelně využívá „druhá strana“ naší dualitní reality. Ta, kterou označujeme jako „temná“ a která aktuálně dělá aktivně vše pro to, aby si nejen udržela svou dosavadní moc, ale dokonce, aby ji ještě zesílila a absolutizovala jednou provždy.

Jedinou cestou jak dosáhnout vítězství v tomto boji energií a harmonicky nastolit na planetě vyšší úroveň vztahů, mír, přátelství, spolupráci, vzájemný respekt,  ale i úctu k planetě a všemu živému i „neživému“ na ní, je cesta lásky ke všemu, co je. Je to cesta odpuštění i nadhledu na život a jeho momentální kvality a události z vyšší duchovní úrovně, jakoby z úrovně Zdroje.

Je to cesta vědomého vyzařování světla i lásky.

Lidé se občasně spojují, zatím menší skupiny, občas i globálně, ale vždy jde o akce de facto „izolované“. Izolované v čase i lokalitě.  Jsou to sice skvělé počiny, které pomohly k tomu, že na planetě je to množství světla, které je, ale přesto mají svá omezení.  Odehrávají se v předem daný čas a v ten čas si uvědomujeme své spojení. Jsme více jednotou. Ovšem jen ti, kteří v tu dobu měli čas a možnost.

Jenže doba se posunula a vyžaduje vyšší stupeň propojení - vyšší stupeň Uvědomění, že jsme JEDEN STÁLE. Bez jakéhokoli přerušení. Před i po skončení společné meditace. A jako JEDEN bychom se měli projevit. A pokud si uvědomujeme, že jsme JEDEN, pak si uvědomujeme, že tím, že mám v lásce druhé, bez předpojatostí, mám stejný vztah i k sobě a vytvářím tak jednotné světelné pole lásky pro život. Jen tím, že jsme v této úrovni, vyzařujeme silné světlo.

Nicméně, v této době bychom měli jednat úměrně k naší realitě, kdy temnota, tedy lidé, kteří vibrují na jejích úrovních, jednají aktivně a vyvíjí snahu o podvázání svobod člověka, vč. jeho schopnosti si uvědomit a žít svou duchovní podstatu.  A dnešní realita vyžaduje vyjádřit aktivně naši vůli, naše uvědomění a stav našich srdcí.

Jak?

Aktivním posíláním světla a lásky celé planetě, všemu lidstvu, každému člověku na planetě bez rozdílu. A to NEPŘETRŽITĚ!!  VĚDOMĚAle jen světlo svého srdce. Bez záměru, co by se mělo stát, jak by se to mělo stát apod. Prostě světlo, naplněné láskou našich božích srdcí, bez jakýchkoli předsudků, předpojatostí s JEDINÝM ZÁMĚREM: Poslat čisté světlo a lásku všem a všemu na planetě. Čím více světla a lásky v něm obsažené na planetě bude, tím více probuzení, tím více změn přirozeně se dějících.

Pomůže to, když neřeknu, co konkretně a jak se má stát?  ANO.

Tady, co k tomu říká andělská duchovní bytost Kryon:

Už dříve jsme vám řekli: nežádáme vás, abyste posílali světlo s předpojatostí. Když víte, že se něco děje, a chcete tam poslat světlo, abyste pomohli, NEPOSÍLEJTE ŘEŠENÍ! Neposílejte, co chcete, aby se stalo. Prostě jen pošlete světlo. Zvykněte si na pochopení, že světlo je vše, co máte. Má „KOSMICKOU INTELIGENCI“, která ví, co dělat. To je to, co mají majáky. Nemají agendu (skrytý program). Mají pouze světlo. Nevysílají s tím světlem nic dalšího. Mají pouze světlo. Záleží na někom jiném, aby „viděl“, co to udělá. Vy pošlete světlo na místo v temnotě a ať už je tam kdokoli, uvidí lépe. Chápete? A až uvidí lépe se svou svobodnou volbou, může si zvolit věci, které jste pomohli osvítit svým světlem. To je integrita posílání světla a vztahuje se i na spolutvoření.

A jak také např. řekl Matt Kahn - Jednoduše řečeno, pokud někomu posíláte světlo, žádáte tím Vesmír, aby pomohl upravit jejich chování k obrazu Božskému avšak cestou probuzení, uvědomění, svobodné volby. Čím více vyzýváte Vesmír k pomoci ostatním rozpoznat jejich pravou Božskou podstatu, tím více se probouzí i ve vás.

Takovým to způsobem zasílání světla totiž jsme v integritě, v jednotě,, s božím principem svobodné vůle každého člověka. Ctíme tak, že každý, kdekoli na světě má právo si svůj život tvořit dle svého rozhodnutí. My mu takto nic nevnucujeme, osvítíme mu prostředí na jeho cestě.

A CO TEDY NAVRHUJI:

Posílejme světlo a lásku planetě Zemi, veškerému lidstvu na planetě Zemi, všem lidem, bez rozdílu,  i všemu živému i „neživému“ na planetě Zemi. Lze si vizualizovat jak „moje“ světlo, které posílám obaluje Zemi, prostupuje Zemí, lze si také představit masy lidí v prostředí plném světla apod. Nebo i bez této vizualizace, jen s tou prostou myšlenkou. Protože NAŠE MYŠLENKY JSOU TVOŘIVÉ!!

KDY A JAK DLOUHO?

Různě dlouhou dobu, 1 minutu nebo déle a každý samostatně, dle své momentální situace a možností.  Kdykoli. A kolikrát denně chci, mohu.

Příklady: Jedu dopravním prostředkem MHD – mám chvilku čas, tak posílám světlo planetě a lidstvu - jdu do obchodu, jsem na procházce -  mám chvilku čas, tak posílám světlo planetě a lidstvu; myji nádobí -  mám chvilku čas, tak posílám světlo planetě a lidstvu;, sedím na toaletě (proč by se tato chvíle měla vyloučit?) -  mám chvilku čas, tak posílám světlo planetě a lidstvu; večer jdu spát, tak na minutku mohu posílat světlo planetě a lidstvu... apod.

A představte si, že takto to bude dělat velké množství lidí – stovky, tisíce... v různou dobu dle osobních možností. Pak je jasné, že světlo je posíláno NEPŘETRŽITĚ a je stále zesilováno, je stále zvětšováno. Pomáhá udržovat mír na planetě, pomáhá harmonicky tvořit nové děje, procesy, skrze, které přejdeme k jiné realitě. Pomáhá přeměňovat informační energetické pole na planetě, které je řídícím prvkem života.

Někdo řekne: Ale já chci posílat světlo ČR, aby se tady u nás žilo lépe, aby se nám vyhnuly  důsledky různých momentálních negativních vlivů ze světa.

Odpověď zní: Všichni víme, že platí: Kolik světla vyzáříš, vědomě s láskou pošleš, znásobené se ti vrátí.  Přestavte si českou a slovenskou kotlinu jak z ní je vyzařováno světlo od stovek či tisíců lidí.  Stálý, mohutný proud světla. A na to  VESMÍRZDROJLÁSKA odpoví a bude vracet do této kotliny násobky vyslaného světla (a pošle to i celé planetě, lidstvu.

A poznáte to postupně v čase i ve svém životě. Posílíte a ukotvíte se lépe v uvědomění, že jsme JEDEN, že ať žijeme kdekoli, máme společnou odpovědnost za vše, co se kdekoli děje. Vždyť ruku na srdce, co umožňuje nepřetržité vykořisťování Afriky, ale i jiných lokalit na Zemi? Co umožňuje stále prodlužovat „historický“ konflikt na Středním Východě a další a další nešvary, které se nám odehrávají před očima?

Jen a pouze naše pasivita, naše neuvědomění, naše postoje, že je to daleko. Jinak řečeno, rezignace na naši sílu a tvořivou moc.

Netvrdím nic o okamžitých změnách, byť co se dá kdy vyloučit, že? Je to o trpělivostí, víře v pozitivnost svého jednání, víře v přínos do vývoje lidstva a planety. A výsledky se dostavovat začnou.

A také neříkám, že ty individuální akce, které se konají ve prospěch různých území či skutečností nejsou přínosem, že je dále netřeba konat. Nechť se dále konají. Vzájemně se to bude posilovat.

Ladislav Mlčák

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico