Koniec sveta, Tešiteľ, Kráľ Tisícročnej ríše, príchod Syna Človeka v oblakoch

datum 23. 4. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Osoba Ježíše Krista je předmětem mnoha sporů. Pokud se však pokusíme o nenáboženský a nezaujatý pohled, můžeme v jeho slovech nalézt mnoho pravdy, která je dnes aktuální. Propojení jeho předpovědi a aktuální situace lidstva je minimálně hodno zamyšlení a ideálně prožití.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


Keď sa pýtali učeníci Syna Božieho, kedy bude koniec sveta (Matúšovo evanjelium 24.kapitola), odpovedal im okrem iného, že „vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude.“

Dialo sa už niekedy všetko to, čoho denno-denne sme svedkami v týchto časoch? Ježiš predpovedal dianie v dobe tesne pred koncom tohto amorálneho a nespravodlivého sveta, predpovedal dobu, ktorá nikdy predtým nebola a ani potom nikdy viac nebude. Ježiš predpovedal súčasnosť!

Ak sa podívame z nadhľadu na to, čo sa dnes po celej Zemi deje, popis udalostí od samotného Krista nemohol byť výstižnejší. Samozrejme, ďalšie informácie si hľadajúci môže doplniť aj z iných textov, napríklad aj zo Zjavenia Jána – rušenie hotovostných platieb a prijatie znamenia šelmy, apod.

Keby sme sa chceli vyjadriť športovou terminológiou, povedali by sme: Nachádzame sa nielen v cieľovej rovinke tesne pred koncom tohto anti-prírodného sveta, resp. pred jeho všeobecným kolapsom, ale sme už na samotnom konci tejto cieľovej rovinky.

Zdochýňajúca kobyla, čiže predstavitelia svetovej finančnej oligarchie už iba kopú v predsmrtnej agónii a snažia sa ešte trošku oddialiť svoj neodvratný koniec. Koniec sa týka aj dosadených alebo samozvaných falošných politických vodcov, koniec všetkých nádejí zotročiť ľudstvo prostredníctvom vojen, finančných kríz, zákazov, príkazov, umelo vytvorených vírusov a chorôb – koniec plánov na zotročenie a ovládnutie mysle ľudí - prostredníctvom teroru a strachu!

Syn Boží na Poslednej Večeri hovoril o tom, že nám od Otca pošle. Tešiteľa, Ducha Pravdy, ktorý nám vysvetlí, čo je Hriech, Spravodlivosť a Súd.

Tešiteľ prišiel na Zem a splnil.

V Zjavení Jána, v 12. kapitole, sa hovorí o chlapcovi, ktorý bude „železným žezlom panovať nad všetkými národmi“. Kráľ Tisícročnej ríše sa narodil a splní. Bol uchvátený k Bohu a Jeho trónu a bude panovať na Zemi po prvej veľkej Očiste, ktorá už neodvratne klope na dvere.…

Až sa náhle zrúti viera v moc peňazí, ak teda súčasný nereformovateľný finančný systém globálne skolabuje, ak sa zosype chabý a nestabilný celosvetový elektronický systém postavený „na stračej nôžke“, keď bude celé komplet pozemské ľudstvo doslova na kolenách, vtedy nastane čas, o ktorom takisto hovoril Syn Boží:

PRÍCHOD SYNA ČLOVEKA V OBLAKOCH, ktorému bude predchádzať Znamenie Syna Človeka na nebi – nenapodobiteľný ZLATÝ ŽIARIACI ROVNORAMENNÝ KRÍŽ NA NEBI.

*******

Neprepadnime preto umelo vytvorenému strachu a panike nepravými vládcami a predstaviteľmi temna, vedomými služobníkmi zla, ktorí vedia, že večná smrť ich už neminie, ale nechcú, aby sa zachránili iní!

Po každej búrke sa predsa vyjasní, a tak aj na konci tohto temného tunela svieti Svetlo Nádeje. Každou sekundou sa toto SVETLO PRAVDY približuje k nám a vyslobodenie je každým okamihom bližšie! Zúfalstvo a strach prenechajme teda všetkým tým, ktorí tento celosvetový zmätok a úpadok zasiali a živia ho doteraz.

Účinky troch základných PRAZÁKONOV STVORENIA (Zákon tiaže, Zákon rovnorodosti, Zákon spätného pôsobenia) sa neomylne a dokonale prejavujú v každom okamihu a v osudoch každého z nás. Bez výnimky!

Kto chce plávať proti prúdu, nevydrží dlho; kto koná proti Prírode a Pravde, zahynie; kto chce žiť proti Vôli Majiteľa Zeme, proti Vôli Najvyššieho, zahynie tiež.

Každý človek, ktorý sa dokáže napriek nastávajúcim prevratným a zákonite otrasným udalostiam vôkol nás s nadhľadom a optimizmom vnútorne naladiť na vyššie svetelné frekvencie, ktoré aj v myšlienkovom a citovom svete vedome bude šíriť do sveta, ten vydrží až „do konca dní“ a odmena zo Svetla ho neminie...

Autor: Jozef Potúček

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico