Milí přátelé,
To bylo ale léto! V posledních týdnech počasí připomínalo to, co se teď momentálně odehrává na Zemi. U nás na severu (Německa) bylo léto, jaké jsme za poslední léta nezažili. Hodně jsme si je užívali. V jiných oblastech, jak jsem slyšela, bylo spíš vlhko a chladno. Počasí bylo spíš nevyvážené, nestabilní, jako ostatně vše, co dnes můžeme pozorovat ve vnějším světě. Na toto téma jsem dostala několik e-mailů s otázkami, týkajícími se velkého neklidu a válečných ohnisek. Objevovaly se otázky, jak se máme my v Evropě zachovat, co máme dělat, včetně otázek vycházejících z pocitu strachu, zda jsme v Evropě v bezpečí. Ve svém zářijovém poselství se k tomu vyjadřuje Saint Germain. Protože jde hlavně o to, udržovat si stabilitu sám v sobě…

Jako vždy přidávám malý citát, nad kterým můžete meditovat:
„Co na tom, že nás budou považovat za snílky?“
Mahátma Gándhí

Rádi dodržujeme tradici a předáváme na tomto místě channeling. Pro ty, kteří jsou tu poprvé, doporučuji, aby si poselství vytiskli, pohodlně se s ním usadili na pohovku a hluboko se do něj ponořili. Dnes promlouvá Konfucius.

Přeji vám všem krásný podzim. Ráda bych vám poděkovala za důvěru.
Srdečné pozdravy ze severu Německa,
Barbara Bessen

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Konfucius.
Jste překvapeni, že mě opět slyšíte a vnímáte? Přicházím vždy k určitému člověku, k určité hledající duši tehdy, když je připravena na kvantový skok. To znamená, že byste už rádi  opustili, přinejmenším alespoň jednou svou částí, pozemskou úroveň s její tvrdostí a strnulostí. Je vám známo, že vše tady na Zemi je jen hra. Zároveň však vnímáte, že tato hra je velmi tvrdá, trvá už dlouho a těžko se dá jednoduše vypnout jako to jde třeba na herním Holodecku ve sci-fi filmech.

Vynoří se to vždycky, když už si člověk myslí, že má jasnou hlavu, ví, co skutečně chce a cítí se téměř tak, jako by mohl opravdu rozhodovat se svobodnou vůlí. Pak najednou, jako mávnutím kouzelného proutku nebo stisknutím nějakého knoflíku, se před jeho zrakem vynoří různé scénky, které jej znovu stáhnou do pozemské hry. Znáš to? Ano, zkoušíš být ukotven sám v sobě, jenže pak zjistíš, že tě někdo volá, někoho potkáš nebo máš nějakou schůzku v kanceláři a to tě zas katapultuje ven z tvého pevného postoje, ze srdce, do kterého ses snažil vycentrovat. Skoro to vypadá tak, jako kdyby všechna ta námaha ukotvit se v srdci byla k ničemu. Vzbuzuje to dojem, jako kdyby existovala nějaká instance, která má klíč k tomu, jak tě při různých příležitostech iritovat.Ano, znám takové situace. I když za časů mého mistrovství neexistovalo tolik vnějších rozptylujících manévrů, jaké zažíváte dnes v této hektické době zaplavené informacemi.
Ano, vím, jak dokáží členové rodiny, přátelé, kolegové, dokonce i děti a partner člověka dráždit a otřásat vším tím dobrým, k čemu jste se tak pracně spirituálně dopracovali. Teď si chvíli odpočiň, uvolni se, udělej si pohodlí a dovol mi, abych se k tobě víc přiblížil. Jsem Konfucius, přicházím ze  země předků, starých mistrů, bohů stvořitelů, z úrovně, která je mi teď přístupná. Přináším také pozdravy z domova. Možná bys mohl na chvíli zavřít oči a dovolit mé energii, aby tebou protékala.V současné době nejde vždy jen o vnější přítomnost, důležitá je i doba ustoupení do ticha.Neboť nebezpečí, že vás bude různým způsobem rozptylovat vnější svět, je velmi vysoké.Ze všech stran na vás útočí vábení vnějšího světa, ať už něco děláte, čtete, posloucháte nebo pozorujete z vnějšího pohledu; velmi rafinovaně vás rozptyluje reklama, televize, konzumní způsob života apod.
Na úrovni svého srdce víš, že čištění tvých otisků, cesta domů, vede jen skrz tebe samotného. Existují období, kdy jsi aktivní navenek, protože to vyžaduje péče o tvou rodinu, tvá práce a mnoho jiného. Velmi zřídka se však objevují takové chvíle jako teď tady, když jsme v klidu a v kontaktu s vyššími světy. Pozoruj se někdy během všedního dne. Zkoušíš stále ještě řešit své starosti a problémy svým rozumem? Máš přece sílu a moc žádat o radu vyšší světy i své vlastní vyšší úrovně bytí a přivolat si odtamtud odpovědi na své otázky. Tam spočívá moudrost vědomí o všem, co je třeba k životu. A jde také o pociťování, vnímání Lásky Všeho-co-je.
Vysoká energie, která protéká Zemí, přináší svěžest, radost a mír a nemá nic společného s lákadly vnějšího světa. Tím však nechci nijak bouřit proti materiálnímu světu. Jen bych ti chtěl přiblížit opravdovou Lásku. To ona tě skutečně vyživuje a dává ti, co nyní potřebuješ: mír. Pomáhá ti dělat další kroky ve vnějším světě s plnou jasností. Neboť jako kandidát mistrovství tu máš úkoly, které je třeba plnit. Rád bych teď poznamenal, že jsou většinou jiné, než si myslíš. Dovol nám tedy setrvat ještě nějakou chvíli v klidu a tichu. Neboť tento klid ti přináší též poznání, co je ve tvém životě skutečně důležité. Můžeš mě kdykoli navštívit. Jsem od tebe vzdálen jen jednou myšlenkou.
Jsem Konfucius

Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou dovoleny. Z německého origináluhttp://www.barbara-bessen.com/infobrief-5september-2014/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png