Kód lidství 5 – 5 – 5

datum 7. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com
V tyto dny přichází uvolnění energií a kódů vrstev Země a skrze nebeské brány spouští se kódy uvědomění Lidskosti, které budou působit na naše spínače v těle, jenž jsou propojeny s naším zdrojovým nastavením ČLO – VĚKA.

Energie jsou propojeny s přijetím, pochopením, sdílením, sounáležitostí a respektem k ostatním. Nemusí se jednat o vysoké kosmické energie, ale energie, které jsou spíše ,,zemské moudrosti,, – z koutů hor a skal, řek a moří, luk, hlíny, jeskyň, rostlin i zvířat, z živlů, krystalů – z Vědomí Matky Země, která nám předává a připomíná hodnoty LIDSTVÍ, kterou jsou naší vnitřní přirozeností, dotýkající se především našeho Srdce.

Mnoho z vás tak cítí ve svém Srdci vnitřní a hluboký pocit, že je na čase z něčeho vystoupit, něco ukončit, s něčím nesouhlasit, něco nepodepsat. Vaše vnitřní nastavení vám dává jasné zprávy, které jsou propojeny se ,,základními,, hodnotami, naším každodenním životem, kde tímto vnímáním a následným KONÁNÍM, vystavujeme Nové – Zdravé základy společnosti. Změna začíná u každého z nás. Vy sami se můžete rozhodnout věci udělat jinak.

Cítíte, že jste součástí něčeho Obrovského, můžete být z různých časů, různých prostorů, Vesmírů, kde jste zažili mnohé, ale proč jste nyní tady? Tady s ostatními lidmi, v této společnosti v tento čas? Nerozhodli jste se jít sami, ale společně. Co je právě teď důležité pro tuto dobu, pro společnost? Jaké hodnoty jsou ty skutečně PODSTATNÉ?

Vnímej, co je důležité, v čem můžeš udělat ty sám změnu, kde můžeš být více lidský.
Některé podstatné věci jsou mnohem jednodušší, než se zdá.

Mnoho z vás si přeje – Radovat se, být zdravý, být naplněný a šťastný, sdílet sám sebe v Pravdě a Svobodě a pro mnohé z vás je to důležitější teď a tady na Zemi, než znát z jaké planety jsem na Zemi přišel…

Tato doba může vypadat různě, můžeš vnitřně cítit bojovat a předávat TVOU ,,pravdu,, a je to tak v pořádku. Avšak nezapomeň, že nikdy není jen jedna varianta. Vše má dvě a více stran, více realit a pro tebe právě ona nesvoboda a špatná volba – může být pro ty druhé VYSVOBOZENÍ…

Nebuď omezený tvým vnímáním a tvou pravdou, ale nalaď se na tu Velikost a Dokonalost Neomezenosti Inteligence Zdroje a SVOBODNOU VOLBU, kterou za všech okolností ty sám v tuto dobu máš.

Je na čase obnovit kód lidství, vnímání sebe sama a ostatní skrze čistotu Srdce, kde dále budou aktivovány vyšší energie, které však musí stát na zdravém základu, neboť by opět rychle mohli padnout. Srdce a Lidskost je Klíč k tomu, aby energie Vyššího Vědomí mohly být vpuštěny a aktivovány Kolektivně pro Lidstvo…
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico