Zdroj: Pixabay.com

Počátkem března letošního roku vydalo pražské právnické nakladatelství Leges knihu Právo komplementární a alternativní medicíny v rozsahu 448 stran.

Jedná se o vědeckou monografii z oboru právní vědy z pera autora této knižní aktuality. Kniha volně tematicky navazuje na předchozí práci s názvem Právo přírodního léčitelství, která vyšla knižně u téhož nakladatele na podzim 2018. Rozsah obou u nás průkopnických knih čítá dohromady 784 tiskových stran.

Autorova knižní obálka obsahuje aranžovanou fotografii listů jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba), sesbíraných v brněnském městském parku Lužánky.

Jinanový list, jak zní lékopisný název ginkgo folium, nalezneme v seznamu léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků, (příloha vyhl. č. 85/2008 Sb.). Vedle toho podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin (vyhl. č. 58/2018 Sb.) se na spotřebitelském obalu doplňku stravy s fyziologickými nebo výživovými účinky obsahujícímu jinan dvoulaločný uvede upozornění „Může snižovat srážlivost krve“. Používá se zde standardizovaný extrakt z listů anebo sušený list.

Pro obeznámení čtenářské veřejnosti přebíráme redakční anotaci nové knihy:

„Kniha je první českou monografií zabývající se právem komplementární a alternativní medicíny na pomezí práva, sociomedicíny a filozofie zdraví.

Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů péče o zdraví včetně přírodních nebo tradičních.

Podstatné části jsou zaměřeny na racionální pojetí komplementární a alternativní medicíny, zejména medicíny přírodní a tradiční. Pozornost je podrobně věnována lékárenské zdravotní péči a zdravotnickým prostředkům v této oblasti, stejně tak i sociálnímu právu a veřejnému zdravotnímu pojištění.

Dílčí kapitoly jsou věnovány zdravotním službám podle pravidel vědy, pojetí evidence-based medicine,technickým normám, právním otázkám placeba, homeopatie, antroposofické medicíny, léčebné pedagogiky, arteterapie aj.

Čtyři kapitoly se týkají právních otázek tradiční čínské medicíny včetně akupunktury.

Práce navazuje na předchozí autorovu monografii Právo přírodního léčitelství, která vyšla v nakladatelství Leges v roce 2018.

Tematické pokračování bude následovat v připravované knize Kontroverze práva, zdraví a rodiny.“

Zdroj: zdravotnickepravo.info

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě