I když zprvu víru neměl, láska k Bohu v jeho srdci nezasvitla a nevěděl nic o štěstí býti milován Tím, jenž trpěl dříve než on, ukázal mu Bůh, že v Jeho knize života byl vždy zapsán. PŘÍBĚH mezi těmi příběhy, které dosvědčují Boží věrnost a lásku ztraceným. Dnes je příkladem pokory a září v jeho srdci víra do dálek. Člověk, jenž je více než ti kolem něj následovníkem Ježíšovým. Šíří evangelium svým životem. Proto jeho život nebude zapomenut. A přesto, že byl dříve mrtev, dnes je důkazem života na věky.
www.knihy.own.cz


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png