Klima sebelásky vytváří prostředí, které je prosyceno nadhledem, zdravými názory na to, co se děje, a přirozeně i na sebe samotného.
Věty typu: „Můžu si to dovolit….Jsem v pořádku..“ jsou opěrné sloupy, které vytváří zdravé sebevědomí a sebeúctu.
Pokud tvé vnitřní prostředí je nakaženo virem pochybností o sobě, nedůvěrou v Život, zklamáním nebo smutkem, bílé krvinky sebelásky je postupně vyhladoví, obalí a zničí....
Lásce nemůže nikdo a nic odolat, proti lásce je každý protivník slabý, i když navenek se to může jevit jinak.
Pokud se máš rád, smíříš se s vlastními sklony a časem zmizí výčitky, které si sebou každý z nás nese pod pláštěm viny.
Přestaneš mít přehnanou zodpovědnost za druhé a pochopíš význam věty „Miluj bližního svého“, což znamená hlavně jej nechej na pokoji.
Budeš se omlouvat jen v tom nejkrajnějším případě,
protože v klimatu sebelásky nebudeš mít potřebu každému vysvětlovat, proč ses tak zachoval nebo rozhodl.
Skončíš s hledáním, kde jsi co pokazil, budeš totiž vědět, že jsi nikdy nemohl udělat žádnou chybu.
Jsi sám v pořádku, a proto i tvé nápady a způsoby řešení situace jsou OK.
Sebeláska vede automaticky ke vnitřní nezávislosti.
Učí nás zbavovat se háčků, ve kterých jsme chyceni a učí nás také propouštět druhé ze zajetí vlastní kontroly.
Neměj strach z toho, co nastane v případě, že se budeš mít více rád.
Nepřemýšlej nad následky a dál pěstuj sebelásku.
Otázky typu „Co se stane s mým partnerstvím nebo manželstvím?
Mám počítat se ztrátami? Co když se mnou známí přestanou mluvit?
Co se stane, když odejdu z práce?“ se postupně sami vyřeší.
Mnohdy to není žádná revoluce, možná ucítíš, že když si začneš vážit sám sebe, okolí se zachová stejně tak i k tobě.
Možná také něco ztratíš, ale to, co získáš bude lepší, s tebou více v souladu.
Klima sebelásky je klima, které tě nikdy neomrzí, ale nabije energií a pocitem smyslu bytí na této planetě.

Úryvek z knihy VOLNÝ PÁD DO SEBE
přímý odkaz pro objednání ve formě ebook: http://www.matrix-neo.cz/shop_produkt.php?id=81

Tato kniha vám Lásku připomene, díky ní si uvědomíte svůj stav bez formy, stav před projevením. Spadnete tak do Sebe – do Lásky, a z tohoto místa (není to místo, ale stav) si budete užívat pouť fyzickou krajinou.