Co znamená přijmout vlastní odpovědnost a na jakých lidských hodnotách stojí? Co je to paradigma a jak se jeho změna projevuje v chování jednotlivců i společenství?

Večer bude veden formou poradního kruhu, který nabízí bezpečný prostor pro sdílení, naslouchání, inspiraci a společné objevování. Budeme se věnovat příběhům, zkušenostem a příkladům vědomého přístupu k životu s pozitivním dopadem jak na společnost, tak na kvalitu vlastního sebe-prožívání.

Záměrem akce je společně nalézt a sdílet principy převzetí odpovědnosti za to, jak žijeme a jak přispíváme k udržitelnosti společnosti jako celku.

Co je to poradní kruh?

Council nebo-li poradní kruh je forma lidské komunikace, je příležitostí pro akademické a společensko-emocionální učení. Filozofie poradního kruhu vychází z teze, že se neučíme zkušenostmi, ale reflexí na zkušenosti.

Praxe vychází z nehierarchické a nenásilné komunikace založené na tradičních způsobech sdílení a řízení v kruhu. Učí nás partnerskému přístupu, respektu a solidaritě. Je používána pro budování společenství, sdílení a učení se prostřednictvím příběhů ze života, rozhodování či oslavě úspěchů. Napomáhá také při řešení krizí a konfliktů a podporuje práci pří mírových a smírčích misích.

Vycházíme z tradice Cesty poradního kruhu – Way of Council – tak jak ji učí kalifornská Ojai Foundation a evropský European Council Network.

Průběh poradního kruhu

  • Osobní zkušenosti a reflexe k tématu
  • Vyprávění jako podstata poradního kruhu
  • Skupinová reflexe v poradním kruhu
  • Objevování všeobecných principů
  • Interpretace a sdílená kolektivní znalost

Principy – záměry komunikace v poradním kruhu

  • Sdílet a naslouchat ze srdce
  • Sdílet esenci – to, co je podstatné
  • Být spontánní – vnímat co si žádá situace
  • Soustředit se na to, co slouží – nám, komunitě, vyššímu dobru
Vstupenky přímo na akci

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png