Klíč k velké změně držíme v ruce my, nikdo jiný!

datum 4. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Vězníme sami sebe? A čím? Často odevzdáváme dobrovolně vlastní svobodu do rukou vnějších autorit. Lépe všemu rozumí, lépe se orientují a lépe vše zvládnou. Svůj život ale žijeme hlavně my sami a veškerou moudrost máme uvnitř sebe, ne venku. Jak se dostat z vězení, do kterého jsme dost možná vešli úplně dobrovolně?

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


My lidé máme v sobě zakódovaný prazvláštní program mysli. Program ztráty sebe samých. Program popření svých duší, dobrovolné odevzdání vlastní tvorby do cizích rukou. Program rezignace.

Právě proto nevěříme sami sobě, svým duším a odevzdáváme své osudy tzv. autoritám. Autorita je pro nás vším. Stává se naším vůdcem, rádcem i zachráncem. V hmotných rovinách nasloucháme vládcům, úspěšným podnikatelům, vědcům, ale také hercům, zpěvákům a sportovcům. Ten řekl to a ten zase ono. Jejich slova a názory se pro nás stávají vodítkem pro naše postoje a způsoby uvažování.

V rovině duchovní přebírají tuto roli autorit nehmotní mistři. Obracíme pozornost k jejich radám a postřehům, očekáváme od nich ocenění, povzbuzení, vhledy do budoucnosti, pomoc, ba dokonce i spásu.

A právě proto stojíme jako lidstvo stále před prahem velké změny. A čekáme a čekáme... Ten říká to a ten zas tohle. Kdo se v tom má vyznat. Tak kdo z nich je onen spasitel, který vyřeší všechny naše problémy? Doufáme, že až vědci najdou ten správný lék, ten správný zdroj energie, až konečně zvolíme toho správného vůdce, bude na světě blahobyt. Rádi uvěříme tomu, že ona vznešená energetická bytost už čeká poblíž planety Země a až přijde den „D", budeme všichni osvobozeni kýmsi shůry.

Je to stále jeden a tentýž vzorec. Když nám někdo poradí, abychom si vyhrnuli rukávy, dali se do úklidu a nečekali na cizí pomoc, kterou nám slibovala milovaná autorita, nevěříme mu. Raději budeme čekat, vyhlížet z okna a doufat, že za nás někdo vyřeší všechny problémy. Budeme raději v pozici oběti, než abychom sami, teď a tady, měnili svoje životy.

Jenže změnu musíme udělat my. Je nezbytné propojit se se svou duší. Ta jediná obsahuje celou škálu barev duhy, celé vibrační spektrum Univerza. Zasahuje od nejjemnějších božských vibrací až do samotné hmoty. Ta jediná zná plán, který jsme si sami, každý sám za sebe, vybrali. Ani ředitel Zeměkoule, ani Jarda Jágr, ani Rumcajs, ani tajemný mistr z nebes, jen naše duše je jediná tou, která ví naprosto všechno o každém našem krůčku. V minulosti, v přítomnosti i v budoucnosti.

A my jí přesto nenasloucháme, obracíme se stále o pomoc a radu jinam a dobrovolně tak odevzdáváme svoji sílu, zapomínaje na to, že jediný klíč ke změně našich životů držíme my sami!

 Inu, kdo by čekal, že ta bytelná cela nemá zámek zvenku, ale zevnitř?

Radek z webu www.optimalista.cz

Zdroj: www.optimalista.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico