Když už nejste tak ambiciózní, jak jste bývali

datum 13. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Setkali jste se s někým, kdo byl dříve velmi schopný (dle vašeho vnímání), kterému se vše dařilo, vybudoval něco velkého, měl našlápnutou slibnou kariéru a pak toho nechal, pak to položil? Možná jste si pomysleli, co se to s tím člověkem stalo, možná jste si pomysleli, že už není tak ambiciózní, že promrhal, vyhodil z okna svoje talenty, vše, co umí. A možná se ptáte, kam se vytratil ten jeho drive, ten jeho tah na branku. A možná je to váš příběh a s názory tohoto typu na vás jste se setkávali.

No a o tomto dnes trochu napíši.

Ten drive a ambicióznost se samozřejmě nikam neztratila, ta energie je v daném člověku stále. Jen jakoby zmizela z reality, ve které se projevovala, a začala se projevovat v jiné realitě.

Vysvětlím.

Ta ambicióznost se začala projevovat v jiných hlubších rovinách daného člověka a tedy v jiných věcech. A událo se to, jelikož se daný člověk, aniž by možná tušil, posunul, zvýšila se mu rovina vědomí. A tak to, kde vynakládal svoji energii a čas prostě už pro něj postrádalo smysl a už ani ty peníze nestačily, aby v té vyprahlosti pokračoval. Podotýkám, že to není o tom, že nějaká práce smysl má a jiná ne. Jde o individuální cestu každého z nás.

 A do jakéže té jiné reality se ten jeho ambiciózní projev vytratil?

Například dotyčný tu ambicióznost, drive a kuráž po nějakou dobu nasměroval dovnitř sebe namísto dosahování met vně. Svůj drive a kuráž použil jako odvahu k tomu začít jednat více na základě srdce a nikoliv mysli a emocí. Jakoby šel do ústraní, stáhl se z vnějšího dění a stal se ambiciózním ve vnitřní práci na sobě. Během této vnitřní cesty, během tohoto procesu, si spoustu věcí uvědomil ve svém životě, spoustu věcí se o sobě dozvěděl, spoustu rolí, které kdy sehrál, přijal, a tím se v mnoha rovinách osvobodil. A na toto daný člověk potřeboval velkou porci silné vůle, vytrvalosti, odvahy a vnitřní síly. Tady nově aplikoval svoji ambicióznost a kuráž.

Daný člověk se po delší či kratší době, kdy svoji vůli nasměroval dovnitř, znovu vrátí do života a bude znovu realizovat, avšak již ne prázdně – to, co chce vnitřní muž, který je odpojen od své moudrosti, jeho vnitřní ženy, nýbrž bude konat dle svého niterného vědění. A tedy bude konat, realizovat nikoliv to, co chce zraněné ego (jeho nevyléčené bolesti), ale to, co on ve svém jádru v dané věci skutečně chce.

A tento člověk, který tím prošel, který prošel tímto procesem, ví, že to, co jiný říká o ztrátě jeho ambicióznosti, není pro něj pravdivé, jelikož on nikdy nepřestal být ambiciózní. A nejen to, tento člověk ví, že to, co dotyčný považuje za jeho dřívější ambicióznost, byla jen prázdná realizace vycházející z ega a nikoliv moudrosti uvnitř něj. Více o tomto v Klubové sekci, například v článku: Ty skutečné informace nikdy nepřichází zvenčí, ale zevnitř.

S láskou Peťa

Zdroj: www.jinypristup.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico