Blaničtí rytíři, hora s rozhlednou, národní symbol, chráněný kousek přírody…

Známe ho všichni.

Ale známe ho opravdu? Rozumíme mu? Nebo jen o něm víme?

Dvouvrší Velký a Malý Blaník je náš národní poklad. Dar Země.

Otevírá nás. Působí jako víno, pod jehož vlivem se tak trochu přestaneme kontrolovat a na povrch vyplouvá to, co v nás opravdu je, to, co jsme ať již vědomě či nevědomě zatlačili do podvědomí. Možná proto se mnozí neodvažují nebo nemohou přijít blíž. Zpátky je drží dosud nepřiznaný si strach ze sebepoznání.

Transformuje nás. Pozvolna se stáváme upřímnějšími, pokornějšími, probuzenějšími, více chápajícími, láskyplnějšími. A jakožto jedno z nejsilnějších míst v Čechách působí jako urychlovač této žádoucí transformace.

Učí nás, že návrat k přírodě – vnější i vnitřní, je vlastně obrovským krokem vpřed. Učí nás důvěřovat sobě a svému vnímání.

Ukazuje nám směr v této době změn.

Spojuje nás. Přivádí nás k sobě, do svého srdce, kde jsme si všichni rovni a jedním.

A čeká, že k němu přijdeme. Nepřijde k nám, my musíme jít k němu (nejen pouze vyběhnout na něj, vyšplhat na rozhlednu a zase rychle pryč za jiným turistickým cílem).

Velký a Malý Blaník je vlastně jako muž a žena, jang a jing. A ten Malý ani zdaleka nestojí ve stínu toho Velkého, je to srdce Čech.

Je spoustu nádherných míst a vlastně každé má pro člověka nějaký vzkaz. Jen se naučit naslouchat. Moje „srdcovka“ je ale Blaník. A o svou lásku k němu a radost ze života, kterou jsem zde znovu nalezla, jsem se chtěla podělit, protože sdílená radost je větší radost.

Jako by písmenka sama se složila do literárního dílka. Nejprve jsem jej dávala číst svým bližním a blanickým spolupoutníkům. Chtěla jsem vědět, zda má nějakou informační hodnotu a může být přínosem i pro někoho jiného než pro mě. Lidé kolem mne povzbudili a stále podporují, za což jim děkuji.

V den 1OO. Výročí ČR jsem tedy sobě a případně i dalším lidem chtěla udělat radost a dala souhlas s vydáním své prvotiny.

Moc mě potěší, bude-li inspirací a povzbuzením k nejtěžší a nejdůležitější práci v životě – k práci na sobě a přispěje-li ke spojování a vzájemnému porozumění mezi lidmi.

Blaničtí rytíři jsme totiž my a rytířské ctnosti v nás. Probuďme se!

 

Kniha Blanické putování and Transformace Libušky České – ZDE.

 

 

S láskou
Hana Brixi Novotná
hanabrixi@seznam.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png