Když se řekne Blaník – co Vás napadne?

datum 6. 1. 2019

Blaničtí rytíři, hora s rozhlednou, národní symbol, chráněný kousek přírody…

Známe ho všichni.

Ale známe ho opravdu? Rozumíme mu? Nebo jen o něm víme?

Dvouvrší Velký a Malý Blaník je náš národní poklad. Dar Země.

Otevírá nás. Působí jako víno, pod jehož vlivem se tak trochu přestaneme kontrolovat a na povrch vyplouvá to, co v nás opravdu je, to, co jsme ať již vědomě či nevědomě zatlačili do podvědomí. Možná proto se mnozí neodvažují nebo nemohou přijít blíž. Zpátky je drží dosud nepřiznaný si strach ze sebepoznání.

Transformuje nás. Pozvolna se stáváme upřímnějšími, pokornějšími, probuzenějšími, více chápajícími, láskyplnějšími. A jakožto jedno z nejsilnějších míst v Čechách působí jako urychlovač této žádoucí transformace.

Učí nás, že návrat k přírodě – vnější i vnitřní, je vlastně obrovským krokem vpřed. Učí nás důvěřovat sobě a svému vnímání.

Ukazuje nám směr v této době změn.

Spojuje nás. Přivádí nás k sobě, do svého srdce, kde jsme si všichni rovni a jedním.

A čeká, že k němu přijdeme. Nepřijde k nám, my musíme jít k němu (nejen pouze vyběhnout na něj, vyšplhat na rozhlednu a zase rychle pryč za jiným turistickým cílem).

Velký a Malý Blaník je vlastně jako muž a žena, jang a jing. A ten Malý ani zdaleka nestojí ve stínu toho Velkého, je to srdce Čech.

Je spoustu nádherných míst a vlastně každé má pro člověka nějaký vzkaz. Jen se naučit naslouchat. Moje „srdcovka“ je ale Blaník. A o svou lásku k němu a radost ze života, kterou jsem zde znovu nalezla, jsem se chtěla podělit, protože sdílená radost je větší radost.

Jako by písmenka sama se složila do literárního dílka. Nejprve jsem jej dávala číst svým bližním a blanickým spolupoutníkům. Chtěla jsem vědět, zda má nějakou informační hodnotu a může být přínosem i pro někoho jiného než pro mě. Lidé kolem mne povzbudili a stále podporují, za což jim děkuji.

V den 1OO. Výročí ČR jsem tedy sobě a případně i dalším lidem chtěla udělat radost a dala souhlas s vydáním své prvotiny.

Moc mě potěší, bude-li inspirací a povzbuzením k nejtěžší a nejdůležitější práci v životě – k práci na sobě a přispěje-li ke spojování a vzájemnému porozumění mezi lidmi.

Blaničtí rytíři jsme totiž my a rytířské ctnosti v nás. Probuďme se!

 

Kniha Blanické putování and Transformace Libušky České - ZDE.

 

 

S láskou
Hana Brixi Novotná
[email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico