Když se nemožné stává možným - Mark Komissarov

datum 21. 5. 2022

Všechny hranice jsou konvence čekající na překročení. Člověk je schopen překročit každou hranici, pokud pochopí, že je toho schopen.

David Mitchell – Atlas mraků.

Je tedy skutečně i nemožné možným? Takovou otázku jsem jednoho dne položil sám sobě, když jsem se zcela náhodou seznámil s člověkem, který prohlásil, že je schopen vidět se zavřenýma očima. 

V zázraky nevěřím, ale jsem člověk velice zvídavý. Domluvili jsme se, že se setkáme u něj doma, kde, jak mi slíbil, mi tuto svou zvláštní schopnost předvede. 

Přišel jsem k tomuto fenoménu domů a on mi ukázal svou pásku na oči. Zkontroloval jsem ji, jestli někde nemá otvory, neměla. Můj nový přítel si pásku přiložil na oči. Zkontroloval jsem opět, zda těsně přiléhá k obličeji. Kolem nebyly žádné štěrbiny. No a tehdy se začaly dít zázraky. Chodil za mnou po pokoji, aniž by narážel do nábytku. Jednoduše četl z knihy, kterou jsem mu otevíral na náhodných stranách. Komentoval, co se děje na obrazovce televizoru. V ničem nepodváděl. 

V zázraky nevěřím, ale věřím sobě.  A stejně tak jsem pevně přesvědčený, že to, co dokáže dělat jeden člověk, to jsou schopni dělat i ostatní.  Jen je potřeba je tomu naučit  /kurz v ČR - Olomouc 16.06 - 20.06.2022  a  Praha 22.06. - 26.06.2022. Přihlášení ZDE: https://www.janssens-elen.com/prihlasit-se-na-kurz/

A tak jsem zatoužil vytvořit takovou metodiku, díky které by se takovým fenoménem stal kdokoli, jakýkoli člověk. 

Připusťme, jako já, možnost, že každý člověk má v mozku jakési centrum, které mu umožňuje získávat všechny informace z okolního světa přímo, aniž by k tomu používal běžné smyslové orgány. Čili že člověk je schopen vidět, aniž by využil zrak, slyšet, aniž by použil sluch, a tak dále.  Je pouze třeba znát metodiku aktivizace tohoto mozkového centra, které jsem následně nazval centrum bezprostředního vnímání informací (infocentrum). A proto jsem tuto metodiku vypracoval. 

To, co vám popisuji, se odehrálo dávno, již v roce 1999. 

Možná byste se chtěli zeptat: „K čemu je nám vlastně dobré takovéto infocentrum, pokud máme oči a uši, pokožku? V čem spočívá smysl jeho činnosti?“

To je dobrá otázka.  Ale, co když oči přestanou dobře vidět, uši dobře slyšet? Nebo pokud člověk oslepne, nebo ohluchne? Anebo co když se jako nevidomý a neslyšící narodí? Co potom?

Ovšem schopnost vždy dobře vidět nebo slyšet není hlavní výhodou pro člověka s aktivovaným infocentrem. Oči nebo uši nejsou schopny získávat vizuální nebo sluchové vjemy na ohromné vzdálenosti anebo skrze fyzické překážky. Oči potřebují světelný tok, uši prostředí pro průchod akustického vlnění. Ovšem aktivované infocentrum toto nepotřebuje. 

Vše dostává díky informační energii, energii, která objektivně existuje, ovšem kterou prozatím oficiální věda neuznává.  

Již více jak 22 let po celém světě vedu školící semináře pro lidi, kteří potřebují tyto schopnosti, a nikoli uznání oficiální vědou.  Na moje kurzy se hlásí lidé, kteří se chtějí zbavit brýlí, odložit naslouchací přístroje.  Učím lidi vidět minulost, vědět, jak se bezchybně zachovat v libovolné situaci. 

Obzvlášť dobře se moje metodika projevuje u dětí. Žáci, kteří měli problémy s učením a absolvovali mé lekce, se začínají výborně učit, stávají se z nich premianti. Rychle se zvyšuje jejich IQ, ve vztahu ke spolužákům začínají být společenští a komunikativnější. 

V Moskvě navštěvovala mé lekce jedna dívka, která podle slov maminky, ač byla žákyní 6. třídy (!), nebyla schopná převádět centimetry na metry, metry na kilometry. V diktátech měla až 15 chyb na jedné straně, i 2-3 chyby v jednom slově. Aby se naučila báseň o 8 řádcích, musela se s rodiči učit 3 až 4 hodiny.  

Pouze dvě (!) lekce podle mé metodiky odstranily všechny tyto problémy. Dívka se stala jednou z nejlepších žákyň školy, navíc se začala učit angličtině a němčině.

Důkazy mnou sděleného lze shlédnout na mém Youtube kanále níže.

V minulosti jsem již vedl semináře v České republice.  Bohužel vzhledem k pandemii Covid-19 nebylo možné k vám přijet. Nyní se tato možnost znovu objevila. 

červnu 2022 budu v Česku (Olomouc 16.06 - 20.06.2022  a  Praha 22.06. - 26.06.2022) a vy se se mnou budete moci seznámit a absolvovat můj unikátní seminář. 

Abyste se mohli na tento seminář zapsat a získat tak odpovědi na všechny své otázky, kontaktujte prosím organizátorku mého semináře Elenu Janssens, tel.: 774 000 822  https://www.janssens-elen.com/prihlasit-se-na-kurz/

Velmi rád vás přivítám mezi svými žáky.

Přeji vám vše nejlepší! 

S úctou

Váš Mark Komissarov

Další zázraky, které má na svědomí infovidění

Dítě Branko, nevidomé a neslyšící od narození, autista (Slovensko)

Dítě Mareček, nevidomý od narození (Česko)

Martin, nevidomý muž (Česko)

Muž, který po výbuchu přístroje přišel o obě oční bulvy (Itálie)

Žena s problémy sluchu (Itálie)

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě