Když odmítáme přijmout změnu

datum 22. 4. 2018

Něco se přihodí, co ovlivní náš dosavadní život, a my se kvůli tomu zlobíme? Nebo sami pod tlakem okolností učiníme rozhodnutí, co zasáhne náš život, my se avšak litujeme a nechápeme, proč se taková nespravedlnost děje právě nám?

Neděje se žádná nespravedlnost! Tu cítíme do doby, kdy této změně vzdorujeme. Když ji odmítáme, cítíme vztek, nevděk, zradu, lítost, máme výčitky a jiné nepříjemné emoce.

Ta změna je zkouška, a když probíhá v našem životě, jsme právě zkoušeni. A teď záleží na tom, jak se k této změně postavíme. Poddáme se té změně nebo budeme bojovat? To je podstata té zkoušky. To je to, co se tu zkouší.

Chce se po nás, abychom byli otevření a všechno co přichází, přijímali. Přijímat neznamená souhlasit, ale připustit si to, co se nám děje jako fakt, jako informaci, bez posuzování a hodnocení.

Proč se po nás chce právě toto?

To, co nám vadí na jiných, máme my sami.  To, co nás štve, děláme my sami v nějaké modifikované podobě jiným a na hlubší rovině sobě. My všichni jsme však jedno. A tedy, to co nám vadí, není nic jiného než část nás samých, kterou odmítáme přijmout. Po nás se ale chce, abychom ji přijali. A my sami to chceme, byť si to nemusíme uvědomovat. Ostatně, proto se vyskytují v našich životech ti „nepříjemní“ lidé a situace.

Jsme zkoušeni pořád dokola v tom samém. Přijmeme daného člověka, danou situaci, danou změnu jako fakt, jako pouhou informaci bez souzení, kritiky či hodnocení nebo se budeme zuby nehty držet našeho vzteku, naší lítosti, našeho ublížení?

Je to o přijmutí odpovědnosti za náš život. Ano, bolí to. Je těžké přiznat si, že za to, co cítíme, nemůže nikdo jiný, že nikdo jiný nám nedělá z dané situace nepříjemné drama, že nikdo jiný nemůže za naši bolest. Mnohem méně totiž bolí, když všechno to, co se nám na našem životě nelíbí, hodíme na hlavu někomu jinému.

Přijmout všechny tyto naše nepříjemné emoce bez souzení a kritiky kohokoliv a čehokoliv, a převzetí tak plné odpovědnosti za toto všechno, co se nám děje, je přijetím jedné další naší části. Ta se potulovala okolo nás, jelikož mi ji nechtěli přijmout, a čas od času se nám snažila připomenout prostřednictvím nějaké situace, že existuje. To vše s jediným účelem, abychom ji přestali odmítat, a přijali ji, a měli se tak více rádi. Přijetím další naší oddělené části se totiž stáváme celistvějšími.

Zdroj: https://www.jinypristup.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico