Partner či partnerka se o vás stará, spoustu věcí zařídí, zorganizuje?  Nebo jsou to rodiče, kteří vše zamáznou a urovnají? Je to dobře nebo špatně? Ani jedno z toho. Děje se to, aby vás to upozornilo na nějaký blok u sebe.

Každá situace je jen informace pro vás a pro všechny ostatní v ní zúčastněné. Každému nese mnohdy zcela jinou informaci. Proč? Každý z vás si danou situací má často zpracovat něco zcela jiného.

Proč jeden z partnerů nebo rodiče raději vše zařídí sami a tolik se o nás zdánlivě starají?

Nevěří, že to sami zvládneme? Když to nevyřeší oni, tak nikdo? Ze setrvačnosti, protože se starali vždy? Mají nás rádi, a tak se chtějí o nás starat?

Toto je iluze! To není skutečné!

Každý z nás tu sledujeme uspokojení svých potřeb. Že je to sobecké? Opět iluze. Právě naopak. Uvnitř sebe totiž všichni moc dobře víme, že čím více se budeme věnovat sobě, tím více se budeme sobě přibližovat, mít se rádi, a tím mít více rádi ostatní. Podle toho pak bude vypadat i naše počínání.

Jak poroste naše láska k sobě, přímo úměrně poroste naše láska ke všemu kolem. Čím více se budeme mít rádi, tím více budeme prožívat jednotu.

Nelze pak dělat něco za jiné z lásky k nim. Když bychom se měli rádi, měli bychom rádi i ty naše blízké. Když bychom sebe respektovali, respektovali bychom i je. Když bychom věřili sobě, věřili bychom i jim. Chápete?

Nic neděláme pro jiné. Vše děláme pro sebe. A naše představy o jiných a z nich pramenící jednání nám pak ukazují, kde se mi sami oddělujeme, kde jsme mimo prožitek jednoty, kde nemáme lásku k sobě a tak ani k jiným.

Ve skutečnosti, ti co se o nás navenek starají, potřebují se o nás starat. Péčí o jiné si uspokojují svoji potřebu kontroly nad věcí. Domnění, že mají věci pod kontrolou, jim dává pocit falešného bezpečí.

Víte, proč potřebujeme získat pocit bezpečí z vnějších věcí? Necítíme ho uvnitř sebe. Nejsme si jisti sami sebou. Proč? Nejsme u sebe.

Zkuste si vzít zpět svoji moc nad sebou. Zkuste si postupně brát zpět to, co za vás dělají jiní. Všimněte si, jak ti, kteří za vás ty věci dělali, budou reagovat. Budou dotčení. Budou naštvaní. Různými způsoby budou dávat najevo podrážděnost, nespokojenost. Možná vás budou různými technikami přesvědčovat, abyste je dále nechali se o vaše věci starat. Možná vás budou dokonce tlačit k tomu, aby se vše vrátilo do starých kolejí.

Proč asi? Ztrácejí moc nad vámi. Nejspíš si nebudou uvědomovat skutečný důvod jejich jednání. Proč chce mít někdo moc nad někým? Co mu to dává? Pocit bezpečí? A proč hledá pocit bezpečí venku? Nemá ho uvnitř sebe.

Čím více se blížíme sobě, tím více cítíme jistotu. Zároveň nám tím dochází, že honba za jistotou venku byla jen iluze.

Čím více jsme u sebe, tím roste naše síla. Projevuje se v opravdovosti všeho, co děláme. To je ta jistota, která se projeví následně pak i všem vnějším, co vidíme, slyšíme, na co si můžeme sáhnout.

Kdyby ti z nás, co mají potřebu kontrolovat, vše za jiné zabezpečovat, nebo kteří mají tendenci dělat vše sami a nejlíp, byli blíž sobě, chovali by k sobě větší úctu a respekt. Stejné množství respektu a úcty by pak chovali k jiným. Věřili by tak těm jiným, že oni to zvládnou. Věděli by, že ti jiní jsou dostateční k tomu to zvládnout. A ten respekt a lásku by jim projevili právě tím, že by je nechali to zvládnout.

Zdroj: https://www.jinypristup.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě