Když mě již nenaplňuje pomáhat způsobem, který někdo někdy vymyslel

datum 11. 1. 2019

Nedávno byl u mě na individuálce jeden muž. Před několika lety se mu změnil život. Vlivem životních výzev začal hledat sebe. Setkal se s jednou certifikovanou metodou zpracování bloků, která mu velice pomohla. Na základě toho v této práci s lidmi začal nacházet smysl a vrhl se do získávání odborné kvalifikace v dané metodě. A to s cílem také tuto metodu provádět a tak pomáhat a být užitečný. V této době jakoby objevil ztracenou identitu. Znovu byl jakoby někým, znovu někam patřil a cítil, že v jeho životě dělá znovu něco smysluplného.

Jenže. Poté co získal potřebnou kvalifikaci a danou činnost začal provozovat sám, začal čím dál více cítit, že to není ono. Jeho znovu objevený smysl v tom, co dělá, se jakoby někam ztratil. A on začal znovu tápat.

Tento jeho příběh ve zkratce mi velmi připomněl jednu část mého života. Je to tak krásně zařízené, že ke každému z nás přicházejí lidé, kteří potřebují podpořit ve fázi cesty, kterou jste prošli nebo zčásti prošli.

Po navození pocitu bezpečí jsem ho pobídla, ať se požádá o informace, které mu mohou v dané chvíli co nejvíce posloužit ve fázi cesty, kde se nachází. S jednou světelnou bytostí, která byla po tu dobu jeho průvodcem, se objevili v lese. Stáli vedle poraženého stromu, do jehož kmenu byla zaseklá sekera. Když se daný muž dotázal, co mu tím má být řečeno, že tomu nerozumí. Byl světelnou bytostí vybídnut, aby danou sekyru uchopil do ruky. Muž mi s překvapením povídal, že cítí spojení s tou sekyrou, že cítí velké uzemnění. Povídal, že když drží v ruce tu sekyru, jakoby mu došlo, že jeho vnitřní nástroje (dary) jsou stejně reálné a užitečné ve vnějším světě jako ta sekyra.

Poprosila jsem ho, ať mi to blíže vysvětlí. Muž mi pověděl, že ta sekyra symbolizuje jeho jedinečné nástroje, které má uvnitř sebe, prostřednictvím kterých má pomáhat. A tím lesem a poraženým stromem mu má být ukázáno, že jeho vnitřní nástroje (dary) nejsou nic neuchopitelného a neužitečného v hmotném světě. Naopak, že ty jeho vnitřní nástroje mají právě být jím použity ve vnějším světě jako pomoc sobě a lidem, kteří budou k němu dovedeni.

Světelná bytost toto jeho uvědomění sledovala (vnímala) a když se muž otočil směrem k ní, ona se na něj dívala a usmívala se. Ještě beze slov zdůraznila, že své vnitřní dary má přestat považovat za něco neužitečného ve vnějším světě, za něco ne příliš významného. Má se jich chopit, má ve svém celém těle prožívat jejich velkolepost, užitečnost a praktičnost. Jelikož přesně takovými jsou. Tím postupně zlepší svoji aktuální situaci a začne ve velkém rozsahu sloužit lidem, avšak svým vlastním jedinečným způsobem. Beze slov mu bylo dále sděleno, že jeho vnitřní cesta, jeho vývoj nemá být oddělen od jeho vnějšího života a že právě ten jeho život, všechny ty prožitky ho otevírají poznání, které má začít aplikovat na sobě a pak postupně jimi sloužit lidem. Ve svém životě má krok po kroku dělat, co je třeba udělat.

Danému muži bylo dáno prožít si odpověď na otázku, kterou v sobě řeší. A sice, proč po nějaké době cítí nenaplnění v provádění metody, která jemu samotnému velmi pomohla. Ta metoda a zdokonalení se v ní byla pro něj pomoc na cestě, bylo to takové první seznámení s vnitřní prací a první záblesky uvědomění, že vše vnější je odrazem vnitřního stavu, prožívání, úrovně vědomí.

Avšak daný muž, stejně jako každý z nás, má najít svůj vlastní jedinečný způsob v oblasti, kde má působit. A pokud je to v jeho případě pomoc v přijímání stinných částí, pak přes svůj vlastní život, přes každodennost bude sám přiveden k tomu, že na sobě tyto své jedinečné nástroje bude zkoušet aplikovat. Bude se to dít zcela přirozeně, samovolně. A po nějaké době praktikovaní té jeho jedinečné práce se svými stíny, mu budou do života přicházet lidé, které jeho vlastní způsob práce se strachy může inspirovat k objevení (nebo ještě většímu objevení) jejich vlastní jedinečnosti.

A možná daný muž je právě v bodě, kdy v dané rovině vědomí, ve které se pro něj nachází daná metoda, pro niž se kvalifikoval, již obsáhl vše a je třeba postoupit výš, vejít do hlubších rovin svých dosud nepřijatých strachů. Na této rovině bude znovu začátečník, avšak pravdy, které pro sebe objeví, budou ještě opravdovější. Aby mohl pokročit do této nové, vyšší, roviny, je třeba pustit se toho, že vše již ví, nebo že už má hodně zpracovaného (neboť tento pocit plyne pouze z toho, že obsáhl vše již ve stávající rovině vědomí, ukončil cyklus). On se má posunout dál a započít nový, hlubší cyklus.

Setkání s danou metodou a získávání kvalifikace v ní mu tak mělo, mimo jiné, pomoci v tom, aby si uvědomil, že má v sobě svůj vlastní jedinečný způsob, svůj vlastní jedinečný dar a toho daru se zase o něco více chopil. Ta metoda pro něj možná měla dar uvědomění, že má sloužit svým vlastním jedinečným způsobem a že ten způsob najde uvnitř sebe, kde celou dobu čeká, až mu postupně uvěří.

A možná právě proto mu světelná bytost na jeho dotaz, co si myslí o té dané metodě zpracování bloků, pověděla, že je to účinná metoda, spoustě lidem může pomoci a pomůže. Avšak že existuje rychlejší cesta, jak přijmout své stinné části, a sice prostřednictvím práce přímo s myslí a přítomným okamžikem. Bytost doplnila, že tu „metodu“ zná, že ji má uvnitř sebe, že vše potřebné má uvnitř sebe.

A to cítím, že je linii spousty lidí. Mnoho stávajících metod a postupů v čemkoliv přestane pro mnoho lidí fungovat, neboť jejich úroveň vědomí se bude postupně zvyšovat a bude mnohem rozsáhlejší než úroveň vědomí těchto metod a postupů. Neznamená to, že na daných metodách a postupech je něco špatně nebo že jsou neužitečné. Kdepak! Dokud na Zemi jsou, jsou tu stále lidé, pro které jsou ve fázi jejich cesty užitečné a nápomocné. Avšak tím, jak se zvyšuje úroveň vědomí jednotlivců (u každého jeho vlastním tempem), zvyšuje se jejich odvaha přijímat stále více odpovědnost za svůj život. Zvýšením úrovně vědomí byť jednoho jednotlivce se zvyšuje úroveň kolektivního vědomí a tak se postupně promění celý svět. Mnoho z toho, co známe, ze světa vymizí, mnoho z toho, co si nedovedeme ani představit, nebo to považujeme za „ezoterické“ nebo „science-fiction“ naopak se stane v životě většiny z nás naprostou přirozeností. A nestane se to zázrakem, stane se to přes nás prostřednictvím naší vzrůstající úrovně vědomí. A nemluvím tu o době týkající se dalších generací. Mnohé z těchto zázračných změn zažijeme v tomto životě.

S láskou Peťa

 

 

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico