...když Hvězdy září

datum 17. 9. 2022
Zdroj: Pixabay.com

v Sametu Noci rozsypané
Démanty Života poztrácené;
nenachází, kdo hledá ve Dne,
nenachází, kdo za Tmy spí,
nevidí, kdo Zrak upíná k zemi,
zapomene, kdo nevěří, že smí.
Létat po Hvězdách a Zářit,
Démanty své Vlasy krášlit,
plout Vodami Mléčné Dráhy,
rosit Duši Zřídlem věčné Vláhy.
Vyšívat Perličkami Štěstí
Povijany Generace příští;
nosit v Srdci lehkost Citu,
koupat Lásku ve Slunečním svitu;
do Blankytu jasného Nebe
tisknout Portrét Sebe, Tebe...
nás Všech, Hvězdných Jisker Dech

 HVĚZDY. Vycházejí a září noční Oblohou, aby k ránu tichounce a nenápadně pohasly a ztratily se ve Slunečním svitu. 

 HVĚZDY jsou jako lidské bytosti. Mají Duši, Srdce i Vizi. Mají Plamen Života, který rozsévají Vesmírem a násobí tak svoji Vizi do obyvatelných Světů svých Planet a jejich oběžnic. Každý jedinečný Projev uvolněného Intelektu do prostředí své Sféry vlivu opatrují a šlechtí. Je to Podpora Života, který se ve hvězdné Krajce vyvíjí a expanduje. Hvězdné Obrazce jejich vzájemných postavení a vazeb jsou Konstelacemi Života Jednotlivců i celých Civilizací, které svojí Hvězdě posílají vnitřní Světlo, které ona přetaví do Elementů jejich Osnovy Bytí. Každá Hvězda je skupinové Vědomí jedné Zdrojové Bytosti, která se v toku Času promítla do myriád svých verzí na Plátně Vesmíru a jeho kosmického Vzoru Existence. Jako jsou lidé propojeni vzájemnou příbuzností a společenskou vazbou, jsou Hvězdy propojené Vesmírnou světelnou Sítí komunikačních supra-vodivých Vláken. Tento kosmický Internet je zónou sdílení a převodu dat pro obecný Rozvoj a Prosperitu všech "Uživatelů". Vkládáme do něj svoje Touhy a Bolesti, svoje Lásky i Utrpení. Datová pole elementů informací jsou těmito energiemi Emocí tvarovaná do potřebných strukturálních segmentů, které pak každý nějakým způsobem sami sobě přitáhneme, rozbalíme a zpracujeme - podle svých Schopností a Záměrů. 

 Život Vesmíru je Mozaikou našich Životů. Když my pláčeme - zanikají Hvězdy, když se smějeme a jsme šťastní - Hvězdy září a zúrodňují nové Planety. 

 Nekonečný Pohyb, Proměna a Nové Perspektivy, jemné Vibrace na pozadí Vlnobití Událostí.

 Jsme každý vlastním specifickým způsobem zapojení. Máme svoje dlouhodobé rozpracované Vize a tyto jsou Střípečky té - za Hvězdami Osnovou kolektivního Zdroje - upředené.

Zdroj: https://www.pan-do-ra.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico