Kdy zmizí koronavirus?

datum 24. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Jaká je duchovní příčina koronaviru? Jistě je třeba chovat se zodpovědně a preventivně v reálném životě a starat se o své fyzické zdraví. Naše Vědomí může rozšířit i duchovní pohled na koronavirus a podstatu celosvětových katastrof. Vše projevené má nejdříve svou nehmotnou příčinu.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Bhagavane, kdy skončí koronavirus?.

Sri Bhagavan:
Kdy skončí koronavirus? To je otázka, o které by měli mluvit vědci a experti v medicíně. Já nejsem vědec nebo expert na medicínu. Takže já můžu mluvit pouze jako mystik.
Jako mystik, pro mě, všechny věci jsou způsobeny Kolektivním Nevědomím. V určité míře Kolektivním Vědomím, ale v podstatě Kolektivním Nevědomím, které samozřejmě čerpá inspiraci z vašeho Nevědomí, které zase čerpá inspiraci z vaší Vědomé Mysli.
Jinými slovy cokoliv se děje, ať je to obrovské zemětřesení nebo tsunami nebo výbuch sopky nebo nukleární válka, cokoliv se děje, je to Kolektivní Nevědomí, které tvoří tyhle věci, a to pro změnu čerpá inspiraci z Individuálního Nevědomí, které zase pochází z Vědomé Mysli.
Takže hluboko dole v Individuálním Nevědomí lidstva, lidé jsou frustrováni. Lidé jsou naštvaní. Lidé jsou v depresi kvůli tak mnoha věcem, kvůli tomuto světu. A oni chtějí určitý druh (z)ničení. Oni to chtějí. Je to tam uvnitř. Přestože mohou mluvit velmi hezká slova navenek, když jdeme trochu hlouběji dovnitř, nejsou šťastní z tohoto světa. Mají tak mnoho stížností na tento svět. Oni chtějí, aby byl smeten.
A to vstupovalo dovnitř stovky a stovky let, ne předevčírem nebo tak. A odtud to může pracovat v laboratoři nebo v přírodě nebo kdekoliv, ale kořen je v Kolektivním Nevědomí. Takže když se začne od Vědomí do Nevědomí, pokud lidé skutečně budou chtít, aby koronavirus odešel, odejde. Zmutuje a odejde. Taková je síla Kolektivního Nevědomí. Tenhle virus nic není. Samozřejmě příroda je mocná. Ale mocnější je Kolektivní Nevědomí. Můžete ho jednoduše nechat zmutovat, a on ztratí všechnu svoji sílu a odejde. Ale lidi to ve skutečnosti uvnitř nechtějí.
Nakonec to jsou lidé, není to Bůh, to vám můžu říct. Lidstvo na úrovni vědomí a podvědomí řídí všechno.
Takže koronavirus skončí, pokud hluboko uvnitř lidé budou chtít, aby skončil. Může to být dokonce i zítra, pokud lidé budou chtít.

Otázka č.10

Děkuji Bhagavane. Padapranams, můj drahý Sri Bhagavane.
Co je pravda?
Sri Bhagavan: „Nejdůležitějším bodem v této Dharmě je - pro některé to může být znepokojující, ale musíme o tom mluvit. V této Dharmě není nic absolutního. Když zažijete kosmické vědomí, tento koncept pravdy je pryč. Není žádná absolutní pravda.
Existuje pouze Závislá pravda, v závislosti na vaší úrovni Vědomí. Existuje několik vrstev vědomí. Pravda se liší v závislosti na vaší úrovni Vědomí. Když jdete do vyšších úrovni, je tato Nepravda. Když zažijete kosmické vědomí, je tato úroveň naprosto nepravdivá. Vůbec neexistuje. Totéž platí i pro Realitu. V závislosti na vašich úrovních vědomí, bude to, co se zdá být skutečnou láskou, naprosto neskutečné. Mysl se chce držet něčeho Absolutního. Taková věc jako „Absolutní" neexistuje. I když je to strašidelné a děsivé, jakmile uvidíte, že nic není absolutní, bude jen skutečná svoboda a to je osvícení. Ta svoboda je radost. Ale aniž bychom vás děsili nebo strašili, chceme, abyste se tam dostali, kvůli čemuž budeme dělat nějaké operace. Absolutní pravda tedy neexistuje. "

Zdroj: Aleš Drobník

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico