Kryon – je nefyzická, jemnohmotná bytost vyšší dimenze pocházející z Velkého Centrálního Slunce. Jde o soubor či kolektiv vědomých energií tvořících tuto bytost, která je sama součástí dalších, vyšších vědomých energetických skupin.

Kryonovým úkolem ve Vesmíru je tzv. magnetická služba, což znamená, že se při vzniku a utváření planet, které dle vyššího plánu mají být osídleny inteligentním životem a bytostmi, zabývá usměrňováním magnetických polí planet a vytvářením a úpravami tzv. magnetických mřížek planety. (Tato skutečnost by měla také být vodítkem pro odhalení, které planety by mohly být takto osídleny podobným způsobem jako naše Země.) Stav magnetického pole a magnetických mřížek pak přímo, v interakci s energetickým polem kolektivního vědomí lidstva (magnetickou mřížkou vědomí), ovlivňuje duchovní úroveň obyvatel planety. Kryon je bytost chovající k lidstvu nesmírně láskyplný vztah a plně respektuje svobodnou vůli člověka, lidstva.

V naší současnosti, v naší civilizaci, Kryon přišel kolem r. 1987 k Leemu Carrollovi a zahájil s ním komunikaci. Lee Carroll se nejprve musel přestat bránit (pro technika s logickou myslí bylo náročné přijmout toto jako existující fakt) a také musel zvládnout praxi vnitřně předávaných resp. přijímaných zpráv. To bylo po roce 1989. Tehdy mu začal Kryon předávat informace, které lidstvo nutně potřebovalo znát, aby rozumělo nadcházejícímu procesu transformace a mohlo do konce r. 2012, do doby stanoveného kosmického mezníku pro dosažení vyšší úrovně vibrací kolektivního vědomí, dosáhnout potřebnou vibrační úroveň.

Tyto informace předává dál a objasňuje tak stále většímu duchovně se probouzejícímu lidskému publiku zákonitosti života ve Vesmíru v experimentu života lidstva na planetě Zemi, planetě svobodné vůle. Zákonitosti, které jsou založeny na základní energii Vesmíru, Lásce a dalších principech, které mají sice duchovní, ale přesto fyzikální povahu dosud vědecky nepoznaných energií. S jejich použitím, přijetím a začleněním do svého života se každý jednotlivý člověk a i celé lidstvo může posunout do vyšších vibračních rovin vědomí Všehomíra, do tzv. vyšší dimenze života (ve skutečnosti jde však o posun do všech vyšších úrovní / dimenzí současně a zaujetí kvalit multiD vědomí). Souběžným efektem toho je i dosažení míru na planetě, přátelství a spolupráce všeho lidstva napříč planetou, odbourání nesnášenlivostí mezi různými skupinami lidí, náboženstvími a podobně.

Kryonova sdělení jsou cestou změny člověka z jeho dosavadní lineární 3D podoby k člověku s otevřeným kvantově multidimenzionálním vědomím a jeho života. Jsou cestou k potřebným změnám a rekalibracím všech oblastí života. Jsou cestou k odpoutávání vědomí člověka od dosavadní linearity a duality, cestou k uvědomování si svého božství a k aktivnímu žití vědomého tvořivého božství, kvantového multidimenzionálního života ve vesmíru jako platná, plnohodnotná součást vyspělého kosmického společenství, jako jsou např. naši „duchovní“ a genetičtí rodiče Plejáďané, Arkturiáni a další.

Pokud to vše shrneme, lze obecně říct, že vysvětluje život jako komplexní systém s duchovními pravidly.

Komu je Kryonovo učení určeno, kdo jsou Kryonovi „studenti“

Obecně platí, že Kryonovo učení je otevřené pro každého člověka, který se duchovně probouzí, začíná si sebe více uvědomovat, který se chce dozvědět o sobě jako o bytosti maximum možného a chce se dále rozvíjet v souladu s Božím plánem i plánem své duše. Z užšího pohledu pak jsou Kryonovi čtenáři často tzv. staré duše (nejde o čas, stáří časové, ale o počet inkarnací na planetě), především ty, které mají ve své historii lemurijské inkarnace. Bývají to ti z nás, kteří byli Lemuřany.

Jakými cestami Kryon předává své učení

Není to složité. V podstatě jsou dva základní způsoby. Za prvé jsou to živě předávaná poselství, která přijímá Lee Carroll na seminářích, workshopech a konferencích před všemi účastníky. Lze je pak zdarma dohledat na Leeově webu jako zvukové záznamy a 1 poselství měsíčně Lee přepíše do textové podoby. Druhý způsob pak jsou knihy, které navazují na poselství předaná za uplynulé období. Do češtiny bylo přičiněním české Kryonovy skupiny dobrovolníků přeloženo téměř 340 poselství a k dnešnímu dni 17 knih (15 již bylo vydáno, 2 budou vydány v letních měsících 2018). Překlady channelingů a informace ke knihám a možnostem pořízení jsou dostupné na webu české Kryonovy skupiny http://kryon.webnode.cz .

Kdo je Kryonův partner, channeler Lee Carroll

Lee Carroll původně vystudoval obor obchodu a ekonomiky na California Western University v Kalifornii. Celých 27 let vedl vzkvétající podnik v San Diegu a ezoterika mu byla velmi vzdálená. Jak říká Lee, Bůh ho musel „praštit mezi oči“, aby dokázal, že je tato duchovní stránka života skutečná.

První zápisky Kryonových sdělení představil Lee nesměle, nejprve metafyzické komunitě v Del Mar v Kalifornii. Zbytek už je historie. Po nesmělém úvodu se postupně rozvinula jeho práce channelera, kdy prakticky každý týden předává na některém místě planety účastníkům seminářů Kryonova sdělení. Byl také požádán, aby svou práci prezentoval v OSN před skupinou s názvem Společnost pro osvícení a transformaci. Celkem v OSN channeloval 7x.

Lee také spolupracuje s několika celosvětově známými vědci (jako jsou např. Gregg Braden, Joe Dispenza a Bruce Lipton a další). V roce 2017 prezentoval a předal Kryonovy channelingy dokonce ve švýcarském CERNu, i s účastí některých tamějších pracovníků.

V průběhu let vydal celkem 14 Kryonových knih a společně s Jan Toberovou 3 knihy věnované tématu indigových dětí. Tyto knihy vyšly ve více jak 25 dalších jazycích –  a jak víte, samozřejmě také v češtině.

Zpracoval: Láďa Mlčák, http://kryon.webnode.cz

web Leeho Carrolla: https://www.menus.kryon.com/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě