Terapeutka, spisovatelka Oldřiška Kališová komunikuje s vesmírem, přírodou, duchovními průvodci. Původně působila jako pedagog. V roce 2000 však prožila osudový zlom, kdy se její psychika ocitla obnažená až na samou dřeň, a tehdy začala objevovat svou podstatu. Z jejího nitra vystoupily skryté talenty, dary i schopnosti. Uvědomila si skutečnost svého působení na Planetě Zemi.

Začátek nové cesty si žádal nové vzdělávání. Začala psychotronikou, pokračovala masérskými kurzy, kurzy osobního růstu pro práci terapeuta. Nyní již v oblasti masáží nepracuje, věnuje se individuálním terapiím, aktivním přednáškám, na kterých učí být terapeutem sám sobě a v další řadě – spisovatelské činnosti.

Její práci ovlivnily i pobyty v zahraničí – například v Barmě a Peru. Vzdělává se neustále i prostřednictvím práce s klienty, kdy spolu s nimi nahlíží do vnitřních vesmírů, pomáhá jim uvědomit si, kde stojí na své cestě a kam je potřeba se přesměrovat se záměrem žít naplněný šťastný život založený na skutečné lásce.

V terapiích klienti otevírají svůj skrytý potenciál, propojují se s řádem svobodných hodnot, napojují se na vesmírnou Jednotu, odkládají strachy, odevzdávají nefunkční mentální vzorce a iluze o svém JÁ, objevují své schopnosti založené na hluboké moudrosti.

S jakými potížemi se nejčastěji podle vás lidé potýkají a jak jim můžete vy osobně  pomoci?

Nejčastějším problémem obecně je, že lidé o sobě v podstatě nic moc nevědí. Neznají sami sebe, bojí se reakcí. Pojem – lidské vědomí – je pro ně nový. Učím je poznávat vlastní nitro a nebát se pracovat s úrovněmi svého bytí. Občas se stává, že si stav klienta vyžádá „operaci“, která probíhá na energetické úrovni. Často narážím na strach, neprojevené emoce jako například zlost na Boha, nenávist k druhým i sobě, odmítání života a nezpracovanou minulost. V rozvojových zemích byl každý druhý člověk obětí násilí v podobě zneužití či znásilnění, zatímco u nás, v civilizovaném světě, to byl každý třetí.

Vnímáte jejich myšlenky, nebo jak poznáte, co jim je?

Odezírám z celku, orientuji se prostřednictvím pocitů, vnímám paměťové stopy. Když dotyčný zastírá pravdu, upozorní mne na to jeho průvodci. Zaujímám roli svědka, navigátora. Přivtělené energie a entity různého původu odvádím za pomoci vesmíru tam, kam patří. Jedná-li se o stopy pouhých představ, mylných myšlenek nebo předsudků, mizí samy. Nitro člověka přetaví vše, co uniká nebo brání lásce. Funguji jako vesmírný tlumočník, prostředník, pomocná sestřička v podobě nástroje s obrovským nábojem lásky, klidu a míru. Jen ve dvou případech se zatím stalo, že mi z nitra vystřelila síla, která působila jako mistrovská hůl, aby se klient probral. Nebylo to pro mne snadné. Jsou lidé, kterým se pomáhat nesnažím, pro ně je sám život tou nejlepší terapií. Každopádně ti, kteří za mnou přijdou, učím, aby si pomohli sami. Zde se musím nechat vést jejich svobodnou vůlí a zároveň respektovat vůli nejvyšší. Často konzultuji postup s duchovními průvodci, odezírám z informačního pole klienta, co pro něj mohu udělat, kam až mne pustí. Jdeme po dráze vědomí, měníme destruktivní stopy v konstruktivní tvořivou energii. Během terapie dochází k uvědomění souvislosti potíží, vyčistí se příčina. Tedy nezůstane nic, co by mělo znovu a stejně atakovat, karmický řetěz se přeruší. Při odchodu upozorňuji klienta, že terapií u mě nic nekončí, naopak – terapie nastartuje proces, který v nitru pracuje dál. Znovunalezený pocit lásky, štěstí a klidu je potřeba udržovat jako stav, který podléhá změnám. I když lidé odchází s poznanou lehkostí bytí, záleží na jednotlivci samém, zda a jak dlouho si tento stav udrží.

Lidé by tedy měli dál na sobě pracovat sami. Co a jak by měli dělat?

Musí opustit staré zvyklosti, které komplikují jejich nové kroky – stará schémata myšlenek a činností. Začít pracovat v novém nastavení krok za krokem. Jsme bytosti pohybující se v kvantovém poli, jsme energie mezi energiemi. Jednoduchá cvičení nás napojují na žádoucí energie, které pracují pro nás, s námi, pracujeme ve vlastním silovém poli, pomocí životní síly. Síly v nás pracují v rámci přílivu a odlivu. Únava, strach mohou způsobovat občasnou stagnaci, ale i v klidu dochází k procesům, kterým nemusíme rozumět. Vzpomeňte si, jaké to je, když si řeknete: „JSEM KRÁSNÁ BYTOST, pracuji pro lásku, provází mne radost.“

Cvičení jsou zaměřena na dech, aktivaci lidské mysli v podpůrném programu a přijetí nových vzorců myšlení. Podporu vývoje vědomí poskytují mantry, modlitby či afirmace upravené na tělo.

Velkým pomocníkem lidem může být i vaše kniha Řeka života. Kde jste čerpala inspiraci a jak dlouho kniha vznikala?

Kniha vznikla v podstatě z nutnosti předávat moudrost, která se z nitra lidí vynořuje. Během psaní jsem si uvědomila, že knihu života vlastní každý člověk v sobě, jen ne všichni v ní umí číst. Jako dítě a dospívající jsem si myslela, že jsme všichni nastaveni na stejnou vlnu lásky, postupem času zjišťuji, že je tomu jinak. V dospělosti vnímám, že spousta lidí je odpojena. Jsem tady proto, abych lidi znovu napojila na zdroj. Kniha je věnována lidské mysli. Informace obsažené v ní aktivují procesy u těch, kteří se rozhodli jít vědomou cestou. Vědomá cesta znamená, že připouštíme vlastní podíl na tvorbě toho, co se nám děje. Každá myšlenka tvoří energií. Soubor myšlenek spustí dílo, které nazýváme situace. Samotný podtitulek AKTIVNÍ KNIHA PRO LIDSKOU MYSL prozrazuje, na které úrovni pracuje. Jde o to, opustit past malomyslnosti a dovolit si velké myšlenky podporující božské dílo.

Kniha má tři části. 1. Etická mysl vypráví o lidských hodnotách, 2. Praktická mysl uvádí schopnosti v život, 3. Cesty ducha popisují svědectví z cest na energetické jemnohmotné úrovni. Kam až lidský duch dosáhne? První část lze číst, druhou praktikovat, ta třetí je pro pokročilé – informace lze pouze nacítit. Na obsahu knihy jsem pracovala 6 let, na jejím vydání 1 rok. Musím konstatovat, že 6 let nebylo tak náročných jako rok přípravy pro tisk a křest.

Knihu doplňují mystické obrazy malíře RANOVIC vyobrazené na 36 kartách. Karty pomáhají čtenáři aktivně se podílet na svém příběhu života, měnit to, co se mu nelíbí, nedaří, co mu neprospívá. V praktické části knihy i na kartách jsou uvedena dechová cvičení, návod na jednoduché rituály, jemné meditace, aktivující modlitby, mantry a afirmace.

KAŽDÝ MÁ SVŮJ DAR A NĚKDO HO MÁ TAKOVÝ, ŽE DOKÁŽE DOBŘE SLOVY VYSTIHNOUT A PROJEVIT VĚCI ZE ZAJÍMAVÝCH ROVIN A OSTATNÍ SI TO TAK MOHOU LÉPE ZVIDITELNIT A ZVĚDOMIT PRO SEBE, ale není nic absolutní, vše je relativní, co se týče různých pravd a pohledů, absolutní je jen to jedno a to se slovy opravdu těžko vystihuje.

Potěšilo by mne, kdyby čtenáři v sobě oslovili hluboké hodnoty a uvedly skutečné schopnosti do provozu. Kéž by to, co si nyní sami vytváří, způsobí v jejich poli mír, klid, svobodně rozvíjející se radost, lásku a hojnost ruku v ruce s pravou pokorou. Vše, co hledáme, lidské vědomí obsahuje. Dostatek pozornosti lásce je rozhodujícím faktorem pro život.

OLDŘIŠKA KALIŠOVÁ alternativnistudio@seznam.cz tel. 604 383 073 www.alternativnistudio.cz

OLDRISKA KALIŠOVÁ

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png