Nepodaří se ti pozvednout z tvé současné vibrační úrovně, dokud nemiluješ svůj současný stav.
Po každém výbuchu nadšeného vnímání skutečnosti
zase narazíme na nový a jiný druh odmítání ve svém nitru,
na něco dalšího, co se musíme učit milovat.
Ale čím výše se vyvíjíš, tím je to jednodušší.
Co nepřeješ druhým, zůstane i pro tebe nedosažitelné.
Když řekneš, že by neměl dostat pomoc někdo, kdo si to nezaslouží, tak tu osobu,
kterou máš na mysli, to nebude nijak rušit, ale bude to platit pro tebe.
Co nemá místo ve tvém myšlení, to se vymanilo i tvé kontrole.
Absolutní stabilita existuje na prostorové úrovni, protože všechny vztahy jsou do takové míry stabilní,
nakolik všechny bytosti, jež se na nich podílí, mají stejné rozpětí.
Navážeme-li vztahy k bytostem s nižší či vyšší vibrací, cítíme se nejistě a nevyrovnaně.
Právě ti lidé, které považujeme za vulgární, neosvícené, hloupé a bláznivé, představují naši vstupenku do ráje,
když se je naučíme milovat, jakož i pocity, které k nim chováme.
Dnes nechci hodnotit nic z toho, co se stane.
Čím silnější jsou tvoje myšlenky, tím větší pravděpodobnost, že se uskuteční.
Tvé myšlenky zesíli, když je naplníš lehkostí a důvěrou.
Námaha a příliš křečovité očekávání jim na síle jen ubírá.
Co se stane, když ti někdo nadává nebo tě podvádí?
Pak nese ten druhý – ne ty – důsledky svého myšlení a jednání.
Představ si, jak je to efektivní.
Nepotřebuješ hnout ani prstem, aby ses mu pomstil.
Kdybys okamžitěš mohl přeorientovat své myšlení na lásku, pak by ti nemohla ublížit ani ta nejhorší myšlenka.
Láska má silnější vibrace než všechny ostatní myšlenky.
Když se soustředíme na blahobyt, pak roste blahobyt.
Když se soustředíme na zdraví či mír, pak roste zdraví či mír.
Na co se soustředíš celý den?
Nejsi-li ochotný cítit odpovědnost za všechno, za skutečně všechno, co se ve tvém životě děje,
pak nebudeš dělat žádné pokroky.
Přijmout daný stav (i nežádoucí) znamená se s ním smířit a pak se stane něco překvapivého, ten daný stav se změní.
Pozor na křečovité soustředění se na cíl: Soustředění znamená vyloučení všeho dalšího;
vydáváš se v nebezpečí, že přehlédneš podnět, který by tě snadno a pozvolna (nenásilně) zavedl k cíli.
Můj vnitřní klid může pramenit jen z mého nitra, odnikud jinud.
Energie jde za pozorností.
Ber na vědomí krásu a ona se bude množit.
Ber na vědomí všechny ty situace, v nichž se do něho dostalo “zadarmo”.
Raduj se a oceň to, pak se ti to bude stávat na všech úrovních stále častěji.
Co člověk říká o druhých, oni říkají o něm a to, co přeje někomu jinému, přeje sám sobě.
Když se nemůžeš rozhodnout, objednej si jasno.
Objednej si pokyn, co je teď pro tebe správné.
Respektuj ho, když ho dostaneš.
Důvěřuj v to, že se tak jako tak jednoho dne rozhodneš.
Nemůžeš nechat plynout léta v nerozhodnosti.
Takže v klidu čekej na své správné rozhodnutí.
Žádné rozhodnutí znamená dosavadní rozhodnutí.
Nemůžeš se nerozhodnout.
Nereaguješ-li na nějaký disharmonický stav zápornými city, zmizí navždy z tvé cesty.
Nezůstane u tebe nic, na co nereaguješ.
Nikdo není tvůj přítel, nikdo není tvůj nepřítel.
Každý člověk je tvůj učitel.
Thaddeus Golas
.Přijímám se takový, jaký jsem.

Přijímám své silné a slabé stránky,

svůj talent a své nedostatky,

své úspěchy a své chyby.

Plně se přijímám jako lidská bytost.

Přijímám, že jsem tu abych se učil

a rostl,

a přijímám to, že se učím a rostu.

Přijímám osobnost, kterou jsem získal

a přijímám svou sílu uzdravovat a měnit.

Přijímám se bez jakýchkoli podmínek

nebo výhrad.

 

Přijímám to, že v jádru mé bytosti je

dobro,

a že mou podstatou je láska,

a uznávám, že na to občas zapomenu.

Plně se přijímám

a v tomto přijetí

nacházím vždy prohlubující se vnitřní sílu.

Z tohoto bodu síly plně přijímám svůj

život

a otevírám se ponaučením, která jsou mi dnes nabídnuta.

Přijímám to, že v mé mysl je jak

strach, tak i láska

a přijímám svou sílu rozhodnout se, kterou z těchto dvou možností

chci skutečně prožívat.

Připouštím, že prožívám pouze

výsledky svých vlastních rozhodnutí.

Přijímám chvíle, kdy si volím strach

jako součást svého procesu učení

a léčení

a přijímám to, že mám potenciál

a sílu si

v jakékoliv chvíli zvolit lásku místo strachu.

Přijímám chyby jako součást svého růstu,

takže jsem vždy ochoten si odpustit

a dát si novou šanci.

Přijímám to, že můj život je vyjádřením

mých myšlenek,

zavazuji se k tomu, že spojím své myšlenky

každý den více a více s myšlenkou na lásku.

Přijímám to, že jsem vyjádřením

této lásky.

Ruce, hlas a srdce lásky na Zemi.

Přijímám svůj vlastní život jako požehnání

a dar.

Mé srdce je otevřeno pro přijímání a já jsem

velmi vděčný.

Nechť se vždy podělím o dary,

které jsem dostal

plně, volně a s radostí.

AMEN

Autor Mari Hall

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png