Každá žena vyléčená ze svých zranění spouští léčivý proces u ostatních žen

datum 18. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Žijeme v uspěchané době, kdy jsme vystaveny situacím v podobě úspěšnosti, ale současně citlivosti a lidskosti. V posledních letech je zvýrazněna pozornost na autenticitu, ovšem na druhou stranu se po nás chce výkon; něco ukázat světu. Neustálý tlak na dokonalost nás žene vpřed, aniž bychom si uvědomovaly, mluvím za nás ženy, že hlavním přínosem je především sledovat samu sebe, kam to "vlastně" jdeme a proč? Co mi to dává? V konečném důsledku i za kým jdeme ...

Kým jste na své cestě? Jsem to VY nebo NĚKDO, kdo vyhovuje ostatním

Co ženy žene nemilosrdnou rychlostí vpřed, je silně aktivované mužství. Mužský princip, který přebíjí a tlačí do pozadí ženský princip, který je výrazem trpělivosti, sdílení, tvořivosti a péče. Mužský princip zastupuje řád, logiku, strategii, akci a soutěživost. Dvě vnitřní síly - mužská a ženská, které mají každá svůj vlastní prostor a vliv na naše mentální nastavení, emoce, a následně i kvalitu bytí.

Vidím kolem sebe ženy, které nevědomě přebírají mužské role, ať už v zaměstnání, v partnerství, v rodině, v konečném měřítku se tato bojovná asertivita promítá v celkovém postoji v životě. Snaží se dokázat světu svoji nezávislost, v nezdravém pojetí samostatnost a touží mít vše pod kontrolou. Chtějí vítězit za každou cenu, jejich pravda je pravda s velkým P, a nic to nezmění. Tyto ženy si nedovolí jakkoliv polevit, nedovolí nikomu, byť jen na okamžik, aby rozpoznal bolavá, a tím tak zranitelná místa, která záměrně ukryly dost hluboko, aby byla světu skryta. Často tyto ženy žijí samy, nebo v symbiotickém partnerském vztahu. Ale o vztazích někdy jindy, ono v tomto ohledu je více příčin ...

Před časem jsem mluvila s jednou výjimečnou ženou - silnou, stabilní v pracovní oblasti, samostatnou, zajištěnou ...

Mluvily jsme o mužích, o jejich přítomnosti po boku žen a o jistotách v partnerství. O tom, co si ženy nevědomě zakazují a současně hluboce touží mít. Je to pocit bezpečí, pocit sdílení a nepopsatelný pocit vědomí ochrany v podobě mužovy přítomnosti. Vnímat vedle sebe muže, kterému se žena beze studu schoulí na hruď, nechá se hýčkat a chránit. Muže dostatečně silného na to, aby dokázal pochopit sílu ženy a současně dokázal miloval i její zranitelnost. Co se pak stalo?

Tato žena se zasnila, výrazně se zjemnily rysy v jejím obličeji, její krásné oči zahalil slzavý výraz a já vnímala nádhernou křehkost této ženy. Změna ve výrazu a celkovém vyzařování byla výrazná, zranitelná poddajnost se snoubila s vnitřní silou. Touha duše této ženy po bezpečné náruči muže byla upřímná, zbavena kontroly, připravena se konečně odevzdat ...

Tento zážitek byl velmi silný, ostatně jako všechny momenty, když cítím, že polevují ledové kry v srdeční oblasti a silný mužský princip žen dovoluje vstoupit muži do jejich života.

Každá žena ve skrytu duše touží po bezpečné náruči muže. V tomto ohledu záleží na tom, jak dalece každá jednotlivá žena dovolí projevit svou slabost tím, aby se odevzdala muži. V tomto pojetí je slabost zranitelností, citlivostí; je to autentická podoba "vnitřní ženy", která se navenek chová tak, jak se cítí uvnitř. Pokud je žena zraněná, těžko dovolí muži, aby ji chránil a aby současně i cítila, že jí nebere sílu, aby muž nevyvolával pocit dluhu. S tímto nastavením, často nevědomým, bude žena muži zrcadlit jeho zraněné mužství. Takto nelze nalézt klid a bezpečný přístav ve vztahu.

Stejně tak jako my ženy uzdravujeme své nitro, vnitřní ženu, tak i muži jsou na cestě k zocelení se ve své autentické mužské síle skrze zrcadlení nevyléčených bolestí, zklamání či traumat na úrovni mužského principu.

Muž, který bojuje s projevem své citlivosti, stydí se za svou romantickou duši, dělá mu problémy přiznat si svou srdečnost, vyjádřit své pocity, jen těžko a se sebezapřením bude oporou ženě, která má své ženství na podobné úrovni jako jeho zraněné mužství.

Z tohoto vztahu budou oba dva časem bolestně unaveni. Žena nedostane to, po čem touží, a muž to jednoduše nedá, a dříve nebo později se může stát, že časem jeden odejde.

Dostaneme-li do rovnováhy naši vnitřní ženskou a mužskou polaritu, stáváme se celistvé a stabilní.

Jakmile budeme věnovat pozornost vyléčení našeho posvátného ženství, které je archetypálně pečující a přijímající, poznáme, že už není třeba se strachovat a skrývat svoji jemnost, citlivost a zranitelnost, neboť se staneme stabilní a jisté bez výkyvů "hysterie". Ženy získají přístup k silnému zdroji energie, a pak dochází k naprosto přirozenému uchopení síly vlastní osobnosti. Ženy, které mají dominantnější spíše mužský princip; ženy předurčeny k vedení a jednoduše k prožitku života skrze sílu vnitřního leadera, tak dokážou plout životem s vyšší dávkou lehkosti. Ženy, které mají dominantnější spíše ženský princip, ženy předurčeny k harmonizaci a péči, se tak stávají více stabilní i rozhodné.

Na vyšší úrovni se tyto polarity spojují a žena dosahuje celistvosti, řekněme i určité formy zralosti, kdy si je vědoma sebe sama, své síly, svého ženství, ale i mužské asertivní části. Taková žena probouzí léčivý proces nejen u ostatních žen formou pochopení a podpory, ale i u svého muže. Oba dva poté naleznou odvahu projevit se ve své zranitelnost, a to beze strachu a výčitek, čímž se prohlubuje důvěra mezi partnery a síla partnerství jako celku. Archetypální mužská síla nabývá s intenzitou archetypální ženské síly. Oba partneři nalézají vzájemný pocit bezpečí domova v harmonii polarit.

Každá vyléčená žena ze svých vnitřních zranění spouští léčivý proces u ostatních žen.

♥ Veronika

Zdroj: www.intuitivnivedeni.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico