27. únor - Mezinárodní den ledních medvědů

Medvěd lední, též označován jako polární medvěd, získal pro svou slávu 27. únor, známý jako Mezinárodní den ledních medvědů. Ten nám má připomenout, že i tato šelma se dostala na seznam ohrožených druhů. Především kvůli globálnímu oteplování, které zapříčiňuje tání ledovců, přirozeného domova polárních medvědů.

Odhaduje se, že v současnosti žije na světě pouhých zhruba 25.000 ledních medvědů.

Lední medvědi jsou největšími žijícími predátory na zemi a vyskytují se především v Grónsku, na severním pobřeží Severní Ameriky a Asie. Na všech územích jsou chráněni a jejich lov podléhá kontrole. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) je od roku 2006, v roce 2008 a po poslední uvedené studii z roku 2015 vede jako zranitelný druh, a to především na základě nejisté budoucnosti s ohledem na možné či už působící hrozby způsobené člověkem nebo vzniklé v důsledku ekologických změn. 

Dalším důvodem ohrožení ledních medvědů je komerční lov. Lední medvědi jsou loveni pro svou kůži, maso a orgány, které se používají v tradiční medicíně. Navíc některé populace ledních medvědů jsou také ohroženy těžbou ropy a zemního plynu v arktických oblastech, kde žijí.

Je důležité, abychom se všichni zamysleli nad svým dopadem na životní prostředí a začali konat kroky k ochraně ledních medvědů (i dalších ohrožených druhů). Podporujme záhranné programy a vytvářejme politiky a praktiky, které podporují udržitelnost, zmírnění klimatické změny a především ochranu arktických ekosystémů, na kterých jsou lední medvědi zcela závislí...

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Počty každoročně ulovených ryb jsou obrovské. Umírají hrůznou smrtí a polovina z nich končí jako krmivo pro hospodářská zvířata

Tisková zpráva CIWF Česko, 9. února 2024

Nová studie s názvem Estimating global numbers of fishes caught from the wild annually from 2000 to 2019 (Odhad celosvětového počtu každoročně ulovených ryb z volné přírody v letech 2000 až 2019), představuje první odborně recenzovanou studii odkrývající nejen rozsah rybolovu, ale i nedozírné negativní dopady moderních praktik rybolovu na welfare ryb. Ačkoli se všeobecně uznává, že ryby jsou vnímaví tvorové, ulovené ryby jsou obvykle usmrcovány bez omráčení a delší dobu trpí velmi špatným welfare jak během odchytu, tak i po něm. 

Studie, zveřejněná ve vědeckém časopise Animal Welfare Journal, jejíž hlavní autorkou je Alison Mood z organizace Fishcount a spoluautorem Phil Brooke, manažer výzkumu a vzdělávání v Compassion in World Farming (CIWF), odhaluje, že:

Studie poukazuje na údaje rybářského průmyslu, podle kterých je 70 % rybí moučky a 73 % rybího oleje spotřebováno v akvakultuře k nakrmení faremně chovaných ryb a korýšů (Mallison 2017). Studie dále doporučuje vývoj a zavedení šetrnějších technik rybolovu, mimo jiné i humánní porážku, a rovněž přijetí opatření k omezení počtu ulovených ryb v zájmu ochrany přírody a welfare ryb. 

Phil Brooke uvedl: “Naše poslední studie Fishcount si posvítila na závratné počty každoročně ulovených ryb, což má také etické důsledky pro rybolov i chov ryb. Nejprve je nutné zmínit, že welfare volně žijících ryb během výlovu a po něm je skutečně velice špatný. Každá jednotlivá ryba, ať už malá či velká, dokáže cítit bolest stejně jako ostatní zvířata. Přesto při rybolovu trpí velmi nízkým welfare a jsou usmrcovány bez omráčení. To je třeba urychleně řešit.

Za druhé je zapotřebí snížit počet ulovených ryb. Pádným argumentem může být obrovský rozsah, v jakém jsou drobné, nicméně vnímavé rybky, používané k výrobě krmiva pro hospodářská zvířata. Kdybychom nechali v oceánech více těchto ryb a většinou z těch, které ulovíme, nasytili přímo lidi, byl by takový systém mnohem efektivnější a prospěl by zvířatům, lidem i planetě.”

CIWF už dlouhou dobu tvrdí, že v udržitelné akvakultuře by se měly faremně chovat ryby z nižších pater potravního řetězce, aby se tyto chovy zbavily závislosti na rybí moučce a oleji z volně žijících ryb ulovených pro ten účel. Odhaduje se, že více než 90 % populací volně žijících ryb je nadměrně loveno nebo loveno na maximum jejich schopnosti sebeobnovy. Akvakultura se často představuje jako řešení tohoto problému. Velká část moderních rybích farem však chová masožravé ryby, jako jsou lososi, pstruzi nebo tuňáci. Tyto ryby se většinou chovají v intenzivních systémech, kde dostávají krmivo obsahující ulovené volně žijící ryby. Tím tyto chovy přispívají k přetěžování volně žijících rybích populací. 

K výkrmu jediného lososa na farmě je zapotřebí odhadem 440 ulovených volně žijících ryb. Přibližně 90 % ulovených ryb, ze kterých se vyrábí krmivo, by mohlo nasytit přímo lidi. Tento způsob výroby potravin je neefektivní. Z ryb zkrmených lososům se do potravin pro lidi dostane pouhých 28 % vysoce kvalitních bílkovin. To znamená ohrožení potravinové bezpečnosti, často v již tak zranitelných komunitách. 

V loňském roce CIWF publikoval zprávu Rethinking Aquaculture: for people, animals and the planet(Nové pojetí akvakultury: pro lidi, zvířata a planetu), v níž zdůraznila, že je zapotřebí odklonit se od intenzivní produkce ryb a přejít na chov ryb na nižších úrovních potravního řetězce, aby se zlepšil welfare zvířat, snížilo znečištění, omezilo používání antibiotik a vytvořily udržitelnější systémy akvakultury.

V roce 2023 vyšla první studie Fishcount od stejných autorů s názvem Estimating global numbers of farmed fishes killed for food annually from 1990 to 2019 (Odhad celosvětového počtu ryb chovaných na farmách každoročně usmrcených pro potravinářské účely v letech 1990 až 2019), která ukázala dramatický nárůst počtu faremně chovaných ryb po celém světě: z 61 miliard ryb v roce 2007 na 124 miliard v roce 2019. 

* Průměrný rozsah v letech 2000–2019.

** Odhadovaný rozsah je 0,49–1,1 bilionu neboli 490–1 100 miliard v roce 2010.

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko: [email protected], mobil: 778 000 288

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

S pozdravem
Romana Šonková

Web: CIWF Česko

3. únorová sobota - Světový den velryb

Třetí únorová sobota je již tradičně věnována velrybám. V rámci tohoto dne si připomínáme, jaké jsou důvody jejich ohrožení a také proč je potřeba tyto obří mořské savce chránit. Světový den velryb byl zaveden v roce 1980 na Maui (Havaj) při příležitosti každoroční migrace keporkaků.

Právě na přelomu zimy a jara připlouvají z Aljašky ke břehům Havajských ostrovů tisíce těchto kytovců, aby zde samice porodily. Den věnovaný velrybám se slaví nejrůznějšími přehlídkami, festivaly a vzdělávacími aktivitami.

Ohrožení velryb
Většinu velryb ohrožují především znečištění moří a oceánů plasty, ropnými produkty a dalšími látkami, dále změny klimatu, srážky s loděmi, ale také stále přetrvávající komerční lov. Přestože je komerční lov velryb od roku 1986 de facto zakázán Mezinárodní velrybářskou komisí (The International Whaling Commission, IWC), některé země jej obcházejí pod záminkou lovu pro vědecké účely. Výjimku mají přitom jen původní obyvatele v některých oblastech, pro které je lov velryb tradicí a často jedinou obživou. Velryby se mohou stát i nechtěnými úlovky (tzv. bycatch), kdy se zapletou do rybářských sítí a následně se utopí. Velkým problémem je i nadměrný hluk způsobený lodními šrouby či sonary, který jim ztěžuje orientaci, a tím i lov kořisti. Hlučné prostředí má také za následek to, že velryby na sebe začínají ,,křičet" (zvýší amplitudu volání), což ale vede ke zvýšenému výdeji energie, změně významu vokalizace a také k vyššímu ohrožení ze strany potenciálních predátorů.

Několik velrybích nej...

- Vůbec největší velrybou a zároveň největším a nejtěžším živočichem všech dob je plejtvák obrovský (Balaenoptera musculus). Dosahuje délky 24-30 m a hmotnosti až 150 tun.
- Do největších hloubek (až 2000 m) se potápí vorvaň obrovský (Physeter macrocephalus), k čemuž mu pomáhá spermacetový orgán umístěný v hlavě a vyplněný 1900 l spermacetu neboli vorvaňoviny. Přestože je vorvaň zhruba o polovinu menší než plejtvák obrovský, je největším ozubeným kytovcem a jeho rozměry mu stačí na třetí místo ve velikosti mezi současnými živočichy.
- Keporkak (Megaptera novaeangliae) je nazýván též hrboun dlouhoploutvý. Tento název lépe vystihuje morfologické znaky této velryby - má velmi dlouhé ,,prsní" ploutve (mezi velrybami nejdelší) a na hlavě hrbolky velikosti asi poloviny golfového míčku. Každý z nich má vlasový váček s jedním 1-3 cm dlouhým chlupem vyrůstajícím ze středu. Hrbolky mají pravděpodobně smyslovou funkci.

O delfínech a velrybách se vědci donedávna domnívali, že i ve spánku zachovávají aktivitu jedné mozkové hemisféry a mají otevřené jedno oko. Důvodem měla být skutečnost, že se potřebují periodicky vynořovat nad hladinu a nadechovat se.

Velrybáři sice vyprávěli o (plně) spících vorvaních, ale mořští biologové jim dlouho nevěřili. Až v roce 2008 narazila jedna expedice na hejno vorvaňů, kteří spali v kolmé poloze. Od té doby už byli spící vorvani pozorování vícekrát a biologové měli možnost jejich spánek studovat lépe. Vědci zjistili, že vorvani upadají do plného spánku jen na velmi krátkou dobu kolem deseti až patnácti minut, během které se nenadechují ani nepohybují. Pokud je jejich teorie správná, stal by se vorvaň zvířetem s nejkratší dobou spánku. Se svými sedmi procenty by překonal dosavadního rekordmana žirafu, která spánkem stráví jen 8 % svého času. Je ovšem také možné, že vorvani kromě plného spánku usínají i částečným spánkem s jedním okem otevřeným, což ovšem ještě nebylo v přírodě zdokumentováno.
Pokud jde o onu vzpřímenou spící polohu, tak pravděpodobně ji vorvani používají proto, aby ve spánku snadněji udrželi stejnou polohu vůči místu, kde usnuli.

Zdroj: ZOO Ostrava, https://www.kabinetkuriozit.eu/

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Nová zpráva EggTrack

Nová zpráva EggTrack 2023 dokládá, že společnosti udělaly velký pokrok směrem k bezklecové budoucnosti. Potřebujeme zákony, které tento přechod usnadní a urychlí.

Spolu s vydáním zprávy (24.1.) vyzýváme zákonodárce a zákonodárkyně na celém světě k zákazu klecových chovů, aby tím podpořili dobrovolný přechod společností k bezklecovým chovům, který popisuje naše nová zpráva EggTrack 2023.

Pomocí této zprávy měříme pokrok potravinářských firem v plnění jejich závazků týkajících se produkce bezklecových vajec. Aktuální zpráva ukazuje, že klíčové firmy z celého světa v roce 2023 dosahovaly i nadále pokroku, a to i navzdory globálním problémům, jako je ptačí chřipka a válka na Ukrajině. Tvůrci politik však tento dobrovolný pokrok nedostatečně podporují v zákonech.

ODBORNÁ I OBECNÁ VEŘEJNOST NA STRANĚ BEZKLECOVÝCH CHOVŮ

Vzhledem k tomu, že přední potravinářské společnosti, veřejné mínění a pádné vědecké důkazy podporují budoucnost bez klecí, je načase, aby politici zavedli legislativu, která by podpořila konec klecových chovů. Tato výzva je obzvláště důležitá v EU, kde Evropská komise dosud nesplnila svůj slib zakázat klece pro hospodářská zvířata. Toto opatření přitom podporuje 9 z 10 lidí z Evropy.

Konec klecí má masivní podporu 1,4 milionu lidí z EU, kteří v roce 2020 podepsali Evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, jež jsme organizovali a jež byla podpořena koalicí 170 nevládních organizací. V Česku se pod iniciativu za konec klecí podepsalo bezmála padesát tisíc lidí.

Téměř jednomyslnou podporu potvrzují i výsledky loňského Eurobarometru, podle nějž 91 % lidí z Evropy věří, že chránit welfare hospodářských zvířat je důležité, a 84 % lidí si myslí, že by ochrana těchto zvířat měla být lepší než teď. Bezklecovou živočišnou výrobu podporuje také velká část odborné veřejnosti, jak je patrné z řady stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

JAKÝ BYL POKROK V ROCE 2023? 

V České republice si bezklecový závazek vytvořila řada společností, včetně všech velkých obchodních řetězců, ale žádná v loňském roce nezveřejnila zprávu o tom, jak tento závazek naplňuje. Zato hned na začátku ledna oznámila Billa, že od 1.1. 2024 ukončila prodej klecových vajec ve svých supermarketech, tak jak se před několika lety zavázala. Většina dalších obchodníků by měla přestat nabízet klecová vejce v roce 2025.

Průměrný přechod na bezklecová vejce v Evropě činil 80 %, v USA 73 % a v asijsko-pacifickém regionu (APAC), který začal být sledován až v rámci projektu EggTrack 2022, bylo dosaženo průměrné míry přechodu 57 %. Přestože průměrná celková míra přechodu meziročně klesla o 2,5 % u závazků sledovaných v EggTrack v letech 2022 i 2023, přechod na bezklecový chov se na globální úrovni zvýšil o 6,9 % a u společností v regionu APAC o 7,4 %.

Devět společností přijalo nové globální závazky týkající se bezklecových chovů: Dairy Queen, Delaware North, McCormick & Company, Norwegian Cruise Line a The JM Smucker Company. 

PLNOU PAROU KE 100% BEZKLECOVÝM PRAKTIKÁM PO CELÉM SVĚTĚ 

Vyzýváme společnosti, aby v rámci svého celosvětového zásobování nikde nepoužívaly klece. Jejich závazky by se tudíž měly vztahovat na VŠECHNY regiony, ve kterých působí, a zahrnovat VŠECHNY kategorie vajec, jako jsou vejce ve skořápce, vaječné výrobky a vaječné přísady. 

Romana Šonková, vedoucí Compassion in World Farming Česko, k tomu říká: „Spotřebitelé si přejí lepší život pro hospodářská zvířata. 1,4 milionu lidí podepsalo v roce 2020 Evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, v důsledku níž se Evropská komise zavázala ukončit používání klecí u všech hospodářských zvířat do roku 2027.

Evropa má jedinečnou příležitost chopit se vůdčí role v ochraně welfare zvířat. Pokud skutečně udělá to, co si přejí její obyvatelé, a zakáže klece, přechod podniků na bezklecové metody se tím jen urychlí. Evropská komise může vytvořit rovné podmínky v celém průmyslovém sektoru a vyslat jasné poselství zbytku světa: Klece patří do učebnic dějepisu, nadobro.“

Zdroj: CIWF Česko

Imbolc (Hromnice)

Kolo roku v čarodějnictví je rozděleno na osm symbolických částí, každá z nich zastupuje určité roční období a polohu Matky Přírody. Obsahují čtyři velmi významné a čtyři významné sabaty. Řeč je o svátku který je nejčastěji slaven 2. února, tedy mezi zimním slunovratem (Yule) a jarní rovnodenností (Ostara). Sabat o kterém píšu pár slov, pro připomenutí a přiblížení vám se jmenuje IMBOLC. Je to svátek ohně, světla a naděje, očištění a nových začátku. Ačkoli čarodejnice většinou považují kolo roku a jeho sabaty za keltský symbol, nejstarší zmínky o něm byly nalezeny u starých Řeků a to už 600 př.n.l. Historie čarodějnictví tedy sahá až do říše pradávných civilizací středozemí a nejen tam. Víte, neodpustím si teď malinko odbočit a říct, že čarodějnice existují stejně dlouho jako lidstvo samo, když se podíváme na archeologické vykopávky všeho druhu, zkoumání kmenových tradic a hrobu najdeme všude po světě pozustatky magie, rituálu a nastroju k jejich vykonávání. Čarodějnice a magie není ani bílá ani černá, prostě JE a patří k lidstvu. Její moc je prověřena tisíci a tisíci lety praxe. Pohanské slavnosti Země a její plodnosti existují prokazatelně už tisíce let. Kouzelné praktiky (upozorňuji, že v mnoha státech světa shodné, ač se čarodějové nemohli v té době dostat žádnou formou k sobě) nejsou v dějinách lidstva nic nového, existují už tisíce let. Pohanské rituály mají kulturní, magickou i náboženskou tradici po celém světě již tisíce let. Dle mého není a nemuže být kouzlo ani zlé, ale ani dobré. KDYŽ ČARODĚJNICE VYŘKNE zaklínadlo, nesmí mít obavy z toho, že bude za toto trestána. Ani lidmi ani Universem. Jediné pravidlo je "dělej jak libo, neubliž druhému ale ani sobě". Tím je myšleno že když si někdo začne a ubližuje Vám a vy neoplatíte nebo nezastavíte toto jednání, ubližujete sobě a říkáte tak Universu že si sebe nevážíte a to je těžký karmický dluh! Vraťme se ale k oslavám a významu Imbolcu samotnému. O tomto svátku mladý bůh dosahuje dospělosti a společně s Bohyní (Příroda), která odkládá moudrou tvář stařeny a vystupuje jako krásná Birgit, panenská nevěsta, která tančí nahá a čeká na vracejícího se Boha Slunce, na svého ženicha. Ona přichází z podsvětí, kde zůstává jen starý Bůh, jehož moc (zima) už pomalu mizí. Okolo jejích boků se ovíjí ohnivý had, který zpusobí na jaře oblevu. Křestané jako vždy svátek převzali a pojmenovali ho Hromnice.

V této době se zapalují obřadně ohně s děkováním za příchod světla a jara. Provádí se očista mysli i těla, ponořením se do sebe, do svého nitra. Bylinkovými koupelemi, zpěvem a tancem, vykuřují se obydlí. Věští se z vodní hladiny, zrcadel, lesklých předmětu a run. Hlavně se ale zapalují bílé svíce jako symbol příchodu slunce a světla, je dobré mít svíci posvěcenou vodou z pramene lesní studánky či tuně. Zapálit a nechat hořet na oltáři nebo na okením parapetu s kouskem chleba a trochou mléka pro zajištění hojnosti pro další období. Je dobré mít u sebe v této době křištál (já nosím v podprsence :-))) ) a vykonávat ženské rituály pro plodnost a zdraví. Pokud už by někdo měl podběl, nebo bledule, sněženky, kouzla se tímto umocnují ale stačí i zelené listy nebo vřes (ten je velmi ochrannou rostlinou). Bílá svíce představuje světlo Slunce, světlo ducha prostě pozitivní kosmickou energii. Plamen světla svíce, když se do něj zadíváme probouzí oči naší duše a poté se jednodušeji dokážeme napojit na energie Vesmíru a světlo spirituální.

Užijte si tento sabat dle svého a myslete na to, že nádherné jaro přichází…."na Hromnice o krok více" jasně ukazuje na více pozitivního světla v našich dnech! Myslete na to přátelé!

S úctou, Kirké.

Autor: Kirké Vědma
Zdroj: FB Kirké Vědma

Sdíleno s laskavým svolením autora

Sdílejte video a pomozte zvířatům

Dobrý den,

slíbila jsem Vám, že v našem úsilí nepolevíme, dokud nebudou všechny klece prázdné. Jelikož se Evropská komise otáčí k hospodářským zvířatům i k nám zády, a namísto potřebám zvířat a demokracie naslouchá zájmům živočišného průmyslu, musíme dál jasně a zřetelně trvat na svém – CHCEME PRÁZDNÉ KLECE, NE PRÁZDNÉ SLIBY!

Sdílejte prosím naše nové video. Chceme, aby napříč všemi zeměmi nasbíralo alespoň milion zhlédnutí.

SDÍLET VIDEO

Tahle zrada nás bolí, ale škodí hlavně zvířatům. Každá minuta, kterou musí nevinní tvorové strávit v klecích, jim přináší jen další utrpení. Nechceme a nebudeme nečinně stát a přihlížet, jak prázdné sliby zákonodárců odsuzují zvířata k životu plnému strádání na další nekonečné roky.

My, členové a členky občanského výboru iniciativy Konec doby klecové, se rozhodně nevzdáváme. Evropské komisi jsme už odeslali formální dopis s výzvou k jednání a zároveň jsme připravili nové video shrnující naše požadavky:

Přidejte se k nám a stůjte při nás, dokud nebude každá klec v Evropě prázdná. A dokud každé evropské zvíře nebude mít šanci prožít život, který stojí za to žít. Podívejte se na krátké video a sdílejte jej. Díky Vaší podpoře bude Evropa bez klecí.

HLAS PRO ZVÍŘATA

Společně dosáhneme změny. Společně vysvobodíme zvířata z klecí jednou provždy!

Mockrát děkuji za Vaši pomoc a odhodlání.

Se srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Zdroj: CIWF Česko

Nabíráme na síle

Dobrý den,

je to teprve týden, co jsme spolu se Svobodou zvířat zveřejnili projekt www.KonecKleciVOhrozeni.cz, a za tu dobu poslalo osobní e-mail eurokomisařům poslalo více než 1500 lidí! Takový úspěch jsem opravdu nečekala.

Každý den se přidávají další a další a tlak na Evropskou komisi roste. Je zapotřebí, aby eurokomisaři dodrželi svůj slib a předložili návrh na ukončení klecových chovů co nejdříve.

JDU NAPSAT EUROKOMISAŘŮM

Ukažte, že Vám osud zvířat v klecích není lhostejný, a trvejte na splnění závazku. Evropská komise jej dluží více než milionu evropských občanů. Teď ho ignoruje a hrozí, že nevinná zvířata zůstanou ve vězení klecí ještě desítky let. Každoročně se to týká 300 milionů zvířat: prasnic, slepic, králíků, telat, a dalších. Nepředstavitelná čísla, nepředstavitelné utrpení.

Můžeme s tím však něco udělat. Postavte se za zvířata. Stačí kliknout zde.

Mnohokrát Vám děkuji. Bez Vaší pomoci se zvířata v klecích neobejdou.

Se srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Zdroj: CIWF Česko

Pomozte kaprům

Dobrý den,

Vánoce jsou opět za dveřmi, brzy se v ulicích objeví kádě a s nimi kapří utrpení. Letos ale svítá naděje na úplné ukončení toho nejzbytečnějšího trápení, které každý rok musí zažívat asi 1,5 milionu ryb.

Včera jsme totiž předali petici Hlas pro kapra. Více než deset tisíc soucitných lidí, jako jste Vy, v ní žádá Parlament České republiky, aby jednou provždy zatočil se zbytečným týráním kaprů o vánočních svátcích a ukončil prodej ryb v živém stavu.

Petice je teď v rukou poslankyně a místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Kláry Kocmanové, která přislíbila, že náš společný požadavek připraví k projednání v Poslanecké sněmovně. To je pořádný krok k úspěchu naší kampaně za lepší život kaprů!

Vyhráno ale ještě není, proto bych Vás chtěla poprosit o chvilku Vašeho času, než se předvánoční shon rozjede naplno. Připravili jsme pro Vás vánoční akci, díky níž můžete přímo oslovit klíčové politiky v Parlamentu.

Jak na to?

Navštivte stránky rybolove.cz a pošlete e-mailové vánoční přání předsedkům či předsedkyni politických stran, které jsou nyní zastoupeny v Parlamentu. Zároveň s tím je požádáte, aby podpořili konec prodeje živých ryb, až se bude tento návrh projednávat. Petice splnila svůj účel a teď musíme získat podporu napříč politickým spektrem.

POMŮŽU VÁNOČNÍM KAPRŮM

V čem vánoční akce spočívá?

Budete mít na výběr mezi třemi ilustrovanými pohlednicemi od uznávané výtvarnice a ochránkyně zvířat Toy_Box, můžete také změnit předmět e-mailu a nakonec vybrat, komu pohlednici chcete poslat.

Jinak není potřeba nic vymýšlet, všechno ostatní jsme pro Vás přichystali. Určitě nemáte času nazbyt, a proto si velice vážím toho, že jednu malou chvíli věnujete trpícím kaprům.

Dost bylo kaprů dusících se v igelitkách, trpících v koupelnách a nakonec špatně omráčených při zabíjení. I kapři si zaslouží soucitnější Vánoce.

Vřelý dík, že jim k tomu právě teď pomáháte.

Se srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Zdroj: CIWF Česko

Stop neregulované pyrotechnice

Otevřený dopis vládě a Petice zákonodárcům - Stop neregulované pyrotechnice

Podpořte stanovení přísné regulace škodlivé tzv. zábavní pyrotechniky a připojte se k dopisu vládě jako PO nebo podepište petici jako FO.

https://spolecnostprozvirata.cz/wp-content/uploads/OTEVRENY-DOPIS-vlade-Stop -neregulovane-pyrotechnice-Spolecnost-pro-zvirata.pdf

https://spolecnostprozvirata.cz/wp-content/uploads/PETICE-Stop-neregulovane- pyrotechnice-Spolecnost-pro-zvirata.pdf

Právnické osoby se mohou připojit zde do formuláře
(https://forms.gle/JvLmFh7ryLBh5nMK6)
https://forms.gle/JvLmFh7ryLBh5nMK6(https://forms.gle/JvLmFh7ryLBh5nMK6)

Pokud se připojíte do 20. 12. 2023 budete uvedeni přímo v dopise premiérovi a ministrům, také na www.stoppyro.cz(http://www.stoppyro.cz), kterou spustíme do Vánoc.

Na wwww budeme přidávat další PO, které se připojí i po 20. 12. 2023. 

Aktualizace připojených PO bude opět zaslána úřadu vlády 10. ledna 2024.

Veřejnost, FO, mohou vytisknout Petici a zaslat nám podepsané archy do 20.ledna 2024.

Společnost pro zvířata se dlouhodobě zabývá škodlivostí tzv. zábavní pyrotechniky.

/spolecnostprozvirata.cz/

Obecní vyhlášky nemohou odpalování zcela zakázat, vymahatelnost jejich dodržování a dodržování dalších dotčených předpisů je minimální, často nemožná. Osvěta nefunguje. Pouze zamezení přístupu k zakoupení této nebezpečné zábavy může situaci zlepšit.

Společnost pro zvířata letos, s právníky, připravila změny do novely zákona o pyrotechnických výrobcích. V roce 2024 proběhnou hlavní jednání.  Konzultujeme s dotčenými stranami, jednáme se zákonodárci a politiky, spolupracujeme s odborníky.

Regulaci "zábavní" pyrotechniky podporuje ministr životního prostředí, Mgr. Hladík.

Kromě petic je to i Otevřený dopis vládě, ke kterému se mohou připojit právnické osoby všeho druhu. A veřejnost může podpořit Petici.

Chceme ukázat politikům, že si bezohledné používání škodlivé zábavy nepřeje i široké spektrum spolků, společností, institucí a veřejnosti.

Našim hlavním cílem je ukončení prodeje a použití zábavní pyrotechniky kat.

F2 a F3 veřejnosti (aby s F2 a F3 nakládaly pouze odborně způsobiké osoby); dále stanovení ochranných vzdáleností pro odpalování ohňostrojů a ohňostrojných prací; stanovení hranice prodeje "dětské" pyrotechniky (F1) od 18 let a zákaz bouchacích kuliček; , a další změny, viz dopis.

Připojte se, podpořte činnost Společnosti pro zvířata

Děkujeme, Ing. Judit Laura Krásná, za Společnost pro zvířata

19. prosinec - Koukněte na jehličnany

I když už máte svůj stromek na letošní Vánoce, je tento den skvělou příležitostí vyjít ven, seznámit se s ostatními druhy jehličnanů ve vašem okolí a zjistit, že tito královští obři jsou kolem vás po celý rok.

Look for an Evergreen Day byl původně založen Asociací arboristů, jako den, kdy oceníte krásu těchto stromů mimo hranice pouhého zdobení třpytivými světly a ozdobami. Dokonce i v hluboké zimě si tyto ušlechtilé stromy udržují své jehličky a poskytují nádherný zelený a bílý kontrast, který je tak typický pro hlubokou zimu.

Jehličnany hrály důležitou roli v mnoha společnostech po celé věky, vybrané pro náboženské obřady kvůli jejich zdánlivě věčné povaze i v období smrti. Ale to není jediné místo, kde jsou zastoupeni, domorodí Američané na severozápadě Pacifiku byli zcela závislí na červeném cedru v mnoha aspektech své kultury. Ať už vyráběli oblečení, lana nebo stavěli své domy či kánoe, červený cedr byl životně důležitou součástí jejich života.

Když se vrátíme ještě dále, většina lidí slyšela o tom, jak byl Sokrates donucen vypít sklenici čaje z jedlovce. Jedlovce jsou stálezelené rostliny odolné vůči stínu s krátkými pruhovanými jehlicemi. Jak můžetezjistit, znalost rozdílu mezi jehličnany vám jednoho dne může zachránit život!

Jak oslavit Den jehličnanů

Nejlepší způsob, jak oslavit den jehličnanů, je vzít si knihu o místní flóře a vydat se poznávat všechny různé druhy stálezelených rostlin, které rostou ve vaší části světa. Existují doslova tisíce různých odrůd, takže i ve vaší oblasti jistě existuje několik příkladů.

Je zřejmé, že pokud jste svůj strom ještě nenalezli, pak by se to mělo stát. Když pochopíte rozdíl mezi smrkem, douglaskou a desítkami dalších dostupných odrůd vánočních stromků, budete vědět, které z nich budou mít nejrovnoměrnější rozložení, které budou nejhustší a nejlépe zkrášlí Váš domov a jak je nazdobit.

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Nový návrh pravidel EU o přepravě živých zvířat nestačí k ukončení jejich utrpení,tvrdí ochránci zvířat

Tisková zpráva CIWF Česko, 12. prosince 2023

Návrh Evropské komise na reformu zastaralých pravidel EU pro přepravu živých zvířat, zveřejněný 7. prosince, obsahuje nová ustanovení, která mají zkrátit některé doby přepravy a omezit transport zranitelných zvířat, jako jsou mláďata a březí samice. Vedl by však zároveň k neregulované délce námořních cest, oslabení teplotních limitů a novým mezerám v zákoně vytvořeným špatnými a chybějícími definicemi. Podle mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) nový návrh nestačí k tomu, aby zabránil některým krutostem, jimž jsou zvířata během přepravy vystavena, a nijak výrazně by nesnížil jejich utrpení.

Právě minulý týden vydaly organizace CIWF a Eurogroup for Animals novou šokující zprávu, která odhaluje rozsah utrpení způsobeného obchodem s živými zvířaty z EU. Soupis dat o utrpení odhaluje hrůznou realitu, kterou zažívá přibližně 44 milionů ovcí, skotu a prasat z EU během otřesných cest trvajících až tři týdny. Ukázala také, že nedostatečné a zavádějící oficiální záznamy EU zakrývají skutečný rozsah utrpení zvířat.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, řekla: „Návrh EU o přepravě zvířat sice ukazuje určitou snahu zlepšit pravidla ochrany zvířat, ale je to promarněná příležitost. Nestačí totiž k ukončení utrpení milionů zvířat, která jsou každoročně přepravována na dlouhé vzdálenosti v rámci EU a do zemí mimo EU. V některých zemích, jako je Německo, Lucembursko a Nový Zéland, již zákonodárci přijali zásadní omezení exportu zvířat. Brzy by je měly následovat i Spojené království a Austrálie. Stejným směrem by se měla vydat i celá EU, což je přání většiny jejích občanů – zakázat vývoz živých zvířat do zemí mimo EU a nastavit mnohem přísnější pravidla, která mimo jiné omezí dobu přepravy, zajistí, aby transporty probíhaly s ohledem na povětrnostní podmínky, a také ukončí přepravu zranitelných zvířat.

Přestože vítáme snahy o zlepšení ochrany zvířat – včetně zveřejněných návrhů týkajících se chovu psů a koček – Komise zklamala občany EU tím, že neprovedla komplexní reformy legislativy o welfare zvířat, které slíbila. Patří mezi ně i jasný závazek zakázat klecové velkochovy zvířat v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu, kterou podepsalo 1,4 milionu lidí a která byla zmařena nátlakem ze strany živočišného průmyslu."

Devět z deseti občanů EU se domnívá, že je důležité chránit životní pohodu (welfare) hospodářských zvířat. V konzultacích Komise v letech 2021 a 2022 se naprostá většina občanů EU (94 %) vyslovila pro ukončení vývozu živých zvířat. Nedávno více než 900 000 občanů vyzvalo EU k zákazu vývozu živých zvířat prostřednictvím petice organizací CIWF, FOUR PAWS, WeMove Europe a Animals International.

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko:[email protected], mobil: 778 000 288

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

S pozdravem

Romana Šonková

10. prosince - Mezinárodní den práv zvířat

Lidé, kteří sdílejí planetu se všemi druhy různých tvorů, někdy potřebují připomenout, že zvířata si zaslouží, aby se s nimi zacházelo důstojně, s respektem a péčí. Ochrana práv zvířat na život bez újmy, krutosti a zanedbávání může totiž pomoci vytvořit soucitnější a spravedlivější svět pro všechny.

Ať už chlupatá nebo šupinatá, teplokrevná nebo chladnokrevná, na zemi, ve vzduchu nebo v moři - všechna zvířata na Zemi si zaslouží spravedlivé a ohleduplné zacházení.

Historie Mezinárodního dne práv zvířat

Přestože Organizace spojených národů v roce 1948, po druhé světové válce, učinila prohlášení o lidských právech, dodržování práv zvířat na planetě je i nadále problémem. O desítky let později se nápad oslavit a zvýšit povědomí o právech zvířat změnil na Mezinárodní den práv zvířat.

Tato planeta je domovem nás všech tvorů. Nejen, že se potřebujeme navzájem, aby naše rozmanité ekosystémy mohly prosperovat, ale měli bychom si vážit všech jedinečných a zajímavých zvířat, která s námi žijí jednoduše kvůli jejich krásným spletitostem, které tvoří přírodu.

Jak oslavit Mezinárodní den práv zvířat

Připojte se a mluvte za ty, kteří nemají svůj vlastní hlas, a zapojte se do Mezinárodního dne práv zvířat některým z těchto způsobů:

Naučte děti o právech zvířat

Ať už jde o rodiče, učitele, prarodiče nebo přátele, ti, kteří mají na děti vliv, mohou využít tento čas a naučit je, jak si vážit a respektovat zvířata na světě. Možná využijte Mezinárodní den práv zvířat jako motivaci k hovořit o ochraně přírody, dozvědět se o zvířatech, která jsou na seznamech ohrožených nebo ohrožených druhů, a vyzkoušet si způsoby, jak být ke zvířatům a životnímu prostředí šetrnější.

Staňte se dobrovolníkem ve skupině pro práva zvířat

Ať už jde o místní charitativní organizaci, nebo mezinárodní organizaci, která se snaží zabránit únikům ropy v oceánech, nebo se zapojuje do organizace PETA, Mezinárodní den práv zvířat je dokonalým katalyzátorem práce na pomoc zvířatům. Přispějte, bojkotujte společnost, která provádí testování na zvířatech, nebo uspořádejte akci na zvýšení povědomí o právech zvířat na počest tohoto dne.

Podívejte se na pořad o právech a ochraně zvířat

Bylo natočeno mnoho důležitých a vzdělávacích dokumentárních filmů a pořadů, stejně jako animovaných filmů s těmito tématy, které zobrazují neutěšenou situaci zvířat, zejména těch, která jsou ohrožena. Vyberte si z těchto titulů:

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

5. prosince slavíme Mezinárodní den dobrovolníků

Tisková zpráva spolku Ukliďme Česko ze dne 4.12.2023

Program OSN pro dobrovolníky koordinuje každý rok 5. prosince Mezinárodní den dobrovolníků, aby ocenil a podpořil neúnavnou práci nejen dobrovolníků OSN, ale všech dobrovolníků po celém světě. Dobrovolnictví je důležitou součástí vytváření rovnoprávnější a inkluzivnější budoucnosti pro komunity a celou planetu. Znamená dávat, sdílet, stát při ostatních, podporovat věci, na kterých vám záleží, a vytvářet lepší budoucnost pro všechny. V České republice je již několik roků největší dobrovolnickou akcí Ukliďme Česko.

Jubilejní 10. ročník akce Ukliďme Česko se letos konal v již tradičním termínu na začátku dubna, konkrétně v sobotu 1. 4. 2023. Termín Mezinárodního úklidového dne pak připadl na 17. září. Podle organizátorů ze spolku Ukliďme Česko proběhlo u nás přes 5 000 úklidů, do kterých se zapojilo na 225 000 dobrovolníků. „Letos se jednalo o zatím rekordní počet dobrovolníků. Velmi mile nás také překvapilo zapojení škol, díky čemuž 75 % všech dobrovolníků tvořily děti a mládež.", sdělil za organizátory Miroslav Kubásek. Rekordní účast 19,1 milionu dobrovolníků zaznamenal i letošní Celosvětový úklidový den, jehož organizátorům se podařilo překročit hranici zapojení 1 % světové populace.

„U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků bychom chtěli poděkovat všem letošním účastníkům a především pak organizátorkám a organizátorům jednotlivých úklidových akcí, bez nichž by akce takového rozsahu nebyla myslitelná. Díky nim máme opět o něco čistější prostředí, neboť z přírody a našich měst a obcí zmizelo jejich zásluhou 1 570 tun odpadů,“ dodává Miroslav Kubásek za Ukliďme Česko.

V letošním roce již další úklidové akce (i vzhledem k bohaté sněhové pokrývce) naplánovány nejsou, nicméně pokud se hodláte připojit ke stále sílícímu „úklidovému hnutí", můžete se již nyní přihlásit na www.uklidmecesko.cz. Zde získáte všechny potřebné informace o ročníku 2024, jehož hlavní jarní termín připadá na sobotu 6. dubna.

Nový projekt EKOkalendář.cz

EKOkalendář je nejnovější projekt z dílny spolku Ukliďme Česko. Zahrnuje přes 250 ekologických svátků a také EKOtipy na každý den v roce, které vás mohou inspirovat ke konkrétním krokům pro ochranu životního prostředí. Naleznete je všechny přehledně jak online, tak i v tištěné verzi v podobě stolního plánovacího kalendáře pro rok 2024, který lze zakoupit na fan-shopu spolku Ukliďme Česko.


Kontakt pro další informace:
Radek Janoušek
777 176 675
[email protected] 
Ukliďme Česko z.s.


Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2023 je
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Partnery akce jsou:
Garnier
ČEPS, a.s.
EKO-KOM, a.s.
PENNY Market
ŠKODA AUTO a.s.
Lesy České republiky, s.p.
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
E.ON Česká republika, s.r.o.
Skupina Saint-Gobain
DB SCHENKER
SAKO Brno
DPD CZ
ČEZ

Postavte se za bezbranná zvířata

Dobrý den,

určitě mi dáte za pravdu, že největší síla spočívá ve spolupráci. Zvlášť když proti člověku stojí mocní protivníci.

A taková je situace právě teď. Evropská komise, která přislíbila zákaz klecí, naslouchá silné lobby živočišného průmyslu. Zuřivost, s jakou se tahle lobby pustila do boje proti konci klecí, nám všem vyrazila dech. Nebáli se zadávat pseudovědecké studie, překrucovat fakta ani vést osobní útoky proti ochráncům zvířat.

My jsme ale silnější, protože dokážeme spolupracovat. A protože se nikdy nevzdáme. Společně se Svobodou zvířat a dalšími členy koalice Konec doby klecové jsme zahájili kampaň Konec klecí v ohrožení. Pomůžete prosím přesvědčit Evropskou komisi, aby dodržela svůj slib a představila plán na konec klecí v EU?

POMŮŽU ZVÍŘATŮM V KLECÍCH

Konec klecí v ohrožení

Na www.konecklecivohrozeni.cz máte možnost osobně vyzvat dva hlavní představitele Evropské komise – slovenského místopředsedu Komise Maroše Ševčoviče a českou místopředsedkyni Komise Věru Jourovou k tomu, aby se zasadili o předložení slíbeného návrhu na postupné ukončení klecových chovů. Právě oni hrají v prosazení zákazu klecí zásadní roli.

Kromě toho, že zvířata v klecích trpí, nedodržením slibu by Evropská komise pošlapala demokratické hodnoty, na kterých je Evropská unie a práva jejích občanů založena, a hazardovala tak s důvěrou občanů v evropské instituce.

ZAPOJÍM SE

Připomenutí, o co jde

V Evropě žije 300 milionů zvířat, která stráví celý život nebo jeho podstatnou část v těsných klecích a boxech. Proto vznikla v září 2018 evropská občanská iniciativa, která měla za cíl zákaz chovu zvířat v klecích v EU. Iniciativa byla úspěšná a během jednoho roku získala téměř 1,4 milionu ověřených podpisů.

Dne 30. června 2021 bylo oznámeno historické rozhodnutí Evropské komise revidovat legislativu EU a zavázat se k postupnému zrušení klecí pro hospodářská zvířata.

Konkrétně bylo rozhodnuto, že do konce roku 2023 bude předložen legislativní návrh na postupné ukončení a zákaz používání klecí.

To se ale stále ještě nestalo a do konce roku už nezbývá moc času!

Věřím, že i v této neklidné době najdete chvilku času, kterou věnujete ochraně zvířat…a obraně demokracie.

Mnohokrát Vám děkuji za všechna zvířata, kterým pomáháte.

Se srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Zdroj: CIWF Česko

Pomozte týraným rybám

Dobrý den,

v naší emailové schránce se už objevilo pár desítek krásných kreseb, které pomohou rybám blíže k životu, který stojí za to žít. 

Pokud se Vám zatím nepovedlo se ke kreslení dostat, nemusíte mít obavu. Ještě nějaký čas k nakreslení obrázku zbývá. Pomůžete nám zastavit nepopsatelné utrpení milionů ryb v Evropě?

ANO, POMŮŽU

Ryby Vás potřebují právě TEĎ

Naše nedávná tajná investigace na pstruhových farmách v Polsku zjistila skutečně šokující odhalení. Ryby zde žily v holých betonových nádržích a ve špinavé vodě plné výkalů a nesnězeného krmiva. Investigátoři byli běžně svědky toho, jak jsou ryby drceny zaživa a ponechány dusící se na vzduchu.

Takovéto bezcitné zacházení zažívají každoročně stovky milionů ryb, které se po celé Evropě chovají na maso. A přesně tohle musíme změnit.

Nejsou to bezduché stroje...

Právě naopak! Ryby jsou inteligentní a vnímající stvoření s komplexním emocionálním prožíváním. Věnují se zkoumání okolí, hrají si a dokonce i používají nástroje či luští rébusy. Dovedou cítit radost, bolesti i strach. Stejně jako my. 

Právě teď máme šanci zajistit jim patřičnou ochranu.

JDU NA TO

Jak můžete pomoci

Vezměte do ruky tužku, pastelky nebo štětec a nakreslete obrázek spokojené ryby. Může to být docela jednoduchá kresba. Podrobnosti najdete zde.

Všechny obrázky osobně předáme Evropské komisi. Dáme jí tím najevo, že lidem skutečně záleží na rybách, a požádáme ji, aby dodržela svůj slib a předložila návrhy tolik potřebných nových zákonů na ochranu ryb.

Nač ten spěch?

Nacházíme se v jedinečném historickém okamžiku. Komise již připravila návrhy zákonů, možná dokonce i nového zákona na ochranu ryb, ale bohužel podléhá tlaku živočišného průmyslu a tyto návrhy zatím neuveřejnila.

Svou kresbičkou nám pomůžete udržet tlak na politiky a úředníky, aby udělali správnou věc a umožnili milionům evropských ryb život, který stojí za to žít.

A ještě něco… Čím více obrázků budeme mít, tím lépe. Sdílejte prosím tuhle akci s rodinou i přáteli, aby se co nejvíce lidí pustilo do kreslení.

SDÍLET

A teď mi nezbývá, než Vám z celého srdce znovu poděkovat. Bez Vás bychom se nikdy nedostali tak daleko ve zlepšování životů pro hospodářská zvířata.

Děkuji Vám.

Se srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Zdroj: CIWF Česko

4. pátek v listopadu - Mezinárodní den nekupování ničeho

Mezinárodní den nekupování ničeho je výzvou pro širokou veřejnost, aby strávila alespoň jeden celý den bez nakupování. Cílem je uvědomit si naše konzumní chování, jehož důsledkem bývá často zadlužování, ničení životního prostředí, odklon od skutečných hodnot a další negativa.

První Buy Nothing Day byl organizován v Kanadě v září 1992 ,,jako den, kdy společnost zkoumala problém nadměrné spotřeby". V roce 1997 byl přesunut na pátek po americkém Dni díkůvzdání, nazývaný také ,,černý pátek", který je jedním z deseti nejrušnějších nákupních dnů nejen ve Spojených státech.

Podle odhadů utratí český zákazník během Black Friday přibližně pět až šest tisíc korun. Naproti tomu průměrný roční dar na dobročinné projekty se pohybuje kolem 500 korun. Češi mají možnost zamyslet se nad tím, kam posílají své finance, dokazuje to i částka 95 milionů, která se během loňského roku vybrala na dobročinné projekty během Giving Tuesday. Proti ní stojí až sedm miliard utracených na Black Friday.

Přitom z jednoho dne plného slev se v průběhu let stal týden nebo dokonce měsíc věnovaný nákupům a konzumu. Lidé nakupují zboží, které pak ale končí odhozené ve sklepě, vzadu ve skříni nebo dokonce na skládce, a to v mnoha případech s takzvanou falešnou slevou. Každoročně před nimi média varují, falešné slevy jsou pro Black Friday typické. Slevy se podle obchodníků vyšplhají až k 80 %, na českém trhu však dosahují skutečné slevy pouhých asi 19 %. Obchodníci cenu zboží nadsadí a slevu vypočítají z této vyšší částky.

Začátky Buy Nothing Day nebyly snadné. V roce 2000 byl některým reklamám Adbusters podporujících Buy Nothing Day odepřen reklamní čas téměř všemi hlavními televizními sítěmi kromě CNN... Brzy se však kampaně začaly objevovat ve Spojených státech, Spojeném království, Izraeli, Rakousku, Německu, Novém Zélandu, Japonsku, Nizozemsku, Francii, Norsku, Finsku... a nyní již prakticky po celém světě.

A především mějte na paměti: když si žádný šunt nekoupíte, nemusíte pak řešit, KAMsNIM!

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Ministerstvo kácení starých lesů. Aktivisté Greenpeace vylezli na žebříky a přejmenovali Ministerstvo zemědělství

Tisková zpráva Greenpeace ČR

Praha - 8. listopadu 2023: Aktivisté a aktivistky Greenpeace z Česka a Slovenska dnes brzy ráno vylezli po žebřících nad vchod Ministerstva zemědělství a roztáhli zde transparent Ministerstvo kácení starých lesů. Sochám nad vchodem do budovy, které symbolizují zemědělské aktivity, dali aktivisté a aktivistky na hlavy papírové helmy a do rukou makety ve tvaru motorové pily. Protestovali tak proti tomu, že se v Česku stále kácejí staré lesní porosty, které jsou důležité pro ochranu biodiverzity a klimatu, a to včetně lesů v majetku státu.

Výzvu pro ministra zemědělství a Lesy ČR k větší ochraně starých lesů v majetku státu podepsalo již přes 21 tisíc lidí. Během protestu jeden z účastníků četl před ministerstvem křestní jména lidí, kteří výzvu podepsali. Protestu se zúčastnila i zástupkyně komunity, na které má současná těžba ve starých porostech ve Ždánickém lese negativní dopad.

Organizace Greenpeace již řadu let upozorňuje na problematické kácení a ničení lesů především v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří. Letos spustila organizace kampaň Nekácejte.cz, která si klade za cíl omezení kácení v lesních porostech starších 120 let. Mezi těmi je řada vzácných lesů bohatých na biodiverzitu, které mají podle organizace nedostatečnou ochranu a které se mají chránit i podle mezinárodních závazků. 

Na konci října organizace Greenpeace ČR vydala report “Zločin proti přírodě: Jak české firmy ničí vzácné staré lesy”. Obsahoval mimo jiné informace o sledování klád vytěžených v Krušných horách a ve Ždánickém lese pomocí GPS trackerů, které ukázalo, že dřevo ze starých lesů se prodává jako palivové, nebo se vyváží do zahraničí, kde je zpracováno při výrobě papíru. 

Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Nekácejte.cz, říká:
"Přinesli jsme jasné důkazy o tom, že staré lesy v Česku nemají dostatečnou ochranu. Krušnohorské bučiny jsou součástí Evropsky významné lokality, přesto se zde hospodaří jako v hospodářském lese. Lesy ČR sice s velkou pompou a za účasti ministrů oznamují zřízení 250 hektarů bezzásahových zón, ale to území ve skutečnosti není ještě ani vykolíkováno. Navíc se ta samá firma odvolává proti zákazu kácení na 1200 hektarech, které požaduje Ústecký krajský úřad. A staré listnaté porosty ve Ždánickém lese na jižní Moravě, kde Lesy ČR v uplynulých letech rozjely masivní kácení, ani žádnou ochranu nemají. To je nepřijatelné. Žádáme proto, aby ministr zemědělství Marek Výborný nařídil Lesům ČR přestat kácet staré lesy. Jedná se o unikátní ekosystémy a výzvu za jejich větší ochranu podepsalo již přes 21 tisíc lidí."

Kontakty:
Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Nekácejte.cz v Greenpeace ČR, + 420 778 002 468, [email protected] 
Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, + 420 603 443 140, [email protected] 

Zdroj: www.greenpeace.org

6. listopad - Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů

Tento mezinárodní den byl navržen a schválen Valným shromážděním OSN 5. listopadu 2001 z důvodu vývoje válečních strategií a používaných zbraní. V dnešní době mají bohužel moderní zbraně (ať už to jsou jaderné zbraně nebo jiné nelidské vynálezy) dalekosáhlé důsledky na životní prostředí.

Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů má připomínat, že ve válkách netrpí jenom člověk, ale i příroda.

Ačkoli lidstvo vždy počítalo své válečné oběti v počtu mrtvých a zraněných vojáků a civilistů, zničených měst a živobytí, životní prostředí často zůstávalo neveřejnou obětí války. Vodní studny byly znečištěny, úroda zapálena, lesy vykáceny, půda otrávena a zvířata zabita, aby získali vojenskou výhodu.

Kromě toho Program OSN pro životní prostředí (UNEP) zjistil, že za posledních 60 let bylo nejméně 40 procent všech vnitřních konfliktů spojeno s využíváním přírodních zdrojů, ať už jde o zdroje vysoké hodnoty, jako je dřevo, diamanty, zlato a další. ropa nebo vzácné zdroje, jako je úrodná půda a voda. Bylo také zjištěno, že konflikty týkající se přírodních zdrojů mají dvakrát vyšší pravděpodobnost opakování.

Organizace spojených národů přikládá velký význam zajištění toho, aby opatření v oblasti životního prostředí byla součástí strategií prevence konfliktů, udržování míru a budování míru, protože trvalý mír nemůže existovat, pokud jsou zničeny přírodní zdroje, které udržují živobytí a ekosystémy.

Dne 27. května 2016 přijalo Shromáždění OSN pro životní prostředí rezoluci UNEP/EA.2/Res.15, která uznala roli zdravých ekosystémů a udržitelně řízených zdrojů při snižování rizika ozbrojených konfliktů a znovu potvrdila své pevné odhodlání k plné implementaci cílů udržitelného rozvoje uvedených v usnesení Valného shromáždění 70/1 nazvaném ,,Transformace našeho světa: Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj".

Tento mezinárodní den nabývá pro nás navíc nového významu v souvislosti s válkou na Ukrajině...

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Lidé nesouhlasí s týráním zvířat

Dobrý den,

tahle zbrusu nová zpráva mi udělala radost. Drtivé většině lidí z Evropy záleží na dobrém životě pro zvířata!

Posledně jsem Vám psala na Světový den bez klecí, 13. října. V ten den se tisíce našich podporovatelů z celého světa vyfotily se symbolickou kresbou prázdné klece na dlani. Evropské komisi jsme vyslali jasný signál: ukončete dobu klecovou co nejdříve.

Dnes se s Vámi chci podělit o tuhle novinku: světlo světa spatřil nejnovější oficiální průzkum veřejného mínění Eurobarometr na téma welfare zvířat, který se provádí po celé Evropské unii.

A jeho výsledek? Předčil všechna naše očekávání.

Eurobarometr 2023
Devět z deseti lidí v Evropě (89%) chce, aby EU skoncovala se zavíráním hospodářských zvířat do individuálních klecí. Existuje tu jasný trend mezi lidmi ve všech 27 členských státech: téměř všichni žádají lepší ochranu hospodářských zvířat. Přes osm z deseti respondentů (84%) si přeje, aby byl welfare hospodářských zvířat chráněný lépe.

Číst více

Přečtěte si více o průzkumu Eurobarometru v našem novém článku na webu.

Co bude dál?

Teď už víme, že jediné, co stojí mezi námi a koncem doby klecové, je politická vůle. Konkrétně vůle Evropské komise.

A více než kdy dříve nastal čas být slyšet. Být hlasití a neoblomní.

Rozhodla jsem se sdílet s Vámi plán našich budoucích kroků. Protože bez Vás to nezvládneme.

Drobná připomínka, proč jsou klece špatné

V Evropě žije 300 milionů hospodářských zvířat celý život nebo jeho podstatnou část v přeplněných klecích a těsných kotcích nebo boxech. To jim způsobuje obrovské utrpení. Na každou slepici či králíka v kleci připadá životní prostor o velikosti papíru A4. Prasnice musí kojit svá selata přes kovové mříže.

Více o dosavadním průběhu kampaně si můžete přečíst na našich stránkách.

Chtěla bych Vám moc poděkovat za všechnu Vaši podporu. A za to, že při nás stojíte i v téhle době plné výzev a překážek.

Se srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Zdroj: CIWF Česko

20. říjen - Den stromů

Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. V Česku připadá Den stromů na 20. října.

Staré a posvátné háje byly uctívány, a proto i chráněny od nepaměti. Úcta k nim se přenášela z generace na generaci. První zdokumentovaný svátek sázení stromů je ze španělské vesnice Mondonedo v roce 1594. Místo nazývané ,,Alameda de los Remedios" a je stále osázené lipami a jírovci. V místě je instalovaná bronzová pamětní deska připomínají tuto událost.

Roku 1951 přijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národů následující usnesení: "Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, a proto se doporučuje, aby se každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek stromu, a to v době, kdy se to za lokálních podmínek zdá být příhodné".

Historie Dne stromů v ČR
Do Čech myšlenku přinesl "Svaz spolků okrašlovacích" a poprvé se zde Den stromů masově slavil počátkem dubna roku 1906, a to např. v Líbeznících, Roudnici, Liboci a Podolí u Prahy, Dobříši, Kouřimi, Sedlčanech, Spáleném Poříčí, Příbrami, Sedlici u Blatné, Bojanově, Hořicích, Plzni, České Třebové, Krčíně, Říčanech, Čekanicích u Blatné, Kyšperku, Napajedlech a Pršticích u Brna, Klatovech a Nesvačilech u Rožmitálu.
Tradice, přerušená válkou a komunistickým režimem byla znovu obnovena až v roce 2000. A jak se zdá podle narůstajícího zájmu, historie Dne stromů ani po více než 150 letech zdaleka nekončí.
S nápadem na obnovu této tradice v ČR přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na 20. října 2000, protože v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami.

Den stromů se nyní slaví 20. října nejen v České republice, ale i v Polsku a na Slovensku. Dvacátý říjen se tak stal Středoevropským Dnem stromů.

KAŽDÝ STROM, AŤ UŽ ROSTE V LESE NEBO STOJÍ JAKO SOLITÉR, PLNÍ ŘADU NEPOSTRADATELNÝCH FUNKCÍ

Stromy poskytují ...

...domov a útočiště pro velkou škálu nejrůznějších organizmů a jsou velice důležitou součástí mnoha přírodních i umělých ekosystémů, jež vytváří i životní prostředí pro lidi.

... chrání ...

...půdu a stíní, čímž propouští méně slunečního záření a v noci zabraňují rychlé ztrátě tepla z půdního povrchu. Ochlazují své okolí a zvyšují vzdušnou vlhkost. Mají nezastupitelný význam při koloběhu vody a váží na sebe CO2 (jeden z tzv. skleníkových plynů). Také omezují proudění větru a zachycují prach i mikroorganismy z ovzduší. Stromy tak ovlivňují celé klima a současně vytváří jedinečné mikroklima pro své okolí.

... produkují ...

...hlavně, kyslík bez něhož by nebyl život na Zemi, a dřevo, jež je ekologickým a obnovitelným materiálem s všestranným použitím. Jejich plody jsou zdrojem potravy pro řadu dalších organismů včetně člověka. Květy stromů produkují pyl a ze sladkých šťáv vytváří hmyz medovici. Dále se ze stromů využívá kůra, proutí, chvojí apod. Opad listů a jehličí obohacuje půdu a živý vánoční strom je nejen symbol, ale má i určité kouzlo.

... tvoří ...

...krajinu a její typický ráz. Většina lidí si to možná ani nepřipouští a vnímá to jako samozřejmost, ale kulturní a estetický význam stromů je neocenitelný.


,,Lesy jsou plícemi naší země, které čistí vzduch a dodávají lidem novou sílu"


Franklin Delano Roosevelt


Další informace najdete na webu https://www.denstromu.cz/

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Ve Světový den bez klecí vyzývá Jane Goodallová předsedkyni Evropské komise,aby splnila slib a ukončila dobu klecovou 

Dnes, ve Světový den bez klecí se Dr. Jane Goodallová, světoznámá ochránkyně přírody a patronka mezinárodní organizace Compassion in World Farming, připojila k občanům a nevládním organizacím a vyzvala Evropskou unii, aby dodržela svůj slib a zakázala používání klecí pro hospodářská zvířata.

Před dvěma lety se Evropská komise zavázala zakázat klece pro 300 milionů hospodářských zvířat, která jsou uzavřena v klecích nebo těsných kotcích a často se nemohou vůbec pohybovat ani projevovat přirozené chování. Komise však dosud nezveřejnila návrhy na tento zákaz, jak slíbila.

Závazek zakázat klece byl přijat v reakci na evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové koordinovanou Compassion in World Farming (CIWF), kterou podepsalo více než 1,4 milionu občanů a podpořilo 170 nevládních organizací. Dosavadní nedodržení tohoto slibu pobouřilo příznivce zákazu klecí a aktivisty v celé EU. 

Ve svém videoposelství předsedkyni Evropské komise von der Leyenové uvedla Dr. Jane Goodallová, známá etoložka a ochránkyně přírody, Posel míru OSN a zakladatelka Institutu Jane Goodallové: „Každý rok je 300 milionů vnímavých zvířat zavřeno v průmyslových velkochovech po celé EU. Tyto systémy továrních chovů jsou zastaralé, způsobují nesmírné utrpení milionům zvířat, která jsou schopna cítit frustraci, strach a bolest... Opravdu mě rozčílilo, když se předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie nezavázala k reformám. Zdá se, že naslouchala spíše velkým podnikům než milionům občanů EU, kteří slibovaný zákaz klecí podporují." 

Příznivci zákazu klecí po celé Evropě dnes vyjadřují své rozhořčení tím, že předsedkyni von der Leyenové pošlou jasný vzkaz v příspěvcích na sociálních sítích, na nichž budou zobrazeny jejich dlaně s nakreslenou mříží klece. Společně ji vyzvou: „Zastavte utrpení, ukončete dobu klecovou!“ 

CIWF také zveřejnil novou analýzu hlasování poslanců Evropského parlamentu o welfare hospodářských zvířat od začátku volebního období v roce 2019. Analýza založená na datech přezkoumává 16 klíčových hlasování Evropského parlamentu zaměřených na zlepšení životní pohody hospodářských zvířat a odhaluje jasný nesoulad mezi tím, co občané žádají, a tím, jak poslanci Evropského parlamentu hlasují. 

Zatímco osm z deseti Evropanů si myslí, že životní pohoda hospodářských zvířat by měla být lépe chráněna, volení zástupci evropských občanů to nereflektují. Z 10 265 analyzovaných individuálních hlasů se pouze čtyři z deseti vyslovily pro lepší životní pohodu hospodářských zvířat.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko a členka výboru evropské občanské iniciativy Konec doby klecové, řekla: „Je naprosto pobuřující, že EU naslouchá velkým agropodnikům, a jasnou vůli svých občanů ignoruje – podle celoevropského průzkumu 94 % Evropanů považuje životní pohodu hospodářských zvířat za důležitou.

Evropská občanská iniciativa byla vytvořena proto, aby občané EU měli možnost přímo se podílet na utváření EU. Avšak poté, co jsme s našimi partnery ze 170 nevládních organizací a miliony občanů tak tvrdě pracovali na úspěšném výsledku této iniciativy, a navzdory slibům Komise zákaz stále není zveřejněn. Bylo by naprosto ostudné, kdyby EU v této pozdní fázi plány prostě odložila – byl by to výsměch demokracii a celému institutu evropské občanské iniciativy. 

My se ale nevzdáme a společně s našimi partnerskými organizacemi v Česku i po celé Evropě, budeme v naší kampani pokračovat, dokud EU nezajistí, že všechny klece zůstanou prázdné.“

Více o kampani se dozvíte na www.konecdobyklecove.cz

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko
[email protected]
mobil: 778 000 288

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

Na kampani Konec doby klecové CIWF v Česku spolupracuje s těmito organizacemi: Hlas zvířat, Nadační fond ONE HEART, NESEHNUTÍ, OBRAZ, Plicka&Partners, advokátní kancelář a Svoboda zvířat.

11. října se CIWF připojil k řadě dalších organizací a občanů, kteří se shromáždili před budovou Evropské komise v Bruselu a společně požadovali, aby EU zveřejnila úplné návrhy revidovaných právních předpisů o welfare zvířat, včetně slíbeného zákazu klecí. Fotodokumentace z akce: ciwf

Tisková zpráva CIWF Česko, 13. října 2023 

Zdroj: CIWF Česko

Oseň

Ženo krásná, daruj nám lidem, to nejlepší ze všech světů! Jeseni, ty moudrá a zasněná princezno zrání, sešli na nás sladký sen. Dej nám malým, odpočinek po námáhavé práci za vlády Vesny a Živy!

Jak ubíhají dny kola roku, je na řadě v mém malém seriálu o slovanských bozích další z překrásných bohyní. Sice méně známá, ale velmi důležitá a překrásná Osen. Tato "spící krasavice" je bohyní podzimu, spánku a snů. Má jemnou, bělavou pleť, světle rezaté, husté a dlouhé vlasy, které si ráda zdobí listy javoru a dubu. Na hlavě posazenou korunu z posvátného jmelí, cesmíny, jeřabin, hlohu, ořechu a šípku. Hledí na svět laskavýma, hlubokýma, zasněnýma zeleným očima. Na rameni nosí svou přítelkyni sovu, v kapsáři sukně má veverku, která jí nosí kaštany a plody všeho druhu. Její krok hlídá liška a svým hustým ocasem zametá stopy, které v napadaném listí její nožky zanechají. Tančí ladně krajinou, vlní kyprými boky. Její plná prsa a štavnaté tělo dávají tušit sladké zrání a hojnost. Dotykem Oseni všechno dozrává a připravuje se k zimnímu spánku. Má ráda klid, ticho a samotu, ale přesto je velmi veselá a tvořivá. Miluje barvy, chutě i vůně všeho druhu. Zná převelké a přetěžké umění být sama se sebou, se svým nitrem spokojená a nikdy se nenudí. Není skromná a je dokonce trochu marnivá až poživačná. Má ráda všeho dostatek, proto za její vlády také lidé mají všeho velkou hojnost. Při tanci se dotýká listů, větví a obléká tak přírodu do překrásně hřejivých a teplých barev. Mnohdy bývá nezbedná jako její sestra Vesna. Osen je však, narozdíl od potřeštěné Vesny, velmi chytrá, přemýšlivá... taková dnešní, překrásná a smyslná intelektuálka s brýlemi na nosánku. Je patronkou hned dvou velkých sabatů, Mabonu a Samhainu. Proto jí lidé přinášejí oběti ve formě dozrálého ovoce, klasů, kaší, medu, medoviny, sladkých oplatek a máku. Čarodějky a druidové kdysi pili odvar z makovic, pelyňku a durmanu pro navázání božského souznění s mocnou Osení, protože právě ona jediná je ze všech bohyní spojením mezi Horním a Dolním Světem. Skrze ji se dá nahlédnout zřetelně a jasně do Akášické kroniky. Jako manžeka boha Usuda (bůh osudu) má Osen právo a možnost nahlížet a zasahovat do osudů lidí, dokonce bohů! Proto je velmi respektována a ctěna lidmi i ostatními bohy. Není radno si s ní zahrávat, snažit se ji podvést nebo ošálit! To pak může člověka omotat mlhou hustou tak, že se z ní nikdy nedokáže vyprostit a zahyne. Když má ale dobrou náladu, navštěvuje jako neviditelná bohyně ve snech hodné lidi a prozradí jim, co se může stát. Varuje ale i podporuje.

Ona sama je jednou ze tří sudiček, jež umně předou rudé nitě osudu lidí. Protože je velmi moudrá, klidná a má nadání spojit se s předky, je ochránkyní a bohyní všech čarodějnic, vědem i mágů. Její doménou jsou runy, kosti a tajemný, magický, poloprůhledný svět náznaků a iluminací na kartách Tarotu. Když vědma vyloží své karty nebo rozhodí runy a dělá vše s opravdovou vírou, s otevřeným srdcem, drží nad ní ochrannou ruku právě bohyně Osen, která nedovolí zlým a nízkým mocnostem, entitám všeho druhu, aby se dostaly jejím prostřednictvím na náš prostřední svět. Protože ač si to lidé neuvědomují, každým výkladem či rituálem vědma stírá jemný opar mezi světy právě proto, aby mohla nahlížet do minulosti či budoucnosti. Ochrana v takových chvílích je velmi důležitá. Pro nás smrtelníky podzim samozřejmě znamená zklidnění a určitou "otupělost" smyslů, kterou bychom měli respektovat. Více spát a odpočívat, zpomalit a nehonit se stejně jako v létě či na jaře. Jistě mnozí z vás cítí tlak na zklidnění těla i mysli. Nechce se vám vstávat a nemáte do ničeho chut. Chcete jen jíst, spát a ani moc nepřemýšlet. A tak je to vpořádku. Myslete na to právě teď, s blížícím se adventem a pamatujte že energie Yule, tedy Vánoc, jsou velmi těžké a zemité. Proto více než kdy jindy dbejte na pohodu a klid. Dárky a nákup objednejte přes internet, jezte lehčí stravu složenou převážně z podzimních darů. Pijte čaje všeho druhu slazené medem. Dopřejte si sklenku či dvě kvalitního červeného vína a vypněte televizi. Nehoňte se za "dokonalými Vánoci", které jsou holým nesmyslem. Milujte se a důvěřujte si navzájem, protože láska a důvěra dovolují duši rozkvést a vyvinout se tak, aby mohla převzít zodpovědnost a vyrůst do síly a velikosti stejně, jako se to děje v přírodě za vlády Oseni. Myslete samostatně, dělejte samostatná rozhodnutí, která si obhájíte a neste za ně zodpovědnost. Nespoléhejte se na stát, vládu, na druhé ani na to, že to nějak dopadne. Vezměte své osudy a štěstí do svých rukou! Jen tudy vede cesta, než se kruh uzavře. Přijměte lekce osudu a pamatujte, že lekce nabyté tvrdým úsílím a rozbitými ústy nebývají nikdy zapomenuty. Nebuďte také přehnaně starostliví k druhým. Učte se nezasahovat do jejich cesty, protože pokud zasahujete a manipuluje byť i ve jménu dobra, nesete ve své karmě zodpovednost. Těšte se z krásných dní, i když Temnota stále drží své žezlo.

Krásné dny pod vládou rozkošné a mocné bohyně Oseně.

S úctou Kirké čarodějnice

Autor: Kirké Vědma
Zdroj: FB Kirké Vědma

Sdíleno s laskavým svolením autora

Hlas pro kapra jde do finiše

Dobrý den,

Vánoce se sice mohou zdát ještě daleko, ale výlovy rybníků a s nimi i dlouhá strastiplná cesta nás, kaprů, na vánoční tabuli, právě začínají.

Píšu, abych Vám připomněl, že utrpení, které nás čeká na jejím konci, je zcela zbytečné. Pomozte nám netrávit sváteční pohodu v igelitkách bez vody, ve vaně a ušetřete nás kruté laické porážky. Také nezapomeňte, že i případné vypuštění zpátky do rybníka nebo řeky bohužel končí většinou smrtí vyčerpaného kapra.

Dát hlas kaprovi

Dejme hlas kaprovi

Pokud si Vánoce bez mé přítomnosti představit nedovedete, dopřejte mi alespoň možnost rychlé a milosrdné smrti a neprodlužujte zbytečně mé trápení. Podepište petici za zákaz prodeje ryb v živém stavu, abychom ji společně s iniciativou Hlas pro kapra mohli předat k projednání v parlamentu už před letošními svátky. Prodej již usmrcených ryb koncovým zákazníkům podporuje Státní veterinární správa, Úřední komise pro ochranu zvířat, Rybářské sdružení ČR a Komora veterinárních lékařů.

Připojit se nyní můžete i Vy.

Podepsat petici

Děkuji Vám za všechnu Vaši pomoc

Váš kapr 🐟

Zdroj: ciwf.cz

Předsedkyně komise ze svých slibů couvá

Vážení přátelé,

Evropská komise se na začátku svého funkčního období (2019) zavázala, že předloží návrhy změn předpisů ke zlepšení podmínek pro chovaná zvířata. Její funkční období se blíží ke konci, návrhy jsou připraveny, ale … předsedkyně komise ze svých slibů couvá, návrhy dosud nepředložila.

Pošlete i Vy vzkaz předsedkyni, aby sliby dodržela

Ve svém projevu o stavu unie v polovině září uvedla, že hlasům občanů EU naslouchá: „Pokud je něco důležité pro Evropany, je to důležité pro Evropu“. A Evropanům na životech zvířat záleží.

Emaily předsedkyni musíme doručit v první polovině října.

Děkuji za Vaši pomoc. 

Judit Laura K., předsedkyně Společnosti pro zvířata

PODPOŘTE NAŠI ČINNOST
15 81 82 860/ 0300
DĚKUJEME

Zdroj: spolecnostprozvirata.cz

1. říjen - Světový den vegetariánství

Roku 1977 vyhlásila Mezinárodní den vegetarinánství Severoamerická vegetariánská společnost a roku 1978 se přidala i Mezinárodní vegetariánská unie. Mnoho vegetariánů po celém světě se snaží v tento den rozšížit podvědomí o zdravé a ekologické vegetariánské stravě.

Vegetariánství (a v menší míře vlastně i veganství) se v posledních letech hojně rozšířilo i do našich končin. Vlastně až do takové míry, že dnes už asi nikomu staršímu nemusíte dlouze vysvětlovat, co to ten vegetarián vlastně je a podobně. Současně se snižuje i procento lidí, kteří se na tento směr dívají skrz prsty. A to je dobře. A to určitě můžeme prohlásit i z pohledu lidí, kteří si na masu tu a tam rádi pochutnají. Pravdou je, že dnes se v naší společností jí maso často až přehnaně, a to není dobré ani pro náš organismus, ani pro životní prostředí.

Těžko dnes najdete někoho, komu je potřeba vysvětlovat, co to vlastně to vegetariánství je. Doba, kdy nabídka pro vegetariány v restauračním zařízení zahrnovala pouze smažený sýr (v lepším případě ještě smažený květák), je naštěstí pryč. Je skvělé, že praktikovat vegetariánství lze v současnosti víceméně bez překážek, protože zdravotní přínos je neoddiskutovatelný. Úbytek hmotnosti, lepší trávení, snížení tlaku, snížení rizika srdečního onemocnění atd. Ať už se rozhodnete, že se vzdáte konzumace masa úplně, nebo ji jen omezíte, každopádně to pozitivně pocítíte. Když usilujte o zdravý životní styl, a v souvislosti s tím řešíte otázky vlákniny, antioxidantů, vitaminů v přirozené formě atd., vegetariánské pojetí stravování poskytuje na všechny tyto otázky pozitivní odpověď. To stojí za zvážení. Co když jste ale masorádi a bez denního přísunu masa nedáte ani ránu? Zkuste podniknout alespoň jednodenní experiment a vyřadit maso z jídelníčku. A nemusí to být zrovna 1. října, na Světový den vegetariánství.

Toto téma je ale napříč všemu pořád hodně kontroverzní. Jaký na něj máte názor vy? A zkusíte si dneska dát den bez masa?

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora