Dary přírody

Dovolte mi se s Vámi podělit o krátké zamyšlení (o drobnou úvahu).

Příroda se s námi nesobecky dělí o všechny její dary. Ať už je to čistý vzduch (výroba kyslíku), veškeré nerostné suroviny, úrodná půda, VODA, veškeré plody - bylinky, ovoce, zelenina, květiny…atd...).

Nečeká na to, jestli pro ni něco uděláme. Plodí a vytváří všechny její dary pro nás, abychom tu přežili. A jak se chováme my k ní?

V rámci celosvětového projektu Ukliďme Česko, Ukliďme svět jsme zase (jako každý rok) vyrazili s pytli do ulic. Během krátkého úseku jsme nasbírali tolik odpadků, že nám to bylo až líto. Každé sehnutí pro odpadek jsem měla pocit, že se Planetě Zemi klaním a děkuji ji za vše, co pro nás dělá. Ten pocit ve mně postupně sílil. Vygradoval až v uvědomění. 

Potkali jsme cestou tolik zaparkovaných aut. A jelikož je právě teď babí léto, začínající podzim, nastává sezóna sbírání hub. 

Tolik lidí chodí po lese a okolí s košíkem a bere dary, které pro ně příroda vytváří. 

Co kdyby každý ke košíku přidal i pytel na odpadky? A vyrovnal energii s přírodou? Za každý dar - každou houbu - uklidil nějaký nepořádek, který po cestě potká? Třeba i kolem parkoviště, odpočívadla. Není to tolik práce navíc. A Planetě to tolik pomůže. 

Všem, kteří to již dlouhá léta takto praktikují velice děkujeme. A věříme, že nás bude ČÍM DÁL TÍM VÍCE.

Krásný den

Aria

26. září - Světový den environmentálního zdraví

Na 26. září byl Mezinárodní federací environmentálního zdraví (IFEH) vyhlášen Světový den environmentálního zdraví a v tento den se slaví každoročně. Environmentální zdraví je odvětví, které se zaměřuje na zdravotní vztahy mezi lidmi a jejich prostředím.

Zajištění veřejného zdraví je mnohostrannou výzvou, která vyžaduje odborné znalosti nejen v oblasti zdravotních hrozeb, které přicházejí zevnitř. Vzhledem k tomu, že prakticky celý svět zažívá rostoucí počet závažných povětrnostních jevů a celostátních propuknutí nemocí přenášených potravinami, do popředí se dostává environmentální zdraví Země. Řešení environmentálních zdravotních problémů, jako je změna klimatu, bezpečnost a zabezpečení potravin, kvalita vody a vzduchu a šíření nemocí, je jednou z nejdůležitějších povinností, kterou mají odborníci v oblasti veřejného zdraví za úkol. Místní zdravotní organizace musí být silnými zastánci pokračující environmentální zdravotní výchovy, financování a podpory.

Světový den environmentálního zdraví 26. září je příležitostí právě k tomu. Místní zdravotnická oddělení mohou tuto událost využít k tomu, aby vzdělávala své komunity a partnery v oboru, zvýšila povědomí o největších rizicích a problémech současného environmentálního zdraví a podnítila diskusi o krocích, které mohou lidé podniknout k ochraně životního prostředí a zajištění své bezpečnosti.

Environmentální zdraví je odvětvím veřejného zdraví, které se zaměřuje na zdravotní vzájemné vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Podporuje lidské zdraví a pohodu tím, že podporuje bezpečné a zdravé životní prostředí, vybudované i přirozené. Disciplína často zahrnuje práci v oblastech, jako je zmírňování změny klimatu, nakládání s nebezpečnými materiály, územní plánování, radiologické zdraví, bezpečnost potravin, expozice toxickým chemikáliím, prevence nemocí z rekreační vody, bezpečná pitná voda a další. Odborníci na ochranu životního prostředí často pracují jako epidemiologové, toxikologové, sanitáři, průmysloví hygienici...

Světový den environmentálního zdraví, iniciativa Mezinárodní federace environmentálního zdraví (WEHD), se slaví každý rok, aby nejen zvýšil povědomí o profesi a zdravotních hrozbách, které je třeba řešit, ale také jako příležitost pro organizace po celém světě, aby se spojily a pořádaly akce, které podporují environmentální zdravotní gramotnost. 

Tématem pro rok 2023 je "Chraňme zdraví každého každý den".

Sledovat aktivity WEHD 2023 a jak se zapojit můžete na www.ifeh.org/wehd

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Klece nekončí, navzdory přání veřejnosti

Dobrý den,

takovou zprávu jsem Vám opravdu psát nechtěla – Evropská občanská iniciativa Konec doby klecové za zákaz klecí v EU je v obrovském ohrožení. Hrozí, že 1,4 milionu podpisů, mezi nimiž je možná i ten Váš, přijde vniveč a 300 milionů hospodářských zvířat bude dál živořit v klecích.

V roce 2021 se Evropská komise zavázala, že připraví návrh zákona na postupné ukončení používání klecí. S nadějí jsme včera očekávali nové zprávy k tomuto závazku.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen však během svého projevu o stavu Unie tento slib zcela opominula. To, že legislativa pro welfare zvířat nebyla v projevu předsedkyně vůbec zmíněna, je nehoráznost. Nenaplněním svého závazku zakázat klece a revidovat zastaralou legislativu pro welfare zvířat odsoudila Komise stovky milionů zvířat k životu plnému utrpení a ignorovala jasné přání občanů.

Jedna věc je jistá: nebudeme jen nečinně stát a snášet tuto nespravedlnost. Díky příznivcům, jako jste Vy, jsme silnější než kdy dřív. Uděláme vše proto, abychom zajistili, že EU zavede lepší zákony pro welfare zvířat a zakáže klece. 

Teď je nezbytně nutné vyzvat důrazně předsedkyni von der Leyen, aby dodržela svůj závazek a neprodleně předložila návrh zákona pro zákaz klecí.

Přidejte se k nám a sdílejte v angličtině tuto zprávu:

President @vonderleyen, time is running out. You must publish the legislative proposals to ban cages now and fulfil your commitment to the 1.4M European citizens who demand that we #EndTheCageAge.

(Překlad: Předsedkyně @vonderleyen, už nezbývá čas. Musíte zveřejnit legislativní návrhy na zákaz klecí a splnit svůj závazek 1,4 milionu evropských občanů, kteří chtějí Konec doby klecové).

Ujišťuji Vás, že v našem úsilí ani na vteřinu nepolevíme a s Vaší podporou uděláme všechno pro to, aby zvířata přestala živořit v klecích jednou provždy!

Děkuji, že jste v této bouřlivé době s námi.

Se srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Zdroj: CIWF Česko

23. září - Den za obnovu lesa

V rámci Dne za obnovu lesa můžete sázet stromky, pomoci s přípravami pro přirozenou obnovu lesa, se stavbou oplocenek, úklidem klestu a dalšími pracemi. Nebo si jen přijďte užít doprovodný program pro celou rodinu a projít se po lese!

V průběhu roku pro vás organizujeme desítky akcí na čerstvém vzduchu, kde můžete přiložit ruku k dílu a pomoci obnovovat české a moravské lesy.

Vrcholem našeho snažení bude již tradičně celorepublikový Den za obnovu lesa, který se uskuteční v sobotu 23. 9. 2023 od 10 do 16 hodin v každém regionu. Přijďte si vyzkoušet práci v lese, dozvědět se více o práci lesníků a užít si bohatý doprovodný program! Veškeré informace najdete na webu Sázíme lesy nové generace (sazimelesynovegenerace.cz).

Na co se můžete těšit letos?

Kromě obnovy lesa pro Vás tradičně připravujeme doprovodný program plný zábavy a informací pro děti i dospělé:

O všech akcích se dozvíte na webu KLUBU NOVÉHO LESA zde.

Zdroj: Lesy ČR

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

O víkendu uklidí miliony dobrovolníků celou Zemi

14.9.2023

Blíží se 16. září 2023, den, kdy se bude konat největší globální dobrovolnická akce - Celosvětový úklidový den (World Cleanup Day). Je to událost, která propojuje dobrovolníky z více než 190-ti zemí celého světa. Organizátoři letos očekávají, že akce přiláká více než 21 milionu dobrovolníků a podaří se tak překonat rekord z roku 2019.

V České republice je národním organizátorem úklidů spolek Ukliďme Česko, který je součástí této úžasné akce již od roku 2018, kdy se akce konala poprvé. Na podzim je pro dobrovolníky v České republice připraveno téměř 600 úklidových akcí, přičemž v sobotu 16. září, která je letošním Celosvětovým úklidovým dnem, se uskuteční na 200 úklidů. Pokud se chcete připojit k této iniciativě, stačí si vybrat z interaktivní mapy na webových stránkách https://www.uklidmecesko.cz/map/.

,,I když uklízení je u nás tradičně spojováno spíše s jarem, již pošesté se zapojujeme do Celosvětového úklidového dne. Je to skvělá příležitost, jak upozornit na rostoucí problém s odpadky a motivovat všechny obyvatele naší planety, aby se aktivně zapojili a pomohli je uklidit. Díky účasti desítek milionů dobrovolníků nejen vyčistíme volnou přírodu od odpadků, ale také si uvědomíme, že většina z těchto odpadků končí v přírodě zbytečně. Každý z nás tak může být součástí řešení tohoto globálního problému, většinou stačí jen drobně změnit své chování.", zdůrazňuje Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

,,Vítáme, že se do akce Ukliďme Česko zapojuje stále více škol (letos přes 1700) neboť naším cílem není donekonečna uklízet nepořádek po druhých. Školáci, kteří sami přiloží ruku k dílu, s velkou pravděpodobností sami nepořádek v budoucnu vytvářet nebudou", říká Radek Janoušek, další z organizátorů. ,,Ze stejného důvodu jsme vytvořili i odpadovou aplikaci KAMsNIM.cz, která každému jednoduše poradí, pokud se potřebuje čehokoliv zbavit, kde najde nejbližší správné místo", dodává.

Spolek Ukliďme Česko také pro všechny ekologické nadšence vytvořil originální EKOkalendář, kde naleznete přes 230 mezinárodních dnů a svátků se vztahem k ochraně životního prostředí a ohrožených druhů. Obsahuje i 365 EKOtipů, na každý den jeden. Ekologické svátky nám pomáhají uvědomit si naši zodpovědnost za životní prostředí a připomínají nám, že máme povinnost chránit prostředí a přírodní zdroje pro příští generace. Jejich připomenutí je skvělou příležitostí k osvětě a vzdělávání o těchto tématech. A EKOtipy nás mohou inspirovat k tomu, abychom změnili své chování a začali žít odpovědněji. Již nyní lze také zakoupit na recyklovaném papíře tištěný plánovací EKOkalendář pro rok 2024.

Pokud vás myšlenka Celosvětového úklidového dne a dobrovolnictví zaujala, další informace najdete na webových stránkách Ukliďme Česko. Připojte se k nám, každá ruka se počítá!

Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2023 je
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Partnery akce jsou:
Garnier
ČEPS, a.s.
EKO-KOM, a.s.
PENNY Market
ŠKODA AUTO a.s.
Lesy České republiky, s.p.
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
E.ON Česká republika, s.r.o.
Skupina Saint-Gobain
DB SCHENKER
SAKO Brno
DPD CZ
CANON
ČEZ

Zdroj: www.uklidmecesko.cz

Petice za obnovu české přírody

Evropská unie připravuje Nařízení o obnově přírody. Ambicí tohoto zákona je umožnit zastavení úbytku biologické rozmanitosti na území členských států, jinými slovy zastavit vymírání druhů a ničení významných ekosystémů, jako jsou louky, tůně, přirozené lesy a řeky, remízky a aleje v krajině nejen tím, že je budeme chránit, ale i tím, že je budeme obnovovat, kdekoli je to možné a vhodné. 
Bohužel, v Evropském parlamentu bylo schváleno znění, které tyto ambice výrazně oslabuje. Ještě není pozdě – o konečném znění zákona budou dále jednat hlavní evropské instituce a bude se o něm hlasovat znovu. Velmi zásadní bude také, jak bude tento zákon vykládán a uváděn do praxe. 

Chci podepsat petici

Dobrý den, 

Evropský Zákon o obnově přírody (Nature Restoration Law) se může stát zásadním milníkem v ochraně přírody. Definuje totiž závazné cíle pro členské státy EU, které mají zajistit obnovu přírody nejen v chráněných územích, ale i mimo ně.

V Evropském parlamentu bylo ale schváleno znění, které tyto ambice výrazně oslabuje. Využijme proto šanci ovlivnit podobu tohoto zákona a dejme politikům najevo, že chceme, aby hlasovali pro zákon o obnově přírody v takovém znění, které nastartuje skutečnou obnovu přírody! 

Podepište petici adresovanou premiéru Petru Fialovi a ministru životního prostředí Petru Hladíkovi, kteří budou zastupovat Českou republiku na jednání evropských institucí, kde se definitivně rozhodne o podobě zákona. 

Chci podepsat petici

V naší petici požadujeme: 

•   v rámci jednání Rady Evropy, zástupců Evropského Parlamentu a Evropské komise prosazovat:   

•   aby opatření pro obnovu druhů a přírodních stanovišť byla realizována i mimo území soustavy Natura 2000, zejména na zemědělské půdě, a mohla být financována ze zemědělských dotací EU, jak předpokládá návrh Evropské komise i návrh Rady Evropy 

•   aby byly do zákona vráceny cíle pro obnovu mokřadů a vřesovišť 

•   pro obnovu zemědělské krajiny prosazovat zejména solitérní stromy a stromořadí, remízy a meze, produkční stromy v agrolesnictví a ovocných sadech, potoky, tůně a mokřady, ale také snížení používání pesticidů 

•   při naplňování cílů pro urbanizovaná území zajistit nejen výsadby, ale i ochranu a péči o staré stromy tak, aby plocha korunového zápoje (plocha zakrytá korunami stromů) postupně rostla 

•   vytipovat a neprodleně zahájit realizaci projektů odstraňování bariér na vodních tocích s doprovodnou revitalizací koryt i okolní krajiny tak, aby bylo reálné naplnit cíle, tj. obnovit volně tekoucí řeky do roku 2035 (20 000 km pro celou Evropu) 

Zásadní také bude, jak tento zákon bude vykládán a uváděn do praxe. Naší peticí chceme podpořit Ministerstvo životního prostředí ČR v prosazování ambiciózních a neokleštěných cílů v Národním plánu obnovy přírody. Pomoci v tomto úsilí nám můžete i vy. 

S přáním hezkého zbytku léta

Marcela Klemensová - Arnika
Vedoucí kampaně Zachraňme stromy
+420774406825 (kancelář)
[email protected]

Naše práce má smysl. 

CHCI PODPOŘIT ARNIKU

Pojďte s námi měnit svět. 

Týden v září - Týden bez odpadu

Zero Waste Week je ekologická kampaň na snížení odpadu na skládkách a koná se každoročně během týdne v září. Jedná se o nekomerční kampaň, jejímž cílem je demonstrovat prostředky a metody ke snížení plýtvání, vytvořit komunitní podporu a zvýšit povědomí o rostoucím problému plýtvání a znečištění životního prostředí.

Zero Waste week založila Rachelle Strauss v roce 2008 a začal jako národní kampaň ve Spojeném království. Termín Zero Waste Week však nyní používá mnoho organizací, skupin a jednotlivců, kteří nejsou spojeni s původní kampaní. V září 2008 zahájila Strauss první Týden nulového odpadu internetovou kampaní ze svého blogu, aby přesvědčila lidi, aby omezovali, znovu používali a recyklovali odpad.

Cílem Zero Waste Week je snížit množství odpadu na skládkách, zvýšit recyklaci a povzbudit lidi, aby se zapojili do oběhového hospodářství. Kampaň Zero Waste Week probíhá převážně na sociálních sítích a internetu a jejím cílem je oslovit lidi, kteří chtějí snížit množství odpadu v domácnosti nebo firmě, znovu použít nebo recyklovat materiály.

Týden nulového odpadu také aktivně vybízí lidi, aby omezili používání syntetických materiálů a plastových obalů, a propaguje opětovné použití plastů a svědomitou recyklaci, aby se snížilo množství odpadu posílaného na skládky nebo ke spalování. Zero Waste week razí heslo, že neexistuje žádné místo jako "pryč", což znamená, že když něco vyhodíme, jde to někam jinam, což často způsobí poškození ekosystému. Hlavní ideou kampaně je přiblížit lidem, že jsme všichni individuálně i kolektivně odpovědní za to, co konzumujeme, a že krátká doba užitečnosti je jen malou částí celkového životního cyklu jakéhokoli produktu.

Dlouhodobým cílem Zero Waste Week je vytvořit dlouhodobou změnu v návycích, včetně vytváření větší poptávky po udržitelných produktech, lobbovat u výrobců a vládních činitelů s rozhodovací pravomocí a přinést nastupující generaci povědomí o potřebě dobrého hospodaření. Během Zero Waste Week jsou lidé vyzváni, aby splnili různé cíle, například opravili oblečení, aby bojovali s jednorázovou módou, nebo aby snížili svůj týdenní odpad tak, aby se vešel do sklenice od marmelády.

Týden bez odpadu u nás

V druhém zářijovém týdnu se v Česku uskuteční už 7. ročník Týdne bez odpadu a organizátoři akce, Zerowasters a Czech Zero Waste letos připravují pro účastníky hned několik novinek, například Zero waste výzvu nebo webináře pro organizátory akcí.

Do události se mohou zapojit jak jednotlivci, tak firmy a organizace. Stačí svou akci zaregistrovat na tydenbezodpadu.cz.

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Za tři týdny dobrovolníci opět uklidí naši planetu

25.8.2023

Celosvětový úklidový den (World CLeanup Day) je největší globální dobrovolnická akce, která v jeden den spojí dobrovolníky z více jak 190 zemí světa. Celou naší planetou v tento den bez ohledu na sociální, politické či rasové rozdíly nebo vojenské konflikty projede vlna solidarity s naší přírodou a prostředím, ve kterém žijeme. Desítky milionů dobrovolníků uklidí odpadky z moří, pláží, lesů, svého okolí...

Česká republika je díky spolku Ukliďme Česko součástí této akce již od roku 2018, kdy proběhl první Celosvětový úklidový den. Významné uznání se této akci dostalo letos v červenci, kdy Celosvětový úklidový den získal cenu OSN za mobilizaci veřejnosti a naplňování cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

V České republice jsou na letošní podzim nachystány stovky úklidů, do kterých se mohou dobrovolníci zapojit. Většina z nich se bude konat přímo v sobotu 16. září, na kdy připadl letošní Celosvětový úklidový den. Pokud se chcete přidat také, stačí si vybrat z interaktivní mapy na www.UklidmeCesko.cz/map

Letošní 10. ročník akce Ukliďme Česko přilákal rekordní počet dobrovolníků, mezi nimiž byl i symbolický miliontý účastník. „Zájem o dobrovolnické uklízení byl letošní jaro nebývalý, což způsobilo náročnou logistiku celé akce. Rozdali jsme 130 000 pytlů na sběr odpadků a 160 000 párů rukavic, které jsme měli pro dobrovolníky nachystány. Přesto jsme však i díky našim partnerům připraveni naplánované podzimní úklidy podpořit pytli a rukavicemi", uvedl Miroslav Kubásek z pořádajícího spolku Ukliďme Česko.

Za fotografie získají dobrovolníci zajímavé ceny

Ruku v ruce s uklízením nepořádku proběhne i na podzim tradiční fotosoutěž. Kromě zavedených kategorií Mládež, Report a Video z akce nemůže chybět ani nejoblíbenější - Kuriozita. Autoři a autorky nejpovedenějších fotek z úklidů se mohou těšit na hodnotné ceny od partnera podzimní fotosoutěže, firmy HP. Autor/ka vítězného díla v hlasování veřejnosti se může těšit na iPhone XR od Swappie. Je až k neuvěření, co vše lze při úklidových akcích nalézt. Dokladem jsou stovky zaslaných fotografií z jarního kola úklidů a na ty nejzajímavější z podzimu se veřejnost může těšit v průběhu října na webu a sociálních sítích akce Ukliďme Česko.

Originální EKOkalendář

Nejnovějším projektem spolku Ukliďme Česko je EKOkalendář, který naleznete na stejnojmenné adrese www.EKOkalendar.cz. Byl spuštěn na začátku letošního roku a najdete v něm přes 200 mezinárodních dnů a svátků zaměřených na ochranu životního prostředí a ohrožených druhů. „Od začátku roku se nám podařilo získat již dvě desítky patronů jednotlivých ekologických svátků a věříme, že další se budou postupně přidávat,“ říká Radek Janoušek, jeden z autorů projektu. „Cílem EKOkalendáře je přispět k povědomí o ekologických mezinárodních dnech a svátcích, které nás mohou inspirovat k tomu, abychom změnili své chování a začali žít odpovědněji. Proto v něm naleznete také 365 EKOtipů na každý den, jako inspiraci ke konkrétním krokům, které může pro ochranu životního prostředí (ale i pro sebe či svoji peněženku), udělat každý z nás,” dodává. A stolní plánovací EKOkalendář pro rok 2024 v tištěné podobě lze již nyní získat na fanshopu spolku Ukliďme Česko.

Pojďte s námi v září uklidit naši Zemi

Úspěšná úklidová sezóna zdaleka ještě nekončí. Dejte si do kalendáře datum Celosvětového úklidového dne a přidejte se také. Stačí si vybrat úklidovou akci z vašeho okolí na webu www.UklidmeCesko.cz a v sobotu 16. září jdeme společně na to!“ vyzývají organizátoři.

Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2023 je
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Partnery akce jsou:
Garnier
ČEPS, a.s.
EKO-KOM, a.s.
PENNY Market
ŠKODA AUTO a.s.
Lesy České republiky, s.p.
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
E.ON Česká republika, s.r.o.
Skupina Saint-Gobain
DB SCHENKER
SAKO Brno
DPD CZ
CANON
ČEZ

Zdroj: www.uklidmecesko.cz

Radka Svatošová, Domácí soběstačnost

Milí diváci a čtenáři, srdečně vás zvu na křest mojí knihy - 1. 9. 2023 v 17:00 v Pardubicích a kdybyste se chtěli naučit něco víc nebo se inspirovat, můžete zde:

Vybírejte z témat přednášek, seminářů a workshopů 

Bylinky od kořenů k plodům, aneb bylinkaření v kostce (sběr, sušení a zpracování bylinek, ukázky výroby základních bylinkových přípravků - jak si připravit tinkturu, čaje, sirupy, oleje, masti, octy...)

Rok s bylinkami – jedlé a léčivé rostliny od jara do zimy

Jarní/letní/podzimní/zimní bylinky v kuchyni a domácí kosmetice

Jarní bylinky na doplnění vitamínů a očistu těla po zimě

Jedlé a okrasné květiny v našich zahrádkách 

Přírodní a léčivá zahrádka – jak na to

Bylinky v domácí kosmetice

Bylinky pro ženské a mužské zdraví

Bylinky a jedlé rostliny v naší přírodě od jara do zimy - co a jak sbírat a zpracovávat v přírodě po celý rok

Léčba lesem - jedlé a léčivé rostliny, houby, keře a stromy, energie stromů a přírody 

Rostliny magické, silové a sílu dávající

Bylinky na cestě k soběstačnosti

Bylinky a gemmoterapie

Bylinky pro podporu imunity a omlazení

Bylinky na hubnutí a detoxikaci těla 

Bylinky pro zdravé nervy a dobrý spánek

Ve znamení růže (povídání o královně květin a tvoření z okvětních lístků růží)

Čaje z domácích ingrediencí

Domácí výroba léčivých piv a fermentovaných nápojů z bylin

Cesta moudré ženy 

Den s bylinkami – tvoření z bylin a vycházka do přírody 

Poznávací vycházky do přírody:

Jedlé květy, listy, semena a kořeny 

Příroda  – naše lékárna

Léčba lesem

Ráda se s vámi domluvím i na dalších tématech akcí podle vašich představ a požadavků.

www.nasezelenalouka.cz

31. srpna - Světový den za ukončení speciesismu

World Day for the End of Speciesism (WoDES) je mezinárodní akce zaměřená na odsouzení speciesismu, což je diskriminace zvířat na základě jejich druhu. Koná se každoročně na konci srpna od roku 2015.

Speciesismus - společným prvkem většiny definic je, že speciesismus zahrnuje zacházení s příslušníky jednoho druhu jako s morálně důležitějšími než s příslušníky jiných druhů v kontextu jejich podobných zájmů. Některé zdroje specificky definují speciesismus jako diskriminaci nebo neodůvodněné zacházení na základě příslušnosti jednotlivce k druhu, zatímco jiné zdroje jej definují jako rozdílné zacházení bez ohledu na to, zda je zacházení oprávněné či nikoli. Richard Ryder, který tento termín vytvořil, jej definoval jako ,,předsudek nebo postoj zaujatosti ve prospěch zájmů příslušníků vlastního druhu a proti zájmům příslušníků jiných druhů." Speciesismus vede k přesvědčení, že lidé mají právo používat zvířata k vlastnímu užitku. Studie stále více naznačují, že lidé, kteří podporují vykořisťování zvířat, mají také tendenci podporovat rasistické, sexistické a jiné škodlivé názory, což podporuje víru v lidskou nadřazenost a skupinovou dominanci k ospravedlnění systémů nerovnosti a útlaku.

Mnoho filozofů tvrdí, že rozdílné zacházení s kravami a psy je příkladem speciesismu. Tvrdí, že příslušníci těchto dvou druhů sdílejí podobné zájmy a v důsledku toho by jim měla být věnována stejná pozornost, přesto jsou v mnoha kulturách krávy využívány jako dobytek a zabíjeny pro potravu, zatímco se psy se zachází jako se společenskými zvířaty.

Zvířecí práva jsou filozofií, podle níž má mnoho nebo všechna vnímající zvířata morální hodnotu, která je nezávislá na jejich užitečnosti pro lidi, a že jejich nejzákladnějším zájmům - jako je vyhýbání se utrpení - by se měl věnovat stejný zřetel jako podobným zájmům lidských bytostí. Obecně řečeno, a zejména v lidovém diskurzu, se termín ,,práva zvířat" často používá jako synonymum s ,,ochranou zvířat" nebo ,,osvobozením zvířat". Přesněji řečeno, ,,práva zvířat" se vztahují k myšlence, že mnohá zvířata mají základní práva na to, aby s nimi bylo zacházeno s respektem jako jednotlivci - práva na život, svobodu a svobodu před mučením, která nemohou být potlačena úvahami o celkovém blahobytu.

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Bojujeme dál. Pro zvířata.

„Průmyslové velkochovy devastují životní prostředí i naše zdraví. Musíme je ukončit. A to hned.“, říká Brian Cox, herec a vizionář Compassion in World Farming. © David Ho

Dobrý den,

prázdniny a dovolené stále vybízejí k odpočinku, v našem hnutí se však „okurková sezóna“ nekoná. Jak už víte, v červenci proběhlo důležité setkání OSN k posouzení a vyhodnocení potravinových systémů.

Je smutnou realitou, že lidstvo stále podceňuje fakt, že náš globální potravinový systém ubližuje zvířatům, škodí lidskému zdraví, způsobuje úbytek biodiverzity a klimatickou krizi a dokonce ohrožuje naše přežití na této planetě.

Řešení existuje, ale musíme jednat. A to co nejdříve. Podepište naši petici a řekněte světovým vůdcům, aby podpořili jasný záchranný plán pro náš potravinový systém, a zajistili tak zdravou budoucnost pro zvířata, lidi a planetu. Přidejte svůj hlas a sdílejte všude, kde se dá.

Podepsat petici

Setkání OSN

Setkání OSN k posouzení a vyhodnocení potravinových systémů bylo významným momentem, při kterém delegace členských států a další klíčoví hráči sdíleli svůj pokrok na cestě k transformaci potravinových systémů a také překážky, které jej brzdí. V úvodní řeči generální tajemník OSN António Guterres shrnul neblahou situaci: „Globální potravinové systémy nefungují. A škodí miliardám lidí. Více než 780 milionů lidí hladoví, zatímco téměř jedna třetina všech vyprodukovaných potravin se ztratí nebo vyplýtvá. A více než tři miliardy lidí si nemohou dovolit stravovat se zdravě.

A to mluvíme „jen“ o lidech. Součástí této pochmurné reality je ovšem i strádání miliard zvířat a celé planety. Připojte se prosím a přidejte svůj hlas. Čím více lidí naši petici podepíše, tím větší vliv budeme mít. Pokud neskoncujeme s velkochovy, skoncují ony s námi.

Podepsat petici

Z našeho nedávného průzkumu jasně vyplývá, že veřejnost není zdaleka dostatečně informovaná o rizicích, které velkochovy znamenají pro lidské zdraví. 26 % lidí v osmi státech včetně Česka si není vědomo hlavních zdravotních rizik spojených s vysokou spotřebou živočišných výrobků. A jen 17 % ví, že průmyslové velkochovy zvyšují pravděpodobnost vzniku epidemií a pandemií. Potřebujeme každou pomocnou ruku.

Náš globální ředitel Philip Lymbery měl na setkání OSN přednášku. I jeho slova byla varovná: „Lidstvo dle mého názoru nyní stojí před rozhodnutím: vyhynutí, nebo regenerace. Velice mě těší, že pan generální tajemník OSN znovu zopakoval svou výzvu k transformaci potravinových systémů a k ukončení této nesmyslné války proti naší planetě.“  

A to je přesně to, oč usilujeme! Ukončit nesmyslnou válku proti naší planetě. Pro zvířata a pro lidi.

Opravdu si vážím toho, že stojíte při nás. S velikým díkem a srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko


Zdroj: CIWF Česko

Světový týden vody

Jedná se o největší konferenci o globálních problémech s vodou. Světový týden vody je místem, kde lze zkoumat nové způsoby hospodaření s vodou a řešit největší výzvy lidstva: od potravinové bezpečnosti a zdraví po zemědělství, technologie, biologickou rozmanitost a klima.

SIWI již přes 30 let pořádá Světový týden vody. Dnes je to nejvlivnější hnutí na světě zaměřené na transformaci globálních problémů s vodou. World Water Week je přední konferencí o globálních problémech s vodou, která se koná každý rok od roku 1991. Týden přitahuje různorodou směs účastníků z mnoha profesních oblastí a ze všech koutů světa.

Světový týden vody 2023

Světový týden vody 2023 se koná od 20. do 24. srpna a jeho cílem je zasadit semínka změny. Připojte se k nám ve Stockholmu nebo online a získejte program plný relací na témata jako inovace, změna chování, technologie a správa věcí veřejných.

Na základě nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností z celého světa prozkoumáme, jak může být voda mocným nástrojem k řešení vodní krize, globálního vytápění, ztráty biologické rozmanitosti, chudoby a mnoha dalších problémů souvisejících s vodou.

Seznamte se s jeho programem.

Zdroj: worldwaterweek.org

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Poslední víkend v srpnu - Noc pro netopýry

Mezinárodní (dříve evropská) noc pro netopýry je osvětová akce zaměřená na ochranu netopýrů. Jedná se o akci s dlouholetou tradicí, která zaujala mnoho odborníků a celkem se této akce zúčastňuje na 40 států celého světa.

Fascinují vás netopýři - tajemní živočichové, kteří se přes den ukrývají na různých nenápadných místech a teprve večer vyletují ven? Rádi byste je blíže poznali? Chcete zpestřit dětem konec prázdnin? Navštivte Mezinárodní noc pro netopýry!

V naší republice se akce koná na desítkách lokalit. Aktuální program je zveřejňován vždy v průběhu července. Podívat se můžete také na reportáže z minulých ročníků. Lidé, kteří se zúčastní takovéto akce, mají možnost se seznámit se životem netopýrů, s možnostmi jejich ochrany i vědeckým výzkumem, dozví se, jak mohou sami pomoci. Vzhledem ke skutečnosti, že netopýři žijí s námi doslova pod jednou střechou, je dobré vědět o jejich skrytém způsobu života co nejvíc. Pokud budou lidé dobře informováni o životě a chování těchto nočních zvířat, může se společné soužití zlepšit.

Budete mít možnost seznámit se s pozoruhodným životem netopýrů, sledovat je pomocí speciální techniky nebo si je zblízka prohlédnout. Zároveň se dozvíte, co netopýry ohrožuje a jak jim lze pomoci. Program netopýřích nocí zahrnuje večerní vycházky do přírody, ukázky výzkumných metod (odchyt netopýrů do sítí, sledování pomocí ultrazvukového detektoru), přednášky s promítáním, prezentace ochočených hendikepovaných netopýrů i zábavné hry a soutěže pro děti. Na některých lokalitách se návštěvníci mohou zúčastnit také mimořádné noční prohlídky hradu, zámku či jeskyně.

Více také na: https://www.netopyrinoc.cz/

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

13. srpna - Mezinárodní den vlků

Na Mezinárodní den vlků chceme zdůraznit, jakou roli mají vlci v ekosystému a jak můžeme pracovat na udržitelné budoucí koexistenci s tímto druhem.

Na severní polokouli existují dva hlavní druhy: vlk etiopský (500 exemplářů) a šedý vlk (250 000 exemplářů). Jako společenská zvířata žijí a loví společně jako smečka, které vládne samec alfa a samice alfa. Vytí každého vlka je jedinečné, jako otisky prstů u lidí!

Jedním z nejúspěšnějších ochranářských příběhů v Evropě je přirozený návrat vlka do mnoha zemí. V některých oblastech Evropy byly vždy stabilní populace. Ve většině zemí však vlk zmizel v důsledku lidského pronásledování. V důsledku nárůstu jejich kořisti a lesního porostu a příznivé legislativy se populace vlků rychle rozvíjely. To přináší na mnoha místech pozitivní účinky na přírodu, ale také vyvolává obavy mezi lidmi. Vlci se někdy živí hospodářskými zvířaty, jako jsou ovce a skot, a proto dochází po staletí ke konfliktu s lidmi.

Nastolení ekologické rovnováhy

Mnoho vědců studovalo vliv vlků na ekosystémy. Slavný příklad z Yellowstone ukazuje, jak se chování kopytníků změnilo kvůli přítomnosti vlka. V důsledku toho došlo k proměně krajiny. Dalším příkladem je vztah vlků a moru prasat, nejlépe prozkoumaný na Slovensku. Vlci vyvádějí nemocné jedince, čímž zastavují šíření nemoci a zabraňují dalším propuknutím. Jiná studie zjistila, že vlci také snižují šíření tuberkulózy mezi divokými prasaty tím, že loví nakažené jedince. Někteří je tedy z dobrého důvodu nazývají ,doktory divočiny'. Vlk udržuje počet lišek pod kontrolou a umožňuje jejich kořisti (ptákům a hlodavcům) růst v populaci. Kromě toho zbytky po zabití vlků poskytují mrchožroutům potravu. A zvýšený počet divokých prasat, poškozujících zemědělská pole, se může snižovat, protože vlk je téměř jediným přirozeným nepřítelem.

Lidské konflikty kvůli vlkům

Evropská unie vyhlásila přísně chráněný status vlka. Země EU však určily, co tento stav prakticky znamená, zařazením druhů do různých příloh směrnice o stanovištích pro flóru a faunu. Země jako Slovensko a regiony Španělska proto mohou do určité míry vlky legálně vybíjet. Přesto i Španělsko v minulé sezóně zastavilo aktivity spojené s hubením vlků. Mezitím v mnoha dalších zemích nadále dochází k nezákonnému zabíjení vlků.

Co se ale stane, když vlci opustí přírodní chráněná území a toulají se v blízkosti lidských sídel? To je otázka, která v poslední době zaměstnává mnoho lidí. Lidé neustále degradují přirozená stanoviště pro vlky a další druhy. Těžba lesů, rozšiřování zemědělské půdy a urbanizace způsobují rychlý úbytek přírodních míst. Proto je nevyhnutelné, že se vlci stěhují ze svého přirozeného prostředí a hledají nová území. Přesto zvířata často končí v lidských sídlech, což může způsobit konflikty mezi lidmi a volně žijícími zvířaty.

Práce na soužití

Klíčovou otázkou tedy je, jak jsou lidé schopni zmírňovat konflikty a dopracovat se k soužití s vlky a další divokou zvěří. Například v roce 2018 se European Wilderness Society zúčastnila workshopu Platformy EU o soužití lidí a velkých šelem. Workshop se zabýval současným využitím finančních prostředků EU na podporu soužití lidí a velkých šelem a předcházení drancování hospodářských zvířat. Výsledkem workshopu byla řada doporučení, jak mohou organizace využít finanční prostředky EU k podpoře místních komunit a předcházení drancování dobytka. Aby se minimalizoval konflikt mezi člověkem a vlkem, měli by lidé uplatňovat následující doporučení:

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Nejmladší muž na Global Ranger Congress 2023 bude pravděpodobně Čech

Organizace JUSTICE FOR NATURE se rozhodla, že by si Honza Suchý , jakožto náš nejmladší člen, zasloužil za svoji práci v ochraně přírody být začleněn do týmu, který v říjnu 2023 odletí na Global Ranger Congress 2023 na Azorské ostrovy, kde budou hlavními tématy *Oceán, *Biodiverzita a *Klimatické změny.

Naše organizace má přislíben úžasný prostor v hlavním programu pro prezentaci Oko oceánu, což je jedinečná příležitost a čest pro celý JUSTICE FOR NATURE.

Naše tažení na světové úrovni začalo v roce 2018, kdy jsme se stali členy International Ranger Federation a o rok později úspěšně prezentovali monitorovací projekt Oko Země na 9. Světovém kongresu rangerů IRF v Nepálu. V té době byl Honza Suchý na prahu velké životní cesty v ochraně přírody a monitoroval společně s námi a slovenskými kolegy medvědy a vlky s programem Oko medvěda. Letos v únoru Honza rozjížděl program Oko tygra II v Nepálu společně s Petr Coubal .

Příběh tohoto mladého muže je úžasný. Když mu bylo 11 let, tak nás poznal na ZŠ Tyršova na ulici Kuldové v Brně na přednášce NEPZ a náš život a projekt ho zaujal jako kluka. V 15ti s námi začal spolupracovat a já v něm viděl jasný potenciál. V 16ti s námi odletěl jako talent NEPZ na Sumatru na projekty Green Life a Blue Life a mohl zažít vše na vlastní kůži. Od 17ti s námi monitoroval medvědy a od 19ti let se stal jedním z pilířů programu Oko medvěda společně se slovenskými kolegy. V 21 letech otevíral Oko tygra II v Nepálu. V roce 2023 je čekatelem na strážce přírody v Kraji Vysočina. V Česku je členem programu PEK, tedy Prevence environmentální kriminality. Je lektorem projektu NEPZ - Nejbohatší ekosystémy planety Země na českých školách. Filmuje, fotí, stříhá filmy. Slušné, ne?

Rád bych požádal ty, kteří ještě nepodpořili náš veledůležitý výjezd na Global Ranger Congress na Azory, aby tak prosím učinili pro našeho mladého kolegu Honzu Suchého, kterého většina z vás zná z internetu a sledujete jeho klipy ze slovenské divočiny. Honza měl nabyto na to stát se nejmladším členem Zásahového týmu pro medvěda hnědého na Slovensku v roce 2021, ale zákulisní tahy na Slovensku mu to znemožnily. V dnešní situaci zásahového týmu na Slovensku je asi lepší, že k tomu nedošlo. Těžko hodnotit.

Nyní máme společně možnost dát obrovskou příležitost a možnost mladému muži, který se za Justice for Nature a Českou republiku může stát pravděpodobně nejmladším členem Global Ranger Congress v historii.

Pokud pomůžete, tak se jedná o sumu 25 000 Kč na transparentní účet Oko oceánu:

2402435241/2010
* do poznámky dejte GRC - Azory
(jsme schopní vám vystavit doklad do odečtu z daní).

Pomůže každá pětistovka, díky. Budeme tam i vašimi zástupci.

Osobně jsem též oslovil několik firem jako HUSKY CZ či Forky's nebo třeba Cesty k sobě, tak uvidíme. Nyní oslovuji i vás, kteří cítíte, že je třeba dát nové generaci možnosti navázat na naši generační snahu o práci v ochraně přírody. Beru to jako povinnost.

Z celé této mise vzniknou fotky, klip, film, podcast, besedy, či program pro školy, tedy se budete mít na co těšit i Vy. Určitě bude z Azorů probíhat i živé vysílání.

Na Azory jedeme já, Zuzana Koloušková a Honza Suchý za Justice for Nature a Bosque para los Niňos, též za stráž přírody Vysočina, včetně našich sumaterských aktivit a za Slovensko a Prales

Deťom i slovenské strážce kolega Tomáš Šmátrala. Tato organizace podpořila i nás a my se rozhodli, že by jejich zástupce na této misi neměl chybět. Slovenská strana si shání finance po své slovenské linii, tak věřím, že je Slováci podpoří.

Jak sami vidíte, velká akce začíná a na Global Ranger Congress nebude chybět naše nejsilnější parta.

Děkujeme všem za podporu a spolupráci.

Zdroj: facebook.com/story

28. červenec - Světový den ochrany přírody

Světový den ochrany přírody se každoročně slaví 28. července a klade si za cíl vytvořit povědomí o nutnosti chránit životní prostředí, přírodní zdroje, rostliny a zvířata, kterým hrozí vyhynutí.

Historie a původ Světového dne ochrany přírody nejsou známy, ale hlavním cílem jeho oslav 28. července je zkoumat, jak lidé využívají přírodu, a podniknout kroky k její ochraně. Lidé čelí hněvu globálního oteplování, různých nemocí, přírodních katastrof, atd. v důsledku nadměrného využívání přírodních zdrojů.

Světový den ochrany přírody uznává, že zdravé životní prostředí je základem stabilní a zdravé lidské společnosti. Zachování zdrojů hraje důležitou roli při ochraně naší matky Země. Rovnováhu v přírodní kráse Země lze udržet zachováním různých složek přírody - vody, vzduchu, půdy, energie, vegetace, minerálů, fauny...

Abychom citovali známého ruského spisovatele Lva Tolstého, "Jednou z prvních podmínek štěstí je, že spojení mezi člověkem a přírodou nesmí být přerušeno."

Světový den ochrany přírody uznává, že zdravé životní prostředí je základem stabilní a produktivní společnosti a abychom zajistili blahobyt současných i budoucích generací, musíme se všichni podílet na ochraně, zachování a udržitelném hospodaření s našimi přírodními zdroji.

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

27. července - Vezměte pokojovku na vycházku

Vezměte svou pokojovou rostlinu na procházku po okolí, změňte tempo, dopřejte jí trochu čerstvého vzduchu a dejte šanci představit sousedům.

Mnoho lidí, kteří mají domácí mazlíčky, zejména psy, je často vidět, jak se procházejí po okolí nebo v parku a předvádějí je. Majitelé psů se často scházejí ve speciálních psích parcích, aby si povídali o svých různých plemenech a o tom, jak je na tom Rover s výcvikem nebo jak Fido řádí. když je doma sám. Ale lidé, kteří jsou zaměření spíše spíše na rostlinné než zvířecí mazlíčky, se mohou cítit trochu upozadění, protože by se také mohli chtít pochlubit světu kolem sebe svými malými ,,rostlinnými mazlíčky". Take Your House Plant For a Walk Day je tu, aby tuto situaci napravil a dal trochu prostoru těm lidem, kteří své rostliny prostě milují!

Historie Dne "Vezměte pokojovku na procházku"

Lidé pěstují pokojové rostliny již několik století. Kromě uchovávání zeleniny, ovoce a květin na venkovních zahradách byla myšlenka přenést rostliny k růstu dovnitř přitažlivá pro ty, kteří žili v méně příznivém prostředí. Koncem 17. století si umění pěstování rostlin v interiéru získalo popularitu a stalo se zajímavým koníčkem nebo zábavou. Nezanedbatelným je i pozitivní vliv pokojovek na zdraví jejich majitelů!

Až mnohem později se myslelo na Take Your Houseplant For a Walk Day. Tento den byl duchovním dítětem Thomase a Ruth Royových. Myšlenkou tohoto dne bylo oslavit rostliny a seznámit rostliny s jejich bezprostředním okolím a také by pro ně mohlo být i ozdravné.

Hrdí majitelé rostlin mohou využít této jedinečné příležitosti k tomu, aby se pochlubili svým listnatým kamarádem v okolí, když se uprostřed letních měsíců odehraje Take Your House Plant For a Walk Day. Majitelé rostlin mohou dokonce obdivovat rostliny ostatních a vyměňovat si příběhy a tipy na péči o rostliny - stejně jako majitelé domácích mazlíčků, ale je menší šance, že se navzájem pokousají, očichají nebo si označkují své území :).

Den "Vezměte pokojovku na procházku" nabízí ideální čas udělat něco, co je možná trochu šílené - a mít pro to perfektní výmluvu!

Jak oslavit Den "Vezměte pokojovku na procházku"

Užijte si jej s některými z těchto nápadů:

Vezměte své pokojové rostliny na procházku

Je zřejmé, že první věc, kterou musíte udělat, je shromáždit pár pokojových rostlin do ruky a projít se s nimi po okolí. Ti, kteří jsou vášnivými milovníky rostlin, by samozřejmě mohli zvážit zapřáhnutí malého vozíku nebo dokonce trakaře, aby bylo možné po bloku "vyvenčit" několik rostlin najednou! Zamiřte do místního parku a chvíli se jen posaďte, abyste zjistili, zda by se další milovníci rostlin se stejným nápadem mohli setkat při oslavě Dne "Vezměte pokojovku na procházku".

Zapojte se do dalších aktivit pro pokojové rostliny

Pro ty, kterým je koncept Dne "Vezměte pokojovku na procházku" trochu zvláštní, jistě existují konzervativnější způsoby, jak se zapojit. Rostliny mají tendenci růst po celý život a majitelé rostlin mohou tento den využít jako záminku k přesazení jakýchkoli rostlin, které by mohly být pro jejich květináče trochu velké.

Kromě toho můžete tento den využít jako důvod vzít svou rostlinu "na procházku" na nové místo v domě, možná tam, kde by mohla mít více (nebo méně) slunce, v závislosti na jejích potřebách. Nebo si vyberte oblíbenou rostlinu, která možná touží po změně, a vezměte si ji do práce, dejte ji na stůl a vneste do kanceláře trochu života!

Kupte si novou pokojovou rostlinu

Pro lidi, kteří ještě nevlastní pokojovou rostlinu, není lepší den, aby si ji přinesli domů a představili ji rodině, nebo třeba i sousedům...

#TakeYourHouseplantForAWalkDay

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

18. července - Světový den naslouchání

Spíše než pouhé naslouchání hovoru jiných lidí byl Světový den naslouchání vytvořen, aby upozornil na způsob, jakým lidé potřebují naslouchat světu kolem nás a zvýšil povědomí o životním prostředí a akustické ekologii.

Historie Světového dne naslouchání

Studium akustické ekologie začalo koncem 60. let 20. století. Tento obor se také nazývá ekoakustika nebo studie zvukové krajiny a podporuje porozumění vztahu mezi lidmi a jejich prostředím, zejména pokud jde o zvuk. Výsledkem této studie byl projekt World Soundscape Project (WSP), který se prakticky věnuje problematice hlukové zátěže a podpoře harmonie ve zvukovém prostředí.

První Světový den naslouchání se slavil v roce 2010 a od té doby se slaví každoročně. Jako den pro oslavu byl vybrán 18. červenec, protože jde o narozeniny R. Murraye Schafera, kanadského skladatele a jednoho ze zakladatelů hnutí akustické ekologie.

Jak pokračuje hnutí za ukončení hlukového znečištění a harmonizaci vztahu mezi lidmi a životním prostředím, Světový den naslouchání usiluje o to, aby si lidé tuto záležitost začali více uvědomovat a také jednat...

Jak oslavit Světový den naslouchání

Zapojte se do Světového dne naslouchání tím, že jej sdílíte s přáteli a rodinou a možná je pozvete na některé z těchto aktivit:

Vyhraďte si čas na poslech vaší zvukové scény

V závislosti na místě může být jednoduchým způsobem, jak oslavit Světový den naslouchání, věnovat se chvíli poslechu prostředí. Udělejte si procházku o samotě v lese nebo jeho části, ztište telefon a jen otevřete uši, abyste mohli poslouchat okolní svět. Poslouchejte vítr ve stromech, cvrlikání ptáků, hučení včel.

Uspořádejte Listening Party

Ať už v přestávce v práci nebo během vyučování ve škole, vytvořte prostor, který lidem umožní zbavit se shonu světa a uniknout hluku. Zajistěte, aby byla k dispozici zvuková stopa terénních nahrávek, které jsou přístupné všem v místnosti nebo jednotlivcům pomocí sluchátek.

Požádejte účastníky, aby zavřeli oči, uvolnili se, pozorně poslouchali a pozorovali, co slyší. Po sezení poskytněte příležitost k rozhovoru, aby účastníci mohli diskutovat o svých zkušenostech. Pak je povzbuďte, aby byli aktivnější a pozornější, pokud jde o pravidelnější naslouchání světu.

Snižte znečištění hlukem

Jednotlivci mohou být zmocněni k tomu, aby přijali opatření ke snížení znečištění hlukem několika jednoduchými způsoby. Zkuste vypnout (a vytáhnout ze zásuvky) spotřebiče doma nebo v kanceláři. Při používání hlučných strojů, jako jsou pračky nebo myčky nádobí, zavřete dveře. Jízda na kole místo jízdy autem je skvělý způsob, jak snížit hlukovou zátěž.

Komunitní aktivisté by se mohli chtít zapojit do Světového dne naslouchání tím, že se zapojí do příležitostí ke snížení znečištění hlukem na místní úrovni. Kampaň za hromadné vysazování stromů (které pohlcují hluk), budování protihlukových bariér v blízkosti dálnic, propagace lepšího designu produktů a požadování zón pouze pro pěší.

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Seriál: Zac Efron nohama na Zemi/Down to Earth with Zac Efron

Cestopis se Zacem Efronem nejen o ekologii.

Tento seriál se zabývá udržitelností hromadného stravování, ekologickým zemědělstvím a ochranou přírody ve všech jejích formách.

Snaží se ukázat místa a organizace, které jsou schopny všechny tyto hlediska skloubit dohromady.
Můžete se těšit na zcela amerického moderátora, který se užasle podivuje nad vším.

Za mě vede druhá série, která nese název: U protinožců/Down Under

Více o seriálu na Česko-Slovenské filmové databázi: www.csfd.cz

Autor: Iva Kukačková

Splňme slib kaprům

Dobrý den,

nejprve bych Vám chtěla popřát krásné léto plné odpočinku a zábavy. A poděkovat za vše, co pro zvířata děláte, za hlas, který jim propůjčujete.

Možná si právě užíváte dovolenou a já Vás nechci zdržovat od letních kratochvílí, tak dnes jen krátce: Ještě letos na podzim bychom chtěli předat v parlamentu naši petici za zákaz prodeje živých ryb, aby už letošní vánoční svátky byly o trochu soucitnější. Pokud Váš podpis zatím chybí, můžete ho přidat právě teď.

PODEPSAT PETICI

Až se budete koupat někde v rybníce a otře se o Vás třeba právě kapr, možná Vám tím chtěl jen připomenout, že i on je živá a cítící bytost.

My v Compassion jsme dali rybám slib, že uděláme vše pro to, abychom zmírnili jejich utrpení. Přidáte se k nám?

HLAS PRO KAPRA

Moc by nám také v našem úsilí pomohlo, pokud tuto petici zasdílíte.

To je ode mě pro tentokrát vše. Mnohokrát děkuji, že na zvířata nezapomínáte ani o prázdninách!
Srdečně zdraví

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Autor: CIWF, Česko
Zdroj: CIWF Česko

Sdíleno s laskavým svolením autora.

Zvířata a schopnost cítění

Co znamená, že jsou zvířata schopna cítění?

Znamená to, že si dokáží uvědomovat své pocity a emoce. Může se jednat o negativní pocity, jako je bolest, frustrace a strach. A můžeme tedy předpokládat, že zvířata jako tvorové schopní cítění dokážou vnímat i pocity pohodlí, potěšení, spokojenosti a možná dokonce také velké radosti a štěstí.

Věda odhalila u hospodářských zvířat několik zajímavých schopností:

Vědci jsou přesvědčeni, že schopnost cítění je pro zvířata nezbytná k přežití a umožňuje jim:

Rostoucí zájem vědců o vnímavost zvířat přináší výsledky, které mnoho z nás už dlouho tušilo. A sice, že velké množství zvířat jsou tvorové schopní myslet a vnímat, kterým není jedno, co se s nimi děje.

,,TVORŮM SCHOPNÝM CÍTĚNÍ ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK SE CÍTÍ"

John Webster, emeritní profesor na bristolské univerzitě

Proč záleží na tom, že jsou zvířata schopna cítění?

Zvířata se vyvinula tak, aby dokázala co nejlépe obstát v divoké přírodě. Základní motivace a vzorce chování hospodářských zvířat se příliš nezměnily ani po tisících let domestikace. 

Průmyslový způsob zemědělství velmi často zcela přehlíží potřeby zvířat a ignoruje, že jsou schopna trpět. V důsledku toho bývá velmi mnoho zvířat rutinně vystavováno bolesti a deprivaci.

Na celém světě se chová každý rok 80 miliard hospodářských zvířat na maso, mléko a vejce. Většina z komerčně chovaných zvířat je zavřená v klecích, úzkých kotcích nebo přeplněných halách. V takto omezujících podmínkách mají zvířata velmi málo nebo žádné možnosti věnovat se svým přirozeným projevům chování, jež jsou pro ně velice důležité.

V zemědělských systémech a praxi se musí neodkladně začít používat metody, které přiznávají zvířatům schopnost cítění a věnují maximální pozornost jejich potřebám. 

Více si přečtěte v naší souhrnné zprávě: Zastav se, dívej se, poslouchej - poznávání schopnosti cítění hospodářských zvířat  (v angličtině) Stop, Look, Listen – recognising the sentience of farm animals.

Zapojit se do boje proti průmyslovým velkochovům nemůže být jednodušší. Začněte odebírat e-mailové novinky od Compassion in World Farming Česko a neunikne vám jediná naléhavá kampaňová akce a ani žádné další způsoby, jak můžete pomoci ukončit týrání hospodářských zvířat.

Autor: CIWF, Česko
Zdroj: CIWF Česko

Červenec - Měsíc bez plastů

Červenec byl vyhlášen celosvětovým měsícem bez plastu. Plasty mají dlouhou životnost, a proto se v přírodě dlouho rozkládají. Velkým problémem je tak enormní množství odpadu vyskytující se po celém světě včetně oceánů. Problém s plasty je však mnohem větší - drobné částečky rozpadajícího se plastu - tzv. mikroplasty lze dnes najít úplně všude - v půdě, vodě i v tělech zvířat a lidí.

Krabičky od všeho možného, potraviny, kosmetika? To všechno má na sobě tolik plastových obalů, že to často zdravý rozum nebere. Proto už od roku 2011 existuje výzva s názvem Plastic Free July, která má jednoduchý cíl - redukovat během tohoto měsíce užívání plastů.

Nemusíš být ekologický aktivista/ka, aby ti přišlo, že do ,,žluté" popelnice chodíš s plnou náručí nějak často. Drobných kroků, které můžeme všichni dělat, je naštěstí po ruce pořád dost. A nemusí jít vůbec o radikální opatření. Ani nemusíš zhoršit svou životní úroveň. Stačí najít alternativní řešení, které je kolikrát i zdravější a levnější. A věřte, že když zjistíme, jak snadné to je, konec července nás v této výzvě nezastaví.

Co konkrétně můžeš podniknout ty?

Nejlépe si dej nějaké konkrétní předsevzetí. Ale neomezuj se jen na něj a na dnešek. Snaž se všechny tyto věci začlenit do svého každodenního života, aby se staly návykem, každodenní rutinou. A snaž se k tomu přesvědčit i ostatní. Zde je několik tipů, jak lze omezit spotřebu plastů:

Nejen Měsíc bez plastů...

Dalších zhruba 180 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den...

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Pomozte zastavit krutou přepravu zvířat

Dobrý den,

dnes mám pro Vás důležitou zprávu. Příští týden touto dobou spustíme celosvětovou akci za zákaz dálkové přepravy živých zvířat. A já bych byla moc ráda, kdybych mohla počítat i s Vaší účastí.

Vám to zabere sotva minutu, ale možný dosah této akce je dalekosáhlý. Společně můžeme proměnit budoucnost pro hospodářská zvířata v EU. K lepšímu.

ULOŽIT DO KALENDÁŘE

Co se bude dít?

14. červen je Mezinárodní den STOP přepravě zvířat. A právě v tento den si vezmeme na mušku ministry, kteří se snaží blokovat novou legislativu nadobro zakazující vývoz živých zvířat z EU. Uložte si datum do kalendáře a já se Vám za týden ozvu s podrobnostmi, jak se zapojit. K vidění budou také dosud nikdy nezveřejněné záběry z přepravy, ale nebojte, nevyskočí na Vás hned po otevření e-mailu.

POČÍTEJTE SE MNOU

Bez Vás to nezvládneme Jedinou možností, jak prosadit nový zákon zakazující vývoz živých zvířat, je přesvědčit blokující ministry, aby se rozhodli správně. A to jim musíme říct všichni, každý z nás.

Děkuji za vše, co děláte pro hospodářská zvířata!

Se srdečným pozdravem
Romana Šonková
CIWF Česko

P.S.: Zapište si 14. červen do kalendáře a čekejte na e-mail s pokyny pro zapojení do akce. Společně můžeme kruté vývozy živých zvířat poslat do zapomnění.

Autor: CIWF, Česko
Zdroj: CIWF Česko

Čas myslet i na kapry

Dobrý den, začíná červen, léto, brzy budou prázdniny. Vím, že Vánoce máme všichni zasunuté v hlavě až kdesi vzadu. Ale další generace kaprů, kterou letos čeká výlov, transport a stánkový prodej, už teď roste v rybnících. Nechci se rozepisovat o tom, jak těžký je život intenzivně chovaných kaprů – rybníky v mnohém bohužel připomínají spíš velkochovy. Dnes bych Vás chtěla poprosit o Váš hlas pro kapra, abychom kaprům ulehčili alespoň tu úplně poslední fázi života.

PODEPSAT PETICI

Naší peticí usilujeme o zákaz prodeje ryb v živém stavu. Tedy o to, aby už nebylo možné koupit si rybu živou. Chceme kapry uchránit před těžkým osudem, který je v rukou zákazníka mnohdy čeká: přenášení dusícího se kapra v igelitce, jeho přechovávání v naprosto nevhodných podmínkách ve vaně chlorované vody a nakonec laická porážka, hodně často bez pořádného omráčení. Jeho poslední dny, hodiny a minuty v sobě mohou mít více utrpení, než celé ty tři či čtyři roky života, které jim předcházely.

Pojďme to společně změnit a ušetřit kapry zbytečného strádání. Už na podzim bychom chtěli naši petici předat v parlamentu, ale zatím nemáme dostatek podpisů. Proto potřebujeme i ten Váš, aby petice měla u politiků a političek co největší váhu.

PODEPSAT PETICI

Je nejvyšší čas tuhle zbytečnou krutost ukončit. Aby už ty letošní Vánoce přinesly o kapku méně trápení a o kapku více radosti nám všem, kterým na zvířatech záleží. Věřím, že díky takovým, třebaže dílčím změnám společně probouzíme soucit ke zvířatům v mnohem více lidech. Protože budoucnost je soucitná. Děkuji Vám za podporu a srdečně zdravím.

Se srdečným pozdravem
Romana Šonková
CIWF Česko

Autor: CIWF, Česko
Zdroj: CIWF Česko

Slavíme 50. výročí Světového dne životního prostředí

5. červen jako Světový den životního prostředí ustanovilo v roce 1972 Valné shromáždění Organizace spojených národů. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je tento svátek považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem akce je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy současnosti. Rok 2023 je jubilejním 50. výročím Světového dne životního prostředí a pro letošek se svátek zaměřuje na řešení znečištění životního prostředí plasty pod heslem #BeatPlasticPollution.

Každý rok se na celém světě vyrobí více než 400 milionů tun plastů, z nichž polovina je navržena tak, aby byla použita pouze jednou. Z toho je méně než 10 procent recyklováno. Zhruba 19-23 milionů tun plastů ročně skončí v jezerech, řekách a mořích... Mikroplasty - drobné plastové částice o průměru až 5 mm - si nacházejí cestu do potravin, vody a vzduchu. Odhaduje se, že každý člověk na planetě zkonzumuje ročně více než 50 000 plastových částic - a mnohem více, vezmeme-li v úvahu inhalaci. Odhozený nebo spálený jednorázový plast poškozuje lidské zdraví a biologickou rozmanitost a znečišťuje každý ekosystém od vrcholků hor až po dna oceánů. S dostupnými vědeckými poznatky a technologiemi pro řešení tohoto problému musí vlády, firmy, neziskové společnosti a další zúčastněné strany rozšířit a urychlit opatření k vyřešení této krize. A Česká republika nechce zůstat pozadu?

Plasty omezují i velcí firemní ,,hráči"

Komerční banka je lídrem v udržitelnosti mezi českými bankami. Svůj dopad na životní prostředí se snaží zmírňovat vlastními iniciativami, například pravidelně měří a audituje svoji uhlíkovou stopu. Oproti roku 2019 ji snížila už o 44 % a směřuje k uhlíkové neutralitě do roku 2026. Už léta redukuje svůj odpad, nevyužívá jednorázové obaly. Vydává platební karty z 85% a nově i ze 100% recyklovaného plastu. "Našim klientům nabízíme už několik let karty z 85% recyklátu a v nové éře bankovnictví i nejekologičtější platební kartu, která je vyrobena ze 100% recyklovaných materiálů. Celkem už naši eko kartu vlastní 760 000 klientů", uvádí Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro Strategii značky a komunikaci. V obchodní oblasti nabízí například odpovědné investování, výhodné úvěry na udržitelné technologie pro jednotlivce i podniky. Iniciovala vznik několika velkých projektů, které životnímu prostředí pomáhají - například sdílení bankomatů s ostatními bankami nebo vznik platformy Udržitelný e-shop, na kterém se podílí společně s Visa a Heureka. A právě s Udržitelným e-shopem se můžete zapojit do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo sluchátka. Stačí mít kartu Visa od Komerční banky a nakoupit s ní na vybraném udržitelném e-shopu. Informace o soutěži a projektu na https://www.udrzitelnyeshop.cz/

Co konkrétně můžete podniknout vy?

Nejlépe si dejte si při příležitosti Světového dne životního prostředí nějaké konkrétní předsevzetí. Ale neomezujte se jen na něj a na dnešek. Snažte se všechny tyto věci začlenit do svého každodenního života, aby se staly návykem, každodenní rutinou. A snažte se k tomu přesvědčit i ostatní. Zde je několik tipů, jak lze omezit spotřebu plastů:

Nejen Den životního prostředí...

Dalších zhruba 180 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den...


Více o udržitelných aktivitách patrona Světového dne životního prostředí - Komerční banky se dočtete více třeba v Reportu o udržitelnosti, který Komerční banka každoročně vydává:

https://www.kb.cz/cs/o-bance/podnikame-udrzitelne
https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/podnikame-udrzitelne#report-udrzitelnosti

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora