Soucitná kuchařka

Udržitelná strava, udržitelné recepty

Objevte radost z vaření s naší novou rostlinnou kuchařkou, která nabízí přibližně dvacet snadno dostupných a zdravých receptů.

Vydejte se na cestu plnou lahodných chutí a barev a přidejte do svého jídelníčku více rostlinných jídel, která potěší vás i vaši rodinu. Stáhněte si ji a začněte prozkoumávat nové kulinářské obzory!

STÁHNOUT KUCHAŘKU

Zdroj: CIWF Česko

Sdíleno s laskavým svolením autora

Matka Země

Poslední dny mi často přichází stejná myšlenka-jakési volání o pomoc. Nejdříve to byl jen tenounký hlásek ale teď už je to úpěnlivé volání. Vím, že to Matka Země volá. Trpí chaosem který teď panuje všude kolem. Pojďme ji potěšit a poslat ji kus dobra, té mocné a všeléčící energie lásky!

Možná si myslíte, že jedinec nemá takovou moc pohladit a potěšit naši Matku... ale věřte, že každý jeden člověk má obrovskou moc a sílu věnovat kus svojí energie Matce nás všech. Pokud chcete pomoci, udělejte to... vrátí se vám ihned v dobrém pocitu. Pojďte vykonat rituál lásky. Pojďte tímto jednoduchým způsobem poďekovat mocné Matce Přírodě za vše co nám dopřává každý den! Poděkujme za to, že právě my jsme ti vyvolení jenž dostali svatý grál-dar života na téhle překrásné planetě!

Zapalte si svíčku a pohodlně se posaďte. Zavřete oči a dlaně dejte tak, jako byste v nich měli kopací míč. Představte si, že ve svých dlaních ale místo míče třímáte naši Matku-naši překrásnou modrou planetu. Pošlete ji ze svého srdce přes své dlaně energii lásky a tepla. Po chvíli soustředění ucítíte jak energie proudí, ucítíte teplo vašich dlaní. Poděkujte v duchu nebo nahlas za vše, co vám planeta dává. Usmějte se na ni z výšky a pohlaďte ji, polaskejte stejně jako dítě hladí a laská svou matku. Buďte hodní na ní, jelikož ona je hodná a trpělivá na nás... své děti. A že jí dáváme pořádně zabrat!

Můžete opakovat každý den, jako mantru. Jako záměr před meditací apod.

Děkuji

S úctou vaše čarodějnice Kirké

Autor: Kirké Vědma
Zdroj: FB Kirké Vědma 

Sdíleno s laskavým svolením autora

Víkend otevřených zahrad v roce 2024 bude 8. a 9. června

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Cílem události bylo poskytnout veřejnosti příležitost alespoň jednou v roce navštívit jinak uzavřené zahrady a dvorky Londýna. Nápad se shledal s nadšením, po několika ročnících uspořádaných v Británii, se pomalu začal šířit i do dalších měst a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu zapojujeme i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Rádi bychom v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.

Chceme zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech, prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. Veřejnost se při této příležitosti může seznámit s přístupem odborníků v otázkách zeleně a získat tak nový pohled na její funkci a význam.

V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně - ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. 

Víkend otevřených zahrad a VSTUPNÉ

Pro mnoho lidí může být zavádějící celý název akce a mohou se domnívat, že vstup do zahrady je zdarma. Myšlenka byla přebrána z Anglie a stejně tak její název. V Anglii se otevírají běžně nepřístupné zahrady, tedy ty, do kterých se během roku běžně nedostanete, v tom spočívá "otevřenost". Ale neznamená, že vstup do zahrad je zdarma. Lidé si v Londýně kupují průkaz, který jim umožňuje do těchto zahrad vstoupit.

V České republice tolik takových zahrad nemáme a tak se snažíme během Víkendu lidem poskytnout nadstandardní program v podobě komentovaných prohlídek, koncertů, divadla a podobně. Cílem akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře. Vstupné je na majitelích zahrad. A mnohdy je ze vstupného hrazen doprovodný program, komentované prohlídky, hudební a divadelní představení,atd. které dotvářejí atmosféru zahrady při této "slavnosti".

Proto se prosím nezlobte, pokud bude o Víkendu v některých zahradách vstupné vybíráno.

Více informací a konkrétní zapojené zahrady naleznete na webu organizátora - https://www.vikendotevrenychzahrad.cz

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Evropské volby jsou za rohem

Kterým kandidujícím záleží na zvířatech?

Dobrý den,

dnes začnu otázkou: Už víte, koho budete volit do Evropského parlamentu? Věřím, že právě Vám nemusím vysvětlovat, jak důležitý je pro zvířata Váš hlas v blížících se volbách. Příští volební období totiž rozhodne, co bude dál s nesplněným závazkem ukončit veškeré klecové chovy a s celým balíčkem legislativy na zlepšení života zvířat v dalších oblastech, jako je přeprava zvířat nebo ochrana vodních živočichů.

Abychom Vám usnadnili případné rozhodování, zjistili jsme postojenejslibnějších kandidujících z politických stran a uskupení s největším volebním potenciálem k vybraným tématům ochrany zvířat.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Už víme, kdo bude zvířata v případě zvolení hájit. A také jsme bohužel zjistili, že některým kandidujícím i celým stranám ochrana zvířat nic neříká a není pro ně důležitá. Neozvali se nám, navzdory tomu, že je stovky lidí, možná i Vy, osobně vyzývaly, ať se přihlásí nebo alespoň vyjádří k našim požadavkům.

Kdo by podpořil lepší život zvířat?

K nejvíce závazkům na ochranu zvířat se přihlásili kandidující ze dvou stran: Zelených a Pirátů. S malým odstupem následují kandidující z koalice SPOLU.

A kdo by nejspíš zachoval staré pořádky?

Strany, které se navzdory všem apelům k žádné podpoře nepřihlásily, jsou Přísaha a Motoristé, Stačilo! a STAN. Téměř žádnou podporu nepřislíbili ani kandidující za ANO.

Veškeré výsledky, včetně vyjádření kandidujících, najdete přehledně na webové stránce Evropa pro zvířata.

PŘEJÍT NA VÝSLEDKY

Jsem moc ráda, že jsme na téhle důležité kampani spolupracovali s NESEHNUTÍm, OBRAZem a Svobodou zvířat, s nimiž jsme se shodli na společných požadavcích.

Věřím, že výsledky našeho snažení pomohou Vám i dalším lidem, kterým záleží na zvířatech, k informovanému rozhodnutí, komu 7. a 8. června dát svůj hlas.

Každé zvíře si zaslouží život, který stojí za to žít, a příští Evropský parlament na tom může hodně zapracovat!

Předem Vám děkuji, že na zvířata nezapomenete, až půjdete k volbám, a přeji zvířatům, ať je výsledek co nejlepší!

Se srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Duše lípy

Brzy začnou rozkvétat lípy a to je přesně ta doba, kdy můžete nejvíce slyšet a cítit (někdy dokonce i vidět) dévu, která je duší lípy.

Lípa je starým posvátným stromem, je ženským protějškem dubu. Je spojena s Velkou Matkou.

Lipové květy se, kromě léčivých vlastností, využívají také pro přivolání lásky nebo odstranění negativní energie.

Říká se, že dévové stromů vidí, co nás souží a dokáží nám pomoci.

Zkuste někdy požádat o pomoc přímo ducha onoho stromu.

Pokud vás vyslyší, prožijete vzácný okamžik a ucítíte doslova proud obnovující energie.

Nezapomeňte ale také na to, že nelze od stromů, a celkově od celé přírody, jen brát.

Plně postačí vrátit trochu lásky a vděčnosti. Nemusíte je objímat, zpívat jim, předávat nebo dobíjet je nějakou svojí energií (to prosím nikdy nedělejte). Jen buďte.

Lena

Autor: cottagewitchapothecary.cz
Zdroj: cottagewitchapothecary

Sdíleno s laskavým svolením autora

22. květen - Mezinárodní den biodiverzity

22. květen se po celém světě slaví jako Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Tento den nám připomíná, jaký význam má pro lidskou společnost i planetu biodiverzita, tedy přírodní bohatství zahrnující rozmanitost všech genů, druhů i ekosystémů.

Již přes tři desítky let si lidé po celém světě připomínají důležitost podpory biologické rozmanitosti pro zajištění udržitelného rozvoje. Ochrana přírodní pestrosti (biodiverzity) je nezbytnou součástí toho, jak se vyrovnat s klimatickými změnami, omezit šíření nových nemocí nebo jak zabezpečit dostatek potravin a vody. Cílem Světového dne biodiverzity je informování veřejnosti a zvýšení porozumění o problémech souvisejících s biologickou rozmanitostí.

Světový den biodiverzity, tedy den biologické rozmanitosti či pestrosti, byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na počest dne, kdy byla vytvořena Mezinárodní úmluva o biologické rozmanitosti, tedy 22. května 1992. V ČR vstoupila Úmluva v platnost 3. března 1994. Česká republika stejně jako další státy i celá EU v návaznosti na Úmluvu strategie ochrany biologické rozmanitosti připravují a realizují jednotlivá opatření pro snížení ohrožení přírody a zachování její hodnoty. Aktuální Strategie biologické rozmanitosti EU do roku 2030 zahrnuje například cíle posílení ochrany a zlepšení stavu chráněných území, ale i zemědělské krajiny, lesů, městského prostředí apod. Z hlediska obnovy přírody bude pracovat také na navrácení funkcí řadě poškozených ekosystémů, přírodních stanovišť, záchraně či udržení dobrého stavu druhů i odstranění invazních druhů. Česká republika se na plnění těchto cílů aktivně podílí.

Významným projektem, který v současné době přispívá k zachování biodiverzity, je projekt Jedna příroda, jehož cílem je omezit úbytek biologické rozmanitosti v České republice a obnovit degradované služby ekosystémů. Projekt, financovaný z programu LIFE, se zaměřuje na zajištění efektivnější péče v chráněných územích soustavy Natura 2000 a hodnocení jejich socio-ekonomických přínosů. Jen v roce 2021 se podařilo na podporu zachování či zlepšení stavu české biodiverzity provést 1 478 různých opatření na téměř 850 hektarech v 84 evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

Podpoře biodiverzity u nás se věnují desítky dalších projektů a aktivit vlastníků pozemků a dalších soukromých subjektů, státních a samosprávných institucí a nevládních neziskových organizací. Projekty jsou financovány například z Operačního programu Životní prostředíProgramu péče o krajinuNorských fondů či ze zmíněného unijního programu LIFE. Tradiční národní Program obnovy přirozených funkcí krajiny se podařilo finančně posílit o 1,23 miliardy korun z evropského Národního plánu obnovy.

Do ochrany biodiverzity se mohou zapojit i jednotlivci. Základem je chovat se k přírodě šetrně. Pomůže například i odnášení odpadků z procházek přírodou. Majitelé zahrady nebo louky prospějí např. tím, že ponechají některé části zatravněných ploch bez intenzivního kosení a dají tak nejen chráněným druhům a opylovačům prostor k životu - jak nato doporučí kupříkladu program Živá zahrada realizovaný Českým svazem ochránců přírody. Biodiverzitu lze podpořit i ve městech a sídlech, třeba obnovou a péčí o zeleň, zaléváním. Na domě je možné vyvěsit budku pro ohrožené rorýse nebo netopýry. Ve svém okolí můžete těmto druhům pomoci i mapováním jejich výskytu, aby nedošlo k jejich ohrožení při přestavbách a zateplování. Pomoci můžete také s řešením úhynu ptáků v důsledku nárazů do skleněných ploch. I na výletě v přírodě se lze zapojit do monitoringu a pozorování druhů živočichů a rostlin. Stačí si stáhnout aplikaci BioLog a zaznamenat nálezy. Další tipy na každý týden uvádí přehledná a graficky příjemně zpracovaná publikace 52 tipů pro biodiverzitu, vydaná Evropskou komisí.

Úmluva o biologické rozmanitosti a ochrana biodiverzity

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Společně jsme to zvládli! Velká Británie zakázala vývoz živých zvířat

S velkým nadšením s vámi dnes sdílíme obrovskou novinu. Po více než 50 letech našeho boje za zákaz krutého obchodu se zvířaty konečně prošel finální fází v Parlamentu návrh, který zakáže vývozy živých zvířat z Velké Británie. Je to monumentální vítězství pro zvířata a důvod k oslavám. 

KONEC JEDNOMU UTRPENÍ

Jakmile začne zákon platit, nebude již možné vyvážet zvířata z Velké Británie na porážku či výkrm. Konečně se oficiálně ukončí ten zastaralý, zbytečný a krutý obchod, kvůli kterému musely miliony zvířat trpět a umírat na dlouhých, vyčerpávajících a stresujících cestách, namačkané v dopravních prostředcích. 

NEUTUCHAJÍCÍ PODPORA

Přijetí tohoto zákona je výsledkem neutuchající podpory našich nezdolných příznivců, kteří po více než padesát let organizovali velké, bouřlivé protesty v přístavech, jichž se zúčastnili lidé všech věkových skupin. Organizovali jsme hojně navštěvovaná shromáždění, na nichž vystupovali poslanci i významné osobnosti, a také jsme uveřejnili několik utajených investigací, které odhalily děsivou realitu vývozů živých zvířat. A pořádali jsme i mnoho dalších akcí, abychom k tématu přitáhli pozornost, například putovní roadshow, a nespočet petic, které vyzývaly vládu Spojeného království, aby obchod s živými zvířaty ukončila. 

Naše kampaň pro zákaz vývozu živých zvířat se těšila stálé podpoře známých celebrit včetně naší patronky, Joanny Lumley, která se raduje: „Konečně, konečně, konečně můžeme slavit, že žádné živé hospodářské zvíře už se nebude vyvážet z našich břehů na dlouhé, strašlivé cestě na výkrm či porážku. Celé dekády jsme s Compassion in World Farming neúnavně pracovali na tom, abychom přitáhli co největší pozornost k této kampani.

Jsme hluboce vděční vládě, že se konečně odhodlala k tomuto kroku, a našim podporovatelům za to, že se nikdy nevzdali. Jsem tak hrdá, že můžu říct: společně jsme zakázali vývoz živých zvířat!“ 

POCTIVĚ VYBOJOVANÉ VÍTĚZSTVÍ 

Náš globální ředitel Philip Lymbery radostně poznamenává: „Dnešek je velkým, dlouho očekávaným dnem, a měli bychom slavit. Celá desetiletí musela hospodářská zvířata trpět na těchto nesmyslných a vyčerpávajících cestách na kontinent. Ale tomu je konec! Jsem neskutečně hrdý na naše podporovatele, díky jejichž odhodlání a vytrvalosti jsme si toto vítězství poctivě vybojovali. 

Prosadit tento zákon nebylo vůbec jednoduché a na cestě jsme narazili na spoustu překážek. Ale je úlevné vědět, že tato příšerná praktika nadobro skončí, a gratulujeme předsedovi vlády a jeho vládě, díky nimž se to stalo skutečností.

Yvonne Birchall z organizace Kent Action Against Live Exports (KAALE) říká: „Již 29 let demonstruje KAALE a její příznivci před britskými přístavy, když jsou na lodě směřující do Evropy nakládána živá zvířata. Bylo opravdu srdcervoucí sledovat, jak jsou tato zvířata násilím nakládána do kamionů.

Bez ohledu na počasí a denní dobu se KAALE účastní těchto plaveb a naši členové jsou posledními přátelskými tvářemi, které miliony zvířat před vývozem spatří. Jsme rádi, že zákon konečně tento krutý obchod zakáže a obyvatelé Kentu proti němu již nebudou muset bojovat.

Nový zákon bude dalším přírůstkem mezi přibývající zákony na ochranu welfare živých zvířat podstupujících dlouhé a zbytečné cesty. Austrálie se zavázala k ukončení vývozu ovcí do roku 2028 a v loňském roce brazilský soud zakázal vývoz živého skotu z tamních přístavů. I nadále budeme pracovat v rámci EU, aby byl tento krutý obchod zakázán zde i v Severním Irsku. 

DEN JAKO STVOŘENÝ K OSLAVÁM

Jen díky tvrdé práci a pevnému odhodlání spousty lidí budou britská zvířata ušetřena dlouhých, úmorných cest přes celou Evropu a ještě dál. Společně jsme to dokázali – ukončili jsme vývoz živých zvířat!

Zdroj: CIWF Česko

18. května - Den otevřených lesů

Vysvětlit nejčastější mýty, kterým veřejnost v souvislosti s hospodařením v lesích podléhá. To je jeden z hlavních záměrů, se kterým Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), pořádá akci ,,Den otevřených lesů". 

Vydat se do lesa může každý a kdykoliv. Ale den, kdy pro vás vlastníci obecních, soukromých a církevních lesů prostřednictvím akce pro veřejnost osobně "otevírají" své lesy? Takový den je jen jeden! Nejbližší termín připadá na sobotu 18. května 2024.

Udělejte si čas na akci "Den otevřených lesů", kterou již tradičně pořádá SVOL se svými členy.

Čeká vás setkání s lidmi, kteří váš oblíbený les vlastní, pečují o něj a hospodaří v něm.

Na různých místech v republice jsou pro návštěvníky nachystané komentované procházky v lese, ukázky lesnických prací, zalesňování, lesní pedagogiky a na větších majetcích mnohde i občerstvení, soutěže pro děti nebo další aktivity.

Přijďte na akci Den otevřených lesů, kde se to všechno (a ještě mnohem víc) dozvíte.

Přímo ve "svém" oblíbeném lese strávíte krásné chvíle. Můžete si pohovořit s majitelem lesa o všem, co vás ohledně péče o les zajímá a navíc si některé lesnické činnosti i sami vyzkoušíte. Přijďte udělat něco pro přírodu a zároveň ukázat dětem, jak se k lesu nebo v lese chovat.

Podívejte se, jak se Den otevřených lesů v roce 2023 vydařil.

Na co se můžete těšit?

Pro děti jsou připraveny poznávací stezky s lesní tématikou, kde se mimo jiné dozví, kolik toho les celé společnosti poskytuje, a že je to možné jen díky správnému trvale udržitelnému hospodaření. Těšit se můžete také na ukázky práce s těžkou technikou i koňmi, výcvik dravců nebo na setkání s lesníky, kteří vám předvedou příklady jejich práce (od sázení stromků přes péči o ně až po těžbu). Budete mít možnost vyrábět ze dřeva a lesních plodů a ochutnat místní dobroty.

Program akce se bude na jednotlivých místech lišit, ale všude bude stát za to. Společný cíl totiž zůstává stejný - ukázat vám, proč je v lese potřeba hospodařit a jak k tomu jednotliví majitelé přistupují.

Interaktivní mapu přihlášených majetků a podrobnosti k programu najdete na www.denotevrenychlesu.cz

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Milovník přírody

Příroda... Její síla je neuvěřitelná. Její vůně jsou neskutečné. Její vědomí je samo o sobě nádherné. 

Zřejmě mnoho z vás, kteří čtete tyto řádky, máte také velký či dokonce silný vztah k přírodě. Co všechno na nás však působí a co nás utváří? 

Asi víte, že velká většina našeho těla je tvořena z vody. Asi jste už taky možná slyšeli nebo teď uslyšíte, že voda má paměť. Je to skutečně tak. Voda si pamatuje energie jí předané. Tudíž veškeré vaše myšlenky pozitivní nebo negativní směřované k vodě mají tendenci se skutečně projevit i v tomto hmotném světě. Sám doktor Emoto skutečně i vědecky prokázal, že voda je nositelem informací. Pokud do vody vložíte určitý záměr - např. směřujete k ní laskavá slova anebo jí položíte do harmonického prostředí, jakmile ji zmrazíte a následně její strukturu krystalků uvidíte pod mikroskopem, spatříte, že voda utvořila nádherné struktury podobné sněhovým vločkám. 

Naopak jakmile vodu dáte do prostředí energeticky oslabeného, nebo jakmile byste například zkusili vodě "nadávat", poté, co ji zmrazíte a pohlédnete na strukturu jejich krystalků pod mikroskopem, spatříte jen nepěkné šmouhy a stíny. Však si to klidně vyzkoušejte.

A teď si opět připomeňme, že naše tělo je z velké části tvořeno vodou. Jak tedy naše tělo a jeho buňky následně reagují na prostředí, ve kterém žijeme? Jak naše tělo reaguje na harmonické nebo naopak neharmonické vztahy, které utváříme? Zřejmě vám odpověď dojde sama. 

A teď si představte, jaký účinek na naše tělo má příroda. Příroda, ve které všechno živé má své vlastní vědomí. To mimo jiné znamená, že se vším živým se dá komunikovat. Tudíž i s rostlinami, se stromy, dokonce s půdou, vodou vzduchem i ohněm. 

Postupně, jakmile dokážeme rozšířit své vědomí, tedy jakmile zvýšíme své vědomí, zcela se také změní náš pohled na svět, který nás obklopuje. Poznáme, že rostliny taky reagují na naše a vůbec na veškeré energie. Však to vidíte sami u sebe doma. Pokud máte alespoň nějakou květinu, vnímáte, jak se ji daří. Zda vám květiny prospívají, či nikoliv - rostliny totiž reagují právě na naše samotné energie, avšak i na energie prostředí, ve kterém se nachází.

A jakmile poznáme nádheru a krásu celé přírody, jakmile poznáme, že každý strom má svůj určitý význam ba i vlastnost, pak také pochopíme, jak silná a mocná samotná příroda je. Často je příroda mnohem ale mnohem inteligentnější než my lidé. Příroda ví přesně, kdy si potřebuje odpočinout, kdy potřebuje načerpat sílu, příroda ví, co udělat, aby přilákala nebo naopak odlákala určité živočichy, atd. Je toho mnoho, co příroda dokáže.

A jaké poklady jsou skutečně skryté právě v její největší podstatě? Za mě jsou to zcela jistě esenciální oleje. 

Esenciální oleje doslova miluju a dá se říci že je používám vlastně každý den. Jako parfém, jako vůni, při koupeli, masážích, domácí kosmetice, dokonce i přísad do jídel, atd. Samotné pravé esenciální oleje jsou skutečnými poklady, které nám příroda dává. Vemte si, že jemnohmotná složka těchto olejů dokáže proniknout skrze buňky našeho těla až do míst, kde skutečně ovlivňují to, co snad nic jiného nesvede. Dokáží se dostat až přímo do řídících center našeho mozku a ovlivnit tak centrum našich vzpomínek a emocí. I na těchto úrovních se dá s esenciálními oleji pracovat. Navíc skutečně fungují na všech úrovních našeho bytí, jak na úrovni fyzické, tak na úrovni emocionální i duchovní.

Vždyť samotné esenciální oleje byly nalezeny i po tisíciletích uložené v pyramidách a jejich kvalita byla přes všechen věk světa zachována. Tehdy byly doslova brány jako poklady a taky jimi skutečně byly a dodnes jsou. 

Každá rostlina je výjimečná. Každá rostlina má svou vlastní vůni, vlastnost, schopnost, podstatu. Však nejčastěji to sami poznáte podle toho, co daná rostlina vyzařuje. A esence těchto rostlin jsou doslova jejich krví. Je to jako bychom jejich vlastnosti použili pro svou bytost.

Příroda nám může hodně pomoci. Stačí se jen někdy zastavit, trošku ji navnímat a hlavně všímat si její řeči. Ona k nám pořád promlouvá, jen to mnohdy nevidíme či nechceme vidět.

Často hledáme dary v našich životech ještě v úplně jiných věcech a nevidíme, že je máme často doslova přímo pod nosem.

Jakmile si uvědomíme, že vše, co nás obklopuje má své vlastní vědomí, náš pohled na život a podstatu bytí v něm se hodně změní:-).

Mějte se krásně

S láskou 

Janka

Autor: Janka Havláková
Zdroj: www.havlakovajana.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Startuje kampaň Evropa pro zvířata

Organizace a široká veřejnost vyzývají kandidující do Evropského parlamentu k podpoře ochrany zvířat.

Tisková zpráva, 8. 4. 2024

Přes 300 milionů hospodářských zvířat dál zbytečně trpí v klecích. Taková je i přes přislíbené ukončení klecových chovů ze strany Evropské komise situace v EU. Změnit to mohou volby do Evropského parlamentu, které se konají letos v červnu. Právě startující kampaň Evropa pro zvířata žádá veřejnost, aby změnu podpořila a vybídla kandidující do Evropského parlamentu k boji za lepší životní podmínky zvířat.

Kolektiv organizací tak navazuje na kampaň Konec doby klecové, díky které se prostřednictvím Evropské občanské iniciativy postavilo za ukončení klecových chovů na území EU téměř milion čtyři sta tisíc lidí. Evropská komise se v reakci na tento jasný požadavek zavázala, že předloží návrh na postupné ukončení klecových chovů. Svůj závazek ale nesplnila.

Chceme společně s širokou veřejností docílit toho, že se do Evropského parlamentu dostanou kandidující, kteří dohlédnou, aby se noví komisaři a komisařky skutečně zasadili*y o slíbené ukončení klecových chovů v Evropě. Právě poslanci a poslankyně totiž schvalují konečnou podobu nové Evropské komise, která vznikne po volbách,” vysvětluje za NESEHNUTÍ Marek Hadrbolec.

V právě končícím volebním období Evropského parlamentu existuje jasný nesoulad mezi tím, co požadují občané, a tím, jak europoslanci hlasují. Díky kampani Evropa pro zvířata může tento rozdíl zmizet. „Devět z deseti lidí v EU se domnívá, že by životní pohoda hospodářských zvířat měla být lépe chráněna, volení zástupci to ale nereflektují. Z naší analýzy hlasování o legislativě týkající se ochrany zvířat vyplývá, že se v tomto volebním období pouze čtyři z deseti hlasů vyslovily pro zlepšení kvality života zvířat. V České republice si přeje lepší ochranu hospodářských zvířat 85 % lidí, současní čeští europoslanci a europoslankyně ovšem ve prospěch zvířat celkově hlasovali pouze v 51 % případů,” popisuje vedoucí CIWF Česko Romana Šonková.

Napsat kandidujícím do Evropského parlamentu, aby se zasadili o práva zvířat, mohou lidé skrze formulář na stránce kampaně. Podpoří tak podobu Evropského parlamentu, který bude skutečně reprezentovat názory veřejnosti a zasadí se jak o slíbené ukončení klecových chovů, tak o další kroky vedoucí ke zlepšení života zvířat v Evropě. Mezi ně patří například plošný zákaz kožešinových farem nebo ukončení vývozu zvířat za hranice EU.

Řada evropských států včetně České republiky už chov zvířat pro kožešinu ukončila. Přesto je v Evropě stále asi 1000 farem, kde téměř 8 milionů norků, lišek a mývalů trpí celý život v malých holých klecích bez pevné podlahy a bez možnosti většího pohybu. Je třeba zavřít kožešinové farmy v celé EU a ukončit prodej kožešin z těchto farem na evropském trhu,” uvádí Lucie Hemrová z organizace Svoboda zvířat.

Dopravci vyvážející živá hospodářská zvířata mimo EU často nedodržují obvyklé předpisy, protože na ně evropské orgány nedosáhnou. Zvířata kvůli tomu cestují v extrémních podmínkách, často bez dostatku krmiva, vody či odpočinku. Umírají na následky nesmírně krutých podmínek při převozu nebo na jatkách, která nesplňují evropské standardy. Požadujeme zákaz vývozu hospodářských zvířat za hranice EU,” dodává Daniel Kostić z organizace OBRAZ.

Kontakty:
Marek Hadrbolec, Koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ
+420 777 524 944, [email protected]

Lucie Hemrová, Programová ředitelka Svoboda zvířat
+420 604 607 034, [email protected] 

Romana Šonková, Vedoucí CIWF Česko
+420 778 000 288, [email protected]

Daniel Kostić, koordinátor politické spolupráce OBRAZ
+420 605 973 846, [email protected]

Velkochov chobotnic je velkou hrozbou

Dobrý den,

dnes Vám přináším jednu horkou novinku týkající se plánované farmy s chobotnicemi na Kanárských ostrovech. Nově se totiž objevila zjištění o dalších rizicích, které by s sebou plány společnosti Nueva Pescanova přinesly.

Tato společnost stále ignoruje vážné obavy o welfare chobotnic a nadále má v plánu uvěznit přibližně milion těchto citlivých tvorů v průmyslovém velkochovu.

Teď se však vynořila informace, že společnost ve svých plánech vůbec nezohlednila, jak by chov ohrozil volně žijící zvířata, veřejné zdraví a životní prostředí. A to navzdory jejím veřejně vyhlášeným závazkům k ochraně ekosystémů a minimalizaci globálních environmentálních dopadů, které má uvedené na svých webových stránkách.

Hlavní rizika, které společnost vůbec nevzala v potaz:

Hrozba pro místní volně žijící zvířata

Farma s chobotnicemi by svým hlukem a znečišťováním vody mohla ohrozit delfíny, želvy a další druhy zvířat žijící v přilehlé chráněné mořské oblasti.

Riziko spojené s bezpečností potravin

Plánovaná farma společnosti Nueva Pescanova by mohla ohrozit veřejné zdraví, jelikož by používala kontaminovanou mořskou vodu, nevhodnou k použití při výrobě potravin.

Riziko znečištění

Provoz farmy by mohl zvýšit emise CO2 a zhoršit znečištění oceánu.

Navíc se jedná o ostrov sužovaný suchem a s omezenými zdroji sladké vody, které by farma příliš vyčerpávala.

Není přípustné, aby soukromé firmy kladly svůj zisk na první místo před zvířata, veřejné zdraví a naši vzácnou přírodu. Musíme zajistit, aby společnost Nueva Pescanova neproměnila své bezohledné plány v realitu. Ale k tomu potřebujeme Vaši pomoc.

Jak můžete pomoci?

Je zapotřebí upozornit společnost na bezohlednost jejích plánů a vyzvat ji, aby spuštění velkochovu zastavila.

Krok 1

Sdílejte náš příspěvek na sociálních sítích a žádejte společnost Nueva Pescanova, aby okamžitě zastavila své plány. Vzkaz můžete napsat vlastními slovy, ale nezapomeňte v něm společnost Nueva Pescanova označit.

f SDÍLET

Krok 2

Pošlete stížnost prostřednictvím formuláře společnosti Nueva Pescanova a upozorněte ji na nepravdivost jejích vlastních tvrzení.

Společnost se pyšní tím, že je etická a že se zavazuje k ochraně životního prostředí. Ale na plánech týrat chobotnice velkochovech není nic etického.

Chcete-li podat stížnost (lze ji podat anonymně), klikněte na tlačítko níže a postupujte podle našeho návodu.

Poznámka: výchozí jazyk formuláře je v angličtině, čeština není podporovaná.

PODAT STÍŽNOST

Na každém z našich činů záleží. Věřím, že společně dokážeme otevření velkochovu s chobotnicemi zabránit. A rovněž vyslat jasný signál – všechny průmyslové velkochovy jsou škodlivé a musí skončit.

Děkuji Vám jménem všech vnímajících tvorů.

Se srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Zdroj: CIWF Česko

Zbývá šedesát sklizní

Tisková zpráva, 16. dubna 2024

Světovou půdu můžeme ztratit během jediného lidského života! S tímhle mrazivým varováním přišlo už před časem OSN. Jednoduše řečeno, bez půdy nebudou potraviny a bez potravin nebudeme my. Nejen o tom pojednává kniha s názvem Zbývá šedesát sklizní. Ta, mimo jiné, odhaluje, jak potravinářský průmysl ohrožuje planetu. 

Klece se zvířaty ničí naše životy

Autorem knihy je Philip Lymbery, globální ředitel mezinárodní organizace Compassion in World Farming, zabývající se ochranou hospodářských zvířat v souvislosti s ochranou životního prostředí, a mezinárodně uznávaný autor knih Farmagedon a Mrtvá zóna. Ten cestuje z Velké Británie do Itálie, z Brazílie do Gambie a do USA, vydává se do zákulisí průmyslového zemědělství a konfrontuje velké zemědělsko-průmyslové podniky zvané „Big Ag“ s tím, že megafarmy, chemikálie a klece se zvířaty ničí krajinu a zemědělskou půdu a ohrožují vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, potraviny, které jíme, a přírodu, které si tolik ceníme.

Při svém pátrání však Lymbery nachází i naději, a to u průkopníků, kteří bojují za oživení krajiny, přehodnocují metody zemědělského hospodaření, znovuobjevují tradiční techniky a vyvíjejí nové technologie, abychom byli schopni uživit neustále rostoucí světovou populaci.

Poutavá a přesvědčivá kniha Zbývá šedesát sklizní nejen ukazuje, proč jsou budoucí sklizně důležitější než kdykoli předtím, ale také odhaluje, jak můžeme naši planetu ozdravit a zajistit budoucnost šetrnou k přírodě. „Vím, že v Česku zažíváte čím dál častější extrémní projevy počasí kvůli klimatické změně. S tím musíme něco udělat, musíme to napravit. A v téhle knize vysvětluji, jak to můžeme udělat. Nese naléhavé poselství pro nás všechny. Naše budoucnost záleží na odklonu od megafarem,“ říká o knize její autor.

Titul, který musíte číst

Philip Lymbery zastával a stále zastává přední úlohu v mnoha reformách týkajících se podmínek chovu hospodářských zvířat, včetně celoevropského zákazu používání individuálních úzkých kotců pro telata a holých bateriových klecí pro slepice. V čele organizace se podílel na navázání spolupráce s více než tisíci potravinářskými společnostmi po celém světě, což vede ke skutečnému zlepšení života více než dvou miliard hospodářských zvířat každý rok. Jeho první knihu Farmagedon zařadil deník The Times na seznam „Kniha roku“ a jeho druhý titul Mrtvá zóna vybral deník Daily Mail do seznamu „knih, které si musíte přečíst“. Předmluvu k titulu Zbývá šedesát sklizní napsal poradce prezidenta Petra Pavla pro otázky životního prostředí Ladislav Miko.

„Tuto knihu můžeme brát jako odpověď na nedávné protesty zemědělců. Půda je něco, co máme předat dalším generacím, a ne ji beze zbytku vyždímat. Tato kniha ukazuje, jak intenzivní zemědělství současnosti ohrožuje naši budoucnost, ale nabízí také rozumná řešení, jak tomu předejít." říká majitel nakladatelství Práh, který titul v ČR vydává, Martin Vopěnka.

„Často se mi zdá, že trojí krize, tedy klimatická změna, ztráta přírody a biodiverzity a znečistění životního prostředí, se v Česku hluboce podceňuje. O zásadní negativní roli průmyslových velkochovů se téměř nemluví. Na druhé straně není třeba propadat panice ani zoufalství. Kniha našeho globálního ředitele je takovým světlem v tunelu. Přináší poselství, že zdravá budoucnost pro naše děti je možná. A každý z nás pro to může něco udělat. Jsem moc ráda, že si tuhle knihu můžeme nyní přečíst i v češtině, a pevně doufám, že přispěje k většímu pochopení naléhavosti změn na cestě ven z krizí,“ dodává Romana Šonková, zástupkyně Compassion in World Farming v ČR. 

Knihu Zbývá šedesát sklizní: Jak dospět k budoucnosti šetrné k přírodě autora Philipa Lymberyho vydalo v anglickém originále nakladatelství Bloomsbury v roce 2022. V češtině právě vyšla v nakladatelství PRÁH s předmluvou půdního biologa a ekologa Ladislava Mika. 

Krátká upoutávka s autorem knihy je k dispozici na
https://www.youtube.com/watch?v=eJoBD7wpfDA.

Pro více informací a zprostředkování rozhovoru s Philipem Lymberym prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko:
[email protected]
mobil: 778 000 288

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

Zdroj: www.ciwf.cz

Ochrana zvířat

Dopis panu ministrovi Výbornému.

Odkaz na článek zde: https://medium.seznam.cz/clanek/jitka-saniova-pomozte-nam-pane-ministre-54055

Mlčení už bylo dost. Žalujeme Evropskou komisi.

Dobrý den,

dnes mám pro Vás veledůležitou zprávu – zahájili jsme právní řízení proti Evropské komisi. Ano, čtete správně.

Občanský výbor evropské občanské iniciativy Konec doby klecové, jehož jsem členkou, žene Evropskou komisi k soudu. Chtěla jsem Vám to dát vědět mezi prvními.

Proč?

V roce 2020 1,4 milionu lidí společným hlasem podpořilo evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové. Byl to ohromný demokratický protest proti klecím používaným v evropských velkochovech. V reakci na to se Komise zavázala dobu klecovou ukončit. Tento závazek však zásadně pokulhává za realitou. V současnosti to vypadá, že Komise dává přednost zájmům mocného zemědělského průmyslu namísto ochrany zvířat a demokracie. Slibované návrhy, kterými by zakázala klecové chovy, totiž vůbec nezveřejnila.

Pomozte nám šířit náš příspěvek na Facebooku, aby se co nejvíce lidí dozvědělo, že CHCEME PRÁZDNÉ KLECE, NE PRÁZDNÉ SLIBY.

SDÍLET

Každý den, kdy Komise odkládá předložení návrhů, zvířata trpí v klecích.

Čekali jsme celé měsíce, ale už toho máme dost. Komise možná nebere naši záležitost vážně, my však rozhodně ano.

Proto jménem všech 1,4 milionu lidí, kteří chtějí klece zakázat, a jménem 300 milionů zvířat v klecích náš občanský výbor s plnou podporou Compassion in World Farming bude bojovat u Soudního dvora EU za splnění slibu a ukončení doby klecové.

Naše síla je v počtech. Přidejte se k lidem po celé Unii a ukažte Komisi, že je potřeba začít brát naše požadavky vážně: chtějte prázdné klece, ne prázdné sliby.

Mnohokrát Vám děkuji, že při nás i při zvířatech stojíte, i když začíná jít do tuhého. Dokud nebudou všechny klece prázdné, nikdy to nevzdáme.

A my své sliby narozdíl od Komise dodržíme.

Se srdečným pozdravem

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Zdroj: CIWF Česko

25. března - Hodina Země

Kampaň Hodina Země se koná vždy poslední březnovou sobotu (až na výjimky kvůli Velikonocům) a stala se jedním z největších hnutí za životní prostředí na světě, do kterého se zapojují miliony lidí ve více než 180 zemích a územích. Vůbec poprvé se tato akce konala v roce 31. března 2007 v Austrálii, kdy přes 2,2 miliónu domácností a firem v Sydney vypnulo na hodinu světla. Od té doby se stala katalyzátorem pozitivního dopadu na životní prostředí a díky využití síly lidí dokonce řídí zásadní legislativní změny.

Domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména významné kulturní památky při ní po dobu jedné hodiny, vždy od 20.30 do 21.30 místní času, vypínají své osvětlení a elektrické spotřebiče, na podporu zvýšení informovanosti o změnách klimatu.

Organizuje ji přední světová ochranářská organizace World Wildlife Fund, která působí ve 100 zemích a podporuje ji více než jeden milion členů ve Spojených státech a téměř pět milionů celosvětově. Jedinečný způsob práce WWF spojuje globální dosah se základem ve vědě, zahrnuje akce na všech úrovních od místní po globální a zajišťuje poskytování inovativních řešení, která splňují potřeby lidí i přírody.

Obce tradičně při Hodině Země zhasínají veřejná osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov. Dávají tak symbolicky najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Že si uvědomují, že klimatická krize se týká nás všech a je nutné ji řešit.

Do loňské Hodiny Země 2022 se v ČR zapojilo 133 obcí, včetně 12 statutárních měst, 84 organizací a firem, 4 památky a proběhlo 6 akcí pro veřejnost. Přihlásilo se také 790 jednotlivců, z nichž si drtivá většina (756) stanovila svůj klimatický závazek a zavázali se tak ušetřit celkem 2200 tun skleníkových plynů ročně.

V Praze potemněly Karlův most, Petřínská rozhledna, Národní divadlo i Staroměstská radnice a dalších 50 míst, v Brně zhasnul hrad Špilberku či Nová radnice, v Ostravě radnice. V menších obcích zhasínalo veřejné osvětlení. Některé radnice si deklarovali ambiciózní klimatické závazky. Své klimatické závazky si daly i další subjekty - firmy, hotely, kavárny a školy.

Krátká zpráva o ročníku 2022.

Připojte se také k letošnímu ročníku největší celosvětové kampaně na ochranu klimatu. Přihlašování bude možné od poloviny února 2023 na www.hodinazeme.cz

Města i menší sídla mají velmi významnou roli při naplňování závazků EU, a tedy i ČR, snížit minimálně o 55 % evropské emise skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Neobejde se to bez velkého úsilí a velkých investic do využívání obnovitelných zdrojů, úspor energie v budovách a přípravy strategických plánů pro dosažení uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050. Téma ochrany klimatu a odklonu od fosilních paliv se zásadně týká a bude týkat i vaší obce...

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Léčivá síla efektivních mikroorganizmů

„Kdyby každý člověk na této planetě používal efektivní mikroorganizmy, neměli bychom mnoho problémů,“ řekl kdysi objevitel efektivních mikroorganizů profesor Teruo Higa. 

Co jsou efektivní mikroorganizmy?

Efektivními mikroorganizmy (EM) se rozumí směs regeneračních mikroorganizmů, které pozitivně působí téměř ve všech oblastech života a může je využít každý. Od jejich objevu japonským vědcem prof. dr. Teruo Higou na počátku 80. let 20. století se EM prosadily po celém světě a nyní jsou dostupné i v České a Slovenské republice.

EM chrání naše trávení, pomáhají při výrobě jogurtů, vína, sýrů nebo piva a činí naši stravu chutnou a přírodu živou. Protože mikroorganizmy jsou všudypřítomné, rozsah využití EM se zdá být téměř neomezený. EM se využívají pro zachování zdraví lidí i zvířat, pro úpravu vody, pro domácnost, zahradu, zemědělství a hospodaření s odpady. EM jsou naši staří přátelé. 

Zařazení EM do každodenního života je vlastně živá ochrana životního prostředí. Nejen farmář, který na své farmě hospodaří pomocí EM, ale také každý jednotlivý soukromník přispívá svým dílem do uzavřeného přirozené cyklu přírody. Společně jsme součástí něčeho většího. 

Jak začít hospodařit pomocí EM? 

Na webových stránkách www.efektivnimikroorganizmy.cz najdete více informací.

A nejvíce se jako začátečníci dozvíte na prvním setkání fanoušků efektivních mikrooganizmů v Praze  13. - 14.4. 2024 - efektivnimikroorganizmy.cz/konference.
Zúčastnit se můžete jak osobně v Praze, tak online přes YouTube stream. Nechte se inspirovat, jak zlepšit svůj život a život kolem sebe, zúčastněte se 1. EM konference se zahraničními hosty.

Po zadání SLEVOVÉHO KÓDU "konference1668" získáte slevu 100 Kč na vstupenku.

Zároveň na e-shopu https://efektivnimikroorganizmy.cz/eshop/ na Vás čeká 5% SLEVA na nákup po zadání kódu "1668".

Autor: Michaela Alali Beitlová

20. března - Světový den obnovy divočiny

20. března lidé na celé planetě slaví Světový den obnovy divočiny. Byl založen v roce 2021 organizací Global Rewilding Alliance (GRA). World Rewilding Day zvyšuje povědomí o potřebě ochrany přírody a inspiruje lidi a organizace po celém světě, aby se účastnili praktické obnovy divočiny.

Co je Rewilding

Divoká místa na souši a v moři poskytují základní životní prostředí pro všechny živé tvory na Zemi a poskytují životně důležité služby, na kterých jsme závislí. Navíc jsou klíčové pro řešení klimatické krize, protože jsou schopny zachytit a uložit miliardy tun uhlíku.

Rewilding znamená pomáhat přírodě, aby se sama uzdravila. Jde o to, umožnit přírodním procesům opravit poškozené ekosystémy, obnovit degradovanou krajinu a vytvořit biodiverznější stanoviště. Jde o zachování zbývajících nedotčených přírodních míst na Zemi a zároveň o obnovu života v přilehlých oblastech. Vyžaduje dlouhodobý výhled a přirozená řešení environmentálních, sociálních a ekonomických výzev. Prospíváme tak nejen přírodním místům, ale všem, kdo v nich žijí, zejména lidem.

Proč Rewild

1. Obnova divočiny ke stabilizaci klimatu: Obnova zalesňování a obnovy přirozených zásobáren uhlíku, jako jsou lesy, mokřady, rašeliniště a oceány, zvyšuje schopnost ukládání uhlíku v rostlinách a půdě a zmírňuje katastrofické přírodní katastrofy. Kromě toho mohou zdravé populace divoké zvěře zvýšit schopnost Země ukládat uhlík až 12,5krát, a tak odstranit více než jednu třetinu přebytečného uhlíku z naší atmosféry.

2. Rewild k zamezení vymírání druhů: Existuje pět dobře známých událostí hromadného vymírání v celé historii Země. Vědci se domnívají, že nyní vstupujeme do šestky a ta je díky lidské činnosti stokrát rychlejší. Zprávy tedy ukazují, že nejméně 1 milion rostlinných a živočišných druhů čelí během desetiletí vyhynutí. Obnova biologické rozmanitosti je zásadní pro udržení života na Zemi a lze jí dosáhnout obnovou divoké přírody.

3. Rewild investice do podnikání: Udržitelné a etické podnikání závisí na přírodě, aby poskytovala zdravé produkty, z nichž mají prospěch jejich spotřebitelé, zúčastněné komunity i planeta samotná. Rostoucí úroveň spotřebitelského povědomí tedy dokazuje, že rewilding není lepší jen pro planetu, je lepší pro obchod. Poskytuje stabilitu a bohatství potřebné pro zdravý trh.

4. Přežití pro lidi: Lidé jsou závislí na přírodě a druzích, pokud jde o jejich jídlo, vodu, léky a ekonomické příležitosti. Rewilding pomáhá zajistit jídlo a vodu pro každý stůl po celém světě. Obnova přírody navíc zlepšuje ekonomickou stabilitu venkovských komunit a dává oblastem a lidem nový život.

5. Rewild opětuje: Nejdůležitější vztah společnosti je k přírodě. Mnoho zemí tak používá různé druhy jako své národní symboly. Bohužel mnoho těchto druhů je ohroženo. Příroda podporovala, vychovávala a inspirovala lidi po celou naši historii. Je čas jí vrátit laskavost.

Rewilding Europe

V rámci tohoto hnutí se za posledních několik desetiletí rozvinulo mnoho skvělých a inspirativních iniciativ a po celém kontinentu nadále přibývají nové projekty. Cílem průkopnické European Rewilding Network (ERN) je sblížit tyto iniciativy a poskytnout každému členovi sítě informace a nástroje, aby byli úspěšnější ve svém úsilí. Vytváří živou síť nesčetných iniciativ v oblasti rewildingu, podporuje je a usnadňuje přijímání nejlepších postupů a metod rewildingu.

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Jaro ve znamení tradičních dobrovolnických úklidů. Přidejte se také!

Tisková zpráva spolku Ukliďme Česko ze dne 6. 3. 2024

Měsíc před hlavním termínem 11. ročníku dobrovolnické akce Ukliďme Česko evidují organizátoři již 2500 nahlášených akcí. Hlavní termín úklidů připadl letos na sobotu 6. dubna, kdy budou desítky tisíc dobrovolník opět uklízet v lesích, obcích a městech, podél komunikací, ale také na řekách, či v chráněných územích... 

Než se jaro zcela probudí, přichází na řadu přípravy. A jednou z nich je pravidelná akce Ukliďme Česko, při které se dobrovolníci z celé republiky postarají o nánosy lidských „pokladů“ za uplynulého půl roku. Každý rok jsou totiž úklidové dny dva – jarní a podzimní. V mezičase jako by se nepořádek přímo množil. Pokud chcete odlehčit přírodě a udělat dobrý skutek, vydejte se nejprve na www.UklidmeCesko.cz. Zájemci o uspořádání úklidů tam mohou zaregistrovat své akce a registrací získají nejen užitečné rady k naplánování a propagaci úklidu, ale do 17. března si také mohou zažádat o úklidové pomůcky (pytle a rukavice) a samolepky pro účastníky. Zapojení dobrovolníků je pak velmi jednoduché, stačí se podívat do mapy úklidů a zde si vybrat ve svém okolí ten svůj, ke kterému se připojíte. 

I když je hlavní termín pro letošní jaro sobota 6. dubna, úklidy budou probíhat i později, kdo by to nestihl o víkendu po Velikonocích. A celá akce není jen o uklízení odpadků, proto součástí většiny úklidů je i společenská část, nebo doprovodný program. Každý dobrovolník se také navíc může zúčastnit fotosoutěže o zajímavé ceny od tradičního partnera společnosti Canon. Novinkou letošní fotosoutěže pak je kategorie „Bike“, která vznikla díky spolupráci s firmou Nextbike. Ta u nás provozuje systém sdílení jízdních kol, tzv. bikesharing. Na výherce nové kategorie tak čekají 3 roční předplatné pro používání jejich sdílených kol. Účastníci akce Ukliďme Česko navíc mohou letos na jaře ve 34 městech, kde Nextbike působí, využít k cestě za úklidem sdílená kola zdarma.

Některé jarní úklidové pak budou letos nově zaměřeny na úklid pevností a tzv. „řopíků“, vzniklých před druhou světovou válkou. Pro nadšence do uklízení a vojenské historie k tomu vznikla na sociální síti Facebook skupina „Ukliďme bunkry“.

Přidat se k velkému jarnímu úklidu, ať už k organizátorům či dobrovolníkům, může opravdu každý. „Odpadky z našich lesů či měst a obcí samy nezmizí, proto děkujeme všem, kteří pomáhají “, dodávají na závěr organizátoři akce ze spolku Ukliďme Česko.

Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2024 je
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

 Partnery akce jsou:

Garnier
Nextbike
EKO-KOM, a.s.
PENNY Market
ŠKODA AUTO a.s.
Lesy České republiky, s.p.
Ministerstvo životního prostředí
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
E.ON Česká republika, s.r.o.
Plzeňský prazdroj
SAKO Brno, a.s.
DB SCHENKER
Saint-Gobain
DPD CZ
CANON
ČEPS

Kontakt pro další informace:
Radek Janoušek
Ukliďme Česko z.s.
777 176 675
[email protected] 

Ukliďme společně Česko

Pojďme se společně zapojit do dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území celé České republiky.

Letošní hlavní úklid proběhne v sobotu 6.dubna 2024.

Jak to funguje můžete zjistit zde: uklidmecesko.cz/zakladniInformace

Už máte zaregistrovaný svůj úklid? www.uklidmecesko.cz/registrace

Do 17.3.2024 můžete požádat o úklidový balíček zde: uklidmecesko.cz/balicek

Zapojíte se? uklidmecesko.cz/jakSeZapojit

Web: www.uklidmecesko.cz

Obří velkochovy = obří problémy

Dobrý den,

doufám, že Vás stejně jako mě povzbudil náznak přicházejícího jara. První rozkvetlé sněženky, bledule a krokusy mi pokaždé zvednou náladu.

Pomalu se probouzející příroda mi ale připomíná, že je potřeba ji chránit před mocným nepřítelem. Tím je nelítostný živočišný průmysl.

Píšu Vám právě dnes, protože zrovna probíhá šesté zasedání Shromáždění OSN pro životní prostředí. Světoví lídři budou debatovat o společném postupu při řešení planetární krize.

Na této krizi se stále rostoucí měrou podílejí obří velkochovy, kterým říkáme mega farmy a kterých po celém světě přibývá. Tyto gigantické provozy v sobě vězní stále více a více zvířat. Někdy jsou to dokonce stovky tisíc. A právě ony jsou příčinou největšího týrání zvířat na planetě.

Pokud ještě Váš podpis chybí pod naší peticí za konec velkochovů, přidejte jej prosím. Podpoříte tím budoucnost zemědělství a výroby potravin, v níž budou zvířata, příroda i naše zdraví chráněny.

PODEPÍŠU PETICI PROTI MEGA FARMÁM

Mega farmy vyžadují také stále větší plochu půdy k vypěstování závratného množství krmiv, jako je sója a obiloviny. Vytvářejí tak neúnosný tlak na přírodu a nadměrně vyčerpávají vzácné zdroje, jako je voda a půda, nezbytné pro naši budoucnost.

Trojí krize planety

Mega farmy jsou jednou z hlavních hnacích sil trojí planetární krize: klimatické změny, úbytku biologické rozmanitosti a znečištění. A často jim to prochází bez povšimnutí.

Bez farem se produkce potravin neobejde, ale cena, kterou platíme za škodlivé průmyslové velkochovy, je prostě příliš vysoká.

ZASTAVÍM MEGA FARMY

Kdo doplácí na mega farmy?

A zvířata platí za velkochovy cenu nejvyšší. V tichosti musí snášet to nejhorší možné utrpení.

Existují lepší způsoby, jak uživit lidstvo, než jsou potraviny z velkochovů. Potřebujeme však Vaši podporu.

KONEC MEGA FAREM

Sdílejte prosím tuto akci také na svých sociálních sítích:

SDÍLET

Mnohokrát Vám děkuji za vše, co děláte pro vysvobození zvířat z pekla velkochovů. Přeji Vám co nejpříjemnější předjaří.

Se srdečným pozdravem

S pozdravem
Romana Šonková

Web: CIWF Česko

27. únor - Mezinárodní den ledních medvědů

Medvěd lední, též označován jako polární medvěd, získal pro svou slávu 27. únor, známý jako Mezinárodní den ledních medvědů. Ten nám má připomenout, že i tato šelma se dostala na seznam ohrožených druhů. Především kvůli globálnímu oteplování, které zapříčiňuje tání ledovců, přirozeného domova polárních medvědů.

Odhaduje se, že v současnosti žije na světě pouhých zhruba 25.000 ledních medvědů.

Lední medvědi jsou největšími žijícími predátory na zemi a vyskytují se především v Grónsku, na severním pobřeží Severní Ameriky a Asie. Na všech územích jsou chráněni a jejich lov podléhá kontrole. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) je od roku 2006, v roce 2008 a po poslední uvedené studii z roku 2015 vede jako zranitelný druh, a to především na základě nejisté budoucnosti s ohledem na možné či už působící hrozby způsobené člověkem nebo vzniklé v důsledku ekologických změn. 

Dalším důvodem ohrožení ledních medvědů je komerční lov. Lední medvědi jsou loveni pro svou kůži, maso a orgány, které se používají v tradiční medicíně. Navíc některé populace ledních medvědů jsou také ohroženy těžbou ropy a zemního plynu v arktických oblastech, kde žijí.

Je důležité, abychom se všichni zamysleli nad svým dopadem na životní prostředí a začali konat kroky k ochraně ledních medvědů (i dalších ohrožených druhů). Podporujme záhranné programy a vytvářejme politiky a praktiky, které podporují udržitelnost, zmírnění klimatické změny a především ochranu arktických ekosystémů, na kterých jsou lední medvědi zcela závislí...

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Počty každoročně ulovených ryb jsou obrovské. Umírají hrůznou smrtí a polovina z nich končí jako krmivo pro hospodářská zvířata

Tisková zpráva CIWF Česko, 9. února 2024

Nová studie s názvem Estimating global numbers of fishes caught from the wild annually from 2000 to 2019 (Odhad celosvětového počtu každoročně ulovených ryb z volné přírody v letech 2000 až 2019), představuje první odborně recenzovanou studii odkrývající nejen rozsah rybolovu, ale i nedozírné negativní dopady moderních praktik rybolovu na welfare ryb. Ačkoli se všeobecně uznává, že ryby jsou vnímaví tvorové, ulovené ryby jsou obvykle usmrcovány bez omráčení a delší dobu trpí velmi špatným welfare jak během odchytu, tak i po něm. 

Studie, zveřejněná ve vědeckém časopise Animal Welfare Journal, jejíž hlavní autorkou je Alison Mood z organizace Fishcount a spoluautorem Phil Brooke, manažer výzkumu a vzdělávání v Compassion in World Farming (CIWF), odhaluje, že:

Studie poukazuje na údaje rybářského průmyslu, podle kterých je 70 % rybí moučky a 73 % rybího oleje spotřebováno v akvakultuře k nakrmení faremně chovaných ryb a korýšů (Mallison 2017). Studie dále doporučuje vývoj a zavedení šetrnějších technik rybolovu, mimo jiné i humánní porážku, a rovněž přijetí opatření k omezení počtu ulovených ryb v zájmu ochrany přírody a welfare ryb. 

Phil Brooke uvedl: “Naše poslední studie Fishcount si posvítila na závratné počty každoročně ulovených ryb, což má také etické důsledky pro rybolov i chov ryb. Nejprve je nutné zmínit, že welfare volně žijících ryb během výlovu a po něm je skutečně velice špatný. Každá jednotlivá ryba, ať už malá či velká, dokáže cítit bolest stejně jako ostatní zvířata. Přesto při rybolovu trpí velmi nízkým welfare a jsou usmrcovány bez omráčení. To je třeba urychleně řešit.

Za druhé je zapotřebí snížit počet ulovených ryb. Pádným argumentem může být obrovský rozsah, v jakém jsou drobné, nicméně vnímavé rybky, používané k výrobě krmiva pro hospodářská zvířata. Kdybychom nechali v oceánech více těchto ryb a většinou z těch, které ulovíme, nasytili přímo lidi, byl by takový systém mnohem efektivnější a prospěl by zvířatům, lidem i planetě.”

CIWF už dlouhou dobu tvrdí, že v udržitelné akvakultuře by se měly faremně chovat ryby z nižších pater potravního řetězce, aby se tyto chovy zbavily závislosti na rybí moučce a oleji z volně žijících ryb ulovených pro ten účel. Odhaduje se, že více než 90 % populací volně žijících ryb je nadměrně loveno nebo loveno na maximum jejich schopnosti sebeobnovy. Akvakultura se často představuje jako řešení tohoto problému. Velká část moderních rybích farem však chová masožravé ryby, jako jsou lososi, pstruzi nebo tuňáci. Tyto ryby se většinou chovají v intenzivních systémech, kde dostávají krmivo obsahující ulovené volně žijící ryby. Tím tyto chovy přispívají k přetěžování volně žijících rybích populací. 

K výkrmu jediného lososa na farmě je zapotřebí odhadem 440 ulovených volně žijících ryb. Přibližně 90 % ulovených ryb, ze kterých se vyrábí krmivo, by mohlo nasytit přímo lidi. Tento způsob výroby potravin je neefektivní. Z ryb zkrmených lososům se do potravin pro lidi dostane pouhých 28 % vysoce kvalitních bílkovin. To znamená ohrožení potravinové bezpečnosti, často v již tak zranitelných komunitách. 

V loňském roce CIWF publikoval zprávu Rethinking Aquaculture: for people, animals and the planet(Nové pojetí akvakultury: pro lidi, zvířata a planetu), v níž zdůraznila, že je zapotřebí odklonit se od intenzivní produkce ryb a přejít na chov ryb na nižších úrovních potravního řetězce, aby se zlepšil welfare zvířat, snížilo znečištění, omezilo používání antibiotik a vytvořily udržitelnější systémy akvakultury.

V roce 2023 vyšla první studie Fishcount od stejných autorů s názvem Estimating global numbers of farmed fishes killed for food annually from 1990 to 2019 (Odhad celosvětového počtu ryb chovaných na farmách každoročně usmrcených pro potravinářské účely v letech 1990 až 2019), která ukázala dramatický nárůst počtu faremně chovaných ryb po celém světě: z 61 miliard ryb v roce 2007 na 124 miliard v roce 2019. 

* Průměrný rozsah v letech 2000–2019.

** Odhadovaný rozsah je 0,49–1,1 bilionu neboli 490–1 100 miliard v roce 2010.

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko: [email protected], mobil: 778 000 288

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

S pozdravem
Romana Šonková

Web: CIWF Česko

3. únorová sobota - Světový den velryb

Třetí únorová sobota je již tradičně věnována velrybám. V rámci tohoto dne si připomínáme, jaké jsou důvody jejich ohrožení a také proč je potřeba tyto obří mořské savce chránit. Světový den velryb byl zaveden v roce 1980 na Maui (Havaj) při příležitosti každoroční migrace keporkaků.

Právě na přelomu zimy a jara připlouvají z Aljašky ke břehům Havajských ostrovů tisíce těchto kytovců, aby zde samice porodily. Den věnovaný velrybám se slaví nejrůznějšími přehlídkami, festivaly a vzdělávacími aktivitami.

Ohrožení velryb
Většinu velryb ohrožují především znečištění moří a oceánů plasty, ropnými produkty a dalšími látkami, dále změny klimatu, srážky s loděmi, ale také stále přetrvávající komerční lov. Přestože je komerční lov velryb od roku 1986 de facto zakázán Mezinárodní velrybářskou komisí (The International Whaling Commission, IWC), některé země jej obcházejí pod záminkou lovu pro vědecké účely. Výjimku mají přitom jen původní obyvatele v některých oblastech, pro které je lov velryb tradicí a často jedinou obživou. Velryby se mohou stát i nechtěnými úlovky (tzv. bycatch), kdy se zapletou do rybářských sítí a následně se utopí. Velkým problémem je i nadměrný hluk způsobený lodními šrouby či sonary, který jim ztěžuje orientaci, a tím i lov kořisti. Hlučné prostředí má také za následek to, že velryby na sebe začínají ,,křičet" (zvýší amplitudu volání), což ale vede ke zvýšenému výdeji energie, změně významu vokalizace a také k vyššímu ohrožení ze strany potenciálních predátorů.

Několik velrybích nej...

- Vůbec největší velrybou a zároveň největším a nejtěžším živočichem všech dob je plejtvák obrovský (Balaenoptera musculus). Dosahuje délky 24-30 m a hmotnosti až 150 tun.
- Do největších hloubek (až 2000 m) se potápí vorvaň obrovský (Physeter macrocephalus), k čemuž mu pomáhá spermacetový orgán umístěný v hlavě a vyplněný 1900 l spermacetu neboli vorvaňoviny. Přestože je vorvaň zhruba o polovinu menší než plejtvák obrovský, je největším ozubeným kytovcem a jeho rozměry mu stačí na třetí místo ve velikosti mezi současnými živočichy.
- Keporkak (Megaptera novaeangliae) je nazýván též hrboun dlouhoploutvý. Tento název lépe vystihuje morfologické znaky této velryby - má velmi dlouhé ,,prsní" ploutve (mezi velrybami nejdelší) a na hlavě hrbolky velikosti asi poloviny golfového míčku. Každý z nich má vlasový váček s jedním 1-3 cm dlouhým chlupem vyrůstajícím ze středu. Hrbolky mají pravděpodobně smyslovou funkci.

O delfínech a velrybách se vědci donedávna domnívali, že i ve spánku zachovávají aktivitu jedné mozkové hemisféry a mají otevřené jedno oko. Důvodem měla být skutečnost, že se potřebují periodicky vynořovat nad hladinu a nadechovat se.

Velrybáři sice vyprávěli o (plně) spících vorvaních, ale mořští biologové jim dlouho nevěřili. Až v roce 2008 narazila jedna expedice na hejno vorvaňů, kteří spali v kolmé poloze. Od té doby už byli spící vorvani pozorování vícekrát a biologové měli možnost jejich spánek studovat lépe. Vědci zjistili, že vorvani upadají do plného spánku jen na velmi krátkou dobu kolem deseti až patnácti minut, během které se nenadechují ani nepohybují. Pokud je jejich teorie správná, stal by se vorvaň zvířetem s nejkratší dobou spánku. Se svými sedmi procenty by překonal dosavadního rekordmana žirafu, která spánkem stráví jen 8 % svého času. Je ovšem také možné, že vorvani kromě plného spánku usínají i částečným spánkem s jedním okem otevřeným, což ovšem ještě nebylo v přírodě zdokumentováno.
Pokud jde o onu vzpřímenou spící polohu, tak pravděpodobně ji vorvani používají proto, aby ve spánku snadněji udrželi stejnou polohu vůči místu, kde usnuli.

Zdroj: ZOO Ostrava, https://www.kabinetkuriozit.eu/

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

Nová zpráva EggTrack

Nová zpráva EggTrack 2023 dokládá, že společnosti udělaly velký pokrok směrem k bezklecové budoucnosti. Potřebujeme zákony, které tento přechod usnadní a urychlí.

Spolu s vydáním zprávy (24.1.) vyzýváme zákonodárce a zákonodárkyně na celém světě k zákazu klecových chovů, aby tím podpořili dobrovolný přechod společností k bezklecovým chovům, který popisuje naše nová zpráva EggTrack 2023.

Pomocí této zprávy měříme pokrok potravinářských firem v plnění jejich závazků týkajících se produkce bezklecových vajec. Aktuální zpráva ukazuje, že klíčové firmy z celého světa v roce 2023 dosahovaly i nadále pokroku, a to i navzdory globálním problémům, jako je ptačí chřipka a válka na Ukrajině. Tvůrci politik však tento dobrovolný pokrok nedostatečně podporují v zákonech.

ODBORNÁ I OBECNÁ VEŘEJNOST NA STRANĚ BEZKLECOVÝCH CHOVŮ

Vzhledem k tomu, že přední potravinářské společnosti, veřejné mínění a pádné vědecké důkazy podporují budoucnost bez klecí, je načase, aby politici zavedli legislativu, která by podpořila konec klecových chovů. Tato výzva je obzvláště důležitá v EU, kde Evropská komise dosud nesplnila svůj slib zakázat klece pro hospodářská zvířata. Toto opatření přitom podporuje 9 z 10 lidí z Evropy.

Konec klecí má masivní podporu 1,4 milionu lidí z EU, kteří v roce 2020 podepsali Evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, jež jsme organizovali a jež byla podpořena koalicí 170 nevládních organizací. V Česku se pod iniciativu za konec klecí podepsalo bezmála padesát tisíc lidí.

Téměř jednomyslnou podporu potvrzují i výsledky loňského Eurobarometru, podle nějž 91 % lidí z Evropy věří, že chránit welfare hospodářských zvířat je důležité, a 84 % lidí si myslí, že by ochrana těchto zvířat měla být lepší než teď. Bezklecovou živočišnou výrobu podporuje také velká část odborné veřejnosti, jak je patrné z řady stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

JAKÝ BYL POKROK V ROCE 2023? 

V České republice si bezklecový závazek vytvořila řada společností, včetně všech velkých obchodních řetězců, ale žádná v loňském roce nezveřejnila zprávu o tom, jak tento závazek naplňuje. Zato hned na začátku ledna oznámila Billa, že od 1.1. 2024 ukončila prodej klecových vajec ve svých supermarketech, tak jak se před několika lety zavázala. Většina dalších obchodníků by měla přestat nabízet klecová vejce v roce 2025.

Průměrný přechod na bezklecová vejce v Evropě činil 80 %, v USA 73 % a v asijsko-pacifickém regionu (APAC), který začal být sledován až v rámci projektu EggTrack 2022, bylo dosaženo průměrné míry přechodu 57 %. Přestože průměrná celková míra přechodu meziročně klesla o 2,5 % u závazků sledovaných v EggTrack v letech 2022 i 2023, přechod na bezklecový chov se na globální úrovni zvýšil o 6,9 % a u společností v regionu APAC o 7,4 %.

Devět společností přijalo nové globální závazky týkající se bezklecových chovů: Dairy Queen, Delaware North, McCormick & Company, Norwegian Cruise Line a The JM Smucker Company. 

PLNOU PAROU KE 100% BEZKLECOVÝM PRAKTIKÁM PO CELÉM SVĚTĚ 

Vyzýváme společnosti, aby v rámci svého celosvětového zásobování nikde nepoužívaly klece. Jejich závazky by se tudíž měly vztahovat na VŠECHNY regiony, ve kterých působí, a zahrnovat VŠECHNY kategorie vajec, jako jsou vejce ve skořápce, vaječné výrobky a vaječné přísady. 

Romana Šonková, vedoucí Compassion in World Farming Česko, k tomu říká: „Spotřebitelé si přejí lepší život pro hospodářská zvířata. 1,4 milionu lidí podepsalo v roce 2020 Evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, v důsledku níž se Evropská komise zavázala ukončit používání klecí u všech hospodářských zvířat do roku 2027.

Evropa má jedinečnou příležitost chopit se vůdčí role v ochraně welfare zvířat. Pokud skutečně udělá to, co si přejí její obyvatelé, a zakáže klece, přechod podniků na bezklecové metody se tím jen urychlí. Evropská komise může vytvořit rovné podmínky v celém průmyslovém sektoru a vyslat jasné poselství zbytku světa: Klece patří do učebnic dějepisu, nadobro.“

Zdroj: CIWF Česko

Imbolc (Hromnice)

Kolo roku v čarodějnictví je rozděleno na osm symbolických částí, každá z nich zastupuje určité roční období a polohu Matky Přírody. Obsahují čtyři velmi významné a čtyři významné sabaty. Řeč je o svátku který je nejčastěji slaven 2. února, tedy mezi zimním slunovratem (Yule) a jarní rovnodenností (Ostara). Sabat o kterém píšu pár slov, pro připomenutí a přiblížení vám se jmenuje IMBOLC. Je to svátek ohně, světla a naděje, očištění a nových začátku. Ačkoli čarodejnice většinou považují kolo roku a jeho sabaty za keltský symbol, nejstarší zmínky o něm byly nalezeny u starých Řeků a to už 600 př.n.l. Historie čarodějnictví tedy sahá až do říše pradávných civilizací středozemí a nejen tam. Víte, neodpustím si teď malinko odbočit a říct, že čarodějnice existují stejně dlouho jako lidstvo samo, když se podíváme na archeologické vykopávky všeho druhu, zkoumání kmenových tradic a hrobu najdeme všude po světě pozustatky magie, rituálu a nastroju k jejich vykonávání. Čarodějnice a magie není ani bílá ani černá, prostě JE a patří k lidstvu. Její moc je prověřena tisíci a tisíci lety praxe. Pohanské slavnosti Země a její plodnosti existují prokazatelně už tisíce let. Kouzelné praktiky (upozorňuji, že v mnoha státech světa shodné, ač se čarodějové nemohli v té době dostat žádnou formou k sobě) nejsou v dějinách lidstva nic nového, existují už tisíce let. Pohanské rituály mají kulturní, magickou i náboženskou tradici po celém světě již tisíce let. Dle mého není a nemuže být kouzlo ani zlé, ale ani dobré. KDYŽ ČARODĚJNICE VYŘKNE zaklínadlo, nesmí mít obavy z toho, že bude za toto trestána. Ani lidmi ani Universem. Jediné pravidlo je "dělej jak libo, neubliž druhému ale ani sobě". Tím je myšleno že když si někdo začne a ubližuje Vám a vy neoplatíte nebo nezastavíte toto jednání, ubližujete sobě a říkáte tak Universu že si sebe nevážíte a to je těžký karmický dluh! Vraťme se ale k oslavám a významu Imbolcu samotnému. O tomto svátku mladý bůh dosahuje dospělosti a společně s Bohyní (Příroda), která odkládá moudrou tvář stařeny a vystupuje jako krásná Birgit, panenská nevěsta, která tančí nahá a čeká na vracejícího se Boha Slunce, na svého ženicha. Ona přichází z podsvětí, kde zůstává jen starý Bůh, jehož moc (zima) už pomalu mizí. Okolo jejích boků se ovíjí ohnivý had, který zpusobí na jaře oblevu. Křestané jako vždy svátek převzali a pojmenovali ho Hromnice.

V této době se zapalují obřadně ohně s děkováním za příchod světla a jara. Provádí se očista mysli i těla, ponořením se do sebe, do svého nitra. Bylinkovými koupelemi, zpěvem a tancem, vykuřují se obydlí. Věští se z vodní hladiny, zrcadel, lesklých předmětu a run. Hlavně se ale zapalují bílé svíce jako symbol příchodu slunce a světla, je dobré mít svíci posvěcenou vodou z pramene lesní studánky či tuně. Zapálit a nechat hořet na oltáři nebo na okením parapetu s kouskem chleba a trochou mléka pro zajištění hojnosti pro další období. Je dobré mít u sebe v této době křištál (já nosím v podprsence :-))) ) a vykonávat ženské rituály pro plodnost a zdraví. Pokud už by někdo měl podběl, nebo bledule, sněženky, kouzla se tímto umocnují ale stačí i zelené listy nebo vřes (ten je velmi ochrannou rostlinou). Bílá svíce představuje světlo Slunce, světlo ducha prostě pozitivní kosmickou energii. Plamen světla svíce, když se do něj zadíváme probouzí oči naší duše a poté se jednodušeji dokážeme napojit na energie Vesmíru a světlo spirituální.

Užijte si tento sabat dle svého a myslete na to, že nádherné jaro přichází…."na Hromnice o krok více" jasně ukazuje na více pozitivního světla v našich dnech! Myslete na to přátelé!

S úctou, Kirké.

Autor: Kirké Vědma
Zdroj: FB Kirké Vědma

Sdíleno s laskavým svolením autora