Začínáme tvořit dějiny

Dobrý den,

náš globální potravinový systém se potácí na okraji propasti. Bez okamžité akce zůstane naše budoucnost viset na vlásku.

Právě teď se můžete připojit k začátkům něčeho obrovského.

Zdroj: COMPASSION in world farming

Začínáme budovat celosvětové hnutí lidí, abychom mohli společně světovým lídrům říct, že nastal čas na úplný KONEC VELKOCHOVŮ. Vás bych chtěla o této velké nové kampani informovat jako první a požádat Vás o podpis.

Přidejte svůj podpis a řekněte Organizaci spojených národů, že průmyslové velkochovy nepatří do budoucnosti výroby potravin.

ZAPOJIT SE (Petice ZDE)

Zdroj: COMPASSION in world farming
Průmyslové velkochovy jsou příčinou největšího utrpení zvířat na planetě a zároveň mají nedozírné dopady na lidi a planetu. Současná výroba potravin je hlavním viníkem úbytku volně žijících zvířat a vytváří se při ní více emisí skleníkových plynů, než vypouštějí motory všech vlaků, aut a letadel dohromady.Náš porouchaný potravinový systém zásadně přispívá nejen ke klimatické změně, ale má také na svědomí vymírání druhů, znečištění životního prostředí, degradaci půdy, antibiotickou rezistenci a nemoci.Neudržitelná výroba potravin stojí ve středu mnoha problémů. Táhne se napříč politickými oblastmi a překračuje zeměpisné hranice.Proto budeme muset i my při hledání nápravy sáhnout po společném a celoplanetárním řešení.
Zdroj: COMPASSION in world farming
Můžeme ukončit průmyslové velkochovy . Můžeme vytvořit budoucnost, která je soucitná ke zvířatům, regenerativní pro životní prostředí, udržitelná pro planetu, spravedlivá k farmářům a lidem pracujícím v zemědělství a bezpečná a zdravá pro miliardy lidí, kteří jsou na ní závislí.Světlejší zítřky máme na dosah ruky. Ale abychom ustoupili od okraje propasti, musí Organizace spojených národů podpořit zásadní opatření pro odklon celosvětového potravinového systému od průmyslových velkochovů. Namísto nich musí představit stabilní a odolný systém, který bude prospívat nám všem.V průběhu následujících měsíců budeme pracovat na propojování s dalšími organizacemi a soucitnými lidmi po celém světě, aby se postavili na naši stranu.Podepíšete se jako první?

BUDU PRVNÍ ( PETICE ZDE)

Až se k nám připojí organizace na ochranu životního prostředí, přírody, lidských práv a lidského zdraví, věříme, že to inspiruje miliony lidí, aby si sami dali do souvislosti příčiny a následky ve výrobě potravin. A aby se přidali k našemu hnutí.

Ještě nikdy jsme se nepouštěli do něčeho tak velkého. Jedno však víme jistě: abychom zajistili lepší budoucnost ve výrobě potravin a stali se svědky přelomové a naléhavě nutné změny, musíme se zapojit všichni, ze všech koutů světa, ze všech oblastí života.

Jsem ráda, že Vám mohu nabídnout příležitost připojit se k této nové průkopnické kampani v jejím zárodku. O následném vývoji Vás budu samozřejmě informovat.

S velkou nadějí a se srdečným pozdravem

Romana Šonková
vedoucí CIWF Česko

13 000 lidí žádá ministryni životního prostředí a vládu o ochranu Moravské Amazonie

Tisková zpráva petičního výboru Petice za záchranu Moravské Amazonie

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková v pátek 10. června 2022 převzala petici, v níž 13264 občanů žádá ochranu ohrožených lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje. Veřejnost tímto vyzývá vládu a dotčené orgány k urychlenému zajištění náležité ochrany luhů Soutoku a ukončení hospodaření, jež snižuje přírodní rozmanitost tohoto cenného území.  

Zástupci petičního výboru za záchranu Moravské Amazonie předali ministryni petiční archy symbolicky v prostředí lužní krajiny na Slovanském hradišti Mikulčice a představili jí  konkrétní požadavky petice: ukončení intenzivního lesního hospodaření poškozující přírodní rozmanitost, vyhlášení sítě maloplošných chráněných území a vyhlášení chráněné krajinné oblasti. 

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková na setkání přivítala tuto iniciativu místních občanů a vyjádřila záměr dořešit ochranu lužní krajiny Soutoku do konce volebního období současné vlády. Prioritu má dle ní vyhlášení maloplošných chráněných území a následně preferuje vyhlášení chráněné krajinné oblasti, jež umožní šetrnou péči o toto území. V tomto ministerstvo životního prostředí očekává pozitivní součinnost resortu zemědělství i dalších dotčených orgánů.

Petice usiluje o záchranu jednoho z našich posledních komplexů lužních lesů, písčin a mokřadních ploch,  který se nachází v nejjižnějším cípu Moravy. Toto území je dle vědců jednou z oblastí s největším druhovým bohatstvím ve střední Evropě, a proto bývá označováno jako Moravská Amazonie. Jedná se např. o domov našich největších brouků tesaříka obrovského a alpského, orlů mořských a královských, čápů černých nebo vzácných modře zbarvených skokanů ostronosých. Roste zde i celá řada ohrožených rostlin jako bledule letní, ladoňka dvoulistá a vídeňská, pryšec bahenní nebo třeba až tři metry vysoká bylina mléč bahenní. 

Ochrana tohoto vzácného území není dlouhodobě řešena a hrozí, že zmizí staré porosty, pestrost krajiny i mnohé vzácné druhy rostlin a živočichů. Přesto, že území je na seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000, má řadu mezinárodních ocenění a Česká republika se k jeho ochraně zavázala, tyto přírodně nejbohatší středoevropské lesy stát spravuje především jako zdroj dřeva. I po desítkách let snah o ochranu, toto unikátní území  stále postrádá ochranu a postupně ztrácí svou jedinečnost. Ochranu Soutoku již dříve požadoval i otevřený dopis místních občanů či stanovisko odborných společností, jež reprezentují na šest tisíc vědců.

Těší nás, že ministerstvo životního prostředí o ochranu luhů Soutoku jeví aktivní zájem a že se vláda zavázala k jeho ochraně v programovém prohlášení. S ochranou zdejší cenné přírody však už nemůžeme dále otálet. V posledních desetiletích ubyla více než polovina starých porostů. Pro mnoho vzácných druhů je tak téměř pět minut po dvanácté. Vyhlášení chráněných území a změna hospodaření je nutná neodkladně,” říká iniciátorka výzvy Zachraňme Soutok Anežka Bartošová.

,,Ochrana tohoto území není nepřekonatelnou překážkou a ani neznamená konec hospodaření v místních lesích. Je třeba chránit před těžbou staré porosty, dokončit vyhlášení maloplošných chráněných území a následně ve spolupráci s ochrany přírody zavést způsob hospodaření, jež zabrání destrukci cenných ploch na rozsáhlé holiny a bude ctít  přírodní, krajinné a další hodnoty tohoto jedinečného území,"popisuje lesní inženýr a biolog Filip Šálek. 

,,Nelze se divit, že se občané včetně mnoha místních obyvatel  prostřednictvím petice ozývají. O ochraně lužních lesů Soutoku se mluví už padesát let. Reálně jsou dnes chráněny stěží dvě procenta území a stále zde převažují zájmy produkce dřeva nad udržitelností pestré a zdravé  krajiny pro přírodu a místní lidi. V ochraně našeho přírodního dědictví bychom těžko hledali větší dluh,“ uzavírá Dalimil Toman, předseda Hnutí Brontosaurus Podluží v Mikulčicích.

Fotografie ke stažení: 

Předávání petice: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CpnaFQK8iq4lMLCTq1SbDfEivcXUuK2p

Příroda luhu: 

na http://www.zachranmesoutok.cz/ nebo https://www.filipsalek.cz/fotoalbum/fauna Stručný leták k problematice:http://www.zachranmesoutok.cz/wp-content/uploads/2020/10/letacekMA.pdf

Kontakty:

Mgr. Anežka Bartošová, bioložka a iniciátorka výzvy Zachraňme Soutok kontakty: tel.: +420 732 172 004, [email protected]

Ing. et Ing. Filip Šálek, lesní inženýr, biolog, předseda spolku Lužánek, tel.: +420 605 923 874, [email protected]

Mgr. Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus a předseda Hnutí Brontosaurus Podluží, tel. +420 605 763 112, [email protected]

Prosby za vodu, za déšť

Lidé dobří,

pojďme se spojit v prosbě za pravidelný a klidný déšť.
Každý den ve 21:00,
dokud se nedoplní spodní vody.

Všude v okolních státech prší, jen Českou republiku sužuje absence vody.
V Praze, středních Čechách, na Litoměřicku a na Moravě jsou obrovská sucha, příroda i lidé tím velmi strádají.
Článek: .....do Evropy se valí horko ze Sahary

V lásce
Alžběta a tým Cesty k sobě

Pomáhají navzdory náletům - SOS zvířata Ukrajina


Vážení přátelé,zachránci zvířat ve Lvově pomáhají navzdory náletům, navzdory velkému nebezpečí pro ně samotné!Děkujeme všem, kdo jste přispěli nebo pravidelně přispíváte do projektu „SOS zvířata Ukrajina“.Jen díky těmto darům můžeme Viktoriyi M. a jejím přátelům finanční pomoc zasílat pravidelně, každý týden. K 25. dubnu bylo darováno přes 400 000 Kč.Darovat můžete zde nebo na přes portál Darujme.cz

Připravená zásilka krmení na lvovském nádraží pro vlak do Charkova. Vlak musel nakonec cestu ukončit o 20 minut dříve, kvůli bombardování ten den (14. dubna), až do Charkova nedojel.Další ze zachráněných psů dobrovolníky ve Lvově, německého ovčáka našli v polovině dubna.

Společnost Tekra a. s. darovala 700 kg krmení. Tyto granule Eminent jsme ve spolupráci se spolkem Sláva Ukrajině mohli doručit přímo našim kontaktům ze Lvova. K předání došlo na přechodu Krakovets 9. dubna a druhý den byly již k dispozici u zvířat - video


V první polovině dubna jsme opět zaslali krmení autobusem z Prahy pro vyzvednutí ve Lvově. Často se kvůli zpoždění  na hranicích bus opozdí na příjezdu o několik hodin. Víme však určitě, že se zásilka dostala přímo k „našim“ lidem, video

I přes nálety ve Lvově, úzkost a strach, pokračuje Viktoriya a její přátelé v pomoci i vzdáleným oblastem ve velké krizi: snímky z 18. a 22. dubna zachycují přípravu aut s krmením a přepravkami do Kyjeva a do Charkova.
Jsme v denním kontaktu. Pomoc nás všech je pro ně důležitá, i psychicky. Z naší komunikace před 2 dny (použit automatický překladač):

Informace o probíhající pomoci zvířatům a útulkům naleznete také přímo na facebooku Viktoriye: Cane Corso
Finanční sbírka SOS zvířata Ukrajina stále trvá.Přispívejte i nadále buď přes portál Darujme.cz nebo zde přes náš web. Děkujeme 
Za Společnost pro zvířata
Dita Laura, Michala, Adél

Ukliďme Česko – letos i na Den Země

Tisková zpráva spolku Ukliďme Česko ze dne 19. 4. 2022

I přes chladné počasí se první dubnový víkend akce Ukliďme Česko zúčastnilo podle statistik organizátorů celkem 73 tisíc dobrovolníků. Úklidy probíhaly na 2050 lokalitách a podařilo se při nich z přírody odstranit přes 1 000 tun odpadů. Tím však letošní jarní uklízení zdaleka nekončí, jen na Den Země – 22. dubna a následující víkend je naplánováno dalších 350 úklidových akcí.

Letošní zájem o dobrovolnické uklízení je vskutku rekordní. Celkový počet zaregistrovaných úklidů již nyní dosáhl počtu akcí za celý (doposud nejúspěšnější) rok 2019. Letošním specifikem je rozložení úklidových akcí do více dnů. Může za to především chladné počasí ze začátku dubna, kdy řada akcí se (i díky sněhové pokrývce na řadě míst) přesouvala na pozdější termíny. Více než 1 000 úklidů tak probíhalo mimo hlavní úklidový den. A dalších 350 z nich je ještě naplánováno na Den Země – 22. dubna a o následujícím víkendu. Zapojit se tak mohou i dobrovolníci, kteří se nestihli zúčastnit dříve, nebo je odradilo takřka zimní počasí.

„Na řadě míst se do dobrovolnických úklidů letos na jaře zapojili i uprchlíci z Ukrajiny, převážně maminky s dětmi. Víme o minimálně patnácti místech po celé ČR, kde se zapojili a ve skutečnosti jich bude určitě více“, sdělil Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. „Jsme hromada Ukrajinských občanů a chceme srdečně poděkovat lidem z České Republiky, co pro nás udělali v tak těžkých časech. Rádi bychom Vám ukázali alespoň tímto gestem, jak moc si Vaši ochoty pomoci vážíme. Prozatím je toto minimum, které můžeme udělat. Uklidíme Vaši krásnou zemi, která nám poskytla to důležité“, říká organizátorka jedné z úklidových akcí, Ianina Prypkhan.

Mohou dostat věci nalezené při akci Ukliďme Česko ještě šanci na „druhý život“? Mohou! Přikladem je invalidní vozík, který v sobotu 2.dubna našly Eliška a Lucka při úklidu na Uherskohradišťsku. Podle zpráv ČRo charita v Uherském Hradišti vozík nechá opravit. Bude stačit vyměnit čalounění a opravit opěrka zad a vozík bude moci dále sloužit! A co vy, narazili jste při úklidu na nějakou kuriozitu? Přihlaste ji do fotosoutěže! Na nejzajímavější nálezy se může veřejnost těšit v průběhu měsíce května na facebookové stránce akce Ukliďme Česko. 

V předvečer Dne Země se také koná premiéra dětského animovaného filmu Mimi a Líza – Zahrada. V novém příběhu se nevidomá Mimi a Líza vzájemně učí o vztahu k přírodě a k materiálním věcem, které nás obklopují. Díky spolupráci s autory filmu a stejnojmenné knihy vznikly i figurky – Igráčci v podobě Mimi a Lízy, jako odměny pro nejmenší dobrovolníky.

Pokud vám není lhostejné, v jakém prostředí žijete, vydejte se na Den Země uklízet. Užijete si nejen čerstvý vzduch, popovídáte si s lidmi, ale především půjdete příkladem pro řadu jiných a vychutnáte si dobrý pocit ze smysluplné práce. To rozhodně není málo... stačí si vybrat úklidovou akci ve vašem okolí v mapě na https://www.uklidmecesko.cz.

Kontakt pro další informace:
Radek Janoušek
777 176 675
[email protected] 
Ukliďme Česko z.s.

Ryby na farmách potřebují Váš hlas!

 RYBY NA FARMÁCH POTŘEBUJÍ VÁŠ HLAS  Dobrý den,věřím, že stejně jako my v CIWF jste ve svém srdci a často i v myšlenkách stále na Ukrajině a s těmi, kdo museli uprchnout, aby si zachránili holý život. Jak dlouho ta válečná hrůza ještě potrvá? Naději na brzké vítězství nad nepřijatelnou agresí se snažíme uchovávat si podporou a pomocí potřebným, lidem i zvířatům.Nejjednodušší je poskytnout finanční nebo materiální příspěvek. Stále je Vám k dispozici náš aktualizovaný přehled sbírek. Děkujeme za každý Váš projev podpory. Bude jí zapotřebí i nadále.

Nejjednodušší je poskytnout finanční nebo materiální příspěvek. Stále je Vám k dispozici náš aktualizovaný přehled sbírek. Děkujeme za každý Váš projev podpory. Bude jí zapotřebí i nadále.

Pomoc rybám ve velkochovech

Dnes k Vám mám ale ještě jednu prosbu. Právě v této době zákonodárci v EU provádějí klíčové změny v právních předpisech o welfare hospodářských zvířat. Je nezbytné, aby věnovali pozornost také potřebám ryb chovaným na farmách. Podepište prosím naši novou petici a žádejte spolu s námi Evropskou unii, aby začala bezodkladně chránit welfare (životní pohodu) ryb chovaných na farmách.

PODEPSAT PETICI

O co jde?

Podvodní velkochovy představují jeden z největších zdrojů utrpení na světě. Ryby chované na farmách jsou skryté před našimi zraky. Mnoho z nich musí žít v přeplněných klecích, po výlovu před transportem trpí hladověním a často je čeká bolestivá a nehumánní porážka. To se nezmění bez lepší legislativy EU na ochranu welfare zvířat.

Společně můžeme ukázat těm, kdo jsou u moci, že nám zlepšení životní pohody ryb skutečně leží na srdci. Ryby z velkochovů potřebují Vaši pomoc právě teď. Přidáte prosím své jméno pod naši petici?

PODEPSAT PETICI

Ryby jsou cítící tvorové

Odhadem je v EU ročně odchována na podvodních farmách jedna miliarda ryb. Ryby, stejně jako suchozemská hospodářská zvířata, mohou cítit bolest, strach a stres. Jejich krátký život bývá naplněn utrpením. 

Šance pro evropské ryby

V následujících měsících budou představitelé EU revidovat dosavadní legislativu pro suchozemská hospodářská zvířata. Právě teď mají příležitost zahrnout do legislativy také požadavky na welfare ryb.

Hlavní požadavky petice:

■Podrobně popsat obecné požadavky na chov a přepravu, které se budou vztahovat na všechny chované ryby, včetně požadavků pro konkrétní druhy.
■Zajistit, aby byly všechny chované ryby usmrcovány humánními metodami.
■Uvést požadavky pro konkrétní druhy o povolených metodách omráčení a porážky.
■Zakázat metody porážky, o nichž je známo, že způsobují utrpení všem druhům ryb.

Pomozte nám zvýšit dosah

Sdílejte prosím tyto naše snahy o lepší budoucnost evropských ryb se svými blízkými a přáteli na sociálních sítích. Každý hlas, který zazní na obranu bezmocných ryb, se počítá!
Facebook

Mnohokrát Vám děkuji za Vaši tolik potřebnou podporu a pomoc.
Se srdečným pozdravem
Romana Šonková
vedoucí CIWF Česko

P.S. Myslete prosím také na sebe a svou životní pohodu. Chceme-li pomáhat potřebným, ať už lidem nebo zvířatům, musíme být sami zdraví a silní. Pamatujte na to a dobře se opatrujte.

Zdroj: Newsletter CIWF Česko

SOS zvířatům na Ukrajině


Vážení přátelé,materiálová sbírka krmení a potřeb pro zvířata SOS zvířata Ukrajina byla úspěšná.Konala se ve dnech 7. 3. až 16. 3. jsme v Praze 1, v prostorách Pramenů zdraví. Děkujeme společnosti Country Life za bezplatné poskytnutí.  

Děkujeme všem, kdo jste mohli přispět: naplnilo se 7 velkých beden (krmení, vodítka, kšírky, oblečky, přípravky na trauma a stres pro zvířata, přípravky proti blechám, léčivé masti, obvazy, pamlsky, ručníky, podložky a deky), darováno bylo 17 velkých pytlů s granulemi (16 ks dar od Červeného kříže), 6 velkých pytlů plných pelíšků a podložek, 7 větších pytlů s granulemi (10 – 12 kg).
Ve středu 16. 3. jsme část sbírky poslali přímo lidem do Lvova. 
Prostřednictvím autobusu z Prahy. Budeme zasílat každý týden.

Krabice a pytle si ve Lvově mezi 3 a 4 hodinou ranní vyzvedla Viktoriye M. se spolupracovníky, kteří ve Lvově a v okolí pomáhají zvířatům a útulkům (viz předchozí email o sbírce finanční SOS zvířata Ukrajina).

Obyvatelé a zvířata na Ukrajině potřebují naši stálou pomoc. Je to i naše ujištění, že jsme s nimi. Naše pomoc je i pomocí psychickou. Všichni si přejeme, aby byl Putin zastaven, aby jeho agrese skončila a Ukrajina byla svobodná.Každý děláme co můžeme. My Vám všem velice děkujeme, že společně můžeme pomáhat a řešíme vše tak, aby se sbírka dostala přímo k lidem, kteří ji využijí na místě (nechceme, aby skončila někde ve skladech).

Finanční sbírka SOS zvířata Ukrajina stále trvá. Přispět můžete buď přes portál Darujme.cz nebo přes náš web.

 
Materiální dary (zejména krmení, proti parazitům, přenosky) můžete i nadále zasílat na naši adresu: Společnost pro zvířata – Čsop, Michelská 5, 140 00, Praha 4 (v místě je výdejna Zásilkovny)
 
Pro větší objemy nás, prosím, kontaktujte předem: [email protected], 603 179 558, 604 161 341 (Whats App)

Zdroj: https://spolecnostprozvirata.onquanda.com/

2. dubna proběhne tradiční jarní úklid. Jdete do toho s námi?

V sobotu 2. dubna 2022, proběhne hlavní jarní termín naší největší dobrovolnické akce Ukliďme Česko, zaměřené na úklidy černých skládek a drobného nepořádku z přírody, měst a obcí. Zájemci o uspořádání úklidů mohou na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz zadávat své akce, kterých je zaregistrováno v tuto chvíli bezmála 2 000. Organizátoři přihlášení do 15. března dostanou nejen užitečné rady k plánování i propagaci svých úklidů, ale mohou si také zažádat o úklidové pomůcky (pytle a rukavice), tričko, samolepky pro účastníky a v balíčku obdrží i limitovanou postavičku legendárního Igráčka. 

Do projektu Ukliďme Česko se totiž letos rozhodl zapojit také český výrobce her a hraček EFKO. Vytváří speciální edici Igráčků v podobě knižních a filmových hrdinek Mimi a Lízy, které dostanou organizátoři úklidových akcí jako dárek spolu s uklidovými prostředky, ale hlavně budou tito Igráčci směřováni do běžných obchodů. Z jejich prodeje půjde část výtěžku na pořízení speciálních sběracích kleští na odpadky, které budou následně distribuovány dobrovolníkům akce Ukliďme Česko. Majitel firmy EFKO Miroslav Kotík sděluje: „Celý projekt Ukliďme Česko je mi velice sympatický. Kdo mě zná a sleduje moje aktivity, tak jistě nepřehlédnul, že nepořádek, který nás obklopuje, mě nenechává chladným. Jdu-li pěšky do práce, beru s sebou automaticky pytel a sbírám odpadky, které vyhazují lidé z aut. Tak jako přispěl projekt Pomáhej s Igráčkem k obstarání nedostatkových ochranných pomůcek zdravotníkům v době pandemie, tak nyní chceme pomáhat s figurkou i dobrovolníkům, kteří se starají o naši přírodu.“

Kromě samotného uklízení je neméně důležitá i prevence. Proto také vznikla nová odpadová aplikace www.KAMsNIM.cz, od které si její autoři slibují snížení množství černých skládek i odpadků povalujících se v přírodě. „Naším cílem není donekonečna uklízet nepořádek po jiných. Proto jsme vyvinuli aplikaci KAMsNIM.cz, pro ty, kteří by snad i dnes, v době sběrných středisek a všudypřítomných kontejnerů na tříděný odpad nevěděli…,“ uvedl autor projektu Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. Aplikace poradí, kde můžete ve svém okolí legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například i prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné… jednoduše vše, čeho se potřebujete zbavit. Mapa projektu již obsahuje 110 000 takových míst!

Přidat se k velkému jarnímu úklidu, ať už k organizátorům či dobrovolníkům, může letos opravdu každý. Stačí si založit vlastní úklidovou skupinu nebo se připojit k úklidu, který si vyberete z interaktivní mapy na https://www.uklidmecesko.cz/map/. Každý kousek odpadu se počítá, a čím více dobrovolníků se zapojí, tím větší kus přírody se podaří společnými silami uklidit. Pojďte do toho 2. dubna s námi!

Speciální edice figurek Igráčků Mimi a Lízy budou koncem března k dostání mimo jiné i přímo na e-shopu výrobce: https://eshop.efko.cz

Kontakt: 
Radek Janoušek – 777 176 675 
[email protected] 
Spolek Ukliďme Česko

Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2022 je 
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Partnery akce jsou: 
Garnier 
EKO-KOM, a.s. 
PENNY Market 
ŠKODA AUTO a.s. 
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC 
www.igracek.cz

EVROPSKÝ PARLAMENT NAPROSTO SELHAL V OCHRANĚ ZVÍŘAT BĚHEM PŘEPRAVY, OBČANÉ SE NYNÍ OBRACEJÍ NA KOMISI

Evropský parlament zradil evropské občany, když při svém hlasování o doporučeních k přepravě zvířat ignoroval dlouholeté výzvy veřejnosti k zákazu vývozu živých zvířat z EU a k zákazu přepravy zranitelných zvířat v rámci Evropské unie. 

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, uvedla: „Odhlasovaná doporučení jen velmi málo přispívají k lepší ochraně zvířat před utrpením, které musí každoročně snášet miliony hospodářských zvířat při přepravě v rámci EU nebo při vývozu do třetích zemí. Vzhledem k tomu, že Evropská komise v současné době připravuje revizi všech právních předpisů EU týkajících se životní pohody zvířat, je obrovská škoda, že Evropský parlament propásl výjimečnou příležitost uplatnit svůj vliv ve prospěch lepších podmínek přepravy zvířat, po kterých již dlouho volá veřejnost v celé Evropě. Europoslanci, kteří hlasovali proti pokroku v této oblasti, nesou zodpovědnost za to, že se nechali ovládnout zájmy úzké skupiny, která na tomto krutém obchodu profituje, místo aby naslouchali přáním občanů, jež mají zastupovat a kteří chtějí pro zvířata skutečné zlepšení." 

Hospodářská zvířata trpí během přepravy, neboť jsou během dlouhých a vyčerpávajících cest často těsně namačkaná na sebe, a to i v počasí, které může být extrémně horké. V kamionech panují vysoké teploty, chybí čerstvý vzduch a zvířata musí po celou dobu cesty stát ve své moči a výkalech. Nedostatek krmiva a nevhodná napájecí zařízení nebo ztížený přístup k nim mohou způsobit, že zvířata jsou vyčerpaná hladem a žízní. V takových podmínkách není neobvyklé, že některá zvířata během přepravy uhynou a při nejhorších katastrofách jich umírají tisíce. V roce 2019 se utopilo více než 14 000 ovcí určených na vývoz, když se nákladní loď, která je převážela, převrátila v rumunském černomořském přístavu Midia. 

Dnešní hlasování znamená, že Parlament nedokázal ochránit welfare neodstavených a březích zvířat. Neodstavená mláďata, jako jsou telata, trpí hladem, žízní a tepelným stresem, který má silný dopad na jejich zranitelný imunitní systém. Žádná zvláštní péče nebude věnována ani březím samicím, které někdy musí rodit v hrozných podmínkách přímo v kamionu nebo na palubě lodí. 

„EU má vážné problémy při prosazování svých norem v oblasti welfare zvířat v rámci vlastních hranic a ve třetích zemích nemá vůbec žádnou pravomoc," komentovala hlasování Olga Kikou, ředitelka CIWF EU. „Skutečnost je taková, že většina třetích zemí, do kterých EU vyváží živá zvířata, má jen velmi málo standardů pro welfare hospodářských zvířat, pokud vůbec nějaké, a žádný z nich se ani zdaleka nevyrovná standardům EU. Neprosazení zákazu vývozu jednoduše umožní, aby násilí páchané na zvířatech mimo EU pokračovalo v nezmenšené míře." 

Každý rok se z EU do třetích zemí vyvezou více než tři miliony živých zvířat. Cesty po silnici nebo po moři jsou obzvláště dlouhé a stresující do zemí, jako je Turecko, Libanon, Libye a Alžírsko, které jsou považovány za vysoce rizikové z hlediska ochrany zvířat a kam putují každoročně i zvířata z České republiky. Stále znovu a znovu jsou hlášeny případy nesmírného týrání ve třetích zemích, ale pro EU je nemožné prosazovat své právní předpisy na ochranu zvířat za svými hranicemi. 

CIWF naléhavě žádá Evropskou komisi, aby při předložení návrhu revize právních předpisů EU o přepravě zvířat v příštím roce zahrnula následující ustanovení: 

- zákaz přepravy neodstavených mláďat- zákaz přepravy březích zvířat, pokud již uplynulo více než 40 % očekávané doby březosti- námořní přepravu provádět pouze za velmi přísných pravidel, vždy za přítomnosti veterinárního lékaře na palubě a s proveditelnými pohotovostními plány pro mimořádné situace- teplotní rozmezí, v němž lze přepravu uskutečnit, stanovit specificky pro jednotlivé druhy a kategorie (např. kojící/nekojící, na konci produkčního cyklu atd.)- zavést absolutní časové limity přepravy v maximální délce 8 hodin pro dospělý skot, ovce a prasata a 4 hodiny pro králíky a drůbež.~konec~

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko:[email protected], mobil: 778 000 288

Poznámky pro redakce: 

 

  1. Evropský parlament zřídil v roce 2019 po sérii dopravních neštěstí zvláštní výbor k přepravě zvířat (ANIT).
  2. Evropská komise přezkoumává právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat, včetně přepravy, s cílem předložit návrhy ve 4. čtvrtletí 2023. Doporučení Parlamentu vezme Komise v úvahu při přípravných pracích. Komise uvedla, že její návrhy zakážou klecové chovy, jak požadovala evropská občanská iniciativa Konec doby klecové.

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací naleznete na www.ciwf.cz.

Zdroj: Tisková zpráva (21.01.2022)

Film: Kmotři z blat (1983) - česká televizní pohádka

Hledáte pohádku kterou jste možná ještě neviděli? Zkuste netradiční pohádkový příběh, ve kterém můžete najít i těsnou návaznost na současné dění.

Přejeme vám příjemnou podívanou. 📺

Za redakci s láskou,

Ilona Šplíchalová 💗

Zdroj: ČSFD

Do malebných jižních Čech se přistěhuje Bouřňák a chce tu se svými pomocníky zničit všechno živé. Jak se podaří přírodu před tímto nebezpečím uchránit a jak se z Bouřňákových pomocníků stanou obyčejní a pracovití obyvatelé blat, to už vám neprozradíme. Na to se podívejte v dnešní půvabné pohádce autora Z. Zábranského, který ve svých příbězích vychází obvykle z krajových pověstí a báchorek. Režie se ujala v roce 1983 V. Jordánová, která do hlavních rolí obsadila B. RösneraM. VladykuL. Potměšila a K. Rodena(Česká televize)

Zdroj: www.csfd.cz

Zdroj videa: www.youtube.com

Ohňostroje – pyrotechnika: zabíjí zvířata, škodí zdraví, znečišťuje prostředí

Celoplošné bombardování petardami se opět blíží, bohužel…

Apelujeme na slušné lidi: nepoužívejte, neodpalujte výrobky tzv. zábavní pyrotechniky. Naopak, pomozte.

Odpalování a výbuchy tzv. zábavní pyrotechniky nabraly ohromných objemů od 90. let. Pro potěšení dětí a
dospělých zabíjejí a zraňují zvířata, poškozují zdraví lidí a zvířat, jedovatými látkami znečišťují životní prostředí.
Navzdory nepřímým zákazům této tzv. zábavní pyrotechniky v mnoha zákonech a skutečnosti, že se jedná o
výtržnost, jsme týden co týden po celý rok poškozováni výbuchy, hlukem a znečištěním z odpalů, které provádějí
škoditelé. Odpaly opět vzrostly po ukončení kovidové karantény.

Bezohlednost a arogance mnoha lidí je veliká: odpalují pyrotechniku mezi domy, u vody/na vodě, u lesů, u pastvin,
v parcích… Podnikavci si z odpalování toxických jedů dokonce udělali soutěž a několik let ničí zvířata, přírodu a
životní prostředí na Brněnské přehradě.

Vše eskaluje v prosinci a především 31. prosince, kdy odpalování pyrotechniky tvoří kontinuální bombardování od 17
h do 2 h ráno 1. ledna, a to po celé České republice včetně horských oblastí. Zkrátka všude tam, kam se lidé
dostanou.

Zvířata trpí. Při odpalech se většina psů třese strachy a pokud jsou venku na volno, bezhlavě prchají. Kočky venku to
samé a v případném úkrytu, mohou být v šoku schované několik hodin… a nemusejí najít cestu zpět, stejně jako psi.
Hrozí nárazy do pevných překážek a střety zvířat s vozidly. Trpí i volně žijící zvířata. Ptáci v úleku bezhlavě vzlétají,
opouštějí hnízda, zbytky nábojů a jedů je mohou zasáhnout, narážejí do překážek a skel, do drátů vedení. Vodní ptáci
mohou dezorientovaní a v panice dosedat na lesknoucí se vozovku místo na vodu… - několik příkladů hororu, který
zvířata kvůli zvrácené zábavě lidí zažívají.

Jsou obce a města, které používání tzv. zábavní pyrotechniky omezují svými vyhláškami. Pak záleží na proinformovanosti občanů a součinnosti s policií, aby bylo zavedení vyhlášky skutečně realizováno.

Např. vyhláška hl. m. Prahy používání výrobků z. pyrotechniky zakazuje. Pouze s výjimkou 13 míst, od 10:00 do 22:00,
v okrajových částech Prahy. Na 31. prosince a 1. ledna je výjimečně odpalování tzv. zábavní pyrotechniky povoleno,
kromě: památkové rezervace, na vodě a vodních tocích a 50 m od nich, ve zvláště chráněných územích a v přírodních
parcích a 50 m od nich, ve vzdálenosti 250 m od zoo, od útulků pro zvířata, veterinární pohotovosti a od dalších
zařízení.

Místní samosprávy nemohou, bohužel, použití tzv. zábavní pyrotechniky zcela vyhláškami zakázat. Zákaz musí být
stanoven zákonem (zábavní pyrotechniku upravuje zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s
nimi a o změně některých zákonů).

Apelujeme na slušné lidi: nepoužívejte, neodpalujte výrobky tzv. zábavní pyrotechniky. Naopak, pomozte.
Pokud jste svědky odpalování, volejte ihned městskou policii 156 nebo Policii ČR 158, které mohou okamžitě
škodlivé jednání zastavit a uložit vysokou pokutu fyzickým osobám i podnikatelům.

Většinu zraněných, umírajících/hynoucích zvířat nikdo nenalezne. Pouze výjimečně všímaví lidé postřehnou zvíře
potřebující pomoc.

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:
V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, tel. 774 155 185) nebo Záchrannou stanici hl. m. Prahy (tel.
773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, volejte městskou policii 156.

Jinde v ČR – záchrannou stanici pro volně žijící zvířata viz www.zvirevnouzi.cz, tel. 774 155 155 (pokrývá celou ČR).
Je-li to jiné zvíře než volně žijící, zkuste policii ČR nebo zjistěte, zda-li je u vás obecní útulek pro zvířata nebo útulek
spolku tj. nestátní organizace.

Požádejte své zastupitele, aby schválili vyhlášku výrazně omezující použití tzv. zábavní pyrotechniky. A samozřejmě,
aby neorganizovali odpalování z. pyrotechniky např. na konci roku, při výročích aj. akcích.

Další informace, včetně legislativy: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

Projekt o škodlivosti pyrotechniky je realizován s podporou hl. m. Prahy.
SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA
Ing. Dita Laura Michaličková, Ing. Michala Melišová PhD
Michelská 48/5, Praha 4, 140 00
603 179 558
člen Eurogroup for Animals, člen ČSOP, člen Zeleného kruhu
[email protected]
[email protected]
www.spolecnostprozvirata.cz, www.stoptransport.cz
https://www.facebook.com/spolecnostprozvirata.cz

IG společnost pro zvirata


Používáním „zábavní“ pyrotechniky dochází k porušování hned několika zákonů: zákon č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.; zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání; zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zákon o myslivosti; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
jeho nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; zákon č. 133/1988 Sb.,
o požární ochraně.

Zdroj: Tisková zpráva

Zde naleznete formulář o odpalování tzv. zábavní pyrotechniky.

Prosíme o vyplnění, býváte-li svědky odpalování v průběhu roku i na Silvestra.

Informace použijeme jako argumenty při jednání se zákonodárci o zákazu prodeje a použití nejhorších kategorií tzv. zábavní pyrotechniky pro použití venku.

Při každém odpalu dochází k porušování zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny (rušení ptactva a chráněných živočichů), zákona č. 251 o některých přestupcích (výtržnictví, rušení nočního klidu) a dalších předpisů.

Jste-li svědky odpalování volejte městskou policii 156 nebo Policii ČR 158, které mohou zasáhnout, zastavit škodlivé jednání a uložit vysokou pokutu.

Najdete-li zraněné, vyčerpané nebo jinak trpící zvíře, kontaktujte:

V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, telefon 774 155 185) nebo Záchrannou stanici Lesů hl. m. Prahy (tel. 773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, volejte městskou policii 156.

Jinde v ČR – záchrannou stanici pro volně žijící zvířata www.zvirevnouzi.cz (pokrývá celou ČR). Je-li to jiné zvíře než volně žijící, zkuste Policii ČR anebo zjistěte, zda-li je u vás obecní útulek pro zvířata nebo útulek spolku tj. nestátní organizace se službou na telefonu.

Zdroj: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

Výzva pro nového ministra zemědělství: zamezte kupování živých ryb!

Mezinárodní nevládní organizace Compassion in World Farming (CIWF) dnes zahajuje sběr podpisů pod otevřený dopis budoucímu ministrovi zemědělství s výzvou, aby ukončil utrpení kaprů, kterému jsou vystaveni, jsou-li zakoupeni živí.

„Naše iniciativa Vánoce pro kapry se snaží upozornit na problémy spojené s možností nákupu ryb v živém stavu. To zahrnuje takové zacházení s živými, citlivými tvory, které lze na základě nejnovějších vědeckých poznatků označit za týrání zvířat,” vysvětluje Lucie Moravcová, vedoucí kampaně RyboLove z CIWF. K tomuto jednání dochází zejména, ale nikoli pouze, při prodeji tzv. vánočních kaprů.

Podle ochránců zvířat dochází k závažnému zhoršení životní pohody (welfare) zvířat zejména v těchto situacích:

· Zakoupená živá ryba bývá přenášena obvykle v igelitovém obalu po libovolně dlouhou dobu bez vody. V důsledku toho se jí slepí žaberní destičky, funkce žaber se zhorší a ryba se dusí.

· Před domácím usmrcením bývá ryba přechovávána běžně ve vaně, což je pro ni absolutně nevhodné prostředí. Kvůli rozdílné teplotě vody může dojít k teplotnímu šoku, hrozí nedostatek kyslíku a chlor obsažený ve vodě může poškodit kůži i nervovou soustavu zvířete.

· Správné omráčení kapra před vykrvením není jednoduché. V případě usmrcení v domácnosti tak existuje vysoké riziko, že zvíře není před vykrvením a po celou dobu vykrvování omráčeno s dostatečnou ztrátou citlivosti a vnímání.

· Někteří lidé vypouštějí zakoupené ryby s dobrými úmysly zpět do volné vody. Většina ryb však pravděpodobně nepřežije, neboť její energetické zásoby jsou vlivem sádkování vyčerpány a imunita oslabena. Navíc i v tomto případě existuje riziko teplotního šoku.

„Ve všech výše zmíněných bodech jde bezesporu o porušování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,” píše se v závěru otevřeného dopisu, který může podepsat i široká veřejnost na webových stránkách www.ciwf.cz. „Vzhledem k tomu, že nelze účinně kontrolovat, jak se s jednotlivými živými rybami po nákupu zachází, je jediným možným řešením takovému nákupu zamezit,” uzavírá Moravcová.

Iniciativa Vánoce pro kapry má i svého maskota, kapřici Kaprolínu, která pomáhá šířit poselství soucitu s rybami.

Otevřený dopis ministrovi zemědělství je k dispozici zde: https://bit.ly/3G7dIJI

Česká republika patří k největším producentům kaprů v Evropské unii. Česko (stejně jako Polsko) vyprodukuje až 25 % kaprů. V roce 2019 se v ČR vylovilo 17 945 tun kaprů. Před Vánoci se prodá kolem 85 % tuzemských ryb prodávaných v ČR. V roce 2020 se vánoční kapři prodávali na 2 662 místech.

Iniciativa Vánoce pro kapry běží již třetím rokem. Jejím cílem je zamezit prodeji ryb v živém stavu (ať už o Vánocích či v průběhu roku). V loňském roce podpořilo tento záměr také Rybářské sdružení ČR, které vydalo své doporučení k nákupu vánočních ryb, v němž mimo jiné vyzývá veřejnost, aby si kupované ryby nechala odborně usmrtit na prodejním místě. Podobně se vyjádřila i Státní veterinární správa: „…Další kontrolovanou oblastí je správné porážení kaprů, kdy spotřebitelům doporučujeme využít služeb proškolených odborníků přímo na stánku, než složitě přepravovat ryby domů. Každý rok upozorňujeme, aby lidé nevypouštěli ryby zpět do přírody, protože je to ohrožuje na životě.” Více informací o kampani najdete na www.rybolove.cz.

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice.

Více informací naleznete na www.ciwf.cz.

Zdroj: Tisková zpráva

Jak se neutopit v krabicovém tsunami

Rozbalíte dárky pod vánočním stromečkem a najednou jste doma zavalení krabicemi a výplněmi? Tento „odpad“ znovu využívají e-shopy, kterým obalové materiály chybí. Vznikla proto mapa obchodů, které vaše použité krabice uvítají. A to nejen o vánocích.

Všechny obalové materiály jsou navrhované tak, aby vydržely opakovanou manipulaci. Proto je škoda s nimi zacházet jako s jednorázovým odpadem. Kdokoliv může po dohodě přinést do zapojeného obchodu (mapa projektu KAMsNIM.cz jich obsahuje bezmála 150) kartonové krabice, plastové nebo papírové výplně. Tím podpoří malé firmy, sníží množství vytvořeného odpadu a také se vyhne přeplněným modrým kontejnerům. Samotné obchody vítají obaly, kterých je momentálně na trhu nedostatek a také ušetřené peníze, neboť obalový karton za poslední období zdražil o 50%. V očích ekologicky smýšlejících zákazníků tím navíc posiluji svoji značku.

Jedním z takových obchodů je i TIERRA VERDE, výrobce eko drogerie a eko kosmetiky. Krabice a výplňový materiál nám do Popůvek u Brna vozí jednotlivci, kterým se doma nahromadí, ozývají se nám však i firmy, s nimiž máme domluvené pravidelné svozy odložených kartonů. Vše využijeme při balení zásilek z našeho e-shopu. Díky jednotlivcům i firmám společně tvoříme ohleduplnější svět. Naším přáním je zachovat zdroje a krásy přírody dalším generacím“, říká Petra Lopušníková z Tierry.

Aplikace www.KAMsNIM.czvšak ukazuje nejen odběrná místa na obalový materiál. Slouží jako vyhledávač, pokud se potřebujete čehokoliv zbavit (kam odnést vytříděný odpad z domácnosti, kde odevzdat prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad atd). Veškeré odpadky tak mohou skončit na správném místě, navíc znovupoužitelné věci najdou svůj druhý domov. Celkem mapa projektu obsahuje už přes 100 000 takových míst.

„Postupně v ní přibývají sběrné dvory, re-use centra, kontejnery na textil, potravinové banky, charitativní obchůdky, SWAPy a další místa, která pomáhají najít využití pro věci, které by se jinak zbytečně staly odpadem“, dodává Miroslav Kubásek, jeden z autorů aplikace ze spolku Ukliďme Česko.

Kontakt pro další informace:

Radek Janoušek
Spolek Ukliďme Česko
[email protected]
777 176 675

Zdroj: Tisková zpráva

POMOZTE TÝRANÝM KAPRŮM!

Také máte pocit, že se na nás v poslední době valí problémy ze všech stran? Covid řádí ostošest, zdražuje se a společnost je rozhádaná, o klimatické krizi ani nemluvě. A do toho zase po roce přicházejí Vánoce... a čas vánočních kaprů, čas rybí bolesti a utrpení. NE, ani letos, i když máme všichni starostí až nad hlavu, to nevzdáme a zase za ně budeme bojovat. Abychom jednou provždy ukončili aspoň to nejzbytečnější týrání - kupování živých kaprů. Pomůžete nám prosím?

Podepište otevřený dopis

Letos jsme se do boje za kapry vyzbrojili novými důkazy: Odborná rešerše rybích etologů z České zemědělské univerzity prokazuje, že kapr skutečně trpí, koupí-li si ho člověk živého.

Jde hlavně o to, že:

Ve všech výše zmíněných bodech jde bezesporu o porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nákup živých ryb by tak podle současné legislativy neměl být vůbec povolen! Pomozte nám to prosadit. Podepište otevřený dopis budoucímu ministrovi zemědělství, ať toto zbytečné týrání kaprů ukončí.

Připojte svůj hlas

Děkuji Vám, že na zvířata nezapomínáte, ať se děje, co se děje. Bez Vašeho soucitu se neobejdou.

Romana Šonková
Vedoucí CIWF Česko

Více informací naleznete na www.akce.ciwf.cz

Mezi nejcitovanějšími výzkumníky světa je český vědec Roman Pavela z Výzkumného ústavu rostlinné výroby

V listopadu zveřejnila společnost Clarivate Analytics žebříček nejcitovanějších výzkumníků světa, ve kterém každoročně představuje vědce, jejichž publikace patří mezi jedno procento nejcitovanějších prací v daném oboru. Mezi oceněnými je letos také Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje výzkumu botanických pesticidů.

Seznam „Highly Cited Researchers“ letos představuje přes 6 600 vědců zastupujících 1 300 institucí ze 70 zemí ve 21 výzkumných oblastech nebo napříč různými obory. Prestižní seznam je každoročně sestavován na základě analýzy publikací v databázi Web of Science.

V elitní skupině je letos také 10 výzkumníků, působících na tuzemských výzkumných ústavech či univerzitách. Roman Pavela je z nich jediných Čechem, který reprezentuje obor zemědělských věd. Současně patří mezi pouhých 125 výzkumníků na světě, kteří se v oblasti zemědělského výzkumu do prestižního seznamu probojovali. Do seznamu „Highly Cited Researchers“ byl poprvé zařazen v roce 2019.

Doc., Ing. Roman Pavela, Ph.D, je renomovaný vědec a mezinárodně uznávaný odborník v oblasti výzkumu biologicky aktivních látek získávaných z léčivých a aromatických rostlin. Specializuje se na jejich využití a spolu se svým týmem má patentově chráněnou celou řadu přípravků pro ochranu rostlin. Je popularizátorem zemědělské vědy a autorem řady knih pro veřejnost se zaměřením na biologickou ochranu rostlin a byliny. Působí ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze–Ruzyni jako vedoucí týmu Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin.

„Rostliny jsou studnicí různých biologicky aktivních látek, které nás denně překvapují svojí účinností. Mezi nimi je řada takových, které nás dokáží lépe připravit na stres či umí harmonizovat náš imunitní systém. Dokonce se v zahraničí úspěšně používají při prevenci, léčbě a následné rekonvalescenci pacientů s nákazou COVID-19,“ říká Roman Pavela o svém výzkumu.

Mezi dalšími oceněnými s působištěm v České republice byli Radek Zbořil (VŠB - Technická univerzita Ostrava), Dmitry M. Chudakov (Masarykova univerzita v Brně), Francescode Bello (Akademie věd České republiky), Tomáš Jungwirth (Akademie věd České republiky), JanPergl (Botanický ústav AV ČR), Petr Pyšek (Akademie věd České republiky), Petr Baldrian (Akademie věd České republiky)

KamilKuca (Univerzita Hradec Králové), Ondřej Novák (Akademie věd České republiky).

Výzkumný ústav rostlinné výroby

VÚRV, v. v. i. je největším pracovištěm aplikovaného výzkumu v České republice, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Kromě hlavního pracoviště v Praze-Ruzyni má výzkumné a pokusné stanice i další pracoviště po celé ČR, včetně vlastní vinice na Karlštejně. Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin či rostlinolékařství se výzkum zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření, rozvoj rostlinných biotechnologií a molekulární biologie, oblasti kvality a bezpečnosti potravin a v oblasti produkce a zpracování nepotravinářských plodin i bioodpadů.

Více informací k Doc., Ing. Romanu Pavelovi, Ph.D naleznete na adrese www.publons.com/researcher

Zdroj: Tisková zpráva

Projekt Bio v regionu letos v Olomouckém kraji

Minulý týden se uskutečnila poslední vzdělávací akce v rámci projektu Bio v regionu, který realizuje Bioinstitut o.p.s. Cílem celého snažení je zlepšit informovanost veřejnosti o ekologickém zemědělství, biopotravinách a regionálních výrobcích biopotravin. Nejdůležitějším aspektem je zapojení mladé generace, přesně řečeno budoucích pracovníků v oboru gastronomie a zemědělství. Díky konceptu zážitkových aktivit v podobě společného vaření z biopotravin pod vedením profesionálního kuchaře, doprovázeného seminářem na téma skutečná cena potravin a v neposlední řadě exkurze na ekofarmy v blízkém okolí, poznají žáci odborných škol cestu biopotravin „z pole až na vidličku“

„Bio v regionu realizujeme od roku 2016. Těší nás zájem škol a je skvělé vidět radost nejen studentů, ale i pedagogů nad jejich výsledky v kuchyni. Školní osnovy jsou dané a prostor na rozšíření vědomostí není velký. Studenti mají možnost poznat, jak a kde jídlo vzniká, jaké má přínosy ekologické zemědělství a udržitelný způsob produkce potravin. Vyzkouší si, jak s biosurovin připravit chutné a zajímavé jídlo, dozvědí se, jak rozpoznat biopotraviny a kde nakoupit ekologicky vyprodukované potraviny ve svém regionu. Školy mají příležitost navázat spolupráci s farmou, která jim může nejen dodávat suroviny do kuchyně, ale třeba nabídnout i praxi nebo dokonce uplatnění jejich studentům zemědělských oborů. A přesně o to jde. Podporovat spolupráci v regionu, protože s každým nákupem jídla, který děláme, utváříme krajinu“, říká Pavlína Samsonová, ředitelka Bioinstitutu.

„Věřím v to, že vaření z biopotravin bude pro tyto studenty v budoucnu běžná praxe a vědomosti nabyté během tohoto projektu jim pomohou zorientovat se v nabídce. Evropská unie nás podporuje v tom, aby biopotraviny byly součástí veřejného stravování. Mladí farmáři jsou také podporovaní v přechodu k ekologickému zemědělství, tak jen doufám, že jsme ve studentech zažehli plamínek zájmu a půjdou touto moderní a u spotřebitelů žádanou cestou“ říká koordinátorka projektu Mgr. Karolína Pečenková z Bioinstitutu.

Díky exkurzím i kurzům vaření se studenti setkali s lidmi z praxe, za kterými stojí úspěch v podnikání ve zvoleném oboru. A právě taková setkání je můžou motivovat, protože zejména zemědělství je obor dlouhodobě společensky opomíjený. Na exkurzi v Branné jim pan Skřivánek vysvětlil, jak důležitou roli zemědělec i kuchař ve společnosti má. „Jsem ekologický zemědělec, vyrábím biopotraviny a udržuju krajinu. A jsem na to hrdý. I vy buďte hrdí na svou profesi. Zemědělce a kuchaře potřebuje každý občan několikrát denně, protože se stravuje jen díky nám - zemědělcům a kuchařům. Jen málokterá profese je pro společnost tak nezbytná.“

Z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty a i pedagogy. "Pro naše studenty byl projekt Bio v regionu velmi přínosný. Propojili si znalosti, které už měli, s praktickými dovednostmi. Líbilo se mi, jak v zážitkovém semináři lektorky ukázaly celý kontext a vysvětlili studentům environmentální přínosy šetrného hospodaření. Já sama vidím obrovský přínos ekologického zemědělství u nás v regionu hlavně v péči o krajinu a jsme ráda a všímám si, že čím dál více mladých rodin preferuje biopotraviny, jezdí nakupovat k farmářům a o kvalitu potravin se zajímá" Ing. Bronislava Urbánková, zástupkyně ředitele pro odbornou výuku, Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh.

„Líbila se mi propojenost všech aktivit v projektu. Nejen, že měli studenti možnost navštívit ekofarmu a podívat se, kde biopotraviny vznikají, ale hlavně to zážitkové vaření je velmi bavilo. Pan kuchař jim ukázal moderní metodu sous-vide, která se velmi hodí k úpravě kvalitního biomasa, s kterou se setkali poprvé. Každá taková příležitost, setkat se s profesionálem, který jim ukáže, jak udělat krásné vyladěné menu, je pro studenty velkou inspirací. Moc za účast děkujeme a určitě bychom projekt v budoucích letech rádi zopakovali,“ dodává Dzuriková Petra, vedoucí učitelka odborného výcviku ze Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh.

V neposlední řadě nutno zmínit i letošní ekologické farmy – Ekofarma Skřivánek Branná a Farma Bovine, Heřmanovice a také všechny dodavatele, kteří vycházeli vstříc s dodáním produktů do škol jako například firma PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o., Statek Winter, Zemědělská farma Jan Hořak, Biopark s.r.o. a další. Všichni byli maximálně vstřícní, a napomohli k dalšímu úspěšnému ročníku „BIO v regionu“, tentokrát v Olomouckém kraji.

Zdroj: Tisková zpráva

Další informace na: www.bioinstitut.cz

Ohňostroje – pyrotechnika: zabíjí zvířata, škodí zdraví a přírodě

Odpalování a výbuchy tzv. zábavní pyrotechniky zabíjejí a zraňují zvířata, poškozují zdraví lidí a zvířat a jedovatými látkami znečišťují naše životní prostředí. Navzdory nepřímým zákazům tzv. zábavní pyrotechniky v mnoha zákonech a de facto zákazu jejího použití v mnoha obecních vyhláškách, jsme týden co týden poškozováni výbuchy, hlukem a zplodinami z odpalů, které provádějí bezohlední škoditelé. Vše eskaluje 31. prosince, kdy odpalování pyrotechniky tvoří kontinuální bombardování od 17h do 2h ráno 1. ledna.

Většina psů se třese strachy a pokud jsou venku na volno, bezhlavě utíkají. Kočky venku to samé, v případném úkrytu, mohou být v šoku schované několik hodin… a nemusejí najít cestu zpět. Hrozí nárazy a střety zvířat s vozidly a pevnými překážkami. Trpí i volně žijící zvířata. Ptáci v úleku bezhlavě vzlétají, úlomky nábojů je mohou zasáhnout, narážejí do pevných překážek, do drátů vedení. Vodní ptáci mohou dezorientovaní a v panice dosedat na lesknoucí se vozovku místo na vodu…

Naše obec/město … použití tzv. zábavní pyrotechniky zakazuje vyhláškou… s výjimkou 31. prosince.

Pokud jste svědky odpalování, volejte okamžitě městskou policii 156 nebo policii ČR 158, které mohou okamžitě škodlivé jednání zastavit a uložit vysokou pokutu.

Většinu zraněných, umírajících/hynoucích zvířat nikdo nenalezne. Pouze výjimečně všímaví lidé postřehnou zvíře potřebující pomoc.

ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA? …BOMBOVÝ ÚTOK

rakety, petardy, pumy, římské svíce, bouchací kuličky, ohňostroje aj.

PANIKA – STRACH – STRES – ZRANĚNÍ – BOLEST – TRAUMA – ŠOK – SMRT

„Zábavní“ pyrotechnika působí zranění, trauma, šok a smrt zvířatům, poškozuje zdraví (tělesné i duševní) lidí, kontaminuje silně toxickými chemickými látkami životní prostředí (vzduch, vodu, půdu, zeleň), jejím použitím škoditel porušuje mnoho zákonů. Bezohlednost škoditelů je veliká.

Více informací naleznete níže, zejména v letáku. Souhrn nejdůležitějšího je v plakátu.

LEGISLATIVA – PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ tzv. „ZÁBAVNÍ“ PYROTECHNIKOU

„Zábavní“ pyrotechniku upravuje zákon č. 206/2015 Sb. : zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).  Ve svém § 4 –  Kategorie pyrotechnických výrobků, uvádí: (2) Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:  a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4)

O současném stavu s porušováním zákonů při použití „zábavní“ pyrotechniky se příliš neví. Přitom je porušováno hned několik předpisů naráz a podle zákona o ochraně přírody a krajiny dochází k jeho porušení při každém odpálení.

Jedná se zejména o zákony:

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (především rušení ptáků a chráněných živočichů); zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (rušení nočního klidu, výtržnosti, veřejné pohoršení),

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb.;

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dochází k utrpení a týrání zvířat);

zákon o myslivosti (rušení zvěře);

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (překročení hlukových limitů);

zákon č. 133/1988 Sb., o požární ochraně (riziko vzniku ohně).

Tyto zákony lze využít i preventivně před pořádáním akce s odpalováním „zábavní“ pyrotechniky a také v rámci postihu této škodlivé činnosti.

Další informace k legislativě, jaké zákony mohou být porušovány (stav 2018 – 2019).

„Zábavní“ pyrotechnika zvyšuje riziko požáru.

„Zábavní“ pyrotechnika je vyráběna hlavně v rozvojových zemích.  V jakých podmínkách je pracovníky, nevolníky, vyráběna? Jsou dodržovány bezpečnostní standardy, pracují i děti?

CO LZE UDĚLAT OKAMŽITĚ A CO PREVENTIVNĚ, PRO ZABRÁNĚNÍ ODPALOVÁNÍ tzv. „ZÁBAVNÍ“ PYROTECHNIKY?


POLICIE ČR, MĚSTSKÁ POLICIE

Policie je jedinou institucí, která má možnost a legislativní oporu pro okamžitý zásah proti škoditelům. Může vyzvat rušitele k prokázání totožnosti, vyzvat rušitele k ukončení jednání, může požadovat vydání z. pyrotechniky, požadovat vysvětlení, …. více v souboru:

Pravomoci Policie ČR

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:

V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, telefon 774 155 185) nebo Záchrannou stanici hl. m. Prahy (tel. 773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, volejte městskou policii 156.

Jinde v ČR: záchrannou stanici pro volně žijící zvířata – naleznete na www.zvirevnouzi.cz (pokrývá celou ČR). Je-li to jiné zvíře než volně žijící, zkuste policii ČR anebo zjistěte, zda-li je u vás obecní útulek pro zvířata nebo útulek spolku tj. nestátní organizace se službou na telefonu.

Další informace: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro


PETICE ZA ZÁKAZ PRODEJE A POUŽITÍ Z. PYROTECHNIKY

iniciativy Stop petardám

Zdroj: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

Nová zpráva prolamuje tabu: Změna stravování je nutná k řešení klimatické krize

Chceme-li zabránit klimatické katastrofě, je třeba výrazně snížit celosvětovou spotřebu masa a mléčných výrobků – to je jasný závěr nové odborné zprávy, kterou dnes (v pátek 5. listopadu) na konferenci COP26 zveřejnila mezinárodní nevládní organizace Compassion in World Farming.

Zpráva s názvem „Prolomení tabu: Proč je nutné změnit stravování, abychom se vypořádali s klimatickou nouzí" předkládá jasné vědecké argumenty svědčící o tom, že bez urychleného a dramatického celosvětového snížení spotřeby masa nebudeme schopni splnit cíle dohodnuté v Pařížské dohodě z roku 2015 k odvrácení klimatické katastrofy.

Diskusi o klimatu obvykle dominují fosilní paliva, energetika a doprava. Vlády příspěvek chovů hospodářských zvířat ke změně klimatu většinou ignorují, protože se bojí postavit mocným zájmovým skupinám, které podporují rostoucí celosvětovou spotřebu masa a mléčných výrobků.

Zpráva poukazuje na to, že:

· Odvětví živočišné výroby je zodpovědné za 14,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů (GHG).

· Potravinový systém je zodpovědný za třetinu všech emisí skleníkových plynů - 75 % emisí v zemědělství pochází z chovu hospodářských zvířat.

· Aby bylo možné splnit cíle Pařížské dohody, musí svá emisní zatížení snížit všechna odvětví. Pokud však bude celosvětová spotřeba masa a mléčných výrobků pokračovat stejným tempem, emise z potravinářství a zemědělství výrazně vzrostou a splnění cílů Pařížské dohody bude velmi obtížné.

· Změny v našem stravování by mohly přispět až pětinou ke snížení emisí potřebných ke splnění cílů Pařížské dohody.

Podle Compassion in World Farming musí vlády a tvůrci politik urychleně jednat v několika klíčových oblastech, aby se podařilo zvrátit průběh krize. Patří mezi ně snížení produkce masa v průmyslových velkochovech monogastrů (například prasat a drůbeže) a v odvětví intenzivního výkrmu skotu. Většina masa a mléčných výrobků by měla pocházet z farem, kde se zvířata mohou pást na dobře obhospodařovaných, biologicky rozmanitých travních porostech, a měla by se také snížit celková rozloha půdy určená pro chov hospodářských zvířat, aby se podpořila přirozená klimatická řešení, jako je obnova lesů a rašelinišť.

Zpráva zdůrazňuje, že politiky vypracované za účelem řešení klimatické krize musí zahrnovat klíčové aspekty, jako jsou: potravinová bezpečnost, efektivní využívání zdrojů, ztráta biologické rozmanitosti, odlesňování, škodlivé dopady na půdu a vodu a welfare (životní pohoda) zvířat, jakož i používání antimikrobních léčiv a riziko budoucích pandemií.

A konečně, aby se zajistila realizace opatření, musí vlády motivovat a podporovat snížení produkce a spotřeby masa a mléčných výrobků, a to v ostatních zemích než v těch, kde je již nyní tato spotřeba nízká.

Autor zprávy a hlavní politický poradce Compassion in World Farming Peter Stevenson uvedl: „Světoví lídři prakticky přehlížejí ústřední roli, kterou potraviny a zemědělství hrají v klimatické krizi.

Dnes prolamujeme tabu a prostřednictvím naší nové zprávy říkáme to, co je říci nutné - že živočišná výroba je jednou z hlavních příčin klimatické krize. Bez naléhavého a dramatického celosvětového snížení spotřeby masa a mléčných výrobků nebudeme schopni splnit cíle Pařížské dohody, které jsou nezbytné k odvrácení klimatické katastrofy. Jsme opravdu připraveni riskovat zničení planety jen proto, že nedokážeme omezit nadměrnou spotřebu masa a mléčných výrobků?

Světoví lídři musí využít zítřejšího Dne přírody (6. listopadu) k tomu, aby se zavázali k přijetí nutných a rázných kroků k zařazení zpátečky na cestě ke katastrofě dřív, než bude příliš pozdě. Svět se dívá a čeká."

~ KONEC ~

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, zástupkyni CIWF v České republice: [email protected], mobil: 778 000 288

Poznámky pro redakce:

Zpráva „Prolomení tabu: Proč je nutné změnit stravování, abychom se vypořádali s klimatickou nouzí” v angličtině je k dispozici zde.

Compassion in World Farming (CIWF, Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací naleznete na www.ciwf.cz.

Zdroj: Tisková zpráva

Vítězové soutěže Adapterra Awards 2021

V soutěži Adapterra Awards 2021 zabodoval les bez pasek, 200 km alejí po Blaníkem i zelený domov pro seniory

Nadace Partnerství dnes v Praze ocenila nejlepší projekty reagující na problémy spojené se změnou klimatu. Do 3. ročníku soutěže se hlásila více než stovka realizací z celé republiky. Cenu si odvezlo osm projektů, z toho jeden přeshraniční v Rakousku. Mezi vítězi najdeme příklady šetrného hospodaření v lesích i na zemědělské půdě, zelené bydlení pro seniory, ekocentrum s unikátní biosolární střechou či dlouhodobý projekt výsadeb. Podrobnosti o všech oceněných adaptačních opatřeních jsou dostupné na www.adapterraawards.cz.

Česká republika se má čím chlubit. Přibývá projektů, které se snaží v souvislosti s klimatickou změnou přizpůsobit novým podmínkám, a soutěž Adapterra Awards každoročně oceňuje ty nejinspirativnější z nich. „Letos jsme kromě kategorií Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov udělili také Cenu sympatie vítězi internetovému hlasování, Cenu Prahy a ocenění dvěma projektům v česko-rakouském příhraničí,“ říká koordinátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství.

Veřejnost svými 1783 hlasy v internetovém hlasování rozhodla, že Cenu sympatie obdrží projekt 200 kilometrů alejí pod horou Blaník. V něm se díky soustavné výsadbě podařilo obnovit 313 alejí s celkovým množstvím asi 30 tisíc stromů.

Vítězem v kategorii Volná krajina se stalo nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné. Stromy se zde již více než 30 let nekácí plošně, ale těží se jednotlivě pilou. Lesní porost má několik výškových pater a nedochází zde ke vzniku holin, které se nadměrně přehřívají a vysušují. Navíc je odolnější vůči nepříznivým vlivům i kůrovci. „Nestlé si uvědomuje, jak důležitá je péče o krajinu. Zdravá krajina, zdravá půda a udržitelné hospodaření s ní, je pro nás jako potravináře zásadní téma, proto jsme rádi, že jsme mohli částku 100 tisíc korun předat projektu, který podporuje přírodní procesy, zpomaluje odtok vody a brání erozi,“ říká Martina Šilhánová, vedoucí udržitelnosti Nestlé CZ&SK.

První příčku v kategorii Zastavěná území obsadilo ekocentrum Na Pasece ve Zlíně. Součástí ekocentra je slaměný dům s biosolární střechou, která kombinuje výhody zelené střechy a fotovoltaiky. Panely částečně zastiňují zelenou střechu a brání jejímu vysušování, rostliny zase pomáhají udržovat teplotu panelu ideální pro výrobu solární energie. „Šetření s energiemi a vodou je naší prioritou nejen v našich pivovarech, ale dlouhodobě podporujeme projekty, které hledají úsporná a udržitelná řešení napříč Českem. Věříme, že výhru ve výši 50 tisíc korun ekocentrum využije k rozvoji dalších opatření zaměřených právě na úspory energie či vody,” uvádí Milica Danková, manažerka trvale udržitelného rozvoje Plzeňského Prazdroje, po předání šeku vítězi.

Ocenění v kategorii Pracovní prostředí získal nový Pavilon tropického zemědělství v kampusu České zemědělské univerzity využívající tepelná čerpadla, zelenou střechu a fasádu, fotovoltaické panely i dešťovou vodu ke splachování toalet.

Na komfort svých klientů myslí také Domov Podhradí, vítěz kategorie Náš Domov. Zelené střechy, zastíněné verandy, zahrada se sadem a květnatou loukou, řízené větrání a další řešení by měla zajistit, aby senioři lépe zvládli letní vlny veder.

Cenu Prahy předal náměstek primátora Petr Hlubuček zástupcům projektu šetrného zemědělství na pozemcích městské části Praha 12. „Mám radost, že hlavním městem Prahou zahájený trend ekologického hospodaření na vlastní zemědělské půdě využívají i městské části na svých pozemcích. Nedílnou součástí je i zde členění velkých ploch na menší bloky pomocí mezí, remízků a alejí stromů. V Praze 12 tak vznikl další inspirativní příklad pro obce, jak šetrně hospodařit, přispět k podpoře biodiverzity i adaptaci krajiny na změnu klimatu. Najdeme zde permakulturní sad, plochy pro pěstování zeleniny a bylinek, květnatou louku, biokoridor, meze, aleje i mokřad. Projekty v této soutěži jsou zcela v duchu klimatického závazku Prahy, konkrétně jeho části o adaptačních opatřeních na změnu klimatu,” komentuje Petr Hlubuček.

Soutěž probíhá pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce a předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila. Partnery soutěže jsou společnosti Nestlé Česko, Plzeňský Prazdroj a Praha.

Kontakt: David Kopecký, media relations, [email protected], 721 468 231

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

· Volná krajina – Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné (Klokočná, okres Praha-východ, kraj Praha)

Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné
Zdroj a autor: Adapterra Awards - Nadace Partnerství (Vojta Herout)

· Zastavěná území – Ekocentrum Na Pasece Velíková (Zlín, okres Zlín, Zlínský kraj)

Ekocentrum Na Pasece Velíková
Zdroj a autor: Adapterra Awards - Nadace Partnerství (Vojta Herout)

· Pracovní prostředí – Pavilon tropického zemědělství (Praha, Hl. m. Praha, kraj Praha)

Pavilon tropického zemědělství
Zdroj a autor: Adapterra Awards - Nadace Partnerství (Vojta Herout)

· Náš domov – Domov Podhradí (Týnec nad Labem, okres Kolín, Středočeský kraj)

Domov Podhradí
Zdroj a autor: Adapterra Awards - Nadace Partnerství (Vojta Herout)

· Cena Sympatie – 200 km alejí pod horou Blaník (Vlašim, Benešov, Votice, Příbram, Sedlec Prčice, Středočeský kraj)

200 kilometrů alejí pod horou Blaník
Zdroj a autor: Adapterra Awards - Nadace Partnerství (Vojta Herout)

Speciální ocenění:

· Cena Prahy – Šetrné hospodaření v Praze 12 (Praha, Hl. m. Praha, kraj Praha)

Šetrné zemědělství v Praze 12
Zdroj a autor: Adapterra Awards - Nadace Partnerství (Vojta Herout)

· Cena českého příhraničí – Moravské Toskánsko - Demonstrační ekofarma Petra Marady (Šardice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj

Moravské Toskánsko – Demonstrační ekofarma Petra Marady
Zdroj a autor: Adapterra Awards - Nadace Partnerství (Vojta Herout)

· Cena rakouského příhraničí – Nový kabátek pro řeku Naarn (řeka Naarn mezi obcemi Perg a Mitterkirchen, Rakousko)

Nový kabátek pro řeku Naarn
Zdroj a autor: Adapterra Awards - Nadace Partnerství (Vojta Herout)

Zdroj: Tisková zpráva

Řešte negativní dopad vysoké spotřeby masa a mléka, vyzývá světové lídry na klimatické konferenci COP26 nevládní organizace a významné osobnosti

Zatímco se dnes sešli v Glasgow vrcholní představitelé z celého světa na klimatické COP26, více než 100 nevládních organizací a významných osobností spojilo své síly a vyzývá vlády, aby se zabývaly vlivem výživy a živočišné výroby na klima, máme-li zabránit klimatické katastrofě.

Prohlášení, iniciované mezinárodní organizací Compassion in World Farming (CIWF), podepsala řada významných osobností a vědců, například profesoři Raj Patel, Peter Singer, Carl Safina a John Webster.

Rovněž jej podpořilo mnoho vlivných nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat a přírody, jako je Greenpeace, Friends of the Earth, World Animal Protection. Připojilo se také 5 českých organizací - Hnutí Duha, NESEHNUTÍ, OBRAZ, Otevři oči a Svoboda zvířat.

Ve společném prohlášení stojí: „Konference COP26 přivádí dohromady lídry z celého světa, aby hledali řešení nebezpečné a bezprecedentní klimatické krize. Vyzýváme vlády, aby 6. listopadu, kdy se program konference zaměřuje na přírodu, věnovaly důkladnou pozornost dopadům potravinářství a živočišné výroby na klima. Lidé od svých lídrů potřebují závazky k okamžitému a celosvětovému řešení vedoucímu k vytvoření udržitelných a zdravých potravinových systémů, které budou prospívat zvířatům, lidem i planetě.

Naše planeta čelí krizi. Problémy spojené s výživou a zemědělstvím se musí stát ústředním tématem debat a světoví lídři musí být připraveni přikročit k razantním změnám.

Pokud se velmi brzy a zásadním způsobem nezmění způsob, jak se stravujeme, nebudeme schopni splnit klimatické cíle a důsledky budou podle vědeckých prognóz katastrofické. Celosvětová spotřeba masa a mléčných výrobků se musí výrazně snížit, pokud máme dosáhnout cílů udržitelného rozvoje OSN. Pokud chceme také zmírnit úbytek biodiverzity, je zapotřebí přiklonit se k zemědělství šetrnému k přírodě s důrazem na vyšší welfare zvířat. Celý svět se dívá.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, říká: „Světoví lídři se sjeli na konferenci COP26, aby se pokusili vyřešit stále se prohlubující klimatickou krizi. Přesto však i nadále přehlížejí „pomyslnou krávu v místnosti”. Navzdory všem více než přesvědčivým důkazům, že konzumace masa je jednou z hlavních příčin klimatické krize, národní vlády si stále nedokážou připustit skutečnost, že výživa a zemědělství hrají jednu z hlavních roli v devastaci naší planety. Doufáme, že naše společné prohlášení napomůže rozproudit diskusi na toto nesmírně důležité téma.”

~ KONEC ~

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, zástupkyni CIWF v České republice: [email protected], mobil: 778 000 288

Celé znění prohlášení a seznam signatářů

Compassion in World Farming (CIWF, Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice.

Více informací naleznete na www.ciwf.cz

Zdroj: Tisková zpráva

Mrtvá zvířata z lodí

Dlouhotrvající přeprava – dálkové transporty zvířat jsou zosobněním utrpení a strádání zvířat, pokrytectví a krutosti všech odpovědných stran. Zvířata v transportech trpí, hynou, umírají…  Bezohledný agro byznys se „ztrátami“ počítá.

Stovky zvířat uhynulých v plavidlech jsou ročně vyhazovány, ilegálně, do Středozemního a Černého moře. Na snímku je mladý mrtvý býk vyplavený na pláži ostrova Kos, Řecko, v červenci letošního roku. Mohl být i z České republiky…

Pomozte nám ukončit tento krutý bezohledný byznys!

Připojte své jméno pod PETICI, sdílejte ji, posílejte odkaz dál.

Podpořte naši činnost.

Zapojte se.

————————————————————————————-

O umírání zvířat v lodích a o způsobu likvidace jejich těl uvádíme více z rozsáhlé zprávy Animal welfare on sea vessels and criteria for approval of livestock authorisation (Dobré životní podmínky zvířat na námořních plavidlech a kritéria pro schvalování povolení k přepravě hospodářských zvířat po moři).

Údaje z její případové studie č. 17:

„V roce 2019 se nevládní organizace dozvěděla, že během devíti cest z přístavů EU do Izraele uhynulo na palubě 36 zvířat. Po vyložení živých zvířat v izraelských přístavech, zamířila tato plavidla pro přepravu zvířat přímo do přístavu EU, který nemá žádné zařízení pro příjem mrtvých těl zvířat. Zde byla naložena nová zásilka zvířat. Izrael nepřijímá mrtvá těla zvířat; zároveň – každé plavidlo před vstupem do jakéhokoli přístavu EU musí být vyčištěno a dezinfikováno. Lze tedy předpokládat, že mrtvá těla zvířat byla zlikvidována ve Středozemním moři.

Údaje shromážděné jinou nevládní organizací naznačují stejnou praxi při plavbě z Chorvatska do Egypta v roce 2016, během níž uhynulo devět kusů dobytka a jejich mrtvá těla byla rozřezána a vhozena do Středozemního moře.

Od roku 2014 média zveřejnila zprávy o více než 50 zvířecích kadáverech (skotu a ovcí) vyplavených na pobřeží zemí EU (Švédsko, Dánsko, Spojené království (včetně Gibraltaru), Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Portugalsko a Řecko) a v Turecku, aniž by byly před vhozením do moře rozsekány nebo ošetřeny.

V roce 2019 další nevládní organizace oznámila 43 mrtvých těl skotu a ovcí vyplavených na izraelské pobřeží. Většina ušních značek byla odstraněna a pouze u některých zvířat bylo možné identifikovat původ ze Španělska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Spojeného království a Francie a u některých z Jižní Ameriky. Jedno z mrtvých těl bylo později identifikováno portugalskými orgány jako pocházející z plavidla Mira. Po oznámení nevládní organizace byl případ vyšetřován a bylo odebráno osvědčení o schválení plavidla.

V jiném případě se francouzským úřadům nepodařilo identifikovat zvířata nalezená na řeckém pobřeží v roce 2021, přestože jim byla poskytnuta čísla ušních známek.

mrtvý dobytek je vykládán z lodi Elbeik, cca 20. 3. 2021, foto Four Paws

V roce 2021 dvě plavidla, naložená skotem domácím z EU směr jatka na Blízkém východě, Karim Allah a Elbeik, křižovala Středozemní moře 3 měsíce, protože zvířata na palubě byla odmítnuta několika třetími zeměmi. Podle prohlášení kapitánů bylo 179 zvířat na lodi Elbeik a 20 zvířat na Karim Allah rozřezáno na palubě a zlikvidováno do Středozemního moře. Dále bylo na lodi Elbeik nalezeno 10 mrtvých zvířat při kontrole ve španělském přístavu, kam lodě nakonec byly povolány zpět. Těla zvířat byla pak  v přístavu zlikvidována.“

Likvidací mrtvých zvířat a odstraňováním výkalů do moře je porušována legislativa. Zpráva k tomu uvádí:

„Pro ochranu oceánů a moří před kontaminací byla v roce 1973 podepsána úmluva MARPOL 73/78 (Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí), která se vztahuje na veškerou lodní dopravu po celém světě. Uvádí také požadavky a kontroly provozního vypouštění odpadních vod a na likvidaci kadáverů.

Příloha IV úmluvy zakazuje vypouštění odpadních vod do moře ve stanovené vzdálenosti od nejbližší pevniny, není-li stanoveno jinak. Příloha V zakazuje vyhazování kadáverů zvířat ve zvláštních oblastech: Středozemní a Černé moře. Lze je vyložit v  některých přístavních zařízeních pro příjem. Podle MARPOL musí plavidla uvést podrobnosti o likvidaci odpadu (včetně mrtvých těl a výkalů) v knize záznamů o odpadu a předložit ji úředníkovi státní přístavní inspekce signatářského státu. Tyto informace by měly být zahrnuty do plánování plavby této úmluvy a podle Nařízení č. 1/2005.

Nařízení EU č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy, v čl. 11 ukládá dopravcům za povinnost mít pohotovostní plány pro případ mimořádných událostí, včetně postupů pro nakládání s odpadními vodami a mrtvými zvířaty (pozn. je ověřeno, že pohotovostní plány většinou nejsou). Nařízení také požaduje, aby dopravní prostředky byly konstruovány tak, aby nedocházelo k úniku nebo vypadávání zvířecích výkalů, steliva nebo krmiva, a aby po každé přepravě zvířat byly lodě okamžitě vyčištěny a dezinfikovány.“

„Likvidace mrtvých zvířat:

Velmi málo přístavů má zařízení pro příjem zvířecích kadáverů, pouze některé přístavy ve Španělsku a v Egyptě. Zdá se, že zpětný dovoz mrtvých zvířat do EU je možný za zvláštních okolností popsaných v nařízeních EU. Pouze ve výjimečných situacích (kdy by jatečně upravená těla na palubě představovala riziko pro zdraví lidí a zvířat kvůli vysoké teplotě a vlhkosti) je povoleno tato těla, rozřezaná na kusy, vyhodit do moře ve vzdálenosti nejméně 12 n. m. od nejbližší pevniny. Postup musí být zapsán do záznamu likvidace odpadů. Výjimka se nevztahuje na kadávery způsobené úmrtností přesahující úhyn vzniklý během běžného provozu lodi. Z hlediska welfare zvířat by tato výjimka neměla být téměř nikdy uplatňována, protože přeprava zvířat by neměla být schválována: jsou-li teplota a vlhkost tak vysoké, že mrtvá těla mohou představovat zdravotní hrozbu a pokud není zajištěno welfare zvířat.

Navzdory nedostatku oficiálních údajů se jeví, že nezákonná likvidace mrtvých těl zvířat (kadávery vyhazované z lodí ve zvláštních oblastech, bez ošetření a potenciálně zneužívající výše popsanou výjimku) je běžnou praxí kvůli problémům s přijímacími zařízeními v přístavech, dodatečným nákladům na likvidaci mrtvých těl a požadavky legislativy EU. O tomto postupu informovala média i nevládní organizace (viz výše – případová studie 17. Více než 50 případů hlášených médii a nevládními organizacemi od roku 2014)

Porušování úmluvy MARPOL bylo hlášeno jako formální stížnost Komisi EU v roce 2017 (pozn. organizací Animal Welfare Foundation). V roce 2020 byla o těchto závažných porušeních ochrany životního prostředí informována také agentura EMSA (Evropská agentura pro námořní bezpečnost). Komise EU ani EMSA zatím nevydaly žádné rozhodnutí.

——————————————————————————————————–

Otřesné podmínky při námořní přepravě zvířat dokumentuje i odborná zpráva veterinární lékařky, s mnoha důkazními fotografiemi:

Global Live Animal Export Trade

NON-COMPLIANCE WITH
OIE TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE

autor: Dr. Lyn Simpson, BSc., BVMS, MVSc (Epidemiology/Surveillance), 2016

Zdroj: www.stoptransport.cz

Cesta do Mexika k Mayům?

Pojeďte s námi na dobrodružnou cestu do Mexika po stopách mayské kultury. Budeme společně cestovat do krásné karibské přírody Yucatánu a Quintana Roo. Setkáme se s tradičním mayským šamanem José Balamem, který poodhalí tajemství mayských obřadů na svém rituálním místě ve vnitrozemí Yucatánu.

Navštívíme také mayského krále Gaspar Antonio Xiu Cachon z královské linie Totol Xiu, která obývala pyramidy Uxmal. Objasní nám část mayské mystiky a problematiky mimozemských civilizací. Neobejdeme se bez pobytu v jedněch z nejkrásnějších pyramid v Americe - Uxmal, užijeme si je a ukážeme si, jak se v nich energeticky pracuje. 

Během cesty k pyramidám Tulum, Ek Balam a Chichen Itza navštívíme krásnou přírodu okolo městečka Tulum a podíváme se do proslulých sladkovodních karibských jezer Cenotes, která jsou místem setkání s posvátnou vodní silou Mayů.

Neuniknou nám ani magické jeskyně Kaalmankal, kde je naleziště křišťálu a mayský šaman José Balam nás na obřadním místě provede mayským obřadem pro Nawala místa.

Navštívíme ta nejkrásnější místa, jezera cenotes, pláže v Karibiku a vykoupeme se v proslulém tyrkysovém moři. 

Touto cestou po Mexiku si nejen zregenerujete mysl a posílíte zdraví i ducha, ale užijete si i exotickou kuchyni a kulturu místních nápojů.

Celou cestu budete mít možnost studovat souvislosti mezi naší slovansko-keltskou a mayskou kulturou. Dostanete kompletní výklad svého mayského kalendáře dle svého narození a tak budete moci nabrat i novou inspiraci pro váš život.

Na závěr celého pobytu se setkáte se šamanem Mara’akame Gilbertem Lopézem. Tento šaman z kmene Huichol (Wixarika) je ochránce obřadů s rostlinou Peyote. Tato psychedelická posvátná rostlina je silným léčivým nástrojem u jeho kmene a má schopnost vám otevřít nové vize pro vaši cestu a také vás léčit. Šaman Mara’a kame vás v džungli provede léčivým obřadem a bude vám zpívat své posvátné písně. Zažijete i tradiční mexickou potní saunu Temazcal.

Na cestě vás budou doprovázet: 

Zdeněk Ordelt - jako průvodce v Mexiku působí již 12 let a u Mayů je zasvěcený. Vede také slovanské přírodní obřady u nás v ČR.

Štěpán Bako - dlouhá léta pracuje s posvátnou medicínou a tradicemi Mexika a Brazílie a je spoluzakladatel projektu Sarava.

Během cesty vám vysvětlíme, jak funguje mayský kalendář, poznáte taje mayských bohů a mytologie. Každému z cestovatelů vypočítáme osobní mayský horoskop dle původní tradice a každý den se budeme učit o denním použití kalendáře. Vysvětlíme vám, jak byli  mayové schopni vyvěštit, co se bude dít tisíce let dopředu, poznáte tajemství knihy proroctví Chilam Balam a mýtů Popol Wuj.

Také společně pronikneme do úžasného světa souvislostí mezi indiánským šamanismem a přírodních tradic Evropy.

Na každé místo, kam přijedeme, dostanete výklad historie, mýtů a seznámíme se s místními domorodci.

Těšíme se na společnou cestu po krásném mayském Mexiku.

https://tierraviva.cz

FB: https://www.facebook.com/tierravivacesty
FB událost cesty: https://fb.me/e/1glguAHLH

Bio z Hostěrádek - příběh průkopníka ekologického zemědělství

Martin Hutař je průkopníkem ekologického zemědělství v České republice. Přesto, že byl se zemědělci v denním kontaktu, tak mu jako agronomovi přeškolenému na mlynáře chyběl reálný kontakt s půdou, a chtěl si hlavně ověřit, že informace, které posílá dál, jsou opodstatněné. Proto poprvé navštívil Velké Hostěrádky na jaře 2007. Tehdy se zájmem koupit středně velkou farmu. „Představa farmy na rovinách Jižní Moravy, kde vše roste mávnutím proutku, se změnila během okamžiku. Když jsme se blížili k Hostěrádkám, krajina se podezřele začala vlnit. Kopce mnohdy svažitější než v Jeseníkách. Přesto mě to neodradilo a koupil jsem ji. Společně se svým týmem jsme ji pojmenovali VH Agroton a letos přejmenovali na EKOFARMA PROBIO s.r.o. Velké Hostěrádky,“ říká Martin Hutař.

Zdroj: Tisková zpráva; Martin Hutař

Během dvou let přešli na ekologické zemědělství. Hospodaření v úplně jiných podmínkách, než bylo podhůří Kralického Sněžníku, bez kontinuity, potřebných zkušeností a znalostí, nebylo jednoduché. Kraj mezi Ždánickým lesem, Kyjovem, Hodonínem až po Pálavu se díky kopcům potýká s velkou svažitostí. Jsou to tisíce hektarů s podobným reliéfem. To znamená vodní eroze, větrná eroze, přívalové srážky, delší období sucha s vysokými teplotami. Na ekofarmě pěstují na 365 ha orné půdy bioprodukty, které zpracovává mateřská firma PROBIO s.r.o. ve svých mlýnech (pohanka, špalda, oves nahý, pšenice potravinářská, čirok) nebo jako biosivo (inkarnát, hrách, peluška) a také další plodiny, které mají vliv na úrodnost půdy a ochranu před erozí (vojtěška, luskoobilní směsky a další meziplodiny). Zkouší různé technologické postupy pěstování, jak šetřit vláhou, jak eliminovat erozi.

To je také dovedlo ke vstupu do programu Ministerstva zemědělství - Demofarmy. Již čtvrtým rokem pořádají dny otevřených dveří a farmáři si předávají zkušenosti s hospodařením v ekologickém zemědělství. Také firma Sonnentor si pronajala kousek pole, a propaguje pěstování bylinek na českých polích.

Vlastně jednou z původních myšlenek kamarádů pana Hutaře, kteří intenzivně působili v Ekologickém zemědělství, bylo zajistit následovníky, kteří by pokračovali v rozvoji Ekologického zemědělstí. Skvělé je, že se to daří. Navázala se třeba úzká spolupráce s Farmářskou školou www.farmaskaskola.cz, která na farmě uspořádala několik kurzů. Odbornou mezeru zaplnila nedávno vzniklá poradenská firma Czech organics s.r.o., která v krátké době rozběhla mnoho zajímavých aktivit. Jednou z nich je účast v mezinárodním projektu. V červnu 2021 byl založen první BIO region v České republice v rámci evropského projektu FrameWork. V prvotní fázi projektu se zapojili ekologičtí zemědělci obhospodařující plochu přes dva tisíce hektarů orné půdy, travních porostů, vinic a zahradnictví. V přilehlých katastrech velkých Hostěrádek. Na kastru Velkých Hostěrádek hospodaří 8 zemědělských subjektů. Z toho 7 v režimu EZ . První a prioritní oblastí spolupráce těchto zemědělců je ochrana a podpora ptačích populací.

A to je začátek, protože tento deal skýtá mnoho dalších možností spolupráce i v každodenní praxi. Poradenství, sdílení zkušeností, společný nákup osiv, prodej produkce, rozvoj družstevní spolupráce, skladování a posklizňová úprava produktů. Skvělé je, že se všichni zapojili a výsledky jsou zřejmé.

Přesvědčení a pádné argumenty o EZ (ekologickém zemědělství) Martina Hutaře jsou natolik trefné v doprovodu demonstračních akcí, ekonomických stimulů ve formě dotací, nízké efektivitě používání průmyslových hnojiv a pesticidů v obtížných podmínkách, že farmáři v katastru i okolí Velkých Hostěrádek v Jihomoravském kraji postupně změnili zemědělskou činnost z konvence na ekologickou formu. „Těší mě, že farmáři se vydávají cestou ekologie, což je pro mě celoživotní cesta a vlastní vnitřní filosofie. A díky nadčasové politice EU ten správný směr,“ dodává Martin Hutař.

Martin Hutař jde stále dále. Nejen, že s kamarády v roce 2014 založil neziskovku Veselou biofarmu, díky níž zachránil chátrající 5 ha areál bývalého družstva a kde se nyní tyčí mnoho stromů a vinohrad, a hlavně se tam konají různé projekty na vzdělávaní a propagaci Ekologického zemědělství. Velký zlom nastal, když před dvěma lety přišel mladý manželský pár se zájmem v areálu založit sociální podnik a také se tak stalo. Vznikl Jasan s.r.o., který zaměstnává několik osob se zdravotním handicapem a zúrodňují každý kousek na farmě a pěstují biozeleninu a bioovoce. „Pochmurný brownfield se stal farmou, která je živá, pestrá, plná krásné přírody a výrobních plodin. Navíc v nově otevřené výrobně se produkují biodžemy, pesta, sirupy, které lze koupit na místě,“ dodává Martin Hutař.

První Bio region v České republice není poslední, ba naopak. Jen tak dál. Toto je směr k lepšímu životu.

Velké Hostěrádky - VH AGROTON

Zdroj: Tisková zpráva

Velkochovy chobotnic: recept na katastrofu

Nová zpráva, vydaná začátkem října mezinárodní organizací na ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming, odhaluje osm důvodů, proč je velkochov chobotnic krutý, škodí planetě a proč musí být zastaven. 

Zpráva „Velkochovy chobotnic: recept na katastrofu" ukazuje, jak by plány na rozšíření velkochovů chobotnic způsobily jejich velké utrpení, a to nejen proto, že chobotnice mají samotářskou a zvídavou povahu. Zpráva také upozorňuje na absenci schválené humánní metody porážky. Neexistuje ani žádná legislativa, která by chránila jejich welfare (životní pohodu) ve velkochovech. V neposlední řadě by takový chov byl neudržitelný a měl by negativní dopady na životní prostředí vzhledem k tomu, že chobotnice jsou masožravci.

Chobotnice ulovené ve volné přírodě se konzumují po celém světě, zejména v několika středomořských zemích Evropy, ale i v Asii a Mexiku. Do České republiky se ročně dováží více než 200 tun ulovených volně žijících chobotnic, přičemž od roku 1990 se dovoz zvýšil 6,5krát. V EU se nejvíce chobotnic konzumuje v Itálii, a to více než 60 000 tun ročně. V poslední době je však vysoká poptávka po chobotnicích i v jiných zemích, například ve Spojených státech a Japonsku, a to i přesto, že se populace volně žijících chobotnic zmenšuje. Španělsko v současnosti zkoumá možnosti jejich velkochovu v podvodních klecích na otevřeném moři a v nádržích. 

Mořská bioložka Dr. Elena Lara, manažerka výzkumu ryb v Compassion in World Farming (CIWF) a autorka zprávy, vysvětluje: „Film společnosti Netflix Moje učitelka chobotnice (My Octopus Teacher) umožnil světu letmý pohled do života těchto jedinečných, přirozeně samotářských a křehkých volně žijících zvířat. Lidi, kteří jej zhlédli, nejspíš vyděsí zjištění, že existují plány na zavírání těchto fascinujících, zvídavých a vnímavých tvorů do velkochovů. Tam by jejich život jednoduše nestál za to ho žít.

Latinský název pro chobotnice 'octopoda' pochází z řeckého 'októpus', což znamená 'osminohý', a proto naše zpráva odhaluje osm hlavních důvodů, proč by chobotnice neměly být chovány ve velkochovech. Podrobně popisuje nesmírné utrpení, které by to způsobilo, neexistenci humánní metody porážky a absenci jakékoli legislativy na ochranu jejich welfare. Krmení těchto masožravých volně žijících živočichů ve velkochovech rybí moučkou je navíc neudržitelné a dále by poškozovalo životní prostředí.

Romana Šonková, zástupkyně CIWF v České republice, dodává: „Je velmi skličující sledovat snahu o zavedení nového typu průmyslového velkochovu v době, kdy se konečně zvyšuje obecné povědomí o tom, jak tyto velkochovy škodí nejen samotným zvířatům, ale také životnímu prostředí, přírodě a ohrožují i lidské zdraví. Proto jsme odeslali naši zprávu vládám Španělska, Japonska, Mexika a USA spolu s výzvou, aby dalšímu rozvoji velkochovu chobotnic zabránily." 

Zprávu v anglickém jazyce si můžete přečíst zde. Souhrn v češtině zde.

Zdroj: Romana Šonková

Najděte vrtuli ořechovou! Staňte se občanským výzkumníkem

Pomozte vědcům sledovat výskyty nepůvodních druhů. V tomto ročním období můžeme v naší přírodě nalézt vrtuli ořechovou. Invazní moucha napadá ořešáky, nemá přirozené nepřátele a ve spolupráci s chorobami dokáže zničit celou úrodu vlašských ořechů. Díky občanským vědcům v projektu NAJDI.JE dnes víme, že se její areál v Česku bohužel rychle zvětšuje. Zapojte se do jejího sledování i vy.

Občanská věda je příležitostí pro neodbornou veřejnost zapojit se dobrovolnicky do vědeckého výzkumu. Takovou možnost nabízí i on-line projekt NAJDI.JE, jehož cílem je sledování nepůvodních druhů v naší přírodě. Jako občanští vědci můžete shromažďovat data o výskytu invazních živočichů v místě, kde žijete nebo se právě pohybujete. Svým výzkumem pomůžete k pochopení mechanismu jejich šíření a jejich vlivu na společenstva, k ochraně biodiverzity a řešení problémů spojených s jejich výskytem. K zapojení do výzkumu je třeba pouze vaše registrace a zaslání fotografie nálezu s vyplněním stručného formuláře o místě výskytu.

Projekt NAJDI.JE, původně zaměřený jen na monitoring slunéčka východního a zavíječe zimostrázového, se postupně rozšiřuje o sledování dalších invazních druhů. Realizátorem projektu je tým pracovníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Vrtule ořechová

Ještě před pár lety nebyl u nás na ořešácích znám žádný významný škůdce, naopak ořešáky se používaly k odpuzování obtížného hmyzu. Vše změnil příchod invazní vrtule ořechové. Její domovinou je severní Amerika, odkud byla zavlečena do Evropy. V České republice unikala pozornosti až do roku 2017, kdy ji vědci z VÚRV, v.v.i. nalezli na jihovýchodní Moravě. Areál výskytu se každý rok zvětšuje. V prvním roce zpravidla uniká pozornosti pěstitelů, kteří ji zaznamenají až 2-3 rok po prvním výskytu, kdy se objeví významné škody.

Přirozené šíření je v řádu desítek kilometrů ročně, bohužel s pomocí člověka je přesun výrazně rychlejší. Ořešáky u nás rostou často na železničních nádražích a podél silnic. Ořechy s larvami tak mohou spadnout na vagón nebo nákladní vůz, který je tak přepraví na nové místo. Právě železnice dala pravděpodobně vzniknout několika izolovaným ohniskům (např. České Budějovice, Plzeň, Praha, Lysá n. Labem, Neratovice), odkud se vrtule postupně dál šířila do okolí. Letošní rok je již hojná v celém Polabí až k Ústí n. Labem a v Podkrušnohorské oblasti. Počet ohnisek rok od roku roste a do několika let obsadí vrtule celé území.

Zapojení veřejnosti do monitoringu vrtule ořechové prostřednictvím projektu NAJDI.JE přispělo od roku 2020 k odhalení nových ohnisek,“ říká RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., koordinátor projektu. „Uvítáme proto jakékoliv informace o jejím výskytu z území Čech a severní Moravy.

Informace, jak se zapojit do projektu Najdi.je hledejte na www.najdije.cz