Věra Šourková, Říjen z pohledu Numerologie

Říjen je pod vlivem čísla 1. Jednička symbolizuje nezávislost a samostatnost. Nyní je třeba uvědomit si způsob vlastního sebeprosazení. Je dobré si položit otázku: "Jsem schopen/a prosadit své cíle a záměry? Ne? Tak nyní nastal čas s tím něco udělat. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, zda neprosazujeme svou vlastní osobu na úkor druhých. Pokud jsme stále v dominantní pozici, našim vztahům to rozhodně neprospívá. Vibrace čísla 1 nás také učí vymezit si vlastní hranice - a naučit se říkat NE když je to třeba 

V tomto měsíci si máme uvědomit co že to vlastně chceme. Také můžeme začít rozvíjet plány, které budeme chtít realizovat v příštím roce.

V tomto měsíci bychom také měli rozvíjet svou samostatnost, jít vlastní cestou. Než se do něčeho pustíme, je dobré se na celou věc či situaci podívat z nadhledu a vše si řádně promyslet. Nenechejme se příliš omezovat a odsouvat do pozadí. V oblasti mezilidských a partnerských vztahů je však třeba si uvědomit , že i partner/ka má také nárok na vlastní názor a vlastní cestu. Chovejme se k druhým tak, jak chceme aby se oni chovali k nám. 

Zesiluje se touha dosáhnout svých cílů. Můžeme se naučit novým dovednostem, získat nové poznatky. Osvobodit se od toho, co nás omezuje a zapojit se do aktivit, které nás baví. Pakliže chceme, aby nám do života vstoupilo něco nového, je třeba pustit to staré. Uklidit si vnitřní i vnější prostor.

Tento měsíc je vhodný k hlubšímu sebepoznání, k rozvíjení tvořivosti a také k vyjádření vlastní jedinečnosti. Cílem tohoto měsíce je být sám sebou a to i v partnerském vztahu. Našemu partnerovi/partnerce bychom také měli nechat prostor, v němž může být sám sebou

Astrolog Věra Šourková

https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

Vibrace měsíce října

Říjen nese vibrace čísel 1 a 0. 1 znamená nové začátky, pozitivitu, tvoření, nezávislost, pohyb vpřed, sílu vůle, syrovou energii. 0 je nekonečno, věčnost, jednota, celistvost, proudění a počáteční bod duchovní cesty. Říjen je silným měsícem pro manifestaci, kde rozvíjíme naše vlastní duchovní aspekty a vytváříme naši vlastní realitu. Jsme zváni k tomu, abychom začali aktivně tvořit a užívat si cestu navzdory skutečnosti, že téměř denně je zde mnoho překážek, strachů, zranění a bloků. Jsme si toho již vědomi.

Po vysoce transformačním září jsme se vyrovnali (sladili) a dosáhli vyšší úrovně povědomí. Nyní jsme pozváni, abychom si užili cestu před námi se všemi překážkami a uvědomili si, že máme vše pod kontrolou, ať se stane cokoliv. Jak to tak vypadá, říjen bude měsícem plným aktivity a úžasných příležitostí k růstu. Rozsviťte své světlo, nebojujte s temnotou, podívejte se na věci z jiné perspektivy, naslouchejte svojí intuici, stanovte si hranice a vystupte z hustoty kolektivní vibrace.

ZDROJ: Divinefeminine7777

Sdíleno ve vědomí, že celková krása záleží na kvalitách harmonie a kontrastu,

Mikai.

Zdroj: https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

Věra Šourková, Astro náhled na říjen 

První polovina října se nachází pod “taktovkou Vah”, tudíž hledáme a vytváříme harmonii a rovnováhu - nejsnazší cesta jak dosáhnout vnější harmonie je skrze budování harmonie vnitřní. Toužíme po kráse, po přijetí a harmonických vztazích. Máme sklon k diplomacii (v negativu k přetvářce) více než kdy jindy. 23.10. Vstupuje Slunce do vodního znamení Štíra a energie se mění ( v týž den do Štíra vstupuje i Venuše a 29.10.i Merkur) - nyní se z oblasti rácia - mysli (vzdušné Váhy) noříme do hlubin emocí a nevědomí (vodní Štír). Energie Štíra je nekompromisní a nesnáší slabost a přetvářku. Proto jsme nyní konfrontováni s vlastní “temnotou” s vlastními strach a nejistotami –a to z toho důvodu, abychom je transformovali a odpoutali se od nich a tak se stali silnějšími , odvážnými a autentickými osobnostmi. Se Štírem přichází i vášeň - a tu můžeme využít jak na fyzické rovině v oblasti milostného života, tak i na rovině psychické tím, že se s velkou vášní ponoříme do oblasti či zájmu, který nás zajímá.   

2.10. se Merkur vrací do přímého chodu 11.10. Merkur vstupuje do znamení Vah. Způsob myšlení  Merkura ve znamení Vah je z velké části založeno na tom, jak se cítí ve vztazích s ostatními – proto se u něho projevuje tendence souhlasit s lidmi i za cenu, že se mu nepodaří sdělit jim svůj osobní pocit z dané záležitosti. Následkem toho, se osoba, se kterou je v nejdůvěrnějším vztahu, začne cítit frustrovaná, protože neví, na čí straně Merkur ve Vahách stojí. Merkur ve Vahách miluje složité, ale promyšlené a vyrovnané myšlenkové konstrukce a strategie. Má krásný styl mluvy. Pozitivní vlastnosti Merkura ve Vahách: ochotný k dohodě, diplomatický, pružný, opatrný, přesvědčivý, přívětivý, komunikativní, pracovitý, disciplinovaný, metodický, spravedlivý, rozumný, dobrý rozhodčí, mající kolektivního ducha, zásadový, čestný, nepředpojatý. Negativní vlastnosti Merkura ve Vahách: přitakávač, charakterově nepevný, nerozhodný, kam vítr tam plášť, pokrytecký, neupřímný, afektovaný, žvanil, doktrinář, slepě poslušný, falešný, prázdný, bezohledný kariérista, zbabělý

9.10. nastává úplněk v Beranu – Slunce ve Vahách je v opozici na Lunu v Beranu. Slunce se nachází ve volnější konjunkci s Venuší ve Vahách Luna je ve volnější konjunkci s Chironem v Beranu. Jak Slunce tak Luna se nacházejí v harmonických aspektech na Saturn ve Vodnáři tak i ve volnějších harmonických aspektech na Mars v Blížencích. Berani uzavírají jedno životní období

Luna v Beranu je akční ohnivá, vášnivá - je zde potřeba prosadit svou vlastní vůli - pozor na zbytečné hádky a rozepře. Luna v Beranu se nachází v konjunkci s Chironem a umožňuje tak

léčit případné bloky a traumata v oblasti sebevědomí a sebedůvěry , které jsme získaly v dobách raného dětství. Osa Váhy (Slunce Venuše) a Beran (Luna,Chiron) je osa nazvaná “Já” (Beran) versus “Ti druzí” (Váhy) - nyní hledáme cestu naplnit své vlastní potřeby a prosazení svých cílů s potřebami blízkých. Jak žít svůj vlastní život a budovat si vlastní identitu a zároveň být schopen/na žít ve vztahu, ctít potřeby druhých a dát jim dostatečně volný prostor. Pokud chceme žít v harmonických , láskyplných, svobodných a funkčních vztazích, musíme si nejprve vytvořit tento vztah k sobě sama.

12.10.  Mars v Blížencích vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu s Neptunem v Rybách. V Blížencích  je Mars pohotový, chytrý, má ostrý jazyk, je šikovný bystrý a obratný. Dokáže souběžně usilovat o několik cílů.   Dovede takticky měnit své jednání. V negativu má sklony k roztržitosti, snadnému rozptýlení pozornosti, k cynismu a sarkasmu. Rozhoduje se rychle, chytře a prakticky. Všechny cíle vnímá jako relativní a uzpůsobuje je vždy novým poznatkům. Je duchaplný, zábavný, živý, ale citově se nerad váže. Nejlepší ventily agrese jsou rychlé sporty vyžadující prudký start jako sprint či squash, ale i šerm a šachy. Největší síla je nyní v komunikaci a informacích. Kvadratura s Neptunem může způsobit to, že naše cíle budou nereálné či můžeme cítit nejistotu či se nechat od druhých zneužít či oklamat. Okolo 12.10. se tedy raději nerozhodujme o něčem podstatném, a rozhodně nepodepisujme žádné smlouvy.

 23.10. vstupuje Slunce do znamení Štíra (ve 12h36) : Období v němž prochází Slunce skrze znamení Štíra je obdobím v němž se noříme do hlubin svého nevědomí a svých emocí, přijímáme svůj “Stín” (tzv.”zlobivé” části osobnosti) a transformujeme ho. Štír se takřka ničeho nebojí - proto nyní můžeme transformovat všechny své strachy. Kořen většiny našich strachů a nejistot pramení ze strachu ze smrti a nicoty. Štír nás však učí zemřít a zrodit se znovu, povstat jako Fénix z popela - učí nás chápat že smrt je nejen o “konci”, ale zároveň je to i nový začátek. Jak říká jedno hluboké moudro : “Ten, kde se bojí zemřít, bojí se i žít”. Pokud si uvědomíme, že na určité rovině nikdy nezanikneme tak se dostaneme do kontaktu s obrovskou zásobárnou energie a odvahy  

23.10. Venuše vstupuje znamení Štíra - oblast lásky a vztahů se noří do hlubokých a silných emocí a také vášně. Nyní je možné tuto oblast transformovat, protože Venuše ve Štíru snadno odkryje to, co již není funkční. Pozor bychom si však měli dát na žárlivost a citovou manipulaci. Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje.  Venuše ve Štírumiluje skrze touhu. Tato Venuše je má obrovskou sexuální přitažlivost- ve své podstatě může přimět kohokoli aby ji ležel u nohou a tak může sklouznout k citové manipulaci s druhými. Tato cesta je však pastí do které se nakonec chytne ona sama . Venuše ve Štíru je o Moci Lásky a ta ji nakonec donutí, abyste jí byla po vůli a ne naopak. Lásku Venuše ve Štíru doprovází stopa touhy, v jejím milostném životě je něco zoufalého a osudového. Navazuje vztahy proto, aby transformovala sebe samu- každý vztah je transformační záležitostí. Vyzařuje silnou sexuální sílu a sama má hluboký smysl pro citový stav a sexualitu jiných. Nebezpečí nastává když tuto moc používá slepě a nebo když této moci vzdoruje. Venuše ve Štíru touží nalézt lásku- tu skutečnou, pravou lásku s velkým L, lásku, která ji očistí od malicherností, která promění její život z parodie v osud, skrze tragédii v extázi. Možná že už takovou lásku Venuše ve Štíru má. Její hledání však nikdy skutečně nekončí, protože pátrá ve svých hlubinách po tom, co může a musí být z těchto hlubin vydáno. Čím více má Venuše ve Štíru prozkoumané vlastní podvědomí, tím kvalitnější jsou její vztahy. Kdy nemá Venuše ve Štíru prozkoumané své nitro může i lásku partnerovi odepírat, aby ho tak ovládla, protože si není jistá jak má zvládat hlubiny vlastních emocí a zranitelnost, která je s tím spojená. Pro Venuši ve Štíru je těžké skutečně důvěřovat- musí se nejprve naučit důvěřovat svým vlastním citům, aby pak mohla důvěřovat citům druhých. Pokud Venuše ve Štíru nevěří svým emocím je silně manipulující, vlastnická, žárlivá, zahořklá, urážlivá a fanatická. Pokud Venuše ve Štíru přijala své emoce a hlubiny vlastní duše je smyslová, podnětná, vášnivá, dávající vše, přitažlivá, má schopnost se ovládat a je delikátní. Muž s Venuší ve Štíru hledá ženu právě s těmito vlastnostmi

23.10. se Saturn ve Vodnáři navrací do přímého chodu. V říjnu vytváří (sice ne již přesnou, ale aspekt se vytvoří) dynamickou  a napěťovou kvadraturu s Uranem v Býku - uzavírá se období od roku 2021, kdy se vytvořil tento aspekt poprvé . Saturn symbolizuje řád, formu, hmotu, omezení, systém, tradici, stabilitu, soudržnost, superego (svědomí), kulturu, stáří, askezi, integritu, kontrakci, introverzi a hloubku. Uran symbolizuje rebelství, revoluci, anarchii, náhlou změnu pořádků, kvantový skok, svobodu, mládí, pubertu , divokost, neklid, genialitu, intuici, prolomení, proudění, blesk, vztahuje se ke vědě a idejím, novým objevům a vhledům. Saturn fixuje a drží, Uran rozbíjí. Saturn symbolizuje tradici, to co je ozkoušené, minulost -  Uran představuje nové věci, pokrok, budoucnost. Saturn představuje hierarchii , Uran rovnoprávnost. Saturn představuje omezení, Uran svobodu  - tato dvě tělesa jsou nyní v napěťové vazbě a my všichni musíme ať už chceme či nechceme řešit témata, která symbolizují. Co z toho, co známe je natolik životaschopné aby to mohlo žít dál -a co je už odsouzeno k zániku protože se to přežilo? Chceme být vedeni vnějšími autoritami a podřizovat se jim, nebo jsme již natolik dospěli, že jsem schopni vnímat svou vlastní autoritu a žít ve svobodě? Nyní se jedná o to, jakou podobu bude mít společenské uspořádání v dalších letech - každý z nás tento obraz spolu-dotváří tím, jak má principy Saturna a Urana zpracované ve svém osobním životě   

25.10. Nastává Novoluní ve Štíru - novoluní je spojené s částečným zatměním Slunce. Slunce a Luna se spojují v konjunkci na 2°znamení Štíra spolu s Venuší. Štír je především znamením transformace - nyní se můžeme zaměřit na ty části své osobnosti a svého života které si přejeme změnit, to, co není již funkční můžeme pustit – zbavit se všeho, co již nefunguje nebo nás to omezuje. Venuše ve Štíru, která se s novem spojuje poukazuje na to že hlubokou transformaci a léčení můžeme nyní provést i v našem milostném a erotickém životě.

Nyní také můžeme transformovat veškeré strachy které nás případně sužují. Štír nás učí, že se “smrti” (jakýkoliv konec na psychologické i fyzické rovině) není třeba bát, protože po každém konci nás čeká nový začátek

Dům horoskopu narození, v němž máme znamení Štíra nyní ukazuje oblast, kterou nyní můžeme transformovat a měnit. Štíří otevírají nové životní období

28.10. se retrográdní Jupiter vrací do znamení Ryb: Jupiter v Rybách hledá a nachází štěstí v duchovní sféře, potřebuje mít pevnou víru či smysluplnou životní filosofii. Spokojenost a radost také nachází v přírodě, tichu, i v umění. Je citlivý a altruistický a nechá se snadno druhými využít. Nyní vnitřního klidu a spokojenosti dosáhneme tím, že svou pozornost obrátíme k duchovní sféře, k Bohu, k zákonům, které převyšují naše světské zákony. Důležité je nyní neztratit víru a uvědomit si, že za běžným, materiálním a hmotným světem se nachází svět duchovní - pokud máme pevnou víru, budeme chránění a budeme mít sílu zvládnout cokoliv. Udržíme si své energetické vibrace vysoké a tudíž budeme k sobě přitahovat situace, které nám pomohou k našemu rozvoji, a lidi, kteří nás podpoří. Pokud víru ztratíme či ji odmítáme, budeme žít v chaosu , zmatku a strachu a tím své energetické vibrace snížíme - tudíž budeme k sobě přitahovat náročné a nepříjemné životní situace. Aktuálně se ve znamení Ryb nachází i jejich vládce - Neptun a také Selena, která ukazuje jakou cestou máme jít. Nyní můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše. 

29.10. Merkur vstupuje do znamení Štíra - naše mysl se noří do hlubin nevědomí a emocí.  Merkur ve Štíru touží najít podstatu věci všech problémů a záhad. Jeho rentgenovému zraku nezůstane skryto žádné tajemství . Merkur ve Štíru přináší duchaplnost a talent pro konspirační teorie . Často zabývá psychologickými otázkami a snaží se pochopit co druhé lidi motivuje. Rovněž se zajímá o sex, okultismus, medicínu, smrt a potenciálně o všechna životní mysteria. A ačkoliv je Merkur ve Štíru málomluvný - když už se rozpovídá, dokáže hovořit s velkým zápalem a intenzitou. A to až takovým, že dostane-li se naplno do své melodramatické nálady, nemusí to druhým být vůbec po chuti.

30.10. se Mars v Blížencích obrací do retrográdního chodu - v retrográdním pohybu se Mars nachází od 30.10. do 12.1. 2023 a učí nás, abychom si uvědomili  “jak jsme na tom”  v používání své energie, jak dalece máme zpracovanou vlastní agresivitu a jak pevnou máme vůli - zda jsme schopni se prosadit či nikoli. Mars symbolizuje pudovou a pohybovou energii, vůli, odvahu, bojovnost – to vše je nyní třeba používat jinak než jsme zvyklí - je třeba se blíže podívat na vlastní plány a případně je změnit. Pokud potlačujeme frustraci či vztek nyní vyvře na povrch vědomí, můžeme být také více váhaví než obvykle. V tomto období zbytečně neriskujte a nepřeceňujte své síly. Při této konstelaci byste měli zpomalit. Nic nepřehánějte. Více odpočívejte . V tomto období se nedoporučuje začít nový projekt, kupovat auto, vyvolávat soudní spor či podstupovat operaci (pokud operace není akutní samozřejmě). Toto období je vhodné pro revizi a přehodnocování plánů

Saturn stále prochází znamením Vodnáře - učí nás pochopit to, co co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele a nyní můžeme téma osobní i společenské svobody hlouběji pochopit 

Chiron stále prochází znamením Berana a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém 

Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost a nyní prochází znamením Býka. Býk je znamení ,které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým zdrojům

Pluto se nachází na konci znamení Kozoroha – od roku 2008 transformuje politický systém a náš vztah k autoritám vnějším i autoritě vnitřní. 

Lilit se nachází ve znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi . Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit 

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zde zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijetá energie má být v rovnováze (obzvláště nyní v období ve kterém znamením Býka prochází Uran pastedGraphic.png) můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce - Děkuji Vám

Astrolog Věra Šourková

https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

Richard Stříbrný, Horoskop říjen 2022

Nejvýznamnější konstelace říjen 2022

Z hlediska astrologického je zvýšená pravděpodobnost, že říjen 2022 nepřinese nějaké „covidové extrémy“ ( s výjimkou situace okolo 12.10. ) a to i přes snahu těch, kterým by vyhovovalo strašení obyvatelstva ( ovšem horší bude pravděpodobně listopad ). Světová ekonomika a světový mírový proces dostane v říjnu velmi pozitivní impulzy ( Merkur se 2. října dává do přímého chodu ). V tomto měsíci dostanou rozhádaní jedinci či znepřátelené státy mimořádnou šanci k nalezení rozumných kompromisů a k zakopání válečné sekery, jelikož do 23. října bude postupovat Slunce ekliptikou v těsné blízkosti Venuše v mírumilovném znamení Vah a po 23. říjnu pak v pevném a důstojném znamení Štíra. Alespoň v tomto čase by měla vítězit láska, moudrost a touha po životě v míru a v pohodě nad agresivitou či nad nenávistí k bližnímu svému ! Samozřejmě nic netrvá věčně a v listopadu se zase pokusí extrémisté z různých stran rozdmýchat doutnající konflikty, ale to je na této planetě, kde odjakživa zuří boj mezi dobrem a zlem, zcela normální. Nicméně pro tentokráte by se mohlo začít blýskat na lepší časy… I konstelace specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v tomto měsíci vcelku harmonické a dají se očekávat kompromisní kroky vlády vedoucí ke zklidnění situace a ke zmírnění obav obyvatelstva z přicházející zimy. Vyznamenat se mohou také naši umělci a obchodníci, kulturní stánky by měly praskat ve švech.

27. října v 17.09 hod SELČ se dostává Slunce na své pouti ekliptikou na stejné místo, na kterém bylo při založení našeho státu a horoskop sestavený pro tento okamžik, pak podbarvuje dění v našem státě v následujících 12 měsících. Luna představující v mundánní astrologii lid se nachází ve znamení Střelce ( v osmém domě ) v harmonickém spojení s Jupiterem ve znamení Berana. V důsledku toho lze očekávat zvýšený zájem obyvatelstva o politiku a o rozdělování daní a dotací. Lid se bude velmi aktivně zabývat tím, zda politici plní své předvolební proklamace a pokud bude nespokojen, dá to najevo na demonstracích. Poškozený Mars ve třetím domě kvadrátem Neptunovým naznačuje ostré přestřelky mezi vládnoucí garniturou a opozicí, kdy se obě strany budou obviňovat ze lží a z podvodů. Vyloučit v následujícím roce nelze poškození cest a dálnic vodním živlem, výstavby dalších komunikací mohou váznout díky soudním sporům vyvolaných ekologickými organizacemi. Vládce desátého domu ( vlády ) Saturn v kvadrátu s Uranem naznačuje velké tlaky na odstoupení současné vlády či alespoň na nahrazení neschopných ministrů skutečnými odborníky. 

1. října vytvoří Venuše ve znamení Vah opozici na Jupitera ve znamení Berana. V důsledku toho by mohli lidé snáze podléhat svodům ze strany atraktivních leč nespolehlivých partnerů a luxusních věcí. 

2. října se dává Merkur do přímého běhu, což by mělo vylepšit komunikaci a urychlit ve společnosti tok informací a zboží.

8. – 11. října vytvoří tranzitující Slunce s Venuší ve znamení Vah kvadráty na Jupitera republiky ve znamení Raka, a to by mohlo vést ke komplikacím v oblasti mezinárodních vztahů a náš stát může být obviňován z nedodržování podepsaných politických či obchodních smluv. 

11. října přechází posel Bohů – Merkur do znamení Vah, ve kterém setrvá až do 29.října, navíc ekliptikou a také znamením Vah ( do 23.10. a pak znamením Štíra ) bude postupovat ruku v ruce Slunce s Venuší a díky tomu by lidé spolu měli přátelsky a uvolněně komunikovat a pro tentokráte by měl vítězit respekt a tolerance nad zlobou a nad nenávistí. Je to vhodný čas pro důležitá jednání a pro podpisy významných smluv. 

11. – 12. října vytvoří Mars v Blížencích kvadrát s Neptunem v Rybách a Merkur ve Vahách opozici na Jupitera v Beranu, což vytvoří méně příjemné astrologické klima, které může světu přinést řádění živlů v přírodě i ve společnosti. Vyloučit nelze ani prudké bouře doprovázené záplavami. 

15. – 22. října se ocitne Slunce v přesné konjunkci s Venuší ve znamení Vah v trigonu na Marse ve znamení Blíženců a na Saturna ve znamení Vodnáře, což vytváří kvalitu času ideální pro podpisy významných smluv a pro nalézání rozumných kompromisů při pokusech o ukončení sporů a válečných konfliktů. Toto je jedna z nejpohodovějších a nejharmoničtějších konstelací celého roku 2022 a když ji lidstvo nevyužije, tak se následně v listopadu opět může ponořit do krize a válečná sekera bude znovu vykopána…

23. října se mění kvalita času, jelikož Slunce s Venuší opustí vzdušné znamení Vah a přejde do vodního znamení Štíra a následovat je bude 29. října i Merkur. Navíc retrográdní Jupiter 28. října opustí ohnivé a válečnické znamení Berana a až do 20. prosince se zastaví na konci vodního znamení Ryb. Tyto pozice by mohly leckde vylepšit vláhový deficit a zmírnit válečnické tendence lidstva. 

Druhá půle října by mohla i naší republice díky řadě harmonických konstelací prospět politicky i ekonomicky. 

Zdroj: www.stribrny.cz

ŘÍJEN 2022 - hlavní aspekty. Estetično i praktický přístup

ŘÍJEN 2022 - hlavní aspekty. Estetično i praktický přístup. Komunikativně, ale chaoticky a infekčně postavený Mars, obraty retro planet do přímého chodu.

Říjen letos v tom dobrém slova smyslu začíná nádhernou, řeklo by se až harmonickou, diplomatickou a esteticky a partnersky založenou konjunkcí Slunce a Venuše ve Vahách, která potrvá většinu měsíce, bude ji ale doplňovat také řada problematičtějších vlivů. Povrchová, šarmantní, kultivovaná a kompromisní energie planet ve Vahách, dávající mimo jiné umělecké vlohy a cit pro výtvarno, bude doprovázena stacionárním Merkurem působícím nejintenzivněji kolem 2. 10., kdy se planeta obrací do přímého chodu.

Neděle 2. 10. tak a začátek prvního říjnového týdne tak může doprovázet stagnace techniky a komunikace, může se projevit dopravní chaos nebo pocit mentálního zatuhnutí.

Již začátkem října působí (a bude působit po celý měsíc) také kvadrát Marse v Blížencích s Neptunem v Rybách, který je v dobrém slova smyslu poetický a literární, v tom horším chaotický, lehce energeticky rozptýlený, ochablý a potenciálně infekční.

Nechci tvrdit, že říjen mohou letos zvýšenou měrou provázet infekce, ale částečně to předpokládám.

Dalším důležitým datem je 8. 10., kdy se stacionární Pluto v Kozorohu obrací po více než 5 měsících do přímého chodu.

Pluto v Kozorohu v trigonu s Merkurem v Panně je vazbou velmi účelnou, cílevědomou, praktickou, ale také potenciálně kontrolní a úzkostnou. Pluto je z astrologického pohledu katalyzátorem transformačních procesů, hlubinných přerodů a drtivého nátlaku, během kterého se krystalizují nové formy. Bohužel jeho vliv není vždy příjemný a nese v sobě morbidní nádech a krizový potenciál.

Kolem 8. 10. tedy může gradovat přetlak a napětí (v tomto případě navíc den před úplňkem).

Kolem 10. 10. současně kulminuje sebevědomá, optimistická, extrovertní, přímočará a rozhodná opozice Merkura ve Vahách s Jupiterem v Beranu.

V druhé polovině měsíce Slunce ve Vahách zamíří do kvadrátu s Plutem v Kozorohu, což je opět aspekt spojený v lepším případě s výkonnostním přístupem a praktičností, v horším s přetlakem a krizovým potenciálem (zvýšená pravděpodobnost mezních událostí, mortalita apod.).

Slunce i Venuše ve Vahách nicméně nadále tvoří trigon s Marsem v Blížencích, což je také vazba intelektuální, společenská, umělecká, výtvarně-literární nebo taneční. V polovině října tedy ještě v konstelaci kulminují umělecké tendence i celkový vzdušný - společenský nádech konstelace.

S přestupem Slunce a Venuše do Štíra a se stacionárním Saturnem ve Vodnáři působícím v okolí termínu 23. 10. se začne konstelace emočně prohlubovat a působí v ní spíše temnější vlivy, Merkur ve Vahách tvoří skeptický trigon se Saturnem. K tomu ale až příště.

Pěkné dny všem.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Pátek 30. 9. 2022 - Luna ve Střelci v trigonu s Jupiterem v Beranu

Pátek 30. 9. 2022 - Luna ve Střelci v trigonu s Jupiterem v Beranu, Slunce ve Vahách ve volné konjunkci s Venuší ve Vahách, téměř stacionární retro Merkur v Panně v trigonu s retro stacionárním Plutem a v opozici s Neptunem, Mars v Blížencích v trigonu se Saturnem ve Vodnáři. Relativně energicky a optimisticky působící den. Venuše ve Vahách v opozici s Jupiterem v Beranu.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Pátek působí oproti čtvrtku jako relativně extrovertní, společenský a optimistický den, doprovázený spontánní a bezprostřední Lunou ve Střelci v trigonu s Jupiterem v Beranu a v sextilu se Sluncem ve Vahách. Luna ve Střelci je z astrologického pohledu jednou z těch idealističtějších a klade velký důraz na upřímnost a morálku. V trigonu s Jupiterem v Beranu se navíc násobí přímočarost, spontánnost a celková akceschopnost, v sextilu se Sluncem ve Vahách by měl narůstat také smysl pro lidská práva.

Podobně Venuše ve Vahách v opozici s Jupiterem v Beranu působí odhodlaně, optimisticky, bojovně a spontánně, současně roste význam krásna a estetična - dochází k postupnému zpřesnění konjunkce Slunce a Venuše ve Vahách.

Určitou brzdou může být téměř stacionární Merkur v Panně, navíc v opozici s Neptunem v Rybách, který se v neděli vydává do přímého chodu. Současný trigon s Plutem v Kozorohu podporuje také věcnost a cílevědomost, opozice s Neptunem je ale přeci jen také lehce rozptylující a snivá.

V pozitivním směru by se měla projevovat důslednost Marse v Blížencích v trigonu se Saturnem, zpřesňuje se ale i kvadrát Neptuna v Rybách s Marsem, což do budoucna může znamenat větší soucitnost a uměleckost, ale také o něco větší chaos.

Zejména následně v neděli za stacionárního Merkura pozor na stagnující techniku, dopravu nebo obecně komunikační procesy, snad se společně s tím nezadrhne také sobotní sčítání hlasů z 2. kola senátních voleb.

Pěkný závěr týdne všem.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Věra Šourková, Láska v Numerologii

Numerologie pracuje s čísly v datu narození a umožňuje rozpoznat základní charakteristiku osobnosti. K analýze data narození používáme numerologickou tabulku  (tzv. Mřížku) do které se čísla z data narození zapisují

Každé číslo má svou charakteristiku a každé políčko v mřížce také.

369
258
147

Datum narození postupně sčítáme, dokud nedojdeme k jednomístnému číslu . Např. Datum narození slavné herečky Elizabeth Taylor 27.2. 1932 sčítáme takto: 

2+7+2+1+9+3+2= 2+6= 8. Do mřížky zapíšeme všechna čísla včetně čísel mezisoučtu a výsledného součtu data. 

Mřížka Elizabeth Taylor tedy vypadá takto:

369
2222
8
1
7

 Můžeme mít i dva mezisoučty než se dostaneme k výslednému Životnímu číslu (např. mezisoučet vyjde 29 - když ho sečteme dostaneme 11 a tu také sečteme (obě další jedničky také zapíšeme do mřížky) a dostaneme konečné číslo 2. Nebo vyjde mezisoučet 30 - ten rozložíme na 3 a 0 a dostaneme se k výslednému číslu 3. V mřížce bude tedy 3 z prvního mezisoučtu 30 i další 3 z “rozložené” třicítky a nakonec i výsledné životní číslo 3) 

V numerologické analýze hrají důležitou roli všechny čísla a roviny, důležitý je den narození- tzv. Psychické číslo, čísla v mezisoučtu i výsledné Životní číslo. Roli hraje zda se číslo násobí, zda chybí i to, zda je součástí nějaké roviny nebo je tzv.”izolované” , nepropojené s ostatními čísly.

Emocionální , “vztahová” čísla v mřížce jsou č.2 a číslo 6. Číslo 2 koresponduje s Lunou - je číslem intuice, emocí, je laskavé, diplomatické, touží po rovnováze a harmonii, může být nerozhodné, nestálé a přecitlivělé. Je to číslo vztahové, touží být v harmonickém vztahu s milovaným člověkem, touží po rodinném zázemí. Jelikož č.2 souvisí s Lunou tak je tu úzká spojitost se vztahem s matkou. Matka hluboce ovlivnila to, jakým způsobem člověk zvládá své emoce, jak je dává najevo, i to, jak přistupuje k partnerským vztahů. Čím více je dvojek v mřížce narození, tím silnější jsou emoce i intuice. Intuitivní číslo 2 (obzvláště vícenásobné) je číslem vědem a kartářek. Pokud jsou však v mřížce tři a více dvojek tak emoce mohou ovládat nás a nikoli my je. V tomto případě je velice důležité vědomě pracovat s vlastními emocemi. Elizabeth Taylor měla v mřížce č.2 - byla vdaná čtyřikrát a její emoční a partnerský život byl vskutku bouřlivý a nevyrovnaný. Byla však schopna bravurně používat svůj potenciál ve své profesi. Pokud číslo 2 v mřížce chybí, neznamená to, že člověk není citlivý a intuitivní, ale více než city a intuici používá rozum a rácio. Člověk bez č.2 v mřížce by se měl naučit věnovat svým citům a intuici pozornost, protože pak bude více spokojený v partnerském vztahu a jeho intuice mu bude velmi dobrým rádcem. Také by se měl naučit více se ohlížet na druhé. 

Číslo 6 koresponduje s Venuší a je to číslo lásky, krásy, rodiny a harmonie. Silou Venuše je láska. Číslo 6 je tu pro ostatní (jako učitel, terapeut či léčitel), jeho úkolem je otevírat své srdce a uvědomit si to, že pouze láska dokáže měnit a transformovat. Pokud jsou v mřížce tři a více č.6 člověk je velice citlivý, snadno zranitelný a úzkostný. Šestky by měly tvořit - to jim přináší radost a uvolnění. Pokud č.6 v numerologické mřížce chybí, naznačuje to ,že člověk ve svých minulých životech zvládl cit pro harmonii, krásu, rodinu a že pro něho nejsou příliš důležité peníze. Proto s nimi většinou neumí hospodařit (zejména chybí-li mu i číslo 4 ). Lidé s chybějící šestkou se musí učit radovat ze života a rozvíjet optimismus. Mohou mít horší paměť. Nemusí cítit potřebu zakládat rodinu. Chybějící číslo 6 většinou poukazuje na náročnější vztah s jedním z rodičů. Člověk, kterému v mřížce chybí číslo 6 si většinou přitahuje do svého života partnera, který mu svým datem narození č.6 doplní.

Číslo 5 přináší do emocí hloubku a vášnivost (v partnerském vztahu však potřebuje svobodný prostor). Číslo 7 přináší silné pochopení pro druhé a často i léčitelský potenciál. Je to však také číslo velice tvrdohlavé a ve vztazích se často potýká s vlastními iluzemi. Pokud je číslo 7 izolované (v mřížce chybí 4 nebo 5 či 8) tak je člověk silně přecitlivělý. Číslo 3 je kamarádské, ve vztazích potřebuje rozmanitost a intelektuální stimul i společnou aktivitu a svobodný prostor. Číslo 4 je poměrně citově plaché a uzavřené, jakmile však naváže partnerský vztah je velice stabilní a v partnerském vztahu je člověk schopen se citově plně otevřít. Číslo 8 je velmi vášnivé, eroticky zaměřené a vůdčí, ve vztahu potřebuje hrát hlavní roli, stejně jako číslo 1. Jednička je velmi nezávislým číslem. Číslo 9 potřebuje v partnerském vztahu se svým protějškem kromě propojení na fyzické a emoční rovině i propojení na duševní a duchovní úrovni

Pokud se v mřížce objeví Rovina vytrvalosti (čísla 4,5 a 6) člověk touží po stabilním, “klasickém” partnerském vztahu. Rovina empatie (3,6,9) přináší přirozený soucit vůči druhým, člověk je laskavý a  bývá citlivým milencem (záleží ovšem na tom, jak moc člověk sám sobě důvěřuje - 6 není přirozeně sebevědomé číslo a neustále hledá uznání a potvrzení od druhých. Pokud si není jisté samo sebou, pak člověk může potlačit svou přirozenost a předstírat to, co druzí chtějí od něho slyšet - to je samozřejmě nezdravé a dříve či později přijdou psychické či fyzické problémy)  . Pro rovinu pochopení (3,5,7) jsou partnerské vztahy velice důležité. Prázdná Rovina senzitivity ( chybějící 2,5,8) je velice velkomyslná, citlivá a eroticky založená. Je zranitelná -jednou odpustí, ale podruhé již nikoli. Rovina vášně (2,5,8) přináší velkou vášeň do vztahů, ale také do všeho co člověk dělá, takže pokud se věnuje nějakému úkolu, zájmu či práci, může naprosto zapomenout na to, že je vedle ní i partner, který potřebuje její pozornost. Rovina dovednosti (1,4.7) přináší velký sexuální náboj. Pokud máte tuto rovinu potřebujete partnera taktéž s touto rovinou, nebo alespoň aby partner měl v datu narození aspoň jednu čtyřku či sedmičku. Pouze tak budete ve vztahu po erotické stránce plně uspokojeni. Rovina odhodlání (1,5,9) je velmi aktivní, podnikavá a odhodlaná, získá vše to, co chce, je však silně zaměřená sama na sebe a poněkud nepřizpůsobivá. Prázdná Rovina Saturnu (chybějící 4,5,6) je takovou obecně “učební” životní rovinou a v oblasti vztahů může přinést velmi silné zážitky.

Pokud se nám tedy v datu narození objeví číslo 2 či číslo 6 (nejsilněji působí tato čísla ve dni narození, také jsou silná když se násobí a když jsou spojena s ostatními čísly v některé z rovin.) tak je naší přirozeností a potřebou být v pevném a citově otevřeném partnerském vztahu. Pokud máme číslo 2 či 6 jako výsledné Životní číslo, je naším životním úkolem naučit se rozvíjet a budovat partnerské vztahy a spolupráci s druhými lidmi. Stabilní a pevný vztah vyžaduje také číslo 4 a číslo 8 - to však potřebuje být ve vztahu ve vůdčí roli. Číslo 7 touží po zcela rovnoprávném vztahu. Čísla 1, 3, a 5 jsou velice nezávislá a ve vztazích potřebují velký svobodný prostor. Číslo 9 potřebuje ve vztahu duchovní propojení s partnerem 

Astrolog Věra Šourková
https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

Novoluní ve znamení Vah ♎️

25.9. ve 23h54 nastává novoluní ve Vahách - Slunce a Luna se nacházejí v konjunkci na 3°znamení Vah - obě tělesa jsou v dynamické a napěťové opozici na Jupiter v Beranu. Váhy otevírají nové životní období

Novoluní znamená, že k nám přivrácená strana Měsíce leží úplně ve tmě. Na několik hodin pak není rozeznatelný a na Zemi vládne “novoluní”. Novoluní představuje nové začátky, ale také ukončení a vnitřní přeměnu. Tvůrčí myšlenky a nápady jsou velmi originální, je třeba je využít, dát jim směr a formu. Máme před sebou mnoho možností, musíme si z nich jen vybrat. Nov je zlom mezi vyčerpáním a přívalem nové energie. Zpočátku tuto energii můžeme vnímat jako napětí, neklid, netrpělivost a vzrušení, které může přecházet do podrážděných reakcí. Cítíme aktivitu, ale nevíme, kterým směrem ji zaměřit. Něco začíná, ale je to tak neuchopitelné, hoříme nedočkavostí, abychom se do toho pustili. Energie a vlivy dnů novoluní jsou nejvýrazněji cítit před okamžikem novoluní.

Novoluní ve Vahách nám přináší možnost rozpoznat kde je náš život vychýlen z rovnováhy, ve které oblasti svého života něco přeháníme či kde plýtváme svou energií (opozice na Jupiter v Beranu). Nyní můžeme vše uvést do rovnováhy a harmonie. Jupiter v Beranu nám přináší notnou dávku optimismu a nadšení, ale také značnou netrpělivost (chci to hned!), zbrklost a také náročnost (ve smyslu přehnaných nároků). Novoluní ve Vahách nám ukazuje jak důležité je být ve vnitřní harmonii - tento stav se pak pozitivně odrazí ve vnějším světě. Pokud nejsme schopni vybudovat si harmonii vnitřní, těžko dosáhneme harmonie v realitě každodenního života.

Proto je nyní důležité věnovat se vědomě relaxaci. Novoluní ve Vahách nám také umožní harmonizovat situaci v partnerských vztazích. Venuše, která úzce souvisí s partnerskými vztahy, se aktuálně pohybuje skrze znamení Panny a je v konjunkci s retrográdním Merkurem. Obě tato tělesa se nacházejí v harmonickém trigonu s Plutem v Kozorohu. Nyní můžeme “odhalit” určité idealizace či sebeklamy v oblasti partnerských vztahů, můžeme pochopit příčiny těchto emocionálních a mentálních vzorců a můžeme je tedy skrze vnitřní práci transformovat. Buďme soucitní a láskyplní jak k sobě tak i k ostatním

Dům našeho horoskopu narození, v němž máme znamení Vah ukazuje oblast kterou nyní můžeme uvést do rovnováhy.

Na fyzickém těle jsou nyní citlivá bedra a ledviny, proto mějte tyto části těla v teple. Důležitý je dostatečný přísun tekutin - nejlépe čisté vody, ale také může popíjet byliny které pomáhají čistit ledviny a krev

Zdroj: https://www.facebook.com/astrologverasourkova/

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.9. 2022

Milí přátelé, 

nový týden nám začíná v dozvuku nedávného úplňku ve znamení Ryb, který nás uvedl do hlubin naší mysli i srdce a možná nás také donutil vypustit na povrch některé naše potlačované myšlenky a pocity. Retrográdní fáze Merkuru, která započala o den dříve (9.9.) a která potrvá až do začátku října, nás staví tváří v tvář faktům, které nemusejí být úplně příjemné, ale které je důležité si přiznat, abychom mohli své budoucí dny utvářet v souladu s pravdou a láskou. V tomto období je více než kdy jindy důležité nebrat si věci osobně, zejména co se týká komunikace - toho, co kdo říká, kdo co jak napsal, apod., protože vše, co slyšíme, čteme nebo jinak vnímáme, filtrujeme skrze své vlastní názory, postoje, momentální naladění a další faktory, a můžeme tedy přijímané informace vnímat jinak, než jak byly myšlenky. Naše vnímání může být zkreslené a my i druzí lidé můžeme mít tendenci překrucovat to, co se k nám dostává, a tak buďme opatrní, abychom si nepůsobili zbytečně další problémy. Nebude-li nám něco jasné, vždy můžeme druhé slušně požádat o vysvětlení a vyjasnění jejich sdělení. 
V tomto období nám velmi prospěje introspekce, sebezkoumání a vnitřní očista - uvolňování našich emocí a myšlenek pomocí deníku, důvěrných rozhovorů (s lidmi či s našimi anděly), uvolňování stresu při sportu či relaxaci, pravidelná meditace, procházky v přírodě, tvořivé činnosti nebo cokoli jiného, do čeho můžeme své zesílené mentální a emoční energie vložit, aniž bychom tím komukoli včetně sebe ublížili. Budeme-li se pravidelně zbavovat přetlaku, který uvnitř cítíme, předejdeme tomu, aby se tento přetlak uvolnil ve chvílích, kdy to opravdu nechceme. Ne každý je však schopen se sebou takto pracovat, což bychom měli mít na paměti - a být připraveni na to, že někdo v naší přítomnosti může emočně vybouchnout a chovat se nepříjemně, i když to třeba vůbec nechtěl. I nám samým se to jistě mnohokrát v životě stalo, a tak si zachovejme zdravý odstup, neberme si nic z toho osobně a dovolme druhým být lidmi, stejně jako sami sobě.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden kartu s názvem Otevřete své srdce. Ta nám říká, že hlavním tématem tohoto týdne budou naše vztahy, schopnost dávat a přijímat lásku a také rozhodování se v souladu s hlasem našeho srdce. 
Pokud jde o zdraví našich vztahů, dobře víme, že základem pro dobrý a stabilní vztah je v první řadě naše vlastní schopnost mít se rádi, vážit si sami sebe a mít nejprve dobrý vztah sami k sobě. To znamená ctít své vlastní vnitřní vedení, dobře pečovat o svou duši i tělo a jejich potřeby, nedovolovat druhým, aby nám jakkoli ubližovali, umět se za sebe postavit, když je třeba, a nebát se rozhodovat sami za sebe tak, jak to cítíme jako správné. 
Přejeme-li si mít ve svém životě skutečné přátele, skutečně milujícího partnera či partnerku, nebo jakýkoli jiný vztah, ve kterém budeme milováni a přijímáni takoví, jací jsme, je nezbytné mít toto přání jako prioritu a neustupovat. Neudržovat za každou cenu vztah s někým, kdo nás přijímá jen za určitých podmínek, kdo nás citově vydírá, kdo nás nějak využívá nebo s kým žijeme neustále ve strachu, že nám odmítne dát svou lásku či přízeň, pokud nebude takoví či onací, nebo pokud nevyhovíme nějakému očekávání. Tak jako my sami dokážeme druhé milovat bez podmínek a přijímat je takové, jací jsou, i s jejich lidskými nedostatky, máme právo požadovat totéž z jejich strany. Zasloužíme si mít ve svém životě milující osoby, s nimiž budeme moci být sami sebou a se kterými budeme prožívat opravdovou lásku ve všech jejích krásných podobách. Aby se toto naše přání stalo skutečností, musíme se pevně rozhodnout, že nic jiného než právě toto nebudeme tolerovat a že jsme ochotni se vzdát vztahů, které na lásce založeny nejsou. Odmítněme se trápit a buďme ochotni propustit ze svého života ty, kdo nás ve skutečnosti nemilují a komu na nás doopravdy nezáleží - komu dost možná záleží pouze na tom, co od nás dostává. Rozhodněme se, že budeme udržovat pouze zdravé a vyvážené vztahy, které budou založeny na lásce, důvěře, upřímnosti a hlavně vzájemnosti a rovnováze mezi dáváním a přijímáním. 
Začněme přitom sami u sebe a rozhodněme se dát sami sobě lásku, kterou jsme si možná dlouho upírali, zatímco jsme ji hojně rozdávali všem ostatním ve snaze se jim zavděčit. Dopřejme si stejně vroucnou péči, jakou prokazujeme zcela samozřejmě druhým. Čím láskyplnější budeme mít vztah sami k sobě, tím láskyplnější osoby budeme k sobě přitahovat a tím láskyplnější budou přirozeně i naše vztahy. 

Vykládacích karet archanděla Michaela nám vyšla Práce s léčivou energií. Tou jsme nyní vyzýváni zejména k tomu, abychom uzdravili svá zranění, která jsme možná utrpěli v našich předchozích, ale i aktuálních vztazích. Pokud došlo nebo dochází k nějakým nedorozuměním (což v momentálně probíhající retrográdní fázi Merkuru není nic neobvyklého), dopřejme si čas na to, abychom vše rozdýchali, a buďme ochotni případně také odpustit druhým lidem to, co nám řekli či udělali, ať už záměrně či nezáměrně. Současně požádejme také o odpuštění my sami, pokud jsme záměrně či nezáměrně někomu ublížili (a nemusíme o tom ani vědět). 
Dále je to pro nás připomínka toho, že jsme přišli na tento svět právě v této době, abychom mu prostřednictvím své vlastní energie pomohli s uzdravením. Ať už se jedná o jakékoli bolestné události, které se ve světě nebo mezi lidmi dějí a které v nás vyvolávají silné emoce, je v naší moci pomáhat ve všech těchto oblastech ke zlepšení - už tím, že sami nejsme zlí a že my sami nešíříme bolest. Každá naše volba má dopad, ať už do menší nebo větší míry, a každé rozhodnutí, při němž si zvolíme lásku místo strachu, soucit místo souzení, světlo místo temnoty, je důležité jak pro nás, tak i pro náš svět. 
Abychom mohli co nejlépe pomáhat světu, musíme však nejprve pomoci sobě, abychom sami byli zdraví a plní sil, a to v duševní i fyzické rovině. Nezapomínejme sami na sebe, zatímco se věnujeme všem ostatním. Přestože v určitých situacích má obětování se svoje místo, ne vždy je to nutné. Musíme si uvědomit, že brát ohled i na sebe nás nedělá sobeckými, ale naopak - činí nás to silnějšími a schopnějšími pomáhat dalším.

Ze sady Moudrost Země jsme dostali kartu Prosperita, kterou nám Nebesa připomínají, že všeho je ve Vesmíru dostatek a že vždy dostaneme všechno, co budeme potřebovat. Jinými slovy, pokud stojíme před rozhodnutím nechat něco jít nebo provést nějakou velkou změnu, při které se musíme vzdát něčeho starého, připomíná nám tato karta, že se nám dostane na oplátku nového přílivu hojnosti a dostatku, ať už v jakékoli podobě. Prosperita nezahrnuje pouze peníze a materiální dostatek, v jehož kontextu se nejčastěji zmiňuje, ale také dostatek lásky, přijetí, pocitu hodnoty, vnitřního míru a klidu, dostatek času, nápadů a zábavy, dostatek odpočinku nebo čehokoli jiného, co je v našem životě vítáno. Na kartě je vyobrazek pramen vody, který symbolizuje proud hojnosti. Něco přitéká, něco odtéká, a tak je to v pořádku. V tomto smyslu nás varuje před snahou zmrazit všechno tak, jak je, jen abychom o něco náhodou nepřišli. Když lpíme na něčem nefunkčním nebo dokonce škodlivém, ze strachu, abychom nepřišli i o to málo, sami bráníme hojnosti v cestě k nám. Je-li to náš případ, jsme touto kartou vyzýváni k obnovení důvěry v Božský proud hojnosti, který je k dispozici nám všem, a k ochotě pustit ze svých rukou vše, co je třeba nechat jít a co již naplnilo svůj účel. Nikdy nezůstaneme bez vyrovnání - pokud ovšem nové hojnosti sami neblokujeme cestu svým negativním myšlením, naladěním a vyjadřováním. Buďme vděční za všechno dobré, čeho se nám dostalo, dostává a ještě dostane - a tato energie k nám bude přitahovat ještě více důvodů k vděčnosti.

* * *

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden navazuje na ten předchozí, který nám připomněl, že sami jsme tvůrci svého života a sami rozhodujeme do velké míry o tom, jak bude vypadat. V tomto týdnu jsme vedeni k léčení svého srdce a rozvíjení jeho schopnosti milovat a nechat se milovat. Čím láskyplnější je naše srdce, tím láskyplnější jsou i naše vztahy, neboť do nich proudí láska přímo z nás. Pokud některé vztahy nejsou na lásce založeny, mohou nyní projít velkou zkouškou, při které buď skončí nebo se zásadně promění. 
Naše schopnost lásky z nás dělá také léčitele v mnoha různých směrech, a tak neváhejme svou schopnost dávat i přijímat lásku využívat ve prospěch všech a čiňme svá rozhodnutí na základě upřímného hlasu svého srdce, namísto našeptávání a zastrašování ze strany našeho ega, které se snaží za každou cenu zachovat všechno při starém a namlouvá nám, že všechno bude ještě horší, když si změny dovolíme. Život sám však proudí a plyne, ať chceme nebo ne, a sebevětší snaha držet tento proud na uzdě mu v tom nezabrání. Naučíme-li se plynout spolu s ním a činit své volby v souladu s tím, co právě cítíme jako to nejlepší, bude všechno přirozeně fungovat, a to nejen pro naše vlastní dobro, ale i pro dobro ostatních. 
Jsme vedeni k tomu, abychom si dovolili do svého života přivítat to, po čem toužíme, a byli zároveň ochotni vzdát se toho, co našim přáním brání v jejich naplnění a co blokuje všechno to dobré, co k nám přichází - ať už jsou to nezdravé vztahy, negativní myšlení a pesimismus, neustálé stížnosti a hořekování, nebo nedořešené pocity křivdy, zrady a ztráty. 
Naše vlastní léčení napomáhá současně léčit i náš svět. Cokoli dobrého uděláme sami pro sebe, děláme automaticky i pro ostatní. Nechť nám tedy tento týden napomůže poodhalit vše, co je třeba změnit či uzdravit, a Nebesa nám ráda pomohou to uskutečnit tím nejlepším možným způsobem, budeme-li ochotni to připustit. 

* * *

Zdroj: andelskydenik.blogspot.com

Věra Šourková, Úplněk v Rybách

10.9. v 11h58 nastává úplněk v Rybách: Slunce v Panně se nachází v opozici na Lunu v Rybách a obě tělesa podporuje v harmonických aspektech Uran v Býku.

Úplněk - Vnímáme-li novoluní jako začátek, má nyní Měsíc za sebou polovinu své cesty kolem Země, stojí na obloze jako zářivý úplněk. V pohledu od Slunce se Měsíc nachází “za” Zemí. Proto existují zatmění Měsíce (stín Země zakrývá Měsíc) také pouze při úplňku. Nesmíme zapomenout že už krátce po vyvrcholení úplňku se začínají projevovat síly následujícího ubývajícího Měsíce. Tato fáze lunárního cyklu má na lidské tělo nejsilnější účinky. A nejen na něj! I příroda silně reaguje na tuto fázi. Především pak příliv a odliv, které jsou během úplňku (ale i během novu) nejsilnější.

Měsíc může ovlivňovat lidskou psychiku – z astrologického hlediska je zodpovědný za emoce. Během úplňku mohou někteří lidé prožívat opravdu silné emoce, a to jak ty pozitivní, tak negativní. Dostavit se může úzkost a změny nálad. Úplněk také zvyšuje agresivitu a podrážděnost, zaregistrovat můžete také zvýšenou nervozitu. Úplněk je nejčastěji spojován se spánkem. Někdo trpí silnou nespavostí, jiný prožívá velmi divoké a barvité sny. S úplňkem je spojováno špatné hojení ran, takže pokud vás čeká operace, rozmyslete si, zda chcete rekonvalescenci podstoupit během úplňku. Samozřejmě, pokud to situace dovolí. U žen zesiluje úplněk plodnost, takže pokud toužíte po miminku, o úplňku je ten správný čas to zkusit

Všechny síly úplňku se pak koncentrují do tří předcházejících dnů!

Úplněk v Rybách přináší citlivost (až přecitlivělost), bohatou fantazii a zesílené intuitivní vnímání. Během dnů okolo úplňku budeme mít zřejmě problém s mentální koncentrací, zato schopnost imaginace a intuitivního vnímání bude zesílena.

Ideální by bylo kdybychom mohli trávit tři dny před kulminací úplňku o samotě, nejlépe v přírodě. Potřebujeme prostor a klid, abychom se mohli napojit na svou intuici na své podvědomí a vnímat, jaké informace nám naše intuice poskytne.

V okamžiku úplňku se Slunce v Panně nachází v 10. domě a Luna v Rybách ve 4. domě, skrze intuici nám tedy mohou přijít informace týkající se jak oblasti profese, tak i oblasti rodiny. Uran v Býku, který jak Slunce v Panně tak i Lunu v Rybách podporuje harmonickými aspekty, se nachází v 7. domě v oblasti partnerských a mezilidských vztahů - i v této oblasti k nám mohou skrze naši intuici přijít rady, které nám pomohou k posunu.

Úplněk v Rybách působí na nás všechny, ale samozřejmě nejintenzivněji na Ryby, které uzavírají jednu etapu, a také na Panny.

Během úplňku v Rybách jsou na fyzickém těle citlivá chodidla a prsty na nohou, proto bychom tyto části těla neměli nyní zatěžovat - ponořme svá chodidla do bylinné lázně a také je můžeme jemně masírovat. Prospěšná bude také lymfatická masáž.

Zdroj: FB Astrolog Věra Šourková

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.9. 2022

Milí přátelé, 

pozvolna se k nám blíží podzimní období a spolu s ním také sklizeň úrody, ať již té přírodní, a nebo ve smyslu plodů naší vytrvalé práce, snahy a vroucných přání. Podzim je pro nás připomínkou, že chceme-li sklidit sladké ovoce, je třeba mít trpělivost, být vytrvalí a dobře vyživovat semínka toho, co jsme dříve zasadili. V tomto čase se máme upřímně těšit z dobrých věcí, dopřát si trochu uznání za všechno, co jsme dokázali, přestáli a vydrželi, podělili se o svou hojnost a dobrou náladu s blízkými lidmi, a pokud nám samotným tento pocit spokojenosti a vřelosti chybí, neváhejme se otevřít novým lidem a novým zkušenostem, které nás z naší skleslosti vyvedou a pomohou nám uvěřit v zázraky. 
V tomto týdnu nás čeká úplněk ve znamení Ryb, který nastane 10. září. Ryby jsou velmi intuitivní a můžeme proto vnímat zesílení našich psychických schopností, zároveň však může být zesílena i naše emocionalita a měli bychom proto být opatrní, abychom nejednali zbrkle a impulzivně pod vlivem některých našich silných pocitů. Velmi nám v tomto ohledu pomohou meditace a jiné zklidňující činnosti.
Zároveň nám 9. září začíná poslední retrográdní fáze Merkuru v tomto roce. V této fázi může docházet ve zvýšené míře k problémům s komunikací všeho druhu - od mluvené a psané komunikaci mezilidské až ke komunikaci ve smyslu dopravy nebo elektronických spojů. Toto období potrvá do 2. října. Merkur bude v tomto období v opozici s Jupiterem a zároveň v trigonu s Marsem. Lidé mohou mít v tomto období tendenci hodně se ke všemu vyjadřovat, možná až příliš průbojně a odhodlaně (např. různé protesty, prosazování názorů, hádky o pravdu...) Chceme-li toto období přestát ve zdraví, bude pro nás ideální raději pomlčet, než se hned pouštět do argumentů, a když už se chceme opravdu k něčemu vyjádřit, raději si to nejprve dobře rozmysleme, než něco vypustíme z úst. Můžeme říct něco, čeho budeme litovat a co už nebudeme moci vzít zpátky - nebo to druzí lidé mohou špatně pochopit a překroutit. Nepouštějme se do žádných zanícených diskuzí, pokud to není nezbytně nutné nebo pokud se k tomu necítíme vyloženě vedeni. Zachování si svého vnitřního klidu a míru napomůže udržet mír také v naší společnosti - a nikdo z nás nemůže popřít, že to velmi potřebuje. Je to součást našeho poslání, a tak ho konejme nejlépe, jak umíme 🙂 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu s názvem Pryč se starým, sem s novým. Tou jsme vyzýváni k důležitému průlomu, kterým rozbouráme staré nefunkční základy, abychom mohli vystavět nové, pevnější a lepší. Může se to týkat jakékoli oblasti v našem životě - nějakého vztahu, kariéry, životního stylu, našich osobnostních rysů a návyků, způsobu myšlení, vnímání či chování... Co vás napadne jako první? Následujte toto vedení. Pokud si nejsme jisti tím, zda opravdu vnímáme hlas své intuice, která nás vede, kam je třeba, požádejme své anděly o vyjasnění a ujištění. Rádi nám se vším pomohou! 
Pokud jsme v poslední době prožili nějaký hluboký otřes, dostává se nám touto kartou poselství o Boží ochraně i o tom, že přese všechno utrpení, které možná nyní prožíváme, míříme dobrým směrem a nakonec nalezneme nová požehnání a uzdravení. 

Ze sady Moudrost Avalonu zde máme kartu Pohyb. Ta nás vybízí, abychom se nebáli plout přirozeně s proudem Života, ať už se jedná o klidný pomyslný potůček nebo o rozbouřenou řeku. Život ví, kam nás unáší a proč. I když máme rádi kontrolu nad děním a tato kontrola má svůj účel i místo, někdy nám spíše prospěje odevzdat se s důvěrou celému procesu a dovolili mu odnést nás tam, kam se potřebujeme dostat. 
V souvislosti s předchozí kartou nám říká, že nyní dochází k rozpohybování některých ustrnulých záležitostí a nebo konečnému rozřešení některých donekonečna se opakujících situací. Cítíme-li, že jsme to my sami, kdo má uvést věci do pohybu a napomoci tak uskutečnit potřebný průlom, je toto pro nás dvojité potvrzení, že se nacházíme na správné cestě. Je normální, že máme obavy - jednáme-li však z pozice lásky a úcty ke všem zúčastněným a v souladu se svou vnitřní pravdou, je to vždy správně a je to také to nejlepší pro nás i pro druhé, i když nám to tak v danou chvíli nemusí připadat. 

Karta Alchymie ze sady Posvátná Země nám říká, že jsme tvůrci a že my sami tvoříme svůj Život. My sami z velké části určujeme, co jak bude vypadat. Přestože jsou určité věci, nad kterými moc nemáme a o kterých nemůžeme rozhodovat (zejména pokud se dané situace účastní více lidí a je nutné brát ohled na jejich svobodnou vůli a jejich právo volby), stále máme moc nad tím, jak se my sami k těmto věcem postavíme, jak o nich budeme smýšlet a do jaké míry na nás budou (či nebudou) mít dopad. 
Některé okolnosti a životní zkoušky si ještě před naším příchodem na svět vybrala naše duše. Těmto se nelze vyhnout a je třeba jimi projít, abychom mohli pokračovat dál. To ostatní je však v našich rukou. Máme si uvědomit, že nejsme žádné oběti a že máme možnost rozhodovat o mnoha věcech - včetně rozhodnutí přenechat moc nad námi jiným lidem, vztahům, místům, aj. 
V každém okamžiku se nám nabízí nová možnost volby. Kdykoli můžeme znovu začít, a to s čistým štítem. Odpusťme si, pokud jsme doposud vytvářeli a přitahovali něco, co jsme nechtěli. Odpusťme si, pokud jsme jednali způsobem, který nám nebo někomu jinému ublížil. Propusťme tato břemena z minulosti a dovolme Lásce, aby se rozzářila z našeho srdce do celé naší bytosti, rozproudila se naším tělem a začala prosakovat také do našich vztahů i ostatních aspektů našeho života, které tak začne přirozeně uzdravovat. To, čím jsme; to, jaké energie v sobě nosíme, to všechno určuje, co budeme vytvářet. Nechť tedy vytváříme jen samé krásné věci. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu nám Nebesa připomínají náš díl odpovědnosti a moci, kterou máme nad svými životy. Na jednu stranu nám připomínají, že někdy je důležité umět se odevzdat a plynout s proudem, na druhou stranu nám však zůstává velká moc nad tím, jak bude náš život vypadat a jak ho budeme vnímat a prožívat. Máme vyrovnat svou schopnost uvolnit se, zbavit se potřeby mít všechno pod neustálým dohledem, nesnažit se všechno kontrolovat... ale ani se nestavět do pozice oběti, o které nahodile rozhodují jiní lidé nebo okolnosti. Opět se nám zde opakuje téma rovnováhy. 
Nebesa nám připomínají, že jsme velcí tvůrci a že náš život je umělecké dílo, které můžeme utvářet do velké míry podle toho, co bychom sami chtěli - navzdory některým věcem, které možná podle našich představ nejsou a s nimiž se musíme vyrovnat. 
Máme přijmout nejrůznější zvraty a změny, k nimž v tomto období dochází, jako skrytá požehnání, byť si je možná nepřejeme. Všechno nás to má posunout kupředu a Nebesa jsou tu pro nás, aby nám pomohla a ochránila nás během celého procesu. Jsme vedeni k převzetí odpovědnosti za svůj život, za to, jak vypadá, i za to, jak bude vypadat dále. A skrze sebe a svůj vlastní život zároveň ovlivňujeme také to, kolik lásky, míru a světla se bude šířit do světa, kterému jsme přišli pomoci. Místo schovávání se před nepříjemnostmi mějme odvahu postavit se jim čelem a staňme se těmi silnými pilíři, kterými zde máme být. Konáme-li své poslání, všechno ostatní v našem životě přirozeně zapadne na své místo. 

* * *
 

Zdroj: andelskydenik.blogspot.com

Venuše v Panně - 5. 9. - 29. 9. 2022 - Svědomitost, workholismus, střídmost, realismus, náročnost

Venuše v Panně - 5. 9. - 29. 9. 2022 - Svědomitost, workholismus, střídmost, realismus, náročnost. Úspornost, obětavost, praktický pohled na vztahy. Kritičnost, bystrost, analytické sklony, a určitá askeze - obrat pozornosti ke zdravotním tématům.

V pondělí přechází Venuše do zemského znamení Panny, kde dává obětavý, ale spíše racionální přístup ke vztahům. Venuše v Panně je praktická, přísná, analytická a spíše emočně střídmá a celkově citově uzavřenější. Vyznačuje se pečlivostí a celkovým perfekcionalismem, ale také určitou plachostí, nepřístupností nebo náročností.

Tento typ Venuše oceňuje intelekt a realismus - nestaví si vzdušné zámky, ale spoléhá na vlastní pracovitost a výkonnost. Může mít pozitivní vztah k léčení nebo zdravotnictví, stejně jako k ochraně životního prostředí. Venuše v Panně je celkově pořádkumilovná a pracovitá, v životě preferuje jistoty a partnera, který je vypočitatelný, spolehlivý, zodpovědný a seriózní.

Samotná Venuše v Panně je velmi svědomitá, nápomocná a skromná. Tento typ Venuše bývá spíše spořivý a šetřivý, sází na přirozenost a nepotrpí si na vyumělkovanost nebo nákladné oblečení a kosmetické doplňky. Mnohem spíš ji bude zajímat složení konkrétních přípravků a dopad na zdraví nebo životní prostředí.

Ve vztazích očekává spolehlivost, dochvilnost, slušnost a celkově etický přístup. Může patřit k těm typům Venuše, které si rády rýpnou kvůli detailu, v pozitivním smyslu jí neuteče žádná maličkost. Může roky fungovat jako výkonná a schopná manažerka domácnosti, které ale často chybí explicitní ocenění. Lichotky ovšem zpravidla nevyhledává a nenechá se jen tak lehce slovně ohloupit.

V obecné rovině se dá očekávat příklon k větší skromnosti a také celkové úspornosti - oproti hýřivé Venuši ve Lvu lze očekávat spíše větší šetrnost a tendenci snažit se maximálně využít stávající zdroje.

Pěkné období všem.

Pondělí 5. 9. 2022 - Luna v Kozorohu v kvadrátu s Jupiterem v Beranu, v trigonu s Venuší v Panně, Merkur ve Vahách v opozici s Jupiterem v Beranu, Slunce v Panně míří do sextilu s černou lunou v Raku. Manažerské a pracovně založené pondělí. Spolehlivost a disciplína, potenciálně energický den. Venuše přechází do Panny.

V pondělí prochází Luna zemským znamením Kozoroha, v němž je založena primárně pracovně a kariérně, takže co víc si přát na zahájení pracovního týdne. Ráno a dopoledne navíc tvoří trigon s Lunou v Panně, což je aspekt svědomitý, zodpovědný a dochvilný. Temperament a energický přístup doplní kvadrát Jupitera v Beranu s Lunou, takže den působí celkově organizačně silně, manažersky, emočně věcně, úsporně a výkonnostně.

Převaha zemského živlu v konstelaci z astrologického pohledu podpoří realismus, praktičnost a také obrat k materiálním otázkám, Venuše v Panně je spojena také s potřebou užitečnosti a prospěšnosti jednání.

Merkur nadále ve Vahách vytváří vzdušný, komunikačně flexibilní trigon s Marsem v Blížencích a opozici s Jupiterem v Beranu, koncem týdne ale postupně zamíří do stacionární fáze. Tempo začátku týdne je svižné a události mohou běžet plynule, směrem k víkendu ale začíná postavení Merkura stagnovat a během 10. 9. se obrací do zpětného chodu.

Pondělí zatím ale působí jako koncentrovaný a cílevědomý den.

Pěkný začátek týdne všem.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Věra Šourková, Září z pohledu numerologie

Září se nachází pod vlivem č. 9. Devítka má vysokou hladinu mentální energie a velké ideály, je citlivá a idealistická. Je to jak mentální tak duchovní číslo. 

Číslo 9 nás vede především k duchovnímu vývoji - vše, co v životě prožíváme je “učební pole” pro naši Duši - učíme se, že ono známé hermetické pravidlo “Jak nahoře, tak dole, jak uvnitř tak venku” skutečně funguje – pokud chceme žít v harmonickém, vyrovnaném a láskyplném světě, tak my sami musíme být ve vnitřní harmonii,  vyrovnanosti a být láskyplní. Není to o tom, že ignorujeme temnotu a zlo ve vnějším světě - víme, že existuje, protože mnoho lidí nepřijalo svou vlastní temnou stránku osobnosti, neopustilo staré křivdy což je vede k zlobě, agresi, frustraci a ke snaze druhými manipulovat a ovládat je  - ale vědomě si vybíráme cestu. Cestu na které se vědomě rozhodneme být láskyplní, soucitní a na které ctíme vyšší kosmické a duchovní zákony a morální pravidla. Pokud uvnitř nás září světlo, naděje a víra, tak jsme schopni překonat jakoukoli temnotu  

V září je načase ukončit staré chování nebo okolnosti, ve které jste kdysi věřili, že jsou „normální“ či dostačující. Staré role a pravidla končí, objevují se nové a neobvyklé nápady. Zorganizujme si svůj život, věnujme pozornost svému tělu a zdraví

Tento měsíc podporuje navazování kontaktů a změnu směřující k novému. Je to dynamický a flexibilní měsíc. Zaměřme se na rozvoj vlastního nadání a objevujme skryté možnosti. Žijme svůj život obětavě a srdečně, milujme druhé i sebe sama. Morální a etické kvality nabývají důležitosti. Dávejme bez toho, aniž bychom za to něco čekali.

Důležitá je komunikace - je třeba komunikovat upřímně a opravdově, být vzorem pro své blízké. V případě že jsme o to požádáni buďme pro své blízké prostředníky v těžkých či náročných situacích. Změny mohou trvat, proto je dobré uzavřít "staré" výzvy, úkoly a projekty. Mějte oči stále otevřené, ale udržte na uzdě svůj vnitřní neklid a nic nepřehánějte. Sílu a energii čerpáme z pokoje a klidu, do kterého se můžeme vždy vrátit.

V tomto měsíci je důležité ve všech věcech znát míru, vidět bezpodmínečnou lásku jako podstatu života, případné konflikty řešit mírumilovně a diplomaticky, být otevřeni světu, být trpěliví, pěstovat velkorysost, vědět že každý člověk je schopen optimálního vývoje

Astrolog Věra Šourková

https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

Richard Stříbrný, Horoskop září 2022

Nejvýznamnější konstelace září 2022

Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí tohoto měsíce je vstup Slunce do znamení Vah – nastává Podzimní rovnodennost, ke které letos dochází 23. září v 3.03 hod SELČ. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění po následujícího čtvrt roku. Poškozený Neptun v osmém domě tohoto horoskopu sestaveného pro naší republiku naznačuje, že hlavním tématem následujícího čtvrtletí bude opět covid, ropa, plyn a voda. Bohužel napětí mezi Neptunem a Venuší ( opozice z druhého do osmého domu ) přináší zvýšenou pravděpodobnost dalších komplikací s covidovou epidemií a s cenami ropných derivátů a zemního plynu. Tato situace může vyústit ve velké komplikace pro vládnoucí koalici po komunálních volbách 23. a 24. září. Volební výsledky by mohly vést buď k pádu vlády či alespoň k obměně ministrů ( Uran v desátém domě v kvadrátu na Saturna ) . Ještě před volbami se bude zřejmě vládnoucí garnitura rozhodit mezi lid peníze na sociální podporu, ale pravděpodobně to nebude dostatečné, aby byl lid ( Luna v mundánní astrologii ) uspokojen… Velké výkyvy cen energií mohou vést k pádům mnoha menších firem a do velkých potíží se mohou dostat i některé firmy větší, hrozí propouštění a zvýšení nezaměstnanosti. Na straně druhé přechod Slunce do znamení Vah a následný přechod 29.9. vládkyně tohoto vzdušného znamení – Venuše do svého domicilního znamení ( Vah ) by měl v říjnu dát jak rozhádaným jedincům, tak znepřáteleným států velkou šanci k zakopání válečné sekery a k nalezení rozumných kompromisů. Mezi 10. září a 2. říjnem však bude posel Bohů retrográdní, což bohužel zpravidla přináší zpomalení výměny zboží a toku informací, takže komunikace může poněkud váznout. 

1. – 3. září vytváří tranzitující Venuše sextil na svou pozici v horoskopu naší republiky a tranzitující Mars je v sextilu s Jupiterem mundánně a to vytváří příjemné astrologické klima jak pro začátek nového školního roku tak pro zahájení nových projektů. 

6. – 8. září budou dění u nás ovlivňovat vcelku harmonické konstelace ( Slunce sextil Jupiter republiky, Venuše sextil Slunce republiky) naznačující pokusy vlády o vylepšení situace sociální slabší části naší populace, úspěchy mohou zaznamenat naši umělci a obchodníci .

10. – 11. září se ocitne Slunce pohybující se znamením Panny v trigonu s Uranem ve znamení Býka a to je kvalita času vhodná pro nákup komunikační a výpočetní techniky.

11. a 12. září se ocitá Slunce v Panně v kvadrátu na Marse republiky ve znamení Střelce, což může vést k ostrým přestřelkám mezi vládnoucí garniturou a opozicí, vyloučit nelze ani demonstrace a výzvy ke změně směřování našeho státu ekonomicky i politicky. Možné jsou i dramatické děje, které pobouří naši veřejnost.

14. - 18. září - zatímco dění u nás budou ovlivňovat vcelku harmonické konstelace přející návštěvám kulturních zařízení či setkáním s přáteli, pro svět to nemusí být procházka růžovým sadem, jelikož Slunce v opozici s Jupiterm a Venuše v kvadrát s Marsem naznačují možnost šíření virů a choroboplodných bakterií a ekologických pohrom, které mohou vést k rozkolísání cen ropy a plynu.

23. září v 3.03 hod SELČ vstupuje Slunce do znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost.

27. – 30. září jsou konstelace mundánní vcelku harmonické, dávající šance ke zklidnění konfliktů díky Váhovským pozicím, u nás konec září ( či celá třetí dekáda ) poklidný zřejmě nebude a to díky opozici tranzitujícího Marse ve znamení Blíženců na Marse republiky ve znamení Střelce. Výsledkem může být velké napětí ve společnosti, možné jsou i požáry, výbuchy a jiné dramatické děje. 

Zdroj: www.stribrny.cz

Věra Šourková, Astro náhled na září

Září je měsíc v němž léto přechází do podzimu. Léto je obdobím v němž je důležité bavit se, radovat se ze života, užívat si slunce, společnost druhých. Podzim otevírá introvertnější část roku. V tomto období začínáme sklízet plody své úsilí z první poloviny roku. Do 23.9. prochází Slunce znamením Panny, která nám umožňuje “uklidit” si život na vnější i vnitřní rovině, pochopit, co je pro nás podstatné a co nikoli. V tomto bude napomáhat i Venuše, která se znamením Panny pohybuje od 5.9. do 29.9. a Merkur, který  opět vstoupí do Panny (od 10.9. se obrátí do retrográdního pohybu) 23.9. V tento den – 23.9. vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost. Období Vah je obdobím hledáním a budováním harmonie a rovnováhy, obdobím v němž je důležitá diplomacie, krása a mezilidské a partnerské vztahy. Znamením Vah se do 23.9. pohybuje i Merkur a od 29.9. i Venuše. 25.9. nastává novoluní ve znamení Vah. Důležitým okamžikem měsíce září je i 15.9., kdy Selena vstupuje na dalších sedm měsíců do znamení Ryb.  

5.9. vstupuje planeta lásky a krásy - Venuše - do zemského znamení Panny. Venuše je Archetyp Animy - čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu - ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje. Panna je mistr analýzy - v oblasti lásky je však třeba prožívat a nikoliv analyzovat. Venuše v Panně často hledá “pana bezchybného či paní bezchybnou”, takže v oblasti lásky a vztahů prochází proto určitým očistným procesem, v němž analyzuje a odděluje “vhodné od nevhodného a “čisté od nečistého”, až třeba nakonec zjistí, že je pro ni vhodnější být sama, protože většina partnerů má samozřejmě nějaké “chyby”. Venuše v Panně si musí přiznat že ona sama také není bezchybná a že to je tak naprosto v pořádku a tudíž že nemůže požadovat po partnerovi, aby byl také bezchybný. Plachost Venuše v Panně působí velice přitažlivě. Po plachým a skromným zevnějškem se skrývá zemitá smyslnost. Také se dobře vyzná v technikách lásky. Venuše v Panně je schopna milovat naprosto upřímně, její láska je jasná a prostá, je schopná být kdykoliv nápomocná, je skromná, vysoce morální, spolehlivá a zodpovědná. Pro Panny nastává období lásky.

16.9. Venuše vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu s Marsem – tento aspekt přináší erotické napětí, naznačuje rozpor mezi dáváním a braním - člověk má tendenci buď pouze dávat a je mu trapné si něco vzít či naopak – jenom bere, ale neuvědomí si, že by měl také něco dát. Pokud si tento případný rozpor ve svém chování uvědomíme, můžeme ho dát nyní do rovnováhy. Pokud Venuše a Mars vytvoří dynamický aspekt, poukazuje to také na rozpor mezi ženským a mužským světem. 20.9. se Venuše nachází v harmonickém trigonu s Uranem a může poukazovat na nečekané zamilování, na možnost posunout se ve vztahové oblasti vpřed, či uvědomění si důležitost zachování svobody v partnerských vztazích. 24.9. Venuše vytváří napěťovou opozici s Neptunem - nyní toužíme po romantice, duchovním propojení s partnerem, máme nasazeny “růžové brýle” tudíž se můžeme nechat svést nějakou iluzí či sebeklamem, jsme idealističtí a ochotní odpouštět. Můžeme také cítit potřebu “zachraňovat” své partnery – je však třeba posoudit zda o tuto záchranu vlastně stojí. 26.9. Venuše vytváří harmonický trigon s Plutem – jsme připraveni hluboce prožít lásku, můžeme transformovat  partnerský vztah či náš přístup k lásce a erotice. Můžeme učinit osudové rozhodnutí ve vztahu.

10.9. v 11h58 nastává úplněk v Rybách:  Úplněk v Rybách přináší citlivost (až přecitlivělost), bohatou fantazii a zesílené intuitivní vnímání. Během dnů okolo úplňku budeme mít zřejmě problém s mentální koncentrací, za to schopnost imaginace a intuitivního vnímání bude zesílena. Ideální by bylo kdybychom mohli trávit tři dny před kulminací úplňku o samotě, nejlépe v přírodě. Potřebujeme prostor a klid, abychom se mohli napojit na svou intuici, na své podvědomí a vnímat, jaké informace nám naše intuice poskytne. V okamžiku úplňku se Slunce v Panně nachází v 10. domě a Luna v Rybách ve 4. domě, skrze intuici nám tedy mohou přijít informace týkající se jak oblasti profese, tak i oblasti rodiny. Uran v Býku, který jak Slunce v Panně tak i Lunu v Rybách podporuje harmonickými aspekty, se nachází v 7. domě v oblasti partnerských a mezilidských vztahů - i v této oblasti k nám mohou skrze naši intuici přijít rady, které nám pomohou k posunu.

Úplněk v Rybách působí na nás všechny, ale samozřejmě nejintenzivněji na Ryby, které uzavírají jednu etapu a také na Panny.

Během úplňku v Rybách jsou na fyzickém těle citlivá chodidla a prsty na nohou, proto bychom tyto části těla neměli nyní zatěžovat - ponořme svá chodidla do bylinné lázně a také je můžeme jemně masírovat. Prospěšná bude také lymfatická masáž.

15.9. vstupuje Selena na dalších sedm měsíců do vodního znamení Ryb. Selena nebo-li tzv. “Bílá Luna” přináší podporu a také vyjadřuje potřebu jasného určení toho, co je pro nás rozvíjející a co naopak degradující. Symbolizuje určité “odměny” za dobré skutky vykonané v minulosti.  Ukazuje, jaká cesta je pro nás nyní nejlepší, skrze co k nám přijde podpora a pomoc – Selena v Rybách nabízí pomoc skrze duchovní sféru. Nyní je pro nás prospěšná důvěra v intuici, v Boží vedení, pomáhá nám propojení s vlastním nevědomím, fantazií, pobyt v přírodě. Nyní je důležitý soucit a laskavost. Selena nabízí pomoc a ochranu nám všem - nejintenzivněji však Rybám. Nyní by lidé narozeni ve znamení Ryb měli být “odměněni” (sklízíme plody svého úsilí) Selena vede člověka tou správnou cestou – pokud se nacházíme na jiné cestě, Selena nás skrze různé situace a zkušenosti dovede na cestu správnou - cokoliv se nám nyní děje, nás vede na tu správnou, především duchovní cestu.

23.9. ve 3h04 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost. Období v němž Slunce prochází znamením Vah je dobou, během níž máme harmonizovat svůj život, uvést do rovnováhy, je to období během něhož si máme uvědomit důležitost partnerských a mezilidských vztahů, důležitost vnímání krásy v životě. Toužíme po klidu a míru, toužíme být druhými “přijati”, oceněni a milováni. V tomto období můžeme mít větší problém rozhodnout se pro jednu možnost, cestu či názor.

Podzimní rovnodennost otevírá roční období během něhož máme svou pozornost zaměřovat více dovnitř do svého nitra. Pomalu ale jistě sklízíme plody naší práce a snažení se a nastává čas, kdy je potřeba zhodnotit, co nám uplynulých šest měsíců přineslo. Byli jsme věrni sami sobě, své cestě? Začíná období revize, hodnocení a přemýšlení nad dalšími kroky. Nyní můžeme v sobě uzavřít vše, co potřebujeme.

23.9. ve 14h05 opouští retrográdní Merkur (do retrográdního pohybu se dostává 10.9.) znamení Vah a opět vstupuje do znamení Panny – Merkur v Panně nám pomáhá provést “mentální úklid”, uvědomit si to, co je pro nás podstatné a co nikoli. Přináší schopnost analýzy, objektivitu, vyváženost, ale taktéž skepticismus. Merkur v Panně zachází s informacemi velice puntičkářsky a navíc má dar je klasifikovat a kategorizovat. Instinktivně a neomylně od sebe odděluje to, co je praktické a co nepraktické, co je použitelné a co není, co je účelné a co není k ničemu. Naše mysl se projasní, pozor však abychom “nežili pouze v hlavě”. Retrográdní Merkur poukazuje na to, že máme pozornost zaměřit do svého nitra – tzv. vnitřní komunikace je nyní velice důležitá, stejně jako sebereflexe. 

25.9. ve 23h54 nastává novoluní ve Vahách - Slunce a Luna se nacházejí v konjunkci na 3°znamení Vah - obě tělesa jsou v dynamické a napěťové opozici na Jupiter v Beranu. Váhy otevírají nové životní období.

Novoluní ve Vahách nám přináší možnost rozpoznat, kde je náš život vychýlen z rovnováhy, ve které oblasti svého života něco přeháníme či plýtváme svou energií (opozice na Jupiter v Beranu). Nyní můžeme vše uvést do rovnováhy a harmonie. Jupiter v Beranu nám přináší notnou dávku optimismu a nadšení, ale také značnou netrpělivost (chci to hned!), zbrklost a také náročnost (ve smyslu přehnaných nároků). Novoluní ve Vahách nám ukazuje, jak důležité je být ve vnitřní harmonii - tento stav se pak pozitivně odrazí ve vnějším světě. Pokud nejsme schopni vybudovat si harmonii vnitřní, těžko dosáhneme harmonie v realitě každodenního života. Proto je nyní důležité věnovat se vědomě relaxaci. Novoluní ve Vahách nám také umožní harmonizovat situaci v partnerských vztazích. Venuše, která úzce souvisí s partnerskými vztahy, se aktuálně pohybuje skrze znamení Panny a je v konjunkci s retrográdním Merkurem. Obě tato tělesa se nacházejí ve volnější dynamické opozici na Neptun v Rybách a v harmonickém trigonu s Plutem v Kozorohu. Nyní můžeme “odhalit” určité idealizace či sebeklamy v oblasti partnerských vztahů, můžeme pochopit příčiny těchto emocionálních a mentálních vzorců a můžeme je tedy skrze vnitřní práci transformovat. Buďme soucitní a láskyplní jak k sobě tak i k ostatním.

Dům našeho horoskopu narození v němž máme znamení Vah, ukazuje oblast, kterou nyní můžeme uvést do rovnováhy.

Na fyzickém těle jsou nyní citlivá bedra a ledviny, proto mějte tyto části těla v teple. Důležitý je dostatečný přísun tekutin - nejlépe čisté vody, ale také může popíjet byliny které pomáhají čistit ledviny a krev.

29.9. vstupuje Venuše do znamení Vah. Venuše ve Vahách miluje lásku pro lásku samu a snaží se vytvořit naprosto rovnoprávný vztah. Miluje spravedlnost a krásu, má potěšení ze společnosti stejně naladěných lidí. Velmi dbá o harmonii, dobrý styl a správné chování. Nesnáší hrubé, násilné a primitivní projevy. Pokud chce Venuše ve Vahách dosáhnout vztahu, jenž bude v rovnováze, musí nejdříve do rovnováhy uvést sebe samu - zharmonizovat a přijmout všechny stránky své osobnosti. Je poněkud nerozhodná, když si má zvolit partnera pro cestu životem. Klade si otázky typu: “je to skutečně ten pravý”? “Není někde kolem mě ještě jiný partner(ka), který pro mě bude ještě vhodnější”? Venuše ve Vahách miluje vztahy, ale nerada se váže. Venuše ve Vahách má často umělecký talent a miluje krásu - může se ji stát že právě díky krásnému zevnějšku přehlédne skutečný charakter osobnosti a tvrdě za to zaplatí. Velice ráda zušlechťuje sebe samu i svého milovaného. Venuše ve Vahách je šarmantní, společenská, srdečná, kultivovaná, příjemná a tolerantní, ale také umí být přecitlivělá, ješitná, chladná, vyhýbající se konfliktu a cynická. Venuše ve Vahách věří, že lidé by k sobě měli být vlídní a tolerantní. Muž s Venuší ve Vahách hledá právě takovou ženu. Pro Váhy se nyní otevírá období lásky.

Mars prochází vzdušným znamením Blíženců - v tomto znamení je Mars pohotový, chytrý, má ostrý jazyk, je šikovný, bystrý a obratný. Dokáže souběžně usilovat o několik cílů. Dovede takticky měnit své jednání. V negativu má sklony k roztržitosti, snadnému rozptýlení pozornosti, k cynismu a sarkasmu. Rozhoduje se rychle, chytře a prakticky. Všechny cíle vnímá jako relativní a uzpůsobuje je vždy novým poznatkům. Je duchaplný, zábavný, živý, ale citově se nerad váže. Nejlepší ventily agrese jsou rychlé sporty vyžadující prudký start jako sprint či squash, ale i šerm a šachy. Celkově se nyní energie zrychluje a odlehčuje. Největší síla je nyní v komunikaci a informacích. Největší přísun energie nyní získávají Blíženci a další dvě vzdušná znamení - Váhy a Vodnáři a do určité míry i Berani a Lvi, jež se nacházejí k Blížencům v harmonickém aspektu zvaném sextil. Střelci, Ryby a Panny nyní mohou mít větší sklon k plýtvání svou energií, či k roztržitosti a rozptýlení své pozornosti.

1.9. se Mars nachází v harmonickém sextilu s Jupiterem - máme spoustu energie, jsme pozitivně naladěni, vše zvládáme lehce. 18.9. se Mars nachází v harmonickém sextilu s Chironem - nyní můžeme léčit své sebevědomí, odvahu, schopnost se prosadit a vše, co je spojeno s mužským světem. 28.9. se Mars nachází v harmonickém a podpůrném trigonu se Saturnem - který přináší jasný a střízlivý pohled na věc, houževnatost, systematičnost. Můžeme započít nějakou dlouhodobou aktivitu.

Jupiter nyní prochází znamením Berana: Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života “nekecá” a vzpěčuje se jakémukoli “organizování” zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy. Touha zažít nějaké nové zážitky, nová dobrodružství. Zesiluje se odvaha jít za svým cílem a také pocity naděje. Je třeba si však dát pozor na zesílenou aroganci a marnotratnost. Důležitá je zde zdravá sebedůvěra. Jupiter v Beranu samozřejmě nejsilněji podporuje Berany a také další dvě ohnivá znamení - Lvy a Střelce a do určité míry i Vodnáře a Blížence. Berani si však musí dát pozor na přílišnou zbrklost a neuváženost, stejně jako i pro tendenci plýtvat svou energií - tato témata se dotknou i Vah, které se nacházejí v opozici na Berany a také Raků a Kozorohů, kteří jsou vůči Beranu v dynamickém a napěťovém aspektu zvaném kvadratura. Pro Váhy, Raky a Kozorohy je nyní důležité vybudovat si zdravou sebedůvěru a rozhodnost. 

Saturn stále prochází znamením Vodnáře - učí nás pochopit to, co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele a nyní můžeme téma osobní i společenské svobody hlouběji pochopit.

Chiron stále prochází znamením Berana a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém.

Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost a nyní prochází znamením Býka. Býk je znamení, které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci” a změny proto, abychom se mohli nadále vyvíjet. Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy, které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým zdrojům.

Neptun se stále nachází ve znamení Ryb, v němž můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše.

Pluto se nachází na konci znamení Kozoroha – od roku 2008 transformuje politický systém a náš vztah k autoritám vnějším i autoritě vnitřní.  

Lilit se nachází ve znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi. Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit? 

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zde zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijetá energie má být v rovnováze (obzvláště nyní v období ve kterém znamením Býka prochází Uran pastedGraphic.png) můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Děkuji Vám

Astrolog Věra Šourková

https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.8. do 4.9. 2022

Milí přátelé, 

uplynulý týden se nám uzavřel novoluním ve znamení Panny, během kterého jsme měli možnost pohlédnout sami do sebe a učinit nová rozhodnutí, která by nám pomohla uvést náš život do souladu s tím, jaký bychom ho opravdu chtěli mít. V tomto týdnu se nám dostane přílivu nové síly a energie pro to, abychom své zvolené nové začátky opravdu uskutečnili a vytoužené změny uvedli do pohybu. Nikdo z nás sem nepřišel, aby stagnoval, trápil se a přešlapoval na místě. Přestože taková období máme v životě občas všichni, nikdy by neměla trvat příliš dlouho. Dostává se nám velkého povzbuzení a podpory ze strany Nebes i Matky Země k tomu, abychom se rozhoupali a začali činit aktivní, praktické kroky k naplňování našich snů a současně i k plnění našeho životního poslání, kterým je léčení naší planety skrze léčení sebe samých. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Pomocník Činu. Ta může představovat jak situaci, tak i nějakou konkrétní osobu, která nám může být v tomto období nápomocná. Pomocník Činu představuje nějakého temperamentního, vášnivého člověka, který umí povzbuzovat druhé a strhávat je svým nadšením. My sami můžeme být touto cestou vedeni ke ztělesnění a pozitivní využití těchto vlastností. V určitém smyslu nám však touto kartou Nebesa radí i v opačném smyslu - abychom nejednali příliš impulzivně a zbrkle, a nerozhodovali se pod nátlakem času nebo pocitu naléhavosti. Naše rozhodnutí by měla vycházet od srdce, z pozice klidu a jasného vědomí. Pokud jsme zahlceni vlastními emocemi nebo přemírou myšlenek, udělejme si nejprve čas na vlastní zklidnění, než se vůbec začneme zabývat svým problémem. 

Pokud se jedná o situaci, vypovídá tato karta o novém přílivu energie, které můžeme mít opravdu hodně - zejména pokud jsme doposud prožívali spíše útlum, únavu a nechuť cokoli dělat. Tato vnitřní únava může ještě nějakou dobu pokračovat - a je to tak v pořádku, máme načerpat sílu a dát se sami do pořádku, než se pustíme plnou parou kupředu. Ať už jsme již z utlumeného období venku a nebo v něm ještě chvíli setrváme, v každém případě je toto poselství o tom, že změna je na cestě k nám a že se nemáme bát v sobě probudit novou jiskru vášně a nadšení.  

Orákula vílího srdce nám vyšla Paní radosti. Je to velmi šťastná karta, která nás vede k užívání si života tady a teď, bez starostí ohledně minulosti nebo budoucnosti. Připomíná nám, že život jsme dostali proto, abychom ho žili, a ne pouze přežívali. Máme ho naplnit okamžiky, které nás těší a které vyživují naše srdce láskou, štěstím a vděčností. Nepřišli jsme sem jen řešit problémy a neustále se o něco strachovat. Máme pozvednout svoji energii od stěžování si k děkování, od negativity k pozitivitě, od pesimismu k optimismu, od pasivity k aktivitě, od pozice oběti k pozici vítězů. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že i když jsou věci, které nás možná tíží na srdci, stále máme velkou moc nad tím, jak se budeme cítit a jak velký dopad na nás co bude mít (nebo naopak nebude). Máme se chopit odpovědnosti za své naladění, a tím i za to, co vyzařujeme a co k sobě následně zpětně přitahujeme. Naše srdce potřebuje cítit štěstí - a my jsme povinni mu tuto péči dopřát. Bez jakýchkoli pocitů viny si tedy asertivně, tj. ohleduplně k sobě i k druhým, nastavme zdravé hranice, ať už se jedná o cokoli, a dovolme si přijmout do svého života dobré věci a upřímně se z nich těšit. Druhým lidem také přejeme jen to nejlepší - a my bychom neměli být žádná výjimka. 

Orákula jednorožců jsme dostali kartu Akce, která dokonale doplňuje a podtrhuje poselství předchozích dvou karet. Vyzývá nás k aktivnímu utváření svého života, aktivnímu konání ve věcech, v nichž je naší účasti zapotřebí, a převzetí moci nad tím, jak náš život vypadá a co (a kdo) se v něm právě nachází.

Během předchozích dvou týdnů, v období couvajícího měsíce, jsme byli vedeni dovnitř, do svého nitra, abychom se nad sebou i svým životem zamysleli, utišili své rozbouřené myšlenky a emoce, a zvážili, zda bychom některé věci rádi změnili. V tomto období okolo novoluní, když začíná měsíc dorůstat, bude současně růst také vše, do čeho budeme vkládat energii - nechť jsou to tedy jen ty věci, které si přejeme a které nám dělají radost! 

Tato karta nám říká, že po období pečlivého zvažování a meditace přichází čas jednat. Jsme připraveni a máme si věřit! Cítíme-li něco jako to správné, následujme to! Máme-li problém s neustálými pochybnostmi a strachem, že se rozhodneme špatně, požádejme Nebesa o jasná znamení a vedení, která nás povedou ke krokům, jež budou ty nejlepší pro nás i pro ostatní. 
* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu se nám dostává příležitosti rozhýbat to, co bylo možná již dlouho ustrnulé, a zdravě rozproudit krev v našich žilách. Kdo se cítí být unavený a vyčerpaný, by si měl dopřát dostatek odpočinku, neboť právě díky němu nasbírá síly pro nové začátky a novou akci. 

Nebesa nám pro tento týden připomínají, že své pocity štěstí, spokojenosti a vděčnosti nemáme odkládat až na dobu, kdy se nám něco splní, kdy se něco stane tak, jak bychom chtěli. Nemáme své pocity štěstí podmiňovat. Navzdory mnohým nepříznivým okolnostem jsme schopni probudit v sobě radost z toho, co je na životě dobré, a na to se máme zaměřit. Právě změna našeho zaměření na to, co nám přináší radost, napomůže k uzdravení toho, co doposud nefungovalo, a dodá nám sílu ke změnám, jimiž si sami pomůžeme ke zlepšení. Máme se umět těšit ze svého života takového, jaký je, a ne jen z toho, jaký bychom ho chtěli mít. Náš život je dar a neměli bychom na to zapomínat. 

Nechť se náš život stane naším mistrovským dílem, kterým má - a vždycky měl - být. * * *

Zdroj: andelskydenik.blogspot.com

Věra Šourková, Novoluní v Panně

27.8. v 10h16 nastává novoluní v zemském znamení Panny

Novoluní - k nám přivrácená strana Měsíce leží úplně ve tmě. Na několik hodin pak není rozeznatelný a na Zemi vládne “novoluní”. Novoluní představuje nové začátky, ale také ukončení a vnitřní přeměnu. Tvůrčí myšlenky a nápady jsou velmi originální, je třeba je využít, dát jim směr a formu. Máme před sebou mnoho možností, musíme si z nich jen vybrat. Nov je zlom mezi vyčerpáním a přívalem nové energie. Zpočátku tuto energii můžeme vnímat jako napětí, neklid, netrpělivost a vzrušení, které může přecházet do podrážděných reakcí. Cítíme aktivitu, ale nevíme, kterým směrem ji zaměřit. Něco začíná, ale je to tak neuchopitelné, hoříme nedočkavostí, abychom se do toho pustili. Energie a vlivy dnů novoluní jsou nejvýrazněji cítit před okamžikem novoluní.

Novoluní v Panně nastává 27.8. v 10h16 a nachází se v dynamické a napěťové kvadratuře s Marsem v Blížencích. Nov v Panně je ideální k úklidu (vnějšímu i vnitřnímu) a k léčení sebe sama i svého života. Očista na vnější i vnitřní rovině nám pomůže snáze se posunout dále a rozpohybovat ve svém životě nové energie. Panna je mentální znamení tudíž je zesílená i mentální aktivita. Dynamická kvadratura od Marse v Blížencích může poukazovat na naši podrážděnost, nervový systém je silně napjatý, snadno “vybuchneme”, proto bychom měli vědomě toto vnitřní napětí uvolňovat. V žádném případě se nenechejme vtáhnout do nějakého sporu či rozepře. Pozitivní je, že Mars se nachází ve volnějším harmonickém sextilu s Jupiterem v Beranu, který mu dodává nadšení a pozitivní náhled na věc.

Během Novoluní v Panně je Venuše ve Lvu v dynamické a napěťové kvadratuře na Uran v Býku - tento aspekt může tak trochu zatřást našimi partnerskými vztahy, na druhou stranu může přinést i "nový vítr" do této oblasti

Panny otevírají nové období. Panna na fyzickém těle koresponduje se zažíváním, slinivkou, tenkým a tlustým střevem - v tuto dobu nezatěžujme naše trávení příliš tučnou a těžkou stravou. Zbavme se všeho, co nám způsobuje “špatné zažívání”.

Zdroj: www.facebook.com/astrologverasourkova

Čtvrtek 25. 8. 2022 - Luna ve Lvu v trigonu s Jupiterem v Beranu

Čtvrtek 25. 8. 2022 - Luna ve Lvu v trigonu s Jupiterem v Beranu, večer v konjunkci s Venuší a v trigonu s Chirónem, Slunce v Panně v kvadrátu s Marsem v Blížencích, retrográdní Uran (celkem 5 planet ve zpětném chodu). Merkur poslední den v Panně.

Ve čtvrtek působí konstelace poměrně energickým a iniciativním dojmem - Luna ve Lvu tvoří sebevědomý trigon s Jupiterem v Beranu. Společně s tím může narůstat také individualismus nebo sklon prosazovat svoje stanoviska, Slunce a Merkur v Panně ale nadále dávají také realismus a v lepším případě i dostatek sebekritičnosti.

Analytický, praktický a na detail zaměřený Merkur v Panně putuje poslední den tímto znamením a v pátek se přesune do diplomatické pozice ve Vahách.

Slunce v Panně v kvadrátu s Marsem v Blížencích ponouká k iniciativnosti a možná až hyperaktivitě, v dobrém slova smyslu je konstelace činorodou a aktivní.

Z dlouhodobého hlediska se ale formují také problematičtější aspekty typu kvadrát černé luny v Raku s Chirónem v Beranu - na osobních planetách zřejmě dokážou vytvořit poměrně velké emoční peklo, černá luna se brzy naváže také v trigonu na jižní uzel ve Štíru.

Uran dnešním dnem zacouval do zpětného chodu a až do ledna bude retrográdní. Celkově vzato tak na nebi máme 5 retrográdních planet + retro Chirón, což je výzva z hlediska hloubkové revize všech procesů.

Pěkné letní dny všem.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Slunce v Panně

23.8. v 5h16 vstupuje Slunce do zemského znamení Panny a setrvá v tomto znamení do 23.9. do 3h03. 

Fáze Panny je fáze "uklidu" - nyní můžeme uklidit své životy jak na vnější tak na vnitřní rovině, můžeme oddělit ono pověstné "zrno od plev" tedy pochopit co je podstatné, zdravé a podpůrné pro náš život a co nikoliv a také můžeme pečovat o své tělo a své zdraví.

Znamení Panny vychází ze zákona vestálek (vestálky byly kněžky Vestina chrámu ve starověkém Římě), který zdůrazňuje důležitost udržení čistoty jedince a zajištění, že čistota zůstane neposkvrněna znesvěcením a zkažeností společnosti. Je to znamení sklizně - úkolem Panny by tedy mělo být oddělit zrno od plev, užitečné od zbytečného. 

Existují dva typy Panny: typ Purista a typ Puritán. Puritán se pokouší vyhnout všemu, co je považováno za fyzicky škodlivé, ohrožující city nebo mentálně nestravitelné. Je to děsně vybíravý typ, který ve skutečnosti není zase až tak čistý - stačí pozorovat jaký je doopravdy, když je "sám sebou". Na druhé straně Purista věří , že jeho vrozená čistota mu pomůže odolat potenciálně zkaženým silám, ale dokonce se pokouší tou čistotou na ně působit. V osobnosti Panny se obvykle vyskytují prvky obou typů, Puritána i Puristy. Purista se například může projevovat na mentální a fyzické úrovni, zatímco Puritán na emocionální. Pochopitelně existují další možnosti, ale toto bývá nejčastější. Panna stále musí mít "něco na práci" anebo být nějak užitečná aby měl její život smysl. Soustavně se na něco připravuje, a pokud nemá jasnou představu, co to "něco" je může se začít cítit frustrována situací typu "samá práce, žádná zábava, z toho člověk blbne". Panna je znamením zdraví - čili je třeba sobě poskytnout dostatek času, aby člověk mohl věci náležitě vstřebat za pomocí pravidelného odpočinku a správné výživy (citlivý nervový systém a střeva). Panna musí pochopit kde a jak se duše potkává s tělem. Její tělo je něco jako barometr duševního stavu. Panně bude tělo dobře sloužit, když bude pozorně naslouchat co jí sděluje. Fáze Panny je důsledkem i reakcí na dosažení vrcholu ve fázi Lva, kdy bylo hlavním tématem sebevědomí, sebevyjádření a jen povšechné vidění světa (Lev je znamení jež se nachází před znamením Panny) . V této fázi se rozvíjejí rozlišovací schopnosti, založené na kritické analýze důsledků jednání a konání . Ve fázi Panny jsou kritické analýze podrobovány dokonce i ohnivé emoce a vášně Lva, takže toto znamení působí chladným dojmem. Je to vlastně reakce na sebejisté vystupování ve fázi Lva: ve fázi Panny pociťuje člověk svou zranitelnost a učí se vidět vlastní chyby, proto je v tomto stádiu významným faktorem také sebekritika. Vlastní pohnutky a přání podrobuje Panna neustálé analýze, a tak se těžko odhodlává k činu. 

Jako jinové "ženské" znamení je Panna obrácená do svého nitra, psychická energie však může proudit všemi směry. Vzhledem příslušnosti Panny k pohyblivým znamením lze předpokládat, že za její zdánlivě chladnou maskou se skrývá značně pohyblivé myšlení, které se však jen stěží dokáže projevit navenek. Ve fázi druhého ze zemských znameních (první je Býk) přistupuje člověk Panna - z psychologického hlediska- ke světu jevů stejně jako ve fázi Býka prostřednictvím funkce smyslového vnímání- plně se soustřeďuje na hmatatelnou realitu a věnuje se především konkrétním a materiálním záležitostem. V této fázi však není chování ( na rozdíl od fáze Býka) zaměřeno na získávání jistot, ale na hlubší pochopení rozmanitosti forem a motivů. Pohyblivost psychické energie zabarvuje některé stránky osobnosti nejistotou. Proto typ Panny svou osobnost neustále podrobuje kritickému zkoumání, a tak ji v jistém smyslu podrývá, podobně jako typ Blíženců, které jako první z pohyblivých znamení dokáže v honbě za nejnovější myšlenkou zpochybnit vlastní názory. Toto sebepodceňování je příčinou skromnosti Panny (nebo strachu na sebe upozornit) a její nesmělosti (zatímco horečná aktivita Blíženců pozornost spíše přitahuje). 

Jako percepční typ miluje Panna pohodlí, kvalitní oblečení, chutné a zdravé jídlo atd. Navíc je při své praktičnosti a detailnímu vnímání světa schopným plánovačem, má správný odhad a silně vyvinutý smysl pro proporce a nic neunikne její pozornosti. Schopnost analýzy spojená s pohyblivým myšlením předurčuje tento typ osobnosti k praktickému a detailnímu vědeckému výzkumu, kdy se z něj stává badatel schopný strávit značnou část v tichu a odloučení prací na vysoce specializovaném výzkumném úkolu. Přitom Panně pomáhají vlastnosti jako metodický přístup, touha po vědění, systematičnost, dobrý postřeh a střízlivost. Žně, které začaly již za vlády Lva, dosahují vrcholu ve fázi Panny, kdy člověk sklízí plody v podobě hlubšího pochopení vlastních pohnutek a motivací. To úzce souvisí se služebností připisovanou znamení Panny, pro svou již dříve zmíněnou neschopnost odhodlat se k činu se Panna nejlépe uplatní spíše v podřízeném postavení. Přitom díky své snaze porozumět sama sobě nakonec získá pochopení také pro druhé. Ve vyspělejší formě dokáže tento typ osobnosti sloužit lidstvu, aniž by přitom myslel sám na sebe nebo sledoval osobní výhody. 

Dokonalost, kterou Panna hledá v sobě, touží nalézt u druhých, což je snad jeden z důvodů, proč k tomuto typu patří mnoho lidí, kteří nikdy nevstoupili do manželství. Poměrně chladné, rezervované a věcné chování umožňuje typ Panny nanejvýš objektivně a racionálně analyzovat a třídit fakta, aby nakonec zjištěné výsledky poněkud suchopárným způsobem předával druhým. Cudnost panny a její nesmírná touha po dokonalosti úzce souvisí s pocitem nejistoty, který je zase hnací silou v pozadí její potřeby analyzovat. Přecitlivělý postoj netýkavky v milostných záležitostech je u Panny stejně tak věcí vybíravosti jako nejistoty. Pokud tato nejistota v citových záležitostech začne hrát příliš velkou roli, může se člověk uchýlit k přehnané kompenzaci. V takovém případě klade příliš vysoké nároky na svého partnera (který musí být ideální) nebo se uchýlí ke zcela opačnému chování, aby na sebe upozornil. Není třeba zdůrazňovat, že v takovém případě již nepůsobí dojmem zdrženlivosti. Ani nyní však Panna nepřestává analyzovat. Fáze Panny je fází sebekritiky a sebezdokonalování, i když méně vyvinuté Panny nemají kritické postřehy a poznámky právě v oblibě. To je však důsledkem intenzivně prožívané vnitřní zranitelnosti. Tato zranitelnost je ve fázi Panny podrobována důkladnému a detailnímu zkoumání, které má jedince připravit na účast ve větším celku, ale především na partnerství (následující fáze Vah). Hlavním téma tem vývojové fáze Panny je introspekce a zdokonalování 

Znamení Panny odpovídá sklizni , při níž se oddělují plevy od zrna. Žádné jiné znamení nedovede tak bezpečně instinktivně rozdělovat mezi tím, co je zdravé a co nezdravé, co je užitečné a neužitečné, prospěšné a škodlivé. Láska k detailu vede Pannu k tomu, že nerada postupuje ve velkých krocích. Vždy se snaží o optimum: s malými náklady chce dosáhnout co největšího užitku. Panna je většinou pilná, důkladná a spolehlivá. Většinou je člověk narozený ve znamení Panny pokládán za mimořádně pořádného, což však nebývá vždycky pravda. Přesně vzato zvládá chaos. Někomu se to povede lépe, někomu hůře. V negativu může být nedůvěřivý, pedantský a jednostranně zaměřený na účelnost. Je perfekcionista, touží po jistotě, snaží se mít své city pod kontrolou. Většinou je to chytrý člověk, předvídavý, analytický, objektivní pragmatický, realistický, důvtipný, ale i přizpůsobivý Na cestě Panny je ústředním tématem soulad mysli a těla, neboli vyvážení mysli a hmoty. Většinou se Panna vždy nejraději zaměří v daném momentě na jednu věc - má potřebu život rozčlenit, rozškatulkovat. Např. Pakliže Panna studuje, věnuje tělu minimální pozornost, protože ji přesunula ve prospěch mysli. Bude nad učením sedět celé hodiny a nebude se starat ani o jídlo. Jakmile se ovšem Pana usadí ve struktuře stálé pracovní rutiny, přetočí se tato fáze k opačnému extrému. Potom zase zanedbává mysl . Jestliže pak ve své práci začne mít pocit mentální stagnace, vyvine neobvyklé fyzické symptomy a klade si potom otázky typu: "mám dobrého dentistu, chiropraktika, trenéra?" Co mi schází? Tyto otázky obvykle napovídají, že potřebuje nějaký ventil pro svou mysl. Potřebuje nová fakta , nové dovednosti, hledá nové výzvy. Témata Panny (a 6.domu horoskopu jemuž Panna vládne) -zdraví, služba , práce a studium - jsou vzájemně archetypálně propojeny. Když má Panna pocit, že její práce je neužitečná nebo nemá podle ní význam, že už na této cestě neroste, začíná její tělo vyvíjet symptomy, které jsou varovným upozorněním, že je zapotřebí změny. Tělo je barometrem uspokojení nebo nedostatku spokojenosti ve všech významech 6.domu. Pakliže je Panna ve své profesi nešťastná či znuděná onemocní. Panny se velice často věnují cvičení jógy či praktikují výrazový tanec proto , že hledají způsob, jak vyrovnat tělo, mysl a ducha, Pakliže se člověk identifikuje pouze s myslí a uvězní se ve stagnujícím těle pak ho vnímá jako klec. Panny si musí uvědomit, že musí tělu dát, co si tělo žádá. Pouze ve zdravém těle sídlí zdraví duch (a naopak ). Když je náš tělesný nástroj ve zdravé kondici, duch (Merkur-Hermés- vládce Panny ,dalším vládcem je Prozerpina) může vzlétnout a doručit své ideové poselství. Hermes-Psychopomos je průvodce duší nebo průvodce do podsvětí Hádovy říše. Je jediným božstvem, které může beztrestně cestovat do podzemního světa. Jen on může přicházet a odcházet bez nebezpečí, že tam uvázne. Pro Řeky představovalo podsvětí místo odpočinku mrtvých, ale podle Junga má ještě další význam- představuje nevědomí, území, jímž se touláme ve svých snech i v rozšířených stavech vědomí. Hermés měl díky své kouzelné berli, žezlu Asklépiovu, schopnost uvést člověka do spánku, buď na krátký čas nebo navěky. A díky této roli, kterou ztělesňuje v podsvětní říši, je i bohem snů a poslem smrti. V knize Psychologie a alchymie demonstruje Jung na několika různých snech, že Hermés jako průvodce duší představuje světlo intelektu, které svou září osvětluje temné podsvětí, jež obývají anima (animus), Moudrý stařec a Stín. Hermés jako snová postava nemusí vždy zářit jako Hermés na vázách a sochách- může mít tmavou kápi a černý nebo rudý vous, nebo dokonce žádný. Nemusí mít ani křídla. Bývá však mladý, rychlý a pohotový a ví, kam jde 

Třetí podobou Herma ve znamení Panny je Hermes Trismegistos (Thovt) pro Egypťany léčitel uzdravující pomocí kouzel, čaroděj a mág. Tento Hermés namísto žezla Asklépiova drží v ruce Knihu mrtvých, kterou sám napsal. Obsahuje věštecká zaklínadla a postupy jeho léčitelského umění, stejné, jaké učil bohyni Isis, která byla jeho žákyní. Často léčil v zastoupení (Isis), zvláště přes krční čakru, používaje zaříkadel a kouzelných slovních obratů,. Na malbách je někdy zobrazován jako posvátný pták ibis (Jung se domnívá že pták v mnoha případech symbolizuje duši) nebo jako bůh s hlavou opice. Podle Junga opičí hlava znamená, že Thovt úspěšně vstupoval do nevědomí a vstřebával instinktivní obsah, který považoval za pozitivní a prospěšný ( to znamená že přijímal prapůvodní, primitivní, opici podobný stín). Proto je pro citlivé, intelektuální Panny důležité aby přijímali vlastní "temný a primitivní" Stín Poslední zobrazení v němž Hermés vystupuje je rádce -léčitel a přítel lidstva, Hermés s magickým žezlem, Hermés čaroděj. Čaroděj Hermovy tradice je kupříkladu Merlin, učitel a kouzelník krále Artuše. Byl to středověký rádce, kouzelník poněkud introvertní "retrográdní" povahy a těšil se pro svou moudrost a nadpřirozené schopnosti velké vážnosti. Merlin si své žáky vybíral -což je chování typické pro Pannu. Vybírá si co je pro ni dobré a co nikoli. Je selektivní. Taktéž je velice zručná. Panna může být i "poustevníkem" a dlouhá léta samostatně (či osaměle) pracovat kupříkladu v nemocniční laboratoři, univerzitní knihovně či v muzeu se sbírkami vzácných tisků. Ne všechny Panny jsou ve své podstatě poustevníci, jako archetyp mají sklon preferovat v pracovní rutině pracovního dne ticho a ústraní. Lépe se jim pracuje, mají-li čas utřídit si myšlenky. 

Panny se nejraději zaměří vždy na jednu techniku, jeden úkol, jeden předmět a ten zdokonalují. Pracují na jednom projektu až do jeho dokončení. Pannu těší v práci pocit kontinuity, má radost, když se každý den může naučit něco nového, jakkoli triviální se to ostatním může zdát. Pocit uspokojení z malých objevů pramení z aplikace praktických, užitečných, hmatatelných, konkrétních technik, které Panně budou pomáhat v budoucnosti. Panna je velice citlivá na pracovní prostředí. Ve zvýšené míře reaguje na stres - má velice citlivý nervový systém, těžko snáší vnější tlak. Profesoři narození ve znamení Panny opouštějí prestižní univerzity a přecházejí raději na méně prestižní, než by se museli potýkat s publikačními lhůtami a jinými termíny. Vzhledem k jejich nervózní, přecitlivělé povaze se jím více daří v pozici zaměstnance než v pozici zaměstnavatele. Hodnotná a prospěšná práce je pro Panny důležitější než práce lukrativní - mnoho zaměstnavatelů je chválí jako sociální pracovníky, výzkumníky, učitele, korektory a pracovníky v medicíně, protože je pro ně důležitější být užiteční a nápomocní, než vykonávat lépe placené práce, které nesouvisí se službou. Panna by nejraději uklidila a dala do pořádku celý vesmír, mentálně ,fyzicky nebo duchovně urovnala celý svět. Je však pravda, že někdy přeceňuje detaily a pro stromy nevidí les . Pokud však přijde prověrka v jejím vlastním řemesle, těžko lze najít lepšího odborníka, než je zkušená Panna, ať dentista, knihař nebo precizně pracující technik 

Panna ráda dělá jednu věc po druhé- postupně. Proč bych měla dělat vše najednou- práci, školu, rodinu. Proč se vzdávat svého potenciálu a tak brzo se ženit či vdávat? Proč nepočkat, dokud nezískám profesionální identitu a nebudu mít za sebou řekněme pár let praxe...? Panna nebo Panna na Ascendentu vypadá i kolem třicítky či čtyřicítky stále ještě velmi mladě a mladě se i cítí. Proč by tedy neměla zůstat ještě chvíli svobodná, nezávislá, než aby položila svůj potenciál na oltář manželství a vzdala se možnosti získat kvalifikaci a zkušenosti. Panna většinou umí čekat. Má spoustu času najít si v životě to pravé místo, tu pravou práci, zkušenost, službu, díky níž může udělat svět lepší. 

Dualita Panny je vyjádřena jako dichotomie duše-tělo. Polarita Ryb jež jsou opozičním znamením Panny, toto dilema ještě více akcentuje, protože klade důraz na odříkání, zříkání se vlastnictví i osobních věcí. Panna v různých obdobích kolísá od zdůrazňování těla ke zdůrazňování duše. Léčení těla, mysli nebo duše je přirozenou součástí hledání všech lidí spadajících do tohoto archetypu, Panna má však sklon procházet obdobími pochybností. Měla by se proto naučit více vnímat svou intuici (opoziční Ryby). 

Panna dlouho slouží jako učedník. Panna nebo Panna na Asc se ptá :"proč začínám kvést tak pozdě?" Panna nejdříve podporuje druhé a jejich projekty, aby se posléze obrátila k sobě samé a konečně začala podporovat sebe samu.

Planety v Panně: určitý stupeň rozlišování, soudnosti i kritičnosti bude ovlivňovat jakoukoli planetu, která se v tomto znamení ocitne. Lidé s Lunou či Venuší mohou být například kritičtí k lidem, s nimiž se setkávají, a náchylní k analyzování jejich vztahů. Malost často rovněž vstupuje do psychologických konstelací záležitostí, které s danou planetou souvisí

 Panna na hrotu domu: toto je bod, kde dochází k využití kritických schopností dotyčného jedince. Člověk dokáže být rovněž velmi sebekritický, zejména v souvislosti s aktivitami, jež jsou spojovány s daným domem a v důsledku toho bývají podceňovány. Případně může být dům Panny místem, kde se daný člověk snaží pomáhat druhým

zdroj: Archetypy zvěrokruhu, Kathleen Burt, Velká kniha astrologie, Sue Tomkinsová

https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

https://www.facebook.com/astrologverasourkova/

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.8. 2022

Milí přátelé, 

posledních několik týdnů jsme dostávali opakovaná poselství týkající se rovnováhy ve všech možných aspektech. Je-li v našem nitru nebo v našem životě cokoli v nerovnováze, bylo (a nadále je) prioritou tuto nerovnováhu napravit a udělat pro to, co je třeba. 
Naši andělé nám připomínají, že i když existují okolnosti, na které nemáme přímý vliv, stále je v naší moci to, jak na ně reagujeme a jak na nás tyto okolnosti dopadají. Jsme-li ochotni udělat si čas na to, abychom své zkušenosti vnitřně zpracovali, přebrali si je v sobě a na základě nových uvědomění učinili nová rozhodnutí, jsme tak také schopni do velké míry určit, kam se naše cesta bude nadále vyvíjet a zda bude v souladu s tím, co si opravdu přejeme a co cítíme jako to pravé. 
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom se přestali bát nesouhlasu či jiných negativních reakcí druhých lidí a sladili své konání se svým vlastním srdcem. Neznamená to být bezohlední vůči druhým, ale naopak - začít brát ohled i na nás samotné. Jsme stejně tak cenní a naše přání jsou stejně tak důležitá jako jsou druzí a jejich přání. Tak jako ochotně podporujeme druhé, musíme být láskyplnou oporou také sami sobě. Pokud to zatím neumíme, čekají nás v tomto týdnu příležitosti k tomu se to naučit. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů nám na tento týden vyšla Devítka Citů. Vypovídá o šťastném a spokojeném období a o citovém naplnění, které si máme užívat, ať už vychází z čehokoliv. I když nám možná v životě některé věci chybí, stále můžeme být vděční za vše, čeho se nám doposud dostalo, a tím si udržet vysokou a radostnou energii, která k nám bude přitahovat ještě více téhož. Vyzařuje-li z nás energie spokojenosti a dostatku, Vesmír nám posílá o to více podnětů k tomu, aby nás v těchto pocitech podpořil. 
Schopnost vychutnávat si to, co nás těší, je věc, se kterou mají mnozí z nás problém. Dávat a pomáhat druhým, to je samozřejmost - ale dovolit si něco pro sebe, to ne, to je sobectví. V naší společnosti je bohužel stále hluboce zakořeněno přesvědčení, že požitky, které dopřáváme sami sobě, jsou v něčem špatné, nebo že se kvůli nim stáváme zkaženými. Ze strachu, že budeme "špatní lidé", si pak sami bráníme v přijímání a užívání si dobrých věcí, po kterých ale přitom toužíme. Naši andělé nám touto kartou připomínají, že užívat si svůj život je v pořádku - ba co víc, je to nutnost! Chceme-li totiž pomáhat ostatním a dělat svět lepším, musíme k tomu sami mít dostatek energie i prostředků. Chceme-li dávat, musíme přijímat. (Opět se nám zde opakuje téma rovnováhy.)
Pokud se striktně řídíme heslem: "Napřed práce, potom zábava", možná bychom mohli alespoň na chvíli zvolnit a popřemýšlet nad tím, zda by nám právě příjemně strávený uvolněný čas nenapomohl k lépe vykonané práci - i kdyby to bylo jen na krátkou dobu.
Naučme se stejně přirozeně přijímat, jako přirozeně dáváme, a z toho, co přijímáme, se také patřičně potěšit - stejně jako když si dáme jídlo, kterým vyživujeme své tělo: nestačí ho pouze spolknout, ale je třeba ho i strávit 😉

Orákula víl jsme dostali krásnou kartu Ztráty a nálezy. (Shodou okolností mi právě dnes přišel newsletter s článkem o archandělovi Chamuelovi, který pomáhá nacházet ztracené věci :)) 
Touto kartou nám Nebesa dávají vědět, že nikdy není nic ztraceno a pokud o něco přijdeme, znovu to najdeme - byť někdy v jiné, nové formě. Pro tyto situace, kdy prožíváme nějakou ztrátu, existuje krásná afirmace: "V Boží mysli není nikdy nic ztraceno." Pomáhá jak v situacích, kdy ztratíme nějaký pro nás důležitý předmět, tak i v těch, kdy přijdeme o někoho drahého. Přestože přirozeně truchlíme a prožíváme kvůli své ztrátě nejrůznější emoce, naši andělé jsou s námi a připomínají nám, že nikdo a nic se ve své úplné podstatě nemůže na světě ztratit - jen změnit svou formu. 
Pro tento týden je hlavním poselstvím této karty opětovný návrat k sobě samým, k našemu skutečnému, ryzímu Já, a všemu, co je nám hluboko uvnitř vlastní. Mnozí z nás mají tendenci neustále se přizpůsobovat druhým, jejich očekáváním, přáním a představám, zatímco zanedbáváme volání vlastního srdce. Stáváme se jakýmsi "chameleonem", který přizpůsobuje svou podobu okolí, ve kterém se právě nachází, aby zapadl, aby se zavděčil. Touto kartou jsme vyzýváni k tomu, abychom si uvědomili, kým doopravdy jsme, když právě nejsme s nikým jiným. Kdo jsme pod všemi těmi vrstvami a maskami, které si nasazujeme, abychom vyhověli jiným (nebo vlastnímu egu)? Co z nás vlastně zbyde, když se přestaneme bát druhých? Když přestaneme řešit, co si o nás kdo pomyslí a zda nás někdo nepřestane mít rád, když neuděláme to či ono? Snaha zavděčovat se druhým ze strachu, že nás jinak odmítnou nebo zraní, a přizpůsobování se jim, je manipulace, a ta nemá ve zdravých vztazích co dělat. Pokud některý náš vztah trvá jen proto, že se druhému neustále přizpůsobujeme a zrazujeme sami sebe, není to opravdový, upřímný vztah, ale dysfunkční, a ten ani přes všechnu naši snahu stejně nevydrží. Nakonec budeme stejně přiměni k tomu, abychom se podívali sami sobě do tváře - do té skutečné - a bez ohledu na naše vztahy se rozhodli být svobodní a ryzí. Skuteční přátelé a spřízněné duše, které k nám patří, s námi zůstanou - a další, kteří budou v souladu s naším pravým Já, začneme do svého života přitahovat. 

Orákula poslů světla jsme dostali kartu Pozvánka ke spojení. Nebesa nám touto kartou vzkazují, že jsou tu pro nás a že s nimi máme komunikovat. Nejen ve smyslu modliteb, přijímání a předávání poselství nebo meditací, ale i ve smyslu upřímných hovorů, kdy svým andělům vylijeme celé své srdce, bez jakékoli cenzury nebo racionálních soudů. Naši andělé nás touto kartou žádají, abychom jim svá srdce otevřeli a řekli jim všechno, co v sobě nosíme - možná i velmi dlouho. Andělé nemají ego a neurážejí se jako lidé. Můžeme se klidně vztekat, stěžovat si, klít nebo dupat, a žádný z nich se na nás nebude kvůli tomu zlobit. Místo toho naplní nově vzniklé volné místo v našem nitru láskou a hojivou energií. Andělé jsou tu právě od toho, aby nám pomáhali během našeho života ze sebe tyto energie dostávat a proměňovat je tak, aby nikomu, včetně nás, neuškodily. Naši andělé CHTĚJÍ, abychom jim řekli od plic všechno, co se nám nelíbí nebo co nás frustruje. Od toho jsou tady. Chtějí očistit naše srdce i mysl od nánosů bolesti, které v nás ulpěly. Je jedno, jak iracionální naše projevy mohou být - rozum musí jít stranou. Neblokujme si své emoce neustálým souzením toho, zda jsou nebo nejsou opodstatněné, zda nejsou moc prudké, zda jsou či nejsou přiměřené apod. Dopřejme si během tohoto týdne čas o samotě, kdy ze sebe dostaneme všechno, co potřebuje jít ven, a vůbec nad tím nepřemýšlejme. Pokud přistihneme svou mysl, jak nám do toho kafrá, je třeba ji bez milosti umlčet. Přemýšlení, kritizování a racionální analýze se většina z nás věnuje každý den až až, a je tedy jedině fér dát nyní stejný prostor také svému srdce, které "jen" cítí, zato hluboce. Pokud potřebujeme, požádejme své anděly o pomoc s tímto procesem, a oni nám pomohou ho uskutečnit v ten nejlepší čas a v nejlepších podmínkách.
Vedle komunikace s Nebesy je toto také poselství, abychom se zamysleli nad svými pozemskými spojeními - nad tím, komu věnujeme svou energii nebo sami sebe. S lidmi, s nimiž se stýkáme, si vytváříme pouta, ať už si je uvědomujeme či nikoli, a ne vždy jsou tato pouta pozitivní, láskyplná a prospěšná. Některé vztahy a kontakty nás vysávají, svazují a ubližují nám, a tímto jsme vedeni k jejich přehodnocení a nezbytným změnám. Je to logické, neboť abychom mohli být sami sebou (viz. druhá karta) a patřičně si užívat svůj život (viz. první karta), musíme se oprostit od těch, kdo nás v tom nepodporují, kdo od nás vyžadují přetvářku a nezdravé přizpůsobování, nebo nám v našem štěstí dokonce záměrně brání. Je zcela v pořádku rozloučit se s lidmi, kteří k nám nemají stejnou úctu jako my k nim, a vymezit jasné hranice. Naše Já je stejně tak důležité a zaslouží si stejně tak velkou úctou, jako všichni ostatní. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, ve kterém je naším hlavním úkolem rozpomenout se na to, kým vlastně jsme - a k této osobě se vrátit. Pokud trpíme pocity opuštěnosti a osamělosti, je velmi pravděpodobné, že se jedná o pláč našeho vlastního nitra, které opakovaně opouštíme kvůli všem ostatním. Nastal čas, abychom si vynahradili všechno, co jsme si doposud odpírali, přestali se ohlížet pouze na druhé a jejich názory, přestali se nechat vydírat tím, zda nás někdo uznává a přijímá či nikoli, a projevili patřičnou úctu té bytosti, která se skrývá uvnitř nás a která doposud čekala na konci řady, ve které neustále někdo předbíhal a ve které nemá šanci se bez našeho přičinění posunout blíže. 
Máme si uvědomit, kým opravdu jsme, když se právě někomu nepřizpůsobujeme, a tímto člověkem se snažit být trvale. Nepřetvařovat se, nehrát si na někoho, kým nejsme, abychom zapadli nebo aby nás někdo nezavrhl. Skuteční přátelé nás nikdy nezavrhnou, a falešné přátele nepotřebujeme. 
V tomto týdnu se máme detoxikovat - od všeho, co neodpovídá našemu pravému Já, a od všeho, co nás od něj odvádí. Naši andělé nám rádi pomohou, aby tyto pozitivní změny proběhly co nejharmoničtějším způsobem, pokud je o to požádáme a pokud budeme ochotni opravdu propustit ze svého nitra i života vše, co je třeba nechat přirozeně jít. 

* * *

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/2022/08/karetni-vyklad-straznych-andelu-pro_15.html

Od Luny přes Saturn k finální rekonstrukci uspořádání světa

 
Luna ve Vodnáři v konjunkci s retrográdním Saturnem. Energie času obrací naši pozornost k řešení problémů, které jsme buďto zalepili ad hoc nebo úplně vysklili. Tentokrát se však nespokojí s provizoriem, vyžaduje systémové nastavení. A v podobném duchu to pojedeme příští čtyři dny, jen konjunkci Luny nahradí opozice Slunce k Saturnu. Čímž si znovu připomeneme hlavní úkol saturnské retro fáze, a tím je rekonstrukce systému. To znamená inventuru stávajícího stavu, roztřídění nutného od zbytného, odvoz nepotřebného do eko dvora, oprášení toho důležitého, revize projektu a následná realizace plně funkčního uspořádání. Důraz je kladen na naši zodpovědnost, soustředěnost, důkladnost a vytrvalost. Prožitkově nás nejspíš bude provázet dojem zavalení prací, mimořádného úsilí, celkového vyčerpání. Pocitově zakusíme v lepším případě sílu koncentrace a uspokojení z vykonané práce, v horším případě odtažitost, tenzi, návaly frustrace, marnosti a malomyslnosti. Doprovodným jevem je samozřejmě zpomalení, protože když něco dělám, dělám to pořádně – a navíc, Saturn je mistr překážek na cestě!

Pro jistotu si tedy zkontrolujme pozici tranzitního Saturnu (22°05" Vodnáře R) ve svém nativu, ať víme, kde si vyhrnout rukávy, a jdeme na to! Samozřejmě, že toho bude víc, Saturn je dost velká páka na to, by svou misi pojal plošně. Takže se opřeme do toho, co máme v plánu, ale buďme připraveni, že úkoly budou vyskakovat jeden za druhým. Nenadále a chaoticky, Slunce je ještě v kvadrátu k Uranu. My si s tím musíme poradit, Saturnu přináleží i téma prioritizace, seřazení a trpělivosti. Postupně se začnou řadit do fronty k vyřízení, ale to spíš až v příštím týdnu. Ani to však neznamená, že si je odstavíme na vedlejší kolej s cedulí "k vyřízení" - kvadrát Slunce k Marsu, který už rovněž nabíhá a potáhne se s námi až do září, nám dá jasně najevo, že požadavky situace jsou urgentní a okamžitá reakce je naprostou nutností.

Zkrátka, od zbytku léte nečekejme zpomalení ani úlevu. Srpen dojíždí vhorkém, netrpělivém, soupeřivém a konfliktním režimu. Ten přetahuje do září, a sotva se z téhle akutní agresivní nálady vymaníme, je tu zpět starý známý kvadrát Saturnu k ose uzlů - opakování z jara tohoto roku, který plynule přejde v kvadrát mezi Saturnem a Uranem, jinak též ústřední téma, jež nás provázelo celým rokem 2021 - revoluce evidentně nekončí, rekonstrukce základů světového uspořádání ještě nebyla uspokojivě datažena. 

Zdroj: http://www.astropsychologie.cz/blog/od-luny-pres-saturn-k-finalni-rekonstrukci-svetoveho-usporadani

„Základem školních osnov se stane sebepoznání,“ říká Olga Brabcová

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vznikne nový systém, ve kterém bude ceněna jak jedinečnost, tak spolupráce. Starý systém uschne a odpadne jako bradavice. Tak vnímá budoucnost dnešní host Celostní medicíny, Olga Brabcová. Olga pomáhá nalézt lidem jejich poslání, nabízí pomoc při rozhodování a ve složitých životních situacích. Píše také blog, maluje obrazy a při své práci s klienty kombinuje vlastní vnímání a intuici, s tradiční numerologií, astrologií a andělskými kartami.

Olgo, za Vámi chodí lidé především proto, že chtějí znát své životní poslání. Je životní poslání něco, s čím sem už duše přichází? Nebo poslání není pevně dané a může se třeba během života měnit, respektive si ho můžeme v každém okamžiku nově „vymyslet“?

Záleží, co si kdo pod pojmem životní poslání představuje. Své životní úkoly si plánujeme před příchodem sem na Zem, ale naše „poslání“ má mnoho vrstev a není jen o nějaké jedné rovině. Jsou tu určité pevně dané body, ke kterým nás to v životě vede, pokud následujeme svou intuici. „Životní“ poslání je na celý život a není to tedy o tom si o sobě něco přečíst, vykonat a mít „splněno“. Nepatří sem jen povolání, ale třeba i to, že máme ukončit karmu rodu, být „vidět/slyšet“, anebo si třeba prožít ztráty a omezení, protože to má duši pozvednout. Je toho tedy víc a já se zaměřuji na určitou část, která je pro lidi pochopitelná a zavede je právě na tu cestu, která k jejich pravému poslání vede.❤️

Jedna z nejčastějších otázek lidí je dnes právě, jak svůj životní úkol poznat. Co byste tedy poradila někomu, kdo své poslání vidí jakoby v mlze a přál by si své poslání a životní poslání poznat.

Poznávat sám sebe, to je základ. Ať už si někdo vybere cestu meditace, numerologie, astrologie či sebereflexe skrze životní zkušenosti. Pro zjištění životních úkolů, ujištění nebo nasměrování je vhodný právě numerologický výklad, který „rozšifruje“ naše životní úkoly z data narození. Ovšem stále je to jen část větší skládačky. Numerologie ani channeling nám neřekne konkrétně „buď malířka, ředitel, uklízečka“, vždy je to o potenciálu k té či oné věci a záleží na naší volbě.

A co pomáhá, když se chci rozhodnout mezi dvěma nebo více variantami?

Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Řekla bych, že se má člověk rozhodovat srdcem, ale je mi jasné, že pokud člověk hledá, tak mu tohle moudro moc nepomůže. Je dobré zkoušet ty varianty, které jsou nám na začátku blíž a ostatní dělat okrajově. Vrcholový manager může mít koníčka pěstování bylinek a postupem času zjistí, že bylinky ho více naplňují. Tedy jedna možnost je zkoušet. Spoustu indicií nalezneme také v dětství a dospívání, když jsme ještě nebyli tolik ovlivnění tím, co bychom „měli“ dělat a co se „hodí“. Občas se na své cestě ztratíme, protože se snažíme zapadnout do určitých škatulek nebo něčích představ. Děláme, co je „vhodné“, co je zrovna in a neposloucháme svou intuici. Při rozhodování bych si tedy nejdříve zjistila, co skutečně chce moje duše, ne hlava, nebo partner a mé okolí, oprostila se od různých dogmat a přesvědčení a vzpomněla si, co jsem ráda dělala jako dítě nebo puberťák. Často slýchám, že si to lidé nepamatují, pak tedy přichází další možnost a to zjistit, v čem spočívá moje jedinečnost. To zjistím například uvědoměním, co mi jde samo od sebe, co dělám přirozeně, a tak lehce, že je pro mě až nepochopitelné, že ostatní to tak nemají. Tahle naše jedinečnost je pro nás tak přirozená, že si ani neuvědomujeme, že ji máme a že je to dar. A z toho se dá také dobře vycházet.

Jak jste se vlastně k tomu, co děláte nyní, dostala?

Myslíte výklady? Byla jsem na festivalu alchymistické Litoměřice, kde měla „stánek“ numeroložka Dagmar Halotová, která na základě data narození sdělovala životní úkoly. Posadila jsem se a ona mi sdělila (respektive já to tak pochopila), že mé obrazy jsou léčivé, že svou tvorbou budu učit druhé, předávat informace a další věci, a že je nejvyšší čas začít něco „dělat“. To by povzbudilo asi každého, ale mě v tu chvíli zapadlo hlavně to malování, protože jsem s ním začínala a moc si nevěřila. Bylo to pro mě povzbuzení a „nakopnutí“. Později jsem jela na její jednodenní seminář o karmických kódech duše. Tam mi zapadly další věci a byla jsem z toho tak nadšená, že jsem začala výklady dělat lidem v mém okolí. Tedy žádné čáry máry, ale klasická numerologie, kterou já jen předávám dál. Teď do výkladu zařazuji ještě další informace, jako například astrologii plus, co mi zrovna přijde, že je vhodné sdělit.

Děkuji. A co Vás v životě nejvíce ovlivnilo, nebo jaká byla Vaše přelomová zkušenost?

Životní zkušenosti celkově. Největší přelom a tím následný posun přišel se zlomeným srdcem a spuštěním panických ataků. Ale i návštěv různých lékařů, kteří většinou jen hádali, co se mnou je a zkoušeli mi vnutit různá vysvětlení. Ať už se jednalo o zmíněné panické ataky, vysoký cholesterol, nebo prasklou cystu a krvácení do břicha, kdy mě posílali domů s tím, že mi nic není. Tehdy jsem si uvědomila, že systém je nějak špatně, a to nejen ten zdravotní. Začala jsem se víc zajímat, jak funguje moje tělo, že se dá léčit skrze energie a že psychickým a emocionálním stavem můžu ovlivnit tělo fyzické. Tím nechci říct, že teď mám vše v životě srovnané, ale většinou už umím věci, které se mi dějí pochopit a tím i vyřešit.

Někde jste napsala, že berete život jako hru. To mi je sympatické. Jak nebrat všechno tak vážně? Mám pocit, že spousta lidí vidí jen problémy…

V tomto mám výhodu, že jsem splachovací. Když mi někdo ublíží, nebo mi něco vadí, dlouho se tím nezabývám. Když mi ujede vlak, řeknu „doprdele“, ale do pěti minut už jsem přizpůsobená plánu B a neřeším, co by mohlo být, nebo co jsem ztratila tím, že mi ujel vlak. Jako když hrajete dostihy a skočíte na Napoliho s plně obsazenými žetony. Řeknete si „sakra“, chvilku vám to vadí, ale pak prostě hrajete dál.

Co si myslíte, že je v dnešní době nejdůležitější? Čemu věnovat pozornost?

Já bych začala tím, čemu pozornost nevěnovat. Starému systému. Přestat živit staré struktury a s tím spojené strachy. A co je nejdůležitější v dnešní době? Vybírat si, jakou informaci „konzumuji“. Naciťovat se, jestli to, co slyším, nebo čtu, skutečně rezonuje s mou nejhlubší podstatou. Nepřijímat něčí názory, rady, učení, doporučení či nařízení jen proto, že to nějaká domnělá autorita řekne v televizi. A je jedno, jestli je to politik, lékař, úspěšný business mentor, držitel Nobelovy ceny za mír, nebo náš oblíbený Guru.

Vím, že píšete knihu o tom, jak to tady bude v budoucnu vypadat a že o tom ještě nechcete příliš mluvit. Přesto se na závěr zeptám, jestli přeci jen nechcete alespoň něco prozradit nebo naznačit. Co nás na Zemi v budoucnu čeká?

Nevím, co nás čeká……ale budoucnost, kterou tvořím a vnímám já, je založena na principu ukončení „boje“ se současným systémem a vytvářením nového, který „převálcuje“ ten starý. Lidé pochopí, že se starým systémem nemá smysl bojovat, že se nerozkládá zevnitř, nesnaží se ho tedy změnit, ale odkloní se od něj k tvorbě vlastní reality „nového světa“, který vzniká paralelně vedle toho starého. Časem vznikne více nezávislých komunit (i virtuálních), které se budou zvětšovat v závislosti na postupném připojování se dalších lidí. Starý systém pak uschne jako bradavice a odpadne. S novým systémem půjde ruku v ruce reforma školství zaměřená na sebepoznání. Osnovy, které dříve měly smysl, ale dnes už jsou pro děti spíše zatěžující – stejně jako soupeření – odpadnou. Děti už nebudou vedeni k tomu, aby nevyčnívaly, aby „zapadly“, tedy aby z nich vyrostly poslušní konzumenti systému. Bude kladen důraz na jejich individualitu a zároveň spolupráci s druhými. Ve školách, které budou jiné, než jak je známe se do osnov zařadí základy astrologie, numerologie a dalších oborů v míře, která pomůže dítěti v sebepoznání. Bude se vyučovat také komunikace, a to nejen mezilidská, ale i ta se zvířaty. Ve školách se bude pracovat více s tělem, intuicí a rozvíjet vnímání. Z takových dětí budou vyrůstat dospělí se zdravou sebedůvěrou a sebereflexí, kteří mají základní povědomí o tom, kdo jsou a co se uvnitř a kolem nich děje. Nebudou tím pádem zaměřeni na úspěch kvůli hmotným věcem nebo mít potřebu hnát se za uznáním či dalšími pomyslnými „jedničkami“. Budou chtít tvořit, rozvíjet sami sebe a spolupracovat s ostatními.

Olgo, moc děkuji za rozhovor!

Webová stránka Olgy Brabcové: www.olgabrabcova.cz

Jiří Hamerský

Zdroj: www.celostnimedicina.cz

Co to je tzv. "Lví brána" ?

Tento jev znamená, že Země a Slunce přicházejí do vyrovnání se Siriem (Sirius nebo též Psí hvězda, Aschere nebo Canicula je nejjasnější hvězda (ve skutečnosti se jedná o dvojhvězdu – Sirius A a Sirius B) na noční obloze a nejjasnější hvězda souhvězdí Velkého psa.) Hmotnost Siria je 2,4krát větší než hmotnost Slunce, jeho průměr je 1,8krát větší a jeho svítivost je 26krát větší. Tato konstelace se vyznačuje silnou kosmickou frekvencí . Její působení lze cítit od cca 26.7. do cca 11.8., přičemž vrchol nastává 8.8.

Tato kosmická frekvence na nás může působit různě - někteří lidé mohou cítit větší únavu, podrážděnost či netrpělivost - je dobré se v tuto dobu věnovat vědomé relaxaci

Tato frekvence zesiluje témata, které přináší znamení Lva - je to především vědomí sebe sama, svého autentického já, naladění se na své "Já", rozvíjení tvořivosti. Pokud nemáme Téma Lva a především téma Slunce ,které představuje naši základní identitu zpracované, můžeme o to více bojovat s "temnými" stránkami Lva, jimiž jsou egocentričnost, sobeckost a sebestřednost.

Se znamením Lva se na fyzickém (i energetickém) těle pojí srdce - a srdce je orgán, který je propojen s emocemi. "Otevřené srdce", tedy schopnost dávat najevo lásku, soucit, pochopení a také lásku přijímat je základem nejen šťastného a vyrovnaného života, ale také je základem naše osobního, duševního i duchovního vývoje (proto se často uvádí informace, že v tomto období můžeme náš duchovní vývoj výrazně posunout)

Nyní nám Vesmír "pomáhá" otevřít naše srdce, naladit se na zdroj nekonečné a nevyčerpatelné "Božské lásky" a rozvíjet schopnost milovat (jak druhé, tak sebe sama, vše živé a především planetu Zemi, která nám poskytuje vše, co k životu potřebujeme), schopnost se radovat a schopnost tvořit (realitu našich životů)

Sirius je nejjasnější hvězdou viditelnou ze Země a najdeme ji v souhvězdí Velkého psa. Sirius se nejlépe najde podle výrazného souhvězdí Orion. Velký pes je totiž maličké souhvězdí nedaleko Oriona ve směru, kterým ukazují hvězdy tvořící Orionův pás. Vliv kosmické frekvence tzv. Lví brány je často spojován s dávnou moudrostí starého Egypta duchovní učitelé hovoří taktéž o souvislosti s bájnou Atlantidou) - tři hlavní pyramidy v Gíze, tedy Cheopsova , Chefrenova a Menkoureova jsou umístěna v postavení tří hvězd z Orionova pásu. Jejich postavení vůči řece Nil navíc odpovídá postavení Orionova pásu vůči Mléčné dráze . Jak praví známé hermetické rčení „Jak nahoře, tak i dole (jak uvnitř tak vně) “ Skrytý význam těchto slov znamená, že procesy stvoření, které působí v makrokosmu nebes, jsou v zásadě nějakým způsobem podobné těm, které produkují hmotu v mikrokosmu. Proto neustále opakuji výraz "tvoříme vlastní život - realitu vlastního života" - "co je uvnitř, je i venku" - vnější svět odráží to, co je uvnitř nás, makrokosmos zrcadlí to, co se nachází v našem mikrokosmu.......

Zdroj: https://www.facebook.com/astrologverasourkova

Věra Šourková, Srpen z pohledu Numerologie 

Srpen je obdobím sklizně - nyní sklízíme výsledky svých aktivit, myšlenek, činů a jednání, které jsme "zasadili" na začátku roku.

Srpen je měsícem vyrovnávání, spravedlnosti, stanovování správné míry. Číslo 8 je velice citlivé na rovnováhu (je nazýváno karmickým číslem), proto každé porušení rovnováhy zřetelně a takřka okamžitě pocítíme. Máme však velkou šanci ve svém životě rovnováhu a harmonii konečně nastolit. To platí i pro oblast partnerských vztahů - nastolit rovnováhu, rozpustit bloky, poznat či nastavit hranice - a když zjistíme že vztah není funkční, že v něm nejsme schopni se nadále vyvíjet a růst, že nejsme ve vztahu svobodní - ukončit ho. V srpnu je dobré žít intenzivně všemi úrovněmi svého bytí. Uspořádat své finanční záležitosti. Nastolit rovnováhu mezi svými pocity a svým jednáním, mezi odpočinkem a prací. Když něco slíbíme je třeba slib dodržet. Je třeba být zodpovědný ve všech oblastech života. 

V tomto měsíci je také vhodné zbytečně nikam nespěchat - jak se říká "trpělivost růže přináší". Vše má své správné načasování. Můžeme se hlouběji ponořit do osobního nevědomí a podívat se podrobněji na "vnitřní nastavení" ve vztahu k hojnosti a financím. Jaký postoj mám k této oblasti? Podle jakých "programů" žiji? 

Další téma čísla 8 je téma "osobní moc" - cítím se jako "silná osobnost" nebo jako "bezmocný jedinec"? Nejsem si jistý/á sám sebou a tak druhými manipuluji? Nebo jsem sebejistý/á a nechávám druhým jejich prostor? Téma sebeúcty a sebejistoty je nyní velice důležité. Můžeme si položit otázku "co mi dává pocit osobní moci a jistoty"? Pakliže je to cokoli vnějšího (majetek, peníze postavení ve společnosti či v profesi) je to tzv."falešná jistota". Skutečnou jistotu a pocit síly můžeme nalézt pouze sami v sobě - v důvěře ve vlastní schopnosti, ve vlastní sílu. 

Zdraví se v tomto měsíci může zlepšit, pokud pochopíme že "tělo a duše" jsou nádoby propojené, tělesná konstituce i vůle se upevní, vyhlídky v povolání se vyjasní a v milostných vztazích je možné dospět ke šťastné rovnováze. Jednejte poctivě a budete mít v tomto měsíci velký úspěch, jen mějte stále na paměti, že k laskavosti je třeba velké síly a k uchování vyrovnané nálady značné energie. Komunikujte s druhými co nejvíc a své moci využívejte moudře

Pečujme o sebe hýčkejme se - , udělejme něco pro sebe: navštivme galerie, výstavy , umělecká představení - vychutnávejme si krásu umění. Věnujme pozornost svému tělu, pečujme o ně a zkrášlujme ho . Rozmazlujme sebe sama i své milované.pastedGraphic.png

Astrolog Věra Šourková

Zdroj: Astrologie a Numerologie (webnode.cz)

Richard Stříbrný, Horoskop srpen 2022

Nejvýznamnější konstelace srpen 2022

Mundánní konstelace ( působící na celou planetu ) jsou v tomto měsíci dosti dramatické a občas přímo výbušné. V prvních dvou týdnech tohoto srpna se postupně ocitne v napěťových vazbách Slunce ve znamení Lva s Marsem a s Uranem ve znamení Býka, rovněž pak se Saturnem ve znamení Vodnáře a úplný kosmický kříž v pevných znameních ještě dotvoří mezi 4. a 6. srpnem Luna pohybující se ve znamení Štíra. Z astrologického hlediska není první půle srpna nějakou selankou, naopak klima ve společnosti v přírodě může být velmi bouřlivé. Svět může očekávat řádění živlů přírodních – možné jsou výbuchy sopek, zemětřesení, cyklóny či tsunami i ve společnosti – organizované projevy nespokojenosti občanů se svými vládami, možné jsou i výpadky rozvodných a počítačových sítí, neštěstí v hromadné dopravě nebo v průmyslu nevyjímaje. Vzhledem k ekonomické krizi a k válečným aktivitám lze předpokládat pokusy o vyjednání dohod, které by mohly vést ke zklidnění situace, avšak nemusí být korunovány úspěchem. Ba naopak lidé se budou čím dál tím více obávat toho, že dobře už bylo a že přicházející ještě větší drahota způsobí, že tohle mohou být na delší dobu poslední prázdniny, kdy si mohli užívat relativního luxusu…

Ten, kdo chce vyrazit v srpnu na dovolenou, by mohl využít ještě relativně nejklidnější dny ( z pohledu astrologického ) mezi 16. a 25. srpnem. Pak až do počátku září bude Slunce postupovat ekliptikou v kvadrátu na Marse, což vytvoří opět poněkud výbušnější astrologické klima, za kterého rozhádaní jedinci či znepřátelené státy jen stěží naleznou společnou řeč. 

Ani my v naší krásné zemi nebudeme tentokráte v pomyslném astrologickém závětří, a to zejména mezi 8. a 17. srpnem, kdy dění v našem státě ovlivní celá řada krajně napěťových konstelací ( mimo jiné kvadráty tranzitujícího Marse na Lunu, Urana a Saturna v horoskopu republiky ), za kterých mohou přijít extrémy v přírodě i ve společnosti. Vyloučit nelze v tomto čase řádění živlů doprovázených výpadky sítí či neštěstí v hromadné dopravě a v průmyslu ani na našem území. Na výlety po vlastech českých lze v tomto měsíci doporučit pouze první týden a třetí dekádu.

1. až 3. srpna dostihne Mars na své pouti ekliptikou Urana ve znamení Býka a tato konjunkce se ocitne v sextilu s Venuší ve znamení Raka. Tato silná konstelace přeje odvážným, kteří zainvestují volné prostředky do podhodnocených akcií. Leckdo může propadnout vášni a zamilovat se na první pohled. 

6. – 17. srpna budou dění u nás i ve světě ovlivňovat dramaticky působící konstelace, za kterých není radno riskovat. Přijít mohou havárie v průmyslu či v hromadné dopravě, možné jsou výpadky sítí, řádit mohou živly přírodní i nespokojení občané. Napětí mezi planetami ve znamení Lva, Vodnáře a Býka zřejmě přinese zvýšenou četnost chorob a náhlých zdravotních příhod srdce, páteře, krku a v oblasti holení, lýtek a kotníků. 

17. až 19. srpna se na ekliptice uzavře příjemně působící trigon mezi Venuší ve znamení Lva a Jupiterem ve znamení Berana, který přeje setkáním s přáteli nad sklenkou dobrého moku, lidé by se měli uvolněn bavit a s chutí se seznamovat. Tranzitující Venuše se ocitne v těchto dnech poblíž Neptuna republiky a díky tomu by měly restaurace či kulturní stánky a letní festivaly vykazovat velmi dobrou návštěvnost. 

26. – 28. srpna vytvoří tranzitující Venuše trigon na Marse republiky, což by mělo přinést úspěchy našich sportovců a kriminalistů v bojích se svými protivníky.

23. srpna v 5.15 hod SELČ přejde Slunce z ohnivého znamení Lva do poněkud chladnějšího a střízlivějšího znamení Panny, což předznamenává pomalu končící léto a příchod povinností. Lidé budou více myslet na zdraví a na vzdělání, lehkomyslnost a velkorysost Lva bude tatam.. Hned po svém vstupu do znamení Panny se ocitne Slunce v kvadratuře na Marse ve znamení Blíženců a v této méně příjemné vazbě setrvá až do počátku září. V důsledku toho lze očekávat zvýšenou četnost karambolů v mezilidských vztazích i na cestách, ze zdravotního hlediska bude pravděpodobně stoupat počet úrazů horních končetin a infekčních chorob plic, průdušek a střev.

Zdroj: http://www.stribrny.cz/strib.clanek.php?clID=2334