Merkur jde zpět do Býka ♉️

Díky svému retrográdnímu pohybu (Merkur je retro do 3.6.) se Merkur vrací na chvíli od 23.5. (přesně do 13.6.) do zemského znamení Býka. Nyní můžeme blíže prozkoumat hodnoty, které vyznáváme, uvědomit si v čem hledáme jistotu a zda nám to skutečně jistotu přináší, můžeme hlouběji prozkoumat své myšlenky a názory - můžeme se také uvědomit zda na něčem nezdravě nelpíme (třeba i na svých názorech)


Merkur v Býku symbolizuje zdravý lidský rozum. Informace předává co nejnázorněji a nejlogičtěji. Je praktický a pragmatický. Má zájem o umění, rozumí financím a materiálnímu světu. Proto si nyní můžeme udělat pořádek ve svých financích . Rozhoduje se pomaleji a když už se rozhodne nechce měnit názory. Ideje jež vyznává jsou hluboce zakořeněné. K naučení se nových věcí potřebuje svůj vlastní čas – učí se pomaleji. Rád se učí postupně -systematicky a krok za krokem. Je svou podstatou stoik. Je velmi důkladný a stálý je obdařen praktickou inteligencí. Jeho hlavním talentem je schopnost předvídat, jak bude nějaký plán fungovat – a jestli bude vůbec fungovat. Takže nyní se můžeme podívat střízlivým okem na své plány a uvědomit zda mají pevné základy a zda jsou tudíž prakticky zrealizovatelné .
Relaxaci a uvolnění nachází v přírodě a v umění

Zdroj: https://www.facebook.com/vera.sourkova.9

Úterý 24. 5. 2022 - Luna v Rybách v konjunkci s Neptunem, odpoledne v sextilu s Plutem v Kozorohu

Luna v Rybách v konjunkci s Neptunem, odpoledne v sextilu s Plutem v Kozorohu, Mars v Rybách na posledním stupni znamení míří do konjunkce s Jupiterem v Beranu. Merkur v Býku v trigonu s Plutem v Kozorohu, míří do kvadrátu se Saturnem ve Vodnáři. Poslední nostalgické dny se silnou energií Neptuna před torpédovým startem Marsem v Beranu v konjunkci s Jupiterem.


V úterý prochází Luna zónou Ryb, kde se z astrologického pohledu niterně ladí na vnější procesy, kde přeje uměleckým aktivitám, psychologii, poesii nebo intuitivním typů činnosti.
Většinu dne v konjunkci s Neptunem může přelévat charakter atmosféry od nostalgické nebo malátné a ospalé, po nadšenou, opojnou, dobrosrdečnou a obětavou. Negativním rysem může být unikání do fantazie, sklon k nepozornosti nebo tendence vidět svět růžovými brýlemi.


Neptun nad Lunou dává nicméně také velkou vnímavost a soucitnost a není to přízemní aspektace Luny - v Rybách a navíc v konjunkci s Neptunem se hledají lepší verze světů, často s duchovním nebo uměleckým přesahem.


Odpoledne tvoří Luna sextil s Plutem v Kozorohu, což představuje o něco větší zacílení, zejména začátek dne ale může být také chaotický nebo rizikový z hlediska zapomínání klíčů a jiných předmětů.
Merkur v Býku couvá nadále tímto znamením a tvoří výkonnostně laděný trigon s Plutem v Kozorohu, který preferuje maximální konkrétnost a schopnost dlouhodobě plánovat, úterý ale působí lehce nekonkrétně, zamlženě a neurčitě.


Mars v Rybách se nicméně dostává do bojovné konjunkce s Jupiterem v Beranu a ve středu sám přechází do Berana, takže v druhé polovině týdne by o bojovnost, netrpělivost ani iniciativnost a ráznost rozhodně neměla být nouze.
Krásné dny všem.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Slunce v Blížencích

21.5. ve 3h23 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Blíženců a setrvá v tomto znamení do 21.6. Jedním z klíčových principů Blíženců je spojení. Toto znamení je zaujato spojováním lidí, míst, myšlenek a všeho ostatního, vytváří a propojuje sítě - jeho úkol se týká sdružování a komunikace. Úkolem Blíženců je sbírat informace, zpracovat je a distribuovat je. Zvážení, co informace může znamenat, je ponecháno Střelci (znamení protilehlé Blížencům), jiné Merkurem ovládané znamení, Panna, rozhoduje o tom zda je informace užitečná nebo ne - pokud ne vyřadí ji. Úlohou Blíženců je toliko sbírat informace. a šířit je. Z toho důvodu jsou Blíženci znamením učence i klevetníka. Oba sbírají informace a předávají je ostatním. Sbírání faktů vyžaduje otevřený postoj. Jakýkoliv druh cenzury informací zastaví jejich volný pohyb což Blíženci nesnášejí. Blíženci jsou mentálně hbití, zvědaví a pružní. Zvědavost je zde dominantním povahovým rysem Blíženci jsou všestranní, pružní a přizpůsobiví a mají rádi rozmanitost a pestrost, vyhledávají nejrůznější úkoly a co nejvíce způsobů jak provést danou úlohu ( narozdíl od znamení Býka jejich předchůdce který rád dělal věci stejným způsobem). Proto má toto znamení experimentální postoj k životu, tendenci žít život prozatímně a nebrat věci příliš vážně. Jelikož jsou Blíženci opatrní k závazkům, ať je situace jakákoliv, snaží se ponechat si co nejvíce otevřených možností. Stejně jako ostatní pohyblivá znamení ( další jsou Panna, Střelec a Ryby) nejsou Blíženci zaměřeni na cíl. K dosažení nějakého cíle je nutné pokrýt poměrně velkou vzdálenost, zatímco Blíženci dávají přednost krátkým vzdálenostem a libují si v malých odbočkách a odchylkách od dané cesty.. Blíženci pokryjí mnoho území, ale pokryté území není prozkoumáno v jednoduchém, přímém směru, ale spíše nahodile. Opravdové uspokojení v životě pravděpodobně přichází ze zážitků, které bývají zakoušeny hluboce. Člověk si více vychutná příchutě, když žvýká pomalu a pečlivě, ale stylem Blíženců je přeskakovat z květiny na květinu. Tato motýlí existence v sobě nemá jen neklid, ale také velmi často nespokojenost. Z tohoto důvodu si ti, kteří mají toto znamení silně zdůrazněné, mohou snadno připadat, že jsou nějakým způsobem opomíjeni, i když jsou ve skutečnosti ve středu všeho dění. Blíženci jsou skvělými kosmickými prostředníky, schopnými vždy propojit A a B. Jsou schopní vytvořit neobyčejný počet spojení - je to znamení vytvářející sítě. Vyskytuje se u nich potřeba být u všeho, co se děje, a nelibost, pokud jsou z něčeho vyloučeni, ale také požadavek moci se volně v jádru dění pohybovat zůstat bez závazků a mít možnost odejít, pokud věci začnou být příliš omezující nebo vážné. Blíženecký typ je v podstatě žonglér - stále žongluje s lidmi, časem místy a myšlenkami. Převaha planet v Blížencích často vede k jazykovému nadání či talentu pro cizí jazyky. Často se také vyskytuje záliba a nadání pro hry zejména karetní. Dalšími častými činnostmi jsou jízda na kole či skateboardu a tenis stejně jako všechny záležitosti týkající se znalostí a komunikace. Inteligenci není možné pomoci horoskopu změřit, ale obyčejně jsou lidé se silným znamením Blíženců chytří. Z horší stránky lidé s tímto snadno znuděným znamením mohou být přelétaví nervózní a vrtošiví. Jelikož jim chybí soustředěnost a přesvědčení, budou se někteří jevit šibalsky, kolísavě a proměnlivě. Silný Saturn nebo obsazení pevné modality (pevná znamení jsou Býk, Lev, Štír a Vodnář) v horoskopu může hodně přispět k vyrovnání těchto sklonů. Součástí blíženecké povahy může být i skepse. Otevřenost vůči všemu a neschopnost nevpouštět informace může vést k obtížím v rozhodování. Typičtí Blíženci mají na většinu věcí přinejmenším dva názory. Stejně jako Janus, římský bůh bran a dveří, mohou stát Blíženci tváří v tvář dvěma cestám zároveň Z té lepší stránky jsou silně blíženecké typy zručné , všestranné a schopné přiložit ruku k jakémukoliv dílu. Drží krok s dobou či jsou vždy napřed, bývají společenští a zaneprázdnění. Blíženci jsou znameními, které se zajímá. Planety v Blížencích mohou hledat novost, ale také vytvářet jedince kteří novinky poskytují. Je to také znamení nejvíce spojované s mládím (Blíženci korespondují s věkovým rozmezím 14 až 21 let) protože pro mladé je typické , že chtějí a potřebují rozmanitost, a patrně by se neměli k ničemu zavazovat, dokud neprovedou se životem několik experimentů. Celoživotní mladistvost a něco, co připomíná Petera Pana, může být spojováno obzvláště s jedinci, kteří mají ve svých horoskopech zdůrazněnou polaritu Blíženců/Střelce, zejména pokud je silný také ohnivý živel nebo slabý zemský živel. Blíženci tíhnou ke všemu radostnému a jasnému Blíženci jsou také často hbití nejen mentálně, ale také fyzicky a mají citlivý nervový systém. Na fyzickém těle Blíženci vládnou plicím, průduškám, pažím a rukám. Lidé, kteří mají z jakéhokoliv důvodu potíže s pohybem budou mít tento fakt zčásti naznačen planetami ve třetím domě (kterému Blíženci vládnou) nebo v Blížencích. Blíženci jsou nervózním, ustaraným znamením což se může u lidí, kteří v něm mají převahu planet viditelně projevovat. Tento případ nastává obzvláště tehdy, když se od nich něco očekává. Merkurické typy, včetně těch lidí, kteří mají zdůrazněny Blížence mohou být náchylné ke kouření (jedním z důvodů je i potřeba zaměstnat ruce), či alespoň náchylnější než jiní lidé. Dýchací oblast je klíčovou oblastí tohoto znamení. Planety v Blížencích: Blíženci odlehčují - jakoby přidávali vzduch- kteroukoliv planetu která se ve znamení nachází. Vlastnosti dané planety se budou jevit nejen jako lehčí a méně vážné, ale také roztroušenější a bude obtížnější je uchopit. S výjimkou Saturnu se může pozornost dané planety snadno rozptýlit. Často budou záležitosti spojované s planetou vyjadřovanější slovy. Majitel planet v Blížencích se může snažit pochopit ten aspekt jeho osobnosti který určitá planeta představuje. Do této rovnice je třeba přidat rovněž mládí: například Venuše a zejména Mars může v rámci vztahu naznačovat rozdíly věku mezi partnery Blíženci na hrotu domu: Blíženci na hrotu domu vždy naznačují dvojitost: např. dvě zaměstnání na hrotu šestého a desátého domu, někdy na hrotu čtvrtého nebo desátého domu dva rodiče, na hrotu sedmého domu dvě svatby atd. Nezřídka budou hrát důležitou roli ve věcech daného domu sourozenci a mohou se vyskytovat vazby na školní léta. Aktivity spojované s daným domem mohou být různorodější a jedinec k nim bude přistupovat se zvědavostí a z racionálního úhlu pohledu

Zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompkinson

RETROGRÁDNÍ MERKUR (10.5.2022 - 3.6.2022)

Merkur vstupuje do své druhé letošní retrográdní fáze.
Tato fáze je u Merkuru spojena zejména s komunikačními problémy, s nepříjemnostmi ohledně cestování a ztrátami věcí.


Obecně se nedoporučuje dělat důležitá rozhodnutí, podepisovat důležité smlouvy a dělat dražší nákupy (auto, dům, byt,..).
Doprovázet retrograditu může i nadměrná úzkost, poruchy technologického rázu apod.
Retrográdní Merkur přenáší minulost do přítomnosti - časté vzpomínky, setkání s kamarády, které jste roky a roky neviděli. Nebo nechtěli vidět.


Pamatujte na to, že nejvíce dokáží ublížit slova. Nereagujte zbytečně ukvapeně, nevyvolávejte hádky, nenechte se vyprovokovat. Kontrolujte si po sobě smsky, e-maily, zprávy.
Ovlivňovat tento čas bude zejména postavení Měsíce, které přinese partnerské neshody a emocionální nestabilitu. Hrozí souboj mezi myšlenkou a pocitem.
Převést tuto energii můžete velmi dobře do jakékoli duševní práce - projděte si nápady nebo plány a prozkoumejte je ze všech úhlů pohledu.


Celkově lze doporučit následující:
Nespoléhejte se na ostatní.
Zpomalte.
Kontrolujte si vše ohledně komunikace, obchodů a cestování.
Dejte si na rozhodnutí čas.
Neignorujte vlastní intuici, stejně jako rady starších a zkušenějších.
Buďte trpěliví.


Do přímého směru se Merkur otočí 3.6.2022 a setrvá ještě chvilku ve stínové fázi (do 18.6.2022).
Upozorňuji, že výše uvedené je obecným shrnutím. Nelze to vztáhnout na každého jednotlivce na světě. Vy sami si rozhodujete o svém životě a své cestě. Pracujte v souladu s planetami, ne proti nim.
Stejně tak velmi záleží na natálním horoskopu - zda máte v době svého narození Merkur retrogádní či nikoli.


Více najdete na www.cottagewitchapothecary.cz

Věra Šourková, Jupiter v Beranu - nový počátek ♈️

11.5. vstupuje Jupiter do ohnivého znamení Berana ( v tomto znamení setrvá do 28.10. a opět do Berana vstoupí 20.12. a setrvá ze do 16.5.2023)


Beran je první znamení zvěrokruhu a vstup Jupitera do znamení Berana naznačuje počátek nového dvanáctiletého cyklu. Nyní můžeme tedy "zasadit semínko" toho, co budeme chtít rozvíjet během následujících dvanácti let. Nyní se můžeme vědomě zaměřit na to, kde a jak se chceme rozvíjet, kde se chceme posunout vpřed. Aby se dostavil úspěch, je třeba se chopit iniciativy, vynakládat snahu a objevovat své možnosti na úrovní společenské, finanční, ale i také v oblasti politické a náboženské. Jupiter je tzv. "společenské planeta" což znamená, že události společenského života jsou úzce propojeny s naším soukromým životem a ovlivňují ho. Naše iniciativa se tedy netýká pouze osobního a soukromého života, ale také života společenského - pokud chceme nějakou změnu je třeba tuto změnu iniciovat. Na počátku nového cyklu máme šanci využít jupiterských pozitivních energií a můžeme provést změny ve vlastním růstu a vývoji, ale taktéž ve vývoji společenského a politického života.


Beran je znamení nezávislé, samostatné, je to individualista, jež má potřebu žít svůj život, zcela autenticky, tak jak to cítí a potřebuje on sám - Jupiter tyto snahy nyní podpoří a je tedy na každém z nás, jak těchto možností využije. Pokud si přejeme být nezávislou a samostatnou osobností ( a žít v nezávislém a samostatném státě) nyní máme možnost s tím něco udělat.


Případné bloky v oblasti sebedůvěry, samostatnosti a nezávislosti mají většinou své kořeny v našem ranném dětství (znamení Berana koresponduje s naším dětstvím přesně od okamžiku našeho narození do sedmi let věku). Nyní máme možnost všechny tyto případné bloky v těchto oblastech vyléčit a pustit (čemuž notně již několik let pomáhá a ještě bude pomáhat Chiron procházející znamením Berana). Jupiter je planeta expanze, vývoje, je to princip jež souvisí s rozvojem a optimismem. Pozitivní přístup k životu je základem úspěchu.


Velká šance vývoje a nových začátků nám kyne v oblastech, přes které nám v horoskopu narození nyní Jupiter prochází (dům v němž je znamení Berana) a také v oblasti, ve které je nativní Jupiter.
Jupiter v Beranu podporuje nás všechny, ale nejintenzivněji samozřejmě znamení Berana (planety ve znamení Berana) a také další dvě ohnivá znamení - Střelce a Lvy. Skrze harmonický sextil pomáhá i Blížencům a Vodnářům. Beran se nachází v dynamických aspektech vůči znamením Vah, Raka a Kozoroha - tato znamení se nyní mají vědomě zaměřit na oblast sebedůvěry, samostatnosti, nezávislosti, svébytnosti - a v těchto oblastech se rozvíjet a zbavit se případných bloků a také tuto oblast uvést do rovnováhy

Zdroj: https://www.facebook.com/astrologverasourkova

Věra Šourková, Květen z pohledu numerologie

Květen se nachází pod vládou č.5 a pětka vždy naznačuje určitý obrat a osvobození od všech omezení. Nyní může dojít ke změnám jak na vnitřní rovině, tak ve vnějších souvislostech, k posunu vpřed. Můžeme vystoupit z vyjetých kolejí, opustit od zavedených zvyklostí a návyků a ověřit si vlastní soběstačnost. Svoboda je pro č.5 velmi důležitá a to platí i pro svobodu myšlení - možnost zkoumat vlastní myšlenky bez přílišného vlivu a tlaku zvenčí - tak pro fyzickou volnost pohybu. Člověk cítí potřebu vyrazit si do přírody a být občas chvilku sám se svým sněním, ale zároveň má také potřebu společenských kontaktů, styků s lidmi a přátelství

Vibrace č.5 nás učí přístupovat ke změnám odpovědně, s ohledem na potřeby všech, jichž se dotýkají, a tak posilovat vlastní vůli a sebekázeň. Pak je možné soustředit energii v určité chvíli na jediný problém a nerozptylovat ji snahou stihnout příliš mnoho věcí zároveň.

Ne nadarmo se květen nazývá měsícem lásky : lidé jež mají ve svém datu narození silně zastoupené č. 5 bývají velice přitažliví pro druhé pohlaví. Květen je spolu s červnem vhodným obdobím k cestování , výletování a užívání si svobody. Když se propojíme s energií Matky Země a budeme ctít a ochraňovat vše živé, můžeme načerpat novou energii a probudit své pocity. Překážky mohou být snadno překonány.

Astrolog Věra Šourková
https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

RETROGRÁDNÍ PLUTO 29.4.2022 - 8.10.2022

Často jde o obávanou retrograditu, protože Pluto je pánem transformace a smrti. Mnozí se obávají těžkostí, které tato planeta přináší.
Nicméně letošní retro fáze Pluta podporuje velmi šťastné období, a to zejména kvůli aspektům zmíněným dále.


Transformace samozřejmě probíhat budou, ale letos opravdu v tom pozitivním slova smyslu.
Laicky řečeno - mnoho špatného se obrátí v mnoho dobrého a příjemného.
Z hlediska aspektů dojde ke změnám ve společenském a milostném životě, financích i ve vašem způsobu myšlení. Zejména co se odstranění špatných návyků a posedlostí týče.


Retrográdní přechod Pluta je časem zamyšlení nad otázkami moci a kontroly ve vašem životě.
Pokud vás lidé ovládali nebo vámi manipulovali, pak je čas je nechat jít. Pokud jste vy příliš kontrolovali ostatní, pak je čas toho nechat.


Čím intenzivnější je vaše destruktivní chování, tím extrémnější bude detoxikační fáze.
Nejvýznamnějším aspektem tohoto období bude Jupiter. Je to nejtěsnější aspekt a bude mít nejdéle trvající vliv.


Růst a štěstí Jupiteru jsou podpořeny příznivými aspekty Merkura a Venuše.
Nebojte se a vykročte vstříc k pozitivní transformaci. Odstraňte špatné návyky, zlozvyky, posedlosti.
Uzdravte se.


Více najdete na www.cottagewitchapothecary.cz

Richard Stříbrný, Horoskop květen 2022

Nejvýznamnější konstelace květen 2022 

Z hlediska mundánních konstelací ( platných pro celou Zemi ) lze rozdělit květen 2022 na dvě části – 1. část do 13. května přichází z astrologického hlediska spíše pohodové období, ideální jak pro práci, tak pro lásku a užívání si smyslových požitků. Ve společnosti by měla panovat spíše optimistická nálada, lidé by měli být k sobě přátelští, tolerantní a vlídní, pro tentokráte by měla vítězit láska a velkorysost nad zlobou a nad nenávistí. Je to ideální čas pro zahajování nových projektů, které mají velkou šanci na trvalejší úspěch. 14. a 15. května se přiženou pomyslná astrologická mračna ( Slunce kvadrát Saturn ) a 16. května přichází zatmění Luny se středem v 6.14 SELČ. Tato z astrologického hlediska nepříznivá událost se odehrává za polovičního kosmického kříže mezi Sluncem v Býku ( poblíž nebezpečné stálice Algol ), Lunou ve znamení Štíra a Saturnem ve znamení Vodnáře, a to je nebezpečné planetární seskupení, které může v následujících měsících v určitých lokalitách přinést pokusy o rozdmýchávání doutnajících konfliktů, určité mocenské skupiny se mohou pokusit o změnu rovnováhy sil na poli ekonomickém i v mezinárodních vztazích např. vypovězením smluv. Navíc k této dramatické konstelaci dochází na stupni ekliptiky, který vytváří se Saturnem v horoskopu naší republiky velký kosmický kříž, což nevěstí pro naši ekonomickou a politickou situaci či pro nálady obyvatelstva mnoho dobrého…

1. květen je z astrologického hlediska opravdu čas lásky a harmonie ( Venuše v konjunkci s Jupiterem ve znamení Ryb ). Lidé by měli být povětšinou dobře naladění a více si vážit míru a klidu. Soucit a mírumilovnost by měla většinou vítězit nad zlobou a nad nenávistí.

4. - 5. květen Slunce dostihne na své pouti ekliptikou Urana ve znamení Býka a díky tomu by mohly být podepsány překvapivé obchodní smlouvy a světlo světa mohou spatřit převratné vynálezy a objevy.

5. – 6. květen Mars trigon Jupiter republiky by nám měl přinést úspěchy ekonomické i politické.

9. - 10. květen Venuše trigon Neptun republiky – ideální dny pro návštěvy kulturních zařízení nebo pro meditace a rozjímání, rovněž pak pro setkání s přáteli nad sklenkou dobrého moku

10. - 11. květen Mars tranzitující kvadrát Mars republiky zvýší riziko násilných trestných činů, které pobouří naši veřejnost. Naši sportovci, vojáci či kriminalisté mohou svést se svými protivníky těžké boje.

13. - 18. květen – toto jsou z astrologického hlediska pro svět a zejména pro naši republiku velmi kritické dny. Ve světě mohou přijít díky kvadrátu mezi Sluncem v Býku a Saturnem ve Vodnáři zemětřesení v přírodě i na burzách. Na našem území lze očekávat v těchto dnech dramatické děje v přírodě i ve společnosti. Vyloučeny nejsou výpadky počítačových a rozvodných sítí, možné jsou havárie v hromadné dopravě i v průmyslu.

28. - 31. květen Mars dostihne na ekliptice Jupitera ve znamení Berana a tato žhavá konstelace může v lepším případě vyvolat u lidí vášně sexuální a sportovní, v horším případě se může mnohých zmocnit touha řešit problémy násilným způsobem.

Zdroj: www.stribrny.cz

Věra Šourková, Astro náhled na květen 

2.5. vstupuje planeta lásky a krásy - Venuše - do ohnivého znamení Berana. Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti. Venuše v Beranu miluje živelně a spontánně, miluje tak, jako miluje dítě: vnímá vztahy jako přirozené a nekomplikované, je přímá, upřímná a bezelstná a očekává ,že se ostatní budou chovat úplně stejně. Do oblasti lásky a vztahů nyní tedy vstupuje vášeň, nadšení, bezelstnost, ale také určitá subjektivita a naivita. Pro Berany nastává čas lásky

10.5. se Merkur v Blížencích obrací do retrográdního chodu (do 3.6.) a nastává čas  ke komunikaci s vlastním nitrem -k obrácení pozornost k sobě sama a svým myšlenkám. 23.5. se díky zpětnému chodu Merkur opět dostává do zemského znamení Býka a naše myšlenky se zklidní,  poplynou pomaleji a mysl se zaměří na praktické záležitosti. Budeme se mentálně zabývat tím, co nám přináší hmotné zabezpečení a pocit jistoty. Mysl je zaměřena na přítomný okamžik. Do znamení Blíženců se Merkur přesune opět 13.6.

11.5. se Jupiter na několik měsíců ( do 28.10) přesouvá do ohnivého znamení Berana. Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života “nekecá” a vzpěčuje se jakémukoli “organizování” zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy. Touha zažít nějaké nové zážitky, nová dobrodružství. Zesiluje se odvaha jít za svým cílem a také pocity naděje. Je třeba si však dát pozor na zesílenou aroganci a marnotratnost. Důležitá je zde zdravá sebedůvěra. Jupiter v Beranu samozřejmě nejsilněji podporuje Berany a také další dvě ohnivá znamení - Lvy a Střelce a do určité míry i Vodnáře a Blížence. Berani si však musí dát pozor na přílišnou zbrklost a neuváženost, stejně jako i pro tendenci plýtvat svou energií - tato témata se dotknou i Vah, které se nacházejí v opozici na Berany a také Raků a Kozorohů, kteří jsou vůči Beranu v dynamickém a napěťovém aspektu zvaném kvadratura. Pro Váhy, Raky a Kozorohy je nyní důležité vybudovat si zdravou sebedůvěru a rozhodnost.

16.5.nastává Úplněk ve Štíru - Úplněk ve Štíru přináší možnost hluboké transformace, schopnost se plně soustředit na důležité věci, odvahu pohlédnout přímo na případné přetrvávající problémy, nepříjemná témata, a záležitosti, která pokládáme za tabu. Ve všech těchto sférách přináší úplněk ve Štíru možnost hluboké transformace, proměny, protože nám pomůže pochopit podstatu těchto problémů či nedořešených záležitostí a bude tedy v našich silách změnit naše “vnitřní nastavení”, které nás do problematických situací dostalo - ať už změnou úhlu pohledu či díky odblokování těchto vzorců skrze nějakou terapii. Saturn ve Vodnáři jež se spojuje jak se Sluncem tak s Lunou skrze aspekt zvaný kvadratura, nám jasně ukáže, co jsme dosud dělali špatně, kde máme určité bloky či čeho se bojíme. To vše nyní můžeme změnit a odpoutat se od toho. Úplněk ve Štíru nám pomáhá “přenastavit” náš přístup k sexualitě i k oblasti financí tak, aby tyto oblasti již nic neblokovalo. Mars a Pluto skrze harmonické aspekty přinášejí sílu a odvahu tyto změny provést, Neptun pomáhá napojit se na hlubiny vlastního podvědomí a vše pochopit skrze intuitivní vnímání. Propojení úplňku s lunárními uzly naznačuje, že rozhodnutí, která nyní uděláme budou mít výrazný dopad na náš budoucí vývoj i život - u nás všech, ale zejména u Štíra a Býků (obzvláště pokud máte Slunce, Lunu, osobní planety či Ascendent okolo 26°stupně znamení Štíra či Býka). Štíři ukončují jedno životní období. Pro Vodnáře bude důležité dokončit všechny nedořešené záležitosti -ne nadarmo se Saturn nazývá “Velký učitel”. Podpora k pozitivní transformaci proudí skrze aspekty k Rybám a Kozorohům. Je třeba si pečlivě naplánovat to, čemu se chceme věnovat v příštích měsících. Pluto nám přináší schopnost odlišit to podstatné od nepodstatného 

21.5. vstupuje Slunce do vzdušného znamení Blíženců a přichází období v němž je velice důležitá komunikace, kontakty s druhými lidmi. Nyní máme potřebu poznávat nové věci, lidi a místa, pídit se po nových informacích a pobývat s druhými lidmi

25.5. Mars vstupuje do ohnivého znamení Berana (tomuto znamení vládne) tudíž je zde lidově řečeno “doma” a je tudíž velice silný. Mars v Beranu je archetyp Bojovníka, je přímý, asertivní , bojovný, odvážný, vášnivý a také notně vznětlivý. Zesiluje se tělesná i sexuální energie, svéhlavost, chuť něco podniknout. Toto je nejodvážnější, nejprůbojnější a nejpodnikavější poloha Marsu. Nejvíce samozřejmě zesiluje přísun energie pro Berany, ale také pro další dvě ohnivá znamení - Lvy a Střelce. Mars setrvá ve znamení Berana do 5.7.

28.5. vstupuje Venuše do svého domovského znamení, do znamení Býka a je zde tedy velice silná. Venuše v Býku má plně rozvinutých všech pět smyslů, má plně rozvinutou smyslovost a je schopna všemi smysly lásku prožívat. Venuše v Býku umí být oddaná, smyslná a věrná. Miluje smyslnou, tělesnou blízkost partnera. Je také silně propojena s přírodou. Je láskyplná, lidská, má smysl pro krásu, umění, přírodu a pro pohodu, je schopná hluboce věřit ve svou lásku, má pevné zásady, umí být soucitná, poskytovat útěchu, dávat rozkoš- ale může být také velice tvrdohlavá , umanutá a nestřídmá. Nyní přichází čas, kdy můžeme své vztahy upevnit, ukotvit a stabilizovat. Pro Býky nastává čas lásky . Venuše bude procházet skrze znamení Býka do 23.6.

Novoluní v Blížencích nastává 30.5.ve 13h30. Blíženci otevírají novou etapu .Novoluní znamená, že Slunce i Luna se nacházejí v tzv.konjunkci, čili že se “spojuje” s Lunou – nov se skrze volnější harmonický sextil spojuje s konjunkcí Jupiter/Mars ve znamení Berana a skrze tento aspekt proudí velké množství pozitivní energie ( pozor však na příliš impulzivní jednání či nepromyšlená slova –jakmile už jednou něco vyřknete už to těžko můžete vzít zpátky). Novoluní v Blížencích aktivuje naši zvídavost a zvědavost, přináší touhu něco nového se naučit, podělit se s druhými o své zážitky.

Selena prochází znamením Vodnáře a bude nás plně podporovat v našem odhodlání žít svobodný, nezávislý a samostatný život spolu ve spolupráci se stejně smýšlejícími lidmi. Selené ukazuje, že toto je správná cesta našeho vývoje. 

Lilit se nachází ve znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi . Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit

Neptun se stále nachází ve znamení Ryb v němž můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše. 

Saturn stále prochází Vodnářem a učí nás to, co co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele. 

Uran nadále prochází znamením Býka, spolu se Severním lunárním uzlem (Dračí hlava) a učí nás nebát se dělat změny, které pomohou náš život osvobodit od toho, co nás omezuje, učí nás nacházet svobodu v přírodě, učí nás léčit tělo skrze energii a přírodní medicínu, učí nás uvědomit si, že zdraví těla a ducha máme plně ve svých rukou a to, že základem fyzického zdraví je psychické zdraví -naladění naší psychiky ovlivňuje hormonální pochody těla i imunitní systém, a silný imunitní systém je zárukou fyzického zdraví. Mění se také naše finanční a majetková oblast 

Chiron stále prochází znamením Berana a umožňuje nám léčit bloky a traumata v oblasti sebedůvěry, a schopnosti žít si život podle sebe sama, nikoliv podle diktátu druhých

Astrolog Věra Šourková
https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

Zprávy z nebe - astroposelství na období Býka 20.4.-21.5.2022

Období Býka přináší v tomto roce hluboká sdělení a odpovědi na téma "Co všechno děláme pro svou hodnotu? Nakolik vědomě " tvoříme zevnitř" , ze srdce v oblasti milostných vztahů, v oblasti obživy?
Co pro nás znamená skutečná sebeláska či soběství? Co je pro nás hojnost, dostatek, bezpečí a stabilita? Dají se koupit?(-:
Pojďme v tomto vrcholném jarním období rozkvětu láskyplně pečovat o zahradu své srdeční čakry… K tomu napomohou především tři konjunkce Venuše - S Neptunem 27.4, s Jupiterem 30.4 a s Chironem 15.5…
Čeká nás magické novoluní 30.4 také v tomto roce první "koridor zatmění" 30.4-16.5. - toto období může přinést zásadní a radikální posun ve výše zmíněných oblastech…

Povelikonoční úterý 19. 4. 2022 - Luna ve Střelci v kvadrátu s Marsem v Rybách

Úterý 19. 4. 2022 - Luna ve Střelci v kvadrátu s Marsem v Rybách (pozdě večer v trigonu s Chirónem), Slunce na posledním stupni Berana v kvadrátu s Plutem v Kozorohu, Merkur v Býku pozvolna vystoupí z hektické konjunkce s Uranem.
Výkonnostně, přímočaře, ale současně duchovně laděná konstelace směřující k pozvolnému zklidnění v průběhu následujících dní.
Během povelikonočního úterý přechází Luna do idealistického a spontánního znamení Střelce a tvoří kvadrát s empatickým Marsem v Rybách. Úterý tak působí jako relativně optimistický den naplněný důvěrou a bezprostředností. Mars v kvadrátu s Lunou podněcuje z astrologického pohledu k přímočarosti, stejně jako lehce netrpělivá a hektická konjunkce Merkura v Býku s Uranem, která se začíná rozvolňovat, a v konstelaci by společně s tím mělo ubývat napětí a překotné uranské energie.
Slunce putuje na posledním stupni znamení Berana, kde v kvadrátu s Plutem v Kozorohu vytváří poměrně pragmatickou a výkonnostně laděnou dvojici, která se příliš nemusí ohlížet na důsledky vlastních aktivit, následně během středy Slunce přestupuje do Býka a v sextilu s Marsem v Rybách by mělo jít o posun směrem k větší hloubavosti, k intenzivnějšímu zvažování dlouhodobých důsledků rozhodnutí a k ohledávání kvality a důslednosti doposud vytvořeného.
V průběhu úterý Luna ve Střelci lehce zmírňuje materiální nádech konstelace a podporuje idealismus a díky kvadrátu s Marsem v Rybách také vnímavost a imaginaci - absolutní účelnost planet v Beranu a v Kozorohu je doplněna o přemýšlivější a filosofičtější dimenzi, celkově o hledání smyslu uprostřed rutinního, banálně-všednodenního shonu (který navíc v druhé polovině týdne začne polevovat díky přestupu Slunce do Býka apod., viz výše).
Pěkné dny všem.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Lilit v Raku ♋️

15.4. vstupuje Lilit na devět měsíců do znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi . Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit? Ženy si mohou položit otázku zda jsou ve vztahu samostatné a nezávislé nebo zda setrvávají v pozici malé holčičky, která vyžaduje veškerou pozornost svého partnera a kterou musí její “otec” neustále řídit, živit a vychovávat. Lilit v Raku působí na nás všechny, ale samozřejmě nejsilněji na ty, na ty, kteří mají Slunce, Lunu, Venuši, Mars či Lilit ve znamení Raka.


Lilit v Raku v horoskopu narození přináší silnou a karmickou vazbu na vlastní rod a rodiče. Člověk má pocit, jako kdyby ho vlastní matka neustále střežila a hlídala-je to nadmíru starostlivá, ale také pohlcující matka. Člověk s Lilit v Raku potřebuje tuto "matku"- i v podobě partnera, jež se jako matka chová. Nebo on sám se chová jako kontrolující matka vůči svému partnerovi.. V podstatě je tu silná ambivalence vůči matce (mateřství) popř.vůči ženám. Tento člověk také nikdy v životě nemusí dospět a zůstává v pozici dítěte o něž se matka (partner) musí starat. Vztahy jsou poznamenány silnou závislostí. Žena může zůstávat v pozici "nesvéprávného dítěte" jež je zcela (i materiálně) závislé na svém partnerovi. Žena osciluje mezi přehnanou přizpůsobivostí a šílenou zuřivostí či hysterickými záchvaty. Nesnáší konkurenci. Hluboko v podvědomí se žena odmítá stát dospělou a odmítá přijmout zodpovědnost za svůj život. Zůstává po celý život dívkou, nikdy nedospěje, buď "rdousí" své děti, nebo pokud je nemá zardousí své "duševní děti" - svou kreativitu a tvořivost. V extrémním případě může být mateřství kvůli nenávisti k vlastní matce odmítnuto. Či naopak žena naváže vztah s "Petrem Panem" věčně nedospělým mužem. Chová se jako přestarostlivá Wendy a dobrá víla zároveň. Muž po jejím boku zůstává dítětem a je zbavován (na psychologické rovině) mužnosti. Lilit v Raku blokuje schopnost porozumět vlastním emocím a také rozvíjet intuici. "obrazy" jež člověk považuje za intuitivní jsou pouze subjektivními obrazy vlastního podvědomí. Žena s Lilit v Raku ve vztahu a v lásce VYŽADUJE OD PARTNERA ABSOLUTNÍ ODDANOST. Sama se dokáže partnerovi zcela oddat, ale jako protislužbu vyžaduje, že osoba, kterou miluje nebo po ní touží, ji věnuje VEŠKEROU POZORNOST A ČAS.


Muž s touto konstelací hledá v ženě matku. Jeden den jí miluje, velebí, nosí na rukách, druhý den nenávidí a napadá pro pocit spoutanosti a nesvobody. Jako východisko si někdy zvolí ženu - děvčátko, přičemž získává "dítě", pak ale začíná týž boj s tchýní.


Nebo Muž i žena hledají v partnerovi maminku, dávají svému partnerovi často nevědomě svolení, aby s nimi jednal jako s malým děckem, odmítají se stát dospělými, vztahy bývají poznamenány značnou závislostí. Úkolem tady je převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, dospět, akceptovat Lunární principy ve spolupráci s Lilit a dostat se tak do kontaktu s nevědomím ("nejen-nýbrž i").
(Zdroj: Lilit-Temná žena v našem nitru /Hanelore Traugott) https://www.facebook.com/astrologverasourkova

Jupiter a Neptun podruhé, tentokrát o důvěře ...

Jupiter a Neptun podruhé, tentokrát o důvěře …
12/4/2022

Picture
Fotografie Grandpa and granddaughter od freestocks.org licencována pod CC BY 2.0
Den setkání Jupitera s Neptunem v Rybách. Den … nebo dva … nebo sto anebo celý rok … u těchhle dvou opravdu nemá smysl počítat na minuty. Datum definující období, kdy jupiterský zesilovač rozdmýchává vlny na hladině oceánu neptunské energie na maximum a člověk topící se v kulminující záplavě marnosti už opravdu neví, kde je nahoře a kde dole, kam se obrátit, k čemu vztáhnout … Nepozná, co je pravda a co lež, co skutečnost a co klam, čemu věřit a v co doufat … Chvíle kulminace a naprostého zahlcení nejasností a mystifikací, iluzí a deziluzí, informací a dezinformací. Zneklidňující, avšak fascinující podívaná … nebo spíš prožitek … prožitek, který nabízí mnoho různých cest, kudy dál, a tu správnou nevybíráme logickou úvahou, nýbrž pocitově, intuitivně, srdcem - se saturnskou oporou v zádech, s vědomím zodpovědnosti, povinnosti, vnitřní integrity a s nohama na zemi.
V chaosu a víru vodních mas číhá obrovské nebezpečí. Je tak snadné zavřít oči a nechat se svést, podlehnout proklamacím mediálních expertů, ideologických agitátorů, falešných proroků, samozvaných spasitelů, guru svůdných učení, podvodníků nejrůznějšího druhu a všech, kdo rozdávají růžové brýle, modré pilulky a nabízejí snadná a rychlá řešení, instantní úlevu, únikovou cestu, jež nás zbaví nutnosti čelit tíži reality kolem nás …

Setkání Jupitera s Neptunem však přináší i moment inspirace, naději a prozření, nabídku spásy, probuzení a pozvednutí kolektivního vědomí … zkrátka to, čemu říkáme zázrak. Okamžik, který se odehraje zcela nečekaně a bez uplatnění našich vlastních schopností, úvah a úsilí… V takové chvíli se duše zmítající se v nejhlubším zoufalství pod tlakem promění a znovu zrodí s nadějí, s optimismem a vírou v budoucnost svou i lidstva … S nadějí opírající se výhradně a bez prostředníků o absolutní důvěru v nekonečnou sílu a inteligenci stvořitele, Boha, osudu – jediného zdroje života, říkejme mu jakkoliv.

A zase ta důvěra …

„Už jsem udůvěřovaná …“ Jeden komentář za všechny, a prosím, neberte si to nebere osobně, podobných bylo spousta. Pokud nám samotná úvaha o svěření svého života do rukou kohosi vyššího připadá jako čirý nerozum, není se o čem bavit. Uvažme však možnost, že to zkusíme. Že už to zkoušíme – a „už jsme udůvěřovaní“… Jestliže nás důvěra v moudrost osudu unavuje, není to žádná důvěra. Je to opatrná, pozorně monitorovaná ochota maličko popustit otěže a povolit svou domnělou kontrolu nad během událostí, samozřejmě jen na chvíli a „Teď se ukaž, frajere, kam to povede! Ahááááá, to jsem přesně věděla! Jedeš úplně blbě! My máme přece namířeno támhle!“

My máme namířeno? My to tu řídíme? My dovolíme osudu, aby naplnil naše plány? To jako fakt? No jo, to jako fakt … a proto jsme unaveni, to dá rozum. Je jasné, že tohle nemůže fungovat. Pokud pak výsledek nefunkčního experimentu použijeme jako protiargument pro další kolo pokusu s důvěrou, jsme v pasti. Začarovaný kruh nás nepustí dál.

Důvěra v tomto kontextu znamená odevzdat zcela svou potřebu cokoliv vymýšlet, plánovat, řídit a plně se spolehnout na to, že osud ví, kam patříme, kudy musíme projít, kdy dosáhneme své destinace … ach, jaká úleva! Životní události přicházejí, scénář je hotový, my jej žijeme. A to není málo. Je dobré si připomenout, že svět se otáčel před naším narozením a bude se točit dál i poté, co odsud odejdeme. Na nás to tu nevisí. Naše nutkání neustále ověřovat, zda se osud náhodou nezmýlil, když nám přihrál do cesty cosi, s čím jsme nepočítali, oč jsme nestáli, je kulturně podmíněnou, naučenou záležitostí. A dá se odnaučit, když chceme … čímž neříkám, že já to umím. Byla jsem vychována v modelu „jaký si to uděláš, takový to máš“ a „každý svého štěstí strůjcem“… ale učím se a mám štěstí, že žiju se svým mužem. Ten si sice astrologii drží od těla, ale víru má pevnou a nezlomnou. Místo slova osud říká Bůh. Byl vychován v jiné kultuře, a ta má zase svoje mouchy, ale ve chvílích, kdy se věci sypou pod rukama, se nehroutí, protože ví, že Bůh se nemýlí. Nula pochybností. A ono to funguje! Jakkoliv se naše ego cuká, jakkoliv se situace vymyká z kloubů, naše cesta je naše a důvěřovat jí je tím nejjednodušším správným řešením. Řešením bez únavy, tu si vyrábíme sami …

Konjunkce Jupitera s Neptunem otevírá bránu do nové epochy vývoje lidstva. Jsme ve vrcholném okamžiku procesu duchovní transformace, ať už to znamená cokoli. Proces však potrvá roky a odehraje se vlastně nepozorovaně, zastíněn ruchem a shonem povrchní operativy naší každodennosti … jeho vliv, zásadní a jedinečný, budeme schopni nahlédnout a pochopit teprve s hodně dlouhým odstupem při zpětném ohlédnutí … tak uvidíme, co za pár let uvidíme …

Zdroj: http://www.astropsychologie.cz/

Konjunkce Jupiter/Neptun ve znamení Ryb ♓️

12.4. nastává přesná konjunkce Jupitera a Neptuna ve znamení Ryb což je velice silně duchovní až mystický aspekt. Obzvláště mezi 9. až 13.4. je vhodná doba pro duchovní obrodu, pro napojení se na “Božství”, na vysoké duchovní sféry. Je to ideální čas pro meditaci, ponoření se do hlubin vlastní duše - vaše podvědomí vám může ukázat jakým směrem se máte vydat dále, je to čas vhodný k léčení na duchovní rovině, čas který také přeje umělecké inspiraci - síla tohoto aspektu však ovlivňuje celý duben. Tento aspekt je poměrně vzácný, opakuje se každých třináct let. Naposledy se Jupiter s Neptunem setkaly ve znamení Vodnáře v roce 2009. Konjunkce těchto těles ve znamení Ryb se naposledy odehrála v roce 1856. Osa lunárních uzlů je k této konjunkci v harmonických aspektech, tudíž by mohlo dojít jak v oblasti soukromé, tak v oblasti světové k určitému obratu. Odvrácená strana tohoto aspektu může poukazovat na určité “ovlivňování pomocí sugesce či skrze média” - v tento čas více než kdy jindy můžeme této sugesci podléhat a hůře odlišujeme pravdu od klamu, proto bychom měli být velice opatrní, čemu budeme věnovat svou pozornost. Pouze vlastní dobře fungující intuice je schopna nám ukázat tu správnou cestu. Pokud jsme schopni napojit se na duchovní světy, může být tento aspekt pro nás skutečně “Božím požehnáním” - bude působit na nás všechny, ale nejsilněji ho budou prožívat Ryby a jelikož je Jupiter vládcem Střelců, může výrazně působit i na ně.


Konjunkce těchto těles nastává na 24°znamení Ryb. Můžeme se podívat do svého horoskopu a zjistit místo, kde se tato konjunkce odehrává - dům, ve kterém se nachází, případně pokud vytváří nějaký aspekt k dalším planetám v našem horoskopu - ovlivní svým působením i je a dům, v němž se tyto planety nacházejí.


V těchto oblastech nyní můžeme zjistit v čem jsme se nechali obelhávat či kde jsme obelhávali sami sebe. Mohl se zde vytvořit "mesiášský komplex" - snaha "spasit svět" či druhé , obětovat sebe sama v zájmu tzv. "vyšší věci" - často se však za touto snahou skrývá naše ego a jeho snaha být oceněno. Člověk, který má své ego zpracované totiž ví, že jediný člověk, kterého může zachránit je on sám - každý člověk je zodpovědný za svůj vlastní život. Pokud se snažíme druhým pomáhat ať už skrze materiální či emocionální pomoc a náš vlastní život je plný problémů, je tu něco špatně. A to platí nejen na osobní rovině, ale také na společenské a světové rovině.


Na druhé straně v této určité oblasti můžeme dosáhnout pochopení skrytých souvislostí, k rozpuštění případných zátěží a bloků, které nás limitují, k rozpuštění příp."karmické zátěže".


Důležité je napojení na vlastní intuici a důvěra v tzv. "Boží vedení". Víra a napojení na vysoké duchovní světy je v těchto letech důležitější než kdy jindy. Toto "napojení" nám pomáhá rozeznat pravdu od klamu a je schopno nás ochránit před jakoukoli "temnotou"

Zdroj: https://www.facebook.com/astrologverasourkova

Richard Stříbrný, Horoskop duben 2022

Nejvýznamnější konstelace duben 2022 

Duben 2022 započne z ohnivých a vzdušných konstelací, skončí za vodních a zemských konstelací. Už na počátku toho měsíce se projeví novoluní v ohnivém znamení Berana, což v mnohých duších vyvolává vášně chuť porvat se o své místo na slunci. Ale na konci měsíce se na ekliptice utvoří neobvykle výrazně obsazené vodní znamení Ryb, ve kterém se najednou ocitne polovina těles Sluneční soustavy, které bere astrologie v potaz zejména ( Luna, Venuše, Mars, Jupiter a Neptun ), a to by mělo v lidských duších vyvolávat spíše soucit, lásku a touhu po míru spíše než chuť řešit problémy agresivně. Pokud však v určitých lokalitách uzraje karma obyvatelstva, tak se může vodní živel vymykat zpod kontroly a přinášet záplavy či leckde se mohou vymykat prudké emoce zpod kontroly zdravého rozumu… Tento měsíc bude zakončen částečným zatměním Slunce se středem 30.4. ve 22.58 hod SELČ, které pro astrology naštěstí a pro astronomy naneštěstí nebude viditelné nad naším územím. V následujícím roce se pak mohou obyvatelé na jihozápadním pobřeží Jižní Ameriky ( zde viditelné bude ) dočkat zemětřesení, tsunami či prudkých vichrů. Pro svět zatmění ve znamení Býka může přinést komplikace světové ekonomiky doprovázené zdražováním potravin a stavebnin. 

Naše republika nebude mít v tomto měsíci z astrologického hlediska na růžích ustláno. Celá řada rychle působících konstelací plus přechod Saturna přes Urana republiky ve znamení Vodnáře a jeho opozice na Lunu republiky naznačuje, že průměrný obyvatel našeho státu může chudnout, přičemž mnoho věcí bude zdražovat a být vystrašený, jak situaci svou a své rodiny zvládne. Saturn bohužel bude v náročné pozici vůči Luně a Saturnovi republiky až do července včetně, takže bychom se měli připravit na utahování opasků…

1. - 2. duben novoluní v ohnivém znamení Berana přeje zahajování nových a odvážných projektů.

4. - 5. duben Slunce s Merkurem v Beranu budou v kvadrátech na Jupitera republiky v Raku, což může přinést špatné zprávy ze zahraničí a obavy obyvatelstva ze zdražování základních potravin.

5. – 7. duben – z astrologického hlediska jsou to pro naši republiku velmi náročné dny, kdy se může technika vymykat zpod kontroly své obsluhy, lze očekávat výpadky počítačových a rozvodných sítí, do potíží se může dostat internetové bankovnictví. ( Mars přechází přes Urana republiky v opozici na Lunu republiky ).

9. - 10. duben jsou pro nás náročnější dny, kdy Mars vytvoří opozici na Saturna republiky a naši obyvatelé mohou být zneklidněni násilnými trestnými činy. Naši sportovci a kriminalisté mohou svést se svými protivníky těžké boje.

11. – 13. duben jsou dny ideální pro návštěvy kulturních zařízení, pro meditace a rozjímání a pro studium duchovní literatury. Tvůrčí jedinci budou líbáni múzami a mohou vytvořit umělecká díla nadčasové hodnoty ( přesná konjunkce Jupitera s Neptunem ve znamení Ryb ).

17. – 18. duben Merkur dostihne na své pouti ekliptikou Urana ve znamení Býka a díky tomu mohou v těchto dnech spatřit světlo svět převratné novinky a vynálezy ve světě vědy a techniky. 

23. - 25. duben Merkur ve znamení Býka uzavře kvadraturu na Saturna ve znamení Vodnáře, což by mohlo světu přinést zemětřesení doprovázení tsunami. Na akciových a na komoditních trzích může dojít k rozkolísání cen. Na horoskop naší republiky bude až do 26. dubna působit řada disharmonických konstelací, které nevěstí mnoho dobrého pro naši ekonomiku. 

25. – 30. duben dění u nás i ve světě bude ovlivňovat v úvodu zmiňovaná „superrybí konstelace“, za které může vítězit láska nad zlobou a nad nenávistí, citliví jedinci budou plni emocí a soucitu s trpícími bytostmi. Vyloučit však nelze lokální záplavy.

Zdroj: www.stribrny.cz

Venuše v Rybách - 5. 4. - 2. 5. 2022 Větší vnímavost, empatie a poetčino ve vztazích

Větší vnímavost, empatie a poetčino ve vztazích. Potřeba vzájemnosti a nemateriálních, duchovních podnětů.


V úterý v podvečer přechází planeta z astrologického pohledu spojovaná s uměním, vztahy a láskou do vodního znamení Ryb, kde by měla přinést větší vnímavost, soucitnost, empatii, obětavost a smysl pro duchovní témata. Venuše v Rybách, v tomto citovém znamení působí nezištně, altruisticky a bezmála nehmotně - může oceňovat spíše duševní propojení a duchovní moudrost, může tíhnout k různým mystickým naukám, k umění nebo k psychologii.


Ve vztazích mívá tendenci se obětovat pro druhé a vysnívat si dokonalého partnera, často tak spadá také do platonického obdivu nebo inklinuje k přílišné idealizaci druhých.


Venuše v Rybách má často také dar intuice a její umělecký projev může souviset s fotografováním, tancem, herectvím nebo s nějakou formou zachycování subtilních a méně nápadných, často skrytých částí reality. Její projevy lásky bývají citové, často prodchnuté nostalgií a oddaností.
Tento typ Venuše je schopen velkého sebezapření vůči druhým lidem a často se setkáváme až s bezhraničností nebo spasitelským syndromem. Ve zralé formě se projevuje přirozená empatie, soucit a potřeba zmírňovat utrpení ve všech jeho podobách.


Venuše v Rybách bývá v negativním směru také náchylná k závislostem a ulpívání ve vztazích, může si malovat vzdušné zámky a imaginace se stává jejím darem i zdrojem úniků z reality.
Tento typ Venuše nicméně bývá nadán mnoha talenty a vyznačuje se schopností odpouštět - s archetypem Ryb souvisí také milosrdenství a touha po duchovním naplnění. V obecné konstelaci tak může přispět k větší smírnosti, k schopnosti dělat kompromisy a celkově k větší shovívavosti, toleranci, oduševnělosti a jemnosti.


Pěkné období všem.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Věra Šourková, Numerologie jména 

Kromě data narození  lze numerologicky rozložit i jméno. U žen se numerologicky rozebírá příjmení za svobodna-to je základ, který je s námi celý život i když eventuelně jméno změníme. Ne nadarmo se rodíme do rodiny, do které se narodíme - vibrace jméno pomáhá zpracovat daný "úkol", který jsme v té určité rodině svobodně a z vlastní vůle přijali . Změna jména nám sice může pomoci, ale vždy je pro náš vývoj z dlouhodobého hlediska daný úkol zpracovat co nejlépe - pak můžeme využívat pozitivních aspektů "vibrací" daného jména. Skutečné změny dosáhneme pouze vnitřním "přenastavením", vnitřní transformací -žádný zásah zvnějšku tuto vnitřní proměnu nemůže plně nahradit.  Vyvdané příjmení ukazuje na výzvy, možnosti a "úkoly", které žena v daném vztahu přijímá. oblst. tzv."umělecký pseudonym" má vliv pouze na profesní oblast. A pamatujme, že vliv a potenciál data narození je vždy silnější než vliv jména.

pod vibraci č.1 spadají následující písmena A, J, S
pod vibraci č.2: B, K, T
pod vibraci č.3: C, L, U
pod vibraci č. 4: D, M, V
pod vibraci č.5:  E, N, W
pod vibraci č.6:  F, O, X
pod vibraci č.7 : G, P, Y
pod vibraci č. 8 : H, Q, Z
pod vibraci č.9:  I, R   
pod každé písmenko jména dáme číslo a sčítáme 

Charakteristika

Č.1 - ovládání 
schopnost uspět díky sobě- chybějící-nejistota a nedůvěra v sebe sama 
dominantní:autorita, vůle 

Č.2 - sdružování 
schopnost spolupráce a jednoty 
chybějící-obtížné sdružování 
dominantní-duch spolupráce, vyhledávání jednoty 

Č.3 - družnost 
schopnost se vyjadřovat a navazovat kontakty- chybějící: nepřizpůsobivost a nepružnost 
dominantní: být ve svém živlu ve společnosti. Smysl pro vztahy 

Č.4 - realizace 
schopnost dobře pracovat a tvořit 
chybějící: potíže s organizací a nestabilita 
dominantní: pořádkumilovnost a vytrvalost 

Č.5 - mobilita 
schopnost přeměny a pohybu 
chybějící: nemá rád změnu. Rád zůstává na svém místě 
dominantní: pohyb, cestování, široký duševní obzor 

Č.6 - harmonie 
schopnost přizpůsobivosti a smíření (láska-rodina-povinnost) 
chybějící:potíže se seznamováním, těžce odpouští. Vyhýbá se povinnostem 
dominantní-vyhledává soulad a porozumění. Smysl pro rodinu. Láska a přátelství 

Č.7 - vnitřní život 
chybějící:chybí porozumění, nutnost se rozvinout na duševní úrovni 
dominantní: schopnost bádání a vynalézavosti. Někdy sklon k idealismu 

Č.8 - materiální expanze 
schopnost materiálního zabezpečení, získání moci a dosažení úspěchu 
chybějící: potíže s udržením rovnováhy na materiální úrovni (buď příliš moc, nebo příliš málo) 
dominantní: snaha o dosažení úspěchu ve všech oblastech. Určitá materiální šance 

Č.9 - altruismus 
schopnost se věnovat a zajímat o jiné nebo o lidské problémy. 
chybějící: nezajímají jej jiní. 
Dominantní: schopnost oddanosti a altruismu 

Nadbytečná čísla 

1- nadvláda 
2-podrobení 
3-nesoustředění, nadutost 
4-omezenost, rutina 
5-vznětlivost, nestabilita 
6-ochota 
7-fanatismus 
8-přemíra lásky k penězům 
9-zapomenutí na sebe sama pro druhého 

Vnitřní číslo (samohlásky) 

1-touha po  úspěchu a seberealizování 
2-přání seznámit se, přátelit se (láska-sňatek) 
3-touha se projevit a vyhledávat kontakty 
4- touha po konstruktivním životě. Práce a stabilita 
5- přání žít různorodým životem. Změny, cestování, neomezování v životě 
6-touha po harmonii a vyrovnaném životě, vyrovnaném citovém životě. Umělecké zájmy 
7- touha po nezávislosti a individuální činnosti. Vnitřní život. rezervovanost 
8- přání se konkrétně realizovat. Vůle získávat (peníze, úspěch, podnikat) 
9- touha po ideálu nebo poslání. Vyhledávání dobrodružství. Zájem o humanismus 
11- touha po prosazení, realizace ctižádosti. Inspirace 
22- touha po povznešení, ctižádost ve všech oborech. Významné pracovní uplatnění 

Realizační číslo (souhlásky) 

1- iniciativa a činnost. přání vyniknout a řídit 
2- společná práce, týmová práce, spolupráce. přátelství a vztahy 
3- život plný kontaktů a změny. Pochopení druhého. Společenský úspěch 
4- konstruktivní a trpělivá práce. Pozvolný úspěch, díky velkému úsilí. Hledání stability 
5-  změny, přeměny, cestování, pohyb. Různé setkání a vztahy, často pomíjivé 
6- významný společenský život. Hledání harmonie ve všech oblastech. Obtížná volba aktivity, umělecký cit. Vhodná oblast-veřejně prospěšná  činnost a styky se zákazníkem 
7- schopnost objevovat a vynalézat. Představivost. Aktivní a nezávislý život. po zdolaných překážkách úspěch 
8- přímá a upřímná povaha ve vztahu k jiným. Sebeovládání a autorita. Materiální úspěch. pozor na rovnováhu 
9- oddanost a takt. Vlohy pro moderní povolání (nové technologie, film, televizi, audiovizuální problematiku 
11- ctižádost. aktivní činnost, obtížně se podvoluje, panovačný, dospěje ke svému cíli 
22- konkrétní uskutečnění velkých projektů. Společenský úspěch pramenící z úspěšné pracovní činnosti. Velká kreativita 

Aktivní číslo (křestní jméno) 

1- vynalézavost, nervozita, oportunismus 
2-kontakty s lidmi, citlivost, zjevný klid 
3- originalita, inteligence, zručnost 
4- organizace, práce, pořádek 
5-pohyb, zvědavost, dynamismus 
6-štěstí,velkodušnost ,ironie 
7- tajnost, pozorování, melancholie 
8- tvrdohlavost, akce, rychlá reakce 
9- altruismus, citlivost, emoce 
11- síla, sebeovládání, nervozita 
22- vznešené cíle, ideály, realizace 

Dědičné číslo (příjmení) 

1- odvaha, jistota 
2- rovnováha, společenský život 
3- tvořivost, přizpůsobivost 
4- metodičnost, pořádkumilovnost 
5- bojovnost, vřelost 
6- spravedlivost, velkodušnost 
7- pochopení, inteligence 
8- autorita, přesvědčení 
9- čestnost, hrdost 
11- inspirace, síla 
22- konstruktivnost, růst 

Iniciály jména 

Iniciály mají velký význam, protože reprezentují klíčová písmena jména. Jsou to první písmena příjmení a jména a vyjadřují vibrace, které ovlivňují osobnost člověka 

A
duševní- autorita, řízení, sebeurčení a přijetí sebe sama, tvořivost, průbojnost, ctižádost, inteligence, ochota pomoci ostatním při hledání cesty, rozhodovat se sám za sebe, snaha o moc, neústupnost, egoismus 

Afirmace: jsem tolerantní a nevnucuji ostatním svůj názor, přebírám zodpovědnost za svůj život, jsem klidný a trpělivý 

B
emotivní- sentimentalita, rezervovanost, diplomatické vystupování-každá mince má dvě strany ,důvěra a naděje ,dychtivost po každé informaci, diplomacie, ochota pomoci, schopnost přizpůsobit se, bujná fantazie,intuice, nerozhodnost, strachy a pochybnosti, slabá síla odporovat, nervozita,cítí na svých bedrech tíhu celého světa 

Afirmace: věřím a řídím si svůj život, jsem odvážný, energický a plný života, věřím tomu, že vše v životě má svůj smysl  

C
intuitivní- extrovertnost, exprese, schopnost v životě zužitkovat své přirozené nadání a nápaditost, přesvědčovací schopnosti, výdrž, všestranné nadání, pohodlnost 

Afirmace: kráčím svou cestou odvážně a rozhodně, jsem otevřený štěstí a prosazuji úspěch, má tvůrčí síla nezná hranic  

D
fyzické- účinnost, vývin, trpělivost, schopnost odpoutat se a soustředěně sledovat svou cestu, upínání se na staré vzorce, bojácnost, zahořklost 

Afirmace: důvěřuji a spoléhám se na božské vedení, jsem trpělivý a nechávám věci růst, dělám to, co mi činí radost 

E
fyzické- aktivita, mobilnost, víra, jistota, nadšení, smělost, bystrost, láska k cestování, nechá se rozptýlit, nedůvěřuje, váhá 

Afirmace: jsem si vědom svého vlastního Já, jsem spolehlivý, silný a věřím sám v sebe, čerpám z božské síly 

F
intuitivní- odpovědnost, adaptabilita, láska k životu a stvoření, dobrosrdečnost, starostlivost, bezvýhradná láska- strach z existence, lakota, strach a neklid 

Afirmace: poznávám své vlastní srdce a žiji láskou, nalézám podstatu jednoduchosti, jsem centralizován, ve svém středu 

G
duševní- izolace, tajemství, otevřenost a tolerance, harmonie, individualita, schopnost rychle reagovat, umělecké i technické nadání, podezřívavost, apatie, pýcha, nechá se využívat 

Afirmace: jsem naplněný lehkostí, věřím svému vnitřnímu vedení, jsem jiný a jiné je ve mně  

H
duševní- ambice, nepravidelnost, stále postupovat ke světlu, poznání a sebepoznání ,rozšiřuje vědomí, vyrovnanost a naději, je emocionální, neschopné ovládání, melancholické, přísné, "vzadu" 

Afirmace: miluji život a dostávám vše, co potřebuji, jsem chráněný na všech úrovních, uvolňuji ze sebe čistou sílu a objevuji to nové 

I
emotivní- napětí, emotivnost, humanita a ochota pomáhat, uvést protiklady do souladu, schopnost rozhodovat se, stálost, podpora, zájem, zvědavost, radost z cestování, senzibilita, filosofické nadání, nespokojenost, zahořklost a nestabilita 

Afirmace: jsem se vším ve spojení a v souladu, přebírám zodpovědnost za svůj život, spojuji protiklady ve svém srdci 

J
duševní- inteligence, kreativita, iniciativa, spontánnost, dobrá schopnost úsudku, vnitřní síla, stálost, velkodušnost, zatvrzelost,arogance, tvrdohlavost, popudlivost, zvyk mít vše pod kontrolou 

Afirmace: jsem tvůrcem svého života, jsem plný naděje a sil, zanechávám své zastaralé potřeby a otevírám své srdce a ducha 

K
intuitivní- inspirace, nervozita, víra, doufání, láska, mimosmyslové schopnosti, aktivita, psychická a morální síla, duchovní probuzenost, kreativita, strachy všeho druhu, neurotičnost, arogance, povrchnost 

Afirmace: znám své stinné stránky a opouštím svou minulost, zajímám se přímo o život svých příbuzných, poznávám své vnitřní světlo a zviditelňuji ho 

L
duševní- analýza, invence, výdrž, trpělivost, tolerance, spokojenost, pokora, chuť do života, vytrvalost, frustrace, nespokojenost, podrážděnost, domýšlivost, tvrdohlavost 

Afirmace: jsem tolerantní a srdečný, jsem připraven na štěstí, užívám si života 

M
fyzické- práce, konstruktivnost, síla a moc, najít vyrovnanost a rovnováhu, proměna, píle, pořádkumilovnost, schopnost rychlého myšlení, řečnický talent, osamělost, zablokování, impulzivita, tvrdohlavost, stagnace, nedopouští žádné změny 

Afirmace: jsem klidný a centralizovaný ve svém středu, jednám a dávám své nejlepší, aktivuji svůj životní cíl a plním své životní úkoly 

N
duševní- energie, pohyb, odhodlanost a schopnost prosadit se, prastará víra v život, fantazie, vynalézavost, přátelskost, vitalita, schopnost uskutečňovat vlastní cíle, snadná ovlivnitelnost, rozptýlenost, nestálost, neschopnost koncentrovat se 

Afirmace: jsem centralizovaný a zůstávám u podstaty věcí, zůstávám v rovnováze, mám stále před očima svůj cíl 

O
emotivní- skryté emoce, sentimentalita, radost ze života, víra ve vlastní schopnosti, odvaha vyjádřit své potřeby, smyslovost, chytrost, diskrétnost, spolehlivost, odvaha, využití vlastního potenciálu, strach z disharmonie ve všech rovinách, nadměrná ohleduplnost ke všem ostatním, deprese 

Afirmace: jsem živoucí a zdravý, akceptuji své bližní, takové, jací jsou, jsem si vědom své vlastní zodpovědnosti 

P
duševní-diskrétnost, osamělost, láska k sobě sama a k bližním, dobrosrdečnost a přátelství, ctižádostivost, zvědavost, dynamičnost, upřímnost, opravdovost, schopnost milovat, schopnost žít v současnosti, mrzutost, strnulost, žárlivost, impulzivita, podporuje strach z nemocí, bojí se vystupovat na veřejnosti 

Afirmace: odpouštím sobě i ostatním, věřím v sebe a svůj úspěch, připouštím si lásku a dávám ji dál 

Q
intuitivní- nestabilita, síla, tolerance, mírumilovnost, potřeba harmonizovat materiální svět, šarmantní, intuitivní, skromný, klidný, těžkosti překonává velmi rychle, nespokojenost, hašteřivost, žádostivost, hamižnost a požitkářství 

Afirmace: provází mě úspěch na všech úrovních života, stokrát sklidím to, co zasadím pro ostatní, uskutečním přání svého srdce 

R
emotivní- emoce, napětí, najít správnou míru, silná představivost, romantika, veselost a čilost, zdravý smysl pro ctižádostivost, naděje a víra, požitkářstvi, rozmrzelost, ztráta cíle, nestálost 

Afirmace: jsem dobromyslný a trpělivý, jsem veselý a plný radosti ze života, přijímám životní výzvy 

S
emotivní- nervozita, útlak, ocenění sebe sama vede k úspěchu, rozvíjet kreativitu, pořádek přináší zdraví, bohatství nápadů, silná vůle, přístup k vnitřnímu vědění, radost z aktivit, zmatenost, ztrácí orientaci, nedůslednost, kritika, sklíčenost, zlomyslnost 

Afirmace: využívám své šance a vše pozitivní proudí ke mně, hájím sebevědomě svůj vlastní názor, objímám své "vnitřní dítě"  

T
emotivní -duchovno, vzestup, jít svou cestou důsledně a pln inspirace, rozpoznat vlastní sílu, prokázat sílu vydržet, vytrvalost, bezprostřednost, senzibilita, originalita, vynalézavost, pomáhá při opuštění svíravých dogmat a vzorců chování, pohodlnost, mrzutost, nechá se lehce odradit, pocit méněcennosti, posedlost kontrolou 

Afirmace: jsem uvolněný od všech úkolů, jsem stále přátelský a ochotný pomoci, otevírám si skutečnou lásku a nechám ji proudit do svých vztahů 

U
intuitivní- restrikce, napětí, vnitřní svoboda a nezávislost, sebeláska a sebeznalost, tolerance, nezištnost, vyzařuje sílu a vnitřní jistotu, otevírá nám v životě mnoho šancí a pomáhá nám k úspěchu, strach ze selhání, přísnost a perfekcionismus 

Afirmace: beru se takový, jaký jsem, a zůstávám věrný sám sobě, prosazují to, co pokládám za důležité a správné, poslouchám výzvy svého srdce 

V
intuitivní- útěk, stabilita, využít nadání a talent, ukázat vytrvalost a výdrž, překročit svůj vlastní stín, připravuje nám harmonickou cestu životem, podporuje uskutečňování nápadů,, má velké nadání, silné morální základy a štěstí v lásce, pasivní, touží po moci, konzervativní, hádky ohledně financí 

Afirmace:  přerůstám přes sebe, probouzím sílu svého stvoření, opouštím nevhodné morální směrnice 

W
fyzické- nestálost, výšky a hloubky, ukázat odvahu, rozpoznat iluze, přináší di života pohyb a mystiku, umožňuje rozpoznat smysl života, nadání pro filosofii, inteligentní, sebedisciplína a pozitivní moc. Rebelství, umíněnost, důvěřivost, nerealističnost 

Afirmace: vyhraňuji si pro sebe čas, který potřebuji, akceptuji sebe sama, takového, jaký jsem, obnovuji svůj život 

X
emotivní- těžkosti nervové a citové, být otevřen lidem a udržovat kontakty, odstranit hranice, spojit protiklady, věřit sobě sama, spravedlnost, upřímnost, poskytnout jistotu a bezpečí, autoritativní osobnost, konzervativní, nedůvěřivý, povrchní, pudový 

Afirmace: připouštím blízkost, dávám a bude mi dáno, spojuji se s matkou Zemí a vyšší úrovní světla 

Y
intuitivní- nejistota, intuice, otevřít se spiritualitě, být spojen s Božskou silou, dosáhnout moudrosti, spokojenost, láska, radost, důvěra, čistota, umělecké nadání, intuitivní schopnosti, napětí, smutek, zklamání, chybí uzemnění, neprůhlednost, pocit nepochopení a osamění 

Afirmace: v pokoji a klidu najdeme vědění, které potřebuji, realizuji svá předsevzetí, věřím na božskou sílu     

Z
emotivní- pochybnost, materialismus, síla přesvědčovat, motivace, odvaha, vydat se novými cestami a připustit změny, věřit ve vlastní schopnosti, vitální, rychle chápe, trpělivost, vyváženost, pesimismus, konzervativnost, nepřizpůsobivost, zahořklost, bojácnost 

Afirmace: jsem optimistický a dovoluji si činit ve svém životě změny, jsem vděčný za každý nový začátek, vím, že život mi dává to nejlepší 

Každé písmenko má zvláštní význam - jedno písmeno je duševní, další emotivní, fyzické nebo intuitivní. Vezměte všechna písmena celého jména a zařaďte je podle tabulky výkladu. Tak poznáte základní stránky osobnosti. 

Další práce s iniciálami - očíslujte je, sečtěte a zredukujte na jedno číslo mezi 1 a 9 (vyjímku tvoří č.11 a 22) 

1-řízení 
2-sdružování 
3-vyjádření 
4-organizace 
5-pohyb, změna 
6-harmonie, láska 
7- vnitřní život, reflexe 
8-hmotná realizace 
9-ideál, velikost 
11-inspirace, ovládání 
22-ambice, konstruktivnost 

První samohláska příjmení vyjadřuje důležitý rys povahy:

A-inteligence, příkaz, upřímnost 
E-aktivita, pohyb 
O-vnitřní síla, citová diskrétnost, tajemství 
U-intuice, napětí, morálka 
Y-určitá tajemnost, intuice

Zdroj: FB Numerologie Věra 

🌿DUBEN🌿

Duben je měsícem plodnosti a veselí. Důležitá je víra v budoucnost a čekávání hojnosti. Stejně jako v březnu, máme i v dubnu možnost zasadit semínka věcí budoucích, našich přání a snů, a najít odvahu tyto věci uskutečnit.

Na konci dubna nás čeká májová noc -z 30.4 na 1.5. Na tuto dobu také připadá pohanský svátek Beltane, astronomicky však nastane až 5.5.2022 ⭐

Temný Měsíc připadl hned na dnešní den, tedy 1.dubna, a to ráno v 8:42 h. Úplněk pak dojde svého času 16.4. ve 20:54 h, další temný Měsíc nás pak čeká 30. dubna ve 22:28 h. Lze tedy říci, že májová noc bude veskrze intenzivní. O tom si ale povíme v průběhu měsíce. Téměř do konce tohoto měsíce nás ještě čeká období bez retrográdních planet. Až 29.4. vstoupí na svou retrográdní cestu Pluto a setrvá tak do října tohoto roku.

Ať budou konstelace jakékoli, ať budou situace kolem jakékoli - myslete na to, že jaro se už rozvíjí v plné síle, tráva začíná být svěže zelená, rozkvétají první květiny na loukách, v zahradách i v lesích.

Připomeňte si, že ptáci zpívají nejen za slunečného dne, ale i za deštivého a větrného. Vědí, že po každém méně příjemném období nás čeká nový den, krásný, nepopsaný 💚🌱

Zdroj: www.cottagewitchapothecary.cz

Věra Šourková, Duben z pohledu Numerologie

Duben je čtvrtým měsícem roku a č.4 je o praktické realizaci, stabilizaci a zakořeňování se. V dubnu realizujeme nápady z předchozích měsíců. Zaměřujeme se na budování sebejistoty (čtyřka není sebevědomé číslo, má stále pocit, že by mohla být lepší a tím si může uzavřít cestu k mnohým úspěchům). Důležité je věřit si a překonat strach ze selhání. Číslo 4 nás také učí disciplíně tak, abychom si dokázali vážit si svobody a porozuměli, že největší svobodu můžeme získat právě spojením vlastních životních zkušeností a disciplíny. Čtyřka nás učí přijmout zodpovědnost za svůj život, za partnerský vztah, za svou práci, učí nás žít "na zemi" a ne "v oblacích". Čtyřka není ráda, pokud jí kdokoli radí a poučuje ji co má dělat, jak to má dělat a co si má myslet. Raději uskutečňuje vše svým vlastním způsobem a svým vlastním tempem. Potřebuje stabilitu. 

Zaměřte se na cíl a aktivně prosazujte své nápady. Vysoká míra koncentrace a disciplíny vám pomůže zdárně dotáhnout vše do konce. Postupujte kupředu krok za krokem, buďte trpěliví. Přijímejte výzvy a akceptujte změny. Naučte se odpouštět a promíjet. Načerpejte energii a sílu v přírodě. Pečujte o své zdraví. Ve svém konání i v práci buďte vytrvalí a disciplinovaní, naučte se "dělat si pauzy", odpočívat, nahlížejte na problémy i z druhé strany, uspořádejte si finanční záležitosti, užívejte si jarní přírodu

Astrolog Věra Šourková
https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz

DUBEN 2022 - Hlavní aspekty

Mars ve Vodnáři v konjunkci se Saturnem a Slunce v konjunkci s Chirónem v průběhu prvního týdne, Venuše v Rybách, produktivní a výkonnostně laděný střed měsíce - Merkur a Slunce v Beranu v kvadrátu s Plutem, krásně postavená Venuše v závěru období, ale současně stacionární Pluto. Černá luna přestupuje na 9 měsíců do Raka.


Duben letos přináší kombinaci planet v Beranu a Vodnáři, od druhé poloviny měsíce v Beranu, Býku a v Rybách.


První týden nezačíná z astrologického pohledu nejhladším možným způsobem a doprovází jej dvě potenciálně problematické konjunkce: nehodová a všeobecně spíše drhnoucí a citově chladná konjunkce Marse ve Vodnáři se Saturnem a konjunkce Slunce a Merkura v Beranu s Chirónem. Slunce a Merkur v Beranu sice přináší dříve avizovanou přímočarost, iniciativnost a rozhodnost, ale v konjunkci s Chirónem mohou otevírat stará traumata a zranění, nebo navozovat pocity jakési bezmoci. Tento tandem v podobě konjunkce Saturna nad Marsem a Chiróna nad Sluncem a Merkurem pak působí cca první tři dubnové dny, nehodové aspekty Saturna celý první týden.


V konstelaci je nicméně hodně přímočarosti a temperamentu a i první týden v dubnu působí bojovně a odhodlaně, jen nemusí probíhat vždy zcela hladce.


Během 5. 4. večer přechází Venuše do znamení Ryb, a do vztahů by tak souběžně mělo vstoupit více obětavosti a méně chladu a rezervovaného odstupu.


Druhý dubnový týden je pak vyloženě manažerský, organizační a svižný - Merkur v Beranu tvoří mentálně výkonný a cílevědomý kvadrát s Plutem v Kozorohu, do kvadrátu s Plutem pak v polovině měsíce záhy vstupuje také Slunce v Beranu a působí v průběhu celé druhé třetiny dubna. Těsně před Velikonocemi spolupůsobí také lehce záštiplný a hádavý trigon Marse na konci Vodnáře s černou lunou na konci znamení Blíženců, druhá polovina měsíce se ale jeví poměrně empaticky a do hry se opět dostává znamení Ryb.


Mars přestupuje do Ryb a černá luna na celých 9 měsíců do znamená Raka, takže také v dubnu bude hrát důležitou roli citová stránka a empatie.


V druhé třetině měsíce působí duben jako velmi svižný měsíc, od poloviny dubna se navíc projevuje impulzivní, tvrdohlavá, netrpělivá, hektická a protestní konjunkce Merkura s Uranem v Býku - v tomto případě se trochu obávám různých zbrklých politických rozhodnutí na mezinárodní scéně.


V poslední třetině dubna se ale tempo zklidňuje, Slunce přestupuje do znamení Býka a tvoří sextil s Marsem v Rybách, což je spíše rozvážná aspektace (těsně před tím než se Slunce na přelomu dubna a května znovu dostane do impulzivní konjunkce s Uranem), Venuše v Rybách vytváří nádhernou konjunkci s Jupiterem a Neptunem v Rybách a poslední týden v dubnu se může nést také v poetickém a zamilovaném duchu. Venuše je cca týden umístěná ve vyloženě omamných aspektech, současně ji doprovází realisticky postavený Merkur v Býku v trigonu s Plutem v Kozorohu, takže by se měla projevit jak nezištnost, tak zdravé uzemnění a cílevědomost.


Během 29. 4. se dále obrací do zpětného chodu Pluto v Kozorohu a okolí tohoto termínu může být lehce přetlakové, za Venuše a Marse v Rybách by ale rozhodně neměla chybět ani empatie.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Věra Šourková, Astro náhled na duben 

1.4. nastává novoluní na 12°Berana, které se nachází se v konjunkci s Merkurem a Chironem v Beranu. Nastává čas nastartovat něco nového, nadechnout se nové, svěží energie. Chiron nám umožní zaměřit se na léčení případných bloků v oblasti sebedůvěry, nezávislosti a vlastního autentického způsobu žití -zejména u Beranů ale energii tohoto novu můžeme využít i my všichni, léčit můžeme i případná traumata a bloky, které vznikly v raném dětství

Citlivá je hlava, oči, uši , zuby , neurologický systém - měli bychom odpočívat. Vědomě relaxovat a celkově se uvolnit.

5.4. vstupuje Venuše do vodního znamení Ryb a oblast lásky a vztahů se ocitá pod taktovkou hlubokých citů, soucitu, odpuštění, romantiky a idealizace všeho, co se týká oblasti lásky. Toužíme po hlubokých emocích, po splynutí s milovanými jak na fyzické, tak na psychické i emocionální rovině. Obzvláště kolem 27.4. kdy se Venuše spojuje s Neptunem v Rybách můžeme skrze odpuštění vyléčit mnohá hluboká emocionální zranění - v tuto dobu naše idealizace lásky skutečně zesiluje – pozor abychom někomu “neskočili na lep”, protože idealizace může snadno sklouznout do sebeklamu. Kolem 30.4.se Venuše spojuje s Jupiterem, což je krásný aspekt, který přeje lásce i sňatkům     

11.4. vstupuje Merkur do zemského znamení Býka a naše myšlení se zklidní, myšlenky poplynou pomaleji a mysl se zaměřuje na praktické záležitosti. Budeme se mentálně zabývat tím, co nám přináší hmotné zabezpečení a pocit jistoty. Mysl je zaměřena na přítomný okamžik

12.4. nastává přesná konjunkce Jupitera a Neptuna ve znamení Ryb což je velice silně duchovní až mystický aspekt. Obzvláště mezi 9. až 13.4. je vhodná doba pro duchovní obrodu, pro napojení se na “Božství”, na vysoké duchovní sféry. Je to ideální čas pro meditaci, ponoření se do hlubin vlastní duše - vaše podvědomí vám může ukázat jakým směrem se máte vydat dále, je to čas vhodný k léčení na duchovní rovině, čas který také přeje umělecké inspiraci - síla tohoto aspektu však ovlivňuje celý duben. Tento aspekt je poměrně vzácný, opakuje se každých třináct let. Naposledy se Jupiter s Neptunem setkaly ve znamení Vodnáře v roce 2009. Konjunkce těchto těles ve znamení Ryb se naposledy odehrála v roce 1856. Osa lunárních uzlů je k této konjunkci v harmonických aspektech, tudíž by mohlo dojít jak v oblasti soukromé, tak v oblasti světové k určitému obratu. Odvrácená strana tohoto aspektu může poukazovat na určité “ovlivňování pomocí sugesce či médií” - v tento čas více než kdy jindy můžeme této sugesci podléhat a hůře odlišujeme pravdu od klamu, proto bychom měli být velice opatrní, čemu budeme věnovat svou pozornost. Pouze vlastní dobře fungující intuice je schopna nám ukázat tu správnou cestu. Pokud jsme schopni napojit se na duchovní světy, může být tento aspekt pro nás skutečně “Božím požehnáním” - bude působit na nás všechny, ale nejsilněji ho budou prožívat Ryby a jelikož je Jupiter vládcem Střelců, může výrazně působit i na ně

15.4 .vstupuje Mars do vodního znamení Ryb - Mars je archetypem Anima a Válečníka. Ryby tento archetyp silně zjemňují, proto veškeré agresivní a válečné energie by mohly být silně utlumeny. Utlumena však také může být i naše vůle a schopnost se jasně rozhodnout či něco vyřešit - přímý Mars se v senzitivním znamení Ryb necítí zrovna dobře a může do našeho jednání vnést tak trochu zmatek. Pomáhá opět naladění se na vlastní intuici, na vlastní nitro, přijetí všech emocí, odpočinek, pobyt v přírodě. Na začátku měsíce, kdy je Mars ještě ve znamení Vodnáře se 5.4. v konjunkci spojuje se Saturnem – v pozitivu nám může pomoci položit určitý základní kámen něčeho, čemu se budeme chtít věnovat v čase budoucím, v negativu však může poukazovat na určité omezení naší vůle a energie. Opatrní bychom měli být zejména při řízení automobilu a také při jakékoli fyzické činnosti a sportu.

15.4. vstupuje Lilit na devět měsíců do znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené  či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi . Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit? Ženy si mohou položit otázku zda jsou ve vztahu samostatné a nezávislé nebo zda setrvávají v pozici malé holčičky, které vyžadují veškerou pozornost svého partnera a kterou musí její “otec” neustále řídit, živit a vychovávat. Nejsilněji Lilit v Raku působí samozřejmě na ty, kteří mají Slunce, Lunu, Venuši, Mars či Lilit ve znamení Raka  

16.4.nastává ve 20h54 úplněk ve znamení Vah. Jak Slunce v Beranu tak Luna ve Vahách se nacházejí v dynamickém a napěťovém aspektu s Plutem v Kozorohu a v harmonických vazbách na Saturn ve Vodnáři. Váhy ukončují jeden cyklus. Tématem tohoto úplňku jsou především partnerské a mezilidské vztahy. Pluto nás konfrontuje s tím, co ve vztazích nefunguje a vztahy tak mohou projít hlubokou transformací a pokud již nejsou životaschopné či pokud jsou destruktivní tak mohou zaniknout. Saturn nám pomáhá pochopit, co jsme se z daných vztahů měli naučit a vede nás ke vztahům, které jsou pro náš život podpůrné. Také nás učí, že jeden z nejdůležitějších vztahů je vztah k sobě sama. Cokoliv co je v našem životě v “neharmonii” a v chaosu nyní můžeme dát do pořádku a rovnováhy

20.4. vstupuje Slunce na jeden měsíc do zemského znamení Býka - tento čas je ideální k naladění se na své tělo, na své smysly. Veškeré léčení a hýčkání fyzického těla je v tuto dobu velice blahodárné. Můžeme se naladit na potřeby svého těla a tyto potřeby uspokojit. Také  naladění se na přírodu, která se nyní již plně probouzí po zimním spánku je velmi léčivé. Býk otevírá témata jako jsou hojnost, jistota, stabilita - nyní zjišťuje jak dalece máme tato témata zpracovaná. Zjišťujeme zda jsme správně a zdravě uzemnění a zakořenění, zda umíme pracovat s hmotou jako takovou.

21.4. Saturn ve Vodnáři vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu na osu lunárních uzlů (Jižní uzel ve Štíru, Severní uzel v Býku) - nyní se na společenské a světové rovině můžeme opět setkat s tendencí k nějaké kontrole, omezení či potřeby ovládnutí lidstva jako takového. Nyní záleží na tom, kolik lidí je schopno tento nátlak ustát a trvat na svých právech. Na osobní rovině tento aspekt nejsilněji působí na ty, jež mají Slunce, Lunu a osobní planety ve znameních Štíra, Býka a Vodnáře

30.4. vstupuje Merkur do znamení Blíženců - Merkur tomuto znamení vládne, proto se cítí “jako doma” - myšlení i komunikace se rozpohybuje a odlehčí, přicházejí nové impulzy, je tu snaha najít řešení dané situace

30.4. nastává druhé novoluní v tomto měsíci a to ve znamení Býka - bude doprovázeno částečným zatměním Slunce. Nov se nachází ve volnější konjunkci s Uranem v Býku a v harmonické vazbě na Mars v Rybách. Býci začínají nový cyklus

Znamení Býka koresponduje s hodnotami, které vyznáváme, s financemi, majetkem, s fyzickým tělem, s výživou, se smyslovými požitky. Celou touto oblastí nyní “hýbá” Uran - přináší nové výzvy a možnosti, vše nefunkční a zastaralé “odstřelí” z našeho života, abychom se mohli dostat ze “zajetí” pohodlnosti a starých zvyků.

Můžeme změnit vyznávané hodnoty, začít více vnímat své tělo a jeho potřeby, můžeme “vyladit” své smysly a přinést do svého života nové požitky, které pro nás budou zdravé. Celkově se na svůj život můžeme začít dívat “novýma očima”.

Selena prochází znamením Vodnáře a bude nás plně podporovat v našem odhodlání žít svobodný, nezávislý a samostatný život spolu ve spolupráci se stejně smýšlejícími lidmi. Selené ukazuje, že toto je správná cesta našeho vývoje. 

Jupiter spolu s Neptunem se nacházejí ve znamení Ryb v němž můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše. 

Saturn stále prochází Vodnářem a učí nás to, co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele. 

Uran nadále prochází znamením Býka, spolu se Severním lunárním uzlem (Dračí hlava) a učí nás nebát se dělat změny, které pomohou náš život osvobodit od toho, co nás omezuje, učí nás nacházet svobodu v přírodě, učí nás léčit tělo skrze energii a přírodní medicínu, učí nás uvědomit si, že zdraví těla a ducha máme plně ve svých rukou a to, že základem fyzického zdraví je psychické zdraví - naladění naší psychiky ovlivňuje hormonální pochody těla i imunitní systém, a silný imunitní systém je zárukou fyzického zdraví. Mění se také naše finanční a majetková oblast 

Chiron stále prochází znamením Berana a umožňuje nám léčit bloky a traumata v oblasti sebedůvěry, a schopnosti žít si život podle sebe sama, nikoliv podle diktátu druhých.

Astrolog Věra Šourková
astrologie-a-numerologie.webnode.cz

Čtvrtek 24. 3. 2022 - Luna ve Střelci v kvadrátu s Neptunem v Rybách

Čtvrtek 24. 3. 2022 - Luna ve Střelci v kvadrátu s Neptunem v Rybách, odpoledne v opozici s černou lunou v Blížencích, Venuše ve Vodnáři směřuje do konjunkce se Saturnem, Merkur v Rybách v konjunkci s Neptunem a v sextilu s Plutem v Kozorohu zamíří do kvadrátu s černou lunou. Neptunský den laděný spíše na volné a intuitivní proplouvání, nepříliš systematický, ale velmi intuitivní a podprahový, k večeru možnost hádek nebo vypjatějších emocí.


Čtvrtek je tentokrát silně neptunský - Merkur v Rybách v konjunkci s Neptunem v Rybách tvoří kvadrát na Lunu ve Střelci a den tak může být spíše chaotický, intuitivní, vnímavý, umělecký, ale tak trochu neuspořádaný, spavý nebo mimózní.


Merkur v Rybách sice směřuje do souběžného sextilu s Plutem v Kozorohu, ale ještě i ve čtvrtek může být znát lehká mentální únava nebo sklon jet v režimu alfa vln a na bázi činností, které nevyžadují příliš velkou koncentraci.


Aspekt Neptuna nad Merkurem přispívá k přirozenému se nalaďování na vnější informace, ale jde o spíše pocitovou, nestrukturovanou a nemetodickou formu absorbování podnětů z okolí. Merkur v Rybách v konjunkci s Merkurem může být lehce útlumový, komunikačně neurčitý, směrem k večeru o něco zacílenější, protože přeci jen naváže také sextil s Plutem v Kozorohu.


Podobně Luna ve Střelci v kvadrátu s Neptunem v Rybách může působit spíše na pocity, jako zdroj nostalgie, snění nebo letmého odbíhání od reality. Odpoledne a večer v opozici s černou lunou v Blížencích nabývá obrysy potenciálních argumentačních sporů a večer není tak smířlivý a vnímavý jako předchozí části dne.


Venuše ve Vodnáři navíc postupně směřuje do konjunkce se Saturnem, což je po vztahové stránce spíše strohý a chladný aspekt, který se intenzivněji projeví následně v pátek a o víkendu - jako tendence k racionálnímu odstupu, bilancování ve vztazích nebo ke skepsi a ledovému chladu. Čtvrtek ale ještě působí obětavě a poeticky, v horším případě zmatečně a spavě.
Pěkné dny všem.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Slunce v Beranu - 20. 3. - 20. 4. 2022 Rozhodnost, přímočarost a energie.

(Od 27. 3. souběžně s Merkurem v Beranu).
V neděli odpoledne nastává jarní rovnodennost - Slunce po půl páté cca v 16:33 hod. přechází do energického a rozhodného znamení Berana. V konstelaci dlouhodobě převládá čtyřnásobný vliv znamení Ryb, což zejména v poslední třetině března mohlo znamenat určitý běh na setrvačnost, se Sluncem v Beranu by mělo dojít k postupnému zjednoznačnění procesů a ke zrychlení tempa událostí, zejména za následného přestupu Merkura do Berana po 27. 3.


Slunce v ohnivém znamení Berana představuje z astrologického pohledu nové začátky, bezprostřednost, přímočarost a bojovnost prvních jarních dní a také zdroj energie, iniciativnosti a sebevědomí. Lidé narození v Beranu v sobě mají přirozenou důvěru v život, odolnost, tvrdohlavost a zdravou asertivitu.
Slunce v Beranu je jedním z energeticky silných postavení, i když je spojeno také s individualismem, netrpělivostí nebo přílišnou soutěživostí. Pokud není cloněno Saturnem nebo Neptunem, zpravidla je předpokladem dobré vitality i energického přístupu k životu.


Lidé se silným vlivem Berana bývají rozhodní a rázní a za silného vlivu v sobě mají něco až vojensky rázného - vládnoucí planetou je zde Mars. Před teoretizováním preferují přímočarou aktivitu a bývají činorodí až do pozdního věku.


Negativními projevy mohou být egocentrismus, tvrdohlavost, zbrklost nebo přílišné přesvědčení o své pravdě a neschopnost vidět detaily.


Slunce v Beranu v obecné konstelaci pak zpravidla přináší chuť k novým začátkům, jakési probuzení po jarní letargii a potřebu jednat tady a teď. Je zdrojem nového nadšení a radosti z nově se rodícího života.
Do konce března bude navíc doprovázeno Merkurem v Rybách v konjunkci s Jupiterem v Rybách, takže chybět by neměla ani empatie. Krásné jarní dny všem.

Zdroj: www.facebook.com/reflexivniastrologie1

Úplněk v Panně ♍️

18.3. v 8h17 nastává úplněk v Panně. Slunce v Rybách se nachází ve volnější konjunkci s Neptunem, jak Slunce v Rybách tak Luna v Panně mají harmonické vazby na Pluto v Kozorohu. Panny ukončují jeden cyklus.


Tato fáze lunárního cyklu (úplněk) má na lidské tělo nejsilnější účinky. A nejen na něj! I příroda silně reaguje na tuto fázi. Především pak příliv a odliv, které jsou během úplňku (ale i během novu) nejsilnější.
Měsíc může ovlivňovat lidskou psychiku – z astrologického hlediska je zodpovědný za emoce. Během úplňku mohou někteří lidé prožívat opravdu silné emoce, a to jak ty pozitivní, tak negativní. Dostavit se může úzkost a změny nálad. Úplněk také zvyšuje agresivitu a podrážděnost, zaregistrovat můžete také zvýšenou nervozitu. Úplněk je nejčastěji spojován se spánkem. Někdo trpí silnou nespavostí, jiný prožívá velmi divoké a barvité sny. S úplňkem je spojováno špatné hojení ran, takže pokud vás čeká operace, rozmyslete si, zda chcete rekonvalescenci podstoupit během úplňku. Samozřejmě, pokud to situace dovolí. U žen zesiluje úplněk plodnost, takže pokud toužíte po miminku, o úplňku je ten správný čas to zkusit. Úplňková plodnost se nevyhýbá ani živočichům – koráli i jiní mořští živočichové se rozmnožují právě po fázi úplňku.


Všechny síly úplňku se pak koncentrují do tří předcházejících dnů!
Úplněk v Panně směřuje naši pozornost k “úklidu” našeho života jak vnějšího tak vnitřního a k péči o vlastní zdraví. Neptun stojící u Slunce v Rybách nám ukazuje že přílišné kritizování a lpění na detailech životu ani našemu zdraví příliš nesvědčí, je třeba být více tolerantní, více důvěřovat “proudu života” který nás zavede přesně tam, kde máme být.


Příznivé aspekty od Pluta napomáhají jak regeneraci tak transformaci - máme sílu i odvahu provést ozdravující změny ve svém životě. Panna ovládá v našem těle zažívání, tenké střevo, slinivku – tyto orgány jsou nyní velice citlivé a můžeme je podpořit tím, že odlehčíme svou stravu nebo si dáme krátký půst. Problémy se zažíváním poukazují na to, že ve svém životě nemůžeme něco “strávit” - měli bychom zjistit co to je a ze svého života dané věci či situace odstranit či je změnit.


Během tohoto úplňku se Venuše ve Vodnáři nachází v konjunkci s Marsem a obě tělesa jsou v dynamickém a napěťovém aspektu na Uran v Býku - můžeme učinit ozdravné změny v oblasti partnerských vztahů - pozor však na příliš impulzivní a nepromyšlená rozhodnutí.

Zdroj: https://www.facebook.com/astrologverasourkova/

Dobrého pomálu a opatrně s tím megafonem!

O Jupiteru jsme zvyklí uvažovat jako o planetě veskrze pozitivní, šťastné a optimistické. V pořádku, ze standardně uvažované sady planet je to benefitor par excellence. Dodává víru a naději, generuje pocit štěstí a pohody, benevolentní spokojenosti, rozehrává náhodné situace do fantastických příležitostí k růstu. Jupiter umí rozsvítit světlo naděje ve temnotách, může nás však také zahltit dávkami energie přesahujícími míru únosnosti. Jupiter bezpochyby vyvažuje všechnu skepsi posledních dní, častokrát však nastolí očekávání tak obrovská, že jim lze jen stěží dostát. Jupiter dodává našemu životu blahosklonnost, pod jejímž vlivem však lehce sklouzneme do rozežrané rozmařilosti či líné zahálčivosti. Jupiter nám zkrátka může přinést mnoho dobrého, ale je bezpodmínečně nutné ohlídat si své limity. Protože je tak snadné přešlápnout přes čáru … hrnečku, dost!


Slunci zbývá do přesného kontaktu s Jupiterem v Rybách sotva pár hodin. Tranzit už jede naplno a směrem k odpoledni se ještě bude stupňovat. V neděli potom postupně odeznívá. Může to být úžasné. Může to být vyčerpávající. Přijde na to. Velmi důležitým úkolem Jupitera je expanze. Zvětšení. Amplifikace. Čeho? Čehokoliv, co se Jupiteru připlete do cesty ... dnešek a následující dva, tři dny tak mohou být famózní přehlídkou sebedůvěry, velkorysého rozmachu, štědrosti a blahobytu anebo momentem, kdy nám záležitosti vymykající se kontrole přerostou přes hlavu. Jedno nevylučuje druhé …

Sorry, chtěla jsem to napsat veskrze pozitivně a vyšlo mi to takhle … a to jsem příklady z tisku vynechala, záměrně. Zítra už by to vyznělo radostněji, on se holt Merkur od toho Saturnu sice trhl, ale nijak daleko zatím nedošel. Krom toho, trojkonjunkce Pluto + Mars + Venuše pořád naplno, a když si tuhle totálně transformační linku znásobíme jupiterským zesilovačem, je toho víc než bychom si přáli. Nicméně jednu nezpochybnitelnou výhodu si přece jen dáme: až se dnes večer, tak kolem desáté, jedenácté, potká Luna v Beranu s Chironem a my si zase znovu sáhneme na své věčně se otvírající bebí, bude to právě konjunkce Slunce s Jupiterem a jejich ochota diskutovat a hledat smysl všehomíra, která nám pomůže se z toho vyhrabat – nepřímo, ale dobře tak ... Smysl! To je ono! Na to se spoléhám, ať už jde o cokoliv. Jakmile v situaci najdeme smysl, nějak už se s tím popasujeme ... tak hodně štěstí! Velmi jupiterské přání ... 😉

http://www.astropsychologie.cz