Otevřená komunikace o všem, co zůstalo v minulosti nevyřčeno a neprojeveno, dává nový rozměr vnímání reality v tady a teď. Prostřednictvím otevřeného prostoru a času pro sdílení se vždy promění vše, co na jemněhmotných úrovních zůstává ve stagnaci, v potlačení, v zákazu, v zapření svých vlastních pocitů vůči situaci, vůči jiné bytosti, vůči vlastnímu vnímání vnější reality.

Ve starém paradigma  existují přesvědčení, že o jistých tématech, pocitech, vnímání a prožívání se nemluví neboli nekomunikuje, protože záměrem tohoto zákazu komunikace je zůstat v bludném kruhu své vlastní vnitřní reality, která však nemůže být často proměněna do vnější jen proto, že není  vyslovena v  takovém projevu , který přináší dostatečnou energii  pro materializaci. Zde se otevírá materializace skrze SÍLU SLOVA. Slovo je PROJEVENÍM  VNITŘNÍ SVOBODY  na všech úrovních bytí. Slovo má vždy takovou vibraci dle toho, zda ho vyjadřujete z uvědomění si všeho, co probíhá na jemněhmotných úrovních, nebo z nevědomých aspektů jemněhmotných těl každého z vás.

Je zodpovědností každého v novém paradigma si dovolit a umožnit vyjádřit své vnímání a prožívání vnitřní reality a tím katalyzovat  pohled mužského i  ženského principu  v každém z vás v novou realitu. Dokud nebudete dostatečně otevření komunikovat o vašich pocitech, o emocích, o vašem vnímání a prožívání, nedovolujete sami sobě žít SVÉ NEBE NA ZEMI. Komunikace je základ pro spolutvoření NOVÉ ZE-MĚ.

Akášické afirmace:

DOVOLUJI SI – UMOŽNUJI SI VYJADŘOVAT VŠE, CO CÍTÍM A PROŽÍVÁM VE SVOBODĚ A V LEHKOSTI, PROTOŽE TAKTO KATALYZUJI NEVĚDOMÍ Z JEMNĚHMOTNÝCH ÚROVNÍ  DO VĚDOMÉHO PŘIJETÍ  MOJÍ VNITŘNÍ ŽENY A MÉHO VNITŘNÍHO MUŽE V SOULADU.

PROMĚŇUJI MOJI VNITŘNÍ REALITU DO NOVÉ MATERIALIZACE VĚDOMOU KOMUNIKACÍ  S OSTATNÍMI. AKTIVUJI NOVOU REALITU V TADY A TEĎ OTEVŘENÝM PROJEVEM MÝCH NOVÝCH PROŽITKŮ A TÍM POSILUJI SMĚR A ÚROVEŇ NOVÉ MATERIALIZACE.

         Strážci projektu NEBE NA ZEMI

Zdroj: http://www.editasantiago.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png