Karetní výklad strážných andělů pro týden od 31.1. do 6.2. 2022

datum 31. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Milí přátelé,
vstupujeme do druhého měsíce našeho "dvojkového" roku a mnozí z nás již nějakou dobu cítí, že jedním z jeho hlavních témat bude návrat k našemu pravému Já, k našim skutečným vášním a k přáním naší duše - která mohou být přirozeně provázána a spojena s přáními dalších duší.

Novoluní ve znamení Vodnáře, které nastane v noci 1. února a které je tradičně časem nových začátků, nových záměrů a nových rozhodnutí, je tomu velmi nakloněno a budeme-li ochotni učinit změny, k nimž se cítíme být vedeni, a vykročit s důvěrou kupředu, jeho energie nás popostrčí ještě o kus dále. Je to jako bychom se chtěli vydat směrem po větru, který nám fouká do zad a popohání nás kupředu - jde se nám snáze a lehčeji. Naproti tomu, snažíme-li se této energii odporovat a bránit kvůli svému strachu, příliš se nám v tomto úsilí dařit nebude. Není však důvod se bát nebo se bránit této krásné a vzrušující energii, která nás nyní obklopuje. Přišla nám pomoci naplnit si své nejupřímnější sny a necháme-li se po cestě vést svým srdcem (nikoli strachem), nemůžeme udělat chybu.

Energie tohoto týdne je volným pokračováním toho předchozího, kde jsme se na novou energii připravovali a uvolňovali jí ve svém životě místo. Nyní stojí na prahu našich pomyslných dveří a čeká, až ji pustíme dál. Ctí naše právo svobodné volby a nic nám nenutí, avšak důrazně nám některé změny doporučuje. Je na nás, pro co se rozhodneme či nikoli - spolu s naším právem volby však musíme nést také zodpovědnost za další vývoj. Pokud některé potřebné změny odmítáme, nemá smysl si pak stěžovat, že se nic nemění.

Propusťme tedy své obavy a pochybnosti, odevzdejme je do rukou našim andělům a požádejme o jejich ochranu, zatímco budeme kráčet po cestě našeho srdce, která se před námi znovu objevuje, tak jako když se rozplývá ranní mlha. Všechno bude v pořádku. 💗

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty vědomé duše (Conscious Spirit Oracle; Kim Dreyer)
  • Posvátný cestovatel (Sacred Traveler Oracle Cards; Denise Linn)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 💗

* * *

Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Osmičku Citů, která vypovídá o hlubokém vnitřním volání naší duše. Připomíná nám naše zapomenuté nebo odložené sny, které jsme možná odstrčili stranou kvůli někomu jinému, kvůli našim povinnostem nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Nyní nastal čas je oprášit a věnovat jim pozornost a péči, kterou jsme jim možná velmi dlouho upírali. Odsouvání našich hlubokých niterných potřeb se také přirozeně odráží na tom, jak se cítíme. Kdykoli máme v sobě stránku, kterou odmítáme, ignorujeme, znevažujeme nebo zanedbáváme, cítíme se pak odmítaní, ignorovaní, nedůležití a zanedbávaní. Často si také podle toho přitahujeme další osoby do svého života, které v nás přesně tyto pocity probouzejí, neboť nám zrcadlí, jak se chováme sami k sobě. Přejeme-li si tedy cítit se lépe a mít kvalitnější vztahy, je pro nás prvním krokem ke změně začít se věnovat všemu, co je pro naši duši důležité a nenalhávat si, že na tom nezáleží (nebo ne tak jako na přáních jiných lidí, na povinnostech apod.) Vždy se dá najít cesta, jak se dostatečně věnovat svým vlastním potřebám a přáním a zároveň se postarat i o všechno (všechny) ostatní, kde je to třeba. Naši andělé nám rádi pomohou toto všechno zkorigovat a pomoci nám navrátit do života zdravou rovnováhu, v níž energii dáváme i přijímáme a kde ctíme nejen ostatní, ale i sebe samé.

Ať už se jedná o jakoukoli oblast nebo téma, kde cítíme prázdnotu, nenaplnění či potřebu proměny, tato karta je pozitivním znamením, že budeme-li ochotni ke změně přistoupit, přijde velmi brzy a velmi snadno - byť od nás může vyžadovat, abychom se od něčeho odpoutali a abychom nelpěli na tom, "jak to bylo předtím" - protože to může být i mnohem lepší než předtím!

Karet vědomé duše nám vyšla karta Srdeční čakra, která představuje energetické centrum v našem fyzickém i energetickém těle, v němž sídlí veškeré pocity a které, když nefunguje správně, může mít negativní vliv na naše citové prožívání a celkové emoční rozpoložení. V centru našeho srdce jsou uloženy či usazeny všechny nevyléčené citové rány, které jsme v životě utržili; sny a touhy, které se nám doposud nenaplnily; pocity, které jsme neprojevili, potlačili a zadusili; stejně jako všechny ty krásné, které cítíme rádi a které bychom si přáli prožívat častěji nebo je s někým sdílet. Je-li naše srdeční čakra čistá a jasná, prožíváme také čistě a jasně všechny své pocity - příjemné i nepříjemné - a necháváme je proplouvat svou bytostí stejně jako vodu v potoce. Pokud se však některým pocitům vyhýbáme, je to jako bychom do tohotéž potoka házeli balvany a koryto řeky ucpávali - v domnění, že se tak "nežádoucím" pocitům vyhneme. Jenže stejně jako voda v potoce, i naše pocity si stejně najdou cestu dál a jednoho dne prostě přes naše naházené kamení přetečou a vytrysknou o to silnějším proudem.

Často se také stává, že nás potká nějaká událost, která naši pracně vybudovanou "hráz" protrhne násilím. Tato hráz v našem "citovém potoce" je vystavěna ze strachu, a strach vždy plodí jen další a další strach. Dáme-li prioritu lásce a ponecháme-li jí volný průchod, pomůže nám tento strach uvolnit a sama se znovu rozproudí celou naší bytostí. Pokud se budeme bát i lásky a budeme se své hráze držet zuby nehty, přijde něco jiného, co tuto hráz vystavěnou ze strachu prostě rozbije, a to pro naše dobro, protože nám škodí a dusí naše srdce.

Mnozí lidé mají strach, že jakmile si dovolí cítit, všechny ty nahromaděné pocity se začnou nekontrolovatelně valit ven a oni se zhroutí. Nemusí to tak být. Požádejme své anděly, ať nám pomohou s touto citovou očistou pozvolna a v takovém tempu, které je pro nás nejlepší. Ať nám pomohou získat potřebný čas, prostor a klid pro celý tento proces. Pokud jsou naše citová zranění velmi vážná a bolestná, neváhejme vyhledat odbornou pomoc - i s tím nám naši andělé rádi pomohou.
K léčení a otevírání srdeční čakry je vhodná zelená a růžová barva (např. na oblečení, dekoracích, krystalech...) a také hudba vytvořená k tomuto účelu (na YouTube jsou mnohé skladby pod hesly "srdeční čakra" nebo "heart chakra music", např. tato: https://www.youtube.com/watch?v=dEXUuVse7fU )
Naše pocity jsou součástí nás samotných a potřebují být milovány, ctěny a přijímány, ať jsou jakékoliv. Dopřejme jim tedy tuto lásku, péči a pozornost, a ony se nám za to vděčně odmění. My sami se touto cestou můžeme proměnit v "nové" lidi, kteří se cítí milovaní, ctění a přijímaní, a kteří si touto energií přitahují do svého života milující, uctivé a přijímající spřízněné duše.

Ze sady Posvátný cestovatel nám vyšla krásná karta Transformace s obrázkem Fénixe - symbolu znovuzrození z vlastního popela. Potvrzuje nám poselství celého výkladu, tedy vedení k naší proměně, k odhození všeho, co nejsme my a co nám není vlastní, k navrácení se ke svému pravému Já a k tomu, co je tolik blízké naší duši. Pokud jsme přijali za své hodnoty někoho jiného nebo sami sebe odsouváme na vedlejší kolej, protože dáváme přednost a větší důležitost jiným lidem či záležitostem, nastal čas to napravit a začít opět ctít i naši vlastní duši.

Transformace není jen proměna v někoho nového, ale i proměna našeho přístupu, myšlení a vnímání, která nám napomůže navrátit se k tomu, kým opravdu jsme, a žít v souladu s naším srdcem a s voláním naší duše. Nemusíme dělat žádné razantní a závratné kroky - i jeden malý krůček, jedna malá změna, mohou v našem srdci probudit novou vlnu štěstí, na které se pak můžeme nechat nést do kroků dalších.
Nenechme se brzdit strachem, že o něco nebo o někoho přijdeme. Vše, co je blízké našemu srdci a v souladu s našimi skutečnými hodnotami a naším pravým Já, zůstává vždy přirozeně s námi. Pokud něco z našeho života odchází, rozhodneme-li se žít v lásce a věrnosti našim hodnotám, znamená to jen, že tato oblast (vztah, zaměstnání, bydliště aj.) tyto hodnoty nesdílí a do našeho života nepatří. Tímto odchodem se však zároveň přirozeně uvolňuje místo pro něco nového, co našim hodnotám odpovídat bude a do našeho života zapadne přesně jako klíček ke svému zámku. Není se tedy čeho bát.

* * *

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden jasně poukazuje na vnitřní volání každého z nás. Nastal čas začít naslouchat hlasu své duše a věnovat jí stejně samozřejmou péči a pozornost, jakou věnujeme svým milovaným blízkým. To v nás může vyvolávat obavy, neboť mnozí z nás cítí, že ve svém nitru nosí hromady potlačených a nedoléčených emocí, na které se nechtějí dívat a které nechtějí cítit. V tomto týdnu jsme vyzýváni k překonání svého strachu z pocitů v našem nitru a k umožnění očisty našeho srdce. Nynější energie doprovázená novoluním nám s tím pomůže. Uvolníme-li ze sebe všechny ty emoce a dovolíme tak znovu rozproudit svou emoční energii, začneme se přirozeně měnit ve spokojenější, zdravější a láskyplnější osobnosti.

Všechny tři karty ve výkladu se opět krásně doplňují - první karta vypovídá o potřebě naslouchat našim potřebám a přáním a plnit si je, druhá karta nás zároveň vede k léčení citových zranění a bloků vzniklých ze strachu, které nám v plnění našich přání stojí v cestě. Třetí karta nám dodává odvahu a jistotu v tom, že následovat své srdce v jeho vedení je v pořádku a vše, co se bude měnit spolu s námi, je také v pořádku. Nemáme se změn bát - přicházejí nám pomoci.

Vše, co se děje, je odpovědí na naše vlastní přání a v souladu s cestou, po které si naše duše přeje kráčet. Pokud něčemu nerozumíme, zeptejme se jí - bude jen ráda, že jí (konečně) nasloucháme a zajímáme se o ni. Mnohé nepříjemné zážitky k nám chodí jen proto, že naše duše volá o pozornost, a když jí budeme naslouchat, nebude pak na sebe muset upozorňovat.

Toto je týden zasvěcený lásce k sobě samým, k naší duši i tělu, které jsme dostali darem, a k aktivnímu projevení této lásky a úcty prostřednictvím našich činů. Nechť se nám tedy daří a nechť nám energie lásky napomůže k očištění a uzdravení našeho srdce, ve kterém se pak bude moci usídlit a proudit do každé částečky naší bytosti, stejně jako pak skrze nás i do všech našich vztahů. 💗

* * *

Zdroj: www.andelskydenik.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě