Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24. do 30.1. 2022

datum 24. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Milí přátelé, 
první měsíc nového roku se nám již chýlí ke konci a po období regenerace, čerpání sil a útlumu k nám přichází nové, povzbudivé energie. Přestože i nadále je pro nás důležité dobře o sebe pečovat, můžeme nyní vnímat první náznaky nových začátků a nových impulzů ke změnám. Naši andělé nám připomínají, že situace, které nás frustrují a které se nám nelíbí, můžeme vzít jako inspiraci k tomu, co můžeme změnit. Přestože nad některými z nich nemáme moc a nemůžeme o nich rozhodovat (stejně jako nemůžeme rozhodovat o jiných lidech a jejich vůli), stále existuje mnoho oblastí, které můžeme pozitivně ovlivnit a napomoci jim k vyléčení a proměně. Soustřeďme se tedy v tomto období právě na to, co JE v našich silách a možnostech udělat lépe a kde můžeme dobře posloužit. Každá dobrá věc, kterou vykonáme, je součástí našeho poslání, a když konáme své životní poslání, všechno v našem životě se přirozeně dává do pořádku. Než se tedy zaobírat svými frustrujícími vztahy, kariérou, zdravím nebo jakoukoli jinou oblastí, která je problematická, soustřeďme se místo toho na věci, které fungují, na věci, které můžeme udělat. Místo pocitu bezmoci a marnosti se nám tak podaří získat opět pocit osobní síly, kterou jsme kvůli svému negativnímu zaměření, myšlení, vnímání či vyjadřování možná dlouho postrádali. Jsme vybízeni k obnově své osobní síly a k uvědomění si této síly. Jakmile se změní naše uvažování, myšlení, přesvědčení, naladění, vyjadřování i konání - tj. celá naše osobní energie -, změní se spolu s tím vším také svět kolem nás, včetně našich vztahů, zdraví, kariéry, materiálního bezpečí aj. Nad NAŠÍ energií máme moc výhradně my - a tak toho využijme k dobru svému i všech ostatních, a navraťme se zpět na cestu svého poslání, kterým je naše pravé Já a cesta, po které touží kráčet. 💗

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)
  • Orákulum mořských panen (Lucy Cavendish)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici  💗

* * *

Tarotu strážných andělů jsme dostali pro poslední lednový týden Pomocníka Činu. Je to velmi aktivní karta, která může představovat buď osobu - někoho vášnivého, temperamentního, nadšeného a často i netrpělivého a zbrklého - a v tom případě pro nás může být vedením k probuzení této čilé energie (pokud jsme doposud byli spíše utlumení) a nebo je pro nás jemným varováním, abychom naopak nejednali příliš impulzivně (máme-li k tomu sklony a jsme-li například pod vlivem nějakých intenzivních emocí). 
Karta symbolizuje také určitou situaci a energii - a zde nám říká, že se nám dostává nové dávky energie a síly, možná i přímo nadšení pro něco nového, nebo se znovu pustíme do práce na něčem, co jsme někdy dříve započali, ale nedokončili (retrográdní fáze Merkuru těmto "znovuobjeveným" projektům velmi přeje). V každém případě symbolizuje ohnivou energii, která by v nás měla probudit nový život a chuť se do něčeho pustit. Využijme ji tedy co nejlépe.
Pokud máme naopak pocit, že je v našem životě až příliš "ohně", dejme si naopak přestávku a odpočiňme si. Rovnováha je důležitá - a toto poselství se nám opakuje v průběhu celého ledna. 

Karet archanděla Michaela jsme dostali kartu s názvem Zkoumej své možnosti. Ta nám říká, že nic není předem dané ani vytesané do kamene a že můžeme vždy najít možnosti, jak svou situaci zlepšit. Touto kartou nám archanděl Michael vzkazuje, že se nemáme nechat omezovat tím, co náš rozum na omezení posoudí, a že si máme nechat svou mysl otevřenou všem možnostem - tedy i těm, o kterých nevíme a s nimiž proto náš rozum nepočítá. Připomíná nám, že řešení a cest je mnoho a že to, že o nich (zatím) nevíme a nevidíme je, neznamená, že neexistují. Říká nám, že všechno je možné a že cesta se vždy najde. Pokud si přejeme nějaké změny v životě, nemáme se nechat svazovat strachem z toho, že nic lepšího už nenajdeme a že o něco důležitého přijdeme. Naše duše by nás nikdy nevedla ke krokům, které by měly ublížit nám nebo jiným. Cítíme-li jasné vedení, můžeme mu bez obav důvěřovat - i tehdy, když ani nevíme, kam přesně nebo kudy nás povede. 

Orákula mořských panen nám vyšla Vlna síly, která jen potvrzuje poselství předchozích dvou karet. Vypovídá o vlně nové energie, která je na cestě k nám a která nás opět popožene kupředu za našimi cíli a přáními naší duše. Pokud jsme v nějaké oblasti dlouhodobě frustrováni, pak nám i tato frustrace poslouží jako hybná síla k potřebným změnám a může tak pro nás mít pozitivní význam. Často se stává, že když nás frustrace konečně přiměje změnit něco v našem myšlení, vnímání či jednání, naplní tak svůj účel a zmizí - a spolu s ní i frustrující situace, která se buď ukončí nebo promění.
Tato karta představuje příjemný pohyb kupředu a úlevu, která nastává po dlouhém období stagnace či temnoty. Zároveň nám připomíná, že jsme to MY, kdo musí tuto energii přijmout a dát jí ve svém životě prostor pro její zázračné působení. Jsme to MY, kdo má moc nad naším životem a nad přístupem, který k němu máme. Převezměme opět zodpovědnost za sebe a svůj život a přestaňme svalovat vinu na druhé lidi nebo vnější okolnosti. I v případě, že na vině opravdu je někdo nebo něco jiného, utvrzovat se ve své pozici oběti nám nijak nepomůže. Pokud jsme tedy utrpěli vinou někoho druhého nebo vnějších okolností nějaké zranění, rozhodněme se z toho prostě uzdravit a uctít tak svůj život, místo abychom se donekonečna zaobírali tím, jak je to hrozné nebo jak hrozný je ten či onen člověk. Přenechme posouzení všeho a všech Zákonu rovnováhy (karmy) a raději se zaměřme na něco konstruktivního a užitečného. To je to nejlepší, co můžeme udělat a co nám opravdu pomůže hnout se dál.  💗

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme příležitost rozpohybovat svůj život kupředu. Retrográdní fáze Merkuru je ideálním obdobím pro obnovu některých kontaktů, oživení našich snů nebo navrácení se k dříve rozpracovaným projektům. Obdobně nám slouží k návratu k sobě samým a našemu pravému Já, i všemu, co je tomuto Já vlastní a blízké - a na co jsme možná zapomněli kvůli jiným lidem nebo některým starostem. Máme znovu začít dělat věci, které nás plní nadšením a radostí - a které jsou součástí našeho životního poslání. Vše, co nám dává pocit smyslu a co nás činí upřímně šťastnými, je známkou toho, že jdeme správným směrem a že konáme přesně to, co konat máme. Nechť je tedy tento týden pozitivním a zářivým časem pro nás všechny a nechť nám pomůže stát se těmi, kým opravdu jsme - posly světla a léčení na Zemi.  💗

* * *

Zdroj: www.andelskydenik.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico