Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.2. 2022

datum 21. 2. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Milí přátelé, 

máme za sebou poměrně náročný úplňkový týden, po kterém přirozeně následuje období zklidnění, kontemplace a přemítání nad vším, co nám stříbrné světlo úplňku pomohlo odhalit a vynést na povrch. Ať už se jedná o záležitosti kolem nás nebo uvnitř nás, jsme nyní vedeni k tomu, abychom si dopřáli čas na jejich zpracování, a později se rozhodli, co budeme dělat dál nebo co dělat přestaneme. 
Příroda se pozvolna probouzí ze zimy a temnější poloviny roku, a my, coby její součást, vnímáme toto probouzení také. Naše myšlenky, emoce, tělesná energie i nejrůznější naše životní oblasti se v tomto období rozpohybovaly a možná v nich také nastal chaos a nejistota. Naši andělé nám připomínají, že i když na jaře taje sníh a led, a někdy proto dočasně stoupnou hladiny řek, tento stav se opět ustálí - a stejně tak je tomu i v našich životech a v našem nitru. Radí nám, abychom se nebáli, když se v nás probouzejí potlačené či ustrnulé emoce a myšlenky; když začínáme zjišťovat a uvědomovat si nejrůznější pravdy; když po dlouhém období útlumu a pasivity vstupujeme do nové energie, na kterou se možná ještě necítíme připraveni; nebo když po období strádání najednou přichází nečekaná hojnost, se kterou si nevíme rady. 
Naši andělé nám připomínají, že jsou vždy s námi a že nás provedou každým krokem naší cesty. Požádejme je o jejich pomoc a asistenci, nejsme-li si svými kroky jisti. Rádi nám pomohou kráčet po cestě lásky a míru a šířit tak tyto léčivé energie i do našeho okolí. Společně s nimi tvoříme tým, který léčí náš svět prostřednictvím léčení nás, a tak se neostýchejme přijmout tuto krásnou novou energii do celé své bytosti, aby jí pomohla, stejně jako pupenům stromů, v následujícím období rozkvést a stát se ztělesněním toho, co je ve světě krásné. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden Devítku Citů, která nás vede k tomu, abychom se těšili ze svého života a z toho dobrého, čeho se nám dostává. Přestože nám možná některé věci stále chybí, naše schopnost těšit se z toho, co se nám již splnilo, k nám tyto věci pomůže v pravý čas přitáhnout. 
Tato karta souvisí s naší schopností přijímat dobré věci do svého života a upřímně se z nich těšit. Mnozí lidé mají ještě z dřívějších generací vštípeno, že vychutnávat si nejrůznější potěšení je špatné, sobecké, materialistické, neduchovní apod. a že naopak odpírání, zanedbávání se a obětování všeho pro druhé je svaté. Spousta lidí má strach upřímně se z něčeho těšit, v domnění, že budou nějak špatní, že si najednou budou všeho méně vážit, nebo že když si dovolí být šťastní, tak o to všechno zase přijdou. Naši andělé nám proto připomínají, že předem od sebe odhánět to, co nás těší, nebo si upírat své potěšení z těchto věcí, je samo o sobě ztrátou, kterou si způsobujeme my sami - a že s tím máme přestat. Pokud patříme mezi ty, kdo se bojí přijímat dobro do svého života a upřímně se z něho těšit, zapracujme v tomto týdnu na obnovení této své schopnosti. Mezi dáváním a přijímáním musí být zdravá rovnováha, tak jako při dýchání nemůžeme pouze vydechovat, ale také se nadechovat. Vychutnávání si životních darů je důležité, neboť jsme-li sami spokojení a šťastní, můžeme pak o to lépe pomáhat těm, kdo na tom ještě pracují. 
Zvláště v případě, že jsme prožili nějaké těžké a bolestné období, nás nyní andělé vedou k tomu, abychom tuto nerovnováhu napravili a dopřáli si něco hezkého a příjemného, co nám pomůže k uzdravení, zotavení se a k obnově naší radosti. 

Magických poselství víl jsme dostali kartu Spojte se s přírodou. Ta poukazuje na naše propojení s Matkou Přírodou a jejími cykly. Jaro je zasvěceno novému životu, a tatáž energie se nyní probouzí v nás. Jsme vedeni k obnově a regeneraci, k uzdravení se, k probuzení se ze svého smutku nebo stagnace, a k přivítání nové energie do svého života, byť se na ni možná ještě necítíme připraveni. Příroda si vždy najde cestu k rovnováze a k novému životu, a stejně tak pomůže najít tu pravou cestu i nám. O všechno je a bude postaráno. 
Budeme-li mít možnost, navštěvujme přírodu co nejčastěji. Nalaďme se opět na její klid a mír, na léčivou, pečující energii, kterou vyživuje všechen život. Na hojnost, kterou poskytuje všem, kdo ji potřebují. Na rovnováhu, kterou udržuje - tak jako když po dlouhém horku a suchu přijde déšť nebo po dlouhé a temné zimě přijdou teplé, slunečné dny. I kdybychom se měli jen na pár minut zastavit a zaposlouchat se do zpěvu ptáčků nebo se potěšit pohledem na pupeny stromů, které se již chystají vypučet a zazelenat se, pomůže nám to obnovit a posílit naši víru v nový život, v uzdravení, v regeneraci a obnovu. Ať už jsme prožili jakékoli těžkosti, nechť poslouží k našemu novému rozkvětu stejně tak, jako opadané listí na podzim vyživuje půdu během zimy a dodává živiny těm stejným stromům, z nichž vzešly. Nic není nikdy ztraceno - vše jen mění svou formu. 

Z karet Květové terapie nám vyšla karta Emocionální léčení. Ta nás vede k uvolnění bolestných emocí, které v sobě stále nosíme v důsledku čerstvých či dávnějších zranění a zklamání - a tím k očistě a obnově své energie. Jsme víc než jen naše bolest a zranění; jsme zde proto, abychom světu pomáhali svým prostřednictvím a vnášeli do něj štěstí, lásku, mír a zdraví tím, že toto všechno budeme sami ztělesňovat. Přestože bolestná období k životu také patří a potřebují svůj prostor a čas, nesetrvávejme v nich déle, než sama vyžadují. Neuzavírejme svá srdce kvůli zklamáním (možná i opakovaným) a mějme víru v přirozenou rovnováhu Přírody, která nám zajistí vše, co potřebujeme, uzdraví naše rány, nahradí vše, co bylo ztraceno, a vdechne nový život tam, kde chybí. 
Truchlení je důležité a pro každého člověka má zcela odlišnou podobu i průběh. Neexistuje žádný univerzální, společný návod pro všechny, jak uzdravit svou bolest, ani neexistuje žádný časový limit pro toto uzdravování. Přesto však přítomnost smutku a žalu neznamená, že vedle nich nemůže současně existovat i radost a vděčnost. Nikdo z nás není odsouzen jen k utrpení. Dovolíme-li, aby do našeho zraněného srdce vstoupila nová láska a vděčnost, neznamená to popírat existenci zranění - znamená to dovolit jeho léčení. Pokud tedy patříme mezi ty, kdo oplakávají nějakou ztrátu nebo zklamání, dovolme si současně přijmout lásku a podporu, kterých se nám dostává, a ponechme nějaké místo ve svém srdci i tomu hezkému. Tak jako jarní nebe může být plné škaredých mraků a deště, a přesto skrze ně vykukuje zářivé slunce, i v našem srdci a v naší mysli bude stále častěji svítat na krásnější dny. Stačí jen být ochotni to připustit. 

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je o léčení našeho nitra a zpracovávání svých zranění či zklamání, ať už čerstvých nebo dávnějších. Naše emoce neznají čas a je jim jedno, kdy ke zranění došlo a jak je to dlouho. Potřebují prostor a čas na to, aby se mohly projevit, uvolnit a odplynout. Dovolíme-li si věnovat v tomto týdnu čas na tento očistný a léčivý proces, bohatě se nám odmění novým zdravím, novou láskou a spokojeností. 
Prožíváme-li šťastné a hojné období, těšme se z něj plnými doušky a vychutnávejme si to dobré, co život nabízí. Pokud momentálně takové štěstí nemáme, dovolme mu přijít a neuzavírejme se do své vnitřní temnoty. I v případě, že opravdu velmi trpíme, stále můžeme ve svém srdci ponechat kousek místsa pro lásku a vděčnost. Dovolíme-li těmto krásným energiím vstoupit do našeho srdce navzdory vší bolesti, pomohou nám tuto bolest uzdravit a obnovit schopnost našeho srdce milovat a nechat se milovat. 
Poselství tohoto týdne je skutečnost, že se nám dostává velké hojnosti, ať už v jakékoli formě (citové, zdravotní, materiální, finanční, intelektuální, časové...) a že budeme-li ochotni ji přijmout, budeme se z ní moci již velmi brzy těšit. 
Velmi nám pomůže trávit čas v přírodě a znovu se naladit na její energii. Stále zůstáváme její přímou součástí, byť na to mnohdy zapomínáme. A stejně tak jako je udržována rovnováha v Přírodě, bude obnovena i v našem životě, budeme-li ochotni to dovolit. 
Dovolme si přijímat, uzdravit se a být šťastní. 

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico