Armáda ČR stála podle České exopolitiky u zrodu Projektu Záře, který od roku 1992 shromažďoval a vyhodnocoval pro vojsko jako významný civilní ufologický spolek veškerá pozorování a kontakty s UFO. Vyplývá to ze sdělení bývalé členky tohoto projektu Simony Šmídové. „Od 90. let sdílí spolek získané informace s určenými lidmi z armády.

Vedoucí Projektu Záře je navíc podle údajů státních archivů bývalým agentem StB, zpravodajství a kontrarozvědky.Nyní pracuje na Úřadu pro zahraniční styk a informace, tj. v civilní rozvědce.“ Autorka dále dokládá, že nejzávažnější případy, s nimiž byla Záře seznámena, byly před veřejností i vlastními členy utajovány a předávány Armádě ČR. „Mám k dispozici dopis, který byl vedením Projektu Záře zpravodajsky zpracován,“ píše Šmídová.

Podle ní existují i další důkazy, že Armáda ČR a některé další státní orgány jevy UFO studují a shromažďují informace o jejich pozorování skrze ufologický spolek Záře, ačkoliv to řadoví členové netuší a domnívají se, že jde o jejich zájmovou činnost. Exopolitika proto požádala o oficiální vyjádření k archivům UFO, avšak obdržela zápornou odpověď. Z toho vyplývá, že je na jevy UFO pravděpodobně uvaleno informační embargo a Armáda ČR se veřejně ke studování případů UFO nepřizná.Znamená to snad ohrožení naší národní bezpečnosti?Karel Rašín, ufolog a badatel České exopolitiky

Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png