Dne 8.8.2019 byla na okraji obce Vysočany u Nového Bydžova vztyčena sestava dvou menhirů. Tato novodobá megalitická stavba se nachází na návrší s malebným výhledem na krajinu Novobydžovska. Pro sestavu byl použit ryolit z lomu v Severních Čechách. Jedná se o křemitý porfyr, který je díky vysokému obsahu křemíku schopen kumulovat a distribuovat velké množství energie. Díky tomu se mimochodem používá křemík pro výrobu polovodičů nebo do počítačových procesorů. Sestava se skládá ze dvou kamenů. Vyšší světlejší kámen je orientován k severu a menší tmavší k jihu. Severní kámen je nad zemí 2,5 metru a jižní kámen 2,12 metru.

Léčebné účinky

Energie, která se mezi kameny generuje má čistě zemský původ a léčebný charakter. Uzdravuje psychické i fyzické neduhy všech živých bytostí. Kameny zde působí jako fluidické polaritní kondenzátory. Severní kámen si nás oskenuje a dle konkrétních potřeb určitým způsobem usměrňuje toky energie proudící v prostoru mezi kameny a v jejich těsné blízkosti. Jižní kámen vytváří určité silové léčebné pole, které je v prostoru mezi kameny a ca 2 metry kolem. Pracovat zde můžeme několika způsoby. Nejjednodušší je setrvat v prostoru mezi kameny a nechat energii působit. Druhou možností je třikrát obejít kameny a opsat tak osmičku. Začneme tak, že se postavíme doprostřed čelem k severu a vykročíme k severnímu kameni z pravé strany, obejdeme ho a pokračujeme k jižnímu kameni z levé strany. Během této krátké cesty se zaměříme na problém, jaký potřebujeme vyřešit – odstranit. Následně si stoupneme doprostřed čelem k severu, nebo jak to právě cítíme a necháme na sebe přítomnou energii několik minut působit. Minimálně je dobré zde setrvat takto alespoň 6 minut.

Energie mezi kameny také zesiluje homeopatika a jejich následné účinky.

Obnova aury

Při pobytu mezi kameny si můžeme zcela obnovit auru během přibližně 6ti minut. Pokud má někdo narušenou auru tak, že je na 80ti procentech ideálního stavu, tak po 6ti minutách se aura obnoví na 100% ideálního stavu člověka.

Místo působí takto na všechny živé bytosti, tedy i na zvířátka.

Čerpání vitální energie

Načerpat životní energii ze Země zde můžeme opravdu velmi rychle. Dle toho jak to sami subjektivně cítíme doporučuji 3 – 10 minut. Postavíme se mezi kameny čelem k severu. Můžeme býti také zády opřeni o jižně orientovaný kámen. Až zaujmeme pozici, tak si představujeme jak nadechujeme ze středu Země energii do prostoru pánve (první čakry) a otamtud následně nahoru do celého těla anebo do konkrétního místa či orgánu, se kterým máme potíže.

Harmonizace krajiny

Stavba harmonizuje celé své okolí. Jedná se o kruh s přibližným průměrem 18 km. Čím dále od středu, tím je účinnost nižší. Stavba harmonizuje energetické dráhy Země a zlepšuje proudění energie v energetických drahách mezi všemi energetickými body v jejím dosahu. Tím se myslí všechna původní sakrální energetická místa, tedy i ta, na kterých dnes stojí kostely.

Působení energie místa může člověk zesílit, pokud se před návštěvou napije odvaru z kopřiv, nebo ještě lépe, pokud jich několik sní (jejich úprava nehraje roli). Díky vysokému obsahu křemíku v kopřivách i v kamenech zde dochází k efektivnější interakci mezi kameny a člověkem. To platí i pro jiné stavby, v jejichž kamenech se nachází vyšší obsah křemíku.

Projekt financoval a realizoval spolek Na podporu aktivit v NB se sídlem v Novém Bydžově.

Autorem návrhu stavby a spolurealizátorem projektu je Jan Betko z Třeboně, který se dlouhodobě věnuje energetickým místům v naší krajině, geopatogenním zónám a práci na sobě. Informace o něm a jeho práci naleznete na webu www.homosignum.cz a blogu http://homosignum.blogspot.cz .


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png