Jestliže se díváte na někoho, kdo není šťastný…v tu chvíli pro sebe přestáváte umožňovat.

 

Tak tato slova mění pohled na běžný způsob kamarádství a hlavně to, co se od něj očekává.

Od mala se nám říká, že přítel je ten, kdo vám v době těžkostí naslouchá. Kdo se do vašich pocitů umí vcítit a je vám kdykoliv po ruce, nejlépe tak, že vám pomáhá, nebo vás dokonce zachraňuje. Zato ten, kdo o vašich problémech nechce slyšet, je sobecký a není to ten správný přítel.

 

Podívejme se na kamarádství z pohledu Zákona přitažlivosti.

Jak se říká, v dobrém i zlém.

Pokud je s vámi kamarád v dobrém…je to báječné, spolutvoří s vámi a sám pro sebe si přitahuje dobro.

Je-li s vámi kamarád ve zlém, hlavně tím, že s vámi špatnou zkušenost probírá, naslouchá vám či dokonce si s vámi stěžuje…spolutvoří s vámi další podmínky pro zhmotnění nežádoucích věcí a dokonce i pro sebe si přitahuje vibrační podstatu nechtěného.

 

Vše, na co zaměřujete pozornost stále roste.

Kdykoliv tedy zaměříte pozornost na problémy druhých, na to, že nejsou šťastní…tvoříte pro sebe v tomto směru. Začnete vibrovat tím, na co myslíte a záhy sklízet nesnáze ve svém životě.

A pak se stane třeba toto: „Znám zákon přitažlivosti a zaměřuji se na to, co chci. Jak to, že jsem už dvakrát tento měsíc boural? Čím to je?“ J A pod.

Rozluštění této záhady je velmi jednoduché.

Nikdo a nic vám nemůže do života podstrčit náhodnou zkušenost a zážitek.Všechno, co ve svém životě zažíváte, je vaší vlastní tvorbou. Ať už vědomou, či nevědomou. Všechny věci, které se do vašeho života dostávají jsou odpovědí na váš bod přitažlivosti, který je směsí toho, kam máte zvyk směřovat svou pozornost.

 

článek 3

 

A tak si navoďme představu dvou kamarádek, z nichž jedna má velké těžkosti a potřebu o nich stále dokola mluvit. Pokud ta druhá setrvá a zachová se jako tzv. „pravý přítel“, bude přinejmenším alespoň trpělivě naslouchat neustálému stěžování si. Co se v té chvíli děje? Nejenom že si kamarádka s problémy upevňuje svůj bod přitažlivosti, který ji přitahuje a zhmotňuje vibrační podstatu dalších těžkostí, ale i její věrná přítelkyně po jisté době naslouchání začne problémy vibrovat také.

A protože taková setkání nebývají pouze okamžik, ale většinou se čítají na desítky minut či hodiny, setrvávají dostatečně dlouho v místě, ze kterého se dávají věci do pohybu. Navrch k tomu lidé jednodušeji setrvávají ve vibraci nechtěných věcí, než ve vibraci svých tužeb a přání. Jejich zvyk myšlení čitelněji nabízí opačný bod přitažlivosti, než který by pro sebe chtěli. Tito lidé takto tvoří většinou nevědomě a i po opuštění takovýchto přátelských setkání přinášejí cizí problémy domů, či je předávají dál, jako téma společenské konverzace.

 

Jak by měl reagovat opravdový přítel, který skutečně chápe vesmírné principy?

Když někdo začne se stěžováním si, měl by co nejrychleji přerušit tok negativních slov a říci: „Víš, já rozumím principům, které působí na všechny a všechno, tudíž vím, že vše, co se nám v životě děje je do našich životů přitahováno na základě naší vibrace. A protože vím, že když tě nechám dál mluvit o problémech, které máš, stávám se spolutvůrcem tvých dalších těžkostí, které budeš na základě toho, co vyzařuješ, do svého života dál přitahovat. A protože tě mám rád, tak se právě v tuto chvíli odebírám na své klidné místo, kde o tobě vytvořím představu, jak jsi šťastný a moc se ti daří.“

 

článek 4

 

Abyste k takovému kroku našli sílu, musíte si nejdříve sami pro sebe ujasnit, co je pro vás v životě nejdůležitější.

Pokud tedy chcete žít bohatý a radostný život, mělo by být pro vás nejpodstatnější věcí to, zda si budete tento život UMOŽŇOVAT.

A jestliže se pro vás nejdůležitější věcí v životě stane vaše UMOŽŇOVÁNÍ, pak si začnete velmi pečlivě vybírat, kam směřujete svou pozornost a komu dovolíte, aby vám podstrkával věci a názory, ze kterých nemáte dobrý pocit, jelikož ten vychází z toho, že to, co slyšíte a vidíte…stojí mimo soulad s Vaším Zdrojem.

Pro většinu lidí totiž není snadné, když jsou v přítomnosti přítele podlomeného tíhou starostí, vidět ho jako šťastného, být bez vnímání toho, co říká a současně o něm tvořit pozitivní představu.

Opak je blíže pravdě…to, že takového přítele stále k sobě přitahují znamená, že něco z této vibrace „těžkostí a přesvědčení o těžkostech“ mají aktivní ve své vlastní vibrační nabídce.

 

Proto ve chvíli, kdy nějaký čas praktikujete vybírání si toho, kam se soustředíte, začnete vibrovat tím, co chcete. Odpovědí na toto vědomé tvoření vám bude i to, že získáte nové přátele bez těžkostí a problémů, protože tento způsob vyzařování pozbyde svou aktivitu.

 

Jestliže pomáháte, nasloucháte či za někoho něco řešíte… stojíte mimo soulad se Zdrojem. Protože tím, že pomáháte, obětujete se, potvrzujete jen nemohoucnost toho druhého.

Naše vnitřní bytost nás však všechny vidí jako velmi mocné a schopné a stejně tak velice bohaté. Jakýkoliv jiný pohled na sebe či někoho jiného vám zastavuje přísun vaší hojnosti, kterou máte ve svém vibračním depozitáři.

Tudíž nasloucháním, pomáháním, řešením problémů druhých dáváte rady mimo soulad se Zdrojem a takové postrádají skutečné dobro.

 

Jste-li však rozhodnuti pečovat o svou vibrační nabídku, dobro se vlévá nejenom do vašeho života, ale rozprostírá se i do vašeho okolí.  :-D

 

Já Jsem Maia

Záměrný Stvořitel Svého Velkolepého Života

 

Autor článku a fotografií: Maia Marie Špaček

www.jajsem.com

 

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě