Zdroj: Pixabay.com

„Základní podstatou Života je duchovní rovnost. Rovnost, která se nachází v nejhlubších vrstvách lidského Srdce.“
Lyricus

 Přítelkyně Naďa dnes připomněla tento citát z filozofie Tvůrců Křídel, který vyjadřuje jednu z primárních konstant Bytostí, které získaly schopnost promítat esenci Kosmické Mysli do té dimenze Života, kde je sice mnohé „jako“, ale i toto JAKO obsahuje aspekty vesmírných zákonů, které je potřeba respektovat a v jejich vzájemných vazbách se pohybovat. Jde o „materializaci“ Duší do hmotného prostředí Existence, kdy se Duše stává Člověkem. Není ona (Duše) a on (Člověk) – nejsou zvlášť, v na sobě nezávislé koexistenci – jsou JEDNO. Na toto často zapomínáme a oddělujeme se v mentální i pocitové rovině od svého spirituálního (nebo fyzického) rozměru. Často je to dané nepříznivými životními podmínkami, naší orientací do projekcí světa Fantazie a odosobněním se od potřeb lidského charakteru. Ať jsou ale naše motivy k posunu do oddělenosti jakékoliv, naši Celistvost to nenaruší – jen to uzavře některé možnosti jejího využití.

 Dnešní datum – 5.6. – je symbolikou propojení Ducha se Hmotou – je aspektem té Celistvosti, kterou jsem zmínila. PĚT je součtové číslo Křemíku (14) a ŠEST je číslem Uhlíku, který je základním kamenem bio-organiky živých Bytostí – tedy i Člověka. PĚT je také duchovním číslem Člověka – jeho pěti-prvkového uspořádání, které v intencích vesmírné geometrie ukazuje na pentagonální strukturální matrici, která dodává dynamický náboj pohybu v evolučních cyklech. ŠEST je také číslem Křemíkové Inteligence, která „kóduje“ lidské vazby do celku Hvězdného Vědomí. Tímto křížovým schématem je Člověk propojený do své multidimenzionální Existence. Hexagram (šesti-prvková struktura) je nosným základem Pandory (Systému Podpory Života) – v něm je vložený dvojitý zrcadlový Pentagram (pěti-prvková struktura), který představuje dvoj-prvek Člověka (muže a ženu).

 Oba tyto symboly byly v průběhu času zneužity mocenskou Elitou – jako znaky temných sil a jejich rituálů pro udržení duchovní nadvlády. Pro tato zakořeněná „stigmata“ má strukturální pole energo-informační sféry Pandory různé nádechy – v celém rezonančním spektru asociačních vazeb, které navozuje. Proto i moje popisy dějů – a jejich významového obsahu – evokují různé reakce a vyvolávají různé vize. Od samého počátku mojí práce s náhledy do transformačních procesů si jsem tohoto aspektu vědomá – proto se snažím o maximální rozsah pohledu do událostí, a když není jiné cesty, tak třeba i chvilku mlčím. Má to svoje výhody – mysl se usadí a pocity projasní.

Zdroj: https://www.pan-do-ra.cz/

 Přiložený snímek jsem pořídila na jenom místě v horách, kde jsem se na nějaký čas „usadila“ – jde o kamenné „bůžky“, které někdo neznámý vyskládal a spontánně naaranžoval do postavení 2:1. To je další aspekt projekce Ducha do Hmoty a samotné slovo KÁMEN v sobě nese nejen křemíkovou stopu, ale také Duši (KA) Lidí (MEN) – takto, v mnoha významech skrytého kódování, jsme propojení – ve fraktalitě, kterou vyjadřuje známé hermetické pravidlo „jak nahoře, tak dole“ (a naopak).

 Mějte krásný den, přátelé – a buďte v klidu – duševním i fyzickém – nechte věci plynout jejich tempem v poli synchronicit – nenechte se ničím rozhodit.

Zdroj: https://www.pan-do-ra.cz/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě