Zdroj: PIxabay.com
Jupiter v Rybách – 13. 5. – 28. 7. 2021 a 29. 12. 2021 – 11. 5. 2022

Růst prostřednictvím přijímání. Vnímavost, soucit a postmateriální rozměr existence. Intuice, imaginace i skromnost. Mysticismus.

Dnes krátce před půlnocí přechází planeta z astrologického pohledu tradičně spojovaná s životní filosofií, s expanzí, růstem, rozvojem a štěstím, do vodního znamení Ryb. Stane se tak sice jen na dva a půl měsíce s následnou přestávkou, kdy se Jupiter pohybuje v retrográdním chodu, už tento rok ale pronikne do konstelace jeho vliv.

Jupiter jako archetyp souvisí dle astrologické tradice s vírou, světonázorem nebo životní filosofií a životními postoji, představuje prostor expanze, rozvoje a někdy volně interpretováno také štěstí.

Ve znamení Ryb přináší postmateriální, intuitivní přístup a podstupuje cestu soucitu, rozšířené vnímavosti a empatie. Jupiter v Rybách je spíše niterného, meditativního založení, dává do vínku smírnost, obětavost a pokoru, především pak pochopení pro nepřímo viditelné a méně uchopitelné aspekty reality.

Je v něm cosi asketického, meditativního nebo možná až poustevnického. Může směřovat pozornost do nitra, pryč od vřavy hlučného, křiklavého nebo povrchního světa, může unikat do světa imaginace a fantazie, nebo se realizovat prostřednictvím charitativních aktivit.
Někdy může zvolit mystickou nebo léčitelskou cestu, v běžnějším podání nějaký zprostředkovatelský nebo umělecký typ profese.

Projevuje se zde zvýšená senzitivita vůči podnětům, stejně jako schopnost umělecky ztvárnit nejrůznější aspekty reality.

Zpravidla se projevuje také zájem o psychologii, sociální práci nebo psychoterapii a k předmětům zájmu může patřit také fotografování nebo herectví a film.

Jupiter v Rybách může mít v negativním směru také sklon k přílišné důvěřivosti, bezhraničnosti nebo naivitě. Může být příliš obětavý a úslužný, načež se následně uzavírá do sebe. Někdy je doslova obestřen jakýmsi tajuplným kouzlem a pro druhé může být neuchopitelným nebo nečitelným podivínem uzavřeným do sebe.

V mundánní astrologii toto postavení Jupitera přináší větší příklon k duchovním tématům a také větší ochotu kooperovat a nalaďovat se na potřeby druhých.

Toto postavení Jupitera stejně jako ostatní planety ve vodních znameních přispívá také k osobnímu přístupu, ve vztazích k tendenci k společnému spoluplynutí vztahem a k rozvoji intimity a empatie.

Může se projevit také spasitelský komplex, sklony k izolaci, sklon k závislostem nebo tendence zanedbávat svoje vlastní potřeby.

Předchozí roky s Jupiterem v Rybách (cca, neplatí pro všechny měsíce beze zbytku): 2010, cca od druhé třetiny února 1998, 1986, 1975, od jara 1962 do jara 1963, jaro 1950 až jaro 1951 a další.

Citát z Lyn Brikbeck: “Vaše radost spočívá v neotřesitelné víře v krásu a dobrotu Vesmíru, vaší tragédií je ztráta, lhostejnost a frustrace, které mohou vyplynout v důsledku neudržení si této víry.” (BirkBeck 1998: 284).

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě