Jste v procesu k sebelásce?

datum 5. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Jaký život žijete? Je skutečně váš nebo se stále snažíte vyhovět druhým? Naplněný život není sobecký, je naopak plný lásky a sounáležitosti. Základem je ale naše sebeláska a to, čemu věříme. Naše vnitřní procesy nemusejí nutně přicházet s trápením. Jen je potřeba uvěřit, že mohou být v lehkosti a prostý aha moment nenechat zapadnout mezi další události.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


Slýcháme často slova jako sebeláska, sebehodnota, sebeúcta, mít rád sám sebe, jít do sebe, uvidět sama sebe, a to kdo doopravdy jsem, napojit se na srdce apod. Všechno to vede k jednomu jedinému, k čisté sebelásce bez masek a starých vzorců. Očištění, propuštění až na samotnou prapodstatu toho, kdo jsme. Jak tedy na to? Co to tedy znamená pro náš život? A je to opravdu nutné?

Zdroj: Mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Toto je velice silné téma a s tím i proces, který se v našich tělech, a nejen v nich, spustil a odehrává. Všechno souvisí se vším, a proto není ani v mých silách zde pár slovy popsat dokonalost celého procesu, neboť je dokonalý právě pro každého jednotlivce zvlášť a zároveň dohromady pro celek. Neskutečná synchronicita a bezchybnost tohoto procesu do nejmenšího detailu vynáší napovrch vše, co nám k plnému přijetí sebe sama brání.

Proces sebelásky je nutný pro naplněný svobodný život v lehkosti a radosti, neboť milovat sám sebe bezpodmínečně a cele, je základní stavební kámen pro lásku ke všemu a ke všem. Je to stavební kámen ke svobodě a radosti.

V první fázi je vždy vnitřní touha stát se sám sebou a žít život v naplnění a radosti, na kterou navazuje vnitřní odvaha změnit svůj život a dělat změny tak, jak budou přicházet, a nakonec bytostné rozhodnutí. Rozhodnutí, že jsem si zvolil cestu skutečnosti, lásky a naplnění.

Že to zní jednoduše je jen začátek, protože po tomto rozhodnutí přichází vnitřní práce a ta většinu z nás ještě bolí a je to právě to, do čeho se nám vůbec nechce, neboť jako bychom předem věděli, jak moc náročné to bude.

Já jsem přesvědčena, že to bolet nemusí, že to nemusí být náročné, že to ve skutečnosti má být lehké a rychlé. Pokud bychom bytostně uvěřili, že život je tu proto, abychom se radovali, objevovali a v lehkosti a harmonii tvořili, a v tomto přesvědčení změnili úhel pohledu na sebe a život sám, v jedné jediné vteřině svého bytí se můžeme přenést do ráje bytí tady a teď. A to i s naším tělem:)

My, kteří ještě věříme v proces náročný, to prostě náročné máme. A tak si procházíme všechny ty fáze jednu za druhou, a i když cítíme vniterné štěstí a víme, že jdeme dobrou cestou, tou nejlepší, tou obohacující, tou, která je smysluplná, střídáme fáze lehkosti a trápení. Jsme ždímáni v procesu za vysvobozením, které vlastně stojí jen na našem uvěření v lehčí cestu.

Uklidňující může být, že se to stejně děje samo a každý máme proces, který potřebujeme, který je tzv. na míru každému z nás. Pokud máme dojít obratu a ve svém osudu máme napsán kvantový skok a uvědomění si, kdo doopravdy jsem přes rychlý Aha moment, tak se to stane, ať proto třeba neděláme vůbec nic. Pokud máme na sobě pracovat, tak tento proces také neošidíme a nepřeskočíme.

Sebeláska znamená přijmout a propustit všechno, co není mou podstatou, co není ve skutečnosti mé, ale co mnou bylo po věky věků, mými předky a rody a konečně i výchovou a společností přijato (vzorce, programy), a co považuji za své vlastní chápání života a mě samotného.

Sebeláska znamená uvidět vnitřním zrakem sám sebe, skutečnost, krásu a dokonalost toho, kdo jsem. Je to poznání pravdy o tom, že není nic a nikdo, kdo má na můj život vliv, ale jen já sám určuji a rozhoduji se, co žiji a jak se cítím. A to z pozice lásky, a ne z pozice ega.

Sebeláska znamená vidět skutečný život. Co život znamená a jak neskutečně nádherný a pravdivý je. Že život jsem já a já jsem sám život. Jsem jeho součástí, jeho jednotkou a zároveň celkem.

A jak tedy mít rád sám sebe, jak žít v sebelásce a skutečnosti?

Rozhodněme se pro ten nejlepší život pro sebe, rozhodněme se pro lásku sám k sobě a nechme život, ať nás vede. Nechme svůj vnitřní hlas, ať rozhoduje a vede za nás. Odevzdejme se životu a celému tomuto dokonalému procesu sestaveného přesně pro nás.

Neboť už jen vědomí toho, že pro každého z nás je připraven jedinečný úplný bezchybný proces nás činí celistvými a je pro nás naplňující. Už jen vědomí toho, že naplňující šťastný život v lehkosti a radosti je mé nezanedbatelné právo, které stojí jen na mém rozhodnutí a odevzdání se tomuto rozhodnutí.

Vědět, že každý den žiji můj vlastní osobní proces, že každý den jsem více a více sám sebou, že jsem každou vteřinou svého života opečováván a milován životem natolik, že mi přináší situace a pocity, která jsou přímo na míru jen mně.

Přijměme tento nádherný proces a radujme se z každé změny, kterou učiníme. Z každé změny úhlu pohledu na danou situaci, člověka, věc či pocit. Radujme se z toho, že jsme součástí tohoto procesu, který zažíváme každou vteřinou svého bytí jen jednou a jen v této jedinečné podobě. Ať už je to radostná zkušenost, nebo nepříjemná situace, stačí změnit úhel pohledu a změní se i to, co jsme zažili, a změníme se i my sami.

Život je plynutí, život je neustálá změna, život je o úhlu pohledu každého z nás.

Z našeho vnitřního stavu bytí tady a teď a to se mění, stejně tak, jak se měníme my. Změňme tedy svůj život, změňme sami sebe, rozhodněme se pro sebelásku a věřme, že ji už máme. A ať se děje cokoliv, ať cítíme cokoliv, víme, že jsme učinili rozhodnutí, a to nám nikdo nevezme.

Dejme šanci sami sobě, dejme šanci samotnému životu, rozhodněme se pro naplňující šťastný život.

Se sebeláskou Tereza

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico