Jsme pro imunitu - Nadměrná spotřeba antiseptických prostředků

datum 13. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

V našem denním životě jsme jen zřídka používali antiseptika, můžeme říci situačně. Ale v souvislosti s pandemií koronaviru jsme začali používat antiseptika v mnohem větších objemech než před pandemií. Podle Forbes za rok, srovnání je duben 2019 až duben 2020, poptávka po sanitizerů na světě vzrostla o 21 000 procent. To znamená, že o 210 (!!!) krát častěji používáme dezinfekční prostředky nejen doma, ale také dezinfikujeme veřejné budovy, ulice, vozidla atd. Okolo nás litry a tuny chemických látek ve vzduchu, v půdě a ve vodě, a to nemůže projít bez následků.

Nekontrolované a bezmyšlenkové používání antiseptik a biocidů, pouze ve zdravotnictví, přivedlo ke vzniku superbakterií ve zdravotnických zařízeních, s nimiž se stávající antibiotika nemohou vyrovnat. Jakmile budete v nemocnici s onemocněním, v 10–12% případů dostanete komplikaci onemocnění během léčby a / nebo postižení. Jeden z deseti pacientů infikovaných nozokomiálními infekcemi zemře.

Při použití dezinfekčních prostředků ve velkém množství, při pokusech o dezinfekci každého centimetru těla, každého metru povrchu v domě a na ulici, si musíme uvědomit, že vytváříme patogenní superbakterie s vysokou rezistencí v našem životním prostředí. Čím častěji používáme dezinfekční prostředky a antiseptika v boji proti patogenům a virům, tím vyšší je pravděpodobnost výskytu patogenních superbakterií.

Pro domácí použití nejčastěji používáme dva typy antiseptik: antiseptika na bázi alkoholu a antiseptika, která jsou založena na detergentu. Před několika lety vědci zjistili, že u řady „nemocničních“ patogenů se vyvinula rezistence a jsou schopny přežít účinky i 70% roztoku alkoholu. Kromě toho bylo zjištěno, že „nemocniční“ patogeny, u kterých se vyvinula rezistence na alkohol, jsou schopny tuto rezistenci přenášet na „domácí“ patogeny. Je na nás, lidech, učinit poslední krok - zalévat antiseptiky vše kolem nás, a tak nutit „nemocniční“ patogeny, aby přenesly geny rezistence na „domácí“ patogeny. Jako detergent se používají povrchově aktivní látky (mýdla, šampony atd.), které mají anti-lipidové vlastnosti, tj. jsou schopné rozpustit bakteriální membrány. Hlavní nevýhodou antiseptik na bázi detergentu je krátká doba působení (několik minut) a vysoká odolnost (rezistence) řady patogenů vůči detergentům. K dosažení požadovaného účinku je nutné vícenásobné antiseptické čištění těla a povrchů.

Hlavním nebezpečím při používání antiseptik, dezinfekčních prostředků a biocidů je, že se ničí nejen patogeny, ale také přátelské mikroorganismy. A to se netýká jen nás, nebo spíše naší imunity, které způsobujeme nenapravitelné škody. To platí pro naše životní prostředí. Všechny tyto tuny a tuny antiseptik, dezinfekčních prostředků a biocidů nezmizí beze stopy. Spadají do vody a půdy, kde nejsou schopny biologické se rozložit na přírodní složky, akumulují se a otráví půdu a vodu. Málokdo ví, že v jednom gramu půdy je 108mikroorganismů a 97% těchto mikroorganismů jsou přátelských k člověku, pouze 3% jsou patogenní mikroorganismy.

Půda obsahuje hlavní mikroorganismy, které se účastní přirozeného cyklu dusíku, uhlíku, fosforu a železa. Plíce naší planety jsou půda, která se váže 10krát více oxidu uhličitého než veškerá suchozemská vegetace. Voda otrávená antiseptiky, dezinfekčními prostředky a biocidy se používá k pití, k zavlažování půdy, k pěstování ryb, které jíme. Na půdě kontaminované antiseptiky, dezinfekčními prostředky a biocidy pěstujeme potravinářské výrobky, které podobně jako houby absorbují toxické sloučeniny. Při konzumaci těchto produktů otrávíme naše tělo a zabijeme imunitu. Kruh je uzavřen. Čím více používáme antiseptika, dezinfekční prostředky a biocidy, tím více otrávíme naše životní prostředí a sebe. Existuje cesta ven z této situace? Existuje - jedná se o inovativní čisticí technologie, které používají přírodní složky, které zcela eliminují toxické a chemicky agresivní sloučeniny.

Moderní čisticí prostředky musí splňovat tři základní kritéria: účinně čistit kontaminovaný povrch; být bezpečné pro lidi a zvířata; být biologicky rozložitelné bez poškození životního prostředí. Žádný z tradičních chemických detergentů a čisticích prostředků nesplňuje všechna tři kritéria.

Za použití tradičních chemických čistících prostředků platíte zvlášť za „iluzi čistoty“ na krátkou dobu, dále platíte za „čistou“ vodu a „zdravé“ potraviny, a následně platíte za „ekologii“ životního prostředí. Platíte nejen penězi - platíte svým zdravím, zdravím svých dětí a budoucích generací!

Probiotické čisticí a hygienické prostředky uvedené na našich webových stránkách www.jsmeproimunitu.cz, plně splňují tři hlavní kritéria - nákladově efektivní, 100% přátelské k lidem a zvířatům, šetrné a bezpečné k životnímu prostředí.

Volba je na vás - při nákupu tradičních chemických čisticích prostředků nenapravitelně poškozujete sebe, své blízké, životní prostředí nebo můžete udržovat zdraví, zdraví lidí ve vašem okolí a nechat přírodu v celé své kráse pro budoucí generace.

Buďte zdraví!

JSMEPROIMUNITU.CZ

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico