JSME JINÍ

datum 1. 10. 2014
Lidé Země, jste spjati s přírodou, s životními rytmy, jste napojeni na Zemi i na zdroj. Jste bytosti lásky. Takto vás vnímáme. Na druhou stranu vás vaše minulost svazuje, jste loutkami osudu, málokdo umí svůj osud vymazat a sám sobě naprogramovat nový život. Přesto, že jste vstoupili do energií vyšších dimenzí, přesto anebo právě proto se stávají vaše životy velmi dynamickými. Nevíte dne, ani hodiny, co vás čeká, vše se děje tempem, které je sotva postřehnutelným, přesto však mnohdy překvapujícím. Jednu chvíli se těšíte v radosti a vzápětí se potápíte ke dnu. To, co vás udržuje na vodě, je vaše síla vůle. Jsou zde vlivy, které nevidíte a které velkou měrou působí na to, abyste byli očištěni a do dalších fází svého života si nesli co nejméně zátěže. Není zde nic, nežli prázdnota, která pohlcuje vše, co odhazujete. Veškeré negativní emoce se kumulují a čas od času jsou vyvrženy velkou silou ven. Projevením tohoto procesu jsou poté velmi silné deprimující myšlenky, které si k sobě přitahujete, pokud se cítíte bez energie a v negativním stavu. Je mnoho životů, zmarněných sebevražednými událostmi. Tyto duše netuší, co dělají. Nakonec však velmi litují, ale již není cesty zpět. Země se stále snaží stoupat výše, nyní jste mnozí připraveni stoupat zároveň s ní. Byli jste někteří připraveni již předtím. Ale nyní došlo k očištění v takové míře, že již jste schopni toto dokázat. Dosud jste zde tvořili bariéru strachu, která vám bránila přijmout možnost oproštění se od chybných vzorců chování, od možností přijmout změnu týkající duše. Nyní uvidíte novýma očima, neboť jste schopni nalézt vyšší pohled. Máte ještě mnohé před sebou, ale váš pokrok je již znatelný. Odpoutejte se od svazujících problémů a nevracejte se tam, kde není možnost změny jen proto, že jste tam kdysi cítili bezpečí. Nic již nemůže být tak, jak to bývalo, neboť změna je proces a život sám. Je součástí vás samých. Jste jiní. Ani lepší, ani horší, ale jiní. A nikdy se nepokojíte s tím, co vás možná kdysi uspokojovalo. Jsou to vaše plané naděje. Pokud to nevidíte nyní, za pár dní nebo týdnů prozříte. A je možné, že budete zklamáni  sebou samými. Pokud uděláte krok vpřed, nechtějte se vracet zpět. Vše však je součástí vašich zkoušek a sbíráním zkušeností. Takový je váš život, toto jste si vybrali. Proto své životy milujte a milujte Boží světlo ve vás samých. I my vás milujeme.
sdílet: 

Mohlo by vás zajímat

holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico