Když se srdce těší z krásného euforického pocitu blaženosti a samo sebe objímá radostí, tehdy jásá a probouzí se Tvoje nitro. Boží slova tryskají z úst jako vodopád, za kterým je skryt projevující se Bůh. Jiskra uvnitř každého z nás čeká na dotek frekvence slov a tónů – rezonující zvuk s duší Univerza. Prožitý pocit zrodí plamínek – malý, nesmělý, čistý a podporovaný bezpečnou náručí Boha. Teď už je na svobodné vůli jak začne sílit, zapojí vášeň poznávat a šířit poznané poselství dál. Stává se hořící svíčkou s plamenem čisté Lásky prohlubující intenzitu svého záření. Chceš-li hořet světlem a rozsvěcovat ke skutečnému životu další jiskry, je třeba vnitřní silou s neoblomnou vírou rozsvítit vlastní přirozenost. V zapadlém zákoutí je ukryta pradávná Moudrost veškerého vědění. Spatří světlo světa skrze Tebe a Pravda zazáří jako světelný sloup s pevnými základy a pochodní Lásky – rezonující s diamantem nekonečného dna nebeského oceánu. Tobě náleží šířit Věčné světlo s přetékajícími kouzelnými poklady. Tehdy je Ti svěřeno prosté tajemství Květu života. Ty jsi rozkvetl s ním v pomíjivou krásu vnějšího světa, ovšem s věčným Plamenem odevzdanosti uvnitř. Stal jsi se živoucím skvostem Božího království na Zemi.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png