JSEM VĚDOMÝM MUŽEM

datum 14. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Jsem mužem zakotveným ve své síle.
Jsem muž pevný ve svém postoji.
Jsem muž pevný ve svém rozhodování.
Jsem muž, který umí konat.
Jsem muž, který umí překonávat své strachy.
Jsem mužem odvážným riskovat proto, co chci.
Má síla je pevná, protože se opírám o můj vesmír,
který je mým průvodcem, mou podstatou.
Jsem muž, který svou Sílu přetváří v moudrost věků.
Jsem muž, který ví, co chce,
proto nepotřebuji postrkávat,
sám vím, co dělat, co je správné.
Jsem muž konající s rozvahou a vědomím,
že každý můj krok je namířen směrem,
kterým chci skutečně jít.
Jsem muž, který nedělá kompromisy,
chci všechno nebo nic.
Naučil jsem se hrát tuto hru po mnoho svých životů
a tak vím, že každý kompromis,
kdy nejdu za tím, co skutečně chci, mne oslabuje.
Neříkej mi, co dělat, protože sám jsem tím, kdo tvoří.
Jsem ochoten přijmout Tvou lásku,
odevzdat se jí, pokleknout k Tvým nohou,
avšak pouze tehdy, vidím-li v Tobě bohyni.
Nepokleknu před ženou, která mne není hodna.
Nejsem Tvým synem, nejsem Tvou hračkou,
nejsem tím, kým můžeš manipulovat,
nebudu se měnit k obrazu Tvému.
Jsem mužem, který si je vědomý, kým je
a z této pozice nemohu udělat nic méně,
než být sobě věrný.
Nejsem ten, který Tě bude podpírat.
Nejsem ten, který Tě bude vodit za ruku...
Nejsem ten, kdo bude středobodem Tvého života.
Nejsem ten, kdo bude plnit Tvá očekávání.
Nehraji tyto hry, protože jsem mužem čestným
a takový muž hraje poctivě k sobě i k druhým.
Jsem ochráncem nikoliv záchranářem.
Jsem oporou nikoliv podporou.
Jsem rytířem nikoliv sluhou.
Jsem mužem nikoliv dítětem.
Jsem silou nikoliv slabochem.
To si uvědom, pokud mne ve svém životě
chceš skutečně mít.
Uznávám pouze partnerství,
které je rovnocenné nikoliv vynucené...
Jsem ten který ví a proto nemohu slevit z ničeho,
kým jsem.
Jsem mužem.
Jsem dokonalým mužem.
Tak to přijmi, tak to je.
A pokud to ve mně nevidíš,
pak nepatříš do mého života.
Jsem bohem a po svém boku chci pouze bohyni... ❤️
/Azar/
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico