Jsem samoživitelka. Jak z toho ven?

datum 8. 12. 2018

Často ve své praxi vnímám otázku od žen. Jak fungovat v každodennosti bez finanční podpory muže po svém boku?

Je důležité v sobě přenastavit proč tam muž materiální a peněžní podpory není. Proč v sobě udržujete pocit, že to ve většině potřebujete zvládat sama. Často se zde jedná opravdu o materiální - peněžní podporu, protože jinou podporu máte. Je to i moment, kdy si můžete uvědomit, že ji máte a kde.

Je potřeba uvědomit si, že jen takový muž, který je bezpodmínečný, si dokáže absolutně vážit toho jaké ženě je podporou a oporou. To je pro nás ženy Amazonky nové uvědomění, nepřijímat s vibrací ponížení a méněcenností vnitřního muže, ale s vibrací ženy, která si je vědoma své hodnoty a svého tvoření.

Tuto vibraci můžete opravdu hodně vyladit pravidelnou očistou vnitřního dítěte [vnitřní žena, vnitřní muž]… http://www.evakavkova.com/blog/240/ 

 

S tím mi přišla otázka. Co je pravá role vnitřního muže uvnitř ženy?

Do doby, v které si procházíš jeho celistvostí, je tvou materiální podporou a tvou vlastní stabilitou, ale poté přichází čas, aby se toto materializovalo i ve vnějším světě. Tedy umožnit si, aby se žena mohla plně projevit jako žena, umožňuje si mít po svém boku muže, který je pro ni materiální a finanční stabilitou a podporou. Je to o tom, že žena, která zná hodnotu svého vnitřního muže a prošla si sama cestu sebehodnoty muže i ženy, nedovolí již nerovnováhu a zneužití mužem.

Ještě z jiného úhlu pohledu je zde tolik důležité, aby žena pochopila základní úkol ženy.

Žena umí prožívat a přenášet štěstí, které je přebytkem jejího vlastního. Tím, že žije opravdovou spokojenost sama se sebou a zná svou hodnotu, vybírá si do života takového muže, který je jí hoden.

To je proces, ve kterém muž díky tomu roste. Zde se právě povyšuje pravý účel ženy [tedy tvořit vztahy] a tím se naplňuje pravý účel muže [tvořit a konat]. 

http://www.evakavkova.com/blog/247/ 

Zaměřujete se nyní velmi na roli ženy, na své ženství. Je také důležité dát vše do rovnováhy a to tím, že váš vnitřní muž si uvědomí svou obrovskou hodnotu, pocítí vděčnost vůči sám sobě a dovolí, aby jeho místo převzal jiný muž. To je právě dobré slaďovat v emočních očistách. Když jdete do práce s vnitřním mužem a dáváte mu důvěru vnitřní ženy, dávejte mu i vděčnost za veškerou dosavadní péči.

Je zde velmi důležité neupadnout uvnitř k odsuzování síly a převládajícímu aspektu vnitřního muže, který doposud fungoval ze strachu předávaného generacemi.

Dej sama sobě to, co nyní potřebuješ a jedině tak nalezneš v sobě klid a mír.

 Jak ženy mohou v sobě přestat být závislé na výkon svého vnitřního muže?

Zákon pohlaví je o vyvažování a vyrovnávání. To znamená, že toto se vše může proměnit jen v momentě, kdy umožní vnějšímu muži být v roli jejich vnitřního muže, protože zde dochází právě k té nerovnováze a závislosti, když vnější muž není.

Právě proto je tolik důležité uvědomit si, že se stane právě druhý extrém. Žena zůstává delší dobu sama a říká… "Já neřeším strach ze samoty", ale nevidí, že se jedná o strach z toho, jít do vztahu. Je to vlastně stále ten stejný komplex tj. strach – lítost [sebelítost] – pocit viny či křivdy – stud [nejsem dost dobrá]. A ten se potřebuje transformovat proto, aby došlo ke změně.

V nadcházející práci na vztahu je nutné uvědomit si, že tak jako když chcete vydělat peníze, chodíte do práce na 8 hodin celý měsíc, 5 dní v týdnu. Peníze dostanete na konci měsíce a trpělivě čekáte. Je to dohoda. Víte, že to tak bude.

Proto je důležité pochopit, že i investice do funkčního vztahu má mít podobné parametry. Setkávejte se s muži a investujte svůj čas a energii. Muži mají stejnou trému jako my ženy. Občas na začátku plácají kraviny, ale nenechte se tím zmást. To je jen tréma, kterou nám zrcadlí. Dejte tomu ten čas a choďte na kávičky, na schůzky a věnujte jim čas a pozornost, tam, kde to cítíte, že vás to obohacuje.

Pokud máte děti, výkyvy mezi rolí ženy a ženy matky vytváří pouze přesvědčení společnosti a přesvědčení druhých, kteří v tomto matrixu žijí. Určitě se tím nepotlačujte ve svých citech a učte se nechat vše proudit i přes to, že určité aspekty jsou pro vás v mysli nepochopitelné.

Jedině vy dobře víte, jaké jsou vaše opravdové potřeby ženy a potřeby ženy matky. Je možná správný čas si to napsat na papír. Často slýchám, že nad tím ani nikdy nepřemýšlela.

Je to zásadní. Pokud nevíte, co jsou vaše potřeby a jaké jsou vaše komplexy méněcennosti, jste naprosto ideální adept na manipulaci. V manipulaci druhými jde totiž vždy o to, že jste „tlačeni“ do toho, co potřebují přes vás druzí. A hlavně manipulátory přitahujete. Je to pro to, aby se oběť ve vás uzdravila [taková je teď doba]. Zastavit to můžete:

Když rozpoznáte a ošetříte svůj komplex méněcennosti http://www.evakavkova.com/blog/257/  a když víte, co doopravdy potřebujete vy.

Pak vstupujete do vztahu, kde naopak můžete skrze muže velmi prociťovat svoji vnitřní ženu, protože jeho záměry srdce jsou v souladu s těmi vašimi. Víte, co od muže chcete a on ví, co chce od ženy.

Proto stále kladu důraz na to, čemu říkám, „ udělat svůj domácí úkol“. Jít a setkávat se. Jít do praxe, uvědomit si, co chci, nechci, čeho se stále bojím, kde hraju masky a co ve mě vzbuzuje strach či vzrušení. Je to obrovsky důležité procházet emoční očistou na denní bázi, kde uzdravujete vnitřním vhledem tolik starého a pak v praxi již konáte z pozice zvědomělé nízké emoce. Připomínám, že to, co je zvědomělé nás již neovládá. Zastavíme tak únik energie a máme možnost nabrat sílu tvořit NOVÉ POSTOJE. Nenecháváme se ovládat pocity strachu, zakopaného studu, že nejsem dost dobrá …atd.

A ten, kdo nás nejvíce ponížil, má stejný vliv v cestě zpět do středu. Je to právě toto setkávání v praxi ve spojení s emoční očistou, která nás ukotví v základu, že je bezpečné být ženou. Emoční očista nás ukotví v důvěře, že je možné důvěřovat spojení s přírodou a sebenaplňovat se bez pomoci druhých. To vše je ale základ pro tu vlastní práci, jež nazývám úkol ženy. Úkol ženy je být takovou ženou, pro kterou se každý muž snaží být tím nejlepším mužem. A tak přichází moment, kdy je potřeba vylézt ze své nory, ukotvená ve své schopnosti se naplňovat a důvěřovat si a v praxi si to“ ověřit“ s muži. http://www.evakavkova.com/blog/253/ 

Přes ně přichází nový level uvědomování si své vlastní hodnoty. Je to naostro a tam je to jiný kalibr. Tady se setkáváme tváří v tvář, jak dobře jsem zpracovala své vlastní nízké komplexy právě přes to…

  •        jak moc jej mám tendence kritizovat a hodnotit (tj. přijetí sama sebe)
  •        jak moc dokážu jen tak plynout bez očekávání (tj. umět být teď a tady)
  •        jak moc jsem netrpělivá a tlačím (což je mužský princip)
  •        čeho se možná stále bojím (vždy něco "vyleze" a je to v pořádku, buď na sebe milá)
  •        co mě přitahuje a co naopak odpuzuje (jdi zpět do sebe a popracuj uvnitř sebe)

A tam je zase vždy jen jedna cesta. Jít zpět do své vlastní práce na sobě. Pak se můžete vrátit do mých videí kolem ledna 2018, kde mám veškerá pravidla, jak pracuje důstojná žena. Jak je potřeba pracovat s mužem, který nakonec roste jenom tak, jak jste vy sama připravena.

Nehledejte krále, ten už svou královnu má. Svého krále si musíte vytvořit sama.

Takže jakékoliv nedostatky můžete brát jako naprosto identické uvnitř. Jaký je váš vnitřní muž, takový bude vnější.

Další typy pro ženy samoživitelky:

  • Očista dělohy – emočního těla na denní bázi pomůže rozpouštět nejprve strachy, pak sebelítost, pak pocity viny a křivdy a pocity méněcennosti [i v tom, že jste zůstala sama... nebo že jste to nezvládla lépe než rodiče atd.]. Tímto se navíc očišťuje naše intuice a s ní nabíráme sílu, protože začneme zamezovat tomu, co nás vysiluje. Zejména se přestáváme rozdávat a začneme vidět, co nás vysává. Zacyklení v roli obou rodičů jde nejprve hlavně o nabrání energie a dostat nadhled.
  • Žádat o pomoc - Nejen fyzickou pomoc od lidí, kteří ji umí předávat. Žádat o radu, o pomoc při řešení, o pomoc s vyhledáváním…atd. Žádat o pomoc anděly a vyšší moc…atd.
  • Setkávat se s lidmi - Nezůstávat v emocích lítosti, které vedou do apatie a dál nás stahují.
  • Posilovat své nejsilnější stránky, své hobby a tím se napojovat na svoje „flow“ [svůj proud].

Eva Kavková
www.evakavkova.com

Zdroj článku - ZDE.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico