Josef Císařovský, nar. 28. 5. 1952 v Praze, absolvent Katedry dokumentárního filmu FAMU 1977, v letech 1979-1995 působil jako režisér v Krátkém filmu Praha a od roku 1990 jako externí režisér ČT. Upozornil na sebe důsledným zpracováváním ekologických témat v době, kdy se tato tematika ještě nepreferovala. Po roce 1990, po éře převážně zakázkových filmů se věnuje dokumentárnímu eseji, pro který si vypracoval osobitý rukopis, nápadný kromě symbolického vyjadřování i náročným technickým zpracováním. Jeho zatím posledním filmem je Muž s dýmkou (2011), věnovaný památce Josefa Korbela, otce Madeleine Albrightové. Připravuje dokument Pátá čtvrť o historii a současnosti zmizelé pražské židovské čtvrti.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png