JIŽ JEN Z RA-DOSTI A PRO RA-DOST

datum 19. 11. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Téma posledních konzultací bylo i pro mě VELKÝM OBOHACENÍM A VÝŽIVOU PRO MOU DUŠI.

Ještě příliš mnoho lidí na této planetě, nežije Z RADOSTI A PRO RADOST. Ještě mnoho bytostí se inkarnuje pro pochopení příčiny a následku, pro svůj růst, pro sebepoznání.

A co rozhodnout se, že každý nádech a každý výdech v našem lidském těle JE RA-DOST, JE RA-DOSTÍ, KTERÁ EXPANDUJE.

Poslední roky jsem velmi intenzivně pozorovala, z jakých přesvědčení si volím a z jakých přesvědčení se rozhoduji pro cokoliv v mém životě. Byla to cesta plná překvapení, byla to cesta plná uvolňování všeho, co načerpala jsem z vnějšího světa. Avšak nic, co by mně přinášelo trvalou vnitřní spokojenost.

MOMENT PROZŘENÍ ve mně zažehlo uvědomění, JAK VNĚJŠÍ SVĚT PREZENTUJE RADOST. Radosti nemůžeme nikdy být učeni. I přesto většina dětí nasává a ukládá si do svého podvědomí, CO TO JE RADOST ?_!, aniž by ona radost pramenila z vnitřního srdce.

KDE NENÍ SRDEČNÍ RADOST → NENÍ RŮST, NENÍ EXPANZE, NENÍ TVOŘIVOST → NENÍ ŽIVOT PROŽÍVÁN, ALE PŘEŽÍVÁN.

Žijeme v období, kdy propouštíme vše, co z poslušnosti naučili jsme se jako iluzorní radost. Vnímám jako VELIKÉ POŽEHNÁNÍ VOLIT SI, ROZHODOVAT SE, KONAT, TVOŘIT POUZE PRO SVOU RADOST Z RADOSTI. Okamžitě padnou všechna stará nastavení, ze kterých následně byla prožívána bolest, utrpení, tíha, bezmoc. I toto je však cesta. Každý se nyní nacházíme v takovém učebním poli své rodiny, svého pracovního či tvůrčího prostředí, takových každodenních aktivit, které jsme si pro tento inkarnační cyklus vybrali pro pochopení, pro růst, pro sebepoznání, abychom došli do VĚDOMÍ RA-DOSTI ….. DOSTI RA …..ROVNOVÁHA VNITŘNÍHO SLUNCE.

AŤ STÁLE VÍCE A VÍCE BYTOSTÍ NA TÉTO PLANETĚ MOHOU PROŽÍVAT RA-DOSTI KAŽDÝM SVÝM NÁDECHEM A VÝDECHEM A VŠE TVOŘIT VE SVÉM ŽIVOTĚ Z RA-DOSTI A PRO RA-DOST.

z radosti………..EDITA

www.prvotnijiskra.cz

A tímto zdravím sluneční rodinku RA Renata Ra, která na mě mávala při psaní z éteru

Zdroj: https://www.facebook.com/planeta.armonia.3

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě